eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 01 30 20200130 30.01.2020 19:00 Rådhuset Øyfjellet Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Referater Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTETYD
0 RS12020 RS 1/2020 Møteprotokoll kommunestyret 19.12.2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS22020 RS 2/2020 Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS32020 RS 3/2020 Dokumenter fra møte i Representantskapet Midt-Norge 110 sentral IKS - Protokoll 18.12.2019 signert Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS42020 RS 4/2020 Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 PS22020 PS 2/2020 Regulering av festeavgiftene på kirkegårdene i Tydal sokn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS32020 PS 3/2020 Årsmelding for Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i Tydal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS42020 PS 4/2020 Reglementer for folkevalgte organer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS52020 PS 5/2020 Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2015 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS62020 PS 6/2020 Søknad om konsesjon - Bygdekinoen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS72020 PS 7/2020 Datasenter - Intensjonsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS82020 PS 8/2020 Endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal - Sammenbinding Ås-Nesjø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS92020 PS 9/2020 Godkjenning av møteprotokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTETYD