eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6652/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev 188/110 Feilretting i matrikkelkartet Øivind Haugen EPHORTETYD
6767/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev 170/81 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig Torill Iren Stuberg EPHORTETYD
6774/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Innhenting av avgangselever fra grunnskolen skoleåret 2020-2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6750/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev Regionalt næringsfond Neadalen - møtereferat 20.10.2020 Alf Ronny Rotvold m.fl. EPHORTETYD
6765/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 165/3 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
6766/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Informasjon om stortingsvalget 2021 VALGDIREKTORATET EPHORTETYD
6768/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dekning av utgifter - markering av eldres dag 1.10.2020 Tydal Sanitetsforening EPHORTETYD
6772/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev 170/146 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oskar Rimstad Kjøsnes m.fl. Oskar Rimstad Kjøsnes m.fl. EPHORTETYD
6773/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Møtereferat fra interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 14.10.2020 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTETYD
6775/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev 188/310 Delegert vedtak - matrikkelføring Mari Nordfjell EPHORTETYD
6776/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Økonomisjef - st. ref. (4302301919) ***** EPHORTETYD
6764/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev Informasjon om motorferdsel i utmark grunnet befaring og feilretting - Tensio TS TENSIO TS AS EPHORTETYD
6770/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Sentraladministrasjon EPHORTETYD
6525/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om utsatt frist for utkjøring av storfegjødsel Håvar Unsgård EPHORTETYD
6563/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev 188/306 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
6601/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting ***** ***** ***** EPHORTETYD
6606/2020 20201021 21.10.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting ***** ***** ***** EPHORTETYD
6780/2020 20201021 21.10.2020 Inngående brev 188/197 Fakturering feiing Tor Arne Fremstad EPHORTETYD
6751/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev 164/39 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av veg Håvar Hilmo EPHORTETYD
6752/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Carl Magnus Dyborn EPHORTETYD
6755/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev 170/146 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oskar Rimstad Kjøsnes Oskar Rimstad Kjøsnes EPHORTETYD
6756/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev 170/146 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Liv Kari Kjøsnes Liv Kari Kjøsnes EPHORTETYD
6740/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende feieavgift for fritidsboliger Anne Irene Røddesnes EPHORTETYD
6746/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2020 - Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter SKATTEETATEN EPHORTETYD
6747/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Innrapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2020 - Pass og stell av barn SKATTEETATEN EPHORTETYD
6753/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev 164/39 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Håvar Hilmo Håvar Hilmo EPHORTETYD
6758/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Modernisert folkeregister - brukervilkår Modernisert folkeregister EPHORTETYD
6762/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Planrådgiver - st. ref. (4299664559) Daniel Omrani EPHORTETYD
6743/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev 182/70 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av bolig med garasje SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
6745/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev TV-aksjon for fjerning av plast i naturen Ener Borg EPHORTETYD
6748/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for innskudd, utlån og renter for inntektsåret 2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6749/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev 188/307 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig, anneks og uthus SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
6754/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Konsesjonskraftpris for 2020 - Tydal kommune STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
6761/2020 20201020 20.10.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk tilskudd SELBYGGEN AS EPHORTETYD
6676/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev 177/55 Melding om delegert vedtak -tillatelse til oppføring av sambandsmast TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6667/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev 188/232 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for enebolig og carport ELVRANHYTTA AS EPHORTETYD
6682/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Merle Karin Svare EPHORTETYD
6713/2020 20201019 19.10.2020 Saksframlegg/innstilling Datalagringssenter - tilleggsbevilgning EPHORTETYD
6680/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev 191/4/11 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Stein Eirik Strand EPHORTETYD
6683/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Arbeidskontrakt - tilkalling Merle Karin Svare EPHORTETYD
6696/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev 188/309 Delegert vedtak - matrikkelføring Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
6697/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Vedrørende drifta på eiendommen 166/4 i Tydal kommune. Ola Morten Græsli EPHORTETYD
6722/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Slamrapport august 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
6723/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Renteregulering KOMMUNALBANKEN AS EPHORTETYD
6721/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Høring - program for vaksinering av covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6738/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Vedrørende B-aksjeemisjon - TrønderEnergi AS TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
6693/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev 177/157 Delegert vedtak - matrikkelføring Ole Morten Opphaug EPHORTETYD
6689/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Anne Mona Lunden Anne-Mona Lunden EPHORTETYD
6717/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev 181/47 Svar på søknad om fritak på kommunal avgift Rigmor Irene Aa Eggen EPHORTETYD
6725/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning til høring av kommunal planstrategi for Tydal kommune 2020–2023 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTETYD
6726/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev 172/211 Melding om endringer av ansvarsrett ELSE DAHLSENG ARKITEKTER EPHORTETYD
6728/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Orientering om mulighet for å utbetale andel i skatteinngang til skattekreditorene (kommuner og fylkeskommuner) ved forskudd på periodisk oppgjør fra skatteetaten SKATTEETATEN EPHORTETYD
6707/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev 166/4 Svar på forespørsel angående renovasjonsavgift Ola Morten Græsli EPHORTETYD
6709/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på søknad fra viltfondet angående dekking av utgifter for containere for slakteavfall TYDAL GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
6714/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 13.10.-16.10.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6718/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Endringer i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
6719/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Informasjon om innsending av IPLOS-melding til KPR for 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
6727/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene som skattekreditor - endringer i reglene om fastsetting av margin for inntektsåret 2021 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6730/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Høring - forskrift til tossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6735/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev 177/157 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
6736/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev 188/307 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oddbjørn Skjei Oddbjørn Skjei m.fl. EPHORTETYD
6737/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021 - invitasjon til å søke om støtte TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6729/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Fordeling av innfordringsutgifter/-inntekter, gebyrer mv - endret fordeling fra 01.11.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6731/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Rapport og faktura fra tilsyn Henfallet 2020, og et forslag om skilting Ingebrigt Kirkvold EPHORTETYD
6733/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Møteinnkalling - ekstraordinært møte i representantskapet - Konsek Trøndelag IKS 26.10.2020 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
6734/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Engangstilskudd til kommunene til rehabilitering og avlastning for barn og unge funksjonhemmede Safo Trøndelag EPHORTETYD
6739/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev 177/157 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Grete Dahlseng Grete Dahlseng EPHORTETYD
6581/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev 170/136 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6715/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Jobbmuligheter fysioterapeut Mohammad Reyazi Ardekani EPHORTETYD
5886/2020 20201019 19.10.2020 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal EPHORTETYD
6679/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev 188/120 Feilretting i matrikkelen Jan Ove Selboe EPHORTETYD
6681/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Retur av tinglyste dokumenter REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND EPHORTETYD
6701/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 177/155 Kvittering for nabovarsel Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
6678/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev 181/45 Feilretting i matrikkelen Dagfinn Aune EPHORTETYD
6614/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev 189/2/27 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Anne Valstad-Aalmo EPHORTETYD
6687/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Teknikk og miljø EPHORTETYD
6593/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev 188/2 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for adkomstveg TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6650/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev 189/2/18 Svar på søknad om sanitærabonnement Kjell Olav Munkhaug EPHORTETYD
6703/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte politisk helsehjelp i spesialhelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialhelsetjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6704/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 181/47 Søknad om fritak på kommunal avgift Rigmor Irene Aa Eggen EPHORTETYD
6711/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 188/2 Kvittering for nabovarsel Magne Lillestøl m.fl. EPHORTETYD
6695/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2020 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6684/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Dialogmøter med kommunenes miljø- og utviklingsarbeid på landbruksområdet 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6686/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 177/10 Ny plassering av nettstasjon nr. 2 DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
6698/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 172/4 Underskrevet jordleieavtale - Ole Ingebrigt Dyrhaug RUTH AAS FREDRIKSEN EPHORTETYD
6699/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 172/4 Underskrevet jordleieavtale - May Tonje Aas Ruth Aas Fredriksen EPHORTETYD
6685/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 191/4/11 Svar vedrørende septikktømming TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
6692/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Høring av søknad om driftskonsesjon for Strokstensåsen masseuttak i Tydal kommune Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTETYD
6700/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 188/2 Søknad om deling av grunneiendom - tilleggsfradeling av festetomt 188/2/13 Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
6702/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 188/3 Søknad om reguleringsendring - Reguleringsplan Rotåtjønna GEOTYDAL AS m.fl. EPHORTETYD
6708/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND EPHORTETYD
6710/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev 188/2 Kopi av nabovarsel Svein Moan m.fl. EPHORTETYD
6677/2020 20201016 16.10.2020 Utgående brev Møtereferat arbeidsgruppe næringsplan 15.10.2020 Thine Dagrunn Sivertsen m.fl. EPHORTETYD
6674/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6668/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Ungdomsarbeidersamling 20.-21.11.2020 - Invitasjon og foreløpig program Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
6669/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev 190/5 Søknad om mindre reguleringsendring i Rotvollia hyttefelt Heidi Synnøve Lien EPHORTETYD
6671/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev 170/81 Dokumentasjon for ferdigstillelse av tilbygg til hytte Torill Iren Stuberg EPHORTETYD
6672/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev 172/4 Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune vedrørende godkjenning av plan for nydyrking - kulturminnefaglig uttalelse samt vann og fiskefaglig vurdering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6651/2020 20201015 15.10.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 EPHORTETYD
6665/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev 166/4 Forespørsel angående renovasjonsavgift Ola Morten Græsli EPHORTETYD
6663/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev 165/56 Svar på melding om tilbygg som er unntatt fra søknadsplikt Fred Kåre Fremo EPHORTETYD
6545/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev 188/307 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
6673/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Rapporter og styringsinformasjon til kommuner og fylkeskommuner SKATTEETATEN EPHORTETYD
6670/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Veiledning - markedsadferd i intradagmarkedet ved tildeling av ny overføringskapasitet NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
6662/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
6583/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Praksislæreravtale Nord universitet EPHORTETYD
6655/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Magnus Dyborn EPHORTETYD
6586/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Lønnsskjema for praksislærere Nord universitet EPHORTETYD
6582/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 177/156 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Ole Morten Opphaug EPHORTETYD
6656/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev 169/46 Nye eiere Leif Jensen EPHORTETYD
6640/2020 20201014 14.10.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 12.10.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
6641/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om dekning av utgifter til arrangement 1.10.2020 fra den kulturelle spaserstokken TYDAL SANITETSFORENING EPHORTETYD
6642/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev 177/155 Ettersendelse av manglende dokumentasjon - Septiktanker Tore Lervang EPHORTETYD
6643/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Innsynsbestilling - Korrespondanse med selskapet IT Healthcare AS vedrørende kjøp/salg av smittevernutstyr VERDENS GANG AS EPHORTETYD
6646/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev 177/157 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Grete Dahlseng EPHORTETYD
6647/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Automatisering av varsel om søkere til tuberkulosekontroll TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
6648/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger Helsedirektoratet EPHORTETYD
6649/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Informasjon om Skolefrukt til ordfører Opplysningskontoret for frukt og grønt, avd. Skolefrukt EPHORTETYD
6654/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev 190/26/3 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - bebygd areal Dag Sjong EPHORTETYD
6657/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev 177/157 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Grete Dahlkseng Grete Dahlseng EPHORTETYD
6653/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev 188/232 Erklæring om avstand til nabogrense Per Nordland EPHORTETYD
6658/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar HELFO EPHORTETYD
6661/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev 184/33 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jørgen Andreas Lysholm Jørgen Andreas Lysholm EPHORTETYD
6585/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på lønn Marthe Bang Eliassen EPHORTETYD
6615/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Høring av forslag til forskrift: Brann- og redningsvesenforskriften DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTETYD
6626/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 9.10.2020 Fysioterapeut HELFO EPHORTETYD
6627/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Informasjon om høstens prevalensundersøkelse i sykehjem FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
6629/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev 189/7/1 - Ønske om befaring - parkering Nesjø båtutleie ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE m.fl. EPHORTETYD
6611/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Invitasjon til høringsmøte – Pakkeforløp for oppfølging etter rusmiddeloverdose HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
6612/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Svar på utmelding Tydal kulturskole ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
6617/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon for oppfølging og risikovurdering, asbest kommunale bygg Arbeidstilsynet EPHORTETYD
6623/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Lønnskrav fagforbundet kap. 3.4.2 og kap. 5 Fabforbundet EPHORTETYD
6624/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Lønnskrav Naturviterne Naturviterne EPHORTETYD
6595/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev 177/7 og 177/61 Svar på søknad - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av mast og målehus STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
6600/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Høring av forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
6602/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 188/16 Søknad om utsettelse av flytting av vannledninger Kjell Ove Øverås EPHORTETYD
6604/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev 177/155 Purring på dokumentasjon søknad på utslippstillatelse. Tore Lervang EPHORTETYD
6609/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Svar på kontaktperson Tydal kommune- drømmestipendet 2021 NORSK KULTURSKOLERÅD EPHORTETYD
6613/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 191/4/11 Dokumentasjon om tilgang for tankbil på eiendommen Stein Erik Strand EPHORTETYD
6588/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev 164/39 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Geir Hilmo EPHORTETYD
6630/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Uttalelse fra Santi Sitje - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av parkeringsareal ved Nesjø båtutleie ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
6631/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av midler jf. kontrakt om rydding av pilgrimsled TYDAL IL EPHORTETYD
6635/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 188/307 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oddbjørn Skjei Oddbjørn Skjei EPHORTETYD
6636/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev 188/307 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Hege Skjei Hege Skjei EPHORTETYD
6639/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev NVEs tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Planstrategi 2020 - 2023 - Tydal kommune Tormod Hagerup EPHORTETYD
6599/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Oppdatert invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
6625/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 7.10.2020 - allmennlegehjelp Helseøkonomiforvaltningen HELFO EPHORTETYD
6634/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som lærer i Tydal kommune Merle Karin Svare EPHORTETYD
6638/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Bekreftelse fra optiker Olav Harry Østby EPHORTETYD
6584/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev 170/147 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Harald E Rotvold Waagan EPHORTETYD
6587/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Informasjon om deltakelse i Skolelos for barnevernstjenester 2021 Bufetat EPHORTETYD
6580/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev 188/182 Endring av kommunale avgifter - Fritidsbolig Inge Moen EPHORTETYD
6540/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev 188//135 Melding om delegert vedtak - tillatelse til montering av pipe og ildsted SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
6544/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev 174/3 klage på kommunale avgifter avløp gård Håvar Unsgård EPHORTETYD
6620/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Krav lønnsforhandlinger 2020 HTV Norsk Sykepleierforbund EPHORTETYD
6622/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Krav lokale forhandlinger Skoleforbundet EPHORTETYD
6632/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Skrivemåte for stedsnavnet Græsli Ola Morten Græsli m.fl. EPHORTETYD
6633/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Kjørebok for sesongen 2019/2020 Kristen Iversen EPHORTETYD
6589/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
6628/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Lønnskrav kap. 3 Utdanningsforbundet EPHORTETYD
6590/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
6605/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Lønnskrav LEDERNE EPHORTETYD
6598/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Siv Elisabeth Kleven Moen EPHORTETYD
6607/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Hege Lien EPHORTETYD
6618/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Lønnsforhandlinger Legeforeningen EPHORTETYD
6592/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
6594/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Karen Margrete Okstad EPHORTETYD
6596/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Siv Elisabeth Kleven Moen EPHORTETYD
6542/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev 170/136 Nabovarsel TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6558/2020 20201012 12.10.2020 Internt notat Møteprotokoll UMS 08.10.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
6562/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Svar på innsyn NRK-Mistanke om overgrep i kommunens kommunale barnehager, oppfølgingsspørsmål NRK Oslo og Viken, avdeling Oslo EPHORTETYD
6538/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 190/46/0/2 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for montering av stålpipe og ildsted Kjell Morten Hagen EPHORTETYD
6570/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Industrikommunenes oppfølging etter statsbudsjettet for 2021 ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA EPHORTETYD
6579/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Brev fra VD 3. kvartal 2020 Naboer AB EPHORTETYD
6543/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Studio 705 v/Merete Lien - svar på søknad om støtte til utgivelse av kalender "Eventyrlige Tydal" 2021 STUDIO 705 V/MERETE LIEN EPHORTETYD
6555/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 188/1 Svar på søknad om fradeling av tilleggsareal til Stugudal Håndverk og Fritid 188/151 Paul Græsli EPHORTETYD
6566/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Kompensasjon for merutgifter til smitteverntiltak HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
6565/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Fjerne unødvendig skog i Ås Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
6568/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev 188/182 Endring av kommunale avgifter - Fritidsbolig Inge Moen EPHORTETYD
6571/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 170/2/4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Morten Dragsnes Morten Dragsnes m.fl. EPHORTETYD
6573/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Høringsbrev - Kommunal planstrategi 2019-2023 for Selbu kommune Selbu kommune EPHORTETYD
6561/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Maren Gullbrekken EPHORTETYD
6574/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
6560/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Innsyn NRK-Mistanke om overgrep i kommunens kommunale barnehager, oppfølgingsspørsmål NRK Oslo og Viken, avdeling Oslo EPHORTETYD
6480/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 176/1 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6528/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 175/48 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Hege Kløften EPHORTETYD
6569/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Taubaneanlegg - tilsyn med master og fundamenter STATENS JERNBANETILSYN EPHORTETYD
6556/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 189/2/27 Svar på søknad - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg nærmere enn 50 meter fra vassdrag Anne Valstad-Aalmo m.fl. EPHORTETYD
6557/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 177/55 - Svar på søknad - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av mast STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
6559/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Høring - Ny § 7 a i vegtrafikkloven, arbeidsvarsling Statens vegvesen EPHORTETYD
6470/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 174 164 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Annar Myhre EPHORTETYD
6472/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev 170/90 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Ole Rotvold Waagan EPHORTETYD
6530/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Kopi av brev til Innherred renovasjon - Tømmevarsel John-H. Waatsveen EPHORTETYD
6534/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev 69/65 Ferdigmelding - tilbygg fritidsbolig Marit Aune EPHORTETYD
6535/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Rundskriv kommunale smitteverntiltak revidert 081020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6536/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Løypepreparering vinteren 2019/2020 i Græsli, Hilmo og Aune, kommunalt tilskudd GRÆSLI IDRETTSLAG EPHORTETYD
6537/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Lønnskrav etter hovedtariffavtalens kap. 5 for 2020 NITO EPHORTETYD
6541/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Kartlegging av bruken av skolesekker blant 1. og 2. klassinger høsten 2020 i Trøndelag fylke Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
6526/2020 20201009 09.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling - Neatun AS NEATUN AS EPHORTETYD
6529/2020 20201009 09.10.2020 Utgående brev 176/94 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Lars Elias R Bransfjell EPHORTETYD
6532/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift 2020 Selbu kommune EPHORTETYD
6533/2020 20201009 09.10.2020 Utgående brev Svar på opprydding etter grøft for vann og kloakk i Sylsjøvegen Gerd Buseth m.fl. EPHORTETYD
6527/2020 20201009 09.10.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 05.10.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
6524/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Utbetaling - Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
6523/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Klage på avløpsgebyr Håvar Unsgård EPHORTETYD
6521/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Bli med på foreldreundersøkelsen i barnehagen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
6522/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Oppsigelse 50% stilling i barnehagen Olav Harry Østby EPHORTETYD
6515/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev 170/147 retur av tinglyste dokumenter STATENS KARTVERK EPHORTETYD
6516/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev 188/2 Søknad om tillatelse til tiltak - Bygging av adkomstveg til tomt 76 og 77 TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6517/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Jenyfer Adonai Hallem EPHORTETYD
6496/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev 182/2/25 Svar på faktura på feiing Tor Helge Gisetstad EPHORTETYD
6497/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Kostra-rapportering per 3.kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
6498/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Høringsbrev – forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6505/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Oppsigelse av avtale - godtgjøring for beredskap Bjørn Roar Lien EPHORTETYD
6506/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Silje Græsli EPHORTETYD
6507/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev 170/136 Foreløpig svar på byggesøknad TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6494/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev 170/136 Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6508/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Berit Garte EPHORTETYD
6491/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev 191/4/11 Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse Stein Eirik Strand EPHORTETYD
6499/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Statsbudsjettet - pressemelding fra LVK Industrikommunene og Nettverk for petroleumskommuner ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA EPHORTETYD
6510/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev 170/90 Svar på melding om bygning som er unntatt fra søknadsplikt Ole Rotvold Waagan EPHORTETYD
6511/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Jenyfer Adonai Hallem EPHORTETYD
6518/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev NEATUN AS Søknad om skjenkebevilling - ambulerende eller enkeltanledning Thine Dagrunn Sivertsen EPHORTETYD
6514/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Ettersending av dokument - kart Helge Joar Kløften EPHORTETYD
6264/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Svar - oppsigelse av stilling Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
6265/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
6500/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Stamfiske etter ørret, Selbu/Tydal STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
6487/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - sommerjobb 2020 Harald Græsli EPHORTETYD
6467/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Signert databehandleravtale Bookcreater Bookcreator v/ Dan Amos EPHORTETYD
6471/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev 176/1 Foreløpig svar på byggesøknad TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6473/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Tilskuddsrammer for NMSK til skogkultur 2020 Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6478/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev 188//135 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av ny pipe og ildsted SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
6482/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev 174/42 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 Jan Olav Aas EPHORTETYD
6483/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Opprydding etter grøft for vann og kloakk i Sylsjøvegen Gerd Buseth m.fl. EPHORTETYD
6484/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev 171/112 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg Viveke Trønsdal EPHORTETYD
6488/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Maria Apple Punay Sørlie EPHORTETYD
6479/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev 177/7 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av målehus STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
6481/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev 181/32 Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
6457/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Innkalling forhandlinger - beredskapsvakt omsorgstjenesten Mia Franzen EPHORTETYD
6474/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev 192/001 - Søknad om bygging av traktorveg kl 8 An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
6475/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Oversendelse av ny områdekonsesjon i forbindelse med overtakelse av områdekonsesjon fra Oppdal Everk AS i forbindelse med fusjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
6476/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev 192/001 - Høring - Søknad om bygging av traktorveg kl 8 - Tjønndalsvegen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
6485/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev 171/6 Nabovarsel Viveke Trønsdal EPHORTETYD
6486/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev 190/46/0/2 Søknad om ferdigattest Kjell Morten Hagen EPHORTETYD
6495/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev 181/142 Vedrørende leie av næringsbygg - verkstedbygg Nea TENSIO TS AS EPHORTETYD
6492/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Maria Apple Punay Sørlie EPHORTETYD
6493/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt - Storekervegen 50 Odd Johnny Sivertsen EPHORTETYD
6477/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med rehabilitering av Nesjødammen STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
6245/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Gnr 172/4 Høring vedrørende godkjenning av plan for nydyrking. Sametinget/Samediggi m.fl. EPHORTETYD
6382/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om tiltak i ungdomsskolen for å motvirke kjønnsdelte utdanningsvalg Tydal kommune NTL BUFDIR OG BUFETAT EPHORTETYD
6385/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Informasjon lønnsforhandlinger 2020 Katrine Arstad m.fl. EPHORTETYD
6369/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev 188/49 Svar på søknad om utsettelse av beregning for årsgebyrer vann og avløp Gunhild Arnstad EPHORTETYD
6400/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Trekker søknad Arnstein Hegge EPHORTETYD
6468/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev 169/1 Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
6469/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev 169/88 Søknad om rammetillatelse - oppføring av sekundærbolig - reindrift Lusparken Arkitekter AS EPHORTETYD
6398/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6391/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev 188/277 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ingve Bugge Gerhardsen Ingve Bugge Gerhardsen EPHORTETYD
6406/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev 176/1 Erklæring om ansvarsrett TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6403/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Høring av endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6410/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 169/1 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
6411/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Ber om uttale i samband med søknad om skjenkeløyve ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** VOLDA KOMMUNE EPHORTETYD
6394/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad om omsetningskonsesjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
6395/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev 177/6 og 177/9 Foreløpig svar på byggesøknad DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
6408/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev 170/90 Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - oppføring av uthus Ole Rotvold Waagan EPHORTETYD
6397/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev 182/2/25 Faktura på feiing Tor Helge Gisetstad EPHORTETYD
6216/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev 190/46/0/2 Melding om delegert vedtak - tillatelse til montering av stålpipe og ildsted Kjell Morten Hagen EPHORTETYD
6217/2020 20201005 05.10.2020 Saksframlegg/innstilling Obligatoriske budsjettoppstillinger for 2020 EPHORTETYD
6154/2020 20201005 05.10.2020 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Storekervegen 50 Odd Johnny Sivertsen EPHORTETYD
6236/2020 20201005 05.10.2020 Saksframlegg/innstilling Vedtekter - Tydal frivilligsentral EPHORTETYD
6367/2020 20201005 05.10.2020 Saksframlegg/innstilling Orientering Nea Datacenter EPHORTETYD
6386/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Søknad om utsatt frist for utkjøring av storfegjødsel Håvar Unsgård EPHORTETYD
6388/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Samtykke til tinglysning TRONDHEIM AKTIV EIENDOMSMEGLING AS EPHORTETYD
6390/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev 188/277 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ingve Bugge Gerhardsen Ingve Bugge Gerhardsen EPHORTETYD
6360/2020 20201005 05.10.2020 Saksframlegg/innstilling Avvikling av stiftelsen Nordgårds legat EPHORTETYD
6323/2020 20201005 05.10.2020 Internt notat 177/157 - Delingstillatelse gitt - tomt klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
6376/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag- dispensasjon fra kommuneplan - utvidelse av parkeringsareal ved Nesjø båtutleie FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6387/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Mangler av dokumenter STATENS KARTVERK EPHORTETYD
6383/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Omsetningskonsesjon 2021-2024 for TYDAL KOMMUNE Refnr: AJVYRE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
6364/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Invitasjon til å søke tilskudd til systematisk identifikasjon og oppføring av utsatte barn NTL BUFDIR OG BUFETAT EPHORTETYD
6368/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Kopi av brev fra Fylkesmannen i Trøndelag - Svar på henvendelse - klage på manglende saksnummer i innsynsportalen - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6044/2020 20201005 05.10.2020 Saksframlegg/innstilling Anne Mona Lunden - søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak EPHORTETYD
5439/2020 20201005 05.10.2020 Saksframlegg/innstilling Delegasjon av valgstyrets myndighet - Stortings- og sametingsvalget 2021 EPHORTETYD
6134/2020 20201005 05.10.2020 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 2/2020 pr 31.08.20 EPHORTETYD
5933/2020 20201005 05.10.2020 Saksframlegg/innstilling Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og arbeidsvilkår Tydal kommune - sluttbehandling EPHORTETYD
4347/2020 20201005 05.10.2020 Saksframlegg/innstilling Reviderte samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og kommunene i nordre Trøndelag, samt Selbu, Tydal, Osen og Bindal. EPHORTETYD
6354/2020 20201004 04.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4292279046) Kristin Lunde EPHORTETYD
6356/2020 20201004 04.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4292279046) Kristin Moslet Eidem EPHORTETYD
6357/2020 20201004 04.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Martin Borseth EPHORTETYD
6349/2020 20201004 04.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4292279046) Siv Moen EPHORTETYD
6355/2020 20201004 04.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Kristin Moslet Eidem EPHORTETYD
6350/2020 20201004 04.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Liv Elin Bårdsgård Hårstad EPHORTETYD
6351/2020 20201004 04.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Maria Ellefsen EPHORTETYD
6353/2020 20201004 04.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Kristin Lunde EPHORTETYD
6348/2020 20201003 03.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Victoria Rognes EPHORTETYD
6312/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Analyseresultater - Stugudal vannverk - analyseperiode 15.09.-01.10.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6338/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
6343/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Orientering om fusjonsplan TrønderEnergi AS og TrønderEnergi Service AS (datterselskap) TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
6314/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Analyseresultater - Ås-Aune vannverk - analyseperiode 15.09.-01.10.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6315/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev 174/164 Egenerklæring om ansvarsrett TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6324/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Felles anskaffelser av personlig smittevernutstyr (PVU) STJØRDAL KOMMUNE EPHORTETYD
6326/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Gi innspill til Røros kommunes planstrategi RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
6330/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev 192/32 Svar på spørsmål vedr. feiing og tilsyn Jens Fredrik Bjerkan EPHORTETYD
6333/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Høring - Fremragende akuttmottak i Helse Nord-Trøndelag fase 1 HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTETYD
6335/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Ingrid Melgård Tanem EPHORTETYD
6340/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4292279046) Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
6342/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4292279046) Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
6317/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6309/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6311/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Analyseresultater - råvann reservekilde Hynna - analyseperiode 15.09.-01.10.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6320/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Svar på Endret gebyrsystem for septiktømming - innhenting av opplysninger om boenheter fra kommunen INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
6345/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev Forespørsel om kommunenes status mht klima- og miljøarbeidet. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6302/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6313/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 15.09.-01.10.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6328/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Tilskudd til kvalitetsutviklingstiltak 2020 – kommuner innen oppfølgingsordningen – uttrekk 2017 og 2018 - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6329/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev 184/1 - Angående søknad om fradeling Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
6331/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev 181/32 Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
6341/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
6344/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Vedlegg til fusjonsplan - siste meldte vedtekter TrønderEnergi AS 30.06.2020 TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
6295/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev 192/76 Svar på faktura vedrørende feiing Henrik Finseraas EPHORTETYD
6298/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev 175/1/17 Utfyllende informasjon etter muntlig henvendelse om feiing og tilsyn Oddvar Egil Åreide EPHORTETYD
6304/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6306/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6307/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6308/2020 20201002 02.10.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/09 sendt 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6238/2020 20201002 02.10.2020 Utgående brev 177/16 - Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av fritidstomt nr. 43 i Nøsterlia hyttefelt Ole Morten Opphaug EPHORTETYD
6267/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev 165/56 Melding om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - Oppføring av tilbygg til garasje Fred Kåre Fremo EPHORTETYD
6270/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Analyseresultater - Ås -Aune vannverk - analyseperiode 15.09.-30.09.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6271/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Analyseresultater - Stugudal vannverk- analyseperiode 15.09.-30.09.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6273/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev 177/7 og 177/61 Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon for oppføring av målehus og mast ved Gammelvollsjøen SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
6274/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev 177/55 Uttalelse fra Sametinget vedrørende oppføring av mast ved sperredammen ved Lødølja SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
6289/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Ny utlysning av tilskudd til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger og påminnelse om tilskudd til veiledning av LIS3 i allmenmedesin FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6290/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk -analyseperiode 15.09.-30.09.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6293/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Innspill til Tydal kommunes budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2024 fra Tydal Arbeiderparti Tydal Arbeiderparti EPHORTETYD
6275/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev 177/6 Uttalelse fra Sametinget vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av parkeringsplass og tursti - Skarpdalen SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
6277/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev 189/2 Uttalelse fra Sametinget vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring og påbygg av driftsbygning SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
6278/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Uttalelse fra Sametinget vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av parkeringsareal under gbnr. 189/71 ved Nesjø båtutleie i Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
6281/2020 20201001 01.10.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om faktura for feiing Arve Sletvold EPHORTETYD
6283/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Trude Garberg EPHORTETYD
6284/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Prosjekt motorferdsel i utmark - orientering om befaring m.m - kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6288/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Omfordeling av tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag etter statusrapportering fra kommunen per 10. september og informasjon fra Landbruksdirektoratet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6272/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Åpen jobbsøknad Mirjana Zdravkovic EPHORTETYD
6150/2020 20201001 01.10.2020 Saksframlegg/innstilling 177/55 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av mast EPHORTETYD
6233/2020 20201001 01.10.2020 Saksframlegg/innstilling 177/7 og 177/61 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av mast og målehus EPHORTETYD
6292/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev 192/76 Faktura vedrørende feiing Henrik Finseraas EPHORTETYD
6294/2020 20201001 01.10.2020 Inngående brev Felles høringsuttalelse fra Tydal Senterparti og Tydal Arbeiderparti til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og arbeidsvilkår Tydal Senterparti m.fl. EPHORTETYD
4593/2020 20201001 01.10.2020 Saksframlegg/innstilling 189/2/27 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg nærmere enn 50 meter fra vassdrag EPHORTETYD
5446/2020 20201001 01.10.2020 Saksframlegg/innstilling 188/1 Fradeling av tilleggsareal til Stugudal Håndverk og Fritid 188/151 EPHORTETYD
5607/2020 20201001 01.10.2020 Internt notat Møteprotokoll UMS 03.09.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
6144/2020 20200930 30.09.2020 Utgående brev Innkalling til lønnspolitisk drøftingsmøte etter HTA kapittel 3, pkt. 3.2.1 Arbeidstakerorganisasjonene EPHORTETYD
6247/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Berit Garte EPHORTETYD
6255/2020 20200930 30.09.2020 Utgående brev Svar på melding om eFaktura fra Tydal kommune Erik Solem EPHORTETYD
6256/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
6257/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev 177/7 og 177/61 Fylkesmannens uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av målehus og mast ved Gammelvollsjøen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6259/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev 177/6 Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag - Dispensasjon fra kommuneplan - etablering av tursti og parkeringsplass i Skarpdalen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6262/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev 188/2 Vedtak i klagesak - endring reguleringsplan for Rotåa hyttefelt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6246/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev Ny forelegging nettstasjon nr. 2 etter merknad DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
6248/2020 20200930 30.09.2020 Utgående brev Svar på henvendelse angående faktura kommunale avgifter Tydal kommune Villy Nikolaisen EPHORTETYD
6244/2020 20200930 30.09.2020 Utgående brev Svar på klage om anleggelse av søppelplass i sentrum av Stugudal Oddvar Kristian Nergård EPHORTETYD
6263/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev Forespørsel om kommunenes status mht klima- og miljøarbeidet. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6266/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev 176/1 Søknad om tillatelse i ett trinn - Rehabilitering - oppføring av tilbygg og terrasser TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6249/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev Endret gebyrsystem for septiktømming - innhenting av opplysninger om boenheter fra kommunen INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
6252/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev 170/136 Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av hytte TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6250/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev Forespørsel om faktura for feiing Arve Sletvold EPHORTETYD
6251/2020 20200930 30.09.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på Svar på henvendelse- 170/95 Spørsmål om feiing Berit Elinor Mjøen EPHORTETYD
6253/2020 20200930 30.09.2020 Utgående brev Forespørsel om restanser EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, v/Petter Kvam Haugan EPHORTETYD
6254/2020 20200930 30.09.2020 Utgående brev 188/51 Svar på søknad om sanitærabonnement Morten Dalaker EPHORTETYD
6260/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
6261/2020 20200930 30.09.2020 Inngående brev 189/2 Fylkesmannens uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - bruksendring og påbygg av driftsbygning. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6152/2020 20200929 29.09.2020 Utgående brev 181/103 Svar på melding om tilbygg som er unntatt fra søknadsplikt Toralf Øverås EPHORTETYD
6141/2020 20200929 29.09.2020 Utgående brev Høring planstrategi - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
6206/2020 20200929 29.09.2020 Utgående brev 170/136 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tove Hodne Hyldmo og Bernt Ove Hyldmo Bent Ove Hyldmo m.fl. EPHORTETYD
6207/2020 20200929 29.09.2020 Utgående brev 191/5/8 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Roar Larsen EPHORTETYD
6161/2020 20200929 29.09.2020 Utgående brev 190/26/22 Foreløpig svar på byggesøknad (3) Mona Moen Hognes EPHORTETYD
6222/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar HELFO EPHORTETYD
6225/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Høring - endringer i forskrift om fosterhjem Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet EPHORTETYD
6218/2020 20200929 29.09.2020 Utgående brev 1705/34 Svar på forelegging av tiltak, etablering av nettstasjon TENSIO TS AS EPHORTETYD
6221/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Sentralisering og nedlegging av institusjonsplasser for alvorlig syke eldre og andre Vedtak 22092020, Sak 40/20 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6219/2020 20200929 29.09.2020 Utgående brev Svar på Feiing, hytter i Stugudal - Faktura Inger Johanne Matheson EPHORTETYD
6223/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Saanti sitje uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av parkeringsplass og tursti i Skarpdalen - 177/6. Tydal kommune Saanti sijte EPHORTETYD
6224/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Melding om eFaktura fra Tydal kommune Erik Solem EPHORTETYD
6243/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Angående rydding av strand ved Stugusjøen, og mulig forurensing av samme område fra utløpet av Stuguvollbekken og sørvestover til Stuguvollmoen Oddvar Kristian Nergård EPHORTETYD
6227/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Årleg gjennomgang av brukarrettar til fagsystema innafor landbruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6228/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Meld inn områder for naturtypekartlegging i 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6229/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Silje Græsli EPHORTETYD
6230/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Kopi av gitte tillatelser på motorferdsel i utmark FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6231/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Mobbeombudets årsrapport 2019 - 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6235/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
6237/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding - Gang- og sykkelveier Tydal TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6241/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om skjenkebevilling NEATUN AS EPHORTETYD
6234/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Økonomiplan for 2021-2024 med budsjett for 2021 for kontrollarbeidet KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
6239/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4292279046) Karen Margrete Okstad EPHORTETYD
6240/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev 188/1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Fritidsbebyggelse Rita Hilmo m.fl. EPHORTETYD
6242/2020 20200929 29.09.2020 Inngående brev Klage på anleggelse av søppelplass i sentrum av Stugudal og drifta av denne Oddvar Kristian Nergård EPHORTETYD
6193/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4292279046) Gørill Steen EPHORTETYD
6194/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev 172/4 søknad om godkjenning av plan for nydyrking TYDAL FELLESSETER SA EPHORTETYD
6196/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Høringsbrev planprogram Landbruksplan for Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
6198/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Feiing, hytter i Stugudal - Faktura Inger Johanne Matheson EPHORTETYD
6200/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Møteinnkalling til ekstraordinært møte i representantskapet - Konsek Trøndelag IKS KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
6202/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Anbefaling om å registrere kontaktopplysninger på serveringssteder HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
6204/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev 188/89 Tilbakemelding på varsel om tilsyn spredt avløp Gunnhild Elverum EPHORTETYD
6205/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev 188/177 Tilbakemelding på varsel om tilsyn spredt avløp Lasse Nilsen EPHORTETYD
6210/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
6208/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Innkalling til Årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA mandag 26. oktober 2020 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
6197/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Forespørsel om restanser EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS EPHORTETYD
6199/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4292279046) dong yang EPHORTETYD
6201/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens mottak av rapporter og styringsinformasjon fra Skatteetaten - gjeldende fra 1. november 2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6209/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Møteprotokoll Eldrerådet 22.09.2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6214/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Maren Gullbrekken EPHORTETYD
6174/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av parkeringsplass og tursti i Skarpdalen - 177/6. Tydal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
6175/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Kvittering for innsendt forskrift - Endring av forskrift for minsteareal for hjortevilt, Tydal kommune, Trøndelag STIFTELSEN LOVDATA EPHORTETYD
6192/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
6203/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev Faktura Sylsjøvegen 158 Villy Nikolaisen EPHORTETYD
6195/2020 20200928 28.09.2020 Inngående brev 191/5/8 Kvittering for nabovarsel Roar Larsen EPHORTETYD
6171/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kommunale avgifter Sylsjøveien 290 Gunhild Arnstad EPHORTETYD
6169/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
6172/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Informasjon om tidligutsendelse av styringsrapporter 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6173/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 190/26/22 Foreløpig svar på byggesøknad (3) TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
6153/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/08 sendt 25.09.2020 Skatteetaten EPHORTETYD
6163/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 191/5/8 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig Roar Larsen EPHORTETYD
6164/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 170/136 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tove Hodne Hyldmo og Bernt Ove Hyldmo Bent Ove Hyldmo m.fl. EPHORTETYD
6168/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Linda Theresia Ingeborg Janninger EPHORTETYD
6162/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Om beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn HUMAN ETISK FORBUND EPHORTETYD
6155/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2020 - kap 761 post 21 - Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre - Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6156/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2020 - kap 761 post 21 - Aktivitetstilbud og besøksvert for eldre på institusjon - Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6157/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Søknad om midler til kvalitetsutvikling skole- Tydal kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTETYD
6158/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på henvendelse- 170/95 Spørsmål om feiing Berit Elinor Mjøen EPHORTETYD
6159/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/08 sendt 25.09.2020 Skatteetaten EPHORTETYD
6160/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 188/173 Registrering av avløpsanlegg Roar Sandbakken EPHORTETYD
5716/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 191/4/11 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Stein Eirik Strand EPHORTETYD
6170/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 190/46/0/2 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av ildsted og montering av stålpipe Kjell Morten Hagen EPHORTETYD
6140/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
6142/2020 20200924 24.09.2020 Utgående brev 181/132 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Tydal Trappefabrikk A/S EPHORTETYD
6143/2020 20200924 24.09.2020 Utgående brev 190/26/3 Foreløpig svar på byggesøknad Dag Sjong EPHORTETYD
6116/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Svar på forespørsel om utsatt frist på kartlegging av kommunens krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6127/2020 20200924 24.09.2020 Utgående brev 176/1 Etterlysing etter manglende dokumenter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6132/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev 188/37 Tilbakemelding på tilsyn spredt avløp Rune Skomedal EPHORTETYD
6133/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4292279046) Linda Saksvik EPHORTETYD
6135/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Selbu sparebank EPHORTETYD
6119/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra Helfo - Liste uten fastlege ved Tydal legekontor fra 011020 HELFO EPHORTETYD
6120/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev 188/64 Tilbakemelding nr. 2 Tilsyn spredt avløp Terje Baro EPHORTETYD
6121/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Maryam Mohamud EPHORTETYD
6122/2020 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd fra Tydal kommunes næringsfond - Tydal Skisenter AS TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
6129/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse å bruke egen snøscooter fra veg fram til egen hytte Ole Erik Holbø EPHORTETYD
6136/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Nasjonale prøver-frist 25. september 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6137/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Digitaliseringsdirektoratet kartlegger videoinnhold på offentlig sektors nettsider DIGITALISERINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
6139/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 22.09.2020 - allmennlegehjelp Helseøkonomiforvaltningen HELFO EPHORTETYD
6087/2020 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - KIRKVOLLEN PILEGRIMSGÅRD AS KIRKVOLLEN PILEGRIMSGÅRD AS EPHORTETYD
6125/2020 20200924 24.09.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 21.09.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
6126/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Supplerende tildeling av tilskudd - kap 761 post 68 - kompetanseløftet 2020 kompetanse og innovasjon - Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6138/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev 170/136 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6104/2020 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei Sandra Anita C S Rolseth EPHORTETYD
6128/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Møtereferat 23.09.2020 Tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen EPHORTETYD
6130/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Uravstemning tariffrevisjon 2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
6084/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Vedrørende klage på svar angående tilskudd løypepreparering 2019/2020 GRÆSLI IDRETTSLAG EPHORTETYD
6092/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra Emilie Kleiven Græsli - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og arbeidsvilkår Emilie Kleiven Græsli EPHORTETYD
6103/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Klagesak- motorferdsel i utmark for person med nedsatt funksjonsevne - tilsvar Torgeir Skirstad EPHORTETYD
6089/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev 171/67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Trond Ivar Reinås m fl. Trond Ivar Reinås m.fl. EPHORTETYD
6098/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev 176/52/ Søknad om deling av kommunal eiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
6105/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Registrering av bruksnavn etter vedtak Græsli Berit Sandnes EPHORTETYD
6112/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Emina Ilic EPHORTETYD
6114/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Veronika Gulaker EPHORTETYD
6047/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev 184/3 Oversendelse av matrikkelbrev Inger Hilde Thorvaldsen EPHORTETYD
6049/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - foreløpig svar Neatun EPHORTETYD
6050/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Storaunstuggu Tydal Museum venneforening m.fl. EPHORTETYD
6109/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Vedrørende utbetaling av tilskudd NORWEGIAN FISH FARMS TYDAL AS EPHORTETYD
6058/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Maria Apple Punay Sørlie EPHORTETYD
6060/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev 171/115 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6061/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Arbeidskontrakt - tilkalling Maria Apple Punay Sørlie EPHORTETYD
6063/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Referat - styringsgruppemøte 150920 revisjon Neavassdraget Steinar Aspli m.fl. EPHORTETYD
6086/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Kristian Sæter m fl. Kristian Sæter m.fl. EPHORTETYD
6090/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev 171/117 Oversender tinglyst skjøte på eiendommen 171/117 Tove Iren Kaspersen EPHORTETYD
6111/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4292279046) Emina Ilic EPHORTETYD
6108/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev 172/4 Søknad om godkjenning av plan for nyryrking TYDAL FELLESSETER SA EPHORTETYD
6110/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev 191/4/11 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Stein Eirik Strand EPHORTETYD
6115/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Siri Stuesjø EPHORTETYD
6091/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Trøndelag - Status og svar - saksnummer innsynsportalen Hallvard Nygård EPHORTETYD
6107/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av Regional kraftsystemutredning 2022 TENSIO TS AS EPHORTETYD
5396/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oppfølging og risikovurdering, asbest kommunale bygg Arbeidstilsynet EPHORTETYD
6093/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Valg av forliksrådsmedlemmer - kvittering på innsendt skjema FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5579/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Tina Rokkones EPHORTETYD
6101/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5889/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på Fylkesmannen i Trøndelag sin henvendelse angående kartlegging av kommunenes krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6095/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Oppvekst EPHORTETYD
5848/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om bruk av parkeringsplass foran rådhus TYDAL HUSFLIDSLAG EPHORTETYD
6094/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Oppvekst EPHORTETYD
5040/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev 188/296 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
6045/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Silje Græsli EPHORTETYD
6051/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 188/225 Vedrørende tilsyn spredt avløp Ann-Kristin Olafsen EPHORTETYD
6055/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Kristian Sæter Kristian Sæter EPHORTETYD
6066/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - rapportering av kommunens tillatelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6088/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6043/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev 176/32 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Svanhild Rønning Fossum Svanhild Rønning Fossum EPHORTETYD
6046/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Ingrid Melgård Tanem EPHORTETYD
6071/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune - trafikksikkerhet FV705 - Tydalsvegen 146-147-151-153-155 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6074/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Marthe Bang Eliassen EPHORTETYD
6075/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
6076/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 181/103 Melding om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - tilbygg garasje- utestue Toralf Øverås EPHORTETYD
6078/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Underskrevet leieavtale - hybel nr. 3 Suzanne Waitz EPHORTETYD
6080/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 171/67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ellen Sofie Reinås Ellen Sofie Reinås EPHORTETYD
6064/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 123/23/ Søknad om deling av kommunal eiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD