Postliste RSS fra einnsyn.tydal.kommune.no. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tydal.kommune.no Filtrering: Tittel: Informasjon om tilskuddsordningen Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin 2020 (LIS3) Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98928?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 499/2020 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 168/1, Tydal kommune Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98941?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 512/2020 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: Bekreftelse for utdanning Avs/Mot: Marit Aurora Strøm http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98933?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Aurora Strøm | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 504/2020 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark - §5b og §5c i nasjonal forskrift - Uno Hilding Sjödin Avs/Mot: Uno Hilding Sjödin http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98929?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uno Hilding Sjödin | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 500/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Søknad om refusjon av arbeidsplassbriller Avs/Mot: Hege Kløften http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98916?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Kløften | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 488/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Avviser søknad om etablering og drift av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2020 kap. 761 post 62 Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98910?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 482/2020 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Møtereferat fra møte 15.01.2020 - Innherred Renovasjon Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98904?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 476/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Bekreftelse, mottatt prøvetiltaksplan vann 2020 Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98902?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 474/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale - deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste - forlengelse av avtale Avs/Mot: Tor Morten Welve http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98917?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Morten Welve | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 489/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Midlertidig svar på søknad om flytting av tomt 11 i reguleringsplan for Trøen 2 Avs/Mot: Ivar Flakne http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98914?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Flakne | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 486/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Svar på søknad om skjenkebevilling - Tydal skisenter Avs/Mot: TYDAL SKISENTER AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98913?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL SKISENTER AS | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 485/2020 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger Avs/Mot: KONSTALI HELSENOR AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98912?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSTALI HELSENOR AS | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 484/2020 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: 164/10 og 38 Høring - plan for oppdyrking. Avs/Mot: Inge Even Danielsen m.fl. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98920?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Even Danielsen m.fl. | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 492/2020 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: 171/119 - Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Avs/Mot: Egil Steinar Slind http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98852?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Egil Steinar Slind | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 424/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Fritidskort for barn i alderen 6 til fylte 18 år Avs/Mot: NTL BUFDIR OG BUFETAT http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98903?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL BUFDIR OG BUFETAT | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 475/2020 | Avdeling: Tydal barne- og ungdomsskole | Tittel: Tilbakemelding på 181/32 Foreløpig svar på klage kommunale avgifter Avs/Mot: Ståle Romund Østby Eggen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98851?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Romund Østby Eggen | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 423/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Svar på søknad - Motorferdsel i utmark for reparasjon av kjøretøy - nasjonal forskrift §6 Avs/Mot: Tydal Bil-Elektro A/S http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98864?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tydal Bil-Elektro A/S | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 436/2020 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem 2019 - Hilmo og Græsli vannverk Avs/Mot: MATTILSYNET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98883?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 455/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Kvittering for innsendt innrapportering Avs/Mot: MATTILSYNET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98882?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 454/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 188/291 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig Avs/Mot: VILVANG BYGG AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98870?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VILVANG BYGG AS | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 442/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem 2019 - Ås-Aune vannverk Avs/Mot: MATTILSYNET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98881?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 453/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Kvittering for innsendt innrapportering Avs/Mot: MATTILSYNET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98878?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 450/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Svar på søknad - Motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - Hesteekvipasjer til Rørosmartnan 2020-2022 Avs/Mot: Per Morten Storhaug http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98862?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Morten Storhaug | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 434/2020 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Kommunale boliger - Husleieøkning Avs/Mot: Even Overskaug http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98847?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Overskaug | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 419/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Kommunale boliger - Husleieøkning Avs/Mot: Ingeborg Rønning http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98846?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Rønning | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 418/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem 2019 - Stugudal vannverk Avs/Mot: MATTILSYNET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98877?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 449/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Oppfylling av Mattilsynets vedtak av 08.01.2020 Avs/Mot: MATTILSYNET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98890?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 462/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Oppsigelse Tydal brann- og redningstjeneste Avs/Mot: Ingar Hanssen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98861?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Hanssen | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 433/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: 164/11 Svar på søknad om - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt i Hillmo Avs/Mot: John Olav Dyrhaug m.fl. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98863?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Olav Dyrhaug m.fl. | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 435/2020 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Kvittering for innsendt innrapportering Avs/Mot: MATTILSYNET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/98876?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 448/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø |