eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for miljø og samfunn Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 01 15 20200115 15.01.2020 18:00 Rådhuset Øyfjellet Utvalg for miljø og samfunn
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Referater Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTETYD
0 RS12020 RS 1/2020 Møteprotokoll UMS 21.11..2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS22020 RS 2/2020 Sluttrapport HUNT4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS32020 RS 3/2020 Henfallet naturreservat - orientering om vernevedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS42020 RS 4/2020 Orientering om forslag til kriterier for 2020 - Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS52020 RS 5/2020 Endring i barneloven §35 om felles foreldreansvar fra kraft 1. januar 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS62020 RS 6/2020 Høring - Moderasjonsordninger i SFO Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS72020 RS 7/2020 Høring - NOU 2019:20 En styrket familietjeneste Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS82020 RS 8/2020 Rundskriv A-2/2019 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk støtte til livsopphold etter sosialtjenesteloven 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS92020 RS 9/2020 Delegering av forvaltningsmyndighet for områder vernet ved kongelig resolusjon 20. desember 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS102020 RS 10/2020 Egenmeldingstilsyn - tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - tilbakemelding til kommunen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS112020 RS 11/2020 Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS122020 RS 12/2020 Dokumenter fra møte i Representantskapet Midt-Norge 110 sentral IKS - Protokoll 18.12.2019 signert Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 PS22020 PS 2/2020 Motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - Hesteekvipasjer til Rørosmartnan 2020-2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS32020 PS 3/2020 Motorferdsel i utmark for reparasjon av kjøretøy - nasjonal forskrift §6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS42020 PS 4/2020 Søknad om motorferdsel i utmark - med formål kjentmannskjøring og øving i Tydal kommunes verneområder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS52020 PS 5/2020 181/70 - Fradeling av Berggardsmyrvegen 16 og 18 til industriformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS62020 PS 6/2020 164/11 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt i Hillmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS72020 PS 7/2020 181/141 Søknad om dispensasjon fra vegloven for oppføring av veranda Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS82020 PS 8/2020 Godkjenning av møteprotokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTETYD