Postliste http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/ einnsyn.tydal.kommune.no Oppklaring av tilfeller av skuterkjøring utenfor løypenettet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100145?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Elvestad | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1716/2020 | Teknikk og miljø Klage på endring av forskrift om snøscooterløyper i Tydal - vedtatt 30.01.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99932?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Mehli | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1503/2020 | Teknikk og miljø Klage på forskrift om snøscooterløyper i Tydal - vedtatt 30.01.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99931?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Høvtjønna hytteforening v/Geir Paulsen | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1502/2020 | Teknikk og miljø Klage på endring av forskrift om snøscooterløyper i Tydal - vedtatt 30.01.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99930?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi I. Mehli og Jan Erik Raaen | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1501/2020 | Teknikk og miljø Skuterkjøring utenfor løypenettet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99899?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Elvestad | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1470/2020 | Teknikk og miljø Saanti sijte klage på vedtak - Høring kunngjøring av endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99893?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1464/2020 | Teknikk og miljø Klage på endring av forskrift om snøscooterløyper vedtatt 30-01-2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99892?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cecilie Menne Sjoner m.fl. | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1463/2020 | Teknikk og miljø Klage vedtak snøscootertrase Høvtjønna-Storsul http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99891?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Roger Storsul m.fl. | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1462/2020 | Teknikk og miljø Fylkesmannen i Trøndelag - Klage på vedtak - endring i forskrift om snøscooterløyper http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99890?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1461/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet avtale om drift og vedlikehold av rekreasjonsløyper for snøscooter i Tydal kommune - Tydal Grunneierlag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99830?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1401/2020 | Teknikk og miljø Klage på endring av forskrift for snøscooterløyper i Tydal, vedtatt 30.01.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99823?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Kleveland m.fl. | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1394/2020 | Teknikk og miljø Fv. 705 svar fra Statens vegvesen - Kunngjøring av endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99702?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1273/2020 | Teknikk og miljø Referat fra møte mellom Tydal kommune og Tydal grunneierlag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99611?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1182/2020 | Næring og landbruk Klage på vedtak - snøscooterløype http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99568?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Hegvik | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1139/2020 | Teknikk og miljø Kunngjøring av endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99286?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 857/2020 | Teknikk og miljø Kvittering for innsending av endringsforskrift i word til Lovtidend 2020-02-06 kl 08.47 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99241?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 812/2020 | Teknikk og miljø Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99224?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 795/2020 | Teknikk og miljø Kunngjøring av endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99182?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 753/2020 | Teknikk og miljø Utbetalingsvedtak 23.03.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100360?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1931/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 25.02.2020 for allmenlege (vedtaksnr. 100006789454522V01) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99811?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1382/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 25.02.2020 for allmenlege (vedtaksnr. 100006789442547V01) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99810?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1381/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 27.01.2020 for allmenlege (vedtaksnr. 100006745658965V01) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99252?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 823/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 27.01.2020 for allmenlege (vedtaksnr. 100006738938057V01) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99063?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 634/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 30.12.2019 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98458?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 29/2020 | Helse, sosial og omsorg 183/2 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jon Mikkel Unsgård http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98531?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 102/2020 | Næring og landbruk 183/2 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jon Mikkel Unsgård http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98453?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 24/2020 | Næring og landbruk 192/163 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Brynhild Jorid Rotvold http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98438?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brynhild Jorid Rotvold | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 9/2020 | Næring og kultur 192/162 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ole Johan Rotvold http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98434?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Johan Rotvold | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 5/2020 | Næring og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970561692 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99762?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1333/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 914722411 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99792?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1363/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 980558460 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99791?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1362/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 979737092 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99790?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1361/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 914732921 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99789?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1360/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969378558 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99788?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1359/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 887642192 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99787?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1358/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984955987 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99786?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1357/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969999021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99785?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1356/2020 | Næring og landbruk Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100224?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1795/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969377608 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99784?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1355/2020 | Næring og landbruk Hvor mange skal ha opplæring i/på samisk skoleåret 2020/2021? - videresending av brev fra Fylkesmannen i Troms -og Finnmark http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100016?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1587/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 922179166 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99783?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1354/2020 | Næring og landbruk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99282?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politimesteren i Møre og Romsdal | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 853/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913887514 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99781?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1352/2020 | Næring og landbruk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99259?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirma Arntzen de Besche | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 830/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 879151422 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99780?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1351/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869523682 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99779?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1350/2020 | Næring og landbruk Oversending av spillemiddelsøknader for 2020 - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98691?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 262/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970550461 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99774?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1345/2020 | Næring og landbruk Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100171?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Storhaug | Journaldato: 15.03.2020 | RegistryNumber: 1742/2020 | Servicekontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982965810 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99773?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1344/2020 | Næring og landbruk Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100111?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Sverre Bergehaug | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1682/2020 | Servicekontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916479417 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99772?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1343/2020 | Næring og landbruk Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100110?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Sverre Bergehaug | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1681/2020 | Servicekontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989823299 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99771?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1342/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982821452 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99770?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1341/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998591791 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99768?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1339/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 980544230 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99767?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1338/2020 | Næring og landbruk 181/96 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99274?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Ulseth | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 845/2020 | Teknikk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916380569 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99766?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1337/2020 | Næring og landbruk 181/96 Vannmålermelding - Arvid Ulseth http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99209?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Ulseth | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 780/2020 | Teknikk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999268471 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99765?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1336/2020 | Næring og landbruk Tilbakemelding på 181/32 Foreløpig svar på klage kommunale avgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98851?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Romund Østby Eggen | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 423/2020 | Teknikk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990695652 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99764?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1335/2020 | Næring og landbruk Tilbakemelding på 181/32 Foreløpig svar på klage kommunale avgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98820?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Romund Østby Eggen | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 391/2020 | Teknikk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869136832 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99763?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1334/2020 | Næring og landbruk Samordnet oversikt over risikoanlyser og beredskaps- og kriseplaner http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98849?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ST. OLAVS HOSPITAL HF | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 421/2020 | Helse, sosial og omsorg 177/6 - Svar på tilbakemelding vedrørende fritak vannavgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98529?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henry Østby | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 100/2020 | Teknikk og miljø Informasjon om språkpraksis http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100428?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1999/2020 | Omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970201416 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99760?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1331/2020 | Næring og landbruk Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98785?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 356/2020 | Helse, sosial og omsorg Signert ordrebekreftelse for arbeidsleie - Chaxiraxi Ravelo Suarez http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100426?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1997/2020 | Omsorg Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99993?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanna Marie Østby | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1564/2020 | Servicekontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970529489 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99759?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1330/2020 | Næring og landbruk Signert ordrebekreftelse for arbeidsleie - Marta Fernandes Canadas http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100425?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1996/2020 | Omsorg Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99992?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi I. Solberg Undseth | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1563/2020 | Servicekontoret Indeksregulering leiepris avløpsrenseanlegg Svarthølvika, gnr. 189 bnr. 2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98732?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Kåsen | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 303/2020 | Teknikk og miljø Signert odrebekreftelse for arbeidsleie - Jennifer Navarrete Marquez http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100424?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1995/2020 | Omsorg Dedicare - informasjon Korona http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100176?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DEDICARE AS | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1747/2020 | Omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 920203841 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99756?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1327/2020 | Næring og landbruk Forlengelse avtale med Securitas AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99050?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Værnesregionen - Innkjøp | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 621/2020 | Næring og landbruk Indeksregulering for 2020 leie av Stugguvollmoen gnr. 188 bnr. 125 - Dyrhaug Ridesenter AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98704?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: DYRHAUG RIDESENTER AS | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 275/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ordrebekreftelse for arbeidsleie - Jolanta Smilgaitiene http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100052?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1623/2020 | Omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981412559 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99755?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1326/2020 | Næring og landbruk Indeksregulering for 2020 leie av areal gnr. 174 bnr. 4 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98700?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flemming Lunden | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 271/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ordrebekreftelse for arbeidsleie - Jolanta Smilgaitiene http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98840?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEREKRUTTERING AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 412/2020 | Omsorg Regulering leiepris 2020 parkeringsplass Mobrua http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98505?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Tonje Aas | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 76/2020 | Teknikk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 977199840 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99753?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1324/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ordrebekreftelse for arbeidsleie - Chaciraxi Revelo Suáres http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98668?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMBIO HELSE AS | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 239/2020 | Omsorg Svar på påminnelse om valg av representant til representantskapsmøte 21. april 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99165?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 736/2020 | Sentraladministrasjonen Avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98945?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 516/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ordrebekreftelse for arbeidsleie - Chaxiraxi Ravelo Suarez http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98477?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMBIO HELSE AS | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 48/2020 | Omsorg Påminnelse om valg av representant til representantskapsmøte 21. april 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99053?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 624/2020 | Sentraladministrasjonen Ekstratilskudd ved bosetting av personer med alvorlige med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98423?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDi Midt-Norge | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 9120/2019 | Sentraladministrasjonen Rapporteringsskjema for 2019 med revisorattestasjon, og søknadsskjema for 2020 fra Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99642?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1213/2020 | Helse, sosial og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990695652 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98798?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 369/2020 | Næring og landbruk Kompetanse og innovasjon i helse og omsorgstjenesten 2020 - informasjon om tilskudd ot invitasjon til temadag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99062?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 633/2020 | Helse, sosial og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999268471 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98797?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 368/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 887642192 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98796?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 367/2020 | Næring og landbruk Gratis skolesekker til elever som starter i 1. trinn høsten 2020 - brev til alle kommuner i Trøndelag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99284?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 855/2020 | Servicekontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916380569 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98795?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 366/2020 | Næring og landbruk Rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98806?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 377/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning - Påminnelse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99911?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Pauline Paulsby m.fl. | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1482/2020 | Servicekontoret Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99473?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Steig Arstad | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1044/2020 | Omsorg 169/1/1 Melding om delegert vedtak - rammetillatelse for oppføring av ny turisthytte ved Ramsjøen, og riving av eksisterende turisthytte og uthus http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99179?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RINDALSHYTTER AS | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 750/2020 | Teknikk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 979737092 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98794?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 365/2020 | Næring og landbruk 169/1 Vedtak i klagesak - dispensasjon til hytte for turistforeningen ved Ramsjøen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99137?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 708/2020 | Teknikk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998591791 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98793?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 364/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981412559 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98792?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 363/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916479417 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98791?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 362/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969999021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98790?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 361/2020 | Næring og landbruk 169/1/1 Svar på klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Ramsjøhytta http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98471?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET HJORT DA | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 42/2020 | Servicekontoret Kopi av brev til Miljødirektoratet - Ekstraordinært uttak av bjørn i region 6 Midt-Norge våren 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100159?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1730/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99828?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Bernhard Einum | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1399/2020 | Servicekontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 980544230 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98789?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 360/2020 | Næring og landbruk NAF Vurdering av unormal slitasje - XK25889 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100073?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AUTO PLAN AS | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1644/2020 | Omsorg Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99692?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Romund Østby Eggen | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1263/2020 | Servicekontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989823299 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98788?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 359/2020 | Næring og landbruk NAF Vurdering av unormal slitasje - XK25891 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100072?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AUTO PLAN AS | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1643/2020 | Omsorg Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99685?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Østby Nilsen | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1256/2020 | Servicekontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913887514 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98787?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 358/2020 | Næring og landbruk NAF Vurdering av unormal slitasje - XK25892 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100071?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AUTO PLAN AS | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1642/2020 | Omsorg 177/47/0/3 Manglende vannmåleravlesning - 2. varsel http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99677?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Arne Brandsfjell | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1248/2020 | Servicekontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982821452 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98786?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 357/2020 | Næring og landbruk NAF Vurdering av unormal slitasje - XK25890 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99746?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AUTO PLAN AS | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1317/2020 | Omsorg Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99665?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eldbjørg Johanne Paulsby | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1236/2020 | Servicekontoret Rettelse - Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99980?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1551/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om refusjon av arbeidsplassbriller http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99916?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Kløften | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1487/2020 | Sentraladministrasjonen Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99664?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Bjerkan | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1235/2020 | Servicekontoret Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig - ferievikar http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100053?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonhild Sollien Valli | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1624/2020 | Omsorg Valg av jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99959?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1530/2020 | Sentraladministrasjonen Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99661?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Morten Aunemo | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 1232/2020 | Servicekontoret Søknad om refusjon av arbeidsplassbriller http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98916?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Kløften | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 488/2020 | Sentraladministrasjonen Kgl. res. - Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekven http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100456?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2027/2020 | Helse, sosial og omsorg Underskrevet ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100018?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonhild Sollien Valli | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1589/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99660?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Morten Aunemo | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 1231/2020 | Servicekontoret Nye utvalg av meddommere for saker i langmannsretten for perioden 2021 - 2024 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99406?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostating lagmannsrett | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 977/2020 | Sentraladministrasjonen Handlehjelp til sårbare grupper og personer i karantene/isolasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100455?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGESGRUPPEN ASA | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2026/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99659?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Berggård | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 1230/2020 | Servicekontoret Kveldstillegg - bibliotekstilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99408?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonhild Sollien Valli | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 979/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99045?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Franzén | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 616/2020 | Omsorg Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100446?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2017/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99658?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Steinar Rotvold | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 1229/2020 | Servicekontoret Underskrevet ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99350?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonhild Sollien Valli | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 921/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Rettsgrunnlag for gjennomføring av smitteverntiltak overfor pasienter og brukere http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100439?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2010/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99657?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UL VÅRFRYD | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 1228/2020 | Servicekontoret Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100438?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2009/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99656?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UL VÅRFRYD | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 1227/2020 | Servicekontoret 4. kvartal rapport 2019 fra Naboer AB http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99072?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 643/2020 | Næring og landbruk Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm covid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100436?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2007/2020 | Helse, sosial og omsorg Kopi av vedtak - Sylan landskapsvernområde og naturreservatene Sankkjølen og Rangeldalen - tillatelse til klopplegging og utkjøring av materialer med snøscooter - Trondhjems Turistforening http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100062?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1633/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99654?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnfinn Hoås | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 1225/2020 | Servicekontoret ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99041?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 612/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om dekning av arbeidsplassbriller http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98640?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Evjen Fremo | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 211/2020 | Sentraladministrasjonen Refusjonskrav - salg av legetjenester til Selbu kommune oktober til desember 2019 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98230?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selbu kommune ved Ragnhild W. Kvål | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 8927/2019 | Helse, sosial og omsorg Anmodning om sluttutbetaling fra Regionalt næringsfond i Neadalen - Stugudal camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100440?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2011/2020 | Næring og landbruk Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorg http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100433?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2004/2020 | Helse, sosial og omsorg Søknad arbeidsplassbrille http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100121?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dortea Østbyhaug | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1692/2020 | Sentraladministrasjonen Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99652?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Ivar Wærness | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1223/2020 | Servicekontoret Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge antall mulige sengeplasser http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100421?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1992/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99651?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Ivar Wærness | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1222/2020 | Servicekontoret Innkalling IUA Sør-Trøndelags årsmøte 23.04.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100423?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1994/2020 | Teknikk og miljø Tilbud til barn og unge som trenger det mest http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100384?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1955/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99648?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Malvik | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1219/2020 | Servicekontoret Rutinebeskrivelse plakat smittevernutstyr http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100363?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1934/2020 | Helse, sosial og omsorg Møtereferat IUA beredskapsstyre 27.02.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99979?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1550/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99647?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Magne Sæther | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1218/2020 | Servicekontoret 181/93 Oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99265?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Gullbrekken m.fl. | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 836/2020 | Teknikk og miljø Avviser søknad om etablering og drift av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2020 kap. 761 post 62 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98910?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 482/2020 | Helse, sosial og omsorg Midlertidig tilsetting ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98430?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Hogstad | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 1/2020 | Sentraladministrasjonen Informasjon om tannhelsetjenesten http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100362?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1933/2020 | Helse, sosial og omsorg Om høringsuttalelse om ny beverforskrift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100182?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Roger Eggen m.fl. | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1753/2020 | Teknikk og miljø Invitasjon til IUA Sør-Trøndelag årsmøte 23. april 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99695?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 1266/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99636?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Finseraas | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1207/2020 | Servicekontoret 181/92 Oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99258?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Horven | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 829/2020 | Teknikk og miljø Refusjonskrav for mottatt tilskudd knyttet til gjennomføring av pårørendeskole for pårørende til personer med demens http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98782?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selbu kommune, helse og sosial | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 353/2020 | Helse, sosial og omsorg Instrukser vedrørende nødvendig helsehjelp etter henvisning fra fastlegen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100361?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOTTERAPEUTFORBUNDET | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1932/2020 | Helse, sosial og omsorg 169/88 - Reviderte dokumenter etter vedtak i kommunestyret 07.11.2019 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99453?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Patric Franzén | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1024/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99624?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Johan Winum | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1195/2020 | Servicekontoret Referat møte med kommunene i Trøndelag -2020.03.23 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100342?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 1913/2020 | Helse, sosial og omsorg Oversending til Klagenemnda – klage i navnesak 2019/236 Gresslia i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99999?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1570/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99623?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paula Anette Olsen | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1194/2020 | Servicekontoret Kvartalsrapportering 4. kvartal 2019- barneverntjeneste (Kopi av brev sendt Fylkesmannen i Trøndelag) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99262?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 833/2020 | Helse, sosial og omsorg Informasjon til de kommuner som har turnusfysioterapeuter i tjeneste http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100321?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1892/2020 | Helse, sosial og omsorg Svar på oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100255?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gösta Rønning-Hammarstrøm | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1826/2020 | Sentraladministrasjonen Innkalling til møte i trafikksikkerhetsutvalget 9. mars 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99926?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunhild Vigdal Aune m.fl. | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1497/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99620?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJELL KÅSEN | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1191/2020 | Servicekontoret Bestilling av jegerpakker med prøvetakingsutstyr 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99509?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VETERINÆRINSTITUTTET | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1080/2020 | Teknikk og miljø Oversendelse av innkomne uttalelser i navnesak 20019/236 - klage på skrivemåte på gårdsnavn i Gressli - Græsli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98778?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 349/2020 | Teknikk og miljø Tilskudd til løypekjøring skispor 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100350?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Græsli IL v/Arvid Magnar Græsli m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1921/2020 | Næring og landbruk Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt ansvar for at befolkningen tilbys nødvendige allmennlegetjenester http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100319?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1890/2020 | Helse, sosial og omsorg Oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100117?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gösta Rønning-Hammarstrøm | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1688/2020 | Sentraladministrasjonen Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99614?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Unsgård | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1185/2020 | Servicekontoret Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99471?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Gullbrekken | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1042/2020 | Omsorg Kartlegging av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99457?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1028/2020 | Teknikk og miljø Klage i navnesak 2019/236 Gresslia i Tydal kommune, datert 15.11.2019 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98724?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Græsli | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 295/2020 | Teknikk og miljø Koronapandemi - info fra Statkraft til Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100305?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATKRAFT ENERGI AS | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1876/2020 | Helse, sosial og omsorg E-post - bekymringsmelding skoleveg i Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99725?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1296/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99597?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Johanne Haarstad | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1168/2020 | Servicekontoret Uttalelse fra Odd Arne Gullbrekken - Klage i navnesak 2019/236 - Gresslia http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98654?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Arne Gullbrekken | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 225/2020 | Teknikk og miljø Den økonomiske situasjonen rundt administrasjon av skoleskyss i perioder med stengte skoler grunnet Covid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100302?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1873/2020 | Helse, sosial og omsorg Søknad om permisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100118?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reno Dietrich | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1689/2020 | Sentraladministrasjonen Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99596?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karla Østby | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1167/2020 | Servicekontoret Svar på søknad om skjenkebevilling - Milano Pizza og Grill - Akay http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99522?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MILANO PIZZA OG GRILL - AKCAY | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1093/2020 | Servicekontoret Uttalelse fra flere - Klage i navnesak 2019/236 - Græsli i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98645?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Arild Græsli m.fl. | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 216/2020 | Teknikk og miljø Covid-19 prioritering i helse- og omsorgstjenesten 19. mars 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100301?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1872/2020 | Helse, sosial og omsorg Melding om tiltaksmidler til verneområde i Tydal kommune 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100297?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1868/2020 | Teknikk og miljø Møtereferat 11.03.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100134?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1705/2020 | Sentraladministrasjonen Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99563?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wigdis Geving | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1134/2020 | Servicekontoret Uttalelse til søknad om skjenkebevilling - 815924142 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99177?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Værnesregionen skatteoppkreverkontor | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 748/2020 | Servicekontoret Uttalelse fra Per Ingebrikt Græsli - Klage i navnesak 19/236 - Gresslia http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98527?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ingebrikt Græsli | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 98/2020 | Teknikk og miljø Informasjon til kommunene - Påminning om helsetiltak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100300?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1871/2020 | Helse, sosial og omsorg Endring i brøyterode 6 -Stugudal/Stugguvollmoen friluftsarena http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100207?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STUGUDAL SNØSCOOTERUTLEIE AS | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 1778/2020 | Teknikk og miljø Forespørsel om utlyst lærlingestilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99667?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Inger | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1238/2020 | Sentraladministrasjonen Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99538?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Egil Kleiven | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1109/2020 | Servicekontoret Bekreftelse på vikariat i driftsavtale - privatpraktiserende fysioterapeut http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99477?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Viggaklev Bakken | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1048/2020 | Helse, sosial og omsorg Brev til kommuner om smittevern i butikk http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100290?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGESGRUPPEN ASA | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1861/2020 | Helse, sosial og omsorg Forespørsel om utlyst lærlingestilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99666?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Inger | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1237/2020 | Sentraladministrasjonen Snøbrøyting og strøing på kommunale veger - Timelister - Svein Unsgård http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99554?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Unsgård | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1125/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99537?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Haug Reitan | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1108/2020 | Servicekontoret Tydal Skisenter AS - svar på søknad til Tydal kommunes næringsfond http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98937?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL SKISENTER AS | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 508/2020 | Servicekontoret Årsmelding for privat praksis 2019 - fysioterapitjenesten http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98722?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne M Nordland Lerstad | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 293/2020 | Helse, sosial og omsorg Svar på søknad om skjenkebevilling - UL Vårfryd http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98394?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL VÅRFRYD | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 9091/2019 | Servicekontoret Brev til kommuneoverlegene 2020-03-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100274?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1845/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99535?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eldbjørg Maria Kvello | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1106/2020 | Servicekontoret Møtereferat 12.02.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99515?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1086/2020 | Sentraladministrasjonen Snøbrøyting og strøing på kommunale veger - Timelister - Per Erik Myrmo http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99167?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Erik Myrmo | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 738/2020 | Teknikk og miljø Oppsigelse av avtale - godtgjøring for beredskap http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99082?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Rokkones | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 653/2020 | Sentraladministrasjonen Oppdatert tekst og sms turister ved Covid19 - 2020.3.18_kl 18.06_ http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100268?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1839/2020 | Helse, sosial og omsorg Sats på videreutdanning for lærere http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99625?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1196/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99534?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cato Bækkevold | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1105/2020 | Servicekontoret Forespørsel om læreplass byggdrifter-faget http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99505?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1076/2020 | Sentraladministrasjonen Utbetalingsvedtak av 10.01.2020 Fysioterapeut http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98769?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 340/2020 | Helse, sosial og omsorg Snøbrøyting og strøing på kommunale veger - Timelister - Per Erik Myrmo http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98478?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Erik Myrmo | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 49/2020 | Teknikk og miljø Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100237?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 1808/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99533?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Gullaug Haarstad | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1104/2020 | Servicekontoret Forespørsel om læreplass byggdrifter-faget http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99502?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1073/2020 | Sentraladministrasjonen Om kjøreopplæring med snøscooter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98808?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 379/2020 | Teknikk og miljø Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100236?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 1807/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99523?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane Caspara Hammer (Innherred Renovasjon) | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1094/2020 | Servicekontoret Vedrørende vedtak etter § 6 i nasjonal forskrift for motorferdsel i utmark for kjøreopplæring med snøscooter - ABES Trafikkskole 2018/2019 - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98736?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 307/2020 | Teknikk og miljø Spørsmål knyttet til §5 i Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100222?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1793/2020 | Helse, sosial og omsorg Konvertering av foretaksfondsobligasjon og signering av tiltredelseserklæring http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100041?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1612/2020 | Sentraladministrasjonen Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99512?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Hilmo | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1083/2020 | Servicekontoret Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100218?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1789/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99511?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudny Hilmo | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1082/2020 | Servicekontoret Koronavirus - informasjon fra NAV til kommunene http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100208?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRØNDELAG | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 1779/2020 | Helse, sosial og omsorg Tilskudd til Den kulturelle spaserstokken 2020 - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99901?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1472/2020 | Servicekontoret Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99510?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Ingebrigt Dyrhaug | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1081/2020 | Servicekontoret Til eierkommuner i Trønderenergi AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99034?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 605/2020 | Sentraladministrasjonen Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport vei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100196?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1767/2020 | Helse, sosial og omsorg Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 04.03.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100040?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1611/2020 | Teknikk og miljø Fylkesmannen opphever reguleringsendring for Rotåtjønna hyttefelt vedtatt 29. oktober 2019 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99845?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingjald Åm m.fl. | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1416/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99500?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Birger Østbyhaug | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1071/2020 | Servicekontoret Konvertering av foretakfondobligasjon- og ny utbyttepolitikk i TrønderEnergi AS Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98716?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 287/2020 | Sentraladministrasjonen Kartlegging av behov for smittevernutstyr - neste 14 dager http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100195?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1766/2020 | Helse, sosial og omsorg Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100170?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1741/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak i klagesak - endring av reguleringsplan for Rotåtjønna hyttefelt - Tydal kommune - eiendommen 188/3 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99724?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1295/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99494?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Grendal | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1065/2020 | Servicekontoret Innvilget søknad om arbeidsavklaringspenger (kopi av brev) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99348?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Arbeid og ytelser | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 919/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100258?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1829/2020 | Sentraladministrasjonen "Kriseledelse - Situasjonsrapport Nr. 1 - Utviklingen i utbruddet fra Kina med 2019 - skypemøte 27.1.2020 Felles informasjon til kriseledelsen i Tydal, Stjørdal, Selbu og Meråker (16.03.2020 - 12:22)" loggført http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100194?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1765/2020 | Helse, sosial og omsorg Utlysning av fjellandbruksmidler for 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100158?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1729/2020 | Næring og landbruk Kopi av brev til Trønderenergi vind AS - Opphever vilkår om reindrift i MTA/detaljplan for Stokkfjellet vindkraftverk http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99875?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1446/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99485?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: idar østby | Journaldato: 16.02.2020 | RegistryNumber: 1056/2020 | Servicekontoret Valg til forstanderskapet ved Selbu sparebank http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99246?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selbu sparebank m.fl. | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 817/2020 | Servicekontoret 188/3 - Oversendelse av klage for behandling på mindre endring av reguleringsplan for Rotåtjønna http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98943?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 514/2020 | Teknikk og miljø Innspill fra Ole Bjarne Østby og Ole Morten Opphaug til revisjon av arealplan for Tydal kommune 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100233?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Bjarne Østby m.fl. | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1804/2020 | Teknikk og miljø Kriseledelse Situasjonsrapport Korona sendt fylkesmannen 16.03.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100193?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1764/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99484?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Bjerkholt | Journaldato: 16.02.2020 | RegistryNumber: 1055/2020 | Servicekontoret Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99130?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Holden | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 701/2020 | Omsorg Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99097?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alison Martine Østby | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 668/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99036?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 607/2020 | Sentraladministrasjonen 188/3 - Svar på klage på mindre endring av reguleringsplan for Rotåtjønna http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98942?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 513/2020 | Servicekontoret Kartlegging av behov for smittevernutstyr http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100192?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1763/2020 | Helse, sosial og omsorg 189/9 Innspill til kommuneplanens arealdel http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99662?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Grytbakk m.fl. | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1233/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig - ferievikar http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99590?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Steen Johansen | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1161/2020 | Omsorg Spørsmål om eiendomsskatt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99527?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK HYTTELAG AS | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1098/2020 | Sentraladministrasjonen Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99480?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Solli | Journaldato: 15.02.2020 | RegistryNumber: 1051/2020 | Servicekontoret Oversendelse av eksempelfiler for innrapportering av meddommere http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99115?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 686/2020 | Sentraladministrasjonen Utlendinger/turister i kommunene http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100186?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1757/2020 | Helse, sosial og omsorg Søknad om utvidelse av stilling sommeren 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99721?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Nyheim Stokke | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1292/2020 | Omsorg Omsetningsoppgave for alkoholdig drikk - Coop Midt-Norge avd. 2 Coop Marked Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99548?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Dragsten | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1119/2020 | Servicekontoret Uttalelse fra Saanti Sijte - Høring rullering av kommuneplanens arealdel Tydal kommune varsel om oppstart av planarbeid og høring planprogram http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99513?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1084/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99479?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Kroken Rokkones | Journaldato: 15.02.2020 | RegistryNumber: 1050/2020 | Servicekontoret Klassifisering av dam Væla - Væla Kraft AS, Tydal kommune - omgjøring av vedtak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99281?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 852/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99048?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 619/2020 | Sentraladministrasjonen Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100185?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1756/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 09.03.2020 - frikort egenandelstak 2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100065?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1636/2020 | Helse Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig (ferievikar) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99941?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Nyheim Stokke | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1512/2020 | Omsorg Søknad sommerjobb 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99592?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kamilla Kjøsnes | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1163/2020 | Omsorg Uttalelse fra Skardsfjella og Hyllingsdalen Verneområdestyre og Skarvan og Roltdalen Nasjonalparkstyre- varsel om oppstart av planprogram for kommunens arealdel - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99506?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verneområdestyre for Skardsfjella og Hyllingsdalen | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 1077/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99478?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Hjertmoen | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1049/2020 | Servicekontoret ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99015?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 586/2020 | Sentraladministrasjonen Omsetningsoppgave 2019 JOKER Stugudal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98995?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringnes AS | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 566/2020 | Servicekontoret ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98590?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 161/2020 | Omsorg Valg av representanter til Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA for perioden 2019-2023 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98536?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 107/2020 | Sentraladministrasjonen Ny forskrift etter reise utenfor Norden http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100184?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1755/2020 | Helse, sosial og omsorg Svar på oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99851?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Grendstad | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1422/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99472?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Nyheim Stokke | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1043/2020 | Omsorg Innspill til kommuneplanens arealdel fra Tydal Senterparti http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99476?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tydal Senterparti | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1047/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1 . halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99461?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VY Buss AS | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1032/2020 | Servicekontoret Utbetalingsvedtak av 11.02.2020 - frikort egenandelstak 2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99398?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 969/2020 | Helse Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99047?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Haugen | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 618/2020 | Omsorg Utvidet stilling i sommer - Randi Steen Johansen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98708?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Steen Johansen | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 279/2020 | Omsorg Valg av representanter til årsmøte Revisjon Midt-Norge SA http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98533?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt - Norge | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 104/2020 | Servicekontoret 172/221 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gunnar Auran http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100462?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Auran | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2033/2020 | Næring og landbruk Presisering - Personell innen den samfunnskritiske funksjonen forsyningssikkerhet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100183?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1754/2020 | Helse, sosial og omsorg Oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99822?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Grendstad | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1393/2020 | Sentraladministrasjonen Innspill til kommuneplanens arealdel fra Patrusli Gaard http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99467?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PATRUSLI GAARD ATLE ODDBJØRN AAS | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1038/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99459?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Uthus | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1030/2020 | Servicekontoret Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99346?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Mikkel Unsgård | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 917/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Svar på søknad om konsesjon - Bygdekinoen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99187?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 758/2020 | Servicekontoret Søknad - ferievikarer 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98638?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Gullbrekken | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 209/2020 | Omsorg Vedtak om utbetaling 07.01.2020 - Refusjon egenandel - egenandelstak 2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98639?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 210/2020 | Helse Kartlegging av kommunale gebyrer og eiendomsskatt på bolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98499?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Huseierne | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 70/2020 | Sentraladministrasjonen 181/195 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Nina og Kåre Lunden http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100461?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Elisabeth Lunden m.fl. | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2032/2020 | Næring og landbruk Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mfl http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100179?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1750/2020 | Helse, sosial og omsorg Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel - GeoTydal AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99466?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOTYDAL AS | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1037/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99458?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Heian | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 1029/2020 | Servicekontoret Melding om delegert vedtak - Tillatelse til motorferdsel i utmark §5c http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99035?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Kirkvold | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 606/2020 | Teknikk og miljø Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjeneste http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98816?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 387/2020 | Helse, sosial og omsorg Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98490?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Gresseth | Journaldato: 05.01.2020 | RegistryNumber: 61/2020 | Omsorg 188/232 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Per og Astrid Marie Nordland http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100413?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Nordland | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1984/2020 | Næring og landbruk Møteinnkalling - representantskapet i Konsek Trøndelag IKS 21.04.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100329?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalgssekretæriat Midt-Norge IKS | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 1900/2020 | Servicekontoret Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100177?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1748/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99455?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Putte Aspen | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1026/2020 | Servicekontoret Underskrevet tilsettingsbrev http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99344?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Unsgård | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 915/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Indeksregulering av husleie 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98826?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AUROTECH ULTRASOUND AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 398/2020 | Teknikk og miljø Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98489?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Steenfeldt-Foss | Journaldato: 05.01.2020 | RegistryNumber: 60/2020 | Omsorg 188/232 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Per og Astrid Marie Nordland http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100341?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Nordland | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 1912/2020 | Næring og landbruk Plikter for leger til å delta i forebygging av en allmennfarlig smittsom sykdom etter vedtak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100165?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1736/2020 | Helse, sosial og omsorg Vedtatt ny selskapsavtale - Konsek Trøndelag IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99844?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1415/2020 | Servicekontoret Tilsvar til brev fra Tydal kommune - Eiendomsskattegrunnlag for kraftverk i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99564?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATKRAFT AS | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1135/2020 | Sentraladministrasjonen Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99444?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oliver Høgli | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1015/2020 | Servicekontoret Omregulering av gangbro ved Væktarstua Hotell - 5.1.7 Kommuneplanens arealdel http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99195?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 766/2020 | Teknikk og miljø Bygdekinoen årsrapport 2019 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98756?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 327/2020 | Næring og landbruk Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98488?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Ottem | Journaldato: 05.01.2020 | RegistryNumber: 59/2020 | Omsorg 189/56/0 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100231?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kate Iversen m.fl. | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1802/2020 | Næring og landbruk Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100164?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1735/2020 | Helse, sosial og omsorg Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/ vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100005?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nikoline Ekker Kleiven | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 1576/2020 | Omsorg Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99443?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg I Setsåsbakk | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1014/2020 | Servicekontoret Fylkesmannen i Trøndelag - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for kommuneplanens arealdel - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99055?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 626/2020 | Teknikk og miljø Utbetaling av tilskudd - opplevelseskurs http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98549?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNOVASJON NORGE | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 120/2020 | Næring og landbruk Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98487?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Renå | Journaldato: 05.01.2020 | RegistryNumber: 58/2020 | Omsorg 181/181 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100229?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Støren Berg | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1800/2020 | Næring og landbruk Restriksjoner av besøkende til sykehjem,heldøgns omsorgsboliger og øyeblikkelig hjelp døgn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100157?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1728/2020 | Helse, sosial og omsorg Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99856?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nikoline Ekker Kleiven | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1427/2020 | Omsorg Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99857?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marie Mjåland Østby | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1428/2020 | Teknikk og miljø Kopi av vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Ramsjøen _ Håkon Kåre Aune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99824?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1395/2020 | Teknikk og miljø Purring på forespørsel om attester http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99730?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry Berggård | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 1301/2020 | Sentraladministrasjonen Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99441?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjertrud Østbyhaug | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1012/2020 | Servicekontoret Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2019 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99271?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 842/2020 | Teknikk og miljø Kommuneplanens arealdel Tydal - Referat fra folkemøte 20.01.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98993?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 564/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98982?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2020 | RegistryNumber: 553/2020 | Sentraladministrasjonen Kommunene er viktig for å redusere utslipp og for å gjøre samfunnet robust i møte med klimaendringene http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98812?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 383/2020 | Teknikk og miljø Utbetalingsanmodning - utviklingstilskudd for opplevelseskurs http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98547?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNOVASJON NORGE | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 118/2020 | Næring og landbruk Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98486?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Kløften | Journaldato: 05.01.2020 | RegistryNumber: 57/2020 | Omsorg Esandvegen 1930 - Tildeling av offisiell vegadresse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100419?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Marius Aune | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1990/2020 | Teknikk og miljø Møteinnkalling årsmøte revisjon Midt-Norge 21.04.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100364?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1935/2020 | Sentraladministrasjonen 167/15 Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100210?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Gullbrekken | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 1781/2020 | Næring og landbruk Konkretisering av tiltak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100156?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1727/2020 | Helse, sosial og omsorg Forespørsel - Tomt i Søliåsen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99574?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Dahlseng | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1145/2020 | Teknikk og miljø Informasjon om fusjon av ICE Norge as og ICE Communication Norge as http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99583?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ICE COMMUNICATION NORGE AS | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1154/2020 | Sentraladministrasjonen Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99434?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joker Stugudal | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1005/2020 | Servicekontoret Attest http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99094?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry Berggård | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 665/2020 | Sentraladministrasjonen Trøndelag fylkeskommunes uttalelse - Kommuneplanens arealdel Tydal kommune - oppstart planarbeid m/planprogram http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98966?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 24.01.2020 | RegistryNumber: 537/2020 | Teknikk og miljø Kopi av vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg - Norsk institutt for naturforskning (NINA) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98800?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 371/2020 | Teknikk og miljø Søknad om permisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98591?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 162/2020 | Sentraladministrasjonen Rapportering tilskuddsmidler til tidlig innsats for 2019 gjennom økt lærerinnsats http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98528?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 99/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98485?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonhild Sollien Valli | Journaldato: 05.01.2020 | RegistryNumber: 56/2020 | Omsorg Snøscooter og vannavgift. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100453?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2024/2020 | Teknikk og miljø Esandvegen 1930 - Tildeling av offisiell vegadresse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100418?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Kåre Aune | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1989/2020 | Teknikk og miljø Korrigering dato for Representantskapsmøte http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100246?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 1817/2020 | Teknikk og miljø 189/56 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100180?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cicilie Fogelin | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1751/2020 | Næring og landbruk Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100154?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1725/2020 | Helse, sosial og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99855?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1426/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Svar på henvendelse vedrørende revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger - kommunale veger http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99638?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1209/2020 | Teknikk og miljø Forespørsel - Tomt i Søliåsen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99545?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Dahlseng | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1116/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 (Tydal bygdeservice) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99433?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaf Svelmo | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1004/2020 | Servicekontoret Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99347?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Margrete Okstad | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 918/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Revidering av selskapsavtale - Innherred renovasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99126?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 697/2020 | Teknikk og miljø Oppsigelse av avtale - godtgjøring for beredskap http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99085?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idar Oliver Putte Aspén | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 656/2020 | Sentraladministrasjonen 191/4 Søknad om fortetting av hyttetomter i Møbekkvollen hyttefelt og hyttefelt ved Øvlingen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98964?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddlaug Viken m.fl. | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 535/2020 | Teknikk og miljø 192/123 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98648?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOEN DESIGN AS | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 219/2020 | Teknikk og miljø Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 168/1 i Tydal (5033) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98582?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 153/2020 | Næring og landbruk Rapporteringsfrist for tilskudd til tidlig innsats for 2019 gjennom økt lærerinnsats http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98513?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 84/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98484?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Slind | Journaldato: 04.01.2020 | RegistryNumber: 55/2020 | Omsorg Esandvegen 1930 - Tildeling av offisiell vegadresse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100417?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Aune | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1988/2020 | Teknikk og miljø 190/5/62 Søknad om betalingsutsettelse av kommunale avgifter hytte http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100388?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Matheson | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1959/2020 | Teknikk og miljø Informasjon til styret og representantskapet om Innherred renovasjon korona-tiltak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100244?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 1815/2020 | Teknikk og miljø 189/56/0 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100174?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kate Iversen | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1745/2020 | Næring og landbruk Kritiske samfunnsoppgaver - barnehage/skole http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100153?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATKRAFT ENERGI AS | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1724/2020 | Helse, sosial og omsorg Melding om foreldrepermisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99827?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1398/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99556?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Aftret | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 1127/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99431?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Newell Konrad Østby Eggen | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1002/2020 | Servicekontoret Vedr. 20-30131-3 - Revisjon av veglister for fylkes- og kommunale veger - kommunale veger http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99269?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 840/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99014?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2020 | RegistryNumber: 585/2020 | Sentraladministrasjonen 188/170 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for gatekjøkken http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98805?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL KOMMUNE | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 376/2020 | Teknikk og miljø Indeksregulering av husleie 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98759?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL REGNSKAPSLAG SA | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 330/2020 | Teknikk og miljø Indeksregulering av husleie 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98766?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELBU SPAREBANK | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 337/2020 | Teknikk og miljø Uttalelse fra Sametinget - Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram. Kommuneplanens arealdel Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98749?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 320/2020 | Teknikk og miljø Kopi av brev til Innherred renovasjon - Tilbakemelding - årsrapport 2018 - Berggårdsmyra gjenbrukstorg - Innherred Renovasjon IKS - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98693?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 264/2020 | Teknikk og miljø 192/123 Melding om delegert vedtak - endring av tidligere gitt byggetillatelse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98647?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOEN DESIGN AS | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 218/2020 | Teknikk og miljø Møtedatoer Midt-Trøndelag regionråd 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98617?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sekretariatet for Midt-Trøndelag regionråd 2020 | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 188/2020 | Sentraladministrasjonen Lærlingtilskudd 2.halvår 2019 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98514?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 85/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98483?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nikoline Ekker Kleiven | Journaldato: 04.01.2020 | RegistryNumber: 54/2020 | Omsorg Søknad skogfond og tilskudd, GNR 168/1 i Tydal (5033) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98428?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 9125/2019 | Næring og landbruk Esandvegen 1930 - Tildeling av offisiell vegadresse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100416?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Flakne | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1987/2020 | Teknikk og miljø Innkalling digitalt årsmøte - dagsorden - Industrikommunene 25.05.20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100373?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDUSTRIKOMMUNENE | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1944/2020 | Sentraladministrasjonen 192/15 Søknad om fortsatt utsettelse på kloakk/avløp Storkåsen 60 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100386?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Haram | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1957/2020 | Teknikk og miljø Søknad om tilskudd - levende bygdetun http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100287?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Græsli | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1858/2020 | Næring og landbruk Status fra Innherred Renovasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100191?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1762/2020 | Teknikk og miljø Nortura har en kritisk samfunnsfunksjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100152?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORTURA SA | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1723/2020 | Helse, sosial og omsorg 191/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100105?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Berggård | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1676/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99942?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Solli | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1513/2020 | Omsorg Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark §5c http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99846?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Olav Aas | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 1417/2020 | Teknikk og miljø Melding om foreldrepermisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99613?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1184/2020 | Sentraladministrasjonen Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99429?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Lunden | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 1000/2020 | Servicekontoret Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger - kommunale veger http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99212?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 783/2020 | Teknikk og miljø Indeksregulering av husleie 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98775?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSK FOLKEHJELP TYDAL | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 346/2020 | Teknikk og miljø Oppsigelse 50% stilling PU http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98765?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddrun Jorid Breistrand | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 336/2020 | Sentraladministrasjonen Indeksregulering av husleie 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98762?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL SOKN | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 333/2020 | Teknikk og miljø Rentenivå på kommunale utlån 2. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98323?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Melding til lånetakere i Næringsfondet og Disposisjonsfondet | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 9020/2019 | Kommunekassen 192/123 Søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98646?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOEN DESIGN AS | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 217/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om utsatt frist for restutbetaling av tilskudd http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98597?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STUGUDAL HÅNDVERK OG FRITID DA | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 168/2020 | Næring og landbruk Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98482?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sina Renate Bergehaug Aas | Journaldato: 04.01.2020 | RegistryNumber: 53/2020 | Omsorg Befaringsrapport ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98395?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Hans Runar Sandnes Kojedal | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 9092/2019 | Teknikk og miljø Esandvegen 1928 - Tildeling av offisiell vegadresse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100415?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Hilmar Johansen | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1986/2020 | Teknikk og miljø 192/75 Faktura kommunale avgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100381?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Sigernes | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1952/2020 | Teknikk og miljø Vedtak om stenging av skoler og barnehager http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100149?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1720/2020 | Helse, sosial og omsorg 176/25 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100115?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Røkke | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1686/2020 | Teknikk og miljø Avfallshåndtering angående Corona-smitte, anbefaling fra folkehelseinstituttet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100101?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1672/2020 | Teknikk og miljø 181/181 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100099?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Støren Berg | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1670/2020 | Næring og landbruk Jordleiepriser 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100106?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1677/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99825?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Hogstad | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1396/2020 | Omsorg Kjørebok for sesongen 2018/2019 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99640?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Olav Aas | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1211/2020 | Teknikk og miljø Pressemelding fra Kommunekraft AS - Regjeringen vil ikke avvikle konsesjonskraftordningen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99578?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNEKRAFT AS | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1149/2020 | Sentraladministrasjonen Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99428?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tydal Bil-elektro ASA | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 999/2020 | Servicekontoret ***** Forespørsel vedrørende restgjeld http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99381?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KREDINOR SA | Journaldato: 11.02.2020 | RegistryNumber: 952/2020 | Sentraladministrasjonen Rest tilskudd Stugudal Håndverk og Fritid http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98584?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STUGUDAL HÅNDVERK OG FRITID DA | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 155/2020 | Næring og landbruk Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98481?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Embla Dahlseng Østby | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 52/2020 | Omsorg Esandvegen 557 - Tildeling av offisiell vegadresse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100403?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ketil Nilsen | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1974/2020 | Teknikk og miljø 169/88 Svar på forespørsel om utsettelse av høringsfrist til 30.03.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100296?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1867/2020 | Teknikk og miljø 188/39/0/0/1 Tilbakemelding på svar på henvendelse om at vann og avløp stenges fra 01.04.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100322?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Martin Johnsen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1893/2020 | Teknikk og miljø Corona beredskap brev kommuner 11.03.20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100146?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1717/2020 | Helse, sosial og omsorg 191/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100069?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Berggård | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1640/2020 | Næring og landbruk 176/25 Søknad om ferdigattest http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100093?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Røkke | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 1664/2020 | Teknikk og miljø Coronavirus - beredskap Innherred Renovasjon konsern http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100020?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 1591/2020 | Teknikk og miljø 177/13 underskrevet jordleieavtale - - Ingvild Opphaug http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99904?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oliver Høgli m.fl. | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 1475/2020 | Næring og landbruk 181/195, Informasjon til leietaker av areal i Industribygg 1, overføring av leieavtale. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99701?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL SVEIS & MEK v/Idar Østby | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1272/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99674?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1245/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/ vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99639?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Elin Mebust | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 1210/2020 | Helse, sosial og omsorg Underskrevet intensjonsavtale http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99612?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS m.fl. | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1183/2020 | Sentraladministrasjonen Industrikommunenes pressemelding: Regjeringen har bestemt seg for å legge vekk forslagene fra kraftskatteutvalget http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99577?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDUSTRIKOMMUNENE | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1148/2020 | Sentraladministrasjonen Gatelysskap kursfortegnelse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99439?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: K. EIDEM ELEKTRO AS | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1010/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99427?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tydal Bil-elektro ASA | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 998/2020 | Servicekontoret Underskrevet midlertidig tilsetting ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99210?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Hogstad | Journaldato: 05.02.2020 | RegistryNumber: 781/2020 | Omsorg Oppsigelse av avtale - godtgjøring for beredskap http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99083?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Østby | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 654/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad - Motorferdsel i utmark for reparasjon av kjøretøy - nasjonal forskrift §6 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98864?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tydal Bil-Elektro A/S | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 436/2020 | Servicekontoret Indeksregulering av husleie 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98758?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SALONG KARISMA AS | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 329/2020 | Teknikk og miljø 192/123 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98554?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOEN DESIGN AS | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 125/2020 | Teknikk og miljø Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98480?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nadja Rokkones | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 51/2020 | Omsorg Esandvegen 557 - Tildeling av offisiell vegadresse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100402?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Østby Nilsen | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1973/2020 | Teknikk og miljø 188/39/0/0/1 Svar på henvendelse om at vann og avløp stenges fra 01.04.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100311?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Martin Johnsen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1882/2020 | Teknikk og miljø 169/88 Forespørsel om utsettelse av høringsfrist til 30.03.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100266?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1837/2020 | Teknikk og miljø Kvittering på søknad - Stimuleringstilskudd til veterinærdekning http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100181?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 1752/2020 | Næring og landbruk Ordrebekreftelse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100107?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNIK FILTERSYSTEM AS | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1678/2020 | Teknikk og miljø 167/15 Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99977?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Gullbrekken | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 1548/2020 | Næring og landbruk Underskrevet intensjonsavtale mellom Tydal kommune, TrønderEnergi AS og R Kjelsberg AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99602?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: R KJELDSBERG AS m.fl. | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1173/2020 | Sentraladministrasjonen Kostra og garantiansvar 2019 - Innherred Renovasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99603?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1174/2020 | Teknikk og miljø Gatelysskap sluttkontroll http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99438?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: K. EIDEM ELEKTRO AS | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1009/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99426?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tydal Skytterlag | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 997/2020 | Servicekontoret Program for FDV-årsmøte 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99396?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 967/2020 | Teknikk og miljø Oppsigelse av avtale - godtgjøring for beredskap http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99070?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Bremset | Journaldato: 29.01.2020 | RegistryNumber: 641/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98429?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronja Lunden | Journaldato: 31.12.2019 | RegistryNumber: 9126/2019 | Omsorg Esandvegen 952 og 1071 - Tildeling av offisielle vegadresser http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100357?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1928/2020 | Teknikk og miljø Informasjon om kommunens krisesentertilbud http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100335?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 1906/2020 | Helse, sosial og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100320?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1891/2020 | Teknikk og miljø 188/39/0/0/1 Ber om at vann og avløp stenges fra 01.04.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100269?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Martin Johnsen | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1840/2020 | Teknikk og miljø 169/88 Presisering av type bygning http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100213?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 1784/2020 | Teknikk og miljø Rettelse på tidligere utsendt rundskriv - Rundskriv I-2 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100126?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1697/2020 | Helse, sosial og omsorg 172/171 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99650?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Skrogstad | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1221/2020 | Næring og landbruk Informasjon om fornyelse av omsetningskonsesjon for ny konsesjonsperiode (2021-2024) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99593?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 1164/2020 | Sentraladministrasjonen Dokumentasjon på vegbelysning - ulike typer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99450?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1021/2020 | Teknikk og miljø Gatelysskap koblingsskjema http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99437?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: K. EIDEM ELEKTRO AS | Journaldato: 13.02.2020 | RegistryNumber: 1008/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99425?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Haarstad | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 996/2020 | Servicekontoret Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020 og skjema for rapportering av vakttilskudd http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99373?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.02.2020 | RegistryNumber: 944/2020 | Næring og landbruk Pristilbud på UV-anlegg - Græsli og Hilmo vannverk http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99129?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BWT BIRGER CHRISTENSEN AS | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 700/2020 | Teknikk og miljø Møtereferat fra møte 15.01.2020 - Innherred Renovasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98904?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 476/2020 | Teknikk og miljø Indeksregulering husleie 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98764?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Storhaug | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 335/2020 | Teknikk og miljø 192/123 Situasjonskart http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98437?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Moen design m.fl. | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 8/2020 | Teknikk og miljø Midlertidig svar på som motorferdsel som gjelder Tydal Bil-Elektro AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98416?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tydal Bil-Elektro A/S | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 9113/2019 | Teknikk og miljø Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/98419?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: maria Døhlie Rode | Journaldato: 28.12.2019 | RegistryNumber: 9116/2019 | Omsorg Vedr. feie-avgift TYDAL - Stugudal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100459?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Berg | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 2030/2020 | Teknikk og miljø Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100427?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Værnes | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1998/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Esandvegen 886 - Tildeling av offisiell vegadresse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100355?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Arne Kvello | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1926/2020 | Teknikk og miljø 189/45 Tilbakemelding på spørsmål om bygningstype http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100260?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Christin Brandtzæg | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 1831/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet avtale mellom Mostphotos og Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99820?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mostphotos AB | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 1391/2020 | Teknikk og miljø 172/171 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99646?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Skrogstad | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 1217/2020 | Næring og landbruk Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - beit, 999087590 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/99633?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 1204/2020 | Næring og landbruk