eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for miljø og samfunn Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 03 05 20200305 05.03.2020 19:00 Rådhuset Øyfjellet Utvalg for miljø og samfunn
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS92020 PS 9/2020 Referater Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTETYD
0 RS132020 RS 13/2020 Møteprotokoll Utvalg miljø og samfunn 15.01.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS142020 RS 14/2020 Høring - Vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS152020 RS 15/2020 Høring om miljø og helse i barnehager og skoler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS162020 RS 16/2020 Høring - Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS172020 RS 17/2020 Høring på Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS182020 RS 18/2020 Høring - Forslag til revidert samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS192020 RS 19/2020 Invitasjon dialogmøter Leve Hele Livet 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS202020 RS 20/2020 Årsrapport fra Fjellrevgruppa 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS212020 RS 21/2020 Forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS222020 RS 22/2020 Informasjon om rullering av regionale plandokumenter etter vannforskriften – behov for ressurser og samhandling i kommunene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS232020 RS 23/2020 Informasjon om motorferdsel i utmark - Baseforsvarstaktisk skole - Vinterøvelse/vintertrening Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 RS242020 RS 24/2020 Vedrørende vedtak etter § 6 i nasjonal forskrift for motorferdsel i utmark for kjøreopplæring med snøscooter - ABES Trafikkskole 2018/2019 - Tydal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTETYD
0 PS102020 PS 10/2020 Vedtekter for Tydal barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS112020 PS 11/2020 Revidering av vedtekter for skolefritidsordning (SFO)- Tydal barne- og ungdomsskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS122020 PS 12/2020 168/1 Dispensasjon for flytting av tomt 11 i reguleringsplan for Trøen 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS132020 PS 13/2020 167/66 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS142020 PS 14/2020 Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS152020 PS 15/2020 Motorferdsel på barmark - søknad etter §6 i nasjonal forskrift - Stillhåtjønna hytteforening Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTETYD
0 PS162020 PS 16/2020 Godkjenning av møteprotokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTETYD