eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8427/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev 165/23 Svar på forespørsel om endring av reguleringsformål fra offentlig bygg - forsamlingslokale til boligformål i reguleringsplan for Spongtun-Gressli Stein Tvedt EPHORTETYD
8483/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark §5c i nasjonal forskrift Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
8554/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev 181/70 Nabovarsel fradeling av tomt til Berggardsmyrvegen 16, 18 Statens Vegvesen Region Midt EPHORTETYD
8587/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Svar på søknad - motorferdsel i utmark etter §6 i nasjonal forskrift for kjøreopplæring med snøscooter - ABES Trafikkskole 2019/2020 ABES Trafikkskole v/Geir Eirik Hanssen EPHORTETYD
8589/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Svar på søknad - motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - Kjøring fra hytte til scooterløype Morten Helgesen Busch EPHORTETYD
8593/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev 171/6/3 Fradeling og oppmåling av hyttetomt Tore Konrad Sehm EPHORTETYD
8595/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev 190/5 Foreløpig svar på søknad om midlertidig brukstillatelse Alf Birger Haugnes EPHORTETYD
8596/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev 171/6/13 Fradeling og oppmåling av festetomt Tove Iren Kaspersen EPHORTETYD
8638/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding 171/6/3 Fradeling og oppmåling av hyttetomt Tore Konrad Sehm EPHORTETYD
8627/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev 167/1 Søknad skogfond og tilskudd LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
8622/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark og vassdrag - §5b i nasjonal forskrift Petter Svelmo EPHORTETYD
8623/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Kopi av brev til Per Morten Storhaug - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde -Svar på søknad om tillatelse til å etablere kjøretrase for hest og slede i utmark - fra Stugudal til Brekken - Hestekjørere fra Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8624/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Kopi av brev til Trønderenergi vind AS - Tilsynsrapport #1 Stokkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
8631/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 167/1 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8632/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 181/2 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8639/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 171/6/13 Fradeling og oppmåling av festetomt Tove Iren Kaspersen EPHORTETYD
8607/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Ole Bjarne Østby Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
8615/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Paul Græsli Paul Græsli EPHORTETYD
8583/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Påminnelse - Forberedelse til miljørisikoanalyse for IUA Sør-Trøndelags medlemskommuner TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
8598/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneierbekreftelse snøscooterløyper- Sammenbinding Ås-Stugudal fra Helge Joar Kløften, Astrid Østby Eggen, Ivar Flakne, Stian Østby, Frank Sundal og Olav Sverre Bergehaug Helge Joar Kløften m.fl. EPHORTETYD
8599/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Ingolf Sollien Ingolf Sollien EPHORTETYD
8605/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Ole Morten Opphaug Ole Morten Opphaug EPHORTETYD
8612/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Oddbjørn Viken Oddbjørn Viken EPHORTETYD
8613/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra May Tonje Aas May Tonje Aas EPHORTETYD
8586/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
7914/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev 188/3 Vedtak om mindre reguleringsendring for Rotåtjønna hyttefelt Aase Geving m.fl. EPHORTETYD
7899/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev 188/3 Vedtak om mindre reguleringsendring for Rotåtjønna hyttefelt GEOTYDAL AS m.fl. EPHORTETYD
8604/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Tom Sigurd Kleiven Tom Sigurd Kleiven EPHORTETYD
8608/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Thomas Angells Stiftelser THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTETYD
8609/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Ruth Aas Fredriksen Ruth Aas Fredriksen EPHORTETYD
8611/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Håvar Unsgård Håvar Unsgård EPHORTETYD
8614/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Reinert Aas Reinert Aas EPHORTETYD
8616/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste - forlengelse av avtale Jan Vidar Eggen Olsen EPHORTETYD
8620/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - vikariat omsorgstjenesten Kristin Størseth Lien EPHORTETYD
8603/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Stugudal Stasjon STUGUDAL STASJON AS EPHORTETYD
8610/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4166157916) Emina Ilic EPHORTETYD
8617/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste - forlengelse av avtale Bjørn Roar Lien EPHORTETYD
8618/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste - forlengelse av avtale Rolf Bjarte Lien EPHORTETYD
8584/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Kopi av brev - Sylan landskapsvernområde - søknad om oppføring av tilsynsbu - ny behandling - Aune sameie FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8582/2019 20191203 03.12.2019 Utgående brev Underskrevet lokal arbeidstidsavtale for pedagogisk personale ved Tydal barnehage Utdanningsforbundet v/ lokallagsleder Siv Moen EPHORTETYD
8585/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll for Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 29.11.2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8600/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Elias Brandsfjell Lars Elias R Bransfjell EPHORTETYD
8601/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Karl Nygård Karl Nygård EPHORTETYD
8602/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Odd Ivar Wærness Odd Ivar Wærness EPHORTETYD
8055/2019 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal - Sammenbinding Ås-Nesjø EPHORTETYD
8400/2019 20191202 02.12.2019 Utgående brev 188/297 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Paul Græsli EPHORTETYD
8492/2019 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse - Skattlegging av vannkraftverk EPHORTETYD
8505/2019 20191202 02.12.2019 Utgående brev 176/2 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for gang-/sykkelsti TYDAL IL EPHORTETYD
8512/2019 20191202 02.12.2019 Utgående brev 192/162 - 192/163 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Bergliot L Rotvold EPHORTETYD
8515/2019 20191202 02.12.2019 Utgående brev 171/118 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring May Tonje Aas EPHORTETYD
8575/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev 176/2 Kopi av melding om delegert vedtak - byggetillatelse for gang-/sykkelsti TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
8576/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi av brev til Trøndelag fylkeskommune - Pilotprosjekt Trøndelag fylkeskommune - Løs på drevet halsende hund HOLTÅLEN KOMMUNE EPHORTETYD
8516/2019 20191202 02.12.2019 Utgående brev 168/25 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Ivar Flakne EPHORTETYD
8504/2019 20191202 02.12.2019 Utgående brev 172/223 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Paul Ingemar Sesseng EPHORTETYD
8581/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev NOU 2019:16 - Industrikommunenes høringssvar - Ikke rør de lokale skatteordningene INDUSTRIKOMMUNENE EPHORTETYD
8565/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8566/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8567/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Forsikringsvilkårene for offentlig tjenestepensjon i KLP blir endret fra 1.1.2020 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
8570/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Innrapportering av fiktive brukerpasienter til Norsk pasientregister HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
8568/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Underveisevaluering - Inkluderende barnehage- og skolemiljø, samlingsbasert tilbud, pulje 3 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
8571/2019 20191202 02.12.2019 Utgående brev Svar på spørsmål angående spredt avløp. Tone E Haave EPHORTETYD
8577/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste - forlengelse av avtale Arne Rokkones EPHORTETYD
8579/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev 169/1 Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Håkon Kåre Aune EPHORTETYD
8336/2019 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettreguleringer 2019 EPHORTETYD
8573/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Rådstrøms bygg - Ledig personell RÅDSTRÖMS BYGG EPHORTETYD
8342/2019 20191202 02.12.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan og årsplan 2020 for behandling av økonomisaker EPHORTETYD
8556/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev 189/80 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8539/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev 174/70 Svar på melding om at midlertidig bygg er fjernet Lisbeth Rem EPHORTETYD
8519/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - Hestekjørere fra Tydal Per Morten Storhaug EPHORTETYD
8524/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev 189/1 Svar på tilbaketrekking av søknad om rivning av bygg EC Dahls Legat v/Jomar Grytbakk EPHORTETYD
8558/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev 189/79 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8559/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev 189/78 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8552/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev 189/82 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8518/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev 164/11 Midlertidig svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt fra eiendommen Hilmohaugen John Olav Dyrhaug m.fl. EPHORTETYD
8537/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev 189/84 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8542/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Kristoffer K Kirkvold EPHORTETYD
8543/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Espen Horven EPHORTETYD
8545/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Erik Tangstad Kirkvold EPHORTETYD
8547/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev 189/85 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8549/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad - produksjonsstøtte for dokumentarfilmen "Fiskelykken med Christer" OLA BJERKEN, MUTTER FILM EPHORTETYD
8550/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kartlegging av bruk av tett tank på hytter og fritidseiendommer Tone E Haave EPHORTETYD
8551/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Dialog om innsynsbegjæring angående avvik fra norske sykehjem AFTENPOSTEN AS EPHORTETYD
8555/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev 189/81 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8561/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Informasjon ved tilsyn MATTILSYNET EPHORTETYD
8562/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Underskrevet bekreftelse på gjennomført tilsyn MATTILSYNET EPHORTETYD
8563/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev 174/2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg til seterhus Einar Aas EPHORTETYD
8564/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8528/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Tor Morten Welve EPHORTETYD
8529/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Jan Vidar Eggen Olsen EPHORTETYD
8531/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Arne Rokkones EPHORTETYD
8514/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - Stillhåtjønna hytteforening Stillhåtjønna hytteforening v/Ola Gussiås EPHORTETYD
8502/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev 189/83 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8526/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Helge Joar Kløften EPHORTETYD
8530/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Bjørn Kløften EPHORTETYD
8544/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Rolf Bjarte Lien EPHORTETYD
8540/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Markus Andersen EPHORTETYD
8541/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Stian Østby EPHORTETYD
8535/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Arne Vullum EPHORTETYD
8538/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Bjørn Roar Lien EPHORTETYD
8533/2019 20191129 29.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Rune Aas EPHORTETYD
8497/2019 20191128 28.11.2019 Internt notat Annonsetekst og utlegging på hjemmeside - Reguleringsplan for Stillhåtjønna hyttefelt Torhild Gullbrekken Aas m.fl. EPHORTETYD
8511/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev 174/70 Midlertidig bygg revet m.m. Lisbeth Rem EPHORTETYD
8510/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - 5b i nasjonal forskrift - Per Kirkvold Per Kirkvold EPHORTETYD
8513/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev 174/70 Svar på spørsmål om godkjente tiltak på eiendommen Lisbeth Rem EPHORTETYD
8522/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev 190/5 Søknad om midlertidig brukstillatelse Alf Birger Haugnes EPHORTETYD
8527/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Kopi av brev til Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale 2020 MERÅKER KOMMUNE EPHORTETYD
8517/2019 20191128 28.11.2019 Inngående brev Innspill til bestillingen av tiltaksmidler og SNO-tjenester 2020 fra kommuner med lokal forvaltning av verneområder. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8474/2019 20191128 28.11.2019 Utgående brev 174/2 Oversendelse av klagesak - Dispensasjon for fradeling av setervoll til fritidshusformål i Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8468/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Status trygghetsalarmer angående modernisering av Telenors infrastruktur TELENOR NORGE AS EPHORTETYD
8469/2019 20191127 27.11.2019 Utgående brev 169/1/1 Oversendelse av klagebehandling på forvaltningsvedtak for endelig avgjørelse - Ramsjøhytta FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8493/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Innsending av geotekniske rapporter til NADAG og innmelding faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
8461/2019 20191127 27.11.2019 Utgående brev 191/1/34 Svar på forespørsel om reguleringsbestemmelser Kristin Greiff Johnsen EPHORTETYD
8490/2019 20191127 27.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
8487/2019 20191127 27.11.2019 Utgående brev 181/70 Manglende opplysninger til fradelingssøknad - Berggårdsmyrvegen 16 og 18 Arne Rokkones EPHORTETYD
8495/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS Midt-Norge 110-sentralen IKS EPHORTETYD
8412/2019 20191127 27.11.2019 Utgående brev 188/279 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Turid Aasheim EPHORTETYD
8426/2019 20191127 27.11.2019 Internt notat Stimuleringsmidler UKM 2019 Tydal kommune Kommunekassen EPHORTETYD
8498/2019 20191127 27.11.2019 Inngående brev Underskrevet samarbeidsavtale mellom Tydal og Selbu innen kommunal landbruksforvaltning SELBU KOMMUNE EPHORTETYD
8499/2019 20191127 27.11.2019 Utgående brev Underskrevet avtale om leveranse av revisjonstjenester til medlemmer i Revisjon Midt-Norge SA REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
8471/2019 20191127 27.11.2019 Utgående brev Anmodning om kommunens hjelp til fort å få fibernett til Fossan og Løvøya NORWEGIAN FISH FARMS TYDAL AS m.fl. EPHORTETYD
8472/2019 20191127 27.11.2019 Utgående brev Valg av representanter til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan og verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
8480/2019 20191127 27.11.2019 Utgående brev Tjenestebevis Kristin Skancke EPHORTETYD
8481/2019 20191127 27.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Linda Marie Sandøy EPHORTETYD
8482/2019 20191127 27.11.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2019 AHLEBAIT SENTER I TRONDHEIM m.fl. EPHORTETYD
8429/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Kunngjøring - tilskudd til opplæring for barn og unge som søker opphold i Norge - høsten 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8455/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev 189/82 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8458/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev 189/79 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8459/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev 189/78 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8466/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Varsling om ny eller endret rutine for digital samhandling St. Olavs hospital EPHORTETYD
8413/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Informasjon om opphavsrett og Kopinoravtalen i skolene KOPINOR EPHORTETYD
8419/2019 20191126 26.11.2019 Utgående brev Forespørsel om dokumentasjon på anleggsnummer 431121 og 431122. INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
8456/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev 189/81 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8457/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev 189/80 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8460/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - midlertidig tilsetting ***** Ivar Flakne EPHORTETYD
8430/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt prosjektrapport UKM NORGE TRØNDELAG FKF EPHORTETYD
8431/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev E-post dialog - Manglende rapportering - stimuleringsmidler UKM UKM NORGE TRØNDELAG FKF EPHORTETYD
8446/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - ansettelseskontrakt - midlertidig Anne Marie Mjåland Østby EPHORTETYD
8448/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
8449/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev 189/1 Tilbaketrekking av søknad om rivning av bygg EC Dahls Legat v/Jomar Grytbakk EPHORTETYD
8450/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Avskrivning av fordringer 2019 STJØRDAL KOMMUNE EPHORTETYD
8451/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev 172/2 Søknad om tillatelse til tiltak - riving av driftsbygning Odd Ivar Wærness EPHORTETYD
8452/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev 189/84 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8453/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev 189/85 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8415/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Tidligere Leksvik kommunes uttreden av IR INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
8416/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev 191/4/34 Forespørsel reguleringsbestemmelser Kristin Greiff Johnsen EPHORTETYD
8417/2019 20191126 26.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
8418/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Oversendelse av tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - endring av beløp i vedtak om økonomisk stønad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8420/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Svar på Forespørsel om dokumentasjon på anleggsnummer 431121 og 431122. INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
8454/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev 189/83 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal utbygging as TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
8463/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Forespørsel om attest Kristin Skancke EPHORTETYD
8467/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 181/2 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
8447/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTETYD
8464/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Svenska sjuksköterskor tillgängliga från november KOOPERATIV BEMANNING AS EPHORTETYD
8465/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Høring - forslag til gjeninnføring og utvidelse av rett til fortsatte pleiepenger ved barnets død ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8434/2019 20191126 26.11.2019 Utgående brev Referat fra dialogmøte Ola Morten Græsli m.fl. EPHORTETYD
8462/2019 20191126 26.11.2019 Inngående brev Henvendelse personell WORKNORWAY GROUP AS EPHORTETYD
8241/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev 172/2 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for adkomstveg til 4 hyttetomter KYLLO MASKIN AS EPHORTETYD
8392/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev 171/93 Underskrevet kjøpekontrakt Håvard Berge Lehn m.fl. EPHORTETYD
8386/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev 165/23 Forespørsel om endring av reguleringsformål fra offentlig bygg - forsamlingslokale til boligformål Stein Tvedt EPHORTETYD
8385/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - vikariat omsorgstjenesten Kristin Størseth Lien EPHORTETYD
8388/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Veiledning til kommuner og andre dataeiere om innsending av geotekniske rapporter og grunnundersøkelser til NADAG NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
8390/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Tilskudd til arbeid med plan for Friluftslivets ferdselsårer TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
8396/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev 189/49 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Odd Roar Grytbakk Odd Roar Grytbakk EPHORTETYD
8399/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev 171/93 Begjæring om slettelse av festekontrakt og tinglysing av nytt skjøte STATENS KARTVERK EPHORTETYD
8406/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev 174/70 Ber om bekreftelse på gitte byggetillatelser på eiendommen gnr 174, bnnr. 70 Lisbeth Rem EPHORTETYD
8383/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Analyseresultater Stugudal vannverk - analyseperiode 19.11.19 - 22.11.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
8394/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Ny uttalelse - Høring av reguleringsplan for Stugudal sør Kristin Grytbakk m.fl. EPHORTETYD
8397/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev 189/49 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Wenke Strickert Grytbakk Wenke Strickert Grytbakk EPHORTETYD
8410/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 165/3 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8411/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom ***** ***** LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
8387/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Innkalling til årsmøte i lokalsamfunnsforeningen 19.1.2020 LOKALSAMFUNNSFORENINGEN EPHORTETYD
8407/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev 174/70 bekreftelse på gitte byggetillatelser på eiendommen gnr. 174, bnr. 70 Lisbeth Rem EPHORTETYD
8408/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev 189/49 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Odd Roar Grytbakk Odd Roar Grytbakk m.fl. EPHORTETYD
8409/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Bidragsavtale for fonden for ett sammenlenket Europa - WiFi4EU Fonden for et sammenlenket Europa EPHORTETYD
8402/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Lønnstillegg for lærlingeansvar Mia Franzén EPHORTETYD
8404/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Lønnstillegg for lærlingeansvar Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
8341/2019 20191125 25.11.2019 Internt notat Beregning skolemåltid Henrik Vinje EPHORTETYD
8310/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev 177/10 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for båtnaust Ketil Nilsen EPHORTETYD
8363/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad til Tydal næringsfond TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
8364/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark §5c Reinert Aas EPHORTETYD
8278/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev 169/25 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for riving av bolighus Gisle Ingmar Kjøsnes EPHORTETYD
8377/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev 175/4 Svar på spørsmål vedr. oppføring av jakt- og fiskebu Bergstaden Bygg m.fl. EPHORTETYD
8380/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Høring - Endring i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg - korrigert høringsnotat KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8381/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Prosjekt - Øke kunnskapen om CRPD - «Hva vet du om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)?» Bufetat EPHORTETYD
8403/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev 174/51 Omadressering av vegadresse Olav Harry Østby EPHORTETYD
8357/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev 176/49 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for nodehytte for bredbånd NTE MARKED AS m.fl. EPHORTETYD
8376/2019 20191125 25.11.2019 Inngående brev Budsjettundersøkelse - Kommunal Rapport Kommunal Rapport A/S EPHORTETYD
8331/2019 20191125 25.11.2019 Utgående brev 181/192 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for lagerhall BYGGMESTER FRANK SUNDAL EPHORTETYD
8362/2019 20191124 24.11.2019 Inngående brev SØSTRENES KAMMERS AS - Søknad om skjenkebevilling SØSTRENES KAMMERS AS EPHORTETYD
7963/2019 20191122 22.11.2019 Utgående brev Tydal MK - svar på søknad til omdømmefondet TYDAL MOTORSYKKELKLUBB EPHORTETYD
8311/2019 20191122 22.11.2019 Utgående brev Nydyrkingstilskudd 2019 KRISTER HAARSTAD m.fl. EPHORTETYD
8352/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev 176/49 Kvittering for nabovarsel NTE MARKED AS EPHORTETYD
8328/2019 20191122 22.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om refusjon av arbeidsplassbrille Kristin Grytbakk EPHORTETYD
8330/2019 20191122 22.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om refusjon på databriller Liv Kirsti Ekker EPHORTETYD
8361/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev 176/49 Kopi av melding om delegert vedtak - byggetillatelse for nodehytte for bredbånd TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
8315/2019 20191122 22.11.2019 Utgående brev 176/52 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
8356/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet Mia Franzén EPHORTETYD
8358/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Rapportering om flere arbeidsforhold på samme person NAV EPHORTETYD
8359/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Signert avtale mellom Tydal kommune og Trondheim kommune for kjøp av helse og omsorgstjenester TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
8360/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Oppsigelse 50% stilling Linda Marie Sandøy EPHORTETYD
8314/2019 20191122 22.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om refusjon for innkjøp av databriller Ingrid Johanne Haarstad EPHORTETYD
8347/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Kopi av brev til Statkraft Energi - Tilbakemelding på rapportering om brudd på konsesjonskrav - Gresslifoss kraftverk - Statkraft Energi AS - Tydal kommune, Trøndelag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
8348/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev 168/1 Signert utbyggingsavtale - Utbygging kommunal vannforsyning til Sagvegen boligområdet Ivar Flakne EPHORTETYD
8349/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev 168/1 Signert grunneieravtale - Hovedvannledning til Sagvegen boligområdet Håkon Kåre Aune EPHORTETYD
8350/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Finansdepartementet gir Industrikommunene medhold i forståelse av eiendomsskattereglene ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA EPHORTETYD
8353/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Olav Harry Østby EPHORTETYD
8344/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev Brev til kommunene - Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.pdf KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8346/2019 20191122 22.11.2019 Inngående brev 171/118 Kvittering for nabovarsel Leith Einar Aas EPHORTETYD
8351/2019 20191122 22.11.2019 Utgående brev Forespørsel om skatteattest SKATT MIDT-NORGE EPHORTETYD
8340/2019 20191122 22.11.2019 Utgående brev Tydal husflidslag og Tydal snøscooterklubb - svar på søknad om støtte til messe i Tydalshallen 23.-24. november 2019 TYDAL HUSFLIDSLAG m.fl. EPHORTETYD
8334/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Tilskudd for LIS1-stillinger HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
8339/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8337/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Tilsyn med prøvetakingsplaner drikkevann Mattilsynet -Midt, avd. Sør-innherred EPHORTETYD
8338/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Prøvetaksplan for 2019 og et utvalg analyseresultater Mattilsynet -Midt, avd. Sør-innherred EPHORTETYD
8318/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev 169/3 Kopi av brev til Anders Marius Aune - Avslag på søknad om tilskudd til driftsulempe FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8335/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev 176/49 Informasjon om saksbehandlingstid NTE MARKED AS EPHORTETYD
8277/2019 20191121 21.11.2019 Internt notat 171/118 - Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
8281/2019 20191121 21.11.2019 Internt notat 164/35 - Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
8308/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Invitasjon til samarbeid om bygdekino 2020 Bygdekinoen EPHORTETYD
8313/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Utarbeiding av ressursregnskap for byggeråstoff i Trøndelag Fylke 2018 - Forbrukere DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTETYD
8317/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev 176/52 Bekreftelse på mottatt vannmåler - Tydal barne- og ungdomsskole TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
8319/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Innstilling fra valgkomite på leder/nestleder til representantskapet - Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
8322/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av fjellandbruksmidler til prosjektet - aktivt fjellandbruk i Røros Holtålen og Tydal 2014 - 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8303/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Svar på offersøknad speidere - 2020 TRØNDELAG KRETS AV KFUK-KFUM-SPEIDERNE EPHORTETYD
8332/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ***** ***** Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8333/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Vedtak til søknad til tilskudd ved ***** ***** Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8305/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Rapport ettersøkt rådyr etter påkjørsel fredag 15.11.19 Jens Arne Kvello EPHORTETYD
8309/2019 20191121 21.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 165/3 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8304/2019 20191121 21.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Olav Harry Østby EPHORTETYD
8219/2019 20191120 20.11.2019 Internt notat Annonse - Klage i navnesak 2019/236 - Gresslia Torhild Gullbrekken Aas m.fl. EPHORTETYD
8291/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev 176/52 Vannmålermelding - Tydal kommune, Tydal barne- og ungdomsskole O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
8299/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Møteprotokoll Eldrerådet Trøndelag 13. og 14.11 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
8294/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Høring - endring i forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8298/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8288/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Kopi av revidert uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Reguleringsplan - Moheim Camping i Tydal kommune STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
8289/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Brøyting av kaikant - ren snø - informasjon til kommuner og større havner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8290/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Oversendelse av revidert henvisningsskjema til det statlige barnevernet Bufetat EPHORTETYD
8292/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Utkast til Kommunekrafts høringsuttalelse til skattlegging av vannkraftverk KOMMUNEKRAFT AS EPHORTETYD
8293/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8300/2019 20191120 20.11.2019 Inngående brev Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8259/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 189/48 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig IDEHYTTA AS EPHORTETYD
8245/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
8247/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Utbygging kommunalt vann- og avløpsnett fritidseiendommer Rybekkvegen/Dalslivegen Berit Evjen m.fl. EPHORTETYD
8251/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Utbygging kommunalt vann- og avløpsnett fritidseiendommer Rybekkvegen/Dalslivegen Arne Løvik EPHORTETYD
8252/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Utbygging kommunalt vann- og avløpsnett fritidseiendommer Rybekkvegen/Dalslivegen Tommy Sætnan EPHORTETYD
8253/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 191/1/3 Svar på spørsmål vedrørende søknadsplikt Kari Marianne Storli EPHORTETYD
8243/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Orientering om ledige psykologer til norske kommuner Vik Team AS EPHORTETYD
8254/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Avtale om leveranse av revisjonstjenester til medlemmer i Revisjon Midt-Norge SA REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
8255/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Egenmeldingstilsyn - tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - tilbakemelding til kommunen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8257/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 182/1/27 Svar på henvendelse om bygg unntatt fra søknadsplikt Arve Sivertsen EPHORTETYD
8264/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om midler fra omdømmefondet til husflids- og fritidsmesse i Tydalshallen 23-24 november 2019 TYDAL HUSFLIDSLAG EPHORTETYD
8269/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner SKATTEETATEN EPHORTETYD
8270/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev 188/3 - Klage på vedtak om mindre reguleringsendring for Rotåtjønna hyttefelt Torgeir Skirstad EPHORTETYD
8271/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev 176/49 Signert grunneieravtale NTE MARKED AS EPHORTETYD
7993/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 188/36 Oversendelse av matrikkelbrev mm. Ingvald Strømmen EPHORTETYD
6624/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om motorferdsel i utmark Nord universitetet EPHORTETYD
8282/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 188/279 Melding om delegert vedtak - midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
8273/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon ***** EPHORTETYD
8274/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 171/5 - Melding om delegert vedtak -tillatelse til fradeling av tomt 4 i Molia hyttefelt May Tonje Aas EPHORTETYD
8248/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Utbygging kommunalt vann- og avløpsnett fritidseiendommer Rybekkvegen/Dalslivegen Kjell Tore Vikvald EPHORTETYD
8249/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Utbygging kommunalt vann- og avløpsnett fritidseiendommer Rybekkvegen/Dalslivegen Britt Mari Hundebo EPHORTETYD
8250/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Utbygging kommunalt vann- og avløpsnett fritidseiendommer Rybekkvegen/Dalslivegen Knut Samdal EPHORTETYD
8258/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 172/109 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
8262/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 188/2/18 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig POTENSIAL ARKITEKTTJENESTE AS EPHORTETYD
8263/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Fra 1. november skifter TrønderEnergi Nett og NTE Nett til Tensio AS TENSIO TS AS EPHORTETYD
8265/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev 171/118 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig Leith Einar Aas EPHORTETYD
8280/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Rapport årlig vedlikehold av pilegrimsleden fra Museet til Selbumerket 2019 GRÆSLI IDRETTSLAG EPHORTETYD
8266/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 189/56 Oversendelse av matrikkelbrev mm. Ole Henrik Grytbakk EPHORTETYD
8267/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 188/203 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig Håvard Stjern EPHORTETYD
8272/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
8075/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 188/298 Melding om delegert vedtak - matrikkelføring Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
8090/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 168/1 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for adkomstveger i Trøen hyttefelt Odd Ivar Flakne EPHORTETYD
8059/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 188/300 Melding om delegert vedtak - matrikkelføring Paul Græsli EPHORTETYD
7979/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Referat informasjonsmøte opphør av bolig Maren Gullbrekken m.fl. EPHORTETYD
8064/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 192/161 Delegert vedtak - matrikkelføring An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
8070/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 188/301 Melding om delegert vedtak - matrikkelføring Ingjald Åm EPHORTETYD
8021/2019 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Uttalelse fra SUO vedrørende søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning i barnehagen EPHORTETYD
8033/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Skarpdalen Anders Marius Aune m.fl. EPHORTETYD
8040/2019 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Samarbeid om bruk av tilskuddsmidler til nærings og miljøtiltak i skogbruket - vegmidler. EPHORTETYD
8062/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 192/160 Delegert vedtak - matrikkelføring An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
7941/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 168/25 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for enebolig og garasje SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTETYD
8223/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 181/78 Svar på melding om endring fra enebolig til bolig som benyttes som fritidsbolig Idar Lyngen EPHORTETYD
8242/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 181/32 Svar på søknad om fritak for kommunale årsgebyrer Ståle Romund Østby Eggen EPHORTETYD
8233/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilkobling offentlig vann- og avløpsnett Arne Løvik EPHORTETYD
8234/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - engasjement omsorgstjenesten Berit Solli EPHORTETYD
8236/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om refusjon på databriller Liv Kirsti Ekker EPHORTETYD
8237/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Retur av signerte rettighetsavtaler for nettstasjon og høyspent jordkabel DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
8209/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 176/49. Grunnrettsavtale, ferdig signert. NTE Marked AS v/Thomas Løvseth EPHORTETYD
8217/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev 165/3 Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8218/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd fra Tydal kommunes næringsfond Stugudal lagerutleie v/Berit og Kjell Kåsen EPHORTETYD
8190/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Studio 705 - svar på søknad om støtte til utgivelse av kalender "Tydal før i ti'n" 2020 STUDIO 705 V/MERETE LIEN EPHORTETYD
8187/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 190/70 Melding om delegert vedtak- ferdigattest for fritidsbolig Anders Meldal EPHORTETYD
8193/2019 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder i samarbeidsutvalg oppvekst 2019/2020 EPHORTETYD
8214/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Slamrapport - september 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
8238/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kundeerklæringsskjema SELBU SPAREBANK EPHORTETYD
8240/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Fallvilt rådyrgeit 18.11.2019 Rolf-Jonaz F Andersson EPHORTETYD
8198/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad til Tydal kommunes næringsfond TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
8201/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Møteplan for kontrollutvalget 2020 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
8203/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 190/5 Melding om delegert vedtak - igangsettingstillatelse for bygging av veg Alf Birger Haugnes EPHORTETYD
8207/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark - §5c og b i nasjonal forskrift Per Aune EPHORTETYD
8208/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2019 Tydal kommune REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND EPHORTETYD
8210/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Oversikt over tildelte minnemedaljer for innsats under andre verdskrig. Sigmund Mongstad Hope EPHORTETYD
8211/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Klage - utbetaling av skogfond og tilskudd skogplanting Ingebrigt Kirkvold EPHORTETYD
8212/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Veileder - vaksinasjon av helsepersonell HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
8213/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging - et verktøy for kommune og helseforetak HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
8216/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Høring - Klage i navnesak 2019/236 - Gresslia Bente Malvik m.fl. EPHORTETYD
8176/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 167/65 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig EGGEN OG HOLDEN BYGG AS EPHORTETYD
8180/2019 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsavtale mellom Tydal kommune og Niklas Dyrhaug - 2020 EPHORTETYD
8204/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 177/152 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Monica Aas Farbu Monica Aas Farbu EPHORTETYD
8227/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilkobling offentlig vann- og avløpsnett Nils Kjøsnes EPHORTETYD
8229/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Godkjent sluttrapportering - 19/6016 Hurtigladestasjon Ås i Tydal: Ladeinfrastruktur for elbil ENOVA SF EPHORTETYD
7439/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 164/10 - Melding om delegert vedtak - Flytting av oppmålt tomt 164/35 til ny lokalitet i Hilmoaunet hyttefelt Gunn Hilmo m.fl. EPHORTETYD
7775/2019 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av barnehagens årsplan 2019 - 2020 EPHORTETYD
8202/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
8215/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Slamrapport - oktober 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7654/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - engasjement omsorgstjenesten Berit Solli EPHORTETYD
8225/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev 171/1 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for landbruksgarasje EGGEN OG HOLDEN BYGG AS EPHORTETYD
8228/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilkobling offentlig vann- og avløpsnett Berit Evjen m.fl. EPHORTETYD
8230/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilkobling offentlig vann- og avløpsnett Kjell Tore Vikvald EPHORTETYD
8231/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilkobling offentlig vann- og avløpsnett Britt Mari Hundebo EPHORTETYD
8232/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilkobling offentlig vann- og avløpsnett Knut Samdal EPHORTETYD
8235/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilkobling offentlig vann- og avløpsnett Tommy Sætnan EPHORTETYD
6795/2019 20191118 18.11.2019 Saksframlegg/innstilling Revidering av forskrift om politivedtekt - høring EPHORTETYD
8191/2019 20191117 17.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat sykepleier natt - st. ref. (4153722892) Kristin Moe EPHORTETYD
8192/2019 20191117 17.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat sykepleier natt - st. ref. (4153722892) Eli Holden EPHORTETYD
8179/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev 177/152 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Monica Aas Farbu Monica Aas Farbu EPHORTETYD
8185/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Analyseresultater Stugudal vannverk - analyseperiode 12.11.19 - 15.11.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
8127/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969377608 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8141/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 980544230 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8143/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 914722411 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8144/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982965810 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8145/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 869523682 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8146/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 916479417 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8171/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev 190/70 Egenerklæring for selvbygger Anders Meldal EPHORTETYD
8173/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om fritak av kommunale avgifter Græsli IL EPHORTETYD
8182/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 12.11.19 - 15.11.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
8184/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Analyseresultater - Ås-Aune vannverk - analyseperiode 12.11.19 - 15.11.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
8186/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Analyseresultater Stugudal vannverk - analyseperiode 12.11.19 - 15.11.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
8122/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 979737092 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8129/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969378558 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8130/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982965810 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8131/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989823299 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8132/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970201416 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8134/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869523682 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8138/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970561692 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
8139/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 979737092 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8142/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982821452 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8147/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 916380569 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8148/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 989823299 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8163/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Klage i navnesak 2019/236 - Gresslia i Tydal kommune STATENS KARTVERK EPHORTETYD
8164/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kopi av brev 172/4 Svar på søknad om fritak reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
8165/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev 190/70 Foreløpig svar på søknad om ferdigattest Anders Meldal EPHORTETYD
8181/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging - et verktøy for kommune og helseforetak HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
8188/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat sykepleier natt - st. ref. (4153722892) Renate Mogård EPHORTETYD
8128/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999268471 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8156/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Temamøte i kommunestyret om "Barneløftet" i Trøndelag KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
8121/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916479417 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8123/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990695652 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8125/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869136832 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8126/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 887642192 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8133/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981412559 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8135/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 984955987 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8157/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark - §5c i nasjonal forskrift Kristen Iversen EPHORTETYD
8158/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev 177/100 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Anne Karin Brandsfjell EPHORTETYD
8159/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev 191/24 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Eirik Bernhard Einum EPHORTETYD
8160/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev 181/12 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for rehabilitering av pipe BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTETYD
8161/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev 188/284 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig Roger Karlsrud EPHORTETYD
8162/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd fra Tydal kommunes næringsfond Stugudal lagerutleie v/Berit og Kjell Kåsen EPHORTETYD
7931/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Utleie av kommunalt bygg - Montørbrakka OK BYGG & ANLEGG AS EPHORTETYD
8068/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev 192/123 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Per Åsheim og Anne Palma Åsheim Anne Palma Åsheim m.fl. EPHORTETYD
8169/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev SMIL behov 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8057/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Motorferdsel i utmark - §5c i nasjonal forskrift - Per Ingebrigt Græsli Per Ingebrikt Græsli EPHORTETYD
8119/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 920203841 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8166/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Forslag på styremedlemmer til Trygg trafikk 2020-2022 TRYGG TRAFIKK EPHORTETYD
8167/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark - §5c i nasjonal forskrift Kristen Iversen EPHORTETYD
8172/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev 1. purring på krav om deling av integreringstilskudd ***** EPHORTETYD
8174/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Svar på tilbakemelding på melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark - §5c i nasjonal forskrift Kristen Iversen EPHORTETYD
8063/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Regionalt næringsfond Neadalen - invitasjon til møte ÅRSØYA FRITIDSPARK AS m.fl. EPHORTETYD
8093/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Svar på støtteerklæring Tydal MK TYDAL MOTORSYKKELKLUBB EPHORTETYD
8099/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev 192/160 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Stein Nyborg og Kristin Guri Aas Guri Kristin Aas m.fl. EPHORTETYD
8104/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982821452 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8105/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970529489 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8108/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 980558460 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8136/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 922179166 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8137/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 879151422 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8149/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 999087590 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8150/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 920203841 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8151/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 990695652 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8152/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969999021 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8153/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 981412559 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8154/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 999097553 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8155/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Klagerunde Gressli - Græslia STATENS KARTVERK EPHORTETYD
8102/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969999021 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8103/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 980544230 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8106/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 977199840 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8107/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916380569 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8109/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 914722411 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8110/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913887514 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8112/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 914732921 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8114/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984955987 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8115/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970550461 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8120/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998591791 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8100/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på invitasjon til møte Årsøya Fritidspark AS EPHORTETYD
7287/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Regnskap og refusjon for UKM 2019 SELBU KOMMUNE EPHORTETYD
8183/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Klagerunde Gressli - Græslia STATENS KARTVERK EPHORTETYD
8168/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Behov tilskudd i beiteområder 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8178/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev 176/49 Grunnrettsavtale NTE MARKED AS EPHORTETYD
8071/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
8095/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Øvelse: Kriseledelse - Situasjonsrapport Nr. 1 - Teste varsling og rapportering og oppdatere varslinglister 14.11.2019 - 13:17 loggført FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8096/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev 189/86 og 189/56 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Ole Henrik Grytbakk EPHORTETYD
8097/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev 176/1 Søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av oppmålingsforetning Lars Elias R Bransfjell EPHORTETYD
8098/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev 176/49 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av nodehytte for bredbånd NTE MARKED AS EPHORTETYD
8092/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Høringsuttalelse FIN - kraftskatteutvalget konsesjonsordningene og eiendomsskatt LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR EPHORTETYD
8088/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Ny høringsfrist. nye snøscooterløyper - Meråker kommune MERÅKER KOMMUNE EPHORTETYD
8089/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Øvelse: Varslingstest for kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8072/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
7995/2019 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel i utmark etter §6 i nasjonal forskrift for kjøreopplæring med snøscooter - ABES Trafikkskole 2019/2020 EPHORTETYD
8073/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Regionalt næringsfond Neadalen - invitasjon til møte TYDALSFESTIVALEN AS EPHORTETYD
8034/2019 20191114 14.11.2019 Internt notat Annonsetekst - Kunngjøring av reguleringsplan for Skarpdalen Torhild Gullbrekken Aas EPHORTETYD
8031/2019 20191114 14.11.2019 Internt notat Bruk av midler i forbindelse med avslutning av fjelllandbruksprosjektet. Fred Kåre Fremo EPHORTETYD
8035/2019 20191114 14.11.2019 Internt notat Kunngjøring - Utlegging i servicekontor og på hjemmesiden - reguleringsplan for Skarpdalen Anniken Kløften EPHORTETYD
8039/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev 188/32 og 188/70 Matrikkelføring klarlegging av eksisterende grense Sissel Karin T Langseth m.fl. EPHORTETYD
8058/2019 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - Kjøring fra hytte til scooterløype EPHORTETYD
8087/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Ledig sykepleier VIKAR I NORGE AS EPHORTETYD
8020/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev 174/189 Oversender tinglyst skjøte på eiendommen Tor Ole Rønning EPHORTETYD
8069/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev 172/167 Svar på spørsmål om søknadsplikt - innsetting av verandadør Stian A Sæther Sønderland EPHORTETYD
8067/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev 172/167 Spørsmål om søknadsplikt - innsetting av verandadør Stian A Sæther Sønderland EPHORTETYD
8065/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Oversendelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Holtålen, Selbu, Tydal og Midtre Gauldal kommuner MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
7854/2019 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling UMS - Årsbudsjett 2020 og økonomiplanen 2020 - 2023 EPHORTETYD
7882/2019 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling UR - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 EPHORTETYD
7719/2019 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling 176/2 - Gang/sykkelsti Svarttjønna - Nea, søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel EPHORTETYD
7042/2018 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling UR - Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 EPHORTETYD
5262/2019 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling Tilskudd til Fjellguiden Tydal fra Tydal Fiskefond EPHORTETYD
7869/2019 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling SUO - Årsbudsjett 2020 og økonomiplanen 2020 - 2023 EPHORTETYD
7498/2019 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling 174/2 - Klage på avslag om deling av grunneiendom - Åsvollen EPHORTETYD
8091/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Støtteerklæring Tydal MK TYDAL MOTORSYKKELKLUBB EPHORTETYD
7352/2019 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling Etablering av saksbehandlertjeneste EPHORTETYD
6362/2019 20191114 14.11.2019 Saksframlegg/innstilling 169/1/1 Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Ramsjøhytta EPHORTETYD
8037/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Anonym EPHORTETYD
8038/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Anonym EPHORTETYD
8028/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 169/25-26 Søknad om ferdigattest Gisle Ingmar Kjøsnes EPHORTETYD
8048/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Anonym EPHORTETYD
8023/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
8022/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
8041/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Anonym EPHORTETYD
8042/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Anonym EPHORTETYD
8060/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 182/1/27 Skisse Håmyrvegen 129 Arve Sivertsen EPHORTETYD
8032/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Endring i distribusjonen av folkeregisteropplysninger SKATTEETATEN EPHORTETYD
8036/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av beredskapsgodtgjørelse/driftstilskudd for 2019 NORSK FOLKEHJELP TYDAL EPHORTETYD
8025/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Rammer og opplegg for Fylkesmannen og verneområdestyrer - innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder og bestilling av tjenester fra SNO - 2020 MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
8026/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Samlerapport etter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8043/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Grunnlag for fakturering av prosjektmidler for videreføring av tiltak i Fjellandbruket i Tydal OS KOMMUNE EPHORTETYD
8045/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Anonym EPHORTETYD
8049/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 188/278 Vannmålermelding - Turid Aasheim O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
8027/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kvittering på rekommandert forsendelse Roger Sommerbakk EPHORTETYD
8029/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Skjema for innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder og bestilling av tjenester fra SNO-2020 MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
8046/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 191/24 Vannmålermelding - Eirik Einum O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
8050/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 177/100 Vannmålermelding - Anne Karin Brandsfjell Normann Bremset EPHORTETYD
8056/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev 168/2 Søknad om tilskudd til ungskogspleie Ivar Egil Gjøra EPHORTETYD
8024/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Ledig personell HELSELEVERANDØREN AS EPHORTETYD
8015/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** Tora Gurine Hilmo EPHORTETYD
8019/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 174/189 Retur av tinglyste dokumenter STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7996/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet 28.11.2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7998/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev 177/6 Kulvert i Skarpdalsvegen som vandringshinder for ørret STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
7999/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 177/6 Kulvert Ongeltjønnbekken - Skarpdalsvegen STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
8003/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Anmodning om kommunens hjelp til fort å få fibernett til Fossan og Løvøya NORWEGIAN FISH FARMS TYDAL AS m.fl. EPHORTETYD
8004/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 192/1/48 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
8009/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Thor Bjørkvoll EPHORTETYD
7992/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
8016/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Vedrørende utbetaling av kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon HUSBANKEN EPHORTETYD
8018/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Informasjon vedrørende kretsmesterskap i orientering 2020 TYDAL IL EPHORTETYD
8000/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 188/260 Forespørsel om dybde på vannledning Morten Bjerkholt EPHORTETYD
8001/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Oppsigelse av lokal arbeidstidsavtale for pedagogisk personale ved Tydal barnehage Utdanningsforbundet Tydal v/ hovedtillitsvalgt Siv Moen EPHORTETYD
8010/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Lærlinger skal meldes inn i pensjonsordningen fra 2020 KLP EPHORTETYD
8011/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Scenarioprosjektet - invitasjon til workshops TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
8012/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Høring - ny veileder til ledningsforskriften SAMFERDSELSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8013/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5b i nasjonal forskrift - Petter Svelmo Petter Svelmo EPHORTETYD
7978/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Valg av nemder, utvalg mv. for perioden 2019 - 2023 Anne Karin Brandsfjell m.fl. EPHORTETYD
8006/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Svar på Riksrevisjonens undersøkelse om myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring RIKSREVISJONEN EPHORTETYD
8002/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 188/203 Søknad om ferdigattest Håvard Stjern EPHORTETYD
8017/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 181/192 Søknad om ferdigattest BYGGMESTER FRANK SUNDAL EPHORTETYD
7886/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Vedtekter for Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse EPHORTETYD
7867/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling REF - Årsbudsjett 2020 og økonomiplanen 2020 - 2023 EPHORTETYD
7913/2019 20191112 12.11.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder i Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse EPHORTETYD
8008/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Thor Bjørkvoll EPHORTETYD
7916/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om snøscooteropplæring ABES TRAFIKKSKOLE AS EPHORTETYD
7925/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
7938/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Einar Trønsdal EPHORTETYD
7980/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Frank Sundal EPHORTETYD
7903/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Behandlingstid for søknad om motorferdsel i utmark - Stillhåtjønna hytteforening Stillhåtjønna hytteforening v/Ola Gussiås EPHORTETYD
7982/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Særutskrift Ny selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTETYD
7469/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Underskrevet brøyteavtale Hilmovegen 2019 - 2020 Geir Morten Rønning EPHORTETYD
7877/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 168/1 - Svar på klage på avslag om dispensasjon fra reguleringsplan Hytteområdet Trøen 2 Ivar Flakne m.fl. EPHORTETYD
7936/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 181/32 Svar på søknad om fritak for kommunale årsgebyrer Ståle Romund Østby Eggen EPHORTETYD
7932/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Overtakelse av vegbelysning fylkesveger Tydal STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
7933/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 177/14 Stenging av vanntilførsel driftsbygning Astrid Østby Eggen EPHORTETYD
7961/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Invitasjon - tildeling Tydal kommunes idrettsstipend 2019 Kasper Østby EPHORTETYD
7927/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
7905/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 174/186. Oversender tinglyst skjøte Berit Aune EPHORTETYD
7894/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Stugudal lagerutleie - vedrørende søknad Stugudal lagerutleie v/Berit og Kjell Kåsen EPHORTETYD