eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 11 18 20131118 18.11.2013 09:00 Tydalshallen- treningssal/møterom Øyfjellet Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS782013 PS 78/2013 Referater Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTETYD
0 RS1042013 RS 104/2013 Møteprotokoll formannskap 30.10.2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS1052013 RS 105/2013 Forprosjekt naturinformasjonssenter. Svar på søknad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS1062013 RS 106/2013 Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket - hydroteknisk tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS1072013 RS 107/2013 Protokoll fra møte i Verneområdestyret i Skardsfjella og Hyllingsdalen den 23.09.2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 PS792013 PS 79/2013 Fastsetting av kommunale avgifter for 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS802013 PS 80/2013 Godtgjøring folkevalgte 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS812013 PS 81/2013 Utskrivning av eiendomsskatt for 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS832013 PS 83/2013 Lokale forhandlinger etter HTA kap. 3, pkt 3.4.2 og kap 5 - godkjenning av resultat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS842013 PS 84/2013 Frivillighetsmelding for Tydal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS852013 PS 85/2013 Statusrapport pr 30.9.2013 - Formannskapets ansvarsområder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS862013 PS 86/2013 Utbetalte spillemidler - Ballbinge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS872013 PS 87/2013 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTETYD
0 PS882013 PS 88/2013 Fornyelse av samarbeidsavtale mellom Niklas Dyrhaug og Tydal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS892013 PS 89/2013 Tilskott til rehabilitering av Røvassbu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS902013 PS 90/2013 Fallrettigheter Væla - konsesjon på erverv av fast eiendom iht konsesjonsloven for rettigheter på eiendommene 165/36, 169/34 og 169/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS912013 PS 91/2013 Klage på vedtak om konsesjon med vilkår om boplikt på eiendommen Nygård gnr 172 bnr 2 i Tydal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS822013 PS 82/2013 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 FOR TYDAL KOMMUNE Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD