Postliste RSS fra einnsyn.tydal.kommune.no. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tydal.kommune.no Filtrering: Tittel: Kgl. res. - Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekven Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100456?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2027/2020 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Handlehjelp til sårbare grupper og personer i karantene/isolasjon Avs/Mot: NORGESGRUPPEN ASA http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100455?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGESGRUPPEN ASA | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2026/2020 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100446?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2017/2020 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Rettsgrunnlag for gjennomføring av smitteverntiltak overfor pasienter og brukere Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100439?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2010/2020 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100438?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2009/2020 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm covid-19 Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100436?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2007/2020 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorg Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100433?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2004/2020 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Anmodning om sluttutbetaling fra Regionalt næringsfond i Neadalen - Stugudal camping Avs/Mot: STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100440?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2011/2020 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: 172/221 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gunnar Auran Avs/Mot: Gunnar Auran http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100462?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Auran | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2033/2020 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: 181/195 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Nina og Kåre Lunden Avs/Mot: Nina Elisabeth Lunden m.fl. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100461?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Elisabeth Lunden m.fl. | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2032/2020 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: Snøscooter og vannavgift. Avs/Mot: Torgeir Skirstad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100453?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2024/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Vedr. feie-avgift TYDAL - Stugudal Avs/Mot: Lisbeth Berg http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100459?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Berg | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2030/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Snøscooter og vannavgift/feiing Avs/Mot: Torgeir Skirstad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100454?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2025/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Feiing Avs/Mot: Kristian Rolstad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100441?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Rolstad | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2012/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Feiing Avs/Mot: Helge Stuedal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100437?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Stuedal | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2008/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Oppdatert lenke til rapporter etter Helseundersøkelsen i Trøndelag Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100431?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2002/2020 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Søknad om økonomisk bistand- Tydal kommunestyre Avs/Mot: SELBU OG TYDAL REVMATIKERFORENING http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100434?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU OG TYDAL REVMATIKERFORENING | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2005/2020 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: 168/25 Søknad om midlertidig brukstillatelse Avs/Mot: SELBUHUS INDUSTRIER AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100465?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBUHUS INDUSTRIER AS | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2036/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Tilbakemelding på Åarkanjohke 3 - Tildeling av offisiell adresse Avs/Mot: THOMAS ANGELLS STIFTELSER http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100435?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: THOMAS ANGELLS STIFTELSER | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2006/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Samhandling ved Korona- karantene eller smitte 29.03.20 Avs/Mot: ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100444?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2015/2020 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Snøscooter og vannavgift. Avs/Mot: Torgeir Skirstad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100452?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 2023/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad om salgsbevilling - Stugudal Drift AS Avs/Mot: STUGUDAL DRIFT AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100429?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STUGUDAL DRIFT AS | Journaldato: 29.03.2020 | Journalnr: 2000/2020 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: AN-MAGRITT MORSET - Søknad om skjenkebevilling Avs/Mot: AN-MAGRITT MORSET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100430?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AN-MAGRITT MORSET | Journaldato: 29.03.2020 | Journalnr: 2001/2020 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Informasjon om språkpraksis Avs/Mot: ECURA CARE AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100428?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 27.03.2020 | Journalnr: 1999/2020 | Avdeling: Omsorg | Tittel: Signert ordrebekreftelse for arbeidsleie - Chaxiraxi Ravelo Suarez Avs/Mot: ECURA CARE AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100426?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 27.03.2020 | Journalnr: 1997/2020 | Avdeling: Omsorg | Tittel: Signert ordrebekreftelse for arbeidsleie - Marta Fernandes Canadas Avs/Mot: ECURA CARE AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100425?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 27.03.2020 | Journalnr: 1996/2020 | Avdeling: Omsorg | Tittel: Signert odrebekreftelse for arbeidsleie - Jennifer Navarrete Marquez Avs/Mot: ECURA CARE AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100424?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 27.03.2020 | Journalnr: 1995/2020 | Avdeling: Omsorg | Tittel: Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge antall mulige sengeplasser Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100421?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | Journalnr: 1992/2020 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Innkalling IUA Sør-Trøndelags årsmøte 23.04.2020 Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100423?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning | Journaldato: 27.03.2020 | Journalnr: 1994/2020 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 188/232 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Per og Astrid Marie Nordland Avs/Mot: Per Nordland http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/100413?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Nordland | Journaldato: 27.03.2020 | Journalnr: 1984/2020 | Avdeling: Næring og landbruk |