Postliste http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/ einnsyn.tydal.kommune.no Nasjonal database for snøscooterløyper og innrapportering av løypedata http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101950?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet m.fl. | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3522/2020 | Teknikk og miljø Nasjonal database for snøscooterløyper og innrapportering av løypedata http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101752?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3324/2020 | Teknikk og miljø Utkast til oppdatert grunneieravtale http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101199?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 2771/2020 | Teknikk og miljø Svar på opprydding etter grøft for vann og kloakk - Sylsjøvegen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102517?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Buseth m.fl. | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4089/2020 | Teknikk og miljø 188//88 Svar på kommunalt vann og kloakk - Sylsjøvegen - spørsmål om sluttføring av arbeid http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102490?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette B S Nonstad | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4062/2020 | Teknikk og miljø Kommunalt vann og kloakk - Sylsjøvegen - spørsmål om sluttføring av arbeid http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102408?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette B S Nonstad | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3980/2020 | Teknikk og miljø Opprydding etter grøft for vann og kloakk - Sylsjøvegen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102250?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Fred Buseth m.fl. | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 3822/2020 | Teknikk og miljø Utbetalingsvedtak 26.06.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102732?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4304/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 25.06.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102612?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4184/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 12.06.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102246?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 3818/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 27.05.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101730?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3302/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 25.05.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101659?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3231/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 08.05.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101305?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2877/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 04.05.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101167?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 2739/2020 | Helse, sosial og omsorg Resultat av automatisk kontroll http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101141?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 2713/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 17.04.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100876?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2446/2020 | Helse, sosial og omsorg Notat fra befaring i Øvlinglia hyttefelt mandag 22.06.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102590?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Erik Holbø m.fl. | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4162/2020 | Teknikk og miljø Notat etter møte 6. mai mellom Jørgen Junior Lysholm og Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101308?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Junior Lysholm | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2880/2020 | Teknikk og miljø 184/28 Innvending vedrørende eiendomsskatt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102142?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Morten Rekkebo | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 3714/2020 | Sentraladministrasjonen Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - Covid-19 - tilsyn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102911?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4483/2020 | Helse, sosial og omsorg COVID-19 Status og prognose http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102796?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: StOlav beredskap | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4368/2020 | Helse, sosial og omsorg Informasjon om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling 28408055_1_1 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102739?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4311/2020 | Helse, sosial og omsorg Anbefalingene om LAR under Covid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102734?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4306/2020 | Helse, sosial og omsorg Covid-19 statistikk for Trøndelag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102711?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ST. OLAVS HOSPITAL HF | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4283/2020 | Helse, sosial og omsorg Opplevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102520?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4092/2020 | Helse, sosial og omsorg Brev til landets kommuneoverleger om korona http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102371?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3943/2020 | Helse, sosial og omsorg Endringer og pressiseringer under Covid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102314?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 3886/2020 | Helse, sosial og omsorg Ny frist for å rapportere om koronasituasjonen i GSI og BASIL http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102255?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 3827/2020 | Helse, sosial og omsorg Kopi av brev til Håkon Kåre Aune - Avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen - produksjonstilskudd 2019 del 2. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102663?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4235/2020 | Næring og landbruk Setersesongen 2020 og Covid 19, informasjon til seterbrukarane http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102238?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3810/2020 | Helse, sosial og omsorg Kopi av brev til Oliver Høgli - Avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen - produksjonstilskudd 2019 del 2. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102661?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4233/2020 | Næring og landbruk Rutine fakturering egenandeler under Covid-19 pandemien http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102173?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3745/2020 | Helse, sosial og omsorg Søknad om utsettelse av fristen for å levere søknad om produksjonstillegg 2019 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102707?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4279/2020 | Næring og landbruk Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102113?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 3685/2020 | Helse, sosial og omsorg Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102111?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 3683/2020 | Helse, sosial og omsorg Arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll - beredskap før sommerferien i forbindelse med Covid-19 pandemien http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101968?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3540/2020 | Helse, sosial og omsorg Veiledning til kommuner og helseforetak om frivillige og tvungne smitteverntiltak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101962?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3534/2020 | Helse, sosial og omsorg Endring i smittevernkrav for skoleskyss juni 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101904?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 3476/2020 | Helse, sosial og omsorg Vedrørende skoleskyss fra 02.06.20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101768?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS m.fl. | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 3340/2020 | Helse, sosial og omsorg ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102541?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4113/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101766?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 3338/2020 | Helse, sosial og omsorg ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102540?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4112/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101501?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 3073/2020 | Helse, sosial og omsorg Ny løsning for elektronisk innsending av MSIS-melding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101385?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 2957/2020 | Helse, sosial og omsorg Tilbakemelding på prognoseskjema for timer til samisk opplæring http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101184?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 2756/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Anmodning om utbetaling av spillemidler for anleggsnummer 59795, Kløfta idrettsplass - kunstgressbane http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102912?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4484/2020 | Sentraladministrasjonen Koronaepidemien og innbyggere med utviklingshemming http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101384?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NFU TRØNDELAG FYLKESLAG | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 2956/2020 | Helse, sosial og omsorg Anmodning om utbetaling av spillemidler for Kløfta kunstgressbane http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102880?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL IL | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4452/2020 | Næring og landbruk Informasjon om kontanthandtering i banken http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101342?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU SPAREBANK | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2914/2020 | Helse, sosial og omsorg Tilsagn om momskompensasjon – TYDAL IL – Kløfta idrettsplass-kunstgressbane – anleggsnummer: 59795 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102500?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4072/2020 | Næring og landbruk Bestill tilgang til nasjonalt register over tilgjengelig beredskapspersonell http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101337?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2909/2020 | Helse, sosial og omsorg 188/138 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102460?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Engan Strand | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4032/2020 | Teknikk og miljø Vedr. 201845137-6 - Tydal kommune - tilsagn på søknad om spillemidler - 59795 Kløfta idrettsplass-kunstgressbane http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101873?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 3445/2020 | Næring og landbruk Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - oppfølging med tilsynsmal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101310?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2882/2020 | Helse, sosial og omsorg 188/138 Vannmålermeldning - TROND STRAND http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102444?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL RØRLEGGERSERVICE AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4016/2020 | Teknikk og miljø Vedr. 201845138-6 - Tydal kommune - tilsagn på søknad om spillemidler - 63327 Sellisjøen O-kart http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101872?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 3444/2020 | Næring og landbruk Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101275?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2847/2020 | Helse, sosial og omsorg 188/236 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102247?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Irene Heggvold | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 3819/2020 | Teknikk og miljø Vedr. 201845139-6 - Tydal kommune - tilsagn på søknad om spillemidler - 61746 Aune skytebane- 200m http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101871?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 3443/2020 | Næring og landbruk Vedrørende utvidet oppstart av skoleskyss for grunnskolene fra 11.05.20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101274?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2846/2020 | Helse, sosial og omsorg 188/236 Vannmålermelding - Gunn Irene Heggvold http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102159?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3731/2020 | Teknikk og miljø Om private, fortjenestebaserte aktørers leie og bruk av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg - fotball http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101566?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3138/2020 | Næring og landbruk Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101260?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2832/2020 | Helse, sosial og omsorg 174/38 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101804?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Arne Aashaug | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3376/2020 | Teknikk og miljø Oppdatert smittevernveileder og støttemateriell for barnehager http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101258?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2830/2020 | Helse, sosial og omsorg Orientering om fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene i 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101065?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2637/2020 | Næring og landbruk 172/66 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101803?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Welve | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3375/2020 | Teknikk og miljø Utfyllende informasjon til kommunene vedrørende oppdrag om utvidelse av prøvetakingskapasiteten ved Covid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101251?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2823/2020 | Helse, sosial og omsorg 174/38 Vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101802?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Arne Aashaug | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 3374/2020 | Teknikk og miljø Alle skoler åpnes http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101250?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2822/2020 | Helse, sosial og omsorg 172/66 Vannmålermelding - Helge Welve http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101711?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3283/2020 | Teknikk og miljø Covid -19 - Problemstilling ang. regler for isolasjon - Svar på henvendelse fra Helse Møre og Romsdal HF http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101249?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2821/2020 | Helse, sosial og omsorg 177/89 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101366?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Egil Østbyhaug | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 2938/2020 | Teknikk og miljø Åpning av skoler og skoleskyss http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101228?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atb | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 2800/2020 | Helse, sosial og omsorg 177/89 Vannmålermelding - Jan Egil Østbyhaug http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101348?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2920/2020 | Teknikk og miljø Ekstern høring - om befalinger om LAR under Covid-19 epedimien http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101226?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 2798/2020 | Helse, sosial og omsorg Ny avtale - Betaling skoleplass fosterhjemsplasserte i Trøndelag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102323?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens organisasjon | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 3895/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole 181/105 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101316?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Lunden | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2888/2020 | Teknikk og miljø 181/105 Vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101238?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Lunden | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2810/2020 | Teknikk og miljø Notat om regler som gjelder på veterinærområdet ved utbrudd av koronasmitte http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101181?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 2753/2020 | Helse, sosial og omsorg Avgjørelse av klage på avslag på søknad om skadefellingsløyve på en bjørn i Holtålen kommune (kopi av brev sendt Holtålen kommune) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100857?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2427/2020 | Teknikk og miljø Informasjon om endring i diagnosekode for Covid-19 i ICPC-2 -Ny kode for bekreftet smitte http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101104?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 2676/2020 | Helse, sosial og omsorg Rapport om forekomst av risikofaktorer for alvorlig forløp ved Covid-19-infeksjon i Trøndelag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101079?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2651/2020 | Helse, sosial og omsorg Om brann- og redningsvesen med deltidspersonell og trekk i dagpenger http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101036?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2608/2020 | Helse, sosial og omsorg Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101023?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2595/2020 | Helse, sosial og omsorg E-post rekke - Spørsmål til Fylkesmannen i Trøndelag ifbm. covid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101001?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 2573/2020 | Helse, sosial og omsorg Kommuneundersøkelsen om samfunnssikkerhet og beredskap 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102666?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4238/2020 | Helse, sosial og omsorg Underskrevet oppdragsbekreftelse - Jolanta Smilgaitiene http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101044?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2616/2020 | Omsorg Smittevernutstyr til kommuner med lavt innbyggertall http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100999?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 2571/2020 | Helse, sosial og omsorg Utvidelse av prøvetakingskapasiteten for Covid-19 i alle kommuner - oppdrag fra Helsedirektoratet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100969?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2541/2020 | Helse, sosial og omsorg Underskrevet oppdragsbekreftelse - Chaxiraxi http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100838?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECURA CARE AS | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2409/2020 | Omsorg Rådyrtildeling 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101518?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Paul Lund m.fl. | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 3090/2020 | Teknikk og miljø Brev til kommuneoverlegen - Covid-19 epidimien http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100907?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2479/2020 | Helse, sosial og omsorg Smittevernveileder for skoler http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100875?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2445/2020 | Helse, sosial og omsorg Oppstart av skoleskyss 27.04.2020 - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100846?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2417/2020 | Helse, sosial og omsorg Smittevernprodukter - Corona Covid 19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100843?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gymo | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2414/2020 | Helse, sosial og omsorg Rundskriv 1-5/2020 - Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid19 - utbruddet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100834?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2405/2020 | Helse, sosial og omsorg 172/51 Foreløpig svar - klage på vedtak rettelse av dato http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102877?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Welve | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4449/2020 | Teknikk og miljø Trygg dagligvarehandel når hytteforbudet oppheves http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100829?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Virke Dagligvarehandel | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2400/2020 | Helse, sosial og omsorg 172/51 Foreløpig svar - klage på vedtak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102846?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Welve | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4418/2020 | Teknikk og miljø Påminnelse Representantskapsmøte 21. april 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100797?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2368/2020 | Sentraladministrasjonen Tiltak ved gjenåpning av campingplasser i Stugudalen 20.4.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100794?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2365/2020 | Helse, sosial og omsorg Klage på vedtak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102776?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Welve | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4348/2020 | Teknikk og miljø Utvidet liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100711?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2282/2020 | Helse, sosial og omsorg Vedrørende utsendelse til pågående sak - feiing og tilsyn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102518?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Welve | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4090/2020 | Teknikk og miljø Kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101797?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 3369/2020 | Helse, sosial og omsorg Åpning av de stengte kulturskolene under koronakrisa http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100706?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK KULTURSKOLERÅD | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2277/2020 | Helse, sosial og omsorg Tildeling av tilskudd til kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100923?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2495/2020 | Helse, sosial og omsorg Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100703?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2274/2020 | Helse, sosial og omsorg 169/2/8 E-postrekke - Feiing/tilsyn fritidsboliger http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101959?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brann- og feiervesenet i Røros | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3531/2020 | Teknikk og miljø Oppstart av skoleskyss - Covid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100702?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2273/2020 | Helse, sosial og omsorg 169/2/8 - Tilbakemelding fra eier vedr. fyringsanlegg pr. 12.12.2017 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101944?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brann- og feiervesenet i Røros | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3516/2020 | Teknikk og miljø 169/1/1 Svar på oversendelse av brannteknisk vurdering http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100903?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS TURISTFORENING | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 2475/2020 | Teknikk og miljø Åpning av barnehager og skoler http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100701?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2272/2020 | Helse, sosial og omsorg Kopi av brev sendt Holtålen kommune - Avslag på søknad om skadefelling av en ulv – i deler av Tydal, Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102559?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4131/2020 | Teknikk og miljø 169/2/8 - Bekreftelse fra Brann- og feiervesen Røros på fritak feiing og tilsyn pr. 08.01.2018 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101943?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brann- og feiervesenet i Røros | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3515/2020 | Teknikk og miljø 169/1/1 Brannteknisk vurdering Ramsjøhytta -plantegning hems http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100852?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS TURISTFORENING | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2422/2020 | Teknikk og miljø Brev til kommuneoverlegene 2020-04-07 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100683?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2254/2020 | Helse, sosial og omsorg Oppsigelse av 50% stilling helsefagarbeider http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102921?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Ingeborg Johnsen | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4493/2020 | Sentraladministrasjonen Melding om delegert vedtak - dispensasjon fra båndtvangen for skadefelling på store rovdyr http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102267?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skadefellingssamarbeidet i søndre del av Trøndelag m.fl. | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3839/2020 | Teknikk og miljø 172/51 - Svar på henvendelse om betaling feiing/ tilsyn Tydalsvegen 203 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101890?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Welve | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 3462/2020 | Teknikk og miljø Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101584?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Bremset | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3156/2020 | Sentraladministrasjonen 169/1/1 Brannteknisk vurdering Ramsjøhytta http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100851?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS TURISTFORENING | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2421/2020 | Teknikk og miljø Transport av pasienter med mistanke eller påvist covid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100670?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ST. OLAVS HOSPITAL HF | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2241/2020 | Helse, sosial og omsorg Oversendelsesbrev og tilbud om tegning av B-aksjer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102974?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4546/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om videre permisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102676?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Ingeborg Johnsen | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4248/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for 2020 og 2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102258?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skadefellingssamarbeidet i søndre del av Trøndelag | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 3830/2020 | Teknikk og miljø 172/51 Spørsmål vedrørende typegodkjent stige http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101839?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØROS KOMMUNE | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 3411/2020 | Teknikk og miljø Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101583?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Tangstad Kirkvold | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3155/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om videre permisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102278?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Ingeborg Johnsen | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 3850/2020 | Sentraladministrasjonen Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Selbu og Tydal kommuner juni 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102010?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 3582/2020 | Teknikk og miljø 175/53 - Svar på klage på feiegebyr på fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101820?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude Sletvold | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3392/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om likviditetstiltak "Koronakrise" http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101386?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AUROTECH ULTRASOUND AS | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 2958/2020 | Næring og landbruk Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101582?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Bjarte Lien | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3154/2020 | Sentraladministrasjonen Innkalling - Generalforsamling i TrønderEnergi AS 19. mai 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101149?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 2721/2020 | Sentraladministrasjonen Avslag på søknad om uttak av bjørn i Selbu og Tydal (kopi av brev sendt Sør-Trøndelag sau og geit) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101905?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 3477/2020 | Teknikk og miljø 183/34 - Orientering om klagerett http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101720?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Eirikssønn Dahl | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3292/2020 | Teknikk og miljø Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101581?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Horven | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3153/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om likviditetstiltak "Koronakrise" http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101016?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AUROTECH ULTRASOUND AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2588/2020 | Servicekontoret Spørsmål vedrørende avslag på våruttak av bjørn i beiteprioritert område Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101833?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3405/2020 | Sentraladministrasjonen 183/34 - Svar på kommunalt feiegebyr - faktura http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101699?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Eirikssønn Dahl | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3271/2020 | Teknikk og miljø Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101580?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristoffer K Kirkvold | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3152/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om dispensasjon fra båndtvangen - skadefellingsforsøk på store rovdyr http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101811?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skadefellingslaget Tydal | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3383/2020 | Teknikk og miljø Kommunalt feiegebyr - faktura http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101691?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore E. Dahl | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3263/2020 | Teknikk og miljø Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101579?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Østby | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3151/2020 | Sentraladministrasjonen Vandelsvurdering av meddommere http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102667?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finmark politidistrikt | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4239/2020 | Sentraladministrasjonen Klage på feiegebyr på fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101687?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Sletvold | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3259/2020 | Teknikk og miljø Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101578?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Joar Kløften | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3150/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om likviditetstiltak "Koronakrise" http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100820?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AUROTECH ULTRASOUND AS | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2391/2020 | Næring og landbruk Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021 til 2025 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102299?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 3871/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101577?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Markus Andersen | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3149/2020 | Sentraladministrasjonen Angående klage på feieavgift 172/51 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101536?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØROS KOMMUNE | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 3108/2020 | Teknikk og miljø Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101576?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Roar Lien | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3148/2020 | Sentraladministrasjonen 187/13- Svar på klage - Faktura angående feiing og tilsyn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101519?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Welve | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 3091/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt fra 01.08.20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102537?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonhild Valli | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4109/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Tilrettelegging for bredbånd, mobil og annen elektronisk kommunikasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101917?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 3489/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101575?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Vullum | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3147/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101514?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Kløften | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 3086/2020 | Helse, sosial og omsorg Betaling feiing/ tilsyn Tydalsvegen 203 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101418?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Welve | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 2990/2020 | Teknikk og miljø Fritak av renovasjonsgebyr - gammel seterplass http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102878?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Malvik | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4450/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102716?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Franzén | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4288/2020 | Omsorg Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101574?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Aas | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3146/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101513?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Kløften | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 3085/2020 | Helse, sosial og omsorg Faktura angående feiing og tilsyn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101417?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Welve | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 2989/2020 | Teknikk og miljø Informasjon til kommunene angående vandelsvurdering av meddommere http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101225?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 2797/2020 | Sentraladministrasjonen Bekreftelse - mottatt søknad om bredbåndsmidler for 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101207?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 2779/2020 | Teknikk og miljø Seterhus og gebyrer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102655?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4227/2020 | Teknikk og miljø Anmodning om utbetaling av tilskudd fra bedriftsmidler/koronatiltak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102617?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLGUIDEN TYDAL AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4189/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102192?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Franzén | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3764/2020 | Omsorg Oversikt arbeidssted og arbeidstid - korona http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101756?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonhild Sollien Valli | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3328/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101573?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Rokkones | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3145/2020 | Sentraladministrasjonen Opplysninger om fritak feiing- og tilsyn ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101411?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Røros kommune | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 2983/2020 | Teknikk og miljø E-post, Bredbånd i Tydal - Vannledning i Stugudal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101165?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 2737/2020 | Teknikk og miljø 189/45 Kopi av vedtak om endring av bruk av bygg. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102599?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innherred renovasjon | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4171/2020 | Teknikk og miljø Bilaga 3 justerad Bolagsstämman Naboer AB 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102533?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VD Naboer AB | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4105/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Væktarstua hotell AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102409?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3981/2020 | Servicekontoret Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101572?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Kløften | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3144/2020 | Sentraladministrasjonen 169/2/8 - Svar på spørsmål vedrørende faktura feiing http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101353?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Bakken m.fl. | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2925/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101299?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Franzén | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2871/2020 | Omsorg E-post, Bredbånd i Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101089?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2661/2020 | Teknikk og miljø 165/23 og 33 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Marius Aas http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102957?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Aas | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4529/2020 | Næring og landbruk Protokoll bolagsstämma Naboer AB 24.06.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102515?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VD Naboer AB | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4087/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Moheim Camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102407?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3979/2020 | Servicekontoret Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101571?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Vidar Eggen Olsen | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3143/2020 | Sentraladministrasjonen Spørsmål vedrørende faktura feiing http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101338?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Elisabeth Bakken m.fl. | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2910/2020 | Teknikk og miljø Trekkrør - Bredbånd i Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101088?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2660/2020 | Teknikk og miljø 192/3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oddveig Martine Rotvold http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102870?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddveig Martine Rotvold | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4442/2020 | Næring og landbruk 167/5 Nyvollen- Morten Malvik http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102597?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innherred renovasjon | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4169/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om støtte til bedriftsmidler/koronatiltak - Salong Karisma http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102406?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SALONG KARISMA AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3978/2020 | Servicekontoret Justert forslag fra valgkomiteen til Naboer ABs ordinære generalforsamling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102373?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3945/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101570?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Østbyhaug | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3142/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på henvendelse - Vedtak om fritak feie- og tilsynsavgift Rotøyvegen 78 og 82 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101161?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØROS KOMMUNE | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 2733/2020 | Teknikk og miljø Avklaring til innsendt søknad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101082?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2654/2020 | Teknikk og miljø 165/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gerd Moxnes Lund http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102740?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Moxnes Lund m.fl. | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4312/2020 | Næring og landbruk Svar på henvendelse om faktura renovasjonsgebyr 2020/F.nr. 2020141196 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102596?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benedicte Wille | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4168/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Søstrenes Kammers AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102405?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØSTRENES KAMMERS AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3977/2020 | Servicekontoret Generalforsamling Naboer AB, kompletterande underlag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102243?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 3815/2020 | Sentraladministrasjonen Midlertidig tilsetting - Brann http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101569?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Morten Welve | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3141/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak om fritak feie- og tilsynsavgift Rotøyvegen 78 og 82 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101146?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØROS KOMMUNE | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 2718/2020 | Teknikk og miljø Adresselister - bredbånd i Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101080?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2652/2020 | Teknikk og miljø 192/3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oddveig Martine Rotvold http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102726?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddveig Martine Rotvold | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4298/2020 | Næring og landbruk Faktura renovasjonsgebyr 2020/F.nr. 2020141196 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102595?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Benedicte Wille | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4167/2020 | Teknikk og miljø Generalforsamling 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101610?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 3182/2020 | Sentraladministrasjonen Oppsigelse av stilling som sykepleier http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101443?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dortea Østbyhaug | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3015/2020 | Helse, sosial og omsorg 190/46 Svar på søknad om fritak fra feie- og tilsynsgebyr på fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101137?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Sjøholtstrand | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 2709/2020 | Teknikk og miljø Bredbånd Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101072?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2644/2020 | Teknikk og miljø 165/35 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Randi Græsli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102653?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Græsli | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4225/2020 | Næring og landbruk 190/3 Svar på henvendelse om seterhus http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102547?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4119/2020 | Teknikk og miljø Refusjonskrav - salg av legetjenester til Selbu kommune januar til medio mars 2020. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102286?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selbu kommune ved Ragnhild Wesche Kvål | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3858/2020 | Helse, sosial og omsorg Støtteordning for hurtigladere for elbil i distriktet i Trøndelag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101368?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 2940/2020 | Næring og landbruk Oppsigelse av stilling som sykepleier http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101351?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dortea Østbyhaug | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2923/2020 | Helse, sosial og omsorg 190/46 Svar på klage -Feieavgift dokumentasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101134?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Karin Stokke | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 2706/2020 | Teknikk og miljø Søknad om fylkeskommunale brebåndsmidler 2019 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101021?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2593/2020 | Sentraladministrasjonen 188/304 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gøril Steen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102635?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gørill Steen m.fl. | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4207/2020 | Næring og landbruk 190/3 Uttalelse til matrikkelfører vedrørende eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102530?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4102/2020 | Teknikk og miljø Søknad arbeidsplassbrille http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100886?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dortea Østbyhaug m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 2456/2020 | Sentraladministrasjonen 170/105 Svar på - Regning på feiing http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101123?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Skjervold | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 2695/2020 | Teknikk og miljø Søknad om offentlige bredbåndsmidler for 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101020?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2592/2020 | Teknikk og miljø 167/8 167/11 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gerd Moxnes Lund http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102619?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Moxnes Lund | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4191/2020 | Næring og landbruk Informasjon vedrørende restanser ved salg av eiendom i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102417?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STUGUDAL EIENDOM AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 3989/2020 | Teknikk og miljø Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 04.06.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102049?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 3621/2020 | Teknikk og miljø 190/46 Søknad om fritak fra feie- og tilsynsgebyr på fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100987?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Sjøholtstrand | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2559/2020 | Teknikk og miljø Vedrørende kunngjøring av igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019-2023 for Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102779?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4351/2020 | Teknikk og miljø 165/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gerd Moxnes Lund http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102618?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Moxnes Lund | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4190/2020 | Næring og landbruk Kopi av brev til Mette Brandfjell - svar på henvendelse ang. renovasjonsgebyr Åarkanjohke http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102413?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3985/2020 | Teknikk og miljø Protokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing Sør-Trøndelag - årsmøte 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101323?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2895/2020 | Teknikk og miljø 190/46 Feieavgift - dokumentasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100971?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne og Kari Stokke | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2543/2020 | Teknikk og miljø Gi beskjed om hvilket navn på gårdsbruket dere ønsker i matrikkelen og i SSR http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102923?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Erik Aas m.fl. | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4495/2020 | Teknikk og miljø 165/34 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Randi Græsli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102529?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Græsli | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4101/2020 | Næring og landbruk Kunngjøring av igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019 - 2023 - Tydal kommune - Vedr. 20-106411-2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102535?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4107/2020 | Teknikk og miljø 167/5 Videresendt søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102245?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 3817/2020 | Teknikk og miljø Godkjent rapportering 2019 - Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102007?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 3579/2020 | Helse, sosial og omsorg 170/105 Regning på feiing http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100950?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Skjervold | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2522/2020 | Teknikk og miljø Klagenemndas vedtak Græsli registrert http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102701?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4273/2020 | Teknikk og miljø 165/35 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Randi Græsli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102528?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Græsli | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4100/2020 | Næring og landbruk Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning til varsel om igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019-2023 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102491?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4063/2020 | Teknikk og miljø Klage på endring i praksis for renovasjonsavgift på setervoller http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102132?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 3704/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Fjellguiden Tydal AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102081?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FJELLGUIDEN TYDAL AS | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 3653/2020 | Servicekontoret Svar på klage - Faktura feieavgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100936?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Junior Lysholm | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2508/2020 | Teknikk og miljø Gresslia/Græsli - vedtaksreferat fra klagenemnda http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102375?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3947/2020 | Teknikk og miljø Vedr. 202017249-2 - Fylkeskommunens uttalelse - kunngjøring av igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019-2023 for Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102279?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 3851/2020 | Teknikk og miljø 177/74 Angående renovasjonsgebyr 2020 - Aarkanjohke http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102120?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Brandfjell | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 3692/2020 | Teknikk og miljø 188/304 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Are Søreng http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102333?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Are Søreng | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 3905/2020 | Næring og landbruk Rapport fra godkjenningsmøte Trafikksikker kommune 28.05.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101855?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYGG TRAFIKK | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 3427/2020 | Teknikk og miljø E-post videresendt - Kort oppdatering - nasjonalt kartleggingsprogram for skrantesjuke - innsamling av kjever fra elg og hjort felt under jakt og fra fallvilt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100905?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valdansvarlige/jaktledere/fallviltansvarlig | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2477/2020 | Teknikk og miljø Klage - Faktura feieavgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100928?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Junior Lysholm | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2500/2020 | Teknikk og miljø Sykepenger - inntektsmelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102993?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4565/2020 | Omsorg ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102892?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4464/2020 | Sentraladministrasjonen 188/304 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gøril Steen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102332?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gørill Steen | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 3904/2020 | Næring og landbruk NVEs tilbakemelding - Varsel om oppstart - Kommunal planstrategi 2019-2023 - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102248?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 3820/2020 | Teknikk og miljø Fordeling løypetilskudd 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102242?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stugudal Fjell v/Arne Otto Vedvik m.fl. | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 3814/2020 | Næring og landbruk Renovasjonsgebyr på hytte/fritidsrenovasjon (kopi av brev sendt Gjermund Rolseth) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102075?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 3647/2020 | Teknikk og miljø Invitasjon til FTU trafikksikkerhetsseminar 10. juni 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101590?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3162/2020 | Teknikk og miljø Svar på klage feieavgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100908?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Jensen | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2480/2020 | Teknikk og miljø Kvartalsrapportering 1. kvartal 2020 - Barneverntjeneste http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100919?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2491/2020 | Helse, sosial og omsorg Kort oppdatering - nasjonalt kartleggingsprogram for skrantesjuke - innsamling av kjever fra elg og hjort felt under jakt og fra fallvilt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100902?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 2474/2020 | Teknikk og miljø Oversendelse av etterspurt dokumentasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102669?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSK SYKEPLEIERFORBUND | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4241/2020 | Sentraladministrasjonen 172/211 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Monika Roladsvik m. fl. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102163?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monika Roaldsvik m.fl. | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3735/2020 | Næring og landbruk Innspill - kunngjøring av igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019 - 2023 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102108?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 3680/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Stugudal Snøcooterutleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102056?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STUGUDAL SNØSCOOTERUTLEIE AS | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 3628/2020 | Servicekontoret Tilbakemelding på Svar på henvendelse om søppel i Stugudal sentrum http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101900?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Grete Kjelmo | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 3472/2020 | Teknikk og miljø Søknad om tilskudd til løypekjøring skispor 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101637?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tydal løypepreparering v/Bjørn Kløften | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3209/2020 | Næring og landbruk Angående feiing og tilsyn i avsidesliggende fritidsboliger og byggverk http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100899?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØROS KOMMUNE | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 2471/2020 | Teknikk og miljø Møtereferat arbeidsgruppe næringsplan 9.7.20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102947?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thine Dagrunn Sivertsen m.fl. | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4519/2020 | Næring og landbruk ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102642?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK SYKEPLEIERFORBUND | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4214/2020 | Sentraladministrasjonen 188/103 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Marit Uthus http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102148?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Uthus | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 3720/2020 | Næring og landbruk Svar på søknad om endring/fritak av renovasjon (kopi av brev sendt Esmeralda A. Sesseng) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101883?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 3455/2020 | Teknikk og miljø Søknad om tilskudd til løypekjøring skispor 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101619?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stugudal Fjell v/Arne Otto Vedvik | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3191/2020 | Næring og landbruk 167/1/3- Klageadgang http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100897?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børge Godhavn | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 2469/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102167?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3739/2020 | Sentraladministrasjonen Kunngjøring av igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019-2023 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101951?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELBU KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 3523/2020 | Teknikk og miljø 188/103 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Marit Uthus http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102005?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Uthus | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 3577/2020 | Næring og landbruk Svar på henvendelse om søppel i Stugudal sentrum http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101877?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Grete Kjelmo | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 3449/2020 | Teknikk og miljø Signert årsmøteprotokoll 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101765?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 3337/2020 | Sentraladministrasjonen 167/1/3 Svar på klage på feiieavgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100894?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børge Godhavn | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 2466/2020 | Teknikk og miljø 172/211 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Darek Marek Sliwa http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102003?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Darek Marek Sliwa | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 3575/2020 | Næring og landbruk Søppel i Stugudal sentrum http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101876?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger G. Kjelmo | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 3448/2020 | Teknikk og miljø Møteinnkalling årsmøte/generalforsamling TONE 28.05.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101558?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 3130/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101087?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 2659/2020 | Sentraladministrasjonen Brev til Thomas Angells stiftelser - skogforvaltningen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100872?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: THOMAS ANGELLS STIFTELSER | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2442/2020 | Teknikk og miljø 172/211 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Monika Roladsvik http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102002?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monika Roaldsvik | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 3574/2020 | Næring og landbruk 166/19 Informasjon om ubebodd hus og søppeldunker http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101826?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Esmeralda Anggong Sesseng | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3398/2020 | Teknikk og miljø Generalforsamling i TONE 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101407?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 2979/2020 | Sentraladministrasjonen Årsrapport 2019 Midt-Norge 110-sentral IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101276?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2848/2020 | Teknikk og miljø 169/46 Klage på feieavgift - Lødøljavegen 920 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100869?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Jensen | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2439/2020 | Teknikk og miljø Signert instruks og sluttseddel for gjennomføring av konvertering av Trønderenergi sin foretaksobligasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102797?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4369/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102366?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Malvik | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3938/2020 | Omsorg 169/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Thomas Aune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101884?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Aune m.fl. | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3456/2020 | Næring og landbruk Svar - Veisperring ved Barne- og ungdomsskolen - avfallstømming http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101821?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3393/2020 | Teknikk og miljø Dokumenter fra representatskapsmøte 29.04.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101259?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Norge 110-sentral IKS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2831/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101157?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guri Simonsen | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 2729/2020 | Omsorg Svar på henvendelse- Feiing Skogvegen 72 Angeltun - faktura http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100864?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: THOMAS ANGELLS STIFTELSER | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2434/2020 | Teknikk og miljø Referat fra møte mellom Tydal skisenter og Tydal kommune 080720 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102931?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL SKISENTER AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4503/2020 | Sentraladministrasjonen Utgår - Erstattet av JP48 - Signert instruks og sluttseddel for gjennomføring av konvertering av Trønderenergi sin foretaksobligasjon - http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102489?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4061/2020 | Sentraladministrasjonen Fastlønnstilskudd for fysioterapeuter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102144?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 3716/2020 | Helse, sosial og omsorg 185/3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Anna Sørensen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101870?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Sørensen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 3442/2020 | Næring og landbruk Veisperring ved Barne- og ungdomsskolen - avfallstømming http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101810?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3382/2020 | Teknikk og miljø Innkalling til Representantskapsmøte 29.04.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100930?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2502/2020 | Teknikk og miljø Svar på henvendelse- Feiing Skogvegen 72 Angelltun - faktura http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100830?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AMDALSVEGEN SA | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2401/2020 | Teknikk og miljø Foretaksobligasjoner i Trønderenergi - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102488?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4060/2020 | Sentraladministrasjonen Utbetalingsvedtak av 05.06.2020 Fysioterapeut http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101963?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helseøkonomiforvaltningen HELFO | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 3535/2020 | Helse, sosial og omsorg Svar på forespørsel saksframlegg - Stugudal snøscooterutleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101896?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STUGUDAL SNØSCOOTERUTLEIE AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 3468/2020 | Næring og landbruk 185/3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Anna Sørensen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101786?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Sørensen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 3358/2020 | Næring og landbruk 167/79 Kopi av brev - Svar på søknad om fritak/endring av renovasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101749?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3321/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste - forlengelse av avtale http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101707?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Rokkones | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3279/2020 | Teknikk og miljø Innkalling til møte i Representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS 29.04.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100844?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Norge 110-sentralen IKS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2415/2020 | Teknikk og miljø Feiing Skogvegen 72 Angelltun - faktura http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100827?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMDALSVEGEN SA | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2398/2020 | Teknikk og miljø Utbytte 2019 - Trønderenergi http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102316?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 3888/2020 | Sentraladministrasjonen 192/15 Svar på spørsmål om faktura kommunale avgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101719?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Haram | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3291/2020 | Teknikk og miljø Utbetalingsvedtak - Fysioterapeut http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101436?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3008/2020 | Helse, sosial og omsorg Melding om delegert vedtak - Ytterligere forlengelse av åpningstid for isfiskeløypene til og med 17. mai 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101256?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTBY-ESSAND GRUNNEIERLAG SA m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2828/2020 | Teknikk og miljø 169/85 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Vidar Aune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101047?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Aune | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2619/2020 | Næring og landbruk Svar på henvendelse - Feiing http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100807?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Stuedal | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2378/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102973?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4545/2020 | Sentraladministrasjonen Utbetalingsanmodning - bedriftsmidler/koronatiltak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101727?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL SVEIS & MEK v/Idar Østby | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3299/2020 | Næring og landbruk Spørsmål vedrørende faktura http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101689?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Haram | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3261/2020 | Servicekontoret Innvilget autorisasjon som helsesekretær http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101601?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 3173/2020 | Omsorg Svar på henvendelse om ytterligere forlengelse av sesong for isfiskeløypene 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101255?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2827/2020 | Teknikk og miljø Årsrapport og børsmelding fra TrønderEnergi AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101076?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2648/2020 | Sentraladministrasjonen 169/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Thomas Aune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101045?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Aune | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2617/2020 | Næring og landbruk 174/13 - Svar på søknad om fritak kommunale avgifter, feiing Tydalsvegen 168 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100806?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvar Unsgård | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2377/2020 | Teknikk og miljø Tilbakemelding på svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Anne Mona Lunden http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101698?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANNE-MONA LUNDEN | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3270/2020 | Næring og landbruk 174/38 Svar på søknad om forlengelse av renovasjonsgebyr http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101592?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 3164/2020 | Teknikk og miljø Svar på oppsigelse av stilling i omsorgstjenesten http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101446?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Stuesjø | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3018/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om ytterligere forlengelse av åpningstid for isfiskeløypene i Tydal 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101168?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Esand reinbeitedistrikt m.fl. | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 2740/2020 | Teknikk og miljø 172/65 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100910?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2482/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100921?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Østby Nilsen | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2493/2020 | Omsorg Svar på henvendelse om Feiing - og tilsynsgebyr 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100800?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Sirnes | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2371/2020 | Teknikk og miljø Oppsigelse av stilling i omsorgstjenesten http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101370?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Stuesjø | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 2942/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på henvendelse - Adresse endring for faktura / oversikt over fakturaer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101162?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Røsten | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 2734/2020 | Teknikk og miljø Søknad om ytterligere forlengelse av åpningstid for isfiskeløypene 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101163?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NESJØ VESSINGSJØ GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 2735/2020 | Teknikk og miljø Årsregnskap 2019 - Tydal Sokn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100958?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL SOKN | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2530/2020 | Sentraladministrasjonen 188/301 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100909?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Møsth Johansen m.fl. | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2481/2020 | Næring og landbruk 164/31 Svar på klage feieravgift og renovasjonsavgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100792?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Fjeset Aasen | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2363/2020 | Teknikk og miljø Søknad om utvidet skjenkeområde 17 - 18. juli 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102866?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4438/2020 | Næring og landbruk Anvisning og delegering - Marit Hårstad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102201?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Marit Hårstad | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3773/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Anne Mona Lunden http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101692?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Mona Lunden | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3264/2020 | Servicekontoret Svar på oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101449?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruth Kristin Engen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3021/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om forlenget åpning av isfiskeløypa - Essand http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101148?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTBY-ESSAND GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 2720/2020 | Teknikk og miljø Adresse endring for faktura / Oversikt over fakturaer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101116?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Røsten | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 2688/2020 | Servicekontoret Årsbudsjett 2020 - Tydal Sokn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100957?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL SOKN | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2529/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på henvendelse om feiegebyr på fritidseiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100790?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Marie Svelmo Lund | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2361/2020 | Teknikk og miljø 172/65 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100741?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2312/2020 | Næring og landbruk Melding om delegert vedtak - forlengelse av sesong for isfiskeløypene til 10. mai 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101018?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTBY-ESSAND GRUNNEIERLAG SA m.fl. | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 2590/2020 | Teknikk og miljø 170/6 Påminnelse - faktura vedrørende kommunale avgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101074?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne G Kirkvold Flakne | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2646/2020 | Teknikk og miljø Årsregnskap og årsrapport 2019 - Tydal Sokn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100938?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL SOKN | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2510/2020 | Sentraladministrasjonen Forespørsel vedrørende feieavgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100710?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Marie Svelmo Lund | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2281/2020 | Teknikk og miljø 188/301 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100728?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Toverød | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2299/2020 | Næring og landbruk Foreløpig svar på klage http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102913?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4485/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102526?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Osgjelten | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4098/2020 | Omsorg Liste over folkevalgte med e-postadresser http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101985?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trønder-Avisa | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 3557/2020 | Servicekontoret Møteprotokoll - Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 29.05.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101780?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 3352/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - ny sak - Moheim Camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101402?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 2974/2020 | Servicekontoret Oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101062?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth Kristin Engen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2634/2020 | Sentraladministrasjonen Kommunale avgifter - kreditering http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101053?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Haram | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2625/2020 | Servicekontoret Henvendelse om forlengelse av sesong for isfiskeløyper 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101017?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2589/2020 | Teknikk og miljø 188/301 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100726?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Møsth Johansen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2297/2020 | Næring og landbruk 167/1/3 Klage på feiieavgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100707?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børge Godhavn | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2278/2020 | Teknikk og miljø Svar på krav om større stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102917?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Mogård | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4489/2020 | Sentraladministrasjonen Konkretisering av skjenkeområde http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102876?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4448/2020 | Næring og landbruk Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikke - Stugudalshester http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102641?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stugudalshester v/An-Magritt Morset | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4213/2020 | Servicekontoret Utbetalingsvedtak av 09.06.2020 - Legemidler http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102418?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3990/2020 | Omsorg Vedrørende arbeidstaker http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102185?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Værnes | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3757/2020 | Teknikk og miljø Liste over folkevalgte med e-postadresser http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101750?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trønder-Avisa | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3322/2020 | Servicekontoret Svar på søknad om permisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101744?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Opphaug | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3316/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om bedriftsmidler/koronatiltak - Tydal Sveis og Mek http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101401?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL SVEIS & MEK v/Idar Østby | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 2973/2020 | Servicekontoret 170/6 Svar på søknad om endring av kommunale gebyrer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101031?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne G Kirkvold Flakne | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 2603/2020 | Teknikk og miljø Søknad om forlengelse av sesong for isfiskeløypene til Nesjøen 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101003?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NESJØ VESSINGSJØ GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 2575/2020 | Teknikk og miljø 188/234 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100693?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Nygård m.fl. | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2264/2020 | Næring og landbruk Feiing http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100685?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Stuedal | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2256/2020 | Teknikk og miljø Svar på krav om større stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102918?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Nyheim Stokke | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4490/2020 | Sentraladministrasjonen Klage på vedtak på skjenketid http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102780?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4352/2020 | Næring og landbruk Krav om større stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102675?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Mogård | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4247/2020 | Sentraladministrasjonen Omsetningsrapport for alkoholholdig drikke - Væktarstua Hotell http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102624?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4196/2020 | Servicekontoret Søknad om permisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101629?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Opphaug | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3201/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Milano Pizza og Grill Akcay http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101400?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MILANO PIZZA OG GRILL - AKCAY | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 2972/2020 | Servicekontoret Søknad forlengelse av sesong for isfiskeløypa Essandsjøen 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100997?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTBY-ESSAND GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 2569/2020 | Teknikk og miljø Tilbakemelding på 192/15 Svar på søknad om utsettelse av beregning for kommunale avgifter fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100939?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Haram | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2511/2020 | Teknikk og miljø 188/19 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100692?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Chr Brinchmann m.fl. | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2263/2020 | Næring og landbruk Kopi av vedtak - Motorferdsel i utmark §6 - transport av gravemaskin til Ramsjøhytta på barmark - Trondhjems Turistforening http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102697?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4269/2020 | Teknikk og miljø Vandelsuttalelse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102622?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4194/2020 | Servicekontoret Avtale godtgjøring leirskole våren 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102556?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evelyn Berggård Kvello | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4128/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikke - Væktarstua Hotell AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102498?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Væktarstua | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4070/2020 | Servicekontoret Krav om større stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102374?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Nyheim Stokke | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3946/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102291?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Holden | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 3863/2020 | Helse og omsorg Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102290?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Steen Johansen | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 3862/2020 | Omsorg Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102191?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Mogård | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3763/2020 | Omsorg Reviderte retningslinjer for tilskudd fra bedriftsmidler/koronatiltak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101383?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Mari Evjen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 2955/2020 | Næring og landbruk 170/6 Feil i faktura http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100900?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne G Kirkvold Flakne | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 2472/2020 | Teknikk og miljø 172/221 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gunnar Auran http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100691?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Auran | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2262/2020 | Næring og landbruk Svar på søknad om motorferdsel i utmark §6 - transport av gravemaskin til Ramsjøhytta på barmark - Trondhjems Turistforening http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102696?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS TURISTFORENING | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4268/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om skjenkebevilling - Moheim Camping AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102539?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4111/2020 | Næring og landbruk Brannteknisk egenkontroll rådhus 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102415?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØROS KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3987/2020 | Teknikk og miljø Revidert omsetningsoppgave http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102315?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS TURISTFORENING | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 3887/2020 | Servicekontoret Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102196?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Nyheim Stokke | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3768/2020 | Omsorg Svar på søknad om kinokonsesjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101335?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen m.fl. | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 2907/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100924?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Steen Johansen | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2496/2020 | Omsorg Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100920?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Mogård | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2492/2020 | Omsorg 181/6 Svar på spørsmål om muligheter for fritak av kommunale avgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100845?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Berggård | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2416/2020 | Teknikk og miljø 181/195 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Nina og Kåre Lunden http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100690?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Elisabeth Lunden m.fl. | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2261/2020 | Næring og landbruk Svar på spørsmål om reservasjon av tomt og byggeregler http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102830?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rajan Anandam | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4402/2020 | Teknikk og miljø Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene i nordre Trøndelag, samt Selbu, Tydal, Osen og Bindal - politisk behandling i kommunene http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102713?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS - Kommunesektorens organisasjon | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4285/2020 | Helse, sosial og omsorg Svar på søknad - Salgs- og skjenkebevillinger for omsetning av alkohol i perioden 2020 - 2024 i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102412?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3984/2020 | Servicekontoret Informasjon om brannteknisk egenkontroll http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101708?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØROS KOMMUNE | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3280/2020 | Servicekontoret Konsesjonssøknad 2020 - kopi http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101262?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2834/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101059?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Nyheim Stokke | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2631/2020 | Omsorg Svar på tilbakemelding på Svar på henvendelse vedrørende Snøscooter og kommunale avgifter avgift. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100814?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2385/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100815?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Mogård | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2386/2020 | Omsorg Ønske om bygging av soltempel http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102829?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rajan Anandam | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4401/2020 | Teknikk og miljø Utbetalingsvedtak av 02.07.2020 - frikort egenandelstak 2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102822?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4394/2020 | Helse Trafikksikker kommune - brev usendt til lag og organisasjoner http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/83304?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL KOMMUNE NÆRING- OG KULTURADMINISTRASJON | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 5578/2018 | Næring og kultur Vedrørende tilbud om kino http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101231?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2803/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100925?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Nyheim Stokke | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2497/2020 | Omsorg Tilbakemelding på Svar på henvendelse vedrørende Snøscooter og kommunale avgifter avgift. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100803?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2374/2020 | Teknikk og miljø Svar ang boligtomt i Søliåsen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102828?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rajan Anandam | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4400/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102751?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Rønning Græsli | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4323/2020 | Sentraladministrasjonen Melding om tidsbruk i forvaltningssak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102443?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS TURISTFORENING | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4015/2020 | Teknikk og miljø Uttalelse fra politiet ang. skjenkebevilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102265?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 3837/2020 | Servicekontoret Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102189?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Haugen | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3761/2020 | Omsorg Invitasjon til samarbeid fram til sommerferien 2020 - Bygdekinoen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101135?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 2707/2020 | Næring og landbruk Svar på henvendelse vedrørende Snøscooter og kommunale avgifter avgift. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100796?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2367/2020 | Teknikk og miljø Søknad om tilskudd til lønnsmidler- sommerjobb for skoleungdom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102996?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tydalsfestivalen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4568/2020 | Sentraladministrasjonen Søliåsen, ønske om å reservere tomt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102827?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rajan Anandam | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4399/2020 | Teknikk og miljø Svar på oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102672?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Unsgård | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4244/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102524?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry Horven | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4096/2020 | Omsorg Salgs- og skjenkebevillinger for omsetting av alkohol i perioden 2020 -2024 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102230?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3802/2020 | Servicekontoret Motorferdsel i utmark §6 - transport av gravemaskin til Ramsjøhytta på barmark - Trondhjems Turistforrening http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102044?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS TURISTFORENING | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 3616/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om permisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101740?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3312/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101675?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Johanne Haarstad | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3247/2020 | Omsorg Referat fra møte implementeringsteam 02.03.20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101614?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selbu kommune | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 3186/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Kjørebok for sesongen 2019/2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101602?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ingebrikt Græsli | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 3174/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101551?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Rønning Græsli | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 3123/2020 | Næring og landbruk Informasjon om felles dugnad i trøndersk næringsliv del 2 -BIO Trøndelag utvides med ressurser og innretning fra og med i dag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101322?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Næringsaktører i Tydal | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2894/2020 | Næring og landbruk Nytt fra Bygdekinoen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101133?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 2705/2020 | Næring og landbruk Konsesjonskraft http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101055?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2627/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om fritak kommunale avgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100709?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Berggård | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2280/2020 | Teknikk og miljø 188/6 og 188/170 - Uttalelse høring av reguleringsplan for Moheim camping i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102982?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4554/2020 | Teknikk og miljø Videresendt tilbakemelding fra regjeringsadvokaten - Eiendomsskattegrunnlag kraftanlegg Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102899?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4471/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om østvendt tomt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102826?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rajan Anandam | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4398/2020 | Teknikk og miljø Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - utbetaling 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102613?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4185/2020 | Helse, sosial og omsorg Oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102565?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Unsgård | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4137/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102263?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronika Lien Gulaker | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 3835/2020 | Tydal kommunale barnehage Endring lønn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102039?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gry Horven | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 3611/2020 | Sentraladministrasjonen MOHEIM CAMPING AS - Søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101929?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 3501/2020 | Servicekontoret Søknad om permisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101552?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 3124/2020 | Sentraladministrasjonen Felles dugnad i trøndersk reiseliv del 2 - BIO Trøndelag utvides med ressurser og innretning fra og med i dag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101321?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2893/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101156?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Johanne Haarstad | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 2728/2020 | Helse, sosial og omsorg 188/6 og 188/170 Uttalelse - Reguleringsplan for Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102905?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4477/2020 | Teknikk og miljø Boligtomt Søliåsen, ønske om østvendt tomt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102825?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rajan Anadam | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4397/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102643?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4215/2020 | Sentraladministrasjonen Oppsigelse av stilling som miljøvernrådgiver http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102330?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Ragnfrid Kirkvold | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 3902/2020 | Teknikk og miljø Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 - Tydal Kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102253?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 3825/2020 | Sentraladministrasjonen Endring lønn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101068?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Johanne Haarstad | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 2640/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Yogaliva http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101196?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: YOGALIVA Annie Dahlseng Østby | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 2768/2020 | Servicekontoret Svar på søknad om midler til samarbeid om å fjerne fremmede planter i Tydal kommune 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101108?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 2680/2020 | Teknikk og miljø Fylkeskommunens uttalelse - reguleringsplan for Moheim camping 188/6 og 170 i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102872?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4444/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102549?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4121/2020 | Sentraladministrasjonen 188/49 Vedtak i klagesak - oppføring av anneks - kommunens vedtak stadfestes http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102387?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3959/2020 | Teknikk og miljø Svar ang boligtomt i Søliåsen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101856?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rajan Anandam | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 3428/2020 | Teknikk og miljø Svar oppsigelse - Ferievikar ved Tydal sykehjem http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101737?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nikoline Ekker Kleiven | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3309/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101499?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 3071/2020 | Sentraladministrasjonen Svar søknad om permisjon uten lønn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101469?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Bjørgård Aune | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3041/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om om å delta i samarbeidet om å fjerne fremmede planter og trær i 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100871?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2441/2020 | Teknikk og miljø Annonse og hjemmeside - Reguleringsplan for Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102570?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Kristin Grytbakk m.fl. | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4142/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102147?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 3719/2020 | Sentraladministrasjonen 188/49 Tilbakemelding på Svar på klage på byggetillatelse for oppføring av anneks http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102058?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingjald Åm | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 3630/2020 | Teknikk og miljø Skatteattester - vedlegg til søknad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101878?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondheim Turistforening | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 3450/2020 | Servicekontoret Oppsigelse - Ferievikar ved Tydal sykehjem http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101734?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nikoline Ekker Kleiven | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3306/2020 | Sentraladministrasjonen Spørsmål om boligtomt i Søliåsen og ellers http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101646?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rajan Anandam | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3218/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101456?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3028/2020 | Sentraladministrasjonen Signert møteprotokoll - årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101078?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 2650/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869136832 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100780?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2351/2020 | Næring og landbruk Turnusplasser for fysioterapeuter 15.08.2021 - 14.08.2022 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102651?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4223/2020 | Helse, sosial og omsorg 188/6 og 188/170 Høring - Reguleringsplan for Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102566?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Græsli m.fl. | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4138/2020 | Teknikk og miljø Svar på endring av forskrift for minsteareal for hjortevilt i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102145?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 3717/2020 | Teknikk og miljø Tilbakemelding på 188/49 Svar på klage på byggetillatelse for oppføring av anneks http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102009?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 3581/2020 | Teknikk og miljø Overtakelse av gatelys fv 705 Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101920?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 3492/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet avtale - Drift av Brekka Bygdetun sommeren 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101830?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Græsli m.fl. | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3402/2020 | Næring og landbruk Uttalelse i forbindelse med søknad om bevilling fra Trondheim turistforening Storerikvollen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101824?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3396/2020 | Servicekontoret Esandvegen 1932 - Tildeling av offisiell vegadresse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101710?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Marius Aune m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3282/2020 | Teknikk og miljø Søknad om tilskuddsmidler - sommerjobb for skoleungdom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101718?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3290/2020 | Sentraladministrasjonen E-postrekke - oppgradering av returpunkt Græsli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101681?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 3253/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101553?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 3125/2020 | Omsorg Søknad om permisjon uten lønn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101317?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari B Aune | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2889/2020 | Sentraladministrasjonen Kjørebok for sesongen 2019/2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101113?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddrun F Heggli | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 2685/2020 | Teknikk og miljø Årsmøtets vedtak Revisjon Midt-Norge SA - redusert honorar http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101035?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2607/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981412559 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/100779?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2350/2020 | Næring og landbruk ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102975?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4547/2020 | Sentraladministrasjonen Reviderte plandokumenter for Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102562?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOTYDAL AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4134/2020 | Teknikk og miljø Turnusplasser for fysioterapeuter 15.08.2021 - 14.08.2022 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102459?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4031/2020 | Helse, sosial og omsorg Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102289?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Solli | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 3861/2020 | Omsorg 175/33 Tydal Helsesenter. Brannteknisk egenkontroll, tilbakemelding. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102036?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interkommunal brann- og redningstjeneste Røros | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 3608/2020 | Teknikk og miljø 188/49 Svar på klage på byggetillatelse for oppføring av anneks http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101993?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 3565/2020 | Servicekontoret Utfylt brannteknisk egenkontrollskjema - Tydal barne- og ungdomsskole http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102004?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØROS KOMMUNE | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 3576/2020 | Tydal kommunale barnehage Utlysning tilskuddsmidler - sommerjobb for ungdom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101717?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3289/2020 | Sentraladministrasjonen TRONDHJEMS TURISTFORENING - Søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101644?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS TURISTFORENING | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3216/2020 | Servicekontoret Høring - Feil i utregning av minsteareal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101452?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3024/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om tilskudd - Brekka barnas bygdetun http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101399?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Græsli | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 2971/2020 | Servicekontoret Endelig vedtak om fødselspenger fra NAV http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101314?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Bjørgård Aune | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2886/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Vedtak - Delstrategi, veg 2019-2030 - justering av pkt. 13,5 veglys http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/101206?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 2778/2020 | Teknikk og miljø