Postliste http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/ einnsyn.tydal.kommune.no Ettersending av kartfil snøscooterløyper http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106703?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 8271/2020 | Teknikk og miljø Ber om å få tilsendt traseer for snøscooterløyper http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106670?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 8238/2020 | Teknikk og miljø Innspill til PS 136/2020 Klagebehandling - Endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105762?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tydal Snøscooternettverk SA | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 7333/2020 | Teknikk og miljø Svar på opprydding etter grøft for vann og kloakk i Sylsjøvegen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104961?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Buseth m.fl. | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 6533/2020 | Teknikk og miljø Utbetalingsvedtak 30.12.2020- allmennlegehjelp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106801?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 41/2021 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 23.12.2020- allmennlegehjelp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106720?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 8288/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 17.12.2020- allmennlegehjelp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106662?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8230/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 15.12.2020- allmennlegehjelp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106661?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8229/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 27.11.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106249?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 7818/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 09.11.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105743?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 7314/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 05.11.2020 - allmennlegehjelp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105711?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 7282/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 03.11.2020 - allmennlegehjelp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105616?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helseøkonomiforvaltningen HELFO | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 7187/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 03.11.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105560?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 7132/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 28.10.2020 - allmennlegehjelp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105448?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 7020/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 7.10.2020 - allmennlegehjelp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105053?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helseøkonomiforvaltningen HELFO | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 6625/2020 | Helse, sosial og omsorg Høring - Forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106937?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 177/2021 | Helse, sosial og omsorg Klargjøring av reglene for organisert trening, januar 2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106854?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOVEDORGANISASJONEN VIRKE | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 94/2021 | Helse, sosial og omsorg Informasjonsbrev nr 9 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106822?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 62/2021 | Helse, sosial og omsorg Til kommunelegen - takk for hjelpen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106721?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 8289/2020 | Helse, sosial og omsorg Informasjonsbrev nr. 8 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106667?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 8235/2020 | Helse, sosial og omsorg Oppdatert kommunelegehåndbok – nytt system for risikonivå og tiltakspakker http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106642?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8210/2020 | Helse, sosial og omsorg Rundskriv - Kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106559?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8127/2020 | Helse, sosial og omsorg Informasjonsbrev nr. 7 - Om kommunikasjonstiltak i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106495?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 8063/2020 | Helse, sosial og omsorg Fylkesmannens samordningsrolle i system for risikovurderte smittesituasjonen under cocid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106494?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 8062/2020 | Helse, sosial og omsorg Informasjonsbrev nr. 6 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106350?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 7919/2020 | Helse, sosial og omsorg Informasjonsbrev nr. 5 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106263?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 7832/2020 | Helse, sosial og omsorg Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106135?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 7704/2020 | Helse, sosial og omsorg Informasjonsbrev nr. 4 om koronavaksinasjonsprogrammet - elektronisk registrering i SYSAK http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105911?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 7480/2020 | Helse, sosial og omsorg Rapport fra Helsetilsynet - kunnskap- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndtering av den påvirker tjenestene http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105906?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS HELSETILSYN | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 7475/2020 | Helse, sosial og omsorg Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105690?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 7261/2020 | Helse, sosial og omsorg Seks anbefalinger i Koronapandemien http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105683?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 7254/2020 | Helse, sosial og omsorg Innrapportering av kommunale smittesporingdata Beredt C19 2020-11-06 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105682?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 7253/2020 | Helse, sosial og omsorg Innhenting av opplysninger i Folkehelseinstituttets beredskapsregister for covid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105645?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 7216/2020 | Helse, sosial og omsorg Rundskriv om kommunale smitteverntiltak - revidert 05.11.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105634?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 7205/2020 | Helse, sosial og omsorg Covid-19 - Oppdaterte veiledere, anbefalinger og råd til barn og unge http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105565?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 7137/2020 | Helse, sosial og omsorg Rundskriv kommunale smitteverntiltak 2810 - ren versjon2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105423?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 6995/2020 | Helse, sosial og omsorg Anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105076?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 6648/2020 | Helse, sosial og omsorg Rundskriv kommunale smitteverntiltak revidert 081020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104963?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 6535/2020 | Helse, sosial og omsorg 165/61- Svar på manglende henting av søppel http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106043?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Græsli | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 7612/2020 | Teknikk og miljø 184/33 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jørgen Andreas Lysholm http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106687?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Andreas Lysholm | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 8255/2020 | Næring og landbruk 189/64 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ida Marie Herre http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106561?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Marie Herre | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8129/2020 | Næring og landbruk 189/64 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ida Marie Herre http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106491?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Marie Herre | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 8059/2020 | Næring og landbruk Klage - manglende avfallshenting Sponglia 25 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105809?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 7378/2020 | Teknikk og miljø Tilbakemelding på 188/310 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Frode Thomassen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106272?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Thomassen | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 7841/2020 | Næring og landbruk Manglende henting av søppel http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105794?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Græsli | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 7363/2020 | Teknikk og miljø Tilbakemelding på 188/310 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Frode Thomassen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106246?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Einarson | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 7815/2020 | Næring og landbruk 188/310 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Frode Thomassen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106160?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Thomassen m.fl. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 7729/2020 | Næring og landbruk 188/310 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Heidi Einarson http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106101?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Einarson | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 7670/2020 | Næring og landbruk 188/310 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Frode Thomassen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106100?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Thomassen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 7669/2020 | Næring og landbruk 182/25 Tidligere oversender egenerklæring konsesjon - overskjøting ubebygd eiendomstomt i Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106090?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proaktiv Eiendomsmegling Trondheim | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 7659/2020 | Næring og landbruk Kopi av brev 173/15 - Svar på klage på avslag om kjøring på privat veg http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106789?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 29/2021 | Teknikk og miljø 188/65 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Hilmar Magnus Magnusson http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106089?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilmar Magnus Magnusson | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 7658/2020 | Næring og landbruk IR - Klage på søppeltømming i Rønningsgjardet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106506?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 8074/2020 | Teknikk og miljø 188/65 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Hilmar Magnus Magnusson http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106075?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilmar Magnus Magnusson | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 7644/2020 | Næring og landbruk 176/78 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Siv Merete Ås http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106041?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Merete Ås | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 7610/2020 | Næring og landbruk 129/188 Vannmålermeldning - Kari og Anne Hårstad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106637?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8205/2020 | Teknikk og miljø 182/25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Salems menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106036?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 7605/2020 | Næring og landbruk 181/89 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106496?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Morten Øien | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 8064/2020 | Teknikk og miljø 182/25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Salems menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105983?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 7552/2020 | Næring og landbruk Klage på søppeltømming i Rønningsgjaradet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106421?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Aas | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 7989/2020 | Teknikk og miljø 181/89 Vannmålermeldning - Bjørn Øien http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106400?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NEA RØR AS | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 7968/2020 | Teknikk og miljø 192/84 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Helge Røset http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105962?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Røset | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 7531/2020 | Næring og landbruk Klage på søppeltømming i Rønningsgjardet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106420?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagfinn Aksel Ekker | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 7988/2020 | Teknikk og miljø 181/106 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105961?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Morten Welve | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 7530/2020 | Teknikk og miljø 192/84 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Helge Røset http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105930?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Røset | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 7499/2020 | Næring og landbruk Svar på forespørsel om avløpsgebyr http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106280?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROSTA KOMMUNE | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 7849/2020 | Teknikk og miljø 164/34 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105960?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Viggo Gaarden | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 7529/2020 | Teknikk og miljø 181/3, 15, 153, 155, 156, 157, 158, 159 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Inge Svelmo http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105918?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Svelmo | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 7487/2020 | Næring og landbruk Forespørsel om avløpsgebyr http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106275?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta kommune | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 7844/2020 | Teknikk og miljø 190/67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jon Magne Wesche og Ingrid Wesche http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105914?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELBU SPAREBANK | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 7483/2020 | Næring og landbruk 106/181 Vannmålermeldning - Tor Morten Welve http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105771?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØRLEGGERMESTER KJELL AUNMO AS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 7340/2020 | Teknikk og miljø Vannforsyning Livollen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106183?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Livollens venner | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 7752/2020 | Teknikk og miljø 176/78 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Siv Merete Ås http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105813?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Merete Ås | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 7382/2020 | Næring og landbruk 164/34 Vannmålermeldning - Hans viggo Gaarden http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105723?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 7294/2020 | Teknikk og miljø Kopi av brev til Innherred renovasjon - Klage på vedtak om kjøring på privat veg Søråsvegen 9 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106067?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Olav Aas | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 7636/2020 | Teknikk og miljø 190/67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jon Magne Wesche og Ingrid Wesche http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105796?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU SPAREBANK | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 7365/2020 | Næring og landbruk 181/3, 15, 153, 155, 156, 157, 158, 159 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Inge Svelmo http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105752?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Svelmo | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 7323/2020 | Næring og landbruk ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106374?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 7942/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Kommunal vannforsyning område Livollen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106048?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsti Kviteng | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 7617/2020 | Teknikk og miljø 177/153 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Odd Trygve Værnes og Åsa Wærnes http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105619?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsa Værnes m.fl. | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 7190/2020 | Næring og landbruk Svar på søknad om tilskudd samisk opplæring - utenfor samisk forvaltningsområde http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106273?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 7842/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole 166/4 Svar på søknad om fritak for renovasjonsavgift. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105897?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Morten Græsli | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 7466/2020 | Teknikk og miljø 177/153 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Odd Trygve Værnes og Åsa Wærnes http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105614?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Trygve Værnes m.fl. | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 7185/2020 | Næring og landbruk Søknad tilskudd samisk opplæring http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106181?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 7750/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole 166/4 Klage - renovasjonsavgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105812?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 7381/2020 | Teknikk og miljø 176/94 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Mona Nøstvold og Øyvind Aasegg http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105442?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Nøstvold m.fl. | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 7014/2020 | Næring og landbruk 168/25 Svar på klage kommunale avgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105770?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Flakne | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 7339/2020 | Teknikk og miljø Kontrakt-undervisning Sørsamisk skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105455?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røros kommune | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 7027/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole 176/94 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Mona Nøstvold og Øyvind Aasegg http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105434?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Nøstvold m.fl. | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 7006/2020 | Næring og landbruk 166/4 Renovasjonsavgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105751?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Morten Græsli | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 7322/2020 | Teknikk og miljø 164/39 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Håvar Hilmo http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105267?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvar Hilmo | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 6839/2020 | Næring og landbruk Beskjed om nye elektroniske søknadsskjema- samiskopplæring i kommuner utenfor det samiske forvaltningsområdet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105232?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6804/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole 168/25 Klage faktura kommunale avgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105666?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Flakne | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 7237/2020 | Teknikk og miljø 170/146 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oskar Rimstad Kjøsnes m.fl. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105200?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oskar Rimstad Kjøsnes m.fl. | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 6772/2020 | Næring og landbruk Tilbakemelding på 181/113-181/71-181/176 - Kommunal vannforsyning omr. Livollen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105625?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Andreas Evensen | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 7196/2020 | Teknikk og miljø 170/146 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Liv Kari Kjøsnes http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105184?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Kari Kjøsnes | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 6756/2020 | Næring og landbruk 173/15 kopi av brev til Jan Olav Aas og Magnar Stuesjø - Svar på søknad om kjøring på privat veg http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105621?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 7192/2020 | Teknikk og miljø 170/146 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oskar Rimstad Kjøsnes http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105183?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oskar Rimstad Kjøsnes | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 6755/2020 | Næring og landbruk 172/51 Informasjon om faktura kommunale avgifter 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106632?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Welve | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8200/2020 | Teknikk og miljø 188/2/5 Svar på søknad om fritak av kommunale avgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105436?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karianne Skrindo | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 7008/2020 | Teknikk og miljø 164/39 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Håvar Hilmo http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105181?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvar Hilmo | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 6753/2020 | Næring og landbruk 172/51 - Svar på klage på vedtak, feie- og tilsynsavgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106394?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Welve | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 7962/2020 | Servicekontoret 188/2/5 Søknad om fritak av kommunale avgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105418?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karianne Skrindo m.fl. | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 6990/2020 | Teknikk og miljø 177/157 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Grete Dahlseng http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105167?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Dahlseng | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6739/2020 | Næring og landbruk ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106638?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8206/2020 | Sentraladministrasjonen Kopi av brev - Søknad om forlengelse, endring av renovasjon i Berggarden 27 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105371?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 6943/2020 | Teknikk og miljø 188/307 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oddbjørn Skjei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105164?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Skjei m.fl. | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6736/2020 | Næring og landbruk 192/1/47 svar på henvendelse om pipetilsyn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105966?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Fuglaas | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 7535/2020 | Teknikk og miljø 181/113-181/71-181/176 - Kommunal vannforsyning omr. Livollen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105350?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Andreas Evensen m.fl. | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 6922/2020 | Teknikk og miljø 184/33 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jørgen Andreas Lysholm http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105089?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Andreas Lysholm | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 6661/2020 | Næring og landbruk 192/1/47 Pipetilsyn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105941?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Fuglaas | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 7510/2020 | Teknikk og miljø 166/4 Svar på forespørsel angående renovasjonsavgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105135?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Morten Græsli | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6707/2020 | Teknikk og miljø 177/157 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Grete Dahlkseng http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105085?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Dahlseng | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 6657/2020 | Næring og landbruk 172/80 Svar på henvendelse, informasjon om feiing og tilsyn i Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105765?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Bakken | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 7336/2020 | Teknikk og miljø 166/4 Forespørsel angående renovasjonsavgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105093?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Morten Græsli | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 6665/2020 | Teknikk og miljø 188/307 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Hege Skjei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105064?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Skjei | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 6636/2020 | Næring og landbruk Vedr. 20-08032-9 - Utsatt frist for svar på kommuneunderøkelsen 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106918?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 158/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på svar om feiing- og tilsyn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105702?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv og Hans Gulliksen | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 7273/2020 | Teknikk og miljø 169/46 Nye eiere http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105084?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Jensen | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 6656/2020 | Teknikk og miljø 188/307 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oddbjørn Skjei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105063?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Skjei | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 6635/2020 | Næring og landbruk 181/47 Bekreftelse frakoblet ildsted http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105536?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØROS KOMMUNE | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 7108/2020 | Teknikk og miljø 188/182 Endring av kommunale avgifter - Fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105008?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Moen | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 6580/2020 | Teknikk og miljø 170/2/4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Morten Dragsnes http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104999?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Dragsnes m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 6571/2020 | Næring og landbruk Invitasjon til webinar om tilskuddsordninger innen helse og omsorgsområdet 2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106563?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8131/2020 | Sentraladministrasjonen 181/47 - Fritak renovasjon, feie- og tilsynsgebyr. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105518?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rigmor Irene Aa Eggen | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 7090/2020 | Teknikk og miljø 188/182 Endring av kommunale avgifter - Fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104996?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Moen | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 6568/2020 | Teknikk og miljø Informasjon om feiing og tilsyn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105501?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Gulliksen | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 7073/2020 | Teknikk og miljø 174/3 klage på kommunale avgifter avløp gård http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104972?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvar Unsgård | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 6544/2020 | Teknikk og miljø Tilbakemelding på Svar på spørsmål vedrørende feieavgift for fritidsboliger http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105317?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Irene Røddesnes | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 6889/2020 | Teknikk og miljø Kopi av brev til Innherred renovasjon - Tømmevarsel http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104958?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John-H. Waatsveen | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 6530/2020 | Teknikk og miljø 188/197 Svar på fakturering feiing http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105271?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Arne Fremstad | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 6843/2020 | Teknikk og miljø Klage på avløpsgebyr http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104951?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvar Unsgård | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 6523/2020 | Teknikk og miljø Svar på spørsmål vedrørende feieavgift for fritidsboliger http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105221?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Irene Røddesnes | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6793/2020 | Teknikk og miljø Anmodning om forlenget frist i forbindelse med juleferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106242?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 7811/2020 | Servicekontoret 188/197 Fakturering feiing http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105208?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Arne Fremstad | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 6780/2020 | Teknikk og miljø Spørsmål vedrørende feieavgift for fritidsboliger http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105168?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Irene Røddesnes | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 6740/2020 | Teknikk og miljø 181/47 Svar på søknad om fritak på kommunal avgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105145?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rigmor Irene Aa Eggen | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6717/2020 | Teknikk og miljø 181/47 Søknad om fritak på kommunal avgift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105132?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rigmor Irene Aa Eggen | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 6704/2020 | Teknikk og miljø Rapport årlig vedlikehold på pilgrimsleden fra Museet til Selbumerket 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105726?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRÆSLI IDRETTSLAG | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 7297/2020 | Næring og landbruk Invitasjon til kompetansetiltak i BPA-ordningen for Arbeidsledere/medarbeidsledere http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105278?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 6850/2020 | Helse, sosial og omsorg 182/2/25 Svar på faktura på feiing http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104924?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Helge Gisetstad | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 6496/2020 | Teknikk og miljø Ungdomsarbeidersamling 20.-21.11.2020 - Invitasjon og foreløpig program http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105096?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 6668/2020 | Sentraladministrasjonen Anmodning om utbetaling av midler jf. kontrakt om rydding av pilgrimsled http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105059?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL IL | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 6631/2020 | Næring og landbruk Dialogmøter med kommunenes miljø- og utviklingsarbeid på landbruksområdet 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105112?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 6684/2020 | Sentraladministrasjonen Oppdatert invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105027?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 6599/2020 | Sentraladministrasjonen Indeksregulering for 2021 - leie av areal gnr 174. bnr 4. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106945?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flemming Lunden | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 185/2021 | Teknikk og miljø Indeksregulering for 2021 leie av Stugguvollmoen gnr. 188 bnr. 125 - Dyrhaug Ridesenter as http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106943?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: DYRHAUG RIDESENTER AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 183/2021 | Teknikk og miljø Søknad om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021, Rønningsgjardet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106006?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 7575/2020 | Teknikk og miljø Søknad om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021, Kløftvegen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106005?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 7574/2020 | Teknikk og miljø Søknad om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021, Berggarden. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106004?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 7573/2020 | Teknikk og miljø Møtereferat trafikksikkerhetsutvalg 05.11.20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105628?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Kirkvold m.fl. | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 7199/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105549?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Steig Arstad | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 7121/2020 | Helse og omsorg Eiermøte i TrønderEnergi AS 06.01.2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106218?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 7787/2020 | Sentraladministrasjonen Trafikksikkerhetsutvalg, innkalling til møte 5. november 2020 kl. 1800 - 2000 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105462?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Kirkvold m.fl. | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 7034/2020 | Teknikk og miljø Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021 - invitasjon til å søke om støtte http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105165?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6737/2020 | Teknikk og miljø Oppnevning av forliksråd for perioden 2021 - 2024 - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106240?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 7809/2020 | Sentraladministrasjonen Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105293?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 6865/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Anne Mona Lunden http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105117?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Mona Lunden | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6689/2020 | Servicekontoret Høring i navnesak - Skrivemåte for grendenavnet Gressli. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106256?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Erik Aas m.fl. | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 7825/2020 | Teknikk og miljø Uttalelse fra Statens vegvesen til planstrategi 2020-23 for Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105470?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 7042/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105351?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonhild S Valli | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 6923/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106723?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Franzén | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 8291/2020 | Helse og omsorg Høring - Skrivemåte for grendenavnet Gressli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106230?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRÆSLI IDRETTSLAG | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 7799/2020 | Teknikk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869136832, 5033-188/ 2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105862?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7431/2020 | Næring og landbruk Innspill fra Tydal bondelag til ny planstrategi i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105459?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 7031/2020 | Teknikk og miljø Høring - Skrivemåte for grendenavnet Gressli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106229?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL VÅRFRYD | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 7798/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106208?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Franzén | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 7777/2020 | Helse og omsorg 182/18 Kopi av brev - Svar på søknad om forlengelse, Stugudalsvegen 239 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105923?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 7492/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105891?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Kløften | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 7460/2020 | Helse og omsorg Uttalelse fra Sametinget til høring av planstrategi for Tydal kommune 2020 - 2023 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105439?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 7011/2020 | Teknikk og miljø Mattilsynets uttalelse til planstrategi 2020-2023 Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105424?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 6996/2020 | Teknikk og miljø Informasjonsbrev fra Naboer AB http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106467?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 8035/2020 | Sentraladministrasjonen Fylkeskommunens uttalelse - kommunal planstrategi 20203 - 2023, Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105411?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 6983/2020 | Teknikk og miljø Informasjon om sommerstengt barnehage fra 2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106839?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: foreldre/foresatte | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 79/2021 | Tydal kommunale barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981412559, 5033-171/ 1 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105858?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7427/2020 | Næring og landbruk Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag - til høring av kommunal planstrategi 2020 - 2023 - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105332?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 6904/2020 | Teknikk og miljø Brev fra VD 3. kvartal 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105007?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 6579/2020 | Sentraladministrasjonen Kartlegging av fastleger og ALIS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106911?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM KOMMUNE | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 151/2021 | Helse, sosial og omsorg Foreløpig svar - Skrivemåte for stedsnavnet Græsli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106172?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Gullbrekken m.fl. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 7741/2020 | Teknikk og miljø Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning til høring av kommunal planstrategi for Tydal kommune 2020–2023 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105153?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6725/2020 | Teknikk og miljø Svar på purring - Forberedelse til beredskapsanalyse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106823?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: IUA TRøndelag | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 63/2021 | Teknikk og miljø Anmodning om sluttutbetaling fra Regionalt næringsfond i Neadalen - søknadsnr. 2018/0023 - Tydal skisenter AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106712?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL SKISENTER AS | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 8280/2020 | Næring og landbruk Innvilger tilskudd til veiledning i spesialistutdanningen i allmennmedisin over statsbudsjettet 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105368?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 6940/2020 | Helse, sosial og omsorg NVEs tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Planstrategi 2020 - 2023 - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105067?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Hagerup | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 6639/2020 | Teknikk og miljø Skrivemåte for stedsnavnet Græsli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105060?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Morten Græsli m.fl. | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 6632/2020 | Teknikk og miljø Informasjonsbrev - forberedelse til beredskapsanalyse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106813?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM KOMMUNE | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 53/2021 | Teknikk og miljø Antall offentlige ladepunkter i Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106070?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELBILTUR.NO JENSEN | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 7639/2020 | Næring og landbruk Anmodning om sluttutbetaling fra Regionalt næringsfond i Neadalen - søknadsnr. 2018/0012 -Årsøya Fritidspark AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105942?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ÅRSØYA FRITIDSPARK AS | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 7511/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998591791, 5033-177/ 1 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105855?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7424/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105728?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dortea Østbyhaug | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 7299/2020 | Helse og omsorg Svar på henvendelse - kontaktperson beredskapsanalyse for Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106364?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM KOMMUNE | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 7933/2020 | Teknikk og miljø Antall offentlige ladepunkter i Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106050?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELBILTUR.NO JENSEN | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 7619/2020 | Næring og landbruk Møtereferat IUA beredskapsstyre 03.12.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106317?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 7886/2020 | Teknikk og miljø Kopi av brev til Statkraft Energi AS - Sylan landskapsvernområde - klage på vedtak angående motorferdsel med ATV http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106180?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 7749/2020 | Teknikk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969999021, 5033-164/ 8 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105853?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7422/2020 | Næring og landbruk Vedr. 202015031-19 - Forbedret tilskuddsordning til etablering av hurtigladere for elbil i Trøndelag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105469?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 7041/2020 | Næring og landbruk Informasjonsbrev - forberedelse til beredskapsanalyse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106303?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM KOMMUNE | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 7872/2020 | Teknikk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869523682, 5033-177/ 10 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105852?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7421/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 887642192, 5033-183/ 30 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105851?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7420/2020 | Næring og landbruk Midlertidig tilsetting ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105764?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Hogstad | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 7335/2020 | Omsorg Svar på klage angående tilskudd til løypepreparering 2019/2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105239?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRÆSLI IDRETTSLAG | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 6811/2020 | Næring og landbruk Møtereferat fra interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 14.10.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105201?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 6773/2020 | Teknikk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989823299, 5033-169/ 2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105850?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7419/2020 | Næring og landbruk Midlertidig tilsetting ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105034?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 6606/2020 | Sentraladministrasjonen Løypepreparering vinteren 2019/2020 i Græsli, Hilmo og Aune, kommunalt tilskudd http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104964?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRÆSLI IDRETTSLAG | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 6536/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980544230, 5033-191/ 1 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105849?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7418/2020 | Næring og landbruk Midlertidig tilsetting ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105029?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 6601/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914732921, 5033-177/ 13 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105848?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7417/2020 | Næring og landbruk Underskrevet avtale - Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106709?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Gullbrekken | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 8277/2020 | Helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990695652, 5033-182/ 2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105847?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7416/2020 | Næring og landbruk Kvartalsrapportering 3. kvartal 2020 - Værnesregionen barneverntjeneste http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105572?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 7144/2020 | Helse, sosial og omsorg Søknad om økonomisk tilskudd http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105189?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBYGGEN AS | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 6761/2020 | Sentraladministrasjonen Jobbsøknad - ferievikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106953?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Natha Prisca | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 193/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916479417, 5033-164/ 5 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105846?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7415/2020 | Næring og landbruk Møtereferat arbeidsgruppe næringsplan og Næringsforeningen i Værnesregionen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105587?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Aspaas m.fl. | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 7158/2020 | Næring og landbruk Jobbsøknad - ferievikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106952?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Chatarina Jansson | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 192/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914722411, 5033-169/ 3 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105845?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7414/2020 | Næring og landbruk Møtereferat arbeidsgruppe næringsplan 15.10.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105105?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thine Dagrunn Sivertsen m.fl. | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 6677/2020 | Næring og landbruk Jobbsøknad - ferievikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106940?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marja Kapola | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 180/2021 | Sentraladministrasjonen Referat fra styremøte i Tverrfaglig opplæring for Neadalen (TONE) 02.12.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106224?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tverrfaglig opplæring for Neadalen (TONE) | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 7793/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale om vintervedlikehold Hilmovegen 2020/2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106077?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Morten Rønning | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 7646/2020 | Teknikk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969377608, 5033-169/ 11 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105844?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7413/2020 | Næring og landbruk Jobbsøknad-ferievikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106939?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yannick Digbeu | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 179/2021 | Sentraladministrasjonen Virkesavregning http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106841?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALLSKOG SA | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 81/2021 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916380569, 5033-164/ 7 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105843?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7412/2020 | Næring og landbruk Jobbsøknad - ferievikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106938?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amad Sino | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 178/2021 | Sentraladministrasjonen Protokoll og dokumenter fra Representantskapsmøte 16.12.2020 - Midt-Norge 110-sentral IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106867?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Norge 110-sentral IKS | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 107/2021 | Teknikk og miljø Bestilling av tiltaksmidler og SNO-tjenester - lokal forvaltning av verneområder http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106370?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 7938/2020 | Teknikk og miljø Signert avtale skogsdrift og virkeskjøp med sertifiseringsavtale 3808 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106134?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALLSKOG SA | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 7703/2020 | Næring og landbruk Utbetalingsvedtak av 20.11.2020 Fysioterapeut http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106068?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 7637/2020 | Helse, sosial og omsorg Vedrørende B-aksjeemisjon - TrønderEnergi AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105166?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6738/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106934?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sofie Lindman Juul | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 174/2021 | Helse og omsorg Innkalling til representantskapsmøte Midt-Norge 110-sentral IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106225?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Norge 110-sentral IKS | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 7794/2020 | Teknikk og miljø Innspill til bestillingen 2021 av tiltaksmidler og SNO-tjenester fra kommuner med lokal forvaltning http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106170?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 7739/2020 | Teknikk og miljø Vedrørende henvendelse om klage på skjenketid http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106148?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 7717/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980558460, 5033-192/ 1 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105841?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7410/2020 | Næring og landbruk Utbetalingsvedtak av 9.10.2020 Fysioterapeut http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105054?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 6626/2020 | Helse, sosial og omsorg Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106933?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Fredriksson Bjerke | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 173/2021 | Helse og omsorg For mye utbetalt refusjon av sykepenger/foreldrepenger/omsorgspenger til arbeidsgiver http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106478?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Økonomi stønad | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 8046/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924026073, 5033-167/ 3 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105840?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7409/2020 | Næring og landbruk Resultat etter lokale forhandlinger 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105287?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Grytbakk | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 6859/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106932?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Benedicte Andersen | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 172/2021 | Helse og omsorg Månedsbrev for desember til skattekreditorene http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106910?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 150/2021 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970550461, 5033-176/ 3 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105839?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7408/2020 | Næring og landbruk Driftstilskudd privatpraktiserende fysioterapeut http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105758?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunekassen i Tydal kommune | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 7329/2020 | Helse, sosial og omsorg Retur av tinglyste dokumenter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105109?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 6681/2020 | Næring og landbruk Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106931?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaja Jakobsen | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 171/2021 | Helse og omsorg Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2020, sendt 05.01.2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106796?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 36/2021 | Sentraladministrasjonen Underskrevet samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106564?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8132/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Retur av tinglyst dokument 176/60 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106098?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 7667/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913887514, 5033-166/ 1 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105838?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7407/2020 | Næring og landbruk Resultat etter lokale forhandlinger 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105285?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Rokkones | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 6857/2020 | Sentraladministrasjonen Kjørebok for sesongen 2019/2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105061?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristen Iversen | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 6633/2020 | Teknikk og miljø Angående reguleringsplan Moheim camping - avkjørsel til boligene http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106917?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Mariann Aas m.fl. | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 157/2021 | Teknikk og miljø Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106930?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emma Lovise Waagan | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 170/2021 | Helse og omsorg Svar på forespørsel om kommunale gebyrer og eiendomsskatt på bolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106838?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Huseierne | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 78/2021 | Sentraladministrasjonen Margin og marginavsetning - Inntekt fra naturressursskatt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106633?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8201/2020 | Sentraladministrasjonen Samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106398?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 7966/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106099?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 7668/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Sletting av pantobligasjon Gnr 176 Bnr 50 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105892?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 7461/2020 | Næring og landbruk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984955987, 5033-177/ 7 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105837?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7406/2020 | Næring og landbruk Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106929?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Gresseth | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 169/2021 | Helse og omsorg Vedr. 20-118603-6 - Statens vegvesens uttalelse vedrørende avkjørsel - gbnr. 188/6 og 188/170 i Tydal kommune - Reguleringsplan Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106897?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 137/2021 | Teknikk og miljø Kartlegging av kommunale gebyrer og eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106790?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Huseierne | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 30/2021 | Sentraladministrasjonen Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106706?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Mari Lundemo | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 8274/2020 | Helse og omsorg Svar på søknad om dekning av utgifter i forbindelse med markering av eldres dag 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106557?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL SANITETSFORENING | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8125/2020 | Servicekontoret Svar på oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105908?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Harry Østby | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 7477/2020 | Sentraladministrasjonen Mangler ved dokument sendt til tinglysing http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105807?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 7376/2020 | Næring og landbruk Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2020-2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105219?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6791/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Orientering til kontrollutvalget - oppfølging av rapport fra tilsyn med landbruksforvaltningen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106950?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 190/2021 | Servicekontoret Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106928?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tron-Petter Nilsen Aunaas | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 168/2021 | Helse og omsorg Tilbakemelding på 188/3 - Høring om mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Rotåtjønna hyttefelt - Endring av vei og flytting av tomt 20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106873?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 113/2021 | Teknikk og miljø Vedr. 202018442-6 - Fylkeskommunens svar på henvendelse fra Tudal kommune angående avkjøring188/6 og 188/170 - Reguleringsplan Moheim camping - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106515?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 8083/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - Ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106376?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Mari Lundemo | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 7944/2020 | Helse og omsorg Avtalefestet pensjon (AFP) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105874?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Harry Østby | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 7443/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970529489, 5033-177/ 6 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105835?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7404/2020 | Næring og landbruk Sletting av pantobligasjon Gnr 176 Bnr 50 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105514?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 7086/2020 | Næring og landbruk Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106927?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Solemsli Fillingsnes | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 167/2021 | Helse og omsorg Klage på svar ang arbeidsplassbriller http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106809?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Evjen | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 49/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på 188/3 - Høring om mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Rotåtjønna hyttefelt - Endring av vei og flytting av tomt 20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106533?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 8101/2020 | Teknikk og miljø Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-11T14:00:03.704288 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106423?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 7991/2020 | Sentraladministrasjonen 188/6 og 188/170 - Reguleringsplan Moheim camping - Spørsmål angående avkjøring http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106260?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN m.fl. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 7829/2020 | Teknikk og miljø Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 27.11.20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106179?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 7748/2020 | Teknikk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922179166, 5033-173/ 1 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105834?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7403/2020 | Næring og landbruk Dekning av arbeidsplassbriller http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105241?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Harry Østby | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 6813/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106926?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: kamilla Kjøsnes | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 166/2021 | Helse og omsorg Omsetningsoppgave for alkoholdig drikk - Stugudal Grill http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106804?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Greet Lieve Van Haver | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 44/2021 | Servicekontoret Tilbakemelding på Svar på søknad - arbeidsplassbriller. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106434?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Evjen | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 8002/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Tilbakemelding på 188/3 - Angående høring mindre reguleringsendring Rotåtjønna hyttefelt - presisering av høringsfrist http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106359?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Staxrud | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 7928/2020 | Teknikk og miljø Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106281?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 7850/2020 | Sentraladministrasjonen 186/6 og 188/170 - referat fra møte/befaring på Moheim camping 13.11.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105799?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS m.fl. | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 7368/2020 | Teknikk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920203841, 5033-174/ 3 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105833?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7402/2020 | Næring og landbruk Ny signert versjon av møteprotokoll AU for nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 16.10.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105791?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 7360/2020 | Teknikk og miljø Møte om samhandling mellom Tydal kommune og DPS Stjørdal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105511?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD-TRØNDELAG HF | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 7083/2020 | Helse, sosial og omsorg Foreløpig svar på søknad om dekning av utgifter - markering av eldres dag 1.10.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105196?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tydal Sanitetsforening | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 6768/2020 | Servicekontoret Bekreftelse fra optiker http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105066?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Harry Østby | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 6638/2020 | Sentraladministrasjonen Utbetaling - Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104952?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 6524/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106925?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Renå | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 165/2021 | Helse og omsorg Arbeidsavtale skolesekretær tom 31.12.20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106427?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Evjen | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 7995/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole 188/3 - Angående høring mindre reguleringsendring Rotåtjønna hyttefelt - presisering av høringsfrist http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106352?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aase Geving m.fl. | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 7921/2020 | Teknikk og miljø Månedsbrev for november til skattekreditorene http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106308?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 7877/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106207?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Mogård | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 7776/2020 | Helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999268471, 5033-166/ 4 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105832?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7401/2020 | Næring og landbruk Møteprotokoll AU for nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 16.10.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105783?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 7352/2020 | Teknikk og miljø 186/6 og 188/170 - Møte/ befaring angående reguleringsplan Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105520?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Smestu m.fl. | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 7092/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105525?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 7097/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med markering av Eldres dag 1.10.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105069?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL SANITETSFORENING | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 6641/2020 | Servicekontoret Oppsigelse 50% stilling i barnehagen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104950?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Harry Østby | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 6522/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106924?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Hogstad | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 164/2021 | Helse og omsorg Signert samarbeidsavtale mellom Tydal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106756?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD-TRØNDELAG HF | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 8324/2020 | Helse, sosial og omsorg Kopi av brev til Norges vassdrag- og energidirektorat - Pris på konsesjonskraft i 2021 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106688?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Løchen | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 8256/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad - arbeidsplassbriller http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106422?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Evjen | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 7990/2020 | Sentraladministrasjonen 188/3 - Høring om mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Rotåtjønna hyttefelt - Endring av vei og flytting av tomt 20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106301?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Græsli m.fl. | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 7870/2020 | Teknikk og miljø Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 02.12.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106233?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 7802/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106007?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 7576/2020 | Sentraladministrasjonen Koblingsboks/jordfeilbryter - gatelys sentrum http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105943?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 7512/2020 | Teknikk og miljø Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106923?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Jakobsen | Journaldato: 10.01.2021 | RegistryNumber: 163/2021 | Helse og omsorg Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106726?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Holden | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 8294/2020 | Helse og omsorg Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106728?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Nyheim Stokke | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 8296/2020 | Helse og omsorg Søknad om å få dekt utgifter til arbeidsplassbriller http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106344?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Evjen | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 7913/2020 | Sentraladministrasjonen Utbetalingsvedtak 03.12.2020 - Egenandeltakst 2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106309?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 7878/2020 | Helse Anbefaling fra arbeidsgruppe samhandling helse nordre Trøndelag 011220 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106257?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 7826/2020 | Helse, sosial og omsorg Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 02.12.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106232?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 7801/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak fra behandling i kommunestyret 19.11.2020 - Endring selskapsavtale Konsek Trøndelag IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106216?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 7785/2020 | Servicekontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982965810, 5033-166/ 33 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105830?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7399/2020 | Næring og landbruk 188/3 Søknad om reguleringsendring - Reguleringsplan Rotåtjønna http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105130?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOTYDAL AS m.fl. | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 6702/2020 | Teknikk og miljø Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106922?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Alander | Journaldato: 09.01.2021 | RegistryNumber: 162/2021 | Helse og omsorg Søknad om lønnsjustering i forbindelse med videreutdanning http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106808?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evelyn Berggård Kvello | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 48/2021 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106209?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Holden | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 7778/2020 | Helse og omsorg Vedtak om ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106215?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 7784/2020 | Servicekontoret Utbetalingsvedtak 17.11.2020 - Egenandeltakst 2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105971?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 7540/2020 | Helse Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977199840, 5033-167/ 5 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105829?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7398/2020 | Næring og landbruk Oversendelse av signert samarbeidsavtale mellom Tydal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105578?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helse Nord-Trøndelag | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 7149/2020 | Helse, sosial og omsorg ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105002?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 6574/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106921?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Kløften | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 161/2021 | Helse og omsorg Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106814?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Joar Kløften | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 54/2021 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106724?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Steen Johansen | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 8292/2020 | Helse og omsorg Ansettelseskontrakt - tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106565?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sina Renate Bergehaug Aas | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8133/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 879151422, 5033-170/ 2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105828?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7397/2020 | Næring og landbruk Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105284?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 6856/2020 | Helse Melding om foreldrepermisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105222?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6794/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106898?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Mona Lunden | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 138/2021 | Helse og omsorg Ansettelseskontrakt - tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106553?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Nyheim Stokke | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8121/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtaksbrev - reglement for kontrollutvalget http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105870?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 7439/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970201416, 5033-177/ 8 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105827?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7396/2020 | Næring og landbruk Kvittering for innsendt teknisk informasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105452?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 7024/2020 | Teknikk og miljø Lønnstillegg for lærlingeansvar http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105240?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Mari Garberg Iversen | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 6812/2020 | Sentraladministrasjonen Konsesjonskraftpris for 2020 - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105182?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATKRAFT ENERGI AS | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 6754/2020 | Sentraladministrasjonen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105086?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 6658/2020 | Helse Jobbsøknad - ferievikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106895?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Elisson | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 135/2021 | Sentraladministrasjonen Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106607?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Tangstad Kirkvold | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8175/2020 | Sentraladministrasjonen Ansettelseskontrakt - tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106552?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude Slind | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8120/2020 | Sentraladministrasjonen Styringsrapporter og informasjon til skattekreditorene - summarisk oversikt og korrigerte fordelingstall http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106190?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 7759/2020 | Sentraladministrasjonen Utkast til plan for eierskapskontroll 2020-2024 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105865?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 7434/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969179806, 5033-169/ 1 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105826?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7395/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105550?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Haugen | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 7122/2020 | Helse og omsorg Svar - oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104692?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Rønning Græsli | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 6264/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106881?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: William Shelton | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 121/2021 | Helse og omsorg Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106606?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Bjarte Lien | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8174/2020 | Sentraladministrasjonen Ansettelseskontrakt - tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106551?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Elin Sesseng | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8119/2020 | Sentraladministrasjonen Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:01:02.740995 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106018?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 7587/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979737092, 5033-164/ 10 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105825?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7394/2020 | Næring og landbruk Lønnstillegg for lærlingeansvar http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105225?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Haugen | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6797/2020 | Sentraladministrasjonen Jobbsøknad - ferievikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106879?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frida Johansson | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 119/2021 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Kommunale leiligheter - økning husleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106792?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Mari Lundemo | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 32/2021 | Teknikk og miljø Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106605?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Horven | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8173/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106576?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronika Lien Gulaker | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8144/2020 | Tydal kommunale barnehage Ansettelseskontrakt - tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106550?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Malvik | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8118/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970561692, 5033-168/ 1 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105824?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7393/2020 | Næring og landbruk Oversendelse av sak fra representantskapet i Konsek Trøndelag til kommunestyret http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105446?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 7018/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på info om strømmålere http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105398?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 6970/2020 | Teknikk og miljø Meld inn behov for midler til å bekjempe fremmede planter og trær http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105288?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 6860/2020 | Teknikk og miljø Klagesak - motorferdsel i utmark for person med nedsatt funksjonsevne http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106955?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 195/2021 | Teknikk og miljø Jobbsøknad - ferievikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106878?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Knud Johnsson | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 118/2021 | Sentraladministrasjonen Kommunale leiligheter - økning husleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106666?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elfrid Paulsbyen Aspen | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 8234/2020 | Teknikk og miljø Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106604?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristoffer K Kirkvold | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8172/2020 | Sentraladministrasjonen Ansettelseskontrakt - tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106549?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Steen Johansen | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8117/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på svar på endret gebyrsystem for septiktømming - innhenting av opplysninger om boenheter fra kommunen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106320?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 7889/2020 | Teknikk og miljø Refusjon for deler av lønn til SLT-koordinator 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106237?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU KOMMUNE | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 7806/2020 | Helse, sosial og omsorg Underskrevet ansettelseskontrakt- midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106084?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Mikkel Unsgård | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 7653/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Info om strømmålere/betingelser http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105396?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 6968/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105408?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronika Lien Gulaker | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 6980/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Protokoll representantskapets møte 20.10.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105414?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 6986/2020 | Sentraladministrasjonen Innsyn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106948?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Sundal | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 188/2021 | Teknikk og miljø Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106876?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Slind | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 116/2021 | Helse og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106818?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Værnes | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 58/2021 | Sentraladministrasjonen Ansettelseskontrakt - tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106548?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Holden | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 8116/2020 | Sentraladministrasjonen Kommunale leiligheter - økning husleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106665?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Gullbrekken | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 8233/2020 | Teknikk og miljø Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106603?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Østby | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8171/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet leasingavtale XN45256 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106265?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANTANDER CONSUMER BANK AS | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 7834/2020 | Helse, sosial og omsorg Underskrevet ansettelseskontrakt- midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106083?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Mikkel Unsgård | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 7652/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 18.11.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105940?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 7509/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969378558, 5033-172/ 11 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105822?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7391/2020 | Næring og landbruk Oversendelse endringsliste for eiendomsskattegrunnlaget for skatteåret 2018 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105603?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 7174/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - Midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105406?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronika Lien Gulaker | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 6978/2020 | Tydal kommunale barnehage Overføring av strømmålere http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105395?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 6967/2020 | Teknikk og miljø Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105374?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 6946/2020 | Helse, sosial og omsorg ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105303?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 6875/2020 | Sentraladministrasjonen Resultat etter lokale forhandlinger 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105286?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ingebrikt Græsli | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 6858/2020 | Sentraladministrasjonen Møteinnkalling - ekstraordinært møte i representantskapet - Konsek Trøndelag IKS 26.10.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105161?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6733/2020 | Sentraladministrasjonen Jobbsøknad - ferievikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106871?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jukka Ronkainen | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 111/2021 | Sentraladministrasjonen Kommunale leiligheter - økning husleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106630?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snøfrid Unsgård | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 8198/2020 | Teknikk og miljø Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106602?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Markus Andersen | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8170/2020 | Sentraladministrasjonen Ansettelseskontrakt - tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106547?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Hogstad | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8115/2020 | Sentraladministrasjonen Oversendelse klagesak - Motorferdsel i utmark for personer med nedsatt funksjonsevne http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106252?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 7821/2020 | Teknikk og miljø Negativt periodisk oppgjør oktober http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105742?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 7313/2020 | Sentraladministrasjonen Årsmøteprotokoll 26.10.2020 - Revisjon Midt-Norge SA http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105581?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 7152/2020 | Sentraladministrasjonen Spørsmål om fremdrift overtakelse gatelys http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105370?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 6942/2020 | Teknikk og miljø Renovasjonsgebyr og slampriser 2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105372?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 6944/2020 | Teknikk og miljø Jobbsøknad - ferievikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106870?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liselott Stjernström | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 110/2021 | Sentraladministrasjonen Kommunale leiligheter - økning husleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106629?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Elin Kjøsnes | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 8197/2020 | Teknikk og miljø Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106601?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Roar Lien | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 8169/2020 | Sentraladministrasjonen Ansettelseskontrakt - tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106546?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Gullbrekken | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8114/2020 | Sentraladministrasjonen Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106539?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingebrigt Kirkvold | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 8107/2020 | Næring og landbruk Månedsbrev for oktober til skattekreditorene http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105684?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 7255/2020 | Sentraladministrasjonen Signert avtale om konsulentbistand mellom Komposium utvikling AS og Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105585?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPOSIUM UTVIKLING AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 7156/2020 | Helse, sosial og omsorg Regionalt næringsfond Neadalen - møtereferat 20.10.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105178?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Ronny Rotvold m.fl. | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 6750/2020 | Næring og landbruk Ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106909?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Solli | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 149/2021 | Sentraladministrasjonen Jobbsøknad - ferievikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106868?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paulina Lewicka | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 108/2021 | Sentraladministrasjonen Kommunale leiligheter - økning husleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106628?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Margrete Okstad | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 8196/2020 | Teknikk og miljø Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106600?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Vullum | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8168/2020 | Sentraladministrasjonen Ansettelseskontrakt - tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106545?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mia Franzén | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8113/2020 | Sentraladministrasjonen Protokoll - representanskapsmøte 26.11.2020 - Innherred Renovasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106445?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 8013/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 181/2 i Tydal (5033) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106460?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 8028/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ansettelseskontrakt - Ekstraarbeid/vikarabeid eter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106375?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Gullbrekken | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 7943/2020 | Helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924508930, 5033-176/ 5 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105819?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2020 | RegistryNumber: 7388/2020 | Næring og landbruk Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-01T08:00:38.111574 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105476?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 01.11.2020 | RegistryNumber: 7048/2020 | Sentraladministrasjonen Resultat etter lokale forhandlinger 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105283?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Sandvik Græsli | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 6855/2020 | Sentraladministrasjonen Kopi av vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg 2021-Norsk institutt for naturforskning NINA http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106894?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 134/2021 | Teknikk og miljø Jobbsøknad - ferievikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106866?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Johnsen | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 106/2021 | Sentraladministrasjonen Ansettelseskontrakt - tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106544?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrine Steig Arstad | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 8112/2020 | Sentraladministrasjonen Kommunale leiligheter - økning husleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106626?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Østbyhaug | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 8194/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106736?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Iversen Thyholdt | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 8304/2020 | Teknikk og miljø To leger ønsker seg ut i vikariat http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106634?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Agito e-helse | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8202/2020 | Sentraladministrasjonen Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106599?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Aas | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8167/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om permisjon for å utføre organisasjonsarbeid http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106446?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Moen | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 8014/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Søknad skogfond og tilskudd, GNR 171/8 i Tydal (5033) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106411?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 7979/2020 | Næring og landbruk Korrigering sakspapirer representantskapsmøte 26.11.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105944?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 7513/2020 | Sentraladministrasjonen Utbetalingsanmodning Brekka Barnas Bygdetun 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105591?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Græsli m.fl. | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 7162/2020 | Næring og landbruk Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-01T08:00:05.151305 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105475?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 01.11.2020 | RegistryNumber: 7047/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Melding om delegert vedtak - avslag på mottorferdsel i utmark - Torgeir Skirstadsak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105389?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 6961/2020 | Teknikk og miljø Kopi av vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - endret tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Ramsjøen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106892?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 132/2021 | Teknikk og miljø Jobbsøknad - ferievikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106865?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liselott Stjernström | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 105/2021 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106817?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Solli | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 57/2021 | Helse og omsorg Kommunale leiligheter - økning husleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106624?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Johnny Sivertsen | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 8192/2020 | Teknikk og miljø Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106598?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Rokkones | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 8166/2020 | Sentraladministrasjonen Ansettelseskontrakt - tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106543?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette O Vaarheim Aftret | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8111/2020 | Sentraladministrasjonen Oppsummering av Fylkesmannens kartlegging av krisesentertilbudet i fylket. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106498?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 8066/2020 | Helse, sosial og omsorg Ledige legevikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106472?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AGITO E-HELSE AS | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 8040/2020 | Sentraladministrasjonen Møteprotokoll formannskapet 14.12.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106482?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Anita Evjen Fremo | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 8050/2020 | Servicekontoret Søknad skogfond og tilskudd, GNR 191/1 i Tydal (5033) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106261?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 7830/2020 | Næring og landbruk 190/26/3 Kopi av melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106244?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL KOMMUNE | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 7813/2020 | Teknikk og miljø Søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106106?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 7675/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Endelig innkalling med saksliste representantskapet Innherred Renovasjon 26.11.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105904?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 7473/2020 | Sentraladministrasjonen Ny kartlegging koronautgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105718?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 7289/2020 | Sentraladministrasjonen Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105512?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 7084/2020 | Sentraladministrasjonen Melding om delegert vedtak - avslag på mottorferdsel i utmark - Torgeir Skirstad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105218?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 6790/2020 | Teknikk og miljø Svar på oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104934?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Græsli | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 6506/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106858?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Axel William Wagenius | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 98/2021 | Helse og omsorg Kommunale leiligheter - økning husleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106623?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Clara Antonie Lysholm | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 8191/2020 | Teknikk og miljø Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106597?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Kløften | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8165/2020 | Sentraladministrasjonen Ansettelseskontrakt - tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106542?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Mogård | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 8110/2020 | Sentraladministrasjonen Møteprotokoll formannskapet 07.12.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106391?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Anita Evjen Fremo | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 7959/2020 | Servicekontoret Underskrevet ansettelseskontrakt- tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106354?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Anita Berggård | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 7923/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Revisjonsberetning 2019 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106305?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Trøndelag krisesenter | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 7874/2020 | Sentraladministrasjonen Fastlegevikar klar for nytt oppdrag fra 1.3.21 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106323?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Agito e-helse | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 7892/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 191/1 i Tydal (5033) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106264?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 7833/2020 | Næring og landbruk Svar på søknad om permanent skjenkebevilling - Neatun AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106114?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thine Dagrunn Sivertsen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 7683/2020 | Servicekontoret Underskrevet midlertidig ansettelseskontrakt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105954?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Elisabeth Kleven Moen | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 7523/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105934?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Iversen Thyholdt | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 7503/2020 | Teknikk og miljø Innkalling representantskapsmøte i Innherred Renovasjon IKS 26.11.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105780?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 7349/2020 | Sentraladministrasjonen Rapportering - Kartlegging koronautgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105618?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 7189/2020 | Sentraladministrasjonen 176/1 Kopi av melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg og terrasser til våningshus http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105559?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL KOMMUNE | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 7131/2020 | Teknikk og miljø Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105510?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 7082/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om utgiftsdekning i forbindelse fagbrev http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105354?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marilou Bauin Matsuo | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 6926/2020 | Teknikk og miljø Veiledning - markedsadferd i intradagmarkedet ved tildeling av ny overføringskapasitet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105098?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 6670/2020 | Sentraladministrasjonen Lønnsskjema for praksislærere http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105014?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord universitet | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 6586/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106958?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingegerd Carina Svelmo | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 198/2021 | Helse og omsorg Jobbsøknad - Kokk http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106850?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Muhammad Kamran Qayyum | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 90/2021 | Sentraladministrasjonen Kommunale leiligheter - økning husleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106622?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Mari Lundemo | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 8190/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106733?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Østby | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 8301/2020 | Teknikk og miljø Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106596?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Vidar Eggen Olsen | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8164/2020 | Sentraladministrasjonen Lærlingtilskudd 2. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106664?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tverrfaglig opplæring for Neadalen (TONE) | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8232/2020 | Sentraladministrasjonen Ansettelseskontrakt - tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106513?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Uthus | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 8081/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt- tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106353?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Anita Berggård | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 7922/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Møteprotokoll formannskapet 30.11.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106213?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Anita Evjen Fremo | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 7782/2020 | Servicekontoret Faktura http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106205?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Morten Rotvold | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 7774/2020 | Næring og landbruk Oppsigelse av avtale om betalingsløsning http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105769?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERIFONE NORWAY AS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 7338/2020 | Servicekontoret Ny kartlegging koronautgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105577?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 7148/2020 | Sentraladministrasjonen Jobbmuligheter fysioterapeut http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105528?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mohammad Reyazi Ardekani | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 7100/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105551?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Iversen Thyholdt | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 7123/2020 | Tydal kommunale barnehage Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105507?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 7079/2020 | Sentraladministrasjonen Ansettelseskontrakt- midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105481?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tydal kommune | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 7053/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole 171/112 Kopi av melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105443?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL KOMMUNE | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 7015/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet arbeidsavtale http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105348?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen M Okstad | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 6920/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Kompetansebevis http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105238?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6810/2020 | Teknikk og miljø Praksislæreravtale http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/105011?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord universitet | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 6583/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Jobbsøknad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106849?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aylin Altun | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 89/2021 | Sentraladministrasjonen Kommunale leiligheter - økning husleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106621?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim Aspen | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 8189/2020 | Teknikk og miljø Ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/106595?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Østbyhaug | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 8163/2020 | Sentraladministrasjonen