Postliste http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/ einnsyn.tydal.kommune.no Svar på opprydding etter grøft for vann og kloakk - Sylsjøvegen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102517?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Buseth m.fl. | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4089/2020 | Teknikk og miljø 188//88 Svar på kommunalt vann og kloakk - Sylsjøvegen - spørsmål om sluttføring av arbeid http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102490?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette B S Nonstad | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4062/2020 | Teknikk og miljø Kommunalt vann og kloakk - Sylsjøvegen - spørsmål om sluttføring av arbeid http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102408?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette B S Nonstad | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3980/2020 | Teknikk og miljø Utbetalingsvedtak 16.09.2020 - allmennlegehjelp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104409?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 5981/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 17.09.200 - allmennlegehjelp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104408?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 5980/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 03.09.2020 - allmennlegehjelp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104070?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 5642/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 27.08.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103840?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 5412/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 07.08.2020 - allmennlegehjelp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103321?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 4893/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 04.08.2020 for allmennlegehjelp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103280?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 4852/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 20.07.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103131?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 4703/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 26.06.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102732?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4304/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak 25.06.2020 for allmennlege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102612?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4184/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103719?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth Aas Fredriksen | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 5291/2020 | Servicekontoret 184/1 Adkomst til Øvlinglia Moen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104418?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Junior Lysholm | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 5990/2020 | Teknikk og miljø 184/1 Adkomst til Øvlinglia over Moen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103762?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Junior Lysholm | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 5334/2020 | Teknikk og miljø Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103712?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Steinar Rotvold | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 5284/2020 | Servicekontoret Notat fra befaring i Øvlinglia hyttefelt mandag 22.06.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102590?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Erik Holbø m.fl. | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4162/2020 | Teknikk og miljø Koordineringsgruppens anbefalinger om risikovurdering i forbindelse med pandemien for barn og unge http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104467?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6039/2020 | Helse, sosial og omsorg Rundskriv - kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104460?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6032/2020 | Helse, sosial og omsorg Oppdatert smittevernveileder http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104278?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 5850/2020 | Helse, sosial og omsorg Karriereveiledning og introprogrammet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104130?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 5702/2020 | Helse, sosial og omsorg Om oppfølging av TISK-strategien og finansiering http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104050?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 5622/2020 | Helse, sosial og omsorg MSIS-meldinger er avgjørende for håndteringen av covid-19-epidemien - Landets kommuner http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103871?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 5443/2020 | Helse, sosial og omsorg Informasjon fra Helsedirektoratet - informasjonsskriv til reisende http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103746?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 5318/2020 | Helse, sosial og omsorg Brev til kommuneoverlegene 2020-08-18 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103486?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 5058/2020 | Helse, sosial og omsorg Bruk av munnbind i barnehager og skoler http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103427?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 4999/2020 | Helse, sosial og omsorg Varsel om reviderte kriterier for covid-19 testing - Helsedirektoratet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103345?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 4917/2020 | Helse, sosial og omsorg Orientering til alle aktører i cruisebransjen - Covid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103343?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 4915/2020 | Helse, sosial og omsorg HASTER Utbrudd av covid-19 på Hurtigruten A/S «MS Roald Amundsen». http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103237?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 4809/2020 | Helse, sosial og omsorg Informasjon om tilgang på rekonvalesensplasma til bruk ved behandling av covid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103138?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 4710/2020 | Helse, sosial og omsorg Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103125?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 4697/2020 | Helse, sosial og omsorg Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet - vikar teknisk http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103081?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Vinje | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 4653/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet - vikar teknisk http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103080?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Strøm | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 4652/2020 | Teknikk og miljø Kommunens tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen mv. (Veiledning fra Helsedirektoratet) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103069?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 4641/2020 | Helse, sosial og omsorg Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - Covid-19 - tilsyn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102911?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4483/2020 | Helse, sosial og omsorg COVID-19 Status og prognose http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102796?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: StOlav beredskap | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4368/2020 | Helse, sosial og omsorg Informasjon om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling 28408055_1_1 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102739?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4311/2020 | Helse, sosial og omsorg Anbefalingene om LAR under Covid-19 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102734?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4306/2020 | Helse, sosial og omsorg Covid-19 statistikk for Trøndelag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102711?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ST. OLAVS HOSPITAL HF | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4283/2020 | Helse, sosial og omsorg Vannmåleravlesning 2. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103512?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Storhaug | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 5084/2020 | Servicekontoret Opplevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102520?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4092/2020 | Helse, sosial og omsorg Brev til landets kommuneoverleger om korona http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102371?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3943/2020 | Helse, sosial og omsorg Kopi av brev til Håkon Kåre Aune - Avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen - produksjonstilskudd 2019 del 2. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102663?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4235/2020 | Næring og landbruk Kopi av brev til Oliver Høgli - Avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen - produksjonstilskudd 2019 del 2. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102661?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4233/2020 | Næring og landbruk 181/132 Vannmålermeldning - Tydal Trappefabrikk http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104480?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 6052/2020 | Teknikk og miljø Søknad om utsettelse av fristen for å levere søknad om produksjonstillegg 2019 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102707?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4279/2020 | Næring og landbruk 188/2/11 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104315?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Amundsen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 5887/2020 | Teknikk og miljø 188/2 Vannmålermeldning - tore amundsen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103932?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 5504/2020 | Teknikk og miljø 168/25 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103723?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Flakne | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 5295/2020 | Teknikk og miljø 168/25 Vannmålermeldning - IVAR FLAKNE http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103664?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBUHUS RØRLEGGERSERVICE AS | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 5236/2020 | Teknikk og miljø 170/20 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103566?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: U L FJELLBLINK v/Bodil Haarstad | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 5138/2020 | Teknikk og miljø 170/20 Vannmålermeldning - UL Fjellblink http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103550?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5122/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102541?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4113/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole 188/2 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103543?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Elverum | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5115/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102540?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4112/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Søknad om tilsagn på kommunalt tilskudd i forhold til innvilget spillemiddelsøknad 27.05.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104262?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL SKYTTERLAG | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 5834/2020 | Næring og landbruk 188/2 Vannmålermeldning - Asbjørn Elverum http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103535?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5107/2020 | Teknikk og miljø 177/74 Vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103496?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Brandfjell | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 5068/2020 | Teknikk og miljø Utbetaling av spillemidler for anleggsnummer 59795, Kløfta idrettsplass - kunstgressbane http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103225?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 4797/2020 | Næring og landbruk 177/74 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103492?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Brandfjell | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5064/2020 | Teknikk og miljø Anmodning om utbetaling av spillemidler for anleggsnummer 59795, Kløfta idrettsplass - kunstgressbane http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102912?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4484/2020 | Sentraladministrasjonen 174/104 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103207?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Erlandsen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 4779/2020 | Teknikk og miljø Anmodning om utbetaling av spillemidler for Kløfta kunstgressbane http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102880?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL IL | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4452/2020 | Næring og landbruk 174/104 Vannmålermelding - Roger Erlandsen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103124?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BREMSETH NORMANN | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 4696/2020 | Teknikk og miljø Tilsagn om momskompensasjon – TYDAL IL – Kløfta idrettsplass-kunstgressbane – anleggsnummer: 59795 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102500?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4072/2020 | Næring og landbruk 188/138 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102460?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Engan Strand | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4032/2020 | Teknikk og miljø 188/138 Vannmålermeldning - TROND STRAND http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102444?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL RØRLEGGERSERVICE AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4016/2020 | Teknikk og miljø 171/67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Trond Ivar Reinås m fl. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104517?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Ivar Reinås m.fl. | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 6089/2020 | Næring og landbruk 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Kristian Sæter m fl. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104514?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Sæter m.fl. | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 6086/2020 | Næring og landbruk 171/67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ellen Sofie Reinås http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104508?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Sofie Reinås | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 6080/2020 | Næring og landbruk 171/67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Trond Ivar Reinås http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104507?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ivar Reinås | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 6079/2020 | Næring og landbruk 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Regine Sæter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104484?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regine Sæter | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 6056/2020 | Næring og landbruk 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Kristian Sæter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104483?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Sæter | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 6055/2020 | Næring og landbruk Sjablong for Pilegrimsmerke på stein http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103087?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalt pilegrimssenter | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 4659/2020 | Næring og landbruk 176/32 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Svanhild Rønning Fossum http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104471?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svanhild Rønning Fossum | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 6043/2020 | Næring og landbruk 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Åge Sæter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104434?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åge Sæter | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6006/2020 | Næring og landbruk Vedr. 20-101480-2 - Endring av saksbehandlere i Statens vegvesen med ansvar for behandling etter plan- og bygningsloven http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104357?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 5929/2020 | Sentraladministrasjonen Kommuneundersøkelsen om samfunnssikkerhet og beredskap 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102666?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4238/2020 | Helse, sosial og omsorg 170/2/4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gry Dragsnes http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104424?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry Dragsnes | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 5996/2020 | Næring og landbruk 170/2/4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Morten Dragsnes http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104423?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Dragsnes | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 5995/2020 | Næring og landbruk Invitasjon til webinar for personvernombud i kommuner og fylkeskommuner 1. sept http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103646?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sarpsborg kommune | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 5218/2020 | Servicekontoret 176/32 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Svanhild Rønning Fossum http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104420?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Rønning Fossum | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 5992/2020 | Næring og landbruk Svar på tilbakemelding vedr. feiing http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103220?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Skjervold | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 4792/2020 | Teknikk og miljø 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Åge Sæter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104356?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åge Sæter | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 5928/2020 | Næring og landbruk Invitasjon til Brukerrådet 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103310?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Jomar Moen | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 4882/2020 | Servicekontoret 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Irene Sæther http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104265?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Sæther | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 5837/2020 | Næring og landbruk 181/193 Endring av beregning for grunnlag vann- og avløsgebyrer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104080?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fred Berggård | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 5652/2020 | Teknikk og miljø 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Irene Sæther http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104185?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Sæther | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 5757/2020 | Næring og landbruk Tilbakemelding på Svar på 170/105 Regning på feiing http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103065?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Skjervold | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 4637/2020 | Teknikk og miljø 168/1/14 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Hans Konrad Johnsen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103909?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Konrad Johnsen | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 5481/2020 | Næring og landbruk Kopi av svar på brev - Tømmefrekvens og dager i Kranklia http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103682?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 5254/2020 | Teknikk og miljø 172/51 Foreløpig svar - klage på vedtak rettelse av dato http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102877?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Welve | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4449/2020 | Teknikk og miljø 168/1/14 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Hans Konrad Johnsen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103905?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Konrad Johnsen | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 5477/2020 | Næring og landbruk 188/182 Tilleggsinformasjon til meglerpakke http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103679?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmeger 1 Stjørdal | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 5251/2020 | Servicekontoret 172/51 Foreløpig svar - klage på vedtak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102846?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Welve | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4418/2020 | Teknikk og miljø 188/302 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Elisabeth Alstad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103759?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Alstad | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 5331/2020 | Næring og landbruk 193/1 Bildedokumentasjon av bygninger http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103599?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Anita Axman Bilben | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 5171/2020 | Teknikk og miljø 169/1/1 Melding om delegert vedtak - igangsettingstillatelse for oppføring av ny turisthytte ved Ramsjøen, samt riving av eksisterende turisthytte og uthus http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103353?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RINDALSHYTTER AS | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 4925/2020 | Teknikk og miljø Klage på vedtak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102776?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Welve | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4348/2020 | Teknikk og miljø 188/302 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Elisabeth Alstad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103649?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Alstad | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 5221/2020 | Næring og landbruk 190/3 Svar på spørsmål om eldre byggemelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103332?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benedicte Wille | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 4904/2020 | Teknikk og miljø 169/1/1 Søknad om igangsettingstillatelse for ny turisthytte ved Ramsjøen, samt riving av eksisterende turisthytte og uthus http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103210?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RINDALSHYTTER AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 4782/2020 | Teknikk og miljø Vedrørende utsendelse til pågående sak - feiing og tilsyn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102518?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Welve | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4090/2020 | Teknikk og miljø 182/70 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Rolf Bjarte Lien http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103582?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Bjarte Lien m.fl. | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 5154/2020 | Næring og landbruk 168/5 Svar på søknad om fritak for renovasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103303?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 4875/2020 | Teknikk og miljø 169/1/1 Foreløpig svar på forespørsel om status byggesak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103106?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RINDALSHYTTER AS | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 4678/2020 | Teknikk og miljø 188/299 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Marit Rotvold http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103567?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Rotvold | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 5139/2020 | Næring og landbruk 168/5 Søknad om fritak for renovasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103279?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 4851/2020 | Teknikk og miljø 169/1/1 Forespørsel om status byggesak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103105?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RINDALSHYTTER AS | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 4677/2020 | Teknikk og miljø 182/70 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Malin Gresseth http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103533?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Gresseth | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5105/2020 | Næring og landbruk Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103045?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 4617/2020 | Teknikk og miljø 182/70 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Rolf Bjarte Lien http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103532?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Bjarte Lien | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5104/2020 | Næring og landbruk Kommunedialog - kontaktpersoner http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103263?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 4835/2020 | Teknikk og miljø Presisering om tilgjengelighet og åpningstider ved NAV-kontoret http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103048?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 4620/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102989?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Ingeborg Johnsen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 4561/2020 | Sentraladministrasjonen Kopi av brev sendt Holtålen kommune - Avslag på søknad om skadefelling av en ulv – i deler av Tydal, Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102559?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4131/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104328?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Steig Arstad | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 5900/2020 | Helse og omsorg 188/299 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Marit Rotvold http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103498?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Rotvold | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 5070/2020 | Næring og landbruk Kommunedialog - kontaktpersoner http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103261?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 4833/2020 | Teknikk og miljø Oppsigelse av 50% stilling helsefagarbeider http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102921?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Ingeborg Johnsen | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4493/2020 | Sentraladministrasjonen Melding om delegert vedtak - dispensasjon fra båndtvangen for skadefelling på store rovdyr http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102267?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skadefellingssamarbeidet i søndre del av Trøndelag m.fl. | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3839/2020 | Teknikk og miljø 188/108 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Moheim Camping AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103401?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 4973/2020 | Næring og landbruk 169/3/1 Svar på faktura i retur http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103241?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innherred renovasjon | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 4813/2020 | Teknikk og miljø Oversendelsesbrev og tilbud om tegning av B-aksjer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102974?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4546/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om videre permisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102676?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Ingeborg Johnsen | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4248/2020 | Sentraladministrasjonen Innspill til fylkeskommunens investeringstiltak for trafikksikkerhet 2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104258?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune, Vegavdeling Trøndelag, Seksjon vegforvaltning | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 5830/2020 | Teknikk og miljø 168/1/13 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Andrè Spigseth og Marita Spigseth http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103385?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marita Spigseth m.fl. | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 4957/2020 | Næring og landbruk 169/3/1 Faktura i retur http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103238?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 4810/2020 | Teknikk og miljø 176/34 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - May Britt Berg m.fl. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103342?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Britt Berg m.fl. | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 4914/2020 | Næring og landbruk Svar på spørsmål angående feiing og tilsyn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103217?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Halle Ulriksen | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 4789/2020 | Teknikk og miljø Valg av forliksrådsmedlemmer - kvittering på innsendt skjema http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104521?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 6093/2020 | Sentraladministrasjonen Innkalling til møte i Trafikksikkerhetsutvalget 27. august 2020 kl. 1900-2000, møterom Øyfjellet. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103539?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Kirkvold m.fl. | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 5111/2020 | Teknikk og miljø 188/108 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Moheim Camping AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103336?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 4908/2020 | Næring og landbruk 192/134 Svar på endring kommunale avgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103176?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Nyborg m.fl. | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 4748/2020 | Teknikk og miljø 168/1/13 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Andrè Spigseth og Marita Spigseth http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103256?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: André Spigseth m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 4828/2020 | Næring og landbruk Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2021 - invitasjon til innmelding av tiltak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103224?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 4796/2020 | Teknikk og miljø 192/134 Melding om salg av hytte i Dalslia hyttefelt - kommunale avgifter http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103146?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Nyborg | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 4718/2020 | Teknikk og miljø Regnskap januar-februar 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104495?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Mona Lunden | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 6067/2020 | Næring og landbruk 176/34 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Per-Anders Aasegg http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103165?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per-Anders Aasegg | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 4737/2020 | Næring og landbruk Svar på klage på endring i praksis for renovasjonsavgift på setervoller http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103141?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL GRUNNEIERLAG SA | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 4713/2020 | Teknikk og miljø Vandelsvurdering av meddommere http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102667?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finmark politidistrikt | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4239/2020 | Sentraladministrasjonen 176/34 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - May Britt Berg http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103164?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Britt Berg | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 4736/2020 | Næring og landbruk 190/3 Foreløpig svar på spørsmål i forbindelse med tilsendt faktura for renovasjon - byggesak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103093?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benedicte Wille | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 4665/2020 | Teknikk og miljø Anne-Mona Lunden - Tilleggsopplysninger til søknad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104311?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Mona Lunden | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 5883/2020 | Næring og landbruk 168/1/15 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Annelise Wara og Jørgen Midtlyng http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103130?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Midtlyng og Annelise Wara | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 4702/2020 | Næring og landbruk 190/3 Spørsmål i forbindelse med tilsendt faktura for renovasjon - byggesak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103092?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Benedicte Wille | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 4664/2020 | Teknikk og miljø Anne-Mona Lunden - Tilleggsopplysninger til søknad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104310?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Mona Lunden | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 5882/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104254?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Franzén | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 5826/2020 | Helse og omsorg 177/155 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Lise Christensen og Tore Lervang http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103111?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Lervang | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 4683/2020 | Næring og landbruk Spørsmål angående feiing og tilsyn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103089?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Halle Ulriksen | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 4661/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt fra 01.08.20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102537?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonhild Valli | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4109/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Anne-Mona Lunden - Tilleggsopplysninger til søknad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104309?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Mona Lunden | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 5881/2020 | Næring og landbruk 165/23 og 33 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Marius Aas http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103110?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Aas | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 4682/2020 | Næring og landbruk Fritak av renovasjonsgebyr - gammel seterplass http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102878?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Malvik | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4450/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102716?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Franzén | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4288/2020 | Omsorg 168/1/15 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Annelise Wara og Jørgen Midtlyng http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103041?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Midtlyng og Annelise Wara | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 4613/2020 | Næring og landbruk Seterhus og gebyrer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102655?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4227/2020 | Teknikk og miljø Anmodning om utbetaling av tilskudd fra bedriftsmidler/koronatiltak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102617?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLGUIDEN TYDAL AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4189/2020 | Næring og landbruk 177/155 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Lise Christensen og Tore Lervang http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103007?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Lervang | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 4579/2020 | Næring og landbruk 189/45 Kopi av vedtak om endring av bruk av bygg. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102599?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innherred renovasjon | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4171/2020 | Teknikk og miljø Bilaga 3 justerad Bolagsstämman Naboer AB 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102533?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VD Naboer AB | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4105/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Væktarstua hotell AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102409?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3981/2020 | Servicekontoret 165/23 og 33 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Marius Aas http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102957?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Aas | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4529/2020 | Næring og landbruk Protokoll bolagsstämma Naboer AB 24.06.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102515?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VD Naboer AB | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4087/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Moheim Camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102407?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3979/2020 | Servicekontoret Registrering av bruksnavn etter vedtak Græsli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104533?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Sandnes | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 6105/2020 | Teknikk og miljø 192/3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oddveig Martine Rotvold http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102870?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddveig Martine Rotvold | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4442/2020 | Næring og landbruk 167/5 Nyvollen- Morten Malvik http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102597?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innherred renovasjon | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4169/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om støtte til bedriftsmidler/koronatiltak - Salong Karisma http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102406?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SALONG KARISMA AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3978/2020 | Servicekontoret Justert forslag fra valgkomiteen til Naboer ABs ordinære generalforsamling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102373?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3945/2020 | Sentraladministrasjonen 2020-0002 - Søknad til regional næringsfond i Neadalen - Eggen`s taxi http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104466?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EGGEN'S TAXI Petter Eggen | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6038/2020 | Næring og landbruk Underskrevet avtale om back-up for kommunal legevaktordning http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104256?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Overskaug | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 5828/2020 | Helse, sosial og omsorg Navnesak 2019/236 - Skrivemåten på gårdsnavnet Græsli - tilbakemelding om gårdsnavn fra eierne http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104005?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 5577/2020 | Teknikk og miljø 165/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gerd Moxnes Lund http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102740?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Moxnes Lund m.fl. | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4312/2020 | Næring og landbruk Svar på henvendelse om faktura renovasjonsgebyr 2020/F.nr. 2020141196 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102596?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benedicte Wille | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4168/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Søstrenes Kammers AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102405?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØSTRENES KAMMERS AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3977/2020 | Servicekontoret 2020-0001 Søknad til regional næringsfond i Neadalen - Fjellguiden Tydal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104465?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLGUIDEN TYDAL AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6037/2020 | Næring og landbruk 167/1 Tilbakemelding - gårdsnavn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103810?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Arild Græsli | Journaldato: 30.08.2020 | RegistryNumber: 5382/2020 | Teknikk og miljø Melding til fastlegeregistret: liste uten lege http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103160?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 4732/2020 | Helse, sosial og omsorg 192/3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oddveig Martine Rotvold http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102726?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddveig Martine Rotvold | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4298/2020 | Næring og landbruk Faktura renovasjonsgebyr 2020/F.nr. 2020141196 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102595?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Benedicte Wille | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4167/2020 | Teknikk og miljø Anmodning om sluttutbetaling fra Regionalt næringsfond i Neadalen - My Adventure http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104024?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MY ADVENTURE TERJE AAS SÆTERHAUG | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 5596/2020 | Næring og landbruk Kopi av vedtak - Sylan landskapsvernområde - søknad om motorferdsel med ATV og snøskuter i forbindelse med vedlikehold av reingjerde - Statkraft Energi AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103695?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 5267/2020 | Teknikk og miljø 167/3 Tilbakemelding - gårdsnavn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103613?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Arne Gullbrekken m.fl. | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 5185/2020 | Teknikk og miljø 165/35 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Randi Græsli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102653?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Græsli | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4225/2020 | Næring og landbruk 190/3 Svar på henvendelse om seterhus http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102547?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4119/2020 | Teknikk og miljø Refusjonskrav - salg av legetjenester til Selbu kommune januar til medio mars 2020. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102286?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selbu kommune ved Ragnhild Wesche Kvål | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3858/2020 | Helse, sosial og omsorg 165/5 Tilbakemelding gårdsnavn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103349?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John I Haarstad | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 4921/2020 | Teknikk og miljø Anmodning om sluttutbetaling fra Regionalt næringsfond i Neadalen - Stugudal camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103167?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 4739/2020 | Næring og landbruk 188/304 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gøril Steen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102635?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gørill Steen m.fl. | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4207/2020 | Næring og landbruk 190/3 Uttalelse til matrikkelfører vedrørende eiendom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102530?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4102/2020 | Teknikk og miljø Tydal kommune har meldt seg ut av miljøfyrtårn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103549?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljøfyrtårn | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 5121/2020 | Teknikk og miljø 165/3 Tilbakemelding gårdsnavn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103285?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLYSNINGSVESENETS FOND | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 4857/2020 | Teknikk og miljø Angående planstrategi Tydal 2020-2023 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103174?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Heidi Horndalen m.fl. | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 4746/2020 | Teknikk og miljø 167/8 167/11 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gerd Moxnes Lund http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102619?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Moxnes Lund | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4191/2020 | Næring og landbruk Informasjon vedrørende restanser ved salg av eiendom i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102417?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STUGUDAL EIENDOM AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 3989/2020 | Teknikk og miljø Vedrørende klage på svar angående tilskudd løypepreparering 2019/2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104512?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRÆSLI IDRETTSLAG | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 6084/2020 | Næring og landbruk 167/5 Tilbakemelding gårdsnavn http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103247?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Malvik | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 4819/2020 | Teknikk og miljø Vedrørende kunngjøring av igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019-2023 for Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102779?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4351/2020 | Teknikk og miljø 165/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gerd Moxnes Lund http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102618?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Moxnes Lund | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4190/2020 | Næring og landbruk Kopi av brev til Mette Brandfjell - svar på henvendelse ang. renovasjonsgebyr Åarkanjohke http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102413?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3985/2020 | Teknikk og miljø Klage på svar angående tilskudd løypepreparering 2019/2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103946?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRÆSLI IDRETTSLAG | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 5518/2020 | Næring og landbruk Midlertidig tilsetting ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103371?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Kjeldstad Græsli | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 4943/2020 | Sentraladministrasjonen Gi beskjed om hvilket navn på gårdsbruket dere ønsker i matrikkelen og i SSR http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102923?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Erik Aas m.fl. | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 4495/2020 | Teknikk og miljø 165/34 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Randi Græsli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102529?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Græsli | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4101/2020 | Næring og landbruk Kunngjøring av igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019 - 2023 - Tydal kommune - Vedr. 20-106411-2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102535?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4107/2020 | Teknikk og miljø Løypekjøring 2019-2020 Græsli idrettslag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103594?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRÆSLI IDRETTSLAG | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 5166/2020 | Næring og landbruk Klagenemndas vedtak Græsli registrert http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102701?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4273/2020 | Teknikk og miljø 165/35 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Randi Græsli http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102528?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Græsli | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4100/2020 | Næring og landbruk Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning til varsel om igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019-2023 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102491?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4063/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104327?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Gullbrekken | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 5899/2020 | Helse og omsorg 190/5 Vurdering av spørsmål om tilbakeføring av veg til landbruksformål http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104270?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Synnøve Lien m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 5842/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103943?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 5515/2020 | Sentraladministrasjonen Løypepreparering vinteren 2019/2020 i Græsli, Hilmo og Aune - kommunalt tilskudd http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103487?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRÆSLI IDRETTSLAG | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 5059/2020 | Næring og landbruk Kvartalsrapportering 2. kvartal 2020 - Barneverntjeneste http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103222?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 4794/2020 | Helse, sosial og omsorg Gresslia/Græsli - vedtaksreferat fra klagenemnda http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102375?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3947/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102892?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4464/2020 | Sentraladministrasjonen Sykepenger - inntektsmelding http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102993?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4565/2020 | Omsorg Møtereferat arbeidsgruppe næringsplan 18.8.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103441?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnbjørn Berggård m.fl. | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5013/2020 | Næring og landbruk Oversendelse av etterspurt dokumentasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102669?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSK SYKEPLEIERFORBUND | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4241/2020 | Sentraladministrasjonen Møtereferat arbeidsgruppe næringsplan 9.7.20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102947?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thine Dagrunn Sivertsen m.fl. | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4519/2020 | Næring og landbruk ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102642?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK SYKEPLEIERFORBUND | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4214/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om skjenkebevilling for omsetning av alkohol i perioden 2020 - 2024 i Tydal kommune - Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104432?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6004/2020 | Servicekontoret Utbetalingsvedtak av 26.08.2020 Fysioterapeut http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103771?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 5343/2020 | Helse, sosial og omsorg Utbetalingsvedtak av 13.08.2020 Fysioterapeut http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103394?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 4966/2020 | Helse, sosial og omsorg Signert instruks og sluttseddel for gjennomføring av konvertering av Trønderenergi sin foretaksobligasjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102797?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4369/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102366?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Malvik | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3938/2020 | Omsorg Søknad om utvidet skjenkeområde - tilleggsopplysning http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103088?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Væktarstau Hotell AS | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 4660/2020 | Næring og landbruk Referat fra møte mellom Tydal skisenter og Tydal kommune 080720 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102931?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL SKISENTER AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4503/2020 | Sentraladministrasjonen Utgår - Erstattet av JP48 - Signert instruks og sluttseddel for gjennomføring av konvertering av Trønderenergi sin foretaksobligasjon - http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102489?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4061/2020 | Sentraladministrasjonen Foretaksobligasjoner i Trønderenergi - Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102488?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDERENERGI AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4060/2020 | Sentraladministrasjonen Om søknad om motorferdsel i utmark etter §6 i nasjonal forskrift for kjøreopplæring med snøscooter - ABES Trafikkskole AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104199?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ABES TRAFIKKSKOLE AS | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 5771/2020 | Teknikk og miljø Svar på forespørsel om tomt i Søliåsen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103375?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Kløften | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 4947/2020 | Teknikk og miljø Søknad om utvidet skjenkeområde - kart http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103049?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 4621/2020 | Næring og landbruk Søknad om motorferdsel i utmark etter §6 i nasjonal forskrift for kjøreopplæring med snøscooter - ABES Trafikkskole AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103681?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ABES TRAFIKKSKOLE AS | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 5253/2020 | Teknikk og miljø Kopi av tilsagnsbrev på momskompensasjon på Kløfta kunstgressbane http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103323?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL IL | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 4895/2020 | Sentraladministrasjonen Etterlyser utfyllende svar på henvendelse ang. tomt i Søliåsen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103314?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rajan Anadam | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 4886/2020 | Teknikk og miljø Utvidet skjenkeområde enkeltanledninger http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103043?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS m.fl. | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 4615/2020 | Næring og landbruk ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102973?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4545/2020 | Sentraladministrasjonen Etterlyser svar på spørsmål om tomt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103313?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rajan Anadam | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 4885/2020 | Teknikk og miljø Områdebekreftelse for skjenking http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103009?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 4581/2020 | Næring og landbruk Prospekt og reguleringsplan for Søliåsen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103312?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rajan Anadam | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 4884/2020 | Teknikk og miljø Utvidet skjenkeområde http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103006?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 4578/2020 | Næring og landbruk Forespørsel om tomt i Søliåsen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103311?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Kløften | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 4883/2020 | Teknikk og miljø Driftstilskudd privatpraktiserende fysioterapeut fra 1.juli 2018 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/82453?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunekassen i Tydal kommune | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 4729/2018 | Helse, sosial og omsorg Søknad om utvidet skjenkeområde 17 - 18. juli 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102866?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4438/2020 | Næring og landbruk Søknad om refusjon av lønn til skoleungdom i sommerjobb 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104450?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL BYGDESERVICE SA | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6022/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104326?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Mogård | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 5898/2020 | Helse og omsorg 188/6 og 188/170 Kommentar til høringsuttalelser fra Geo Tydal AS - planforslag Moheim Camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104243?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOTYDAL AS | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 5815/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om forlenget tillatelse for uttransport av gravemaskin fra Ramsjøen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104109?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS TURISTFORENING | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 5681/2020 | Servicekontoret Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 24.08.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103735?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 5307/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103506?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 5078/2020 | Teknikk og miljø Spørsmål om tomtestørrelse og plassering, bruk av areal http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103301?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rajan Anadam | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 4873/2020 | Teknikk og miljø Omsetningsrapport for alkoholholdig drikke - Stugudalshester http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103083?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stugudalshester | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 4655/2020 | Servicekontoret Opplysninger til innsendt innspill til ny arealplan http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104407?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Grytbakk | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 5979/2020 | Teknikk og miljø Søknad om refusjon - sommerjobb for skoleungdom 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104151?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 5723/2020 | Sentraladministrasjonen Bekreftelse og kvittering på briller http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104003?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Harry Østby | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 5575/2020 | Næring og landbruk 188/6 og 188/170 Oversendelse av høringsuttalelser for merknader http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104038?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GEOTYDAL AS | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 5610/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103656?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 5228/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på spørsmål angående arbeidstaker http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103333?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Værnes | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 4905/2020 | Teknikk og miljø Foreløpig svar på tomt og byggeønsker http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103294?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rajan Anadam | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 4866/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103211?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Mogård | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 4783/2020 | Helse og omsorg Foreløpig svar på klage http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102913?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4485/2020 | Næring og landbruk Underskrevet ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102526?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Osgjelten | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4098/2020 | Omsorg Anmodning om utbetaling av innvilget lønnstilskudd - sommerjobb for ungdom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104086?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tydal Trappefabrikk A/S | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 5658/2020 | Sentraladministrasjonen 188/6 og 188/170 Uttalelse fra Siv Aas vedrørende høring av reguleringsplan for Moheim Camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103655?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Mariann Aas | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 5227/2020 | Teknikk og miljø Mineralske ressurser som tema i arealplanlegging – riktig involvering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103431?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 5003/2020 | Teknikk og miljø Tegninger av hus og flere spørsmål http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103293?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rajan Anadam | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 4865/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103212?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Nyheim Stokke | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 4784/2020 | Helse og omsorg Svar på krav om større stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102917?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Mogård | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4489/2020 | Sentraladministrasjonen Konkretisering av skjenkeområde http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102876?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4448/2020 | Næring og landbruk Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikke - Stugudalshester http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102641?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stugudalshester v/An-Magritt Morset | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4213/2020 | Servicekontoret Utbetalingsvedtak av 09.06.2020 - Legemidler http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102418?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3990/2020 | Omsorg Lønnstilskudd sommerjobb skoleungdom 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103942?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 5514/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt midlertidig - hjelpepleier http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103902?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Holden | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 5474/2020 | Helse og omsorg Søknad om forlenget tillatelse for uttransport av gravemaskin fra Ramsjøen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103617?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS TURISTFORENING | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 5189/2020 | Teknikk og miljø Klimakirke, tegninger http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103291?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rojan Anadam | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 4863/2020 | Teknikk og miljø Svar på krav om større stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102918?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Nyheim Stokke | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4490/2020 | Sentraladministrasjonen Klage på vedtak på skjenketid http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102780?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4352/2020 | Næring og landbruk Krav om større stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102675?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Mogård | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4247/2020 | Sentraladministrasjonen Omsetningsrapport for alkoholholdig drikke - Væktarstua Hotell http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102624?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4196/2020 | Servicekontoret Søknad om utbetaling av tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103890?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRÆSLI LARS | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 5462/2020 | Sentraladministrasjonen Kopi av brev - Revidert samarbeidsavtale mellom Helse NT HF og kommunene i Nordre- Trøndelag, samt Selbu, Tydal, Osen og Bindal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103768?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen kommune | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 5340/2020 | Helse, sosial og omsorg 188/6 og 188/170 Uttalelse fra Selboe Bygg AS - Reguleringsplan Moheim Camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103593?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBOE BYGG AS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 5165/2020 | Teknikk og miljø Nytt fra bygdekinoen pr. 04.08.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103341?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygdekinoen | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 4913/2020 | Næring og landbruk Svar på henvendelse om saksbehandling tomtekjøp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103275?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rajan Anandam | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 4847/2020 | Teknikk og miljø Kopi av vedtak - Motorferdsel i utmark §6 - transport av gravemaskin til Ramsjøhytta på barmark - Trondhjems Turistforening http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102697?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4269/2020 | Teknikk og miljø Vandelsuttalelse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102622?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4194/2020 | Servicekontoret Avtale godtgjøring leirskole våren 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102556?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evelyn Berggård Kvello | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4128/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikke - Væktarstua Hotell AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102498?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Væktarstua | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4070/2020 | Servicekontoret Krav om større stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102374?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Nyheim Stokke | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3946/2020 | Sentraladministrasjonen Bistand ved salg av konsesjonskraft for 2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104239?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNEKRAFT AS | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 5811/2020 | Sentraladministrasjonen Rapport og anmodning om utbetaling av tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 - sak 202015866 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103785?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 5357/2020 | Sentraladministrasjonen 188/6 og 188/170 - Utsettelse på høringssvar til reguleringsplan for Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103423?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Mariann Aas m.fl. | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 4995/2020 | Teknikk og miljø Henvendelse om saksbehandling tomtekjøp http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103274?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rajan Anandam | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 4846/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om motorferdsel i utmark §6 - transport av gravemaskin til Ramsjøhytta på barmark - Trondhjems Turistforening http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102696?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS TURISTFORENING | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4268/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad om skjenkebevilling - Moheim Camping AS http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102539?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOHEIM CAMPING AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4111/2020 | Næring og landbruk Brannteknisk egenkontroll rådhus 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102415?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØROS KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3987/2020 | Teknikk og miljø Utbetalingsvedtak 07.09.2020 - Egenandeltakst 2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104136?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 5708/2020 | Helse Anmeldelse av uttak av konsesjonskraft http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104033?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATKRAFT ENERGI AS | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 5605/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om utbetaling av lønnstilskudd http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103335?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIL OG LANDBRUK AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 4907/2020 | Sentraladministrasjonen 188/6 og 188/170 Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag - reguleringsplan for Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103324?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 4896/2020 | Teknikk og miljø Svar på spørsmål om reservasjon av tomt og byggeregler http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102830?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rajan Anandam | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4402/2020 | Teknikk og miljø Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene i nordre Trøndelag, samt Selbu, Tydal, Osen og Bindal - politisk behandling i kommunene http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102713?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS - Kommunesektorens organisasjon | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4285/2020 | Helse, sosial og omsorg Svar på søknad - Salgs- og skjenkebevillinger for omsetning av alkohol i perioden 2020 - 2024 i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102412?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VÆKTARSTUA HOTELL AS m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3984/2020 | Servicekontoret Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104255?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Haugen | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 5827/2020 | Helse og omsorg Strømforbruk i Tydal 2019 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103846?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trønderenergi | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 5418/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om midlertidig forskjøvet arbeidstid og hjemmekontor, annenhver mandag ut 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103403?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 4975/2020 | Servicekontoret Ber om utsettelse på høringssvar ang. reguleringsplan for Moheim http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103317?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Mariann Aas | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 4889/2020 | Teknikk og miljø Tilbakemelding på Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103044?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDALSFESTIVALEN AS | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 4616/2020 | Sentraladministrasjonen Ønske om bygging av soltempel http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102829?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rajan Anandam | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4401/2020 | Teknikk og miljø Utbetalingsvedtak av 02.07.2020 - frikort egenandelstak 2 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102822?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4394/2020 | Helse Anmeldelse av uttak av konsesjonskraft for 2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103820?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statkraft Energi AS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 5392/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om midlertidig forskjøvet arbeidstid og hjemmekontor, annenhver mandag ut 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103400?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 4972/2020 | Servicekontoret Ber om utsettelse på høringssvar ang. reguleringsplan for Moheim http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103315?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBOE BYGG AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 4887/2020 | Teknikk og miljø Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102998?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDALSFESTIVALEN AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 4570/2020 | Sentraladministrasjonen Svar ang boligtomt i Søliåsen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102828?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rajan Anandam | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4400/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102751?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Rønning Græsli | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4323/2020 | Sentraladministrasjonen Melding om tidsbruk i forvaltningssak http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102443?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS TURISTFORENING | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4015/2020 | Teknikk og miljø Rapport om bruk av midler til rydding av lupin i Tydal kommune 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104437?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6009/2020 | Teknikk og miljø 188/6 og 188/170 Statens vegvesens uttalelse - Høring - Reguleringsplan for Moheim camping i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103262?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 4834/2020 | Teknikk og miljø Søknad om tilskudd til lønnsmidler- sommerjobb for skoleungdom http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102996?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tydalsfestivalen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4568/2020 | Sentraladministrasjonen Søliåsen, ønske om å reservere tomt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102827?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rajan Anandam | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4399/2020 | Teknikk og miljø Svar på oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102672?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Unsgård | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4244/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102524?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry Horven | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 4096/2020 | Omsorg Ansettelseskontrakt - fast http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104474?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Melgård Tanem | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 6046/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103999?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signe Marie Lysholm | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 5571/2020 | Sentraladministrasjonen Bekreftelse på mottatt oppsigelse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103156?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Ragnfrid Kirkvold | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 4728/2020 | Teknikk og miljø Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102995?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tydal kommune, omsorgstjenesten | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 4567/2020 | Sentraladministrasjonen 188/6 og 188/170 Direktoratet for mineralforvaltning - Uttalelse høring av reguleringsplan for Moheim camping i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102982?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4554/2020 | Teknikk og miljø Videresendt tilbakemelding fra regjeringsadvokaten - Eiendomsskattegrunnlag kraftanlegg Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102899?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4471/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om østvendt tomt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102826?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rajan Anandam | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4398/2020 | Teknikk og miljø Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - utbetaling 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102613?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 4185/2020 | Helse, sosial og omsorg Oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102565?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Unsgård | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4137/2020 | Sentraladministrasjonen 190/5 Tilbakeføring av gammel veg til Væktarhaugan http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103783?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Harald Bjørkvoll | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 5355/2020 | Teknikk og miljø Nasjonale prøver 2020 åpner for gjennomføring mandag 31. august http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103767?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 5339/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Oppsigelse av stilling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103661?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 5233/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på fremdrift overtakelse gatelys http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103444?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL KOMMUNE | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 5016/2020 | Teknikk og miljø 188/6 og 188/170 Sametinget - Uttalelse - Reguleringsplan for Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102905?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4477/2020 | Teknikk og miljø Boligtomt Søliåsen, ønske om østvendt tomt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102825?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rajan Anadam | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4397/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102643?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4215/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103816?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Audun Kjoberg | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 5388/2020 | Helse og omsorg Svar på fremdrift overtakelse gatelys http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103443?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 5015/2020 | Teknikk og miljø 188/6 og 188/170 Trøndelag fylkeskommune - uttalelse - reguleringsplan for Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102872?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4444/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102549?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4121/2020 | Sentraladministrasjonen 188/49 Vedtak i klagesak - oppføring av anneks - kommunens vedtak stadfestes http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102387?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3959/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104187?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Gullbrekken | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 5759/2020 | Helse og omsorg Kjørebok for sesongen 2019/2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104088?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toralf Øverås | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 5660/2020 | Teknikk og miljø Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103815?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Malene Thomsen | Journaldato: 30.08.2020 | RegistryNumber: 5387/2020 | Helse og omsorg ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103221?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS PENSJONSKASSE | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 4793/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Informasjon vedrørende renovasjon på seterhus http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103175?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 4747/2020 | Teknikk og miljø Annonse og hjemmeside - Reguleringsplan for Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102570?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Kristin Grytbakk m.fl. | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4142/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104158?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Gullbrekken | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 5730/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104157?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marie Mjåland Østby | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 5729/2020 | Teknikk og miljø Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103814?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eline Kleiven Brun | Journaldato: 30.08.2020 | RegistryNumber: 5386/2020 | Helse og omsorg Turnusplasser for fysioterapeuter 15.08.2021 - 14.08.2022 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102651?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 4223/2020 | Helse, sosial og omsorg 188/6 og 188/170 Høring - Reguleringsplan for Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102566?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Græsli m.fl. | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4138/2020 | Teknikk og miljø Klagesak- motorferdsel i utmark for person med nedsatt funksjonsevne - tilsvar http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104531?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 6103/2020 | Teknikk og miljø Kvittering på levert undersøkelse av arkivhold 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104449?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6021/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103813?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dania Rehman | Journaldato: 30.08.2020 | RegistryNumber: 5385/2020 | Helse og omsorg Bistand ved salg av konsesjonskraft for 2021 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103666?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNEKRAFT AS | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 5238/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102975?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4547/2020 | Sentraladministrasjonen Reviderte plandokumenter for Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102562?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOTYDAL AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4134/2020 | Teknikk og miljø Turnusplasser for fysioterapeuter 15.08.2021 - 14.08.2022 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102459?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4031/2020 | Helse, sosial og omsorg Svar på søknad om permisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104473?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Græsli | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 6045/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104447?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6019/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104470?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Anita Cecilia Sånnevall Rolseth | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6042/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Klagesak - motorferdsel i utmark for person med nedsatt funksjonsevne http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104433?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 6005/2020 | Teknikk og miljø Protokoll representantskapsmøte IR 23.06.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103856?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 5428/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103812?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kathrine Kolbeinsen | Journaldato: 30.08.2020 | RegistryNumber: 5384/2020 | Helse og omsorg Vegliste 2020 for fylkes- og kommunale veger - revisjon oktober http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103052?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 4624/2020 | Teknikk og miljø 171/117 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103035?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL KOMMUNE | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 4607/2020 | Teknikk og miljø 188/6 og 188/170 Høring - Reguleringsplan for Moheim camping i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102561?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 4133/2020 | Teknikk og miljø Kartlegging av kommunens krisesentertilbud og samarbeidsavtale med matrise http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104513?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: . | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 6085/2020 | Helse, sosial og omsorg Søknad om permisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104397?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Græsli | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 5969/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104156?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje-Mari Hovin | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 5728/2020 | Teknikk og miljø Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103811?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haakon Martinussen | Journaldato: 30.08.2020 | RegistryNumber: 5383/2020 | Helse og omsorg Svar på søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103525?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Berit Gipling | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5097/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103434?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 5006/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103166?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Aftret | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 4738/2020 | Teknikk og miljø 171/120 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103033?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL KOMMUNE | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 4605/2020 | Teknikk og miljø Lærlingetilskudd 1. halvår 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102991?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4563/2020 | Sentraladministrasjonen Endringsmelding lønn - stillingskode http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102893?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lønnsenheten Værnesregionen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4465/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Protokoll fra generalforsamling i Trøndelag Reiseliv 19.06.20 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102904?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG REISELIV AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4476/2020 | Næring og landbruk Behandlingstid på klage - motorferdsel i utmark - Sylsjøveien - Torgeir Skirstad http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102815?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4387/2020 | Teknikk og miljø Melding om vedtak etter 1. gangs behandling - Reguleringsplan for Moheim camping http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102423?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GEOTYDAL AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 3995/2020 | Teknikk og miljø Svar på Fylkesmannen i Trøndelag sin henvendelse angående kartlegging av kommunenes krisesentertilbud http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104317?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 5889/2020 | Helse, sosial og omsorg Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103802?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oliver Madland Hagesæther | Journaldato: 29.08.2020 | RegistryNumber: 5374/2020 | Helse og omsorg Svar på søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103524?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Østby Nilsen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5096/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Vi minner om fornyelse av omsetningskonsesjon for 2021 - 2024 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103366?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nikolai Aleksander Grønland | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 4938/2020 | Sentraladministrasjonen Bekreftelse på etterkommet vedtak - Hilmo og Græsli vannverk http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103205?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 4777/2020 | Teknikk og miljø Svar på oppsigelse - kommunefysioterapeut http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102906?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: K C Sarjana | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4478/2020 | Sentraladministrasjonen Behandling av klage - Motorferdsel i utmark - §5b og § 6 i nasjonal forskrift http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102700?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4272/2020 | Teknikk og miljø Forespørsel om utsatt frist på kartlegging av kommunens krisesentertilbud http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103604?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 5176/2020 | Helse, sosial og omsorg Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103800?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helene Relevo Uthaug | Journaldato: 29.08.2020 | RegistryNumber: 5372/2020 | Helse og omsorg Svar på søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103523?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Østby Nilsen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5095/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Ny kunnskap viser at skuddpremie er uten hensikt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103373?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DYRENES RETT | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 4945/2020 | Teknikk og miljø Sluttvurdering oppfølgingsordningen 2020 Tydal kommune- VK18 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102895?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen Trøndelag m.fl. | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4467/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Omsetningskonsesjon 2021-2024 for TYDAL KOMMUNE http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102891?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: svc_p_omskons Integrasjonsbruker | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4463/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102770?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4342/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbakemelding på Oversendelse av klagesak - motorferdsel i utmark for person med nedsatt funksjonsevne http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102698?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Skirstad | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4270/2020 | Teknikk og miljø Oppsigelse - kommunefysioterapeut http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102708?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: K C Sarjana | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4280/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102365?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Hogstad | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3937/2020 | Omsorg Lege ønsker seg turnus http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104448?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AGITO E-HELSE AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6020/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103798?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Bjørgan | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 5370/2020 | Helse og omsorg Svar på søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103522?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Østby Nilsen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5094/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Kopi av brev - Tillatelse til handel og oppbevaring av phyroteknisk vare 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103306?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØROS KOMMUNE | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 4878/2020 | Teknikk og miljø 181/110 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103161?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 4733/2020 | Teknikk og miljø Forslag til konfliktdempende tiltak overfor måker http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103145?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DYRENES RETT | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 4717/2020 | Teknikk og miljø Søknad om konsesjon for omsetting av elektrisk kraft - innrapportering fra konsesjonspliktig selskap http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102903?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4475/2020 | Sentraladministrasjonen Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102848?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4420/2020 | Helse, sosial og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102769?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4341/2020 | Sentraladministrasjonen Oversendelse av klagesak - motorferdsel i utmark for person med nedsatt funksjonsevne http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102683?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4255/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102445?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4017/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad om permisjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104414?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Østby Eggen | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 5986/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om lærlingeplass http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103790?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Gorset Hustad | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 5362/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103796?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Tonstad | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 5368/2020 | Helse og omsorg Svar på søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103521?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Østby Nilsen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5093/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103402?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 4974/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103378?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Trøndelag | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 4950/2020 | Teknikk og miljø Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103235?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Fredrik Midtbø | Journaldato: 02.08.2020 | RegistryNumber: 4807/2020 | Teknikk og miljø 181/110 Oversendelse - Melding til tinglysing http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103071?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 4643/2020 | Teknikk og miljø Bekreftelse på mottatt søknad om omsetningskonsesjon http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102900?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4472/2020 | Sentraladministrasjonen Vedtak skogfond og tilskudd (avslått), GNR 164/5 i Tydal (5033) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104453?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6025/2020 | Næring og landbruk Møteprotokoll formannskapet 14.09.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104297?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Anita Evjen Fremo | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 5869/2020 | Servicekontoret ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104002?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 5574/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103795?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanne Thorvaldsen | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 5367/2020 | Helse og omsorg Søknad om lærlingeplass http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103673?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Gorset Hustad | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 5245/2020 | Sentraladministrasjonen Svar på søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103520?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Østby Nilsen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5092/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103234?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Brynhildsvoll | Journaldato: 02.08.2020 | RegistryNumber: 4806/2020 | Teknikk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102767?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4339/2020 | Sentraladministrasjonen Indeksregulering av leie kontorutstyr/rekvisita, EDB-tjenester og administrasjon Tydal kirkeskog http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102480?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL SOKN | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4052/2020 | Servicekontoret Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune - trafikksikkerhet FV705 - Tydalsvegen 146-147-151-153-155 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104499?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 6071/2020 | Teknikk og miljø 171/6 og 171/120 Grunnbok er rettet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104485?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 6057/2020 | Teknikk og miljø Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 167/26 i Tydal (5033) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104444?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6016/2020 | Næring og landbruk Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 17. september 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104277?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 5849/2020 | Helse, sosial og omsorg Svar på søknad om kulturmidler 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104098?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL 4H m.fl. | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 5670/2020 | Servicekontoret 189/2 Signert utbyggingsavtale - gravetillatelse vann og avløp - Stillhåtjønna hyttefelt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104131?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Kåsen | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 5703/2020 | Teknikk og miljø Møteprotokoll formannskapet 24.08.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104073?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Anita Evjen Fremo | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 5645/2020 | Servicekontoret 191/4/30 Klage - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av vindgenerator på fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104042?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 5614/2020 | Teknikk og miljø Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103789?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maylen Agnete Vangen | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 5361/2020 | Helse og omsorg Svar på søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103519?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Opphaug | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 5091/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Lege- & sykepleier- vikarer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103276?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: WorkNorway Group AS | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 4848/2020 | Sentraladministrasjonen Oversendelse møtereferat 16.02.16 og signert avtale. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103259?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATKRAFT ENERGI AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 4831/2020 | Teknikk og miljø Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103233?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pia Rønne | Journaldato: 02.08.2020 | RegistryNumber: 4805/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/ vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102852?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette O Vaarheim Aftret | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4424/2020 | Helse og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102447?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 4019/2020 | Sentraladministrasjonen Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann - og redningstjeneste, forlengelse av avtale http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102357?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Bjarte Lien | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3929/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104503?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annie Dahlseng Østby | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 6075/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Søknad om tilskudd avløsning ved sykdom mv. - ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104439?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 6011/2020 | Næring og landbruk Møteprotokoll REF 07.09.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104096?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Anita Evjen Fremo | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 5668/2020 | Servicekontoret Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 172/6 i Tydal (5033) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103908?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 5480/2020 | Næring og landbruk Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103780?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Bjertnes Mellum | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 5352/2020 | Helse og omsorg 190/5 Signert gravetillatelse ny vannledning http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103690?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Synnøve Lien | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 5262/2020 | Teknikk og miljø 188/279 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103564?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELBU BYGGTRE AS | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 5136/2020 | Teknikk og miljø Skolevei - gang og sykkelsti http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103302?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL KOMMUNE | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 4874/2020 | Teknikk og miljø Kandidat - norsk lege til norske kommuner http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103255?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VIKTEAM LÆGEVIKARBUREAU | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 4827/2020 | Sentraladministrasjonen Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103232?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane Pedersen Røren | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 4804/2020 | Teknikk og miljø 189/7 Angående forslag til leieavtale mellom Tydal kommune og Dtatkraft Energi AS - Nesjø båtutleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103215?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATKRAFT ENERGI AS v/ Stig Alsethaug | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 4787/2020 | Teknikk og miljø Svar på henvendelse angående 177/46 - huskjøp av Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103135?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Kroken Rokkones | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 4707/2020 | Teknikk og miljø 165/23 og 33 Nabovarsel http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102966?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Aas | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4538/2020 | Teknikk og miljø Signert databehandleravtale Tydal kommune og Matematikksenteret http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102806?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Matematikksenteret | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 4378/2020 | Sentraladministrasjonen Invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102763?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4335/2020 | Sentraladministrasjonen 191/4/30 Oversendelse av klage på vedtak oppføring av vindgenerator ved Øvlingen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102689?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4261/2020 | Teknikk og miljø Møteprotokoll formannskapet 22.06.2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102404?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Internt notat | Avs/Mot: Anita Evjen Fremo | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3976/2020 | Servicekontoret Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102368?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3940/2020 | Helse, sosial og omsorg Uttalelse fra Emilie Kleiven Græsli - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og arbeidsvilkår http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104520?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emilie Kleiven Græsli | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 6092/2020 | Sentraladministrasjonen Vandelsvurdering http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104505?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 6077/2020 | Servicekontoret Svar angående sluttfaktura på tilknytningsavgifter Stugudal Fjellandsby http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104427?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYDAL UTBYGGING AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 5999/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104186?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annie Dahlseng Østby | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 5758/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole 171/6/3 Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104182?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 5754/2020 | Teknikk og miljø Svar på søknad - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av molo i Esandsjøen http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104106?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FJELLGUIDEN TYDAL AS | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 5678/2020 | Servicekontoret Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103761?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kamilla Marie Skoglund Ronessen | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 5333/2020 | Helse og omsorg Tilbud om tilknytning offentlig vann- og avløpsnett. http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103615?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Olav Munkhaug | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 5187/2020 | Teknikk og miljø Kopi av grunneiertillatelse Aune Grunneierlag http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103481?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS TURISTFORENING | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 5053/2020 | Teknikk og miljø Søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103458?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Berit Gipling | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 5030/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Trafikksikkerhet FV 705 i Tydal kommune http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103365?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Morten Aunemo | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 4937/2020 | Teknikk og miljø Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 170/1 i Tydal (5033) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103264?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 4836/2020 | Næring og landbruk Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103231?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Simavik Dahl | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 4803/2020 | Teknikk og miljø 189/7 Revidert avtale for Nesjø båtutleie http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103078?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATKRAFT ENERGI AS | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 4650/2020 | Teknikk og miljø Etterlysning av svar på henvendelse angående huskjøp av Tydal kommune høst 2017 - feil og mangler http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103055?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Kroken Rokkones | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 4627/2020 | Teknikk og miljø Rente- og avdragsutsettelse http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102978?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4550/2020 | Sentraladministrasjonen KOSTRA - rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102888?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4460/2020 | Kommunekassen Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102858?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Joar Kløften | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 4430/2020 | Sentraladministrasjonen Signert databehandleravtale - Matematikksenteret http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102752?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTNU - Matematikksenteret | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4324/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole 171/117 Oversender tinglyst skjøte på eiendommen 171/117 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104518?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Iren Kaspersen | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 6090/2020 | Teknikk og miljø Søknad om skjenkebevilling - foreløpig svar http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104477?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Neatun | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 6049/2020 | Servicekontoret Angående sluttfaktura på tilknytningsavgifter Stugudal Fjellandsby http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104365?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL UTBYGGING AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 5937/2020 | Teknikk og miljø Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/104155?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annie Dahlseng Østby | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 5727/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % - st. ref. (4260944358) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103721?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sini Häiväläinen | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 5293/2020 | Helse og omsorg Signert utbyggingsavtale mellom Tydal kommune og Stugudal Eiendom AS - Utbygging kommunalt vann- og avløpsnett for deler av Stillhåtjønna hyttefelt http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103611?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STUGUDAL EIENDOM AS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 5183/2020 | Teknikk og miljø Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark og vassdrag etter §6 i motorferdsellova - Helikoptertransport til Ramsjøhytta 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103469?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDHJEMS TURISTFORENING m.fl. | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5041/2020 | Teknikk og miljø 171/6/3 Sletting av festekontrakt og tinglysing av nytt skjøte http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103509?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 5081/2020 | Teknikk og miljø 188/279 Søknad om ferdigattest http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103426?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELBU BYGGTRE AS | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 4998/2020 | Teknikk og miljø Søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103451?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Østby Nilsen | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 5023/2020 | Tydal barne- og ungdomsskole Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 168/1 i Tydal (5033) http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/103300?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 4872/2020 | Næring og landbruk ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102977?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4549/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102972?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 4544/2020 | Sentraladministrasjonen Høring på forslag til kulturmidler 2020 http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102730?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYDAL IL | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4302/2020 | Næring og landbruk Foreløpig svar på innspill ang trafikksikkerhet Fv 705 Aasgrinda http://einnsyn.tydal.kommune.no:80/eInnsyn-TYD/RegistryEntry/Details/102728?sourceDatabase=EPHORTETYD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Anne Bergehaug | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4300/2020 | Teknikk og miljø