eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1235/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Leif Bjerkan EPHORTETYD
1217/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev 172/171 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Arve Skrogstad EPHORTETYD
1221/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev 172/171 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tore Skrogstad EPHORTETYD
1233/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev 189/9 Innspill til kommuneplanens arealdel Kristin Grytbakk m.fl. EPHORTETYD
1238/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev Forespørsel om utlyst lærlingestilling Anne Inger EPHORTETYD
1239/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleundom Greet Van haver Greet Lieve Van Haver EPHORTETYD
1240/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Krisesenterloven- Bufdirs lovtolkningsansvar BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTETYD
1245/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** NAV EPHORTETYD
1215/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev 189/49 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig TINDE HYTTER AS EPHORTETYD
1244/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev 175/77 Samsvarserklæring HØGLI SKOGSDRIFT EPHORTETYD
1242/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Brøyting buss stopp/holdeplass Jan Vidar Eggen Olsen EPHORTETYD
1024/2020 20200224 24.02.2020 Internt notat 169/88 - Reviderte dokumenter etter vedtak i kommunestyret 07.11.2019 Patric Franzén EPHORTETYD
1103/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev Informasjon om salgs- og skjenkebevillinger for omsetning av alkohol i perioden 2020-2024 AN-MAGRITT MORSET m.fl. EPHORTETYD
1255/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev 189/49 Tilbakemelding på melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig Einar Henry Kåsen EPHORTETYD
1256/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Ragnhild Østby Nilsen EPHORTETYD
1236/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Eldbjørg Johanne Paulsby EPHORTETYD
1237/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Forespørsel om utlyst lærlingestilling Anne Inger EPHORTETYD
1243/2020 20200224 24.02.2020 Utgående brev 177/146 Svar på henvendelse om avstengning vann- og avløp TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
1247/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev 177/146 Svar på henvendelse om avstengning vann- og avløp TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
1254/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for skoleungdom - st. ref. (4194206077) Are Johannes Lunden EPHORTETYD
1257/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på søknad om veibelysning i Rønningsgjardet Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
1258/2020 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for skoleungdom - st. ref. (4194206077) Kristoffer Simonsen Hjertmoen EPHORTETYD
6828/2019 20200224 24.02.2020 Utgående brev 188/168 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Joar Atle Håve EPHORTETYD
1228/2020 20200223 23.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 UL VÅRFRYD EPHORTETYD
1229/2020 20200223 23.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Odd Steinar Rotvold EPHORTETYD
1230/2020 20200223 23.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Laila Berggård EPHORTETYD
1225/2020 20200223 23.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Arnfinn Hoås EPHORTETYD
1227/2020 20200223 23.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 UL VÅRFRYD EPHORTETYD
1231/2020 20200223 23.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Per Morten Aunemo EPHORTETYD
1232/2020 20200223 23.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Per Morten Aunemo EPHORTETYD
1216/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Kari Gullbrekken Kari Gullbrekken EPHORTETYD
1219/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Morten Malvik EPHORTETYD
1222/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Odd Ivar Wærness EPHORTETYD
1223/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Odd Ivar Wærness EPHORTETYD
1208/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om stipend fra Tydal landbruksutdanningsfond Marit Aurora Strøm EPHORTETYD
1209/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger - kommunale veger STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
1213/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Rapporteringsskjema for 2019 med revisorattestasjon, og søknadsskjema for 2020 fra Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1214/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Klage på vedtak i kommunestyret ref 2019/942 TYDAL SOKN EPHORTETYD
1146/2020 20200221 21.02.2020 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Storekervegen 55 Kari Gullbrekken EPHORTETYD
1210/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/ vikararbeid etter tilkalling Ann Elin Mebust EPHORTETYD
1211/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Kjørebok for sesongen 2018/2019 Jan Olav Aas EPHORTETYD
1212/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Brev til kommunene 8. mai 2020 FORSVARSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1218/2020 20200221 21.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Tormod Magne Sæther EPHORTETYD
1194/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Paula Anette Olsen EPHORTETYD
1185/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Øyvind Unsgård EPHORTETYD
1172/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Signert godkjenning vedrørende uthenting av AB-salgstatestikk UNIVERSITETET I OSLO EPHORTETYD
1178/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Katrine Ottem EPHORTETYD
1175/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Innsyn - Byggeprosjekter i Tydal kommune VÆRNESREGIONEN SKATTEOPPKREVERKONTOR EPHORTETYD
1177/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev 183/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg Heidi Skrogstad Sparby EPHORTETYD
1190/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Informasjon om kildeskatt på lønnordningen SKATTEETATEN EPHORTETYD
1197/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om åpen butikk på søndager og helligdager COOP MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
1206/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for skoleungdom - st. ref. (4194206077) Emma Lovise Waagan EPHORTETYD
1207/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Henrik Finseraas EPHORTETYD
1173/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Underskrevet intensjonsavtale mellom Tydal kommune, TrønderEnergi AS og R Kjelsberg AS R KJELDSBERG AS m.fl. EPHORTETYD
1174/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Kostra og garantiansvar 2019 - Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
1182/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Referat fra møte mellom Tydal kommune og Tydal grunneierlag TYDAL GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
1183/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev Underskrevet intensjonsavtale TRØNDERENERGI AS m.fl. EPHORTETYD
1184/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon ***** EPHORTETYD
1193/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev 167/36 Fylkeskommunens uttalelse til høring vedrørende deling av landbrukseiendommen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1198/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020 FORSVARSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1199/2020 20200220 20.02.2020 Utgående brev 188/49 Svar på henvendelse om nabovarsel Torgeir Skirstad EPHORTETYD
1200/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Høring på Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1201/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilsynsbu ved Bustvola - Tydal kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
1202/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev 174/70 Sametingets uttalelse - Tilbygg på fritidsbolig SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
1203/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - beit, 999087590 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
1195/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Ove Johan Winum EPHORTETYD
1196/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Sats på videreutdanning for lærere KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1204/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - beit, 999087590 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
1191/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 KJELL KÅSEN EPHORTETYD
1170/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev 188/49 Tilsvar på nabovarsel Torgeir Skirstad EPHORTETYD
1171/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Notat lederstruktur Tydal kommune desember 2019 - endelig STIFTELSEN RO RESSURSSENTER FOR OMSTILLING I KOMMUNENE MED UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN SOM SPESIALOMRÅDE EPHORTETYD
1164/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Informasjon om fornyelse av omsetningskonsesjon for ny konsesjonsperiode (2021-2024) NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
1148/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Industrikommunenes pressemelding: Regjeringen har bestemt seg for å legge vekk forslagene fra kraftskatteutvalget INDUSTRIKOMMUNENE EPHORTETYD
1151/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Veileder for landsomfattende tilsyn 2020 med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1156/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev 172/171 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tore Skrogstad EPHORTETYD
1160/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon og fedrekvote ***** ***** ***** EPHORTETYD
1166/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Deling av gbnr 167/36 i Tydal kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
1142/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Innsyn - ordførere og rådmenns lønn Nettavisen EPHORTETYD
1121/2020 20200219 19.02.2020 Saksframlegg/innstilling Uttalelse fra Tydal kommune til forslag til endringer i motorferdsloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag EPHORTETYD
1149/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Pressemelding fra Kommunekraft AS - Regjeringen vil ikke avvikle konsesjonskraftordningen KOMMUNEKRAFT AS EPHORTETYD
1154/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Informasjon om fusjon av ICE Norge as og ICE Communication Norge as ICE COMMUNICATION NORGE AS EPHORTETYD
1155/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Sør-Trøndelag jordskifterett EPHORTETYD
1157/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev 172/171 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Arve Skrogstad EPHORTETYD
1161/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig - ferievikar Randi Steen Johansen EPHORTETYD
1162/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev 191/4/30 Dispensasjonssøknad vindgenerator Morten Storrønning EPHORTETYD
1165/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om veibelysning i Rønningsgjardet Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
1167/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Karla Østby EPHORTETYD
1168/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Ingrid Johanne Haarstad EPHORTETYD
1143/2020 20200219 19.02.2020 Saksframlegg/innstilling Høringssvar - forslag til endringer i sameloven EPHORTETYD
1141/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Innsyn - ordførere og rådmenns lønn Nettavisen EPHORTETYD
1153/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som tjenesteleder helse og omsorg Marit Hårstad EPHORTETYD
1145/2020 20200219 19.02.2020 Utgående brev Forespørsel - Tomt i Søliåsen Pål Dahlseng EPHORTETYD
1163/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad sommerjobb 2020 Kamilla Kjøsnes EPHORTETYD
1139/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Klage på vedtak - snøscooterløype Håkon Hegvik EPHORTETYD
1140/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Innsyn - reisetid grunnskole NRK EPHORTETYD
1111/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Høring - forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
1127/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Anita Aftret EPHORTETYD
1128/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Svar fra Trøndelag fylkeskommune - Tillatelse - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - gnr. 167 bnr. 66 - FV 705 - tilbygg eller påbygg - Tydal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1129/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Linn-Hege Austgarden Hoem EPHORTETYD
1130/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev 192/94 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje Knut Tore Skjerve EPHORTETYD
1123/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Informasjon om frist for retur av samtykkeskjema ifbm RASK - Riktigere Antibiotika bruk for Sykehjem i Kommunene UNIVERSITETET I OSLO EPHORTETYD
1125/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Snøbrøyting og strøing på kommunale veger - Timelister - Svein Unsgård Svein Unsgård EPHORTETYD
1135/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Tilsvar til brev fra Tydal kommune - Eiendomsskattegrunnlag for kraftverk i Tydal kommune STATKRAFT AS EPHORTETYD
1093/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Milano Pizza og Grill - Akay MILANO PIZZA OG GRILL - AKCAY EPHORTETYD
1112/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Muligheter for jobb ved Tydal sykehjem Iris Elgåen Olsen EPHORTETYD
1113/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Sommerjobb for skoleungdom Nedalshytta EPHORTETYD
1116/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Forespørsel - Tomt i Søliåsen Pål Dahlseng EPHORTETYD
1118/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev 188/276 Søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
1119/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkoholdig drikk - Coop Midt-Norge avd. 2 Coop Marked Tydal Kari Dragsten EPHORTETYD
1132/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på inngått finansiering - XN44828 TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak EPHORTETYD
1133/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på inngått finansiering - XN44829 TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak EPHORTETYD
1114/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Miljøforvaltning 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
1088/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Svar på endring av serveringsbevilling MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
1120/2020 20200218 18.02.2020 Utgående brev Plansaksbehandling 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
1131/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev 192/94 Mottatt e-post - søknad Knut Tore Skjerve EPHORTETYD
1134/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Wigdis Geving EPHORTETYD
1108/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Elin Haug Reitan EPHORTETYD
1109/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Pål Egil Kleiven EPHORTETYD
1084/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Uttalelse fra Saanti Sijte - Høring rullering av kommuneplanens arealdel Tydal kommune varsel om oppstart av planarbeid og høring planprogram ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
1087/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev 177/146 Avstengning vann TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
1069/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Bekrefter at tillatelse gitt 17.02.2020 for motorferdsel i utmark også gjelder May Tonje Aas og Leith Einar Aas Leith Einar Aas m.fl. EPHORTETYD
1070/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Korrigert rapport over felt elg til SSB 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
1072/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler - legemidler omfattet av beredskapsplikt HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1073/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Forespørsel om læreplass byggdrifter-faget TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
1074/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse fra Helsedirektoratet – Kompetansebygging innen forbedringsarbeid og pasientsikkerhet HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1075/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Forklaring til vedtak med ref. 2019/941-2, utvalgssak 2/20 i kommunestyremøte 30.01.20 Tydal sokn EPHORTETYD
1076/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Forespørsel om læreplass byggdrifter-faget TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
1082/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Gudny Hilmo EPHORTETYD
1083/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Grete Hilmo EPHORTETYD
1098/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Spørsmål om eiendomsskatt NORSK HYTTELAG AS EPHORTETYD
1110/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev 190/34 Tilbakemelding på spørsmål vedrørende tilknytning av offentlig avløp Otto Flatmo EPHORTETYD
1048/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på vikariat i driftsavtale - privatpraktiserende fysioterapeut Ingeborg Viggaklev Bakken EPHORTETYD
1086/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Møtereferat 12.02.2020 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
8625/2019 20200217 17.02.2020 Utgående brev 169/88 Høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilsynsbu ved Bustvola - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
1058/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark §5c Harald Græsli EPHORTETYD
1059/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Åpen høring - Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge. HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1061/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev 169/88 Spørsmål om størrelse på uthus Ivar Flakne EPHORTETYD
1064/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev 188/49 Svar på spørsmål om byggesøknad Gunhild Brandtzæg Arnstad EPHORTETYD
1067/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark §5a Jan Vidar Eggen Olsen EPHORTETYD
1068/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunesektoren i Trøndelag for 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1078/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev 177/146 Avstengning vann TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
1080/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Bestilling av jegerpakker med prøvetakingsutstyr 2020 VETERINÆRINSTITUTTET EPHORTETYD
1077/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Uttalelse fra Skardsfjella og Hyllingsdalen Verneområdestyre og Skarvan og Roltdalen Nasjonalparkstyre- varsel om oppstart av planprogram for kommunens arealdel - Tydal kommune Verneområdestyre for Skardsfjella og Hyllingsdalen EPHORTETYD
1085/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev IMDis regionale integreringsoppgaver overføres til fylkeskommunene fra 1.1.2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1091/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev KS regnskapsundersøkelse 2019 for 5033 Tydal KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
1106/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Eldbjørg Maria Kvello EPHORTETYD
1097/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev 170/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anne G Kirkvold Flakne EPHORTETYD
1100/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tydal kommune SKATTEETATEN EPHORTETYD
1062/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark §5a William Martin Viken EPHORTETYD
1094/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Ane Caspara Hammer (Innherred Renovasjon) EPHORTETYD
978/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Søknad om trafikksikkerhetstiltak TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
979/2020 20200217 17.02.2020 Utgående brev Kveldstillegg - bibliotekstilling Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
1104/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Bodil Gullaug Haarstad EPHORTETYD
1071/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Olav Birger Østbyhaug EPHORTETYD
1081/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Ole Ingebrigt Dyrhaug EPHORTETYD
1065/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Magnus Grendal EPHORTETYD
1105/2020 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Cato Bækkevold EPHORTETYD
1054/2020 20200216 16.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleundom Stugudal Camping STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK EPHORTETYD
1056/2020 20200216 16.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 idar østby EPHORTETYD
1055/2020 20200216 16.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Morten Bjerkholt EPHORTETYD
1050/2020 20200215 15.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Martin Kroken Rokkones EPHORTETYD
1051/2020 20200215 15.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Morten Solli EPHORTETYD
1052/2020 20200215 15.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for skoleungdom - st. ref. (4194206077) Simen Sigolsen EPHORTETYD
930/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Rapport over felt elg til SSB 2018 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
933/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Rapport over felt hjort til SSB 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
1031/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Rapport over felt elg til SSB 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
1032/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1 . halvår 2020 VY Buss AS EPHORTETYD
1037/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel - GeoTydal AS GEOTYDAL AS EPHORTETYD
1042/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
1038/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel fra Patrusli Gaard PATRUSLI GAARD ATLE ODDBJØRN AAS EPHORTETYD
1039/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 188/49 Vedrørende oppføring av laftet anneks - Sylsjøveien 290 Gunnhild B. Arnstad EPHORTETYD
1040/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 170/6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anne G Kirkvold Flakne EPHORTETYD
1043/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
1044/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
1049/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Ragnhild Hjertmoen EPHORTETYD
1028/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kartlegging av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTETYD
1034/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 192/126 E-post - mottatt søknad om tillatelse til tiltak MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
1047/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel fra Tydal Senterparti Tydal Senterparti EPHORTETYD
1027/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om støtte til 100 års jubileum - Tydal il TYDAL IL EPHORTETYD
1035/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 189/64 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
1036/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 189/64 E-post - Mottatt søknad om oppføring av fritidsbolig MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
1030/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Marit Uthus EPHORTETYD
1033/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 192/126 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
931/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Rapport over felt hjort til SSB 2018 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
1046/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Bytte av registreingsbrikke Vegamot EPHORTETYD
1045/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Verdens Gang AS EPHORTETYD
1041/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** NAV EPHORTETYD
1029/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Anne Heian EPHORTETYD
1022/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Kvittering for innsendt egenkontrollrapport fra Stugudal MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
1010/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Gatelysskap kursfortegnelse K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTETYD
1014/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Bjørg I Setsåsbakk EPHORTETYD
1008/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Gatelysskap koblingsskjema K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTETYD
1015/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Oliver Høgli EPHORTETYD
1001/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Rehabilitering av belysningsanlegg - e-postrekke STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
1012/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Gjertrud Østbyhaug EPHORTETYD
1017/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Varsel om elgmerking STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTETYD
1023/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 192/127 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
1026/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Putte Aspen EPHORTETYD
1002/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Newell Konrad Østby Eggen EPHORTETYD
1003/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 174/0 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til fritidsbolig TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1016/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning fra Tydal Næringsfond - Norewgian Fish Farms Tydal AS NORWEGIAN FISH FARMS TYDAL AS EPHORTETYD
1004/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 (Tydal bygdeservice) Olaf Svelmo EPHORTETYD
1005/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Joker Stugudal EPHORTETYD
1018/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Kart over styringsskap og hvor lampetyper er montert STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
1019/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Dokumentasjon på gatelysskap STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
1021/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Dokumentasjon på vegbelysning - ulike typer STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
1025/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Notat miniseminar Nasjonal Transportplan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1007/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Gatelysskap samsvarserklæring K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTETYD
1009/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Gatelysskap sluttkontroll K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTETYD
976/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTETYD
980/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Innspill trafikksikkerhetstiltak Kristin Grytbakk EPHORTETYD
972/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev 189/66 Mottatt e-post - søknad MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
989/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Einar Storhaug EPHORTETYD
982/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Innspill trafikksikkerhetstiltak Anne Sofie Hegstad EPHORTETYD
987/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Einar Storhaug m.fl. EPHORTETYD
981/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Innspill trafikksikkerhetstiltak Kenneth Rønning Fossum EPHORTETYD
996/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2020 Anne Haarstad EPHORTETYD
967/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Program for FDV-årsmøte 2020 STATENS KARTVERK EPHORTETYD
968/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Nettverk klimatilpasning Trøndelag - status og videre arbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
973/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
993/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for skoleungdom - st. ref. (4194206077) Iris Elgåen Olsen EPHORTETYD
994/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Plan for utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidshus - Fossan hyttefelt THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTETYD
995/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev ***** Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
997/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Tydal Skytterlag EPHORTETYD
998/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Tydal Bil-elektro ASA EPHORTETYD
999/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Tydal Bil-elektro ASA EPHORTETYD
986/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Ansettelseskontrakt - ekstaarbeid/vikararbeid etter tilkalling Ida Sofie Borseth Bjerkan EPHORTETYD
988/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev ***** Forespørsel vedrørende restgjeld KREDINOR SA EPHORTETYD
969/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 11.02.2020 - frikort egenandelstak 2 HELFO EPHORTETYD
971/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev 189/66 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
974/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
977/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Nye utvalg av meddommere for saker i langmannsretten for perioden 2021 - 2024 Frostating lagmannsrett EPHORTETYD
975/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleundom Tydal kommune TYDAL KOMMUNE TEKNIKK LANDBRUK OG MILJØ EPHORTETYD
984/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet Ida Sofie Borseth Bjerkan EPHORTETYD
985/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Ida Sofie Borseth Bjerkan EPHORTETYD
1000/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Asbjørn Lunden EPHORTETYD
923/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til oppgradering av hotellrom - Væktarstua Hotell AS VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
937/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev 189/62 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - E-post MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
952/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev ***** Forespørsel vedrørende restgjeld KREDINOR SA EPHORTETYD
953/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Varsel om tildelt offisiell vegadresse May Tonje Aas EPHORTETYD
946/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleundom Stugudal Drift AS STUGUDAL DRIFT AS EPHORTETYD
949/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Muligheter for jobb ved Tydal sykehjem Iris Elgåen Olsen EPHORTETYD
957/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Bård Arne Lien EPHORTETYD
959/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Bjørn Arve Hjertmoen EPHORTETYD
960/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 ruth kari berggård EPHORTETYD
908/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Annonse i Selbyggen 14.01.2020 - Invitasjon til elgmøte i Selbu 25.02.2020 SELBYGGEN AS EPHORTETYD
932/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Årsrapport fra Fjellrevgruppa 2019 Fjellrevruppa for Selbu, Tydal, Røros og Holtålen kommune EPHORTETYD
962/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Gisle Kjøsnes EPHORTETYD
963/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Kjell Olav Græsli EPHORTETYD
964/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Tydal IL v/ K.O.Græsli EPHORTETYD
935/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tildeling av midler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
936/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Villy Nikolaisen EPHORTETYD
938/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Ruth Aas Fredriksen EPHORTETYD
939/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev 189/62 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
943/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev 189/49 Spørsmål vedrørende status på søknad TINDE HYTTER AS EPHORTETYD
944/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020 og skjema for rapportering av vakttilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
950/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Varsel om tildelt offisiell vegadresse Bergliot L Rotvold EPHORTETYD
951/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Varsel om tildelt offisiell vegadresse Ivar Flakne EPHORTETYD
955/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Normann Bremset EPHORTETYD
958/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Randi Merete Ulstad EPHORTETYD
965/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 opphaug john EPHORTETYD
966/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 John Opphaug EPHORTETYD
924/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Eldrerådet 2019-2023 møte 30.01.2020 Forslag til uttalelse - Tilbud på utdannet personell TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
925/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad veibelysning i Rønningsgjardet Beboere i Rønningsgjardet boligfelt v/ DagfinnEkker EPHORTETYD
926/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage på tildelt støtte til Vinterfesten 2020 - Tydal Skisenter AS TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
909/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev 192/21 Søknad om ferdigattest MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
776/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Søknad om endring av forskrift FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
918/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Karen Margrete Okstad EPHORTETYD
921/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
897/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Samarbeidsavtale BrukerPlan for signering mellom Helse Stavanger HF og Tydal kommune HELSE STAVANGER HF EPHORTETYD
907/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Underskrevet service- og vedlikeholdsforpliktelse i leasing-/privatleieforhold - ToyotaBilia AS, Stjørdal TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak EPHORTETYD
857/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Kunngjøring av endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
865/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleundom Brekka Bygdetun v/Lars Græsli Lars Græsli EPHORTETYD
904/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Avtale om Toyota leasing plus TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak EPHORTETYD
915/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Underskrevet tilsettingsbrev Bjørg Unsgård EPHORTETYD
898/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev 170/132 Oversendelse av matrikkelbrev mm. - Sammenslåing Gorm Holø m.fl. EPHORTETYD
900/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev 174/70 Informasjon om videre saksgang Lisbeth Rem EPHORTETYD
903/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Høring på endring i forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst - bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
905/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Underskrevet kjøpekontrakt og leasingkontrakt - Toyota Yaris TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak EPHORTETYD
906/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Underskrevet kjøpekontrakt og leasingkontrakt - Toyota Corolla TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak EPHORTETYD
910/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev 192/21 Søknad om ferdigattest -e-post MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
834/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev 174/70 Høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til fritidsbolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
501/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark - §5a i nasjonal forskrift Olaf Svelmo EPHORTETYD
638/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Invitasjon til elgmøte i Selbu 25.02 og hjorteviltmøte 11.03.2020 Odd Erik Aas m.fl. EPHORTETYD
1107/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Uttalelse fra USS om forslag til endringer i regelverket for motorferdsel i utmark UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING EPHORTETYD
917/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
919/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Innvilget søknad om arbeidsavklaringspenger (kopi av brev) NAV Arbeid og ytelser EPHORTETYD
922/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Flemming Lunden EPHORTETYD
778/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Sommerjobb for skoleungdom STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK m.fl. EPHORTETYD
845/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev 181/96 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Arvid Ulseth EPHORTETYD
849/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev 170/132 og 172/196 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Gorm Holø EPHORTETYD
848/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Tiltak i beiteområder 2020 - Tildelingsbrev til kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
850/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Ny metode for fremstilling av arkivuttrekk fra Noark- og Koark-systemer er godkjent ARKIVVERKET EPHORTETYD
855/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Gratis skolesekker til elever som starter i 1. trinn høsten 2020 - brev til alle kommuner i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
842/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2019 MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
847/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Høring av forslag til lovendringer – Enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
851/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Program dialogmøter Leve Hele Livet Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
852/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Klassifisering av dam Væla - Væla Kraft AS, Tydal kommune - omgjøring av vedtak NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
853/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Politimesteren i Møre og Romsdal EPHORTETYD
854/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev El - tilsynsrapport fra tilsyn utført 07.02.2020 - gatelys midtbygda TENSIO TS AS EPHORTETYD
817/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev Valg til forstanderskapet ved Selbu sparebank Selbu sparebank m.fl. EPHORTETYD
808/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - avslag på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5a i nasjonal forskrift ARVE SIVERTSEN EPHORTETYD
827/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - Kartlegging av norske kommuners arbeid mot selvmord VERDENS GANG AS EPHORTETYD
828/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev 175/58 Jenshaugvegen 12 - Tilsynsrapport av fyringsanlegg utført 06.01.2020 RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
829/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev 181/92 Oversendelse av matrikkelbrev Espen Horven EPHORTETYD
764/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark §5b Uno Hilding Sjödin EPHORTETYD
750/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev 169/1/1 Melding om delegert vedtak - rammetillatelse for oppføring av ny turisthytte ved Ramsjøen, og riving av eksisterende turisthytte og uthus RINDALSHYTTER AS EPHORTETYD
768/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - avslag på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark §5c - Uno Hilding Sjödin Uno Hilding Sjödin EPHORTETYD
647/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev Høring - deling av landbrukseiendommen 167/36 i Tydal kommunw SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl. EPHORTETYD
818/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak om oppdaterte prøvetakingsplaner. MATTILSYNET EPHORTETYD
820/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Høringsbrev - Nasjonalt faglig råd om tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret tilstand HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
821/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Høringsbrev - Nye retningslinjer for tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
822/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev 169/88 Nye tegninger av tilsynsbu og uthus - Bustvola Ivar Flakne EPHORTETYD
825/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev 188/282 Melding om delegert vedtak - midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
838/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev 188/7 Kunngjøring av endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
840/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Vedr. 20-30131-3 - Revisjon av veglister for fylkes- og kommunale veger - kommunale veger STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
841/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev Samarbeidskontrakt for kompetansenettverket REKOM i Værnesregionen FROSTA KOMMUNE OPPVEKST m.fl. EPHORTETYD
801/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev 188/282 Foreløpig svar på søknad om midlertidig brukstillatelse SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
812/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Kvittering for innsending av endringsforskrift i word til Lovtidend 2020-02-06 kl 08.47 Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no EPHORTETYD
813/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev Referat fra interkommunalt politiråd i Værnesregionen 2020 Lensmann i Værnesregionen m.fl. EPHORTETYD
836/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev 181/93 Oversendelse av matrikkelbrev Kjersti Gullbrekken m.fl. EPHORTETYD
837/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Orientering om samarbeid m.v. mellom pensjonistlagene i Værnesregionen Samarbeidsforumet for Pensjonister i Værnesregionen EPHORTETYD
769/2020 20200206 06.02.2020 Utgående brev Svar på søknader om tillatelse til motorferdsel i utmark Uno Hilding Sjödin EPHORTETYD
830/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Advokatfirma Arntzen de Besche EPHORTETYD
831/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Årlig rapportering for avløpsanlegg 2019 - Græsli., Stugudal og Aune MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
832/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev 188/168 Bekreftelse på mottatt nabovarsel, plan og fasadetegning Joar Atle Håve EPHORTETYD
833/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Kvartalsrapportering 4. kvartal 2019- barneverntjeneste (Kopi av brev sendt Fylkesmannen i Trøndelag) VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTETYD
826/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Forespørsel om godkjenning for uthenting av antibiotika-salgsstatistikk fra apotek antibiotika itervensjonen "RASK" UNIVERSITETET I OSLO EPHORTETYD
819/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder grunntilskudd INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTETYD
823/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 27.01.2020 for allmenlege (vedtaksnr. 100006745658965V01) HELFO EPHORTETYD
824/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev 188/282 Gjennomføringsplan SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
780/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev 181/96 Vannmålermelding - Arvid Ulseth Arvid Ulseth EPHORTETYD
4784/2018 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 188/183 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
1734/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 177/65 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
1134/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 167/5/2 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
1978/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 167/33 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
7930/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling Valg til ungdomsrådet EPHORTETYD
1979/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 189/30 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
1984/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 172/2/21 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
1985/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 172/103 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
1987/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 172/6 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
777/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
795/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no EPHORTETYD
5231/2018 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 189/30 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
7714/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av ungdomsråd 2019/2020 EPHORTETYD
782/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune -Søknad om plan for nydyrking 168/1 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
783/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger - kommunale veger STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
804/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 28.01.-05.02.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
753/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Kunngjøring av endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal Adresseliste EPHORTETYD
779/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Bestilling på digital dagsavis Kommunal Rapport for politikere i kommunestyret Kommunal Rapport A/S EPHORTETYD
781/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Underskrevet midlertidig tilsetting ***** ***** Karin Hogstad EPHORTETYD
740/2020 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS EPHORTETYD
803/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet - klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
805/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Analyseresultater - Ås-Aune vannverk - analyseperiode 28.01.-04.02.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
806/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Analyseresultater - Stugudal vannverk - analyseperiode 28.01.-05.02.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
1587/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 169/59 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
1596/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 190/43 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
1598/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 191/5/14 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
1591/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 170/6 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
1585/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 188/169 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
1588/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 188/209 Eiendomsskatt EPHORTETYD
1593/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 190/5/58 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
1600/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 172/127 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
1595/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 169/76 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
1131/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling 175/56 Ny vurdering av takst EPHORTETYD
2878/2019 20200205 05.02.2020 Saksframlegg/innstilling Årsberetning 2018 for Tydal kommune - uttalelse fra UR EPHORTETYD
761/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om kommunalt stipend vårtermin 2020 Janne Kløften m.fl. EPHORTETYD
765/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev 188/276 Spørsmål angående ferdigattest SELBUHUS AS EPHORTETYD
763/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Godkjenn elevdata ved frittstående grunnskoler i perioden 25. - 31. mars 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
766/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Omregulering av gangbro ved Væktarstua Hotell - 5.1.7 Kommuneplanens arealdel VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
767/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev 165/48 Informasjon til søknad om sanitærabonnement STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
773/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Undersøkelse om bruk av digitale flater i ungdomsskolen NORSK TELEGRAMBYRÅ AS EPHORTETYD
774/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev 181/184 Klage på beregnede kommunale avgifter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
759/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Vedtatt regulering av festeavgiftene på kirkegårdene i Tydal sokn TYDAL SOKN EPHORTETYD
770/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev 188/276 Svar på spørsmål angående ferdigattest SELBUHUS AS EPHORTETYD
772/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev 189/49 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig TINDE HYTTER AS EPHORTETYD
755/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev 192/124 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ragnhild Vatterholm m.fl. EPHORTETYD
749/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev 177/146 Svar på søknad om avstengning vann og fritak kommunale avgifter TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
751/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene - tilskudd 2020 - kap 761 post 67- lindrende behandling og omsorg ved livets slutt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
752/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Informasjon til viltforvaltninga i kommunene i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
746/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Informasjon om sentralt gitt eksamen i grunnskolen våren FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
748/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling - 815924142 Værnesregionen skatteoppkreverkontor EPHORTETYD
758/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon - Bygdekinoen Bygdekinoen EPHORTETYD
606/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til motorferdsel i utmark §5c Kari Kirkvold EPHORTETYD
735/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Referat fra møte 30.01.20 TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
659/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev 177/146 Søknad om avstengning vann og fritak kommunale avgifter Tydal kommune EPHORTETYD
704/2020 20200203 03.02.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av vedtekter med standardvilkår for Tydal kommunes næringsfond EPHORTETYD
630/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev 190/66 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig og garasje FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
631/2020 20200203 03.02.2020 Saksframlegg/innstilling Tydal Skisenter AS - klage på tildelt støtte til Vinterfesten 2020 EPHORTETYD
716/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
717/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om varmebasseng og søknad om støtte til transport SELBU OG TYDAL REVMATIKERFORENING EPHORTETYD
726/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Søknad sommerjobb for svenske legestudenter Svenske legestudenter EPHORTETYD
690/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev 188/283 Foreløpig svar på søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
715/2020 20200203 03.02.2020 Saksframlegg/innstilling Væktarstua Hotell AS - søknad om støtte til oppgradering av hotellrom EPHORTETYD
718/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev 192/124 Svar på søknad om sanitærabonnement GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
721/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev 192/127 Svar på søknad om sanitærabonnement GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
724/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Utlysning av midler til fylkesvise tiltak innenfor Klima- og miljøprogrammet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
725/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev 192/126 Svar på søknad om sanitærabonnement GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
728/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev 167/81 og 82 - Bekreftelse på mottatt svar på henvendelse om rydding av skog Per Horven EPHORTETYD
729/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev 177/146 Svar på søknad om avstengning vann og fritak kommunale avgifter TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
734/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Sletting av panteobligasjon STATENS KARTVERK EPHORTETYD
736/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Svar på påminnelse om valg av representant til representantskapsmøte 21. april 2020 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
741/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev 176/52 Husvollia 34 - Tilsynsrapport av fyringsanlegg utført 07.01.2020 RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
742/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev 192/124 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ragnhild Vatterholm EPHORTETYD
743/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev 192/124 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anders Jernberg EPHORTETYD
727/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Brev til kommunene om ny høringsfrist INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
737/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Muligheter for jobb ved Tydal sykehjem Iris Elgåen Olsen EPHORTETYD
738/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Snøbrøyting og strøing på kommunale veger - Timelister - Per Erik Myrmo Per Erik Myrmo EPHORTETYD
739/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev 191/4/30 Søknad om tillatelse til tiltak - Vindgenerator Morten Storrønning EPHORTETYD
604/2020 20200203 03.02.2020 Saksframlegg/innstilling Endring av rådmannstittel EPHORTETYD
698/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Høring NOU 2019: Ny opplæringslov KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
702/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Serviceavtale - brannslukkeutstyr TESS TRØNDELAG AS EPHORTETYD
692/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Vidar Eggen Olsen Jan Vidar Eggen Olsen EPHORTETYD
693/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev 174/2 Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av setervoll til fritidshusformål - Vedtaket stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
700/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Pristilbud på UV-anlegg - Græsli og Hilmo vannverk BWT BIRGER CHRISTENSEN AS EPHORTETYD
714/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt Stugguvollmoen - Tydalsfestivalen Tydalsfestivalen v/ Toralf Øverås EPHORTETYD
703/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Underskrevet hospiteringsavtale SELBU-TRYKK AS EPHORTETYD
708/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev 169/1 Vedtak i klagesak - dispensasjon til hytte for turistforeningen ved Ramsjøen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
670/2020 20200131 31.01.2020 Utgående brev 168/1 Nytt midlertidig svar på søknad om flytting av tomt 11 i reguleringsplan for Trøen 2 Ivar Flakne EPHORTETYD
688/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev 177/146 Søknad om avstengning vann og fritak kommunale avgifter TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
695/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
696/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
697/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Revidering av selskapsavtale - Innherred renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
699/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Pristilbud UV-anlegg - Hilmo og Græsli vannverk UNIK FILTERSYSTEM AS EPHORTETYD
687/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Informasjon til helsetjenesten om håndtering av personer med mistenkt smitte av coronavirus FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
701/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Eli Holden EPHORTETYD
639/2020 20200131 31.01.2020 Utgående brev Retningslinjer egenandel ved bruk av kommunal bil Gisle Ingmar og Anne Lian Kjøsnes EPHORTETYD
686/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Oversendelse av eksempelfiler for innrapportering av meddommere DOMSTOLENE I NORGE EPHORTETYD
683/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søk om tilskudd til skolebiblioteket UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
684/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Oppretting av feil i NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
673/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Jo Arild Lien EPHORTETYD
682/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad om jobb Matilda Nilsson m.fl. EPHORTETYD
679/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Oppdatering av Kommuneregisteret 2020 Kommuneforlaget AS EPHORTETYD
667/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Alzuber Mohamad Muamen EPHORTETYD
668/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Alison Martine Østby EPHORTETYD
666/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Kontrakt Skanning av Eiendomsarkiv Tydal Kommune INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
651/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av avtale - godtgjøring for beredskap Bjørn Arve Hjertmoen EPHORTETYD
652/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av avtale - godtgjøring for beredskap Helge Joar Kløften EPHORTETYD
653/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av avtale - godtgjøring for beredskap Arne Rokkones EPHORTETYD
654/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av avtale - godtgjøring for beredskap Stian Østby EPHORTETYD
655/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av avtale - godtgjøring for beredskap Asbjørn Hegstad EPHORTETYD
656/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av avtale - godtgjøring for beredskap Idar Oliver Putte Aspén EPHORTETYD
657/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av avtale - godtgjøring for beredskap Fagforbundet Tydal EPHORTETYD
664/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
680/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - deltidsmannskaper brann- og redningstjeneste - forlengelse av avtale Markus Andersen EPHORTETYD
663/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev 188/125 Oppgjørsbilag grunneiererstatning Tensio TS AS EPHORTETYD
665/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Attest Gry Berggård EPHORTETYD
641/2020 20200129 29.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av avtale - godtgjøring for beredskap Øystein Bremset EPHORTETYD
628/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tydal Skisenter AS - svar på søknad om støtte til vinterfesten 15. februar Martin Eriksson EPHORTETYD
635/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev 188/283 Søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
634/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 27.01.2020 for allmenlege (vedtaksnr. 100006738938057V01) HELFO EPHORTETYD
644/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Tilsyn i byggesaker - Innrapportering DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET EPHORTETYD
633/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Kompetanse og innovasjon i helse og omsorgstjenesten 2020 - informasjon om tilskudd ot invitasjon til temadag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
643/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev 4. kvartal rapport 2019 fra Naboer AB Naboer AB EPHORTETYD
649/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Om antibiotika intervensjonen "RASK" (Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunen) i Trøndelag - ledelsesforankring UNIVERSITETET I OSLO EPHORTETYD
637/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev 165/48 Søknad om sanitærabonnement STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
636/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra skogfondsforskriftens §4 - Thomas Angells stiftelse LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
593/2020 20200129 29.01.2020 Utgående brev 192/42 Spørsmål vedrørende tilknytning av offentlig avløp Alf Morten Kleven EPHORTETYD
594/2020 20200129 29.01.2020 Utgående brev 190/34 Spørsmål vedrørende tilknytning av offentlig avløp Otto Flatmo EPHORTETYD
595/2020 20200129 29.01.2020 Utgående brev 192/83 Spørsmål vedrørende tilknytning offentlig avløp Snorre Stensen EPHORTETYD
629/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag om motorferdsel i forbindelse med utbedring av skiløypetrase - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
558/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev Tydal Skisenter AS - svar på søknad om støtte til vinterfesten 15. februar TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
607/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
608/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev 196/1 Oversendelse av matrikkelbrev STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
612/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
601/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Tildelingsbrev kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
625/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Oversendelse av hjelpeskjema KOSTRA landbruk for rapporteringsåret 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
626/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for kommuneplanens arealdel - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
616/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Mia Franzén EPHORTETYD
465/2020 20200128 28.01.2020 Saksframlegg/innstilling Endring av forskrift EPHORTETYD
621/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Forlengelse avtale med Securitas AS Værnesregionen - Innkjøp EPHORTETYD
622/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Årsregnskap, noter og revisjonsberetning 2018 VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
585/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
586/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
614/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Underskrevet Ansettelseskontrakt - midlertidig ***** EPHORTETYD
615/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Embla Dahlseng Østby EPHORTETYD
619/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
581/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende brøyting ved ungdomsskolen INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
602/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev 190/66 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
603/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Trekker søknad på stilling som 100% vikariat institusjonskokk Svanhild Rønning Fossum EPHORTETYD
605/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Til eierkommuner i Trønderenergi AS TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
617/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Informasjon - helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver -tilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
618/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Ingrid Haugen EPHORTETYD
623/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til transport Tydal - Selbu t/r SELBU OG TYDAL REVMATIKERFORENING EPHORTETYD
624/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Påminnelse om valg av representant til representantskapsmøte 21. april 2020 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
596/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev 170/5 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Trond Øyum EPHORTETYD
599/2020 20200128 28.01.2020 Saksframlegg/innstilling Valg til forstanderskapet ved Selbu sparebank EPHORTETYD
600/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Ber om rapportering - tilskudd 2019 - kap 765 post 60 - psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
627/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5c i nasjonal forskrift - Harald Græsli Harald Græsli EPHORTETYD
589/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev 192/124 Søknad om sanitærabonnement GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
590/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev 192/127 Søknad om sanitærabonnement GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
591/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev 192/126 Søknad om sanitærabonnement GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
597/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5a i nasjonal forskrift - William Martin Viken William Martin Viken EPHORTETYD
609/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 922179166 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
611/2020 20200128 28.01.2020 Utgående brev 197/1 Oversendelse av matrikkelbrev STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
613/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev Signert avtale mellom Tydal kommune og Næringsforeningen i Værnesregionen NÆRINGSFORENINGEN I VÆRNESREGIONEN EPHORTETYD
592/2020 20200128 28.01.2020 Inngående brev 174/70 Tilleggsopplysninger til byggesøknad Lisbeth Rem EPHORTETYD
463/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev 165/23 og 33 Svar på forespørsel om kjøp av eiendommen Lunheim GRÆSLI IDRETTSLAG EPHORTETYD
286/2020 20200127 27.01.2020 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av person til kransenedleggelse 17.mai 2020 EPHORTETYD
353/2020 20200127 27.01.2020 Utgående brev Refusjonskrav for mottatt tilskudd knyttet til gjennomføring av pårørendeskole for pårørende til personer med demens Selbu kommune, helse og sosial EPHORTETYD