eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 10 20200210 10.02.2020 09:00 Rådhuset Øyfjellet Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS182020 PS 18/2020 Referater Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTETYD
0 RS202020 RS 20/2020 Møteprotokoll formannskapet 20.01.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS212020 RS 21/2020 Møteprotokoll formannskapet 27.01.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS222020 RS 22/2020 Svar på søknad om støtte til arrangement av KM i orientering 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS232020 RS 23/2020 Svar på søknad om varmebasseng og søknad om støtte til transport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS242020 RS 24/2020 Svar på søknad om skjenkebevilling - Tydal skisenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS252020 RS 25/2020 Signert avtale mellom Tydal kommune og Næringsforeningen i Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS262020 RS 26/2020 Informasjon om rullering av regionale plandokumenter etter vannforskriften – behov for ressurser og samhandling i kommunene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS272020 RS 27/2020 Informasjon om motorferdsel i utmark - Baseforsvarstaktisk skole - Vinterøvelse/vintertrening Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS282020 RS 28/2020 Invitasjon dialogmøter Leve Hele Livet 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS292020 RS 29/2020 Vedrørende vedtak etter § 6 i nasjonal forskrift for motorferdsel i utmark for kjøreopplæring med snøscooter - ABES Trafikkskole 2018/2019 - Tydal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS302020 RS 30/2020 Kopi av brev til Statkraft Energi - Tilbakemelding på rapportering om brudd på konsesjonskrav - Gresslifoss kraftverk - Statkraft Energi AS - Tydal kommune, Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS312020 RS 31/2020 Konsesjonsavgifter til kommuner 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS322020 RS 32/2020 Underskrevet samarbeidsavtale mellom Tydal og Selbu innen kommunal landbruksforvaltning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS332020 RS 33/2020 Tydal Skisenter AS - svar på søknad om støtte til vinterfesten 15. februar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS342020 RS 34/2020 174/2 Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av setervoll til fritidshusformål - Vedtaket stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 PS192020 PS 19/2020 Endring av rådmannstittel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS202020 PS 20/2020 Væktarstua Hotell AS - søknad om støtte til oppgradering av hotellrom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS212020 PS 21/2020 Tydal Skisenter AS - klage på tildelt støtte til Vinterfesten 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS222020 PS 22/2020 Revidering av vedtekter med standardvilkår for Tydal kommunes næringsfond Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS232020 PS 23/2020 Godkjenning av møteprotokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTETYD