Postliste RSS fra einnsyn.tydal.kommune.no. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tydal.kommune.no Filtrering: Tittel: Informasjonsbrev nr. 42 om koronavaksinasjonsprogrammet Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115116?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 421/2022 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: 169/88/12 Forespørsel - bruk av bygninger Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115134?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 439/2022 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 169/2/12 Forespørsel - bruk av bygninger Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115132?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 437/2022 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 169/88/1 Forespørsel - bruk av bygninger Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115123?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 428/2022 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 169/88/5 Forespørsel - bruk av bygninger Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115115?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 420/2022 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 169/88/4 Forespørsel - bruk av bygninger Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115113?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 418/2022 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Aurotech Ultrasound AS - kontoutskrift 2021 Avs/Mot: AUROTECH ULTRASOUND AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115110?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AUROTECH ULTRASOUND AS | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 415/2022 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Oversendelsesbrev rundskriv IS-4/2022- Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115138?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 443/2022 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Indeksregulering av husleie 2022 Avs/Mot: AUROTECH ULTRASOUND AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/114479?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AUROTECH ULTRASOUND AS | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 7720/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Møteprotokoll UMS 20.01.2022 Avs/Mot: Anita Evjen Fremo http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115131?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Anita Evjen Fremo | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 436/2022 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Rapportering tilskudd svømmeopplæring i barnehagen 2021- Tydal kommune Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115096?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 401/2022 | Avdeling: Tydal barne- og ungdomsskole | Tittel: Rapportering tilskudd 2021 Sårbare barn og unge i skole og barnehage -Tydal kommune Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET m.fl. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115098?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET m.fl. | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 403/2022 | Avdeling: Tydal barne- og ungdomsskole | Tittel: 188/274 Svar på melding om endring av ansvarlig foretak Avs/Mot: Selbu Byggtre AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115117?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selbu Byggtre AS | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 422/2022 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Ønsker dialogmøte om leieforhold Stugguvollmoen Avs/Mot: KULTURSTIFTELSEN SYLAN & SÅNN http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115135?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURSTIFTELSEN SYLAN & SÅNN | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 440/2022 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Søknad og CV - Prosjektstilling næring og kultur-100 % - st. ref. (4465580112) Avs/Mot: Mari Aas http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115136?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Aas | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 441/2022 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad og CV - Vikariater oppvekst - st. ref. (4470419111) Avs/Mot: Jon Mikkel Unsgård http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115147?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Mikkel Unsgård | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 452/2022 | Avdeling: Tydal barne- og ungdomsskole | Tittel: Rapportering - tilskuddsordning i forbindelse med pandemien innen psykisk helse- og rusarbeid Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115133?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 438/2022 | Avdeling: Tydal barne- og ungdomsskole | Tittel: Søknad og CV - Vikariater oppvekst - st. ref. (4470419111) Avs/Mot: Deepak Sapkota http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115141?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deepak Sapkota | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 446/2022 | Avdeling: Tydal barne- og ungdomsskole | Tittel: Søknad og CV - Vikariater oppvekst - st. ref. (4470419111) Avs/Mot: Marthe Rønning Græsli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115111?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Rønning Græsli | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 416/2022 | Avdeling: Tydal barne- og ungdomsskole | Tittel: Underskrevet leieavtale - Lundbakken 4 Avs/Mot: Johanna Austgulen Westin http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115137?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanna Austgulen Westin | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 442/2022 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022 - overgangsordning Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115139?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 444/2022 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Innsynsbegjæring - skolemiljø Avs/Mot: NRK http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115121?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 426/2022 | Avdeling: Tydal barne- og ungdomsskole | Tittel: Høring - forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115114?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 419/2022 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Høring av forslag til endringer i tilsynshjemlene i barnehageloven Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115118?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 423/2022 | Avdeling: Tydal barne- og ungdomsskole | Tittel: 188/40 Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt Avs/Mot: Karl-Henrik Linder http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115148?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl-Henrik Linder | Journaldato: 24.01.2022 | Journalnr: 453/2022 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: IUA-region Sør-Trøndelag endrer navn til Midt-Norge IUA Avs/Mot: TRONDHEIM KOMMUNE http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115091?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM KOMMUNE | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 396/2022 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Vurdering angående el-avgift til datasentre Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115093?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 398/2022 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Uttalelse fra Saanti sijte - dispensasjon for etablering av midlertidig sprengstofflager Avs/Mot: ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115105?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 410/2022 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Rapportering - Tilskudd i 2021 til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115106?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 411/2022 | Avdeling: Tydal barne- og ungdomsskole | Tittel: 164/39 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ingrid Selboe Avs/Mot: Ingrid Selboe http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/115101?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Selboe | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 406/2022 | Avdeling: Teknikk og miljø |