eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
193/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad - ferievikarer Natha Prisca EPHORTETYD
23/2021 20210111 11.01.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om heving av bomavgift - Hilmovegene EPHORTETYD
178/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad - ferievikarer Amad Sino EPHORTETYD
180/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad - ferievikarer Marja Kapola EPHORTETYD
181/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kjøp av byggegrunn Mikk Kaevats EPHORTETYD
102/2021 20210111 11.01.2021 Saksframlegg/innstilling Markedsføring og tilrettelegging for næringsaktører 2021 EPHORTETYD
109/2021 20210111 11.01.2021 Saksframlegg/innstilling Tydal Løypepreparering SA - søknad om støtte til innkjøp av tråkkemaskin EPHORTETYD
187/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Jordvern og FNs bærekraftsmål Landbruks-og matdepartement/kommunal-og moderniseringsdepartement EPHORTETYD
114/2021 20210111 11.01.2021 Saksframlegg/innstilling Lars Petter Grendstad . - søknad til Tydal Næringsfond om videreutvikling og optimalisering av drifta ved gården EPHORTETYD
179/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad-ferievikarer Yannick Digbeu EPHORTETYD
182/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Regnskap november 2020 VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
192/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad - ferievikarer Chatarina Jansson EPHORTETYD
8005/2020 20210111 11.01.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om kommunalt tilskudd til rehabilitering av standplass 200 meter - Tydal skytterlag EPHORTETYD
131/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til motorferdsel i utmark - § 5 a i nasjonal forskrift - Løvøen gård - Unsgård LØVØEN GÅRD - UNSGÅRD EPHORTETYD
133/2021 20210111 11.01.2021 Saksframlegg/innstilling Væktarstua Hotell AS - søknad om økonomisk støtte EPHORTETYD
142/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Linn-Hege Austgarden Hoem EPHORTETYD
149/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Berit Solli EPHORTETYD
176/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kvittering for mottat Lovtidend-kunngjøring STIFTELSEN LOVDATA EPHORTETYD
177/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Høring - Forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
183/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Indeksregulering for 2021 leie av Stugguvollmoen gnr. 188 bnr. 125 - Dyrhaug Ridesenter as DYRHAUG RIDESENTER AS EPHORTETYD
188/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Innsyn Frank Sundal EPHORTETYD
157/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Angående reguleringsplan Moheim camping - avkjørsel til boligene Siv Mariann Aas m.fl. EPHORTETYD
159/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar - søknad for fastsetting av lønnsansiennitet Maren Gullbrekken EPHORTETYD
189/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Signer avtale - Tjeneste for registrering av prøvesvar for Covid-19 hurtigtest NORSK HELSENETT SF EPHORTETYD
196/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Årsoppgave 2020 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
175/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Budsjettdokumenter STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
185/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Indeksregulering for 2021 - leie av areal gnr 174. bnr 4. Flemming Lunden EPHORTETYD
194/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
184/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjon om rutetilbud fra august 2021, buss og fleksibel transport Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal ATB AS EPHORTETYD
190/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Orientering til kontrollutvalget - oppfølging av rapport fra tilsyn med landbruksforvaltningen KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
191/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Vaksine til russen - smittsom hjernehinnebetennelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
198/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Ingegerd Carina Svelmo EPHORTETYD
199/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Rapportering av vannverksdata for året 2020 MATTILSYNET EPHORTETYD
195/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Klagesak - motorferdsel i utmark for person med nedsatt funksjonsevne STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
197/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Tydal Bil-Elektro - søknad til næringsfondet Tydal Bil-Elektro A/S EPHORTETYD
200/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet leieavtale - leilighet B13 ***** EPHORTETYD
201/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Karin Hogstad EPHORTETYD
139/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Anita Aftret EPHORTETYD
141/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Nora Kløften EPHORTETYD
174/2021 20210110 10.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Sofie Lindman Juul EPHORTETYD
166/2021 20210110 10.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) kamilla Kjøsnes EPHORTETYD
170/2021 20210110 10.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Emma Lovise Waagan EPHORTETYD
164/2021 20210110 10.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Karin Hogstad EPHORTETYD
167/2021 20210110 10.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Stine Solemsli Fillingsnes EPHORTETYD
168/2021 20210110 10.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Tron-Petter Nilsen Aunaas EPHORTETYD
169/2021 20210110 10.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Malin Gresseth EPHORTETYD
171/2021 20210110 10.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Kaja Jakobsen EPHORTETYD
172/2021 20210110 10.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Benedicte Andersen EPHORTETYD
173/2021 20210110 10.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Lena Fredriksson Bjerke EPHORTETYD
163/2021 20210110 10.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Lena Jakobsen EPHORTETYD
165/2021 20210110 10.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Ingeborg Renå EPHORTETYD
162/2021 20210109 09.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Elin Alander EPHORTETYD
161/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Nora Kløften EPHORTETYD
138/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Anne-Mona Lunden EPHORTETYD
140/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger KONSTALI HELSENOR AS EPHORTETYD
145/2021 20210108 08.01.2021 Utgående brev Ettersending av dokumentasjon i forbindelse med søknad motorferdsel Ingvild Opphaug EPHORTETYD
156/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev 188/2 Klage på vedtak om reguleringsendring Rotåa hyttefelt - Planid. 16652013004 SANDS ADVOKATFIRMA DA EPHORTETYD
158/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Vedr. 20-08032-9 - Utsatt frist for svar på kommuneunderøkelsen 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTETYD
130/2021 20210108 08.01.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark etter nasjonal forskrift § 5 c Odd Roger Eggen EPHORTETYD
150/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Månedsbrev for desember til skattekreditorene SKATTEETATEN EPHORTETYD
134/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Kopi av vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg 2021-Norsk institutt for naturforskning NINA STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
148/2021 20210108 08.01.2021 Utgående brev Videresendt spørreundersøkelse Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse/Ungdomsråd EPHORTETYD
8214/2020 20210108 08.01.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - landingstillatelse med helikopter - §6 i motorferdselloven STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTETYD
117/2021 20210108 08.01.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 5 c og d i nasjonal forskrift Heidi Synnøve Lien EPHORTETYD
129/2021 20210108 08.01.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Avslag på søknad om motorferdsel i utmark etter nasjonal forskrift § 5 c Jonas Warnes Nordskag EPHORTETYD
137/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Vedr. 20-118603-6 - Statens vegvesens uttalelse vedrørende avkjørsel - gbnr. 188/6 og 188/170 i Tydal kommune - Reguleringsplan Moheim camping STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
154/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev 188/236 Vedrørende etablering av VA-anlegg - Rotåa hyttefelt SANDS ADVOKATFIRMA DA EPHORTETYD
28/2021 20210108 08.01.2021 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Lundbakken 2 Håvar Unsgård EPHORTETYD
132/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Kopi av vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - endret tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Ramsjøen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
151/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Kartlegging av fastleger og ALIS TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
135/2021 20210108 08.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad - ferievikarer John Elisson EPHORTETYD
73/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Informasjon om nye betalingssatser i Tydal barnehage for 2021 Foreldre/foresatte EPHORTETYD
112/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Kopi av brev - forlengelse av tillatelse til motorferdsel for Tolletaten i nærmere angitte verneområder MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
113/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 188/3 - Høring om mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Rotåtjønna hyttefelt - Endring av vei og flytting av tomt 20 Torgeir Skirstad EPHORTETYD
121/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) William Shelton EPHORTETYD
103/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Innhenting av 1. terminkarakterer for avgangselever grunnskolen skoleåret 2020/2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
104/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Ny rapport etter helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
107/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Protokoll og dokumenter fra Representantskapsmøte 16.12.2020 - Midt-Norge 110-sentral IKS Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTETYD
125/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - AS Aas Transport AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
126/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Nadja Rokkones EPHORTETYD
127/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon og fedrekvote ***** EPHORTETYD
116/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Trude Slind EPHORTETYD
79/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev Informasjon om sommerstengt barnehage fra 2021 foreldre/foresatte EPHORTETYD
119/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad - ferievikarer Frida Johansson EPHORTETYD
96/2021 20210107 07.01.2021 Utgående brev 189/2 - Høring dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for boligbygging STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
106/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad - ferievikarer Kristin Johnsen EPHORTETYD
111/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad - ferievikarer Jukka Ronkainen EPHORTETYD
105/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad - ferievikarer Liselott Stjernström EPHORTETYD
108/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad - ferievikarer Paulina Lewicka EPHORTETYD
118/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad - ferievikarer Nils Knud Johnsson EPHORTETYD
110/2021 20210107 07.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad - ferievikarer Liselott Stjernström EPHORTETYD
91/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
92/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Henting av medisin og andre ærender St.Olavs Hospital HF EPHORTETYD
94/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Klargjøring av reglene for organisert trening, januar 2021 HOVEDORGANISASJONEN VIRKE EPHORTETYD
95/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Rapporteringen av 2020-data til den statlige forurensningsmyndigheten for avløpsanleggene MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
70/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Høring - Læreplan i programmering og modellering X UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
77/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Randi Steen Johansen EPHORTETYD
8112/2020 20210106 06.01.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
67/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Oppgave over restgjeld 2020 KOMMUNALBANKEN AS EPHORTETYD
71/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Behovsmelding HUSBANKEN EPHORTETYD
69/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Oppklaringsmøte mellom rektor og foreldregruppa 9-10 trinn Foreldregruppa - 9.og 10.klasse EPHORTETYD
83/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse om kommunale råd og lokalutvalg Transportøkonomisk institutt og Universitetet i Oslo v/Karin Fossheim EPHORTETYD
66/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Rapportering årsverk pr 31.12.2020 til LMD STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
78/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunale gebyrer og eiendomsskatt på bolig Huseierne EPHORTETYD
82/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse om kommunale kontaktutvalg og samarbeids-/kontaktforum Transportøkonomisk institutt og Universitetet i Oslo v/Karin Fossheim EPHORTETYD
85/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Forbud mot fyrverkeri i privat regi DYRENES RETT EPHORTETYD
98/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Axel William Wagenius EPHORTETYD
60/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Svar søknad til Næringsfondet - Tydal Trappefabrikk A/S Tydal Trappefabrikk A/S EPHORTETYD
86/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad - kokk Hossein Nourbakht EPHORTETYD
90/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad - Kokk Muhammad Kamran Qayyum EPHORTETYD
62/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 9 i koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
34/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev 189/36 Melding om delegert vedtak - godkjent ansvarsrett som selvbygger av egen fritidsbolig Ove Egil Uthus EPHORTETYD
65/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Overføring av finansieringsansvar for legemidler til de regionale helseforetak HELSE MIDT-NORGE RHF EPHORTETYD
26/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev 174/103 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for garasje/uthus Eyvind Molde EPHORTETYD
31/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev 189/36 Svar på melding om endring av ansvarsrett Lars Tetlie EPHORTETYD
81/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Virkesavregning ALLSKOG SA EPHORTETYD
43/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
54/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Helge Joar Kløften EPHORTETYD
88/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad Iyuel Ayele EPHORTETYD
89/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad Aylin Altun EPHORTETYD
87/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev Jobbsøknad Jean De Dieu Fataki EPHORTETYD
42/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Siv Elisabeth Kleven Moen EPHORTETYD
63/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev Svar på purring - Forberedelse til beredskapsanalyse IUA TRøndelag EPHORTETYD
64/2021 20210106 06.01.2021 Utgående brev 190/37/6 og 190/37/7 Foreløpig svar på spørsmål om sammenslåing av enheter. Vidar Skevik EPHORTETYD
68/2021 20210106 06.01.2021 Inngående brev 172/61 Betalingsfritak leie av vannmåler Magnus Grendal EPHORTETYD
55/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Oversendelse av hjelpeskjema KOSTRA landbruk for rapporteringsåret 2021 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
57/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Berit Solli EPHORTETYD
58/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Værnes EPHORTETYD
59/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Stig Otto Rygh EPHORTETYD
48/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad om lønnsjustering i forbindelse med videreutdanning Evelyn Berggård Kvello EPHORTETYD
51/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev 190/37/0/6 og 190/37/0/7 Forespørsel om sammenslåing av enheter Vidar Skevik EPHORTETYD
53/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Informasjonsbrev - forberedelse til beredskapsanalyse TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
40/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Generell jobbsøknad Burak Akçay EPHORTETYD
35/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 189/36 Svar på melding om endring av ansvarsrett Lars Tetlie EPHORTETYD
36/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2020, sendt 05.01.2021 SKATTEETATEN EPHORTETYD
37/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Generelle jobbsøknad Micke Ågren EPHORTETYD
38/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søker jobb som kokk Mikael Mattsson EPHORTETYD
39/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Generell jobbsøknad Alagie Jadama EPHORTETYD
41/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 30.12.2020- allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
44/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkoholdig drikk - Stugudal Grill Greet Lieve Van Haver EPHORTETYD
45/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev 188/133 og 188/299 Søknad om omdisponering av areal til bolig og fritid SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTETYD
46/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Skatteattest pr 29.12.2020 VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
47/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev 189/36 Presisering av ansvarsfordeling Uthus Ove Egil EPHORTETYD
49/2021 20210105 05.01.2021 Inngående brev Klage på svar ang arbeidsplassbriller Siri Evjen EPHORTETYD
8177/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Anne Lundberg EPHORTETYD
8181/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Olga Kleppan EPHORTETYD
8185/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Marthe Bang Eliassen EPHORTETYD
8186/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Ann-Kristin Vattøy EPHORTETYD
8187/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Jan Egil Nilsen EPHORTETYD
8189/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Kim Aspen EPHORTETYD
8194/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Turid Østbyhaug EPHORTETYD
8190/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Ann Mari Lundemo EPHORTETYD
8191/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Clara Antonie Lysholm EPHORTETYD
8192/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Odd Johnny Sivertsen EPHORTETYD
8196/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Karen Margrete Okstad EPHORTETYD
8197/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie May Elin Kjøsnes EPHORTETYD
8198/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Snøfrid Unsgård EPHORTETYD
8176/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Ahmed Yakub Osman EPHORTETYD
8178/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Geir Ødegård EPHORTETYD
8179/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Ruth Kari Berggård EPHORTETYD
8180/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Olga Lysholm EPHORTETYD
8182/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Grethe Øren EPHORTETYD
8128/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Driftstilskudd Tydal menighet for 2021 Tydal menighet EPHORTETYD
8184/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Gudrun Målfrid Unsgård EPHORTETYD
32/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Kommunale leiligheter - økning husleie Ann Mari Lundemo EPHORTETYD
33/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Nadja Rokkones EPHORTETYD
14/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-01-01T08:01:03.017393 Skatteetaten EPHORTETYD
15/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Statusrapport Tydal - Utvidelse konsesjon på tilstøtende tomt NORWEGIAN FISH FARMS TYDAL AS EPHORTETYD
17/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Erklæring fra leietaker om bruk av leide lokaler 2020 Coop Midt-Norge SA EPHORTETYD
19/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev 189/36 Opphør av ansvarsrett før ansvarsområdet er ferdigstilt og egenerklæring for selvbygger Advokat MNA og Eiendomsmegler EPHORTETYD
27/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Vedtak opplysningsplikt - Egenmeldt sykefravær - Tydal kommune sentraladministrasjonen STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
29/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Kopi av brev 173/15 - Svar på klage på avslag om kjøring på privat veg INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
30/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Kartlegging av kommunale gebyrer og eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig Huseierne EPHORTETYD
8254/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Oppsigelse av vertskommuneavtale om Værnesregionen DMS og Værnesregionen forvaltning Stjørdal kommune EPHORTETYD
21/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev 174/103 Søknad om ferdigattest Eyvind Molde EPHORTETYD
24/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt henvendelse St Olavs Hospital HF EPHORTETYD
8234/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Elfrid Paulsbyen Aspen EPHORTETYD
8255/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev 184/33 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jørgen Andreas Lysholm Jørgen Andreas Lysholm EPHORTETYD
8233/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Kommunale leiligheter - økning husleie Kari Gullbrekken EPHORTETYD
7907/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev 172/4 Behandlet søknad om godkjenning av plan for nydyrking. TYDAL FELLESSETER SA EPHORTETYD
8116/2020 20210104 04.01.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Eli Holden EPHORTETYD
10/2021 20210104 04.01.2021 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Leilighet B13 ***** EPHORTETYD
11/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Rapportering av vannverksdata for året 2020 MATTILSYNET EPHORTETYD
18/2021 20210104 04.01.2021 Utgående brev Utbetalingsdetaljer, frivilligsentraler 2021- Tydal kommune KULTURDEPARTEMENTET EPHORTETYD
20/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning tilskudd fra omdømmefondet STUDIO 705 V/MERETE LIEN EPHORTETYD
22/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad om heving av bompenger - Hilmovegene Thomas Angells Stiftesler EPHORTETYD
12/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Endringsliste for eiendomsskattegrunnlaget for skatteårene 2016, 2017 og 2018 Skatteoppkreveren i Værnesregionen EPHORTETYD
25/2021 20210104 04.01.2021 Inngående brev Besvart MVA-erklæring Coop Midt-Norge SA EPHORTETYD
8/2021 20210103 03.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier, faste stillinger og vikariat - st. ref. (4313099057) Mona Synnøve Fremstad EPHORTETYD
9/2021 20210103 03.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Ranveig Hårstadstrand EPHORTETYD
5/2021 20210102 02.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier, faste stillinger og vikariat - st. ref. (4313099057) Siv Gullikstad EPHORTETYD
6/2021 20210102 02.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier, faste stillinger og vikariat - st. ref. (4313099057) Hege Lien EPHORTETYD
1/2021 20210101 01.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Jeanette Jevne EPHORTETYD
4/2021 20210101 01.01.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Sina Renate Bergehaug Aas EPHORTETYD
2/2021 20210101 01.01.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-01-01T08:00:04.210002 Skatteetaten EPHORTETYD
3/2021 20210101 01.01.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-01-01T08:00:35.36081 Skatteetaten EPHORTETYD
8322/2020 20201230 30.12.2020 Inngående brev Angående søppelplass i sentrum Stugudal Oddvar Kristian Nergård EPHORTETYD
8324/2020 20201230 30.12.2020 Inngående brev Signert samarbeidsavtale mellom Tydal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTETYD
8321/2020 20201230 30.12.2020 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - VG Tydal komune EPHORTETYD
8325/2020 20201230 30.12.2020 Inngående brev Angående rapport for munnspillprosjekt Jan Krogstad EPHORTETYD
8323/2020 20201230 30.12.2020 Inngående brev Analyseresultater- analyseperiode 09.12.20 - 29.12.20 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
8326/2020 20201230 30.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Arne Vullum EPHORTETYD
8328/2020 20201230 30.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Gheorghe Molnar EPHORTETYD
8317/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Rolf Bjarte Lien EPHORTETYD
8318/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Mette O Vaarheim Aftret EPHORTETYD
8166/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Arne Rokkones EPHORTETYD
8169/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Bjørn Roar Lien EPHORTETYD
8288/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 23.12.2020- allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
8291/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Mia Franzén EPHORTETYD
8301/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Stian Østby EPHORTETYD
8302/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Maria Apple Punay Sørlie EPHORTETYD
8303/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Markus Andersen EPHORTETYD
8304/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
8320/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
8281/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Høringsbrev om LIS1-ordningen - evaluering og tiltak HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
8283/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Rundskriv om forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8284/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Høring - Endringer i barnevernloven - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8287/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Oppdatert høring - forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8289/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Til kommunelegen - takk for hjelpen FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
8290/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Sina Renate Bergehaug Aas EPHORTETYD
8292/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Randi Steen Johansen EPHORTETYD
8293/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Trude Slind EPHORTETYD
8294/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Eli Holden EPHORTETYD
8296/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
8300/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Even Østbyhaug EPHORTETYD
8306/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Ronja Østby Lunden EPHORTETYD
8307/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Malin Gresseth EPHORTETYD
8308/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Marit Uthus EPHORTETYD
8309/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Øystein Bremset EPHORTETYD
8310/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Jan Vidar Eggen Olsen EPHORTETYD
8311/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Bjørn Kløften EPHORTETYD
8312/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Rune Aas EPHORTETYD
8313/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Erik Tangstad Kirkvold EPHORTETYD
8314/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Espen Horven EPHORTETYD
8276/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
8277/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet avtale - Ansettelseskontrakt - midlertidig Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
8278/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Ingeborg Renå EPHORTETYD
8279/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Kamilla Kjøsnes EPHORTETYD
8280/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling fra Regionalt næringsfond i Neadalen - søknadsnr. 2018/0023 - Tydal skisenter AS TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
8268/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Vannskade Coop Tydal, refusjonskrav St. Olavs Hospital v/Silje Marie Johnsen EPHORTETYD
8269/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Tilbakemelding på forslag til reguleringsendring for Fossan hytteområde Geo Tydal As EPHORTETYD
8273/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Maren Gullbrekken EPHORTETYD
8275/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
8282/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Rundskriv A-2/2020 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2021 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8286/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Høring - forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8270/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Innvilget - Søknad om autorisasjon som sykepleier Anita Dyborn EPHORTETYD
8271/2020 20201229 29.12.2020 Utgående brev Ettersending av kartfil snøscooterløyper Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
8274/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Ann Mari Lundemo EPHORTETYD
8316/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Bjørn Roar Lien EPHORTETYD
8319/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Tor Morten Welve EPHORTETYD
8315/2020 20201229 29.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig, deltidsmannskap Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Kristoffer K Kirkvold EPHORTETYD
8267/2020 20201228 28.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Ronja Lunden EPHORTETYD
8266/2020 20201227 27.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Lourdes Niroja Kaythampillai EPHORTETYD
8265/2020 20201227 27.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Simone Martina Kiersch EPHORTETYD
8264/2020 20201226 26.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) ***** EPHORTETYD
8262/2020 20201224 24.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Eirik Zahl EPHORTETYD
8263/2020 20201224 24.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Timofei Gritco EPHORTETYD
8257/2020 20201223 23.12.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Helse og omsorgstjenesten EPHORTETYD
8258/2020 20201223 23.12.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
8259/2020 20201223 23.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Emina Ilic EPHORTETYD
8260/2020 20201223 23.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4325783305) Lavitha Suntharaselvan EPHORTETYD
8261/2020 20201223 23.12.2020 Inngående brev Refusjon kommuner i Værnesregionen DEKOM - revidert versjon med skjønnsmidler Meråker kommune EPHORTETYD
8241/2020 20201222 22.12.2020 Inngående brev Lønnskrav Maren Gullbrekken EPHORTETYD
8256/2020 20201222 22.12.2020 Inngående brev Kopi av brev til Norges vassdrag- og energidirektorat - Pris på konsesjonskraft i 2021 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 Lisbeth Løchen EPHORTETYD
8240/2020 20201222 22.12.2020 Inngående brev Statstilskudd for 2021 - tilskuddsbrev - frivilligsentraler KULTURDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8235/2020 20201222 22.12.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 8 i koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
8236/2020 20201222 22.12.2020 Inngående brev Brev fra Fylkesmannen - Endring i matrikkelloven og forskrift vedrørende fullføring av forretninger og Fylkesmannens vedtaksmyndighet STATENS KARTVERK EPHORTETYD
8237/2020 20201222 22.12.2020 Inngående brev Informasjon om rutetilbudet fra august 2021, buss og fleksibel transport ATB AS EPHORTETYD
8238/2020 20201222 22.12.2020 Inngående brev Ber om å få tilsendt traseer for snøscooterløyper TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
8167/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Rune Aas EPHORTETYD
8171/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Stian Østby EPHORTETYD
8172/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Kristoffer K Kirkvold EPHORTETYD
8175/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Erik Tangstad Kirkvold EPHORTETYD
8228/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev 188/229 Nabovarsel SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTETYD
8232/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Lærlingtilskudd 2. halvår 2020 Tverrfaglig opplæring for Neadalen (TONE) EPHORTETYD
7983/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Faktureringsgrunnlag refusjon utd.forbundet 2019 Kommunekassen, Tydal kommune EPHORTETYD
7984/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Faktureringsgrunnlag refusjon utd.forbundet 2020 Kommunekassen, Tydal kommune EPHORTETYD
8072/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Malin Gresseth EPHORTETYD
8216/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Videresender epost fra Coop St.Olavs hospital v/Britt Eli Pukstad EPHORTETYD
8129/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev 189/64 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ida Marie Herre Ida Marie Herre EPHORTETYD
8173/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Espen Horven EPHORTETYD
8174/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Rolf Bjarte Lien EPHORTETYD
8183/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Underskrevet midlertidig ansettelse Maren Gullbrekken EPHORTETYD
8205/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev 129/188 Vannmålermeldning - Kari og Anne Hårstad O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
8206/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
8211/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
8212/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Videresendt skaderapport fra Coop Midt-Norge ang vannskade. St.Olavs hospital v/Britt Eli Pukstad EPHORTETYD
8230/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 17.12.2020- allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
8161/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Øystein Bremset EPHORTETYD
8162/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Tor Morten Welve EPHORTETYD
8163/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Even Østbyhaug EPHORTETYD
8165/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Bjørn Kløften EPHORTETYD
8168/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Arne Vullum EPHORTETYD
8170/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Markus Andersen EPHORTETYD
8200/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev 172/51 Informasjon om faktura kommunale avgifter 1. halvår 2020 Torgeir Welve EPHORTETYD
8201/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Margin og marginavsetning - Inntekt fra naturressursskatt SKATTEETATEN EPHORTETYD
8203/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Kundebrev nr 2 2020 - Ressurskrevende tjenester REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
8204/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Rundskriv I-1/2021 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTETYD
8207/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Høring - Forlengelse av midlertidig lov om hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv. i smittevernloven Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTETYD
8208/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Kopi av brev til Statkraft Energi AS Klassifisering - Vessingsjø omløp, Nea kraftverk, Tydal - vedtak NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
8199/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Prøveplan vann og avløp 2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
8188/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Mottatt søknad Lars Petter Grendstad EPHORTETYD
8160/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev 167/3 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til våningshus Maren Gullbrekken EPHORTETYD
8229/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 15.12.2020- allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
8231/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2021 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8209/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Kopi av brev til Statkraft Energi AS - Klassifisering - Gammelvollsjøen dam, Lødøljaoverføringen, NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
8210/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Oppdatert kommunelegehåndbok – nytt system for risikonivå og tiltakspakker FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
8215/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Fakturaer for utbedring av vannlekkasje. Coop Midt-Norge SA v/Guri Auran EPHORTETYD
8217/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Fakturaer arbeider etter vannlekkasje Coop Midt-Norge SA v/Hege Moksnes EPHORTETYD
8218/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Valg av tiltak for kommuner oppfølgingsordningens forfase - OO20 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
8219/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Høring - Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8220/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Balanseregnskap periode 9/10-2020 Sylene Eiendom. VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
8221/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Vaksinasjonsliste: innbyggere 65 år og eldre med bostedsadresse i kommunen KS Digitale fellestjenester EPHORTETYD
8222/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon for 2020 - Kirkebygg HUSBANKEN EPHORTETYD
8223/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon for 2020 - Skole og svømmeanlegg HUSBANKEN EPHORTETYD
8224/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon for 2020 - omsorgsboliger/sykehjem HUSBANKEN EPHORTETYD
8225/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag politidistrikt til Tydal kommunes alkoholpolitiske handlingsplan med lokale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger 2021-2024 TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
8202/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev To leger ønsker seg ut i vikariat Agito e-helse EPHORTETYD
8227/2020 20201221 21.12.2020 Inngående brev Underskrevet leieavtale ***** EPHORTETYD
8164/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Jan Vidar Eggen Olsen EPHORTETYD
7562/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
7559/2020 20201221 21.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Karen Østby Nilsen EPHORTETYD
8154/2020 20201218 18.12.2020 Inngående brev Høring - Faglig råd om veiledning for leger i spesialisering HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
8142/2020 20201218 18.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
8148/2020 20201218 18.12.2020 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet Maren Gullbrekken EPHORTETYD
8150/2020 20201218 18.12.2020 Inngående brev Justering av høringsnotat - Endringer i forskrift om stedsnavn KULTURDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8144/2020 20201218 18.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Veronika Lien Gulaker EPHORTETYD
8149/2020 20201218 18.12.2020 Inngående brev Forhåndsvarsel el-tilsyn - vannanlegg Grendstad Sag TENSIO TS AS EPHORTETYD
8125/2020 20201218 18.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om dekning av utgifter i forbindelse med markering av eldres dag 2020 TYDAL SANITETSFORENING EPHORTETYD
8113/2020 20201218 18.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Mia Franzén EPHORTETYD
8114/2020 20201218 18.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Kari Gullbrekken EPHORTETYD
8115/2020 20201218 18.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Karin Hogstad EPHORTETYD
8120/2020 20201218 18.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Trude Slind EPHORTETYD
8131/2020 20201218 18.12.2020 Inngående brev Invitasjon til webinar om tilskuddsordninger innen helse og omsorgsområdet 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8132/2020 20201218 18.12.2020 Utgående brev Underskrevet samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
8110/2020 20201218 18.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Renate Mogård EPHORTETYD
8111/2020 20201218 18.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Mette O Vaarheim Aftret EPHORTETYD
8123/2020 20201218 18.12.2020 Inngående brev Informasjon om Husbankens behovsmelding 2021 HUSBANKEN EPHORTETYD
8124/2020 20201218 18.12.2020 Inngående brev Veileder til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2021- endringer KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8126/2020 20201218 18.12.2020 Inngående brev Høringssvar fra Fjellverknettet - Næringslivets betydning for levende og bærekraftige distriktssamfunn TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
8127/2020 20201218 18.12.2020 Inngående brev Rundskriv - Kommunale smitteverntiltak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8041/2020 20201218 18.12.2020 Utgående brev 188/242 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
8133/2020 20201218 18.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Sina Renate Bergehaug Aas EPHORTETYD
8118/2020 20201218 18.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Bente Malvik EPHORTETYD
8140/2020 20201218 18.12.2020 Inngående brev 167/3 Fasade, snitt og plantegning Maren Gullbrekken EPHORTETYD
8117/2020 20201218 18.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Randi Steen Johansen EPHORTETYD
8119/2020 20201218 18.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Ann Elin Sesseng EPHORTETYD
8121/2020 20201218 18.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
8122/2020 20201218 18.12.2020 Inngående brev Rapport for munnspillprosjekt Jan Krogstad EPHORTETYD
8022/2020 20201217 17.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
8097/2020 20201217 17.12.2020 Inngående brev Tilbud om kjøp av bilder STUGUDAL FOTO - AXEL ERLING BRANDTZÆG EPHORTETYD
8096/2020 20201217 17.12.2020 Utgående brev Svar på tilbud om kjøp av bilder STUGUDAL FOTO - AXEL ERLING BRANDTZÆG EPHORTETYD
8080/2020 20201217 17.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Ingegerd Carina Svelmo EPHORTETYD
8073/2020 20201217 17.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Kamilla Kjøsnes EPHORTETYD
8064/2020 20201217 17.12.2020 Utgående brev 181/89 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Bjørn Morten Øien EPHORTETYD
8076/2020 20201217 17.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Ronja Østby Lunden EPHORTETYD
8083/2020 20201217 17.12.2020 Inngående brev Vedr. 202018442-6 - Fylkeskommunens svar på henvendelse fra Tudal kommune angående avkjøring188/6 og 188/170 - Reguleringsplan Moheim camping - Tydal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
8085/2020 20201217 17.12.2020 Inngående brev 189/36 Melding om endring av ansvarsrett Lars Tetlie EPHORTETYD
8086/2020 20201217 17.12.2020 Inngående brev 189/36 Søknad om ansvarsrett som selvbygger av egen fritidsbolig Ove Egil Uthus EPHORTETYD
8087/2020 20201217 17.12.2020 Inngående brev 188/242 Ny gjennomføringsplan TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
8090/2020 20201217 17.12.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskudd 2020 tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
8091/2020 20201217 17.12.2020 Inngående brev Analyseresultater Ås renseanlegg - analyseperiode 09.12.-16.12.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
8098/2020 20201217 17.12.2020 Inngående brev Orientering om endring i internkontrollplikten etter barnevernloven Bufetat EPHORTETYD
8095/2020 20201217 17.12.2020 Inngående brev Høring - Nasjonal rammeplan for SFO UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
8106/2020 20201217 17.12.2020 Inngående brev Kart Heidi Synnøve Lien EPHORTETYD
8107/2020 20201217 17.12.2020 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Ingebrigt Kirkvold EPHORTETYD
8074/2020 20201217 17.12.2020 Utgående brev IR - Klage på søppeltømming i Rønningsgjardet INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
8100/2020 20201217 17.12.2020 Inngående brev Informasjon om føringer og krav på avløpsområdet – skjerping av rensekrav og varsel om mulig oppdatering av tillatelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8101/2020 20201217 17.12.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 188/3 - Høring om mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Rotåtjønna hyttefelt - Endring av vei og flytting av tomt 20 Torgeir Skirstad EPHORTETYD
8084/2020 20201217 17.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Maren Gullbrekken EPHORTETYD
8078/2020 20201217 17.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Nadja Rokkones EPHORTETYD
8079/2020 20201217 17.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Berit Solli EPHORTETYD
8081/2020 20201217 17.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Marit Uthus EPHORTETYD
8077/2020 20201217 17.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilsetting Ingeborg Renå EPHORTETYD
8075/2020 20201216 16.12.2020 Inngående brev Kopi av brev - Norwegian Fish Farms Tydal AS - NVEs tilbakemelding på utvidelse av produksjon - Tydal kommune, Trøndelag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
8062/2020 20201216 16.12.2020 Inngående brev Fylkesmannens samordningsrolle i system for risikovurderte smittesituasjonen under cocid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8068/2020 20201216 16.12.2020 Inngående brev Analyseresultater Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 08.12-16.12.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
8082/2020 20201216 16.12.2020 Inngående brev Søknad økonomisk støtte grunnet strengere restriksjoner vedrørende Covid-19 VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
8055/2020 20201216 16.12.2020 Utgående brev 177/123 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for delvis riving og nytt tilbygg til fritidsbolig TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
8060/2020 20201216 16.12.2020 Inngående brev Høring - Gjennomføring av stortings- og sametingsvalget i 2021 - Forslag til midlertidig endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8065/2020 20201216 16.12.2020 Utgående brev 172/40 Ettersendelse av vedlegg til søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning Gunnar Svelmo EPHORTETYD
8066/2020 20201216 16.12.2020 Inngående brev Oppsummering av Fylkesmannens kartlegging av krisesentertilbudet i fylket. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8069/2020 20201216 16.12.2020 Inngående brev Analyseresultater Ås-Aune vannverk - analyseperiode 08.12-16.12.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
8070/2020 20201216 16.12.2020 Inngående brev Analyseresultater Stugudal vannverk - analyseperiode 08.12-16.12.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
8071/2020 20201216 16.12.2020 Inngående brev 164/5 Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag til plan for nydyrking - Jo Vegard Hilmo FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8057/2020 20201216 16.12.2020 Utgående brev 189/1 Svar på brev om å opprettholde søknad om rivning av seterhus EC Dahls Legat m.fl. EPHORTETYD
8058/2020 20201216 16.12.2020 Utgående brev 190/5 Angående søknad om reguleringsendring Rotvollia hyttefelt Heidi Synnøve Lien EPHORTETYD
8059/2020 20201216 16.12.2020 Inngående brev 189/64 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ida Marie Herre Ida Marie Herre EPHORTETYD
8061/2020 20201216 16.12.2020 Saksframlegg/innstilling Borgerlig vigsel - endring av retningslinjer EPHORTETYD
8063/2020 20201216 16.12.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 7 - Om kommunikasjonstiltak i koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
8043/2020 20201215 15.12.2020 Inngående brev Tilgang til folkeregisterinformasjon NEGOTIA TIETOEVRY EPHORTETYD
8044/2020 20201215 15.12.2020 Inngående brev 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTETYD
8046/2020 20201215 15.12.2020 Inngående brev For mye utbetalt refusjon av sykepenger/foreldrepenger/omsorgspenger til arbeidsgiver NAV Økonomi stønad EPHORTETYD
8050/2020 20201215 15.12.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 14.12.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
8051/2020 20201215 15.12.2020 Inngående brev 164/5 Uttalelse fra Sametinget vedrørende søknad om godkjenning av plan for oppdyrking SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
8054/2020 20201215 15.12.2020 Inngående brev Utveksle tanker og ideer - tilskudd 2020- kap 761 post 21 - Aktivitetstilbud og besøksvert for sårbare eldre TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
8030/2020 20201215 15.12.2020 Inngående brev Refusjon kommuner i Værnesregionen DEKOM MERÅKER KOMMUNE EPHORTETYD
8036/2020 20201215 15.12.2020 Inngående brev Orientering vedrørende brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA EPHORTETYD
8037/2020 20201215 15.12.2020 Inngående brev Forsterket psykososialt beredskap i forbindelse med jul og nyttår HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
8039/2020 20201215 15.12.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking - Trøndelag STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTETYD
8040/2020 20201215 15.12.2020 Inngående brev Ledige legevikarer AGITO E-HELSE AS EPHORTETYD
8024/2020 20201215 15.12.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Avslag på søknad om motorferdsel i utmark etter nasjonal forskrift § 5 c Jo Olav Trønsdal EPHORTETYD
8029/2020 20201215 15.12.2020 Inngående brev Forvaltningskontroll kan ikke avsluttes - behov for ytterligere vurderinger på Tilskudd til avløsning ved sykom mv FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8034/2020 20201215 15.12.2020 Inngående brev Kvittering ventelistetall 3. tertial 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
8021/2020 20201215 15.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Veronika Lien Gulaker EPHORTETYD
8023/2020 20201215 15.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Maria Apple Punay Sørlie EPHORTETYD
8052/2020 20201215 15.12.2020 Inngående brev 177/123 Ny gjennomføringsplan TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
8035/2020 20201215 15.12.2020 Inngående brev Informasjonsbrev fra Naboer AB Naboer AB EPHORTETYD
8019/2020 20201215 15.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Frida Hilmo Øverås EPHORTETYD
8020/2020 20201215 15.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
7997/2020 20201214 14.12.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Jenny Hilmo Berggård EPHORTETYD
8011/2020 20201214 14.12.2020 Inngående brev Innvilgelse av søknad om registrering som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
8013/2020 20201214 14.12.2020 Inngående brev Protokoll - representanskapsmøte 26.11.2020 - Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7990/2020 20201214 14.12.2020 Utgående brev Svar på søknad - arbeidsplassbriller Siri Evjen EPHORTETYD
7993/2020 20201214 14.12.2020 Utgående brev Dekning av arbeidsplassbriller Elin Mikalsen EPHORTETYD
8025/2020 20201214 14.12.2020 Utgående brev 172/123 Svar på oversendelse av ny gjennomføringsplan TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
8014/2020 20201214 14.12.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for å utføre organisasjonsarbeid Siv Moen EPHORTETYD
8018/2020 20201214 14.12.2020 Utgående brev Svar - fradeling av hyttetomt i Væråsen Ingebjørg Ressem EPHORTETYD
7985/2020 20201214 14.12.2020 Utgående brev Angående tillatelse til motorferdsel i utmark - §5c i nasjonal forskrift - Gry Horven Gry Horven EPHORTETYD
7974/2020 20201214 14.12.2020 Internt notat Refusjonskrav ressursperson Inkluderende barnehage- og skolemiljø Mona Moan Lien EPHORTETYD
8026/2020 20201214 14.12.2020 Utgående brev Ettersending av kart i forbindelse med søknad på motorferdsel i utmark og vassdrag Heidi Synnøve Lien EPHORTETYD
8028/2020 20201214 14.12.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 181/2 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
8000/2020 20201214 14.12.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 5 c og e Sigbjørn Anholt Schanke EPHORTETYD
8017/2020 20201214 14.12.2020 Inngående brev Fyrverkerisesongen 2020/2021 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTETYD
8012/2020 20201214 14.12.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Helse og omsorgstjenesten EPHORTETYD
8004/2020 20201214 14.12.2020 Inngående brev Angående pensjon Jenny Hilmo Berggård EPHORTETYD
8006/2020 20201214 14.12.2020 Utgående brev Bekreftelse utbetaling 2019 Jenny Hilmo Berggård EPHORTETYD
8027/2020 20201214 14.12.2020 Inngående brev 177/123 Ny gjennomføringsplan TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
8003/2020 20201212 12.12.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-11T14:01:03.691225 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7986/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Analyseresultater - råvann reservekilde - Hynna - analyseperiode 08.12-11.12.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7987/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Fordeling og anmodning om utbetaling av ekstra skjønnsbevilgning nysaldert budsjett 2020 - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7991/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-11T14:00:03.704288 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7992/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-11T14:00:35.587529 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7999/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - Plikt for fastleger til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8002/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på søknad - arbeidsplassbriller. Siri Evjen EPHORTETYD
7975/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Kvittering for mottatt overføring av Visma Velferd og Oppad INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
7989/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Klage på søppeltømming i Rønningsgjaradet Rune Aas EPHORTETYD
7994/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Vedr. 20-33011-5 - Orientering om forskriftsarbeid etter veglova § 10 annet ledd - vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
7995/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Arbeidsavtale skolesekretær tom 31.12.20 Siri Evjen EPHORTETYD
7996/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Tydalsskogene pg - Regulering av festeavgift - Avg nr 0785-0007 OPPLYSNINGSVESENETS FOND EPHORTETYD
7988/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Klage på søppeltømming i Rønningsgjardet Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
7998/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Retur av brev KJØPMANNSHUSET AS EPHORTETYD
7970/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Behovsinnmelding vannovervåking 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7971/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Høring - Endring i forskrift om stedsnavn KULTURDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7976/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Distribusjon av vaksineutstyr til kommunene i Trøndelag mot Covid-19 - informasjonsskriv fra Helsedirektoratet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7977/2020 20201211 11.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark for frakt av utstyr til hytte - §5c i nasjonal forskrift Gry Horven m.fl. EPHORTETYD
7978/2020 20201211 11.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Rehabilitering av Nesjødammen STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
7979/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 171/8 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
7980/2020 20201211 11.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel på barmark - søknad etter §6 i nasjonal forskrift - Stillhåtjønna hyttefelt Stillhåtjønna hytteforening v/Ola Gussiås EPHORTETYD
8001/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking - §6 i motorferdselslova STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTETYD
7972/2020 20201211 11.12.2020 Inngående brev 188/242 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7962/2020 20201210 10.12.2020 Utgående brev 172/51 - Svar på klage på vedtak, feie- og tilsynsavgift Torgeir Welve EPHORTETYD
7963/2020 20201210 10.12.2020 Utgående brev Dyrhaug Ridesenter AS - Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak DYRHAUG RIDESENTER AS EPHORTETYD
7957/2020 20201210 10.12.2020 Utgående brev Angående søppelplass i sentrum Stugudal Oddvar Kristian Nergård EPHORTETYD
7959/2020 20201210 10.12.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 07.12.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
7960/2020 20201210 10.12.2020 Internt notat Møteprotokoll kommunestyret 19.11.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
7966/2020 20201210 10.12.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7968/2020 20201210 10.12.2020 Inngående brev 181/89 Vannmålermeldning - Bjørn Øien NEA RØR AS EPHORTETYD
7969/2020 20201210 10.12.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - ledige vikariater - st. ref. (4318740337) Line Lakselv EPHORTETYD
7953/2020 20201210 10.12.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i medisinsk fødselsregisterforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7961/2020 20201210 10.12.2020 Utgående brev Svar - Forespørsel om verktøy i arealplanlegging i forbindelse med et studie i teknologiledelse Magnus Hagen EPHORTETYD
7199/2020 20201210 10.12.2020 Utgående brev Møtereferat trafikksikkerhetsutvalg 05.11.20 Håvard Kirkvold m.fl. EPHORTETYD
7822/2020 20201210 10.12.2020 Utgående brev 172/189 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig Rune Spjøtvold EPHORTETYD
7796/2020 20201210 10.12.2020 Saksframlegg/innstilling Utkast til plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 EPHORTETYD
7804/2020 20201210 10.12.2020 Saksframlegg/innstilling Reglement for kontrollutvalget i Tydal kommune EPHORTETYD
7607/2020 20201210 10.12.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av ungdomsråd for 2020/2021 EPHORTETYD
7945/2020 20201209 09.12.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Tore Evavold EPHORTETYD
7946/2020 20201209 09.12.2020 Inngående brev Underskrevet databrukeravtale for ansatte i Værnesregionen Tore Evavold EPHORTETYD
7947/2020 20201209 09.12.2020 Inngående brev Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP til kundene KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
7948/2020 20201209 09.12.2020 Inngående brev 174/185 Retur av tinglyste dokumenter STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7929/2020 20201209 09.12.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 916479417 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7930/2020 20201209 09.12.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 982965810 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7932/2020 20201209 09.12.2020 Inngående brev Vedr. 20-121866-12 - Utsendelse av høring om forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy til alle kommunene STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
7933/2020 20201209 09.12.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - kontaktperson beredskapsanalyse for Tydal kommune TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
7941/2020 20201209 09.12.2020 Inngående brev Ekstra tildeling av NMSK midler i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7942/2020 20201209 09.12.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
7943/2020 20201209 09.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - Ekstraarbeid/vikarabeid eter tilkalling Maren Gullbrekken EPHORTETYD
7950/2020 20201209 09.12.2020 Inngående brev Koronakommisjonen - Kartlegging om besøksrestriksjoner i omsorgsboliger DELOITTE AS EPHORTETYD
7951/2020 20201209 09.12.2020 Inngående brev Innbydelse til informasjonsmøte og webinarer om nytt Interreg Sverige Norge 2021-2027 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7921/2020 20201209 09.12.2020 Utgående brev 188/3 - Angående høring mindre reguleringsendring Rotåtjønna hyttefelt - presisering av høringsfrist Aase Geving m.fl. EPHORTETYD
7931/2020 20201209 09.12.2020 Utgående brev 181/150 Bekreftelse på sletting av heftelser Idar Malvin Hegsethtrø EPHORTETYD
7937/2020 20201209 09.12.2020 Inngående brev Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7938/2020 20201209 09.12.2020 Utgående brev Bestilling av tiltaksmidler og SNO-tjenester - lokal forvaltning av verneområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7944/2020 20201209 09.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - Ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Ann Mari Lundemo EPHORTETYD
7925/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev PS/20-UMS 25.11.2020 vedr opprydding i skiløypetraseen mellom Stillhåtjønna og Falkberget i Stugudal Leder i Stillhåtjønna hytteforening EPHORTETYD
7902/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 990695652 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7906/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev Innspill til utarbeidelse av tjenestekatalog - frist 1. februar 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7922/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt- tilkalling Lena Anita Berggård EPHORTETYD
7923/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt- tilkalling Lena Anita Berggård EPHORTETYD
7924/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev Kopi av brev - Høring angående søknad om gapahuk ved Fiskåa i Sylan landskapsvernområde - Trondhjems Turistforening Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan EPHORTETYD
7914/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev 172/189 Samsvarserklæring Sandnes Bygg AS Rune Spjøtvold EPHORTETYD
7915/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev 172/189 Samsvarserklæring Trondseth Rør- og Møbelforretning AS Rune Spjøtvold EPHORTETYD
7916/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev 172/189 Samsvarserklæring AS Aas Transport Rune Spjøtvold EPHORTETYD
7918/2020 20201208 08.12.2020 Utgående brev Bilder kjøpt av Geir Horndalen 2020 Geir Horndalen EPHORTETYD
7898/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 989823299 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7899/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 916380569 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7901/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 914732921 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7894/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 979737092 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7895/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 914722411 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7896/2020 20201208 08.12.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 984955987 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD