eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3158/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Sluttrapport LACHTL85 Kartverket Trøndelag EPHORTETYD
3152/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Kristoffer K Kirkvold EPHORTETYD
2240/2020 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling 191/4/30 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av vindgenerator EPHORTETYD
3147/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Arne Vullum EPHORTETYD
3160/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innsyn over avtaler kommunen har inngått med leverandører av smittevernutstyr i perioden 01.03.2020-01.05.2020. VERDENS GANG GRAFISKE KLUBB EPHORTETYD
3157/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - Tor Ole Rønning Tor Ole Rønning EPHORTETYD
3159/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev 177/91 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Agnar Søraa EPHORTETYD
3136/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Oppfordring til næringsliv vedrørende koronavettregler TYDAL GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
3137/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema Trondhjems Turistforening gratisopphold TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
3138/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Om private, fortjenestebaserte aktørers leie og bruk av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg - fotball KULTURDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3139/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev 172/6 Forelegging av planer om tiltak innen områdekonsesjon DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
3140/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om utbetaling av resterende tilskudd Tor Ole Rønning EPHORTETYD
3142/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Even Østbyhaug EPHORTETYD
3162/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Invitasjon til FTU trafikksikkerhetsseminar 10. juni 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
934/2020 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling Rådyrtildeling 2020 EPHORTETYD
3161/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om deltidsstilling Ragni Olaug Rotvold EPHORTETYD
1722/2020 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling Høring av revidert renovasjons- og slamforskrift - Innherred Renovasjon EPHORTETYD
1700/2020 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling 182/3 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt EPHORTETYD
1771/2020 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling 169/88 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av jaktbu/sikringsbu med uthus ved Bustvola EPHORTETYD
1796/2020 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling 174/70 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til fritidsbolig EPHORTETYD
3153/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Espen Horven EPHORTETYD
2958/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om likviditetstiltak "Koronakrise" AUROTECH ULTRASOUND AS EPHORTETYD
3155/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Erik Tangstad Kirkvold EPHORTETYD
1518/2020 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling 176/1 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av boligtomt EPHORTETYD
1527/2020 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Næssdalens hytteforening - Usmesjøen - Skiløyper EPHORTETYD
3143/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Jan Vidar Eggen Olsen EPHORTETYD
3144/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Bjørn Kløften EPHORTETYD
2742/2020 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling Årsberetning 2019 - uttalelse fra UMS EPHORTETYD
3151/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Stian Østby EPHORTETYD
3146/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Rune Aas EPHORTETYD
3145/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Arne Rokkones EPHORTETYD
3149/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Markus Andersen EPHORTETYD
3150/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Helge Joar Kløften EPHORTETYD
6985/2019 20200522 22.05.2020 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel i utmark §6 i nasjonal forskrift - transport av materialer til restaurering av hytte 192/10 EPHORTETYD
3148/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Bjørn Roar Lien EPHORTETYD
3154/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Rolf Bjarte Lien EPHORTETYD
3156/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Øystein Bremset EPHORTETYD
3141/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting - Brann Tor Morten Welve EPHORTETYD
3093/2020 20200522 22.05.2020 Utgående brev 169/88 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for jaktbu/sikringsbu Aune sameie v/Ivar Flakne EPHORTETYD
2456/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Søknad arbeidsplassbrille Dortea Østbyhaug m.fl. EPHORTETYD
3119/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Angående søknad om økonomisk støtte til utarbeiding av kommunedelplan for naturmangfold - Takk for utvist interesse MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
3108/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Angående klage på feieavgift 172/51 RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
3109/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3110/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Årsrapport med årsregnskap 2019 - Værnesregionen skatteoppkreverkontor MALVIK KOMMUNE EPHORTETYD
3118/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Et siste krafttak for barna i Moria Arbeidsgruppen "Evakuer barna fra Moria" EPHORTETYD
3135/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - Bjørn H. Johansen Bjørn Hilmar Johansen EPHORTETYD
3115/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev 188/2 - Høring på mindre endring av reguleringsplan for Rotåa hyttefelt Asbjørn Elverum m.fl. EPHORTETYD
3117/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Orientering om svar fra fylkesmannen om isfiskeløypenes framtid Saanti sijte m.fl. EPHORTETYD
3123/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
3125/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3127/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Etterfølgende kontroll - videreføring av vedtak om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3128/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til arbeid med plan for Friluftslivets ferdselsårer TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
3129/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - særlig farlig skolevei, Martin Østby Silje-Mari Hovin EPHORTETYD
3130/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Møteinnkalling årsmøte/generalforsamling TONE 28.05.2020 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
3132/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på fornyelse Tydal kulturskole ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3107/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Oppsigelse autorisasjon - turistkontor Tydal kommune NHO REISELIV EPHORTETYD
3126/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - særlig farlig skolevei, Sander Østby Silje-Mari Hovin EPHORTETYD
3102/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev 167/36 Svar på søknad om fradeling av eksisterende våningshus fra landbrukseiendommen Malmhaugen - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Krister Haarstad m.fl. EPHORTETYD
3104/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Næssdalens hytteforening - Usmesjøen - Skiløyper Næssdalen hytteforening v/Børge Hanssen EPHORTETYD
3114/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Svar vedrørende henvendelse om Isfiskeløypenes framtid i Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3120/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Bestilling av bygningstegninger Aktiv Eiendom EPHORTETYD
3105/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - §5b og §6 i nasjonal forskrift – ***** ***** Torgeir Skirstad EPHORTETYD
3111/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Trøndelag Reiseliv 19.06.2020 TRØNDELAG REISELIV AS EPHORTETYD
3112/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Protokoll fra ordinær generalforsamling i Studiesenteret.no. AS STUDIESENTERET.NO AS EPHORTETYD
3113/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler for skoleelev - sommerjobb for skooleungdom Harald Græsli EPHORTETYD
3100/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev 182/3 Svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt Valborg Margrete Størseth EPHORTETYD
3101/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev 191/4/30 Svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av vindgenerator Morten Storrønning EPHORTETYD
3124/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTETYD
5578/2018 20200520 20.05.2020 Utgående brev Trafikksikker kommune - brev usendt til lag og organisasjoner TYDAL KOMMUNE NÆRING- OG KULTURADMINISTRASJON EPHORTETYD
3068/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev 172/211 Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av fritidsbolig ELSE DAHLSENG ARKITEKTER EPHORTETYD
3073/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
3080/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV EPHORTETYD
3081/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Janne Kløften EPHORTETYD
3084/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Underskrevet databehandleravtale mellom Tydal kommune og Biblioteksentralen SA BIBLIOTEKSENTRALEN SA EPHORTETYD
3085/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Hege Kløften EPHORTETYD
3086/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Hege Kløften EPHORTETYD
3087/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig - avslag Janicke Fremo EPHORTETYD
3089/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Veileder til garanti og finansforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3071/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA EPHORTETYD
3079/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev 167/36 Svar på søknad om fradeling av eksisterende våningshus fra landbrukseiendommen Malmhaugen - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Krister Haarstad m.fl. EPHORTETYD
3082/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Ida Sofie Borseth Bjerkan EPHORTETYD
3083/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Sigrid Skrødal EPHORTETYD
3088/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3090/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Rådyrtildeling 2020 Arvid Paul Lund m.fl. EPHORTETYD
3106/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Nasjonal forskrift §6 - Næssdalens hytteforening - Usmesjøen - Skiløyper Næssdalen hytteforening v/Børge Hanssen EPHORTETYD
2897/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Storekervegen 52 Ann Mari Lundemo EPHORTETYD
3078/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Veileder til KOSTRA-forskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3053/2020 20200519 19.05.2020 Internt notat 169/88/5 - Klar for oppretting av punktfeste i Skarpdalen - Laila Bergstrøm Egil Steinar Slind EPHORTETYD
3103/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark §6 i nasjonal forskrift - transport av materialer til restaurering av hytte 192/10 STUGUDAL EIENDOM AS m.fl. EPHORTETYD
3054/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Om søknad om rettet tildeling - fellingstillatelser for 2020 Stugudal Søndre Jaktlag m.fl. EPHORTETYD
3098/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev 176/1 Svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av boligtomt Lars Elias R Bransfjell EPHORTETYD
3091/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev 187/13- Svar på klage - Faktura angående feiing og tilsyn Torgeir Welve EPHORTETYD
3094/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev 168/1 Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av fritidsbolig RINDALSHYTTER AS EPHORTETYD
3095/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tilleggsopplysninger Reinert Aas EPHORTETYD
3099/2020 20200519 19.05.2020 Utgående brev 169/88 Svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av jaktbu/sikringsbu med uthus ved Bustvola Ivar Flakne m.fl. EPHORTETYD
3074/2020 20200519 19.05.2020 Internt notat Møteprotokoll UMS 14.05.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
3026/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Underskrevet leieavtale Clara Antonie Lysholm EPHORTETYD
2814/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev 167/3 Godkjent søknad om nydyrking Maren Gullbrekken EPHORTETYD
2898/2020 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Stugudal Camping - søknad om tilskudd til kjøp av utendørs betalingsterminal EPHORTETYD
3011/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Graving for fiber del 2 OK Bygg og Anlegg Fiber og Blåseisolering EPHORTETYD
3008/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak - Fysioterapeut HELFO EPHORTETYD
2955/2020 20200518 18.05.2020 Internt notat Reviderte retningslinjer for tilskudd fra bedriftsmidler/koronatiltak Mari Evjen EPHORTETYD
650/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev 188/283 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
3013/2020 20200518 18.05.2020 Internt notat Notat 17. mai 2020 Mari Evjen EPHORTETYD
3019/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilgjengelighet til sosiale tjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2869/2020 20200518 18.05.2020 Internt notat Tertialrapport 1. tertial pr. 30.04.20 Ingjerd Tuset m.fl. EPHORTETYD
2485/2020 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Anne Mona Lunden - søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak EPHORTETYD
2967/2020 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Tydal museum - vedlikehold og finansiering EPHORTETYD
3010/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev 177/71 Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring fra hoveddel til tilleggsdel Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
3015/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier Dortea Østbyhaug EPHORTETYD
3020/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Astri Johanne Tømmeråsmo EPHORTETYD
3021/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Ruth Kristin Engen EPHORTETYD
3024/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Høring - Feil i utregning av minsteareal TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTETYD
3034/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Høring - fagetatenes innspill til Nasjonal transportplan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
3036/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Varsel om omadressering av vegadresse Lars Kleveland EPHORTETYD
3042/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Varsel om omadressering av vegadresse Anne Wille Apold m.fl. EPHORTETYD
3046/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Avtale tilsyn mv. ved Henfallet 2020 Ingebrigt Kirkvold EPHORTETYD
3041/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar søknad om permisjon uten lønn Kari Bjørgård Aune EPHORTETYD
3018/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling i omsorgstjenesten Siri Stuesjø EPHORTETYD
3037/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Varsel om omadressering av vegadresse Arnfinn Nordfjell EPHORTETYD
3038/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev 169/88 Melding om delegert vedtak - opprettelse av 5 punktfester i Skarpdalen Berit Aune m.fl. EPHORTETYD
3039/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Reviderte retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og i verneområder KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3050/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev 174/70 Svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til fritidsbolig Lisbeth Rem EPHORTETYD
3032/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Varsel om omadressering av vegadresse Atle Skjetne EPHORTETYD
3056/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om omadressering av vegadresse Atle Skjetne EPHORTETYD
2982/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom Nora Kløften EPHORTETYD
3027/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Intensjon om deltagelse Safetec Nordic AS EPHORTETYD
3028/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3029/2020 20200518 18.05.2020 Utgående brev Varsel om omadressering av vegadresse Gerd Ballangrud m.fl. EPHORTETYD
3022/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/ vikararbeid etter tilkalling Ola Morten Græsli EPHORTETYD
3023/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/ vikararbeid etter tilkalling Inga Berit Lein EPHORTETYD
3025/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Underskrevet avtale - handlingsplan strakstiltak Headspin AS EPHORTETYD
3044/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Midtnordenkomiteen: Nominere til kulturprisen 2020, tema kultur og helse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2849/2020 20200518 18.05.2020 Saksframlegg/innstilling Rullering næringsplan EPHORTETYD
3003/2020 20200516 16.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat renhold - st. ref. (4236506772) Praewa Janthed EPHORTETYD
3004/2020 20200516 16.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat renhold - st. ref. (4236506772) Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
2259/2020 20200515 15.05.2020 Saksframlegg/innstilling Betalingssatser skolefritidsordningen (SFO) EPHORTETYD
2275/2020 20200515 15.05.2020 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel i utmark - §5b og §6 i nasjonal forskrift – ***** ***** EPHORTETYD
2976/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Etterspurte dokument JORULF LELLO EPHORTETYD
2985/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Graving for fiber OK Bygg og Anlegg Fiber og Blåseisolering EPHORTETYD
2995/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev 192/1 Svar angående forhåndsvarsel DALSLIA HYTTEFORENING EPHORTETYD
2989/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Faktura angående feiing og tilsyn Torgeir Welve EPHORTETYD
2975/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Graving for fiber del 2 OK BYGG & ANLEGG AS EPHORTETYD
2972/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Milano Pizza og Grill Akcay MILANO PIZZA OG GRILL - AKCAY EPHORTETYD
2973/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om bedriftsmidler/koronatiltak - Tydal Sveis og Mek TYDAL SVEIS & MEK v/Idar Østby EPHORTETYD
2977/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Høring - Nytt forslag om endring av forskrift for minsteareal for hjortevilt, Tydal kommune, Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTETYD
2984/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Åsgrinda planforslag 06.05.2020 NTE, ENORDATA OKBYGG EPHORTETYD
2994/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Ny veileder om Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3000/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Driftsplan og avskytningsavtale 2020-2022 - forslag jaktområde vest, Aune - Græsli - Hilmo - Ås Geir Hilmo EPHORTETYD
3001/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Tydal kommune - Manglende tilbakemelding på oversendt forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2992/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Berit Solli EPHORTETYD
2983/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Opplysninger om fritak feiing- og tilsyn ***** Røros kommune EPHORTETYD
2986/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev 166/4 Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2987/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Stugudal bedriftsnettverk ***** EPHORTETYD
2993/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om betalingsutsettelse ***** ***** EPHORTETYD
2971/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd - Brekka barnas bygdetun Lars Græsli EPHORTETYD
3002/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat renhold - st. ref. (4236506772) Maria Apple Punay Sørlie EPHORTETYD
2934/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom Simen Sigolsen EPHORTETYD
2935/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom Are Johannes Lunden EPHORTETYD
2936/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom Kristoffer Simonsen Hjertmoen EPHORTETYD
2974/2020 20200515 15.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - ny sak - Moheim Camping MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
2978/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Anmerkning - Mindre endring i reguleringsplan for Væktarstuaområdet 1665-2014-003 Frode Jenssen EPHORTETYD
2990/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Betaling feiing/ tilsyn Tydalsvegen 203 Torgeir Welve EPHORTETYD
2991/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Støtte til trafikksikkerhetsarbeid – vilt og tryggere trafikk TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2979/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Generalforsamling i TONE 2020 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
2952/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev Farts-skilt ved museum Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
2959/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Synne Dyrhaug EPHORTETYD
2960/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - skjøte STATENS KARTVERK EPHORTETYD
2964/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om nedsatt minsteareal for felling av elg Stugudal Søndre Jaktlag m.fl. EPHORTETYD
2965/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om rettet tildeling - fellingstillatelser for 2020 Stugudal Søndre Jaktlag m.fl. EPHORTETYD
2939/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Renteregulering 27.05.2020 KOMMUNALBANKEN AS EPHORTETYD
2953/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev 190/49 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av gjerde Bente Brinchmann EPHORTETYD
2956/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Koronaepidemien og innbyggere med utviklingshemming NFU TRØNDELAG FYLKESLAG EPHORTETYD
2957/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Ny løsning for elektronisk innsending av MSIS-melding FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
2937/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev 177/91 Nytt foreløpig svar på søknad om byggetillatelse Agnar Søraa EPHORTETYD
2942/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling i omsorgstjenesten Siri Stuesjø EPHORTETYD
2943/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Status aksjeselskapet Veien Stuesjø - Aursund Kontrollutvalget i Røros kommune EPHORTETYD
2946/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev 182/2 Søknad om tilatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til bolighus Gjermund B Rolseth EPHORTETYD
2954/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæringer - Ren Røros Intelligent Automation Ren Røros Intelligent Automation EPHORTETYD
2940/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Støtteordning for hurtigladere for elbil i distriktet i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
2947/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat renhold - st. ref. (4236506772) Javier Sánchez EPHORTETYD
2948/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Kunngjøring av igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019-2023 Selbu kommune EPHORTETYD
2949/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev 166/4 Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2951/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev 188/280 Manglende dokumentasjon til søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
2938/2020 20200514 14.05.2020 Utgående brev 177/89 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Jan Egil Østbyhaug EPHORTETYD
2968/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om høring - tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mm KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2969/2020 20200514 14.05.2020 Inngående brev Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2914/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Informasjon om kontanthandtering i banken SELBU SPAREBANK EPHORTETYD
2915/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Digital utbetalingsanmodning og etterrapportering SMIL, UKL og verdensarv FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2916/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Høyring - endring av myndigheit etter oreigningslova § 15 Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTETYD
2920/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev 177/89 Vannmålermelding - Jan Egil Østbyhaug O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
2921/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Innsending av omsetningsoppgave for skjenking av alkohol 2019 - utsettelse av innsendingsfrist TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
2922/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2923/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier Dortea Østbyhaug EPHORTETYD
2924/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Underskrevet avtale for innpass ICE i mobilsender Rotvoldlia ICE COMMUNICATION NORGE AS EPHORTETYD
2908/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Utlysning av midler 2020 - Barnevernfaglig videreutdanning BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTETYD
2909/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Bestill tilgang til nasjonalt register over tilgjengelig beredskapspersonell HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2917/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Tilsynsrapport av 04.05.2020 TENSIO TS AS EPHORTETYD
2925/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev 169/2/8 - Svar på spørsmål vedrørende faktura feiing Terje Bakken m.fl. EPHORTETYD
2931/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Informasjon om maler og Digital utbetalingsanmodning og etterrapportering SMIL FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2932/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Kjørebok for sesongen 2019/2020 - Reinert Aas Reinert Aas EPHORTETYD
2933/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** NAV TILTAK TRØNDELAG EPHORTETYD
2918/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
2907/2020 20200513 13.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om kinokonsesjon Bygdekinoen m.fl. EPHORTETYD
2910/2020 20200513 13.05.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende faktura feiing Anne Elisabeth Bakken m.fl. EPHORTETYD
2759/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Korrigert eiendomsskatteutskrivning for skatteårene 2016, 2017 og 2018 Statkraft Energi AS EPHORTETYD
2885/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad om støtte til fagbrev Ane Marie Dahlen EPHORTETYD
2761/2020 20200512 12.05.2020 Internt notat Møteprotokoll UMS 05.03.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
2893/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Felles dugnad i trøndersk reiseliv del 2 - BIO Trøndelag utvides med ressurser og innretning fra og med i dag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2895/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Protokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing Sør-Trøndelag - årsmøte 2020 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTETYD
2905/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Skal kommunene svare all den tid det er vedtatt en endring som skal gjelde fra 1. oktober - Endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen med mer) KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2902/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev 189/2 Svar på henvendelse om byggetiltak BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTETYD
2906/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Revisjonsberetning med presisering knyttet til budsjettavvik Revisjon Midt-Norge SA EPHORTETYD
2896/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 174/103 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av garasje/uthus Eyvind Molde EPHORTETYD
2870/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Underskrevet avtale Innherred renovasjon - Tydal kommune 01.01.2020 - 31.12.2022 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
2876/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Kommunekraft AS 27. mai 2020 ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA EPHORTETYD
2879/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om å gi innspill til Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
2880/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Notat etter møte 6. mai mellom Jørgen Junior Lysholm og Tydal kommune Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
2881/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endring i forskrift til friskoleloven - krav om realkompetansevurdering UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
2882/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - oppfølging med tilsynsmal NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER EPHORTETYD
2883/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon båndtvang i forbindelse med rypetelling høst 2020 Christian Røkke EPHORTETYD
2886/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Endelig vedtak om fødselspenger fra NAV Kari Bjørgård Aune EPHORTETYD
2891/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Avtale om installasjon av teknisk utstyr i mobilmast Tydal - til signering LARSEN CONSULT AS EPHORTETYD
2874/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Telenors modernisering av infrastrukturen - oppdatert informasjon TELENOR NORGE AS EPHORTETYD
2877/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 08.05.2020 for allmennlege HELFO EPHORTETYD
2878/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Om søknad om fellingstillateler for 2020 Løvøya elgvald v/Gjermund Rolseth EPHORTETYD
2884/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Avtale om installasjon av teknisk utstyr i mobilmast Tydal ICE EPHORTETYD
2888/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev 181/105 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Kåre Lunden EPHORTETYD
2889/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn Kari B Aune EPHORTETYD
2894/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Informasjon om felles dugnad i trøndersk næringsliv del 2 -BIO Trøndelag utvides med ressurser og innretning fra og med i dag Næringsaktører i Tydal EPHORTETYD
2815/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Storekervegen48 Clara Antonie Lysholm EPHORTETYD
2899/2020 20200512 12.05.2020 Inngående brev 189/2 Henvendelse om byggetiltak BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTETYD
2785/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd til lønnsmidler Lars Græsli EPHORTETYD
2792/2020 20200512 12.05.2020 Utgående brev Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd til lønnsmidler Olaf Svelmo EPHORTETYD
2854/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2020 KULTURDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2841/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Astri Tømmeråsmo EPHORTETYD
2842/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Søknad om fellingstillateler for 2020 Løvøya elgvald v/Gjermund Rolseth EPHORTETYD
2847/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER EPHORTETYD
2863/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2864/2020 20200511 11.05.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 07.05.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
2865/2020 20200511 11.05.2020 Internt notat Møteprotokoll kommunestyret 07.05.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
2824/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev 191/1/36 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Arvid Fines EPHORTETYD
2871/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Mia Franzén EPHORTETYD
2861/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Orientering om skjønnstildeling Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2868/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om produksjonstilskudd og korona LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
2751/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev 164/10 og 38, godkjent plan for nydyrking. GUNN HILMO EPHORTETYD
2856/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Forespørsel om tømmer/vedhogst Frank Brevik EPHORTETYD
2731/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev 168/1 Behandlet søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Ivar Flakne EPHORTETYD
2836/2020 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tjenestebevis Mehari G. Semere EPHORTETYD
2844/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev 188/6 og 188/170 Privat forslag til ny reguleringsplan - Moheim camping - 5033-2019-001 GEOTYDAL AS EPHORTETYD
2846/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedrørende utvidet oppstart av skoleskyss for grunnskolene fra 11.05.20 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTETYD
2848/2020 20200511 11.05.2020 Inngående brev Årsrapport 2019 Midt-Norge 110-sentral IKS MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS EPHORTETYD
2840/2020 20200510 10.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunal kulturmidler UL VÅRFRYD Jo Vegard Hilmo EPHORTETYD
2837/2020 20200509 09.05.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei Silje-Mari Hovin EPHORTETYD
2838/2020 20200509 09.05.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei Silje-Mari Hovin EPHORTETYD
2839/2020 20200509 09.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunal kulturmidler TYDAL HUSFLIDSLAG Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
2825/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Vedrørende utbedring av feil/mangler i henhold til kontrollrapport - avslutning av sak TENSIO TS AS EPHORTETYD
2826/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Innsending av omsetningsoppgave for skjenking av alkohol 2019 - utsettelse av innsendingsfrist TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
2828/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Ytterligere forlengelse av åpningstid for isfiskeløypene til og med 17. mai 2020 ØSTBY-ESSAND GRUNNEIERLAG SA m.fl. EPHORTETYD
2829/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Skadefelling uten hjemmel i lovverket DYRENES RETT EPHORTETYD
2804/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev 191/1/36 Foreløpig svar på byggesak Arvid Flines EPHORTETYD
2807/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Lise Mari Sesseng EPHORTETYD
2810/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev 181/105 Vannmålermelding Kåre Lunden EPHORTETYD
2813/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Høring - Stjørdal kommune, samfunnsdelen til kommuneplanen, utlegging til offentlig ettersyn Stjørdal kommune EPHORTETYD
2816/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev 191/1/36 Kvittering for nabovarsel Arvid Fines EPHORTETYD
2820/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Utlysning av tilskuddsordningen "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom" for 2020 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTETYD
2821/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Covid -19 - Problemstilling ang. regler for isolasjon - Svar på henvendelse fra Helse Møre og Romsdal HF HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2535/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Bekreftelse av folkevalgt verv Jens Arne Kvello EPHORTETYD
2640/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Endring lønn Ingrid Johanne Haarstad EPHORTETYD
2812/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev 174/103 Fasadetegning JOHN BERGGÅRD EPHORTETYD
2818/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialhelsetenesta m.m. HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2819/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2020 - oppdaterte satser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2823/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Utfyllende informasjon til kommunene vedrørende oppdrag om utvidelse av prøvetakingskapasiteten ved Covid-19 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2827/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Svar på henvendelse om ytterligere forlengelse av sesong for isfiskeløypene 2020 ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
2832/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2794/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd til lønnsmidler BIL OG LANDBRUK AS EPHORTETYD
2801/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev 172/199 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig Roger Eriksen EPHORTETYD
2802/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Orientering om virksomhetsoverdragelse N.K.S. VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I MIDT-NORGE AS EPHORTETYD
2806/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt Lene Ailin B Brandtzæg EPHORTETYD
2808/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev 177/91 Ettersending av dokumenter til søknad om tilbygg til fritidsbolig Agnar Søraa EPHORTETYD
2830/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Oppdatert smittevernveileder og støttemateriell for barnehager UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
2831/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Dokumenter fra representatskapsmøte 29.04.2020 Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTETYD
2833/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Nytt om de nye læreplanene i valgfagene UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
2835/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Varsling ved funn av syke eller selvdøde villsvin MATTILSYNET EPHORTETYD
2793/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd til lønnsmidler Tydal Trappefabrikk A/S EPHORTETYD
2834/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Konsesjonssøknad 2020 - kopi Bygdekinoen EPHORTETYD
2790/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd til lønnsmidler MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
2791/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd til lønnsmidler Ellen F Ø Brandtzæg EPHORTETYD
2786/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd til lønnsmidler STUGUDAL DRIFT AS EPHORTETYD
2787/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd til lønnsmidler TYDAL KOMMUNE TEKNIKK LANDBRUK OG MILJØ EPHORTETYD
2788/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd til lønnsmidler STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK EPHORTETYD
2822/2020 20200508 08.05.2020 Inngående brev Alle skoler åpnes UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
2803/2020 20200508 08.05.2020 Utgående brev Vedrørende tilbud om kino Bygdekinoen EPHORTETYD
2776/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev 192/124 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
2782/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Byggesøknad - oppføring av tilbygg fritidsbolig Arvid Fines EPHORTETYD
2783/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endringer i Sametingets planveileder Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
2716/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev 181/195 Oversendelse av skjøte til tinglysing STATENS KARTVERK EPHORTETYD
2741/2020 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling Årsberetning 2019 for Tydal kommune - uttalelse fra REF EPHORTETYD
2768/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Yogaliva YOGALIVA Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
2770/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Underskrevet databehandleravtalen mellom Tydal kommune og Vigilo AS VIGILO AS EPHORTETYD
2743/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Tilleggsopplysninger til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av molo i Esandsjøen FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
2749/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Møtereferat Tydal kommune og Tydal museums venner TYDAL MUSEUMS VENNEFORENING EPHORTETYD
587/2020 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling 167/36 Fradeling av eksisterende våningshus fra landbrukseiendommen Malmhaugen - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel EPHORTETYD
2774/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til handel og oppbevaring av pyroteknisk vare Coop Prix Tydal EPHORTETYD
2773/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter gjennomført årsrevisjon 2019 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
1879/2020 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling VærMed for en bedre folkehelse i Værnesregionen (Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og Frosta) EPHORTETYD
1911/2020 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan Vold i nære relasjoner 2020-2024 EPHORTETYD
2670/2020 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskudd 2020 - Gla`dans EPHORTETYD
2779/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Bekreftelse - mottatt søknad om bredbåndsmidler for 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2778/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Vedtak - Delstrategi, veg 2019-2030 - justering av pkt. 13,5 veglys TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2800/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Åpning av skoler og skoleskyss Atb EPHORTETYD
2784/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev 172/199 Søknad om ferdigattest Roger Eriksen EPHORTETYD
2764/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev Søknad om midler til utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold i Tydal kommune MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
2769/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2795/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Svar fra Fylkesmannen i Trøndelag som gjelder hvilke retningslinjer kommunen kan bruke for å "tvinge" eiendommer inn på offentlig vann og avløp FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2797/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene angående vandelsvurdering av meddommere FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
2798/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Ekstern høring - om befalinger om LAR under Covid-19 epedimien HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2777/2020 20200507 07.05.2020 Utgående brev 188/280 Foreløpig svar på søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
2054/2020 20200507 07.05.2020 Saksframlegg/innstilling Ansvarlig festkultur i kommunene i Værnesregionen EPHORTETYD
2507/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Yogaliva - søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak EPHORTETYD
2744/2020 20200506 06.05.2020 Internt notat Møteprotokoll REF 03.02..2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
2746/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev 177/146 Tilsynsrapport utbedret. K. Eidem Elktro AS EPHORTETYD
2750/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Garasje Sentret, Tilsynsrapport 283897 utbedret. K. Eidem Elektro AS EPHORTETYD
2752/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Gatelys Øtsbyvegen 6. Tilsynsrapport 282260 utbedret. K. Eidem Elektro AS EPHORTETYD
2753/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Notat om regler som gjelder på veterinærområdet ved utbrudd av koronasmitte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2754/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Melding om vedtak fattet i medhold av kommunelovens § 11-8 EPHORTETYD
2745/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Påminnelse om utbedring av feil i henhold til vårt vedtak, sak 276449 TrønderEnergi Nett AS EPHORTETYD
2747/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev 177/146 Rønningsgjardet 19. Påminnelse om utbedring av feil i henhold til vårt vedtak TrønderEnergi Nett AS EPHORTETYD
2748/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev 177/146 Rønningsgjardet 19. Tilsynsrapport utbedret. K. Eidem Elektro AS EPHORTETYD
2734/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - Adresse endring for faktura / oversikt over fakturaer Øyvind Røsten EPHORTETYD
2738/2020 20200506 06.05.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 30.04.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
2756/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på prognoseskjema for timer til samisk opplæring FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTETYD
2758/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Erfaren sykepleier ledig for arbeid i sykehjem ukene 23 - 33 2020 VIKTEAM LÆGEVIKARBUREAU EPHORTETYD
2739/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 04.05.2020 for allmennlege HELFO EPHORTETYD
2740/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Søknad om ytterligere forlengelse av åpningstid for isfiskeløypene i Tydal 2020 Esand reinbeitedistrikt m.fl. EPHORTETYD
2771/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Utkast til oppdatert grunneieravtale TYDAL GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
2760/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Utsatt frist for å gi innspill til Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag - 1. Juli 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
2732/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Moheim Camping - søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - ny sak EPHORTETYD
2733/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Svar på henvendelse - Vedtak om fritak feie- og tilsynsavgift Rotøyvegen 78 og 82 RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
2735/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad om ytterligere forlengelse av åpningstid for isfiskeløypene 2020 NESJØ VESSINGSJØ GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
2736/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt tilbakemelding på Mattilsynets vedtak i sak 18/123138 av 14. mai 2019 MATTILSYNET EPHORTETYD
2737/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev E-post, Bredbånd i Tydal - Vannledning i Stugudal TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2755/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev 175/66 Registrert jordfeil i elanlegg. Sak nr 283999 TENSIO TS AS EPHORTETYD
2763/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Forespørsel Trøndelag fylkeskommune om sambruk av mateskap krysset FV705/FV6732 Østbyvegen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2772/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunal kulturmidler U L FJELLBLINK Lena Wærnes EPHORTETYD
2692/2020 20200506 06.05.2020 Utgående brev Notat fra møte på teams 04.05.2020 kl 13 - 14 GEOTYDAL AS m.fl. EPHORTETYD
2632/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Brekka barnas bygdetun - søknad om tilskudd EPHORTETYD
2672/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Milano Pizza og Grill Akcay - søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak EPHORTETYD
2641/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Tydal Sveis og Mek - søknad om bedriftsmidler/koronatiltak EPHORTETYD
2757/2020 20200506 06.05.2020 Inngående brev Registreringsinstruks stikkrenner STATENS KARTVERK EPHORTETYD
2576/2020 20200506 06.05.2020 Saksframlegg/innstilling Moheim Camping AS - søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak EPHORTETYD
2726/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Signert lisensavtale DOCUMASTER AS EPHORTETYD
2727/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Underskrevet Ansettelseskontrakt - Ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Maren Gullbrekken EPHORTETYD
2728/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Ingrid Johanne Haarstad EPHORTETYD
2729/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Guri Simonsen EPHORTETYD
2710/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev 188/283 Oversendelse av matrikkelbrev - Sammenslåing Marthe Møsth Johansen m.fl. EPHORTETYD
2711/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Høring - Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2718/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Vedtak om fritak feie- og tilsynsavgift Rotøyvegen 78 og 82 RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
2720/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad om forlenget åpning av isfiskeløypa - Essand ØSTBY-ESSAND GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
2721/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Innkalling - Generalforsamling i TrønderEnergi AS 19. mai 2020 TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
2722/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Spørsmål vedrørende utbygging fibernett i Stugudal Lisbeth M. Berg EPHORTETYD
2688/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Adresse endring for faktura / Oversikt over fakturaer Øyvind Røsten EPHORTETYD
2689/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Svar på info strømmålere gatelys Fv705 i Tydal TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2691/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på overtakelse gatelys Ås/Kirkvold/Fossan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2702/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev 168/1/6 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for anneks Leif Arne Skei EPHORTETYD
2704/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev 188/49 Klage - Svar på tilbakemelding i byggesak Torgeir Skirstad EPHORTETYD
2723/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Digitalisering av byggesak - Lisensavtale for signering DOCUMASTER AS EPHORTETYD
2701/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev 168/1/6 Søknad om ferdigattest Leif Arne Skei EPHORTETYD
2705/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Nytt fra Bygdekinoen Bygdekinoen EPHORTETYD
2609/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold Sarjana K C EPHORTETYD
2713/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Resultat av automatisk kontroll HELFO EPHORTETYD
2693/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Svar på spørsmål - Info strømmålere gatelys Fv705 i Tydal TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2694/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev Info strømmålere gatelys Fv705 i Tydal TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2695/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev 170/105 Svar på - Regning på feiing Rune Skjervold EPHORTETYD
2703/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av molo i Esandsjøen FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
2706/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev 190/46 Svar på klage -Feieavgift dokumentasjon Anne Karin Stokke EPHORTETYD
2707/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Invitasjon til samarbeid fram til sommerferien 2020 - Bygdekinoen Bygdekinoen EPHORTETYD
2708/2020 20200505 05.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Maren Gullbrekken EPHORTETYD
2709/2020 20200505 05.05.2020 Utgående brev 190/46 Svar på søknad om fritak fra feie- og tilsynsgebyr på fritidsbolig Torstein Sjøholtstrand EPHORTETYD
2676/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Informasjon om endring i diagnosekode for Covid-19 i ICPC-2 -Ny kode for bekreftet smitte NAV EPHORTETYD
2603/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev 170/6 Svar på søknad om endring av kommunale gebyrer Anne G Kirkvold Flakne EPHORTETYD
2653/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev 188/49 Svar på tilbakemelding i byggesak Torgeir Skirstad EPHORTETYD
2951/2019 20200504 04.05.2020 Utgående brev Høring - Forslag om endring av forskrift for minsteareal for hjortevilt, Tydal kommune, Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTETYD
2684/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Kjørebok for sesongen 2019/2020 Per Erik Myrmo EPHORTETYD
2685/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Kjørebok for sesongen 2019/2020 Oddrun F Heggli EPHORTETYD
2665/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 07.05.2020 Helsedirektoratet EPHORTETYD
2666/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev 177/91 Foreløpig svar på byggesøknad Agnar Søraa EPHORTETYD
2668/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse på offentlig høring - forslag til elfenbenslav som prioritert art og olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2659/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2678/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Tydal kommune gir med dette tilbakemelding på Mattilsynets vedtak i sak 2018/123138 av 14.mai 2019 Mattilsynet EPHORTETYD
2681/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Opplysninger om arbeidstaker UTLENDINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
2682/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Marte Marie Sparby EPHORTETYD
2671/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Høringssvar - Organisering av den sivile rettspleien i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
2675/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2680/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Svar på søknad om midler til samarbeid om å fjerne fremmede planter i Tydal kommune 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2683/2020 20200504 04.05.2020 Inngående brev Kjørebok for sesongen 2018/2019 Per Gustav Hilmo EPHORTETYD
2590/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - forlengelse av sesong for isfiskeløypene til 10. mai 2020 ØSTBY-ESSAND GRUNNEIERLAG SA m.fl. EPHORTETYD
2677/2020 20200504 04.05.2020 Utgående brev Tilbakemeldingsskjema Mattilsynet EPHORTETYD
2663/2020 20200503 03.05.2020 Inngående brev Søknad om kommunal kulturmidler TYDAL MOTORSYKKELKLUBB Jonas Østbyhaug EPHORTETYD
2643/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev 188/262 Kvittering for nabovarsel Tom Arnøy EPHORTETYD
2652/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Adresselister - bredbånd i Tydal TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2644/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Bredbånd Tydal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2647/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling Studiesenteret.no AS 14. mai 2020 Studiesenteret.no AS EPHORTETYD
2634/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Ruth Kristin Engen EPHORTETYD
2354/2020 20200430 30.04.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 08.04.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
2353/2020 20200430 30.04.2020 Internt notat Møteprotokoll kommunestyret 07.04.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
2637/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Orientering om fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene i 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2633/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av midler til bygging av garasje og oppgradering av snøscootercrossbane - Motorsportsatsinga 2019 (Kopi av brev sendt Tydal Motorsykkelklubb) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2648/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Årsrapport og børsmelding fra TrønderEnergi AS TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
2649/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Høring - endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen med mer) KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2650/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Signert møteprotokoll - årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA Revisjon Midt-Norge SA EPHORTETYD
2651/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Rapport om forekomst av risikofaktorer for alvorlig forløp ved Covid-19-infeksjon i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2654/2020 20200430 30.04.2020 Utgående brev Avklaring til innsendt søknad TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2645/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Varsel om dokumentkontroll på landbruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2646/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev 170/6 Påminnelse - faktura vedrørende kommunale avgifter Anne G Kirkvold Flakne EPHORTETYD
2655/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev 177/91 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til fritidsbolig Agnar Søraa EPHORTETYD
2639/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Svar på henvendelse - søknad om overtakelse av vegbelysning FV 705-FV 6632 og driftstilskudd vegbelysning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2642/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Orientering om ny retningslinje - Barnevernets ansvar for barn som begår lovbrudd BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTETYD
2660/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Trekkrør - Bredbånd i Tydal TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2661/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev E-post, Bredbånd i Tydal TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2436/2020 20200430 30.04.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 17.04.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
2370/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev 190/14 mfl - Høring - Mindre endring av reguleringsplan for Væktarstuaområdet Olaf Baardsgaard m.fl. EPHORTETYD
2605/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende utbygging fibernett i Stugudal Lisbeth M. Berg EPHORTETYD
2592/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Søknad om offentlige bredbåndsmidler for 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2593/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Søknad om fylkeskommunale brebåndsmidler 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2596/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse leieavtale garasjer Tydal utleiebygg Tydal Bil-Elektro A/S EPHORTETYD
2597/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Uttalelse til søknader om fornyelse av skjenkebevilling VÆRNESREGIONEN SKATTEOPPKREVERKONTOR EPHORTETYD
2599/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev 188/262 Foreløpig svar på byggesøknad JORULF LELLO EPHORTETYD
2602/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Legevikarer sommer 2020 og lengre perioder AGITO E-HELSE AS EPHORTETYD
2621/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Eldrerådene må tas med på råd! PENSJONISTFORBUNDET EPHORTETYD
2625/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Kommunale avgifter - kreditering Liv Haram EPHORTETYD
2627/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Konsesjonskraft TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2626/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende undersøkelse av kommunale eiendommer REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
2628/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Kopi av brev - Tilbud om etablerertilskudd INNOVASJON NORGE EPHORTETYD
2586/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Svar på spørsmål ang. flagging Tydal kirke TYDAL SOKN EPHORTETYD
2588/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om likviditetstiltak "Koronakrise" AUROTECH ULTRASOUND AS EPHORTETYD
2589/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Henvendelse om forlengelse av sesong for isfiskeløyper 2020 ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
2554/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Svar på oppfordring til kommuner om å hindre hogst i yngletiden NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER EPHORTETYD
2556/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om skadefelling etter ny viltforskrift DYRENES RETT m.fl. EPHORTETYD
2594/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Undersøkelse om bruk av digitale flater i ungdomsskolen NORSK TELEGRAMBYRÅ AS EPHORTETYD
2595/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2606/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Svar på Revisjonens spørsmål - Undersøkelse salg av kommunal eiendom REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
2607/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Årsmøtets vedtak Revisjon Midt-Norge SA - redusert honorar REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
2608/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Om brann- og redningsvesen med deltidspersonell og trekk i dagpenger DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTETYD
2610/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Tilsynsrapport 27.04.2020 - Garasje v/Senteret TENSIO TS AS EPHORTETYD
2611/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Uttalelse - Søstrene Kammers - Fornyelse av bevillinger etter alkoholloven TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
2612/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Uttalelse - Stugudalshester - Fornyelse av bevillinger etter alkoholloven TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
2613/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Uttalelse - Væktarstua - Fornyelse av bevillinger etter alkoholloven TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
2614/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Uttalelse - Stugudal drift AS Joker - Fornyelse av bevillinger etter alkoholloven TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
2615/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Uttalelse - Coop Tydal - Fornyelse av bevillinger etter alkoholloven TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
2622/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Nytt høringsutkast : Undersøkelse salg av kommunale eiendommer REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
2623/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Tilbud om opplæring i velferdsteknologiens muligheter PENSJONISTFORBUNDET EPHORTETYD
2624/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Svar på e-post - Nytt høringsutkast : Undersøkelse salg av kommunale eiendommer REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
2629/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev Uttalelse fra ledelsen vedrørende Tydal kommunes regnskapsavleggelse for 2019 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
2630/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020 - 2025 - Invitasjon til å gi innspill HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2631/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
2591/2020 20200429 29.04.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2616/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsbekreftelse - Jolanta Smilgaitiene ECURA CARE AS EPHORTETYD
2617/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 169/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Thomas Aune Thomas Aune EPHORTETYD
2619/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev 169/85 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Vidar Aune Vidar Aune EPHORTETYD
2620/2020 20200429 29.04.2020 Inngående brev Påminnelse om invitasjon til etablering av regionalt nettverk relatert til forebygging av selvmord og selvskading FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2563/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 23.04.2020 - 27.04.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
2567/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev Innspill til trafikksikkerhetstiltak Fylkesveg 705 v/ Tydal rådhus Trøndelag Fylkeskommune, Seksjon vegforvaltning v/Beate Solveig Sjålan EPHORTETYD
2568/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Oversendelsesbrev med dokumenter til årsmøte Industrikommunene 25. mai 2020 (digitalt) Industrikommunene v/ Geir Waage EPHORTETYD
2569/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknad forlengelse av sesong for isfiskeløypa Essandsjøen 2020 ØSTBY-ESSAND GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
2565/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Analyseresultater - Ås-Aune vannverk - analyseperiode 23.04.2020 - 27.04.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
2564/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Analyseresultater - Stugudal vannverk - analyseperiode 23.04.2020 - 27.04.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
2580/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev Opprop - evakuer barna fra Moria nå Liv Karin Dahlstrøm EPHORTETYD
2585/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2571/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev Smittevernutstyr til kommuner med lavt innbyggertall Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTETYD
2572/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev Svar på rapportering - Tilskudd til Oppfølging av akuttmedisinforskriften - Kompetanseheving jfr. krav i akuttmedisinforskriften - Statsb. 2019 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2573/2020 20200428 28.04.2020 Utgående brev E-post rekke - Spørsmål til Fylkesmannen i Trøndelag ifbm. covid-19 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTETYD
2587/2020 20200428 28.04.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskap 27.04.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
2574/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til motorferdsel til Møsjøen fiskebu - Torunn Weiseth FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2575/2020 20200428 28.04.2020 Inngående brev Søknad om forlengelse av sesong for isfiskeløypene til Nesjøen 2020 NESJØ VESSINGSJØ GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
2541/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Utvidelse av prøvetakingskapasiteten for Covid-19 i alle kommuner - oppdrag fra Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2557/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev 175/79 Garasje Senteret - jordfeil TENSIO TS AS EPHORTETYD
2544/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Bestandsplan elg for 2020-2022 Aune-Østby-Esand bestandsplanområde EPHORTETYD
2543/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev 190/46 Feieavgift - dokumentasjon Anne og Kari Stokke EPHORTETYD
2555/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Revisjonsberetning 2019 Tydal kommune REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
2559/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev 190/46 Søknad om fritak fra feie- og tilsynsgebyr på fritidsbolig Torstein Sjøholtstrand EPHORTETYD
2560/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Tydalsskogene pg - Varsel om regulering av festeavgift - Avg nr 0785 - 0007 OPPLYSNINGSVESENETS FOND EPHORTETYD
2561/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Søknad om kommunal kulturmidler GRÆSLI IDRETTSLAG Arvid Magnar Græsli EPHORTETYD
2562/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Søknad om kommunal kulturmidler TYDAL IL Kjell Olav Græsli EPHORTETYD
2552/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Innspill til revisjon av geodataplan for Trøndelag STATENS KARTVERK EPHORTETYD
2542/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2545/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Anmodning om møte om reguleringsplan for Moheim camping GEOTYDAL AS EPHORTETYD
2546/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Brev til kommuner om intensjonserklæring - Akson HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2547/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Høring - Landbrukets klimaplan til Klimakur 2030 - Tydal Bondelag Tydal bondelag EPHORTETYD
2540/2020 20200427 27.04.2020 Inngående brev Flagging Tydal kirke TYDAL SOKN EPHORTETYD
2536/2020 20200426 26.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på tilbakemelding på svar på tilbakemelding på melding om delegert vedtak - byggetillatelse for anneks/uthus Torgeir Skirstad EPHORTETYD
2506/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Oppsigelse leieavtale garasjer Tydal utleiebygg Tydal Bil-Elektro A/S EPHORTETYD
2511/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 192/15 Svar på søknad om utsettelse av beregning for kommunale avgifter fritidsbolig Liv Haram EPHORTETYD
2521/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig endring i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2532/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Høring - Midlertidig endring i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser ved covid-19) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2533/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2020 STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND EPHORTETYD
2525/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Høring - Kommunal planstrategi for Meråker kommune 2020-2023 MERÅKER KOMMUNE EPHORTETYD
2527/2020 20200424 24.04.2020 Utgående brev 190/37/0/1 - 190/37/0/2 Svar på henvendelse om reseksjonering Audhild Vik EPHORTETYD
2528/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Høringsutkast - Undersøkelse - Salg av kommunal eiendom REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
2531/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Brev til ordfører og rådmenn om tilleggsbeviling på lånerammen april 2020 HUSBANKEN EPHORTETYD