Postliste RSS fra einnsyn.tydal.kommune.no. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tydal.kommune.no Filtrering: Tittel: Svar på søknad - motorferdsel i utmark etter §6 i nasjonal forskrift for kjøreopplæring med snøscooter - ABES Trafikkskole 2019/2020 Avs/Mot: ABES Trafikkskole v/Geir Eirik Hanssen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97890?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ABES Trafikkskole v/Geir Eirik Hanssen | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8587/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Kopi av brev til Trønderenergi vind AS - Tilsynsrapport #1 Stokkfjellet vindkraftverk Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97927?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8624/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 190/5 Foreløpig svar på søknad om midlertidig brukstillatelse Avs/Mot: Alf Birger Haugnes http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97898?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Birger Haugnes | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8595/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 181/2 i Tydal (5033) Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97935?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8632/2019 | Avdeling: Næring og kultur | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 167/1 i Tydal (5033) Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97934?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8631/2019 | Avdeling: Næring og kultur | Tittel: Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark §5c i nasjonal forskrift Avs/Mot: Dagfinn Aksel Ekker http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97786?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dagfinn Aksel Ekker | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8483/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Kopi av brev til Per Morten Storhaug - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde -Svar på søknad om tillatelse til å etablere kjøretrase for hest og slede i utmark - fra Stugudal til Brekken - Hestekjørere fra Tydal Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97926?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8623/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Tilbakemelding 171/6/3 Fradeling og oppmåling av hyttetomt Avs/Mot: Tore Konrad Sehm http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97941?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Konrad Sehm | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8638/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 171/6/3 Fradeling og oppmåling av hyttetomt Avs/Mot: Tore Konrad Sehm http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97896?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Konrad Sehm | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8593/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Tilbakemelding på 171/6/13 Fradeling og oppmåling av festetomt Avs/Mot: Tove Iren Kaspersen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97942?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Iren Kaspersen | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8639/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 171/6/13 Fradeling og oppmåling av festetomt Avs/Mot: Tove Iren Kaspersen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97899?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Iren Kaspersen | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8596/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark og vassdrag - §5b i nasjonal forskrift Avs/Mot: Petter Svelmo http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97925?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Svelmo | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8622/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Svar på søknad - motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - Kjøring fra hytte til scooterløype Avs/Mot: Morten Helgesen Busch http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97892?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Helgesen Busch | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8589/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: 181/70 Nabovarsel fradeling av tomt til Berggardsmyrvegen 16, 18 Avs/Mot: Statens Vegvesen Region Midt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97857?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen Region Midt | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8554/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 165/23 Svar på forespørsel om endring av reguleringsformål fra offentlig bygg - forsamlingslokale til boligformål i reguleringsplan for Spongtun-Gressli Avs/Mot: Stein Tvedt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97730?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Tvedt | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8427/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 167/1 Søknad skogfond og tilskudd Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97930?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 8627/2019 | Avdeling: Næring og kultur | Tittel: Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Paul Græsli Avs/Mot: Paul Græsli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97918?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Græsli | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8615/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Reinert Aas Avs/Mot: Reinert Aas http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97917?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinert Aas | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8614/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra May Tonje Aas Avs/Mot: May Tonje Aas http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97916?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Tonje Aas | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8613/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Oddbjørn Viken Avs/Mot: Oddbjørn Viken http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97915?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Viken | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8612/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Håvar Unsgård Avs/Mot: Håvar Unsgård http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97914?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvar Unsgård | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8611/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Ruth Aas Fredriksen Avs/Mot: Ruth Aas Fredriksen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97912?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth Aas Fredriksen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8609/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Thomas Angells Stiftelser Avs/Mot: THOMAS ANGELLS STIFTELSER http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97911?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: THOMAS ANGELLS STIFTELSER | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8608/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Ole Bjarne Østby Avs/Mot: Ole Bjarne Østby http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97910?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Bjarne Østby | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8607/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Ole Morten Opphaug Avs/Mot: Ole Morten Opphaug http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97908?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Morten Opphaug | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8605/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Tom Sigurd Kleiven Avs/Mot: Tom Sigurd Kleiven http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97907?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Sigurd Kleiven | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8604/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Stugudal Stasjon Avs/Mot: STUGUDAL STASJON AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97906?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STUGUDAL STASJON AS | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8603/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Odd Ivar Wærness Avs/Mot: Odd Ivar Wærness http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97905?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Ivar Wærness | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8602/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Karl Nygård Avs/Mot: Karl Nygård http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97904?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Nygård | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8601/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Grunneieravtale snøscooterløyper - sammenbinding Ås-Stugudal fra Elias Brandsfjell Avs/Mot: Lars Elias R Bransfjell http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/97903?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Elias R Bransfjell | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 8600/2019 | Avdeling: Teknikk og miljø |