Postliste RSS fra einnsyn.tydal.kommune.no. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tydal.kommune.no Filtrering: Tittel: 174/59 Kopi av brev fra Innherred Renovasjon - svar på søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109081?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 19.04.2021 | Journalnr: 2321/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Sakliste og dokumenter til møte i Representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS 28.04.2021 Avs/Mot: Midt-Norge 110-sentral IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109064?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Norge 110-sentral IKS | Journaldato: 19.04.2021 | Journalnr: 2304/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 169/9 Stenging av vann Avs/Mot: Ole Lien Henmo http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109082?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Lien Henmo | Journaldato: 19.04.2021 | Journalnr: 2322/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Tilbud fra My adventure - sommerskole 2021 Avs/Mot: MY ADVENTURE TERJE AAS SÆTERHAUG http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109061?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MY ADVENTURE TERJE AAS SÆTERHAUG | Journaldato: 19.04.2021 | Journalnr: 2301/2021 | Avdeling: Tydal barne- og ungdomsskole | Tittel: 173/18 Søknad om ferdigattest Avs/Mot: SANDVIK ROALD MORTEN S/K http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109066?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDVIK ROALD MORTEN S/K | Journaldato: 19.04.2021 | Journalnr: 2306/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Utbetaling av tilskuddsmidler for lokal kompetanseutvikling i barnehage Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109070?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.04.2021 | Journalnr: 2310/2021 | Avdeling: Tydal barne- og ungdomsskole | Tittel: 174/184 Behandling av konsesjonssøknader etter salg av kommunal eiendom - retur for innhenting av opplysninger og vurderinger Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109076?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.04.2021 | Journalnr: 2316/2021 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: 174/185 Behandling av konsesjonssøknader etter salg av kommunal eiendom - retur for innhenting av opplysninger og vurderinger Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109083?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.04.2021 | Journalnr: 2323/2021 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: Svar på spørsmål angående vann og avløp Avs/Mot: Erlend Orthe http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109063?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Orthe | Journaldato: 19.04.2021 | Journalnr: 2303/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 190/67 Svar på søknad om sanitærabonnement Avs/Mot: Jon Magne Wesche http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109060?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Magne Wesche | Journaldato: 19.04.2021 | Journalnr: 2300/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Endret tolkning for avsetting av skogfond ved erverv - ekspropriasjon av eiendom Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109073?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.04.2021 | Journalnr: 2313/2021 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: 171/6/26 Forespørsel om mulighet for oppsetting av skigard mellom fritidseiendommer Avs/Mot: Egil Tjernvoll http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109068?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Tjernvoll | Journaldato: 19.04.2021 | Journalnr: 2308/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Viktig informasjon til arrangører av opplegg med trimpoeng og trimposter i verneområder Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109071?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.04.2021 | Journalnr: 2311/2021 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: 190/37/0/6 og 190/37/0/7 Svar på søknad om fritak for kommunale gebyrer feiing og tilsyn Avs/Mot: Eli-Kristin Thune Skevik m.fl. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109021?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli-Kristin Thune Skevik m.fl. | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 2261/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 181/113 Reduksjon i pris - offentlig vann Avs/Mot: Sverre Andreas Evensen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109058?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Andreas Evensen | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 2298/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 181/176 Reduksjon i pris - offentlig vann Avs/Mot: LIVOLDENS VENNER http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109057?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LIVOLDENS VENNER | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 2297/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 181/71 Reduksjon i pris - offentlig vann Avs/Mot: Kirsti Kviteng http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109056?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsti Kviteng | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 2296/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Innkalling til årsmøte 29.04.2021 Avs/Mot: TRONDHEIM OMLAND FISKEADMINISTRASJON http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109050?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM OMLAND FISKEADMINISTRASJON | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 2290/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Innkalling til Industrikommunenes årsmøte 18.05.2021 Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109055?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 2295/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: 172/40 Melding av delegert vedtak - opprettelse av ett punktfeste i Ørneslien hyttefelt Avs/Mot: Gunnar Svelmo http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/108908?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Svelmo | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 2148/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Informasjon om skjønnsmidler 2021 og 2022 Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109059?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 2299/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: 182/70 Svar på øknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig Avs/Mot: KYLLO MASKIN AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109046?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KYLLO MASKIN AS | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 2286/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: 169/88/2 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Avs/Mot: TYDAL BYGDESERVICE SA http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109048?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL BYGDESERVICE SA | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 2288/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Melding om delegert vedtak - Tillatelse til motorferdsel i utmark - § 5c i nasjonal forskrift - Fred Berggård Avs/Mot: Fred Berggård http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109049?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fred Berggård | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 2289/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: Avslag på søknad om tilskudd - Kartlegging av klimasårbarhet i Tydal Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109054?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 2294/2021 | Avdeling: Teknikk og miljø | Tittel: ***** Saldoforespørsel - foranstående pantehavere Avs/Mot: AXACTOR NORWAY AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109052?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AXACTOR NORWAY AS | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 2292/2021 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913887514, 5033-166/ 1 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/108994?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2021 | Journalnr: 2234/2021 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913887514, 5033-166/ 1 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/108992?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2021 | Journalnr: 2232/2021 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 980544230, 5033-191/ 1 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/108974?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2021 | Journalnr: 2214/2021 | Avdeling: Næring og landbruk | Tittel: 21/1215-31 Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/DocumentDetails/109038?SourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 15.04.2021 | Journalnr: 2278/2021 | Avdeling: Næring og landbruk |