Postliste RSS fra einnsyn.tydal.kommune.no. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tydal.kommune.no Filtrering: Tittel: Høring - Forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) Avs/Mot: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106937?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 177/2021 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg | Tittel: Indeksregulering for 2021 - leie av areal gnr 174. bnr 4. Avs/Mot: Flemming Lunden http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106945?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flemming Lunden | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 185/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Indeksregulering for 2021 leie av Stugguvollmoen gnr. 188 bnr. 125 - Dyrhaug Ridesenter as Avs/Mot: DYRHAUG RIDESENTER AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106943?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: DYRHAUG RIDESENTER AS | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 183/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Jobbsøknad - ferievikarer Avs/Mot: Natha Prisca http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106953?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Natha Prisca | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 193/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Jobbsøknad - ferievikarer Avs/Mot: Chatarina Jansson http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106952?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Chatarina Jansson | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 192/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Jobbsøknad - ferievikarer Avs/Mot: Marja Kapola http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106940?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marja Kapola | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 180/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Jobbsøknad-ferievikarer Avs/Mot: Yannick Digbeu http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106939?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yannick Digbeu | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 179/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Jobbsøknad - ferievikarer Avs/Mot: Amad Sino http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106938?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amad Sino | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 178/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Angående reguleringsplan Moheim camping - avkjørsel til boligene Avs/Mot: Siv Mariann Aas m.fl. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106917?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Mariann Aas m.fl. | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 157/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Orientering til kontrollutvalget - oppfølging av rapport fra tilsyn med landbruksforvaltningen Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106950?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 190/2021 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Klagesak - motorferdsel i utmark for person med nedsatt funksjonsevne Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106955?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 195/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Innsyn Avs/Mot: Frank Sundal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106948?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Sundal | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 188/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Ansettelseskontrakt - fast Avs/Mot: Berit Solli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106909?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Solli | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 149/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Avs/Mot: Ingegerd Carina Svelmo http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106958?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingegerd Carina Svelmo | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 198/2021 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Avs/Mot: Karin Hogstad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106961?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Hogstad | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 201/2021 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Kvittering for mottat Lovtidend-kunngjøring Avs/Mot: STIFTELSEN LOVDATA http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106936?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN LOVDATA | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 176/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Årsoppgave 2020 Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106956?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 196/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Budsjettdokumenter Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106935?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 175/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Rapportering av vannverksdata for året 2020 Avs/Mot: MATTILSYNET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106959?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 199/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Svar - søknad for fastsetting av lønnsansiennitet Avs/Mot: Maren Gullbrekken http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106919?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Gullbrekken | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 159/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Regnskap november 2020 Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106942?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 182/2021 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: Ansettelseskontrakt - tilkalling Avs/Mot: Linn-Hege Austgarden Hoem http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106902?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn-Hege Austgarden Hoem | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 142/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Informasjon om rutetilbud fra august 2021, buss og fleksibel transport Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal Avs/Mot: ATB AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106944?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 184/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Ansettelseskontrakt - tilkalling Avs/Mot: Nora Kløften http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106901?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Kløften | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 141/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Ansettelseskontrakt - tilkalling Avs/Mot: Anita Aftret http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106899?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Aftret | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 139/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Underskrevet leieavtale - leilighet B13 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106960?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 200/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Jordvern og FNs bærekraftsmål Avs/Mot: Landbruks-og matdepartement/kommunal-og moderniseringsdepartement http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106947?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruks-og matdepartement/kommunal-og moderniseringsdepartement | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 187/2021 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: Melding om delegert vedtak - Tillatelse til motorferdsel i utmark - § 5 a i nasjonal forskrift - Løvøen gård - Unsgård Avs/Mot: LØVØEN GÅRD - UNSGÅRD http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106891?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LØVØEN GÅRD - UNSGÅRD | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 131/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Kjøp av byggegrunn Avs/Mot: Mikk Kaevats http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106941?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mikk Kaevats | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 181/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Signer avtale - Tjeneste for registrering av prøvesvar for Covid-19 hurtigtest Avs/Mot: NORSK HELSENETT SF http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/106949?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK HELSENETT SF | Journaldato: 11.01.2021 | Journalnr: 189/2021 | Avdeling: Helse, sosial og omsorg |