eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 01 20 20200120 20.01.2020 09:00 Rådhuset Øyfjellet Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Referater Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTETYD
0 RS12020 RS 1/2020 Møteprotokoll formannskap 04.12..2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS22020 RS 2/2020 Møteprotokoll for Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 29.11.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS32020 RS 3/2020 Høring - Forslag til revidert samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS42020 RS 4/2020 Høring av forslag til endringer i motorferdsloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS52020 RS 5/2020 Høring - Forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS62020 RS 6/2020 Rundskriv A-2/2019 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk støtte til livsopphold etter sosialtjenesteloven 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS72020 RS 7/2020 Svar på søknad om skjenkebevilling - SØSTRENES KAMMERS AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS82020 RS 8/2020 Svar på søknad om skjenkebevilling - Tydal idrettslag Fotballgruppa Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS92020 RS 9/2020 Søknad om skjenkebevilling 29.12.2019 - Tydal kulturforum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS102020 RS 10/2020 Svar på søknad om skjenkebevilling - UL Vårfryd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS112020 RS 11/2020 Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS122020 RS 12/2020 Orientering om forslag til kriterier for 2020 - Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS132020 RS 13/2020 Svar på søknad om tilskudd til produksjon av dokumentarfilm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS142020 RS 14/2020 Svar på søknad om støtte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS152020 RS 15/2020 Grenseregulering av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt - Orientering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS162020 RS 16/2020 Remissutgåva Program för smart specialisering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS172020 RS 17/2020 Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS182020 RS 18/2020 Henfallet naturreservat - orientering om vernevedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS192020 RS 19/2020 Dokumenter fra møte i Representantskapet Midt-Norge 110 sentral IKS - Protokoll 18.12.2019 signert Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 PS22020 PS 2/2020 Reglementer for folkevalgte organer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS32020 PS 3/2020 Regulering av festeavgiftene på kirkegårdene i Tydal sokn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS42020 PS 4/2020 Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2015 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS52020 PS 5/2020 Søknad om konsesjon - Bygdekinoen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS62020 PS 6/2020 188/3 - Klage på mindre endring av reguleringsplan for Rotåtjønna Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS72020 PS 7/2020 Klage på kommunale avgifter Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTETYD
0 PS82020 PS 8/2020 Tydal Skisenter AS - søknad til Tydal kommunes næringsfond Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS92020 PS 9/2020 Stugudal lagerutleie - søknad om tilskudd fra Tydal kommunes næringsfond Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS102020 PS 10/2020 Godkjenning av møteprotokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTETYD