eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7375/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Signert oppdrags- og sertifiseringsavtale om skogdrift - SB Skog AS SB SKOG AS EPHORTETYD
7380/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:03.084903 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7381/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:29.210188 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7382/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:51.151764 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7383/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:01:11.168302 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7354/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Målekvittering hogst på kommunal eiendom SB SKOG AS EPHORTETYD
7356/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Målekvittering hogst på kommunal eiendom SB SKOG AS EPHORTETYD
7370/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Foreløpig svar i klagesak - dispensasjon fra kommuneplan - bygging av gapahuk på Myrmos plass - Tydal 168/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7376/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Informasjon om gebyrmodell - Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7355/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Byggeregnskap ferdig driftsbygning Maren Gullbrekken EPHORTETYD
7357/2021 20211126 26.11.2021 Internt notat Møteprotokoll kommunestyret 25.11.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
7373/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Revidert innstilling til representantskapet - Renovasjonsgebyr 2022 - Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7325/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
7327/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Ingeborg Renå EPHORTETYD
7337/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift om krav i akuttmedisinforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7341/2021 20211125 25.11.2021 Saksframlegg/innstilling HMS team Tydal kommune EPHORTETYD
7340/2021 20211125 25.11.2021 Saksframlegg/innstilling Rutine medarbeidersamtalen EPHORTETYD
7333/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Mottatt informasjon om detaljering og godkjenning av endret arealbruk - Nesjødammen NVE EPHORTETYD
7334/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Fornyelsesbetingelser skade- og pensjonsforsikring 2022 Søderberg & Partners EPHORTETYD
7339/2021 20211125 25.11.2021 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for anskaffelse av databriller EPHORTETYD
7352/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Protokoll i representantskapet Nord-Trøndelag krisesenter IKS Nord-Trøndelag Krisesenter IKS EPHORTETYD
7319/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev 188/323 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Håkon Gjeitnes m.fl. EPHORTETYD
7332/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Brev til representantskapet - Midt-Norge 110-sentral IKS Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTETYD
7345/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Johanna Austgulen Westin EPHORTETYD
7347/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Veronika Lien Gulaker EPHORTETYD
7348/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Kamilla Kjøsnes EPHORTETYD
7349/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vertskommuneavtale for signering om brann og redningstjeneste mellom Røros kommune og Holtålen kommune, Os kommune og Tydal kommune RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
7299/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Møtereferat Trafikksikkerhetsutvalg 01.11.21. Håvard Kirkvold m.fl. EPHORTETYD
7324/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Tina Rokkones EPHORTETYD
7326/2021 20211125 25.11.2021 Internt notat 188/326 - Delingstillatelse er gitt - tomta er klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
7342/2021 20211125 25.11.2021 Saksframlegg/innstilling Samarbeid Friskgården og Tydal kommune EPHORTETYD
7343/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektleder helse- og administrasjonsbygg - st. ref. (4444954159) Erik Røstad EPHORTETYD
7344/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev 188/326 Oversendelse - melding til tinglysing STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7321/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
7322/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Kristin Kolstad EPHORTETYD
7117/2021 20211125 25.11.2021 Saksframlegg/innstilling Sykefravær i Tydal kommune EPHORTETYD
7312/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Pristilbud kontorutstyr Input interior Norway AS EPHORTETYD
7313/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Bestilling av kontorutstyr Input interior Norway AS EPHORTETYD
7293/2021 20211124 24.11.2021 Internt notat Annonsetekst og utlegging på hjemmeside og i Selbyggen - Høring forslag til videreføring av de historiske isfiskeløypene i Tydal Torhild Gullbrekken Aas m.fl. EPHORTETYD
7297/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Innkalling møte i trafikksikkerhetsutvalg 1. november 2021. Håvard Kirkvold m.fl. EPHORTETYD
7304/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 5c - Per Otto Schriever Per Otto Schriever EPHORTETYD
7305/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 5b - Siv Mariann Aas Siv Mariann Aas EPHORTETYD
7306/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Refusjon fra Helfo i forbindelse med koronatesting HELFO EPHORTETYD
7307/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 5a - Gunnar Svelmo Gunnar Svelmo EPHORTETYD
7310/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om dekning av utgifter i forbindelse med tur og sosialt samvær på Nedalshytta 9.9.2021 TYDAL PENSJONISTFORENING KAFE POSTEN EPHORTETYD
7285/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev 164/5/2 Oversendelse - melding til tinglysing STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7292/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev 188/29 Svar på henvendelse om interesse for kjøp av tomt SANDS ADVOKATFIRMA DA EPHORTETYD
7283/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev 164/8 Svar på melding om frittliggende bygning som er unntatt søknadsplikt Laila B Selboe Dyrhaug EPHORTETYD
7301/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Angående rehabilitering av Nesjødammen - utvidet inngrepsgrense og plassering av sprengstofflager STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
7302/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 5c - leietakere av Essandtjønnvollen Jens Arne Kvello EPHORTETYD
7303/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev 171/151 Svar på henvendelse om befaring Erlend Grønseth EPHORTETYD
7309/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Videreføring av de historiske isfiskeløypene i Tydal NESJØ VESSINGSJØ GRUNNEIERLAG SA m.fl. EPHORTETYD
7311/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om dekning av utgifter i forbindelse med markering av Eldres dag 1. 10.2021 TYDAL PENSJONISTFORENING KAFE POSTEN EPHORTETYD
7314/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Unntatt offentlighet sak - formannskap 29.11.2021 Gunnbjørn Berggård m.fl. EPHORTETYD
7262/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev 188/1 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse til fradeling av tomt 71 - Sylane hyttefelt John Inge Sørensen EPHORTETYD
7272/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Janne Kløften EPHORTETYD
7229/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev 181/196 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for garasje Geir Petter Aune EPHORTETYD
7168/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev 182/23 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter AF GRUPPEN NORGE AS EPHORTETYD
7273/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Stig Otto Rygh EPHORTETYD
7267/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Rehabilitering av Nesjødammen - utvidet inngrepsgrense og plassering av sprengstofflager STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
7268/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Møteprotokoll fra Eldrerådet Trøndelag 22. november 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7281/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Oskar Sørflakne EPHORTETYD
7260/2021 20211123 23.11.2021 Saksframlegg/innstilling Utviklingssamtale formannskap - kommunedirektør EPHORTETYD
7274/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev 188/323 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Håkon Gjeitnes m.fl. EPHORTETYD
7275/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev 188/1 Samtykke om fradeling tomt 71 Alf Martin Fjällgren EPHORTETYD
7284/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev TYDAL SKISENTER AS - Søknad om skjenkebevilling TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
6716/2021 20211123 23.11.2021 Saksframlegg/innstilling Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 EPHORTETYD
7269/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Status museum 2021 Børge Hanssen EPHORTETYD
7270/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Kamilla Kjøsnes EPHORTETYD
7237/2021 20211123 23.11.2021 Saksframlegg/innstilling Forvaltningsplan Rotodden EPHORTETYD
7257/2021 20211123 23.11.2021 Internt notat Møteprotokoll REF 22.11.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
7119/2021 20211123 23.11.2021 Saksframlegg/innstilling 192/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av båtnaust EPHORTETYD
7159/2021 20211123 23.11.2021 Saksframlegg/innstilling 188/1 - Søknad om deling av grunneiendom/ rekvisisjon av oppmålingsforretning - næringsareal Stugudalen EPHORTETYD
7195/2021 20211123 23.11.2021 Saksframlegg/innstilling Vannforsyning til Græsli EPHORTETYD
7276/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev 188/325 Samtykke om fradeling Alf Martin Fjällgren EPHORTETYD
7266/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Spørsmål om brøyting i Storekervegen Bjørn Kjeldsberg Olsen m.fl. EPHORTETYD
7271/2021 20211123 23.11.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Nora Kløften EPHORTETYD
7265/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev 188/1 Kvitteringer nabovarsel Sands Advokatfirma DA EPHORTETYD
7252/2021 20211123 23.11.2021 Internt notat Møteprotokoll Samarbeidsutvalg oppvekst 11.11.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
7226/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Spørsmål om tilbakemelding ***** EPHORTETYD
7235/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Analyseresultater Ås-Aune vannverk- analyseperiode 16.11-19.11.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
7236/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Utlysning: Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTETYD
7238/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 36 om koronavaksinasjonsprogrammet Nasjonalt folkehelseinstitutt EPHORTETYD
7245/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev 181/1 og 181/2 Tomtearbeid på Kirkvollen industriområde Ingebrigt Kirkvold m.fl. EPHORTETYD
7246/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev SAFO og FFO Uttalelse fra pasienter og pårørende om behovet for Helseplattformen Norges Handikapforbund - Trøndelag EPHORTETYD
7249/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Velkommen til Helseplattformen Helseplattformen EPHORTETYD
7253/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev 170/4 Statsforvalteren i Trøndelag sin uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom - Tydal 170/4 til 170/86 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7255/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - Kjøp av tjenester knyttet til psykisk syke fra private aktører. Adresseavisen EPHORTETYD
7227/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Bildedokumentasjon Rotøyvegen 58 Maren Elverum Alseth EPHORTETYD
7233/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Analyseresultater Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 16.11.2021 - 19.11.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
7239/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Målekvittering hogst på kommunal eiendom SB SKOG AS EPHORTETYD
7240/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Målekvittering hogst på kommunal eiendom SB SKOG AS EPHORTETYD
7243/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Vedrørende sletting av heftelser - Stugudal Håndverk og fritid Stugudal Håndverk og Fritid EPHORTETYD
7244/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om refusjon for utgifter til innkjøp av databriller Edel Kleiven EPHORTETYD
7247/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Signert samsvarserklæring ferdigattest NEA RØR AS EPHORTETYD
7248/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev 147/27/27 Vannmålermeldning - tydal bygdeservice O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
7250/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Høring - Forskrift om midlertidig substitusjonsbehandling med vanedannende legemidler for personer med rusmiddelavhengighet Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTETYD
7251/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Innmelding av vannovervåkingsbehov 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7204/2021 20211122 22.11.2021 Utgående brev 188/278 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig og garasje SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
7234/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Analyseresultater Tømmestasjon - analyseperiode 16.11.2021-19.11.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
7241/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Målekvittering hogst på kommunal eiendom SB SKOG AS EPHORTETYD
7220/2021 20211122 22.11.2021 Utgående brev 190/5/44 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for bruksendring Lasse Haarberg EPHORTETYD
7231/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Anskaffelse av asylmottak basert på rammeavtaler - Trøndelag UTLENDINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
7232/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev Oppdatering angående forslag til kriterier for 2022 for tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
7207/2021 20211122 22.11.2021 Utgående brev 188/302 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig FH Gruppen AS EPHORTETYD
7256/2021 20211122 22.11.2021 Internt notat Møteprotokoll UMS 18.11.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
7215/2021 20211119 19.11.2021 Utgående brev 188/325 Oversendelse - melding til tinglysing Kartverket Tinglysing EPHORTETYD
7181/2021 20211119 19.11.2021 Utgående brev Sluttrapportering Sommerskole 2021 Tydal kommune Udir EPHORTETYD
7208/2021 20211119 19.11.2021 Inngående brev Målekvittering hogst på kommunal eiendom SB SKOG AS EPHORTETYD
7211/2021 20211119 19.11.2021 Inngående brev Målekvittering hogst på kommunal eiendom SB SKOG AS EPHORTETYD
7212/2021 20211119 19.11.2021 Inngående brev Målekvittering hogst på kommunal eiendom SB SKOG AS EPHORTETYD
7213/2021 20211119 19.11.2021 Inngående brev Søknad om dekning av databrille Marit Uthus EPHORTETYD
7005/2021 20211119 19.11.2021 Utgående brev 188/307 Foreløpig svar på søknad om endring av gitt byggetillatelse SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
7209/2021 20211119 19.11.2021 Utgående brev 164/41 Melding om delegert vedtak - matrikkelføring Bjørn Gabrielsen EPHORTETYD
7218/2021 20211119 19.11.2021 Inngående brev 164/1 Søknad om klarlegging av grense og oppmålingsforretning ved godkjenning Thomas Angells Stiftelser, Skogforvaltningen EPHORTETYD
7221/2021 20211119 19.11.2021 Inngående brev Kommuner med lokal forvaltning av verneområder - innmelding av behov for tiltaksmidler og SNO-ressurser 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7203/2021 20211119 19.11.2021 Utgående brev 168/1 - Oversending til klagebehandling - klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av gapahuk STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7205/2021 20211119 19.11.2021 Utgående brev 189/53 Svar på tilbaketrekking av byggesøknad Tydal Bygdeservice SA EPHORTETYD
7214/2021 20211119 19.11.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Nea Ullspinneri AS SUS EPHORTETYD
7216/2021 20211119 19.11.2021 Inngående brev 192/1 Endringsmelding til tidligere byggesak Odd Håvard Morset m.fl. EPHORTETYD
7219/2021 20211119 19.11.2021 Inngående brev Anbefalinger om behandling av tilskudd til andre tiltak § 8 ved bruk av tilskuddsramme NMSK til skogkultur STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7189/2021 20211119 19.11.2021 Utgående brev Nea Ullspinneri SUS - svar på søknad om tilskudd fra næringsfondet ***** EPHORTETYD
7202/2021 20211119 19.11.2021 Utgående brev 191/5/7 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig Elin Fredheim EPHORTETYD
7210/2021 20211119 19.11.2021 Inngående brev Målekvittering hogst på kommunal eiendom SB SKOG AS EPHORTETYD
7191/2021 20211118 18.11.2021 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 15.11.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
7164/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 18.11.2021 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7185/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om servering- og skjenkebevilling - Sylene Eiendom AS SYLENE EIENDOM AS m.fl. EPHORTETYD
7192/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Høring - etterutdanning for spesialister i allmennmedisin (endringer i helsepersonelloven) Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTETYD
7193/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev 192/1/19 Melding om delegert vedtak - tillatelse til rehabilitering/innsetting av røykrør BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTETYD
7196/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev 168/1 - Svar på - Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av gapahuk TYDAL SNØSCOOTERKLUBB EPHORTETYD
7197/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev 188/277 - Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Rotåtjønna hyttefelt - oppføring av stabbur Ingve Bugge Gerhardsen EPHORTETYD
7200/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Vannforsyning til Græsli - Vurdering av habilitet for kommunepolitikere Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS EPHORTETYD
7170/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Høring - Innhenting og behandling av personopplysninger i ny boligsosial lov Kommunal- og moderniserings - departementet EPHORTETYD
7171/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Vedtatt økonomiplan2022 - 2025 Revisjon Midt-Norge SA REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
7178/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev 189/53 Tilbaketrekking av byggesøknad Tydal Bygdeservice SA EPHORTETYD
7180/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev 171/113 Foreløpig svar på søknad om ferdigattest Iver Johnsen EPHORTETYD
7162/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev 189/2/18 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for adkomstveg Græsli & Gullbrekken v/ innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
7175/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Rammer og opplegg for Statsforvalteren og verneområdestyrer - innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder og SNO-ressurser i verneområder - 2022 Miljødirektoratet EPHORTETYD
7176/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Angående spørsmål til saksbehandling Toralf Øverås EPHORTETYD
7165/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Studio 705 v/Merete Lien - svar på søknad om støtte til utgivelse av kalender "Eventyrlige Tydal" 2022 STUDIO 705 V/MERETE LIEN EPHORTETYD
7169/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad - Marit Kristine Halset Marit Kristine Græsli Halseth EPHORTETYD
7174/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 16.11.2021 - Fysioterapeut HELFO EPHORTETYD
7177/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Målekvittering hogst på kommunal eiendom SB SKOG AS EPHORTETYD
7179/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev 188/1 Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag - dispensasjon fra kommuneplan - omlegging av innkjøringsvegen til fritidseiendommen Spaklarslivollen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7105/2021 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - ambulerende eller enkeltanledning - TYDAL KULTURFORUM Tydal kulturforum v/Tore Lunden EPHORTETYD
7118/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Oversendelse av kart Bjørn Gabrielsen m.fl. EPHORTETYD
7125/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 927006995 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7126/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 998591791 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7133/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 979737092 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7134/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 914732921 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7136/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 914722411 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7156/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Målekvittering hogst på kommunal eiendom SB SKOG AS EPHORTETYD
7157/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev 188/312 Retting i grunnboken STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7103/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev 172/2 Melding om delegert vedtak - tillatelse til bygging av adkomstveg Gunnar Svelmo m.fl. EPHORTETYD
7138/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 984955987 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7139/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 916479417 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7140/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 924026073 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7141/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999097553 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7148/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Målekvittering hogst på kommunal eiendom SB SKOG AS EPHORTETYD
7160/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Oversendelse - melding til tinglysing Vidar Verstad Skevik m.fl. EPHORTETYD
7151/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om nydyrkingstilskudd TYDAL FELLESSETER SA EPHORTETYD
7158/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev 188/1 - Fradeling av parsell til næringsformål i Stugudalen SANDS ADVOKATFIRMA DA EPHORTETYD
7131/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 980544230 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7132/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 982965810 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7142/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969999021 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7146/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 920203841 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7147/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 913887514 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7153/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om nydyrkingstilskudd TYDAL FELLESSETER SA EPHORTETYD
7154/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet 03.12.2021 - Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7155/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Bekreftelse på dato og stedfortreder vedrørende søknad om skjenkebevilling KULTURSTIFTELSEN SYLAN & SÅNN EPHORTETYD
7128/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999087590 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7129/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 981412559 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7130/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 990695652 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7149/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev 192/166 Melding om delegert vedtak - matrikkelføring An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
7152/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad om nydyrkingstilskudd TYDAL FELLESSETER SA EPHORTETYD
7161/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Høring - forslag om å forlenge sykepleiere og farmasøyters midlertidige rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7022/2021 20211117 17.11.2021 Utgående brev Kragher - svar på søknad om støtte til innspilling KRAGHER m.fl. EPHORTETYD
6916/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 177/159 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig, garasje og adkomstveg TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7096/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 177/5 Feil på faktura 30052210 NTNUI koiene EPHORTETYD
7095/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Forslag til medlemmer i Trygg Trafikks styre for perioden 2022-2024 TRYGG TRAFIKK EPHORTETYD
7001/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 176/1 Melding om delegert vedtak - tillatelse til bygging av adkomstveg AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
7020/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 191/4/39 Melding om delegert vedtak - tillatelse til oppføring av pipe/skorstein Sindre Gausen Løseth EPHORTETYD
7109/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 183/3/2 - Angående søknad om deling av eiendom/ rekvisisjon av oppmålingsforretning Johanne Stuevoll EPHORTETYD
7122/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 191/5 Fylkeskommunens uttalelse - Høring på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av Arctic Dome i Stugudalen Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
7123/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Høring på søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggstomt til 184/9 - Tydal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
7093/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev 177/16 Spørsmål om videre saksgang TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
7114/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
7116/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 188/1 - Søknad om deling av grunneiendom/ rekvisisjon av oppmålingsforretning MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
7087/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 188/1 - Angående søknad om fradeling av tomt 71 i Sylane hyttefelt Alf Martin Fjallgren EPHORTETYD
7100/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Fordeling av rest ordinære skjønnsmidler 2021 - anmodning om utbetaling STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7094/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 177/16 Svar på spørsmål om videre saksgang TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
7111/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 172/2 - Veibefaring i forbindelse med søknad om dispensasjon fra reguleringsplan i Kjøvollen hyttefelt Odd Ivar Wærness EPHORTETYD
7120/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Målekvittering hogst på kommunal eiendom SB SKOG AS EPHORTETYD
6631/2021 20211116 16.11.2021 Utgående brev 190/37 Melding om delegert vedtak - tillatelse til sammenføying av bruksenheter Vidar Verstad Skevik EPHORTETYD
7101/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Angående innføring av trafikklysmodellen i barnehager og skoler i kommuner som fatter lokale vedtak etter smittevernloven STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7107/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Målekvittering hogst på kommunal eiendom SB SKOG AS EPHORTETYD
7121/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Slamrapport oktober 2021 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7115/2021 20211116 16.11.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Mari Kirkvold EPHORTETYD
7090/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev 188/29 Interesse for kjøp av tomt SANDS ADVOKATFIRMA DA EPHORTETYD
6823/2021 20211115 15.11.2021 Saksframlegg/innstilling Disponering av midler fra Den kulturelle spaserstokken EPHORTETYD
6446/2021 20211115 15.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med tur og sosialt samvær på Nedalshytta 9.9.2021 EPHORTETYD
6447/2021 20211115 15.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med markering av Eldres dag 1. 10.2021 EPHORTETYD
7053/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969378558, 5033-172/ 11 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7072/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Forventet avvisningsvedtak Cecilie Menne Sjoner m.fl. EPHORTETYD
7076/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Møteprotokoll kontrollutvalget 11.11.2021 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
7080/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Høring - Varsel om vedtak om endret 110-tilknytning for kommunene som er tilknyttet Namdal 110-sentral DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTETYD
7081/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev 175/59 Oversendelse av matrikkelbrev Karla Østby EPHORTETYD
7083/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev 188/1 Uttalelse fra Saanti Sijte - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - flytting av veg ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
7057/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998591791, 5033-177/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7079/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Midlertidig innberetning ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG TRONDHEIM AS EPHORTETYD
7091/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev 172/2 Klage på ulovlig oppføring av vei i Stugudalen Rita Juriko Wiggen m.fl. EPHORTETYD
7054/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969179806, 5033-169/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7056/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920203841, 5033-174/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7058/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979737092, 5033-164/ 10 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7067/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970529489, 5033-177/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7071/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte til utgivelse av kalender "Eventyrlige Tydal" 2022 STUDIO 705 V/MERETE LIEN EPHORTETYD
7082/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev 188/65 Uttalelse fra Saanti Sijte - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - avstand fra bekk ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
7086/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektleder helse- og administrasjonsbygg - st. ref. (4444954159) Marit Kristine Græsli Halseth EPHORTETYD
7061/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981412559, 5033-171/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7063/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990695652, 5033-182/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7064/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970529489, 5033-177/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7065/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869136832, 5033-188/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7068/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924026073, 5033-167/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
6994/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til etablering av nettstasjon og kabelanlegg - Henvola TENSIO TS AS EPHORTETYD
7024/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984955987, 5033-177/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7025/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 887642192, 5033-183/ 30 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7027/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 879151422, 5033-170/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7040/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989823299, 5033-169/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7041/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969377608, 5033-169/ 11 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7042/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999268471, 5033-166/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7045/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 977199840, 5033-167/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7048/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 918091106, 5033-168/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7089/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev 188/1 Behandling av fradelingssøknad SANDS ADVOKATFIRMA DA EPHORTETYD
7036/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914722411, 5033-169/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7037/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924508930, 5033-176/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7043/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914732921, 5033-177/ 13 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7044/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869523682, 5033-177/ 10 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7047/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980544230, 5033-191/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7052/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 922179166, 5033-173/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7055/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982965810, 5033-166/ 33 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7066/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969999021, 5033-164/ 8 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7073/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev 190/37 Bekreftelse for utfylling av skjema Eli-Kristin Thune Skevik m.fl. EPHORTETYD
7074/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 35 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
7075/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om forlengelse av permisjon May Tonje Aas EPHORTETYD
7088/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Kristin Kolstad EPHORTETYD
7032/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970550461, 5033-176/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7033/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916479417, 5033-164/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7038/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970201416, 5033-177/ 8 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7039/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916380569, 5033-164/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7050/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913887514, 5033-166/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7051/2021 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980558460, 5033-192/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7070/2021 20211115 15.11.2021 Utgående brev Merking av eiendomsgrenser Grete Sollien Valli m.fl. EPHORTETYD
7023/2021 20211113 13.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud legestilling Johanna Austgulen Westin EPHORTETYD
7019/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Veronika Lien Gulaker EPHORTETYD
7007/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev 192/131 Svar på melding om bygning og terrasse som er unntatt fra søknadsplikt Per Olav Bye EPHORTETYD
7010/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Unntatt offentlighet sak - Utvalg for miljø og samfunn 18.11.2021 Ole Bjarne Østby m.fl. EPHORTETYD
7015/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev 188/65 Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag- søknad om dispensasjon fra kommuneplan - bygging av garasje / uthus nærmere enn 50 meter fra Storbekken STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7016/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Protokoll åprsmøte 01.11.2021 - Revisjon Midt-Norge REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
7017/2021 20211112 12.11.2021 Utgående brev Svar - oppsigelse av stilling Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
7014/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Fakturagrunnlag slambehandling termin 3/2021 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7013/2021 20211112 12.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 181/2 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
6853/2021 20211111 11.11.2021 Saksframlegg/innstilling Tildeling av Tydal kommunes idrettsstipend 2021 EPHORTETYD
6897/2021 20211111 11.11.2021 Saksframlegg/innstilling Videreføring av de historiske isfiskeløypene i Tydal EPHORTETYD
6925/2021 20211111 11.11.2021 Saksframlegg/innstilling REF, SUO og UMS - Årsbudsjettet 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 EPHORTETYD
5892/2021 20211111 11.11.2021 Saksframlegg/innstilling Oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Tydal kommune 2020 EPHORTETYD
6976/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Rapportering 2021 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2022 Arkivsak 21/11314 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6993/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
6999/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Informasjon om vaksinasjon med oppfriskningsdose til helsepersonell FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
6978/2021 20211111 11.11.2021 Saksframlegg/innstilling Beitebruksplan for Tydal kommune 2021-2025 EPHORTETYD
6982/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 182/23 Tilleggsdokumentasjon søknad minirenseanlegg AF Gruppen AS EPHORTETYD
6972/2021 20211111 11.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 5a - Gunnar Svelmo EPHORTETYD
6977/2021 20211111 11.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 5b - Siv Mariann Aas EPHORTETYD
7002/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 188/1 Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
7004/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 172/127 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for anneks Svein Balestrand EPHORTETYD
6992/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - informasjon om revisorattestasjon, og tilbakemelding om gjenværende midler til KMD KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6995/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Endring av avgiftsgrunnlag Rotøyvegen 58 Maren Elverum Alseth EPHORTETYD
6996/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev 188/97 Foreløpig svar på byggesøknad TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6997/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev 191/5 Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - etablering av helårs utleietilbud med Artic Dome i Stugudalen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7000/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Endring av avgiftsgrunnlag Rotøyvegen 58 Maren Elverum Alseth EPHORTETYD
6975/2021 20211111 11.11.2021 Utgående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - rapport for 2021 og behov for 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6998/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Resultatene fra nasjonale prøver 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
6979/2021 20211111 11.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 5c - Per Otto Schriever EPHORTETYD
6980/2021 20211111 11.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 5c - leietakere av Essandtjønnvollen EPHORTETYD
6989/2021 20211111 11.11.2021 Inngående brev Oversendelsesbrev - høring om asymmetrisk oppgjør for nettselskapene NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
6957/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev Kopi av brev til Inge Svelmo 181/3 Søknad om kjøring på privat veg INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
6959/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev 181/111 Vannmålermeldning - tydal kommune O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
6960/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev 175/64 Vannmålermeldning - tydal kommune O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
6961/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev 175/66 montet i trappegang Vannmålermeldning - tydal kommune O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
6962/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev 175/66 montert i teknisk rom Vannmålermeldning - tydal kommune O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
6963/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev 174/7 Vannmålermeldning - tydal kommune O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
6970/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev Vedr. 202144315-1 - Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler skoleåret 2021-22 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6973/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev Rapport årlig vedlikehold på pilgrimsleden fra Museet til selbumerket i 2021 GRÆSLI IDRETTSLAG EPHORTETYD
6974/2021 20211110 10.11.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd GRÆSLI IDRETTSLAG EPHORTETYD
6971/2021 20211110 10.11.2021 Utgående brev 170/73 Oversendelse av matrikkelbrev - Sammenslåing Edvin Moen EPHORTETYD
6922/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev 188/86 Oversendelse av matrikkelbrev - Sammenslåing Per Einar Sesseng m.fl. EPHORTETYD
6938/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Corona og eldre - evaluering og gjenåpning Pensjonistforbundet Trøndelag (PFT) EPHORTETYD
6939/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev 184/1 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving ØSTBY OLE BJARNE EPHORTETYD
6943/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Utbetaling av kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon for 2021 HUSBANKEN EPHORTETYD
6944/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Maria Apple Punay Sørlie EPHORTETYD
6945/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Guri Simonsen EPHORTETYD
6946/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Karen Margrete Okstad EPHORTETYD
6799/2021 20211109 09.11.2021 Saksframlegg/innstilling ***** ***** ***** - søknad om tilskudd fra næringsfondet EPHORTETYD
6914/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev 174/46 Oversendelse av matrikkelbrev Knut Brekke EPHORTETYD
6941/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Innstilling til Idrettsstipend 2021 Tydal Idrettsråd EPHORTETYD
6952/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Ny påminnelse- Interesseundersøkelse tilkobling offentlig vann- og avløp Nyvollvegen. Knut Olav Solem EPHORTETYD
6910/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Øvingsområder for opplæring til førerkort klasse S - Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6913/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev The Moonshiners - svar på søknad om støtte til arrangement i Tydalsvukku 2021 THE MOONSHINERS EPHORTETYD
6932/2021 20211109 09.11.2021 Utgående brev Nydyrkingstilskudd 2021 JO VEGARD HILMO m.fl. EPHORTETYD
6940/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Orientering om rettsgrunnlaget for kommunenes innkrevingsmyndighet (særnamskompetanse). KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
6948/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Kopi av brev til Landbruksdirektoratet - Reindriftens arealbrukskart og opplæring av reinbeitedistriktene STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6955/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Kopi av brev til Tensio - Oversendelse av tillatelse - økt transformering i Nea transformatorstasjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
6956/2021 20211109 09.11.2021 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte om fastlegeordningen i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6835/2021 20211108 08.11.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om servering- og skjenkebevilling - Sylene Eiendom AS EPHORTETYD
6888/2021 20211108 08.11.2021 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport kommunale bygg 2021 EPHORTETYD
6900/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev 170/122 Fasadetegninger Arve Lyng EPHORTETYD
6901/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev 190/5/44 Ferdigmelding bruksendring Lasse Haarberg EPHORTETYD
6902/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Høringsbrev - Nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
6905/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 34 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
6908/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev 171/112 Korrigert svar på søknad om utslippstillatelse på gråvann Viveke Trønsdal EPHORTETYD
6903/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Månedsbrev Oktober 05.11.2021 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6842/2021 20211108 08.11.2021 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport for barnehagen og grunnskolen i Tydal 2021 EPHORTETYD
6926/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektleder helse- og administrasjonsbygg - st. ref. (4444954159) Kristin Ottesen EPHORTETYD
6895/2021 20211108 08.11.2021 Saksframlegg/innstilling 168/1 - Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av gapahuk EPHORTETYD
1600/2021 20211108 08.11.2021 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan for næringsarbeidet i Tydal kommune 2022-2023 EPHORTETYD
6898/2021 20211108 08.11.2021 Utgående brev 191/4/47 Korrigert svar på søknad om utslippstillatelse på gråvann BERGSTADEN BYGG AS EPHORTETYD
6904/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2022 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6912/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev 182/23 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Andreas Fenheim EPHORTETYD
6921/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Bekreftelse av fordringsanmeldelse nr 16: VÆKTARSTUA HOTELL AS, dets konkursbo (Org.nr. 983079512) ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG TRONDHEIM AS EPHORTETYD
6909/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5c i nasjonal forskrift Per Otto Schriever EPHORTETYD
6899/2021 20211108 08.11.2021 Inngående brev 170/122 Situasjonsplan Arve Lyng EPHORTETYD
5410/2021 20211108 08.11.2021 Saksframlegg/innstilling 188/277 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Rotåtjønna hyttefelt - oppføring av stabbur EPHORTETYD
6866/2021 20211105 05.11.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Karen Margrete Okstad EPHORTETYD
6890/2021 20211105 05.11.2021 Inngående brev 170/4 Sametingets uttalelse - Fradeling av areal fra bnr 170/4 til 170/86, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
6892/2021 20211105 05.11.2021 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2022 - forhåndsfordelt og prosjektskjønn for 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6875/2021 20211105 05.11.2021 Utgående brev 176/52 Svar på søknad om midlertidig bruksendring på Tydal barne-og ungdomsskole i forbindelse med overnatting Elin Skrødal, rektor TBU EPHORTETYD
6876/2021 20211105 05.11.2021 Utgående brev 171/6/18 Korrigert svar på søknad om utslippstillatelse på gråvann Einar Trønsdal EPHORTETYD
6877/2021 20211105 05.11.2021 Inngående brev Sametingets uttalelse - Bygging av garasje på gbnr 188/65, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
6878/2021 20211105 05.11.2021 Utgående brev Svar på - Søknad om skjenkebevilling - TYDAL MUSEUMS VENNEFORENING TYDAL MUSEUMS VENNEFORENING EPHORTETYD
6882/2021 20211105 05.11.2021 Inngående brev Informasjon om økonomisk stønad til personer som får problemer som følge av økte strømpriser ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6883/2021 20211105 05.11.2021 Inngående brev Meld inn behov for å bekjempe fremmede planter, mink og andre fremmede organismer i kommunene i 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6884/2021 20211105 05.11.2021 Inngående brev TYDAL KULTURFORUM Søknad om skjenkebevilling - ambulerende eller enkeltanledning Tore Lunden EPHORTETYD
6885/2021 20211105 05.11.2021 Inngående brev Søknad om tilskuddsmidler til veiledning av LIS3 i allmennmedisin - frist 16.november ALIS Midt EPHORTETYD
6867/2021 20211105 05.11.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Guri Simonsen EPHORTETYD
6886/2021 20211105 05.11.2021 Inngående brev Debatthefte 2022 - På samme lag - med forslag til saksfremlegg og dokument for tilbakemelding KS Trøndelag EPHORTETYD
6869/2021 20211105 05.11.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Mari Kirkvold EPHORTETYD
6830/2021 20211105 05.11.2021 Utgående brev 188/324 Melding om delegert vedtak - matrikkelføring Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
6850/2021 20211105 05.11.2021 Utgående brev 174/45/7 Svar på melding om tilbygg som er unntatt fra søknadsplikt Steinar Haug EPHORTETYD
6755/2021 20211105 05.11.2021 Utgående brev 181/189 Melding om delegert vedtak - tillatelse til endring av tidligere gitt tillatelse KARL KNUDSEN AS EPHORTETYD
6871/2021 20211105 05.11.2021 Utgående brev Svar - søknad for fastsetting av lønnsansiennitet Siv Bente Gullikstad EPHORTETYD
6872/2021 20211105 05.11.2021 Utgående brev 164/6 Foreløpig svar på byggesøknad Bjørn Gabrielsen EPHORTETYD
6868/2021 20211105 05.11.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
6880/2021 20211105 05.11.2021 Inngående brev 188/302 Søknad om ferdigattest FH Gruppen AS EPHORTETYD
6891/2021 20211105 05.11.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag sin uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tilleggstomt til fritidseiendom - Tydal 184/1 til Tydal 184/9 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6864/2021 20211105 05.11.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Kristin Kolstad EPHORTETYD
6840/2021 20211104 04.11.2021 Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder i samarbeidsutvalg oppvekst 2021/2022 EPHORTETYD
6800/2021 20211104 04.11.2021 Utgående brev Leieavtale kommunal hybel - hybel nr. 1 Nancy Aftret EPHORTETYD
6837/2021 20211104 04.11.2021 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av barnehagens årsplan for 2021/2022 EPHORTETYD
6862/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev 181/196 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Berggarden boligfelt Geir Petter Aune EPHORTETYD
6865/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Kvalitetssikring i SYSVAK 2021 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
6843/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev 177/16 Befaring tursti i Skarpdalen, kulturminnefaglig innspill TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6873/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Sametingets uttalelse etter befaring - Oppføring av Arctic Dome - Stugudalen, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
6874/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Sametingets uttalelse - Flytting av veg på gbnr 188/1, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
6844/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Høring - forslag om forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgang HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6858/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Svar på vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
6846/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 01.11.2021 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
6848/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 02.11.2021 - Fysioterapeut HELFO EPHORTETYD
6857/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Svar på vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
6859/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Svar på vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
6860/2021 20211104 04.11.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Kari Dalen EPHORTETYD
6839/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev 189/88 Tildeling av ny veg adresse Ole Henrik Grytbakk EPHORTETYD
6824/2021 20211103 03.11.2021 Internt notat Møteprotokoll ADMU 29.10.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
6827/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** EPHORTETYD
6836/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev 188/274 Svar på søknad om sanitærabonnement Daniel Bauck Hovik EPHORTETYD
6818/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev 177/155 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig Tore Lervang EPHORTETYD
6829/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Tolkningsuttalelse fra Helsedirektoratet vedrørende ubetjent salg av alkoholdig drikk HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
6748/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev 192/120 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig BYGGNORD AS EPHORTETYD
6833/2021 20211103 03.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** EPHORTETYD
6828/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Mobbeombudets årsrapport 2020 - 21 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6831/2021 20211103 03.11.2021 Inngående brev Søknad om dekning av databriller Inger Bjørn EPHORTETYD
6815/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Debatthefte 2022 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
6814/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev 177/76 Kopi av vedtak - svar på søknad om endring av renovasjonsgebyret INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
6801/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev 181/1 og 181/2 Skogsveg ved datalagringsområdet Ingebrigt Kirkvold EPHORTETYD
6398/2021 20211102 02.11.2021 Internt notat Møteprotokoll ADMU 11.10.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
6811/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev 190/450/2 Svar på henvendelse kommunale avgifter Maren Elverum Alseth EPHORTETYD
6816/2021 20211102 02.11.2021 Utgående brev 175/6 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Per Morten Aunemo EPHORTETYD
6817/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev 172/11 Vannmålermelding - Gunnar Svelmo Gunnar Svelmo EPHORTETYD
6819/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev 176/52 Søknad om midlertidig bruksendring på Tydal barne-og ungdomsskole i forbindelse med overnatting TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
6821/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Klage på manglende henting av søppel Audun Græsli EPHORTETYD
6820/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev 188/278 Søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
6797/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 10/2021, sendt 02.11.2021 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6802/2021 20211102 02.11.2021 Inngående brev 191/5/7 Søknad om ferdigattest Odd Fredheim m.fl. EPHORTETYD
6792/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Søknad om å få dekke utgifter til PC-briller Grete Sandvik Græsli EPHORTETYD
6795/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Neatun AS - behov for arbeidskraft Til den det måtte angå EPHORTETYD
6781/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev 190/37 Kvittering for nabovarsel Vidar Verstad Skevik EPHORTETYD
6782/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Underskrevet partneravtale - Robust ungdom 12-16 - Tydal barne-og ungdomsskole og MOT Norge Mot Norge EPHORTETYD
6783/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev 164/6 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til seterbygning Bjørn Gabrielsen m.fl. EPHORTETYD
6784/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev 164/6 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av tilbygg til seterbygning Bjørn Gabrielsen m.fl. EPHORTETYD
6786/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektleder helse- og administrasjonsbygg - st. ref. (4444954159) Eirik Hoff EPHORTETYD
6787/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev 164/8 Melding om frittliggende bygning som er unntatt søknadsplikt - oppføring av garasje Laila B Selboe Dyrhaug EPHORTETYD
6679/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev 177/159 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tom Arnøy EPHORTETYD
6789/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
6790/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
6780/2021 20211101 01.11.2021 Inngående brev Korrigerte fordelingstall for inntektsåret 2020 - personlige skatteytere SKATTEETATEN EPHORTETYD
6793/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev 188/315 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kjell Magne Størseth EPHORTETYD
6746/2021 20211101 01.11.2021 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av allmennlege i Tydal kommune EPHORTETYD
6610/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev Krav i konkursboet Væktarstua Hotell AS VÆKTARSTUA HOTELL AS KONKURSBO EPHORTETYD
6772/2021 20211101 01.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** EPHORTETYD
6776/2021 20211031 31.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 170/2 - Flytting av tomter fra F27a til F26b i Stugudalen Harald E Rotvold Waagan EPHORTETYD
6775/2021 20211030 30.10.2021 Inngående brev KULTURSTIFTELSEN SYLAN & SÅNN Søknad om skjenkebevilling - ambulerende eller enkeltanledning Åshild Hilmo Rønning EPHORTETYD
6758/2021 20211029 29.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd fra næringsfondet - ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
6759/2021 20211029 29.10.2021 Utgående brev 188/1 - Innsynsbestilling - kjøp av parsell MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
6763/2021 20211029 29.10.2021 Inngående brev Møteprotokoll fra ekstraordinært møte i Eldrerådet Trøndelag 27.01.2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6765/2021 20211029 29.10.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om reindriftens arealbrukskart og opplæring av reinbeitedistriktene (kopi av brev) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
6749/2021 20211029 29.10.2021 Utgående brev Svar på tilbud om kjøp av eiendommen gnr. 189 bnr. 1 i Stugudal (Klokkarvollen) Styret i EC Dahls legat v/Jomar Grytbakk EPHORTETYD
6770/2021 20211029 29.10.2021 Inngående brev Rapportering 2021 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6740/2021 20211029 29.10.2021 Utgående brev 189/88 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ole Henrik Grytbakk Ole Henrik Grytbakk EPHORTETYD
6750/2021 20211029 29.10.2021 Utgående brev Vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
6762/2021 20211029 29.10.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
6769/2021 20211029 29.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 33 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
6652/2021 20211029 29.10.2021 Utgående brev 192/1/19 Melding om delegert vedtak - tillatelse til rehabilitering/innsetting av røykrør BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTETYD
6768/2021 20211029 29.10.2021 Inngående brev Tilskudd til sommerskole 2021 -sluttrapportering Tydal kommune UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
6670/2021 20211029 29.10.2021 Utgående brev 192/119 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig BYGGNORD AS EPHORTETYD
6767/2021 20211029 29.10.2021 Inngående brev Spørsmål saksbehandling Toralf Øverås EPHORTETYD
6753/2021 20211028 28.10.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
6747/2021 20211028 28.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 165/5 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
6752/2021 20211028 28.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 164/1 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
6742/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Sametingets befaringsvarsel - Oppsetting av Arctic Dome på gbnr 191/5, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
6741/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Uttalelse etter befaring - Nydyrking - Gbnr 186/1, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
6737/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev 189/2/18 Søknad om tillatelse til tiltak - Bygging av adkomstveg - Innsendt dokument Græsli & Gullbrekken v/ innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
6738/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Signerte møteprotokoller for Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 08.07.2021 og 25.10.2021 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan EPHORTETYD
6739/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Analyseresultater Ås-Aune vannverk- analyseperiode 19.10-27.10.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
6721/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Rundskriv I-6-2021 om kommunale smitteverntiltak Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTETYD
6722/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Meld inn behov for å bekjempe fremmede planter STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6724/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Plan for nydyrking GBNR 186/1-Tydal kommune og arkeologisk registrering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6725/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Informasjon om innsending av data fra helse- og omsorgstjenesten (IPLOS) til Kommunalt pasient-og brukerregister KPR for 2021 Helsedirektoratet EPHORTETYD
6726/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev 192/1 Fylkeskommunens uttalelse - Høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av båtnaust ved Stuggusjøen Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
6727/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Analyseresultater Tømmestasjon - analyseperiode 19.10.2021-22.10.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
6728/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev 172/2 Melding om ulovlig bygging av veg Rita Juriko Wiggen EPHORTETYD
6729/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Protokoll fra felles møte i Administrativt og Politisk Samarbeidsutvalg 20.10.21 STEINKJER KOMMUNE EPHORTETYD
6733/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
6734/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Rapportering av tredjepartopplysninger for inntektsåret 2021 - innskudd, utlån og renter SKATTEETATEN EPHORTETYD
6735/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Rapportering av tredjepartopplysninger for inntektsåret 2021 - Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter SKATTEETATEN EPHORTETYD
6719/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Signert avtale for innkjøp - Formingsmateriell Værnesregionen Innkjøp EPHORTETYD
6720/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Tilsyn Henfallet 2021 - rapport ogfaktura Ingebrigt Kirkvold EPHORTETYD
6672/2021 20211027 27.10.2021 Utgående brev 177/158 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Stig Normann EPHORTETYD
6718/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev Signert avtale for innkjøp - Leker og barnesykler Værnesregionen Innkjøp EPHORTETYD
6732/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev 172/147 Situasjonsplan Helge Eriksen EPHORTETYD
6698/2021 20211027 27.10.2021 Utgående brev 172/147 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Helge Edvard Eriksen EPHORTETYD
6723/2021 20211027 27.10.2021 Inngående brev 190/45 Kommunale avgifter Maren Elverum Alseth EPHORTETYD
6677/2021 20211026 26.10.2021 Utgående brev 188/1- Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av tilleggstomt til 188/182 John Inge Sørensen EPHORTETYD
6676/2021 20211026 26.10.2021 Internt notat 188/324 - Oppmålingsforretning - tomta er klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
6673/2021 20211026 26.10.2021 Utgående brev 188/2 - Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av tomt 85 - Rotåa hyttefelt Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
6685/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Henvendelse angående serveringsbevilling Sylene Eiendom AS EPHORTETYD
6678/2021 20211026 26.10.2021 Utgående brev 188/133 og 188/299 - Korrigering av svar på - Klage på vedtak omdisponering av arealformål SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTETYD
6680/2021 20211026 26.10.2021 Utgående brev 188/1 og 188/16 - Korrigert svar på - Klage på vedtak om omdisponering av arealformål - Østre Stugguvollen og Fredmo Kjell Ove Øverås m.fl. EPHORTETYD
6681/2021 20211026 26.10.2021 Utgående brev 177/5 Svar på henvendelse om faktura 30052210 Thomas Angells stiftelser - skogforvaltningen EPHORTETYD
6682/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Protokoll fra styremøte 22.10.2021 i Midt-Norge 110-sentral IKS Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTETYD
6683/2021 20211026 26.10.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om skjenkebevilling Sylene eindom AS EPHORTETYD
6684/2021 20211026 26.10.2021 Internt notat 188/325 - Oppmålingsforretning - tilleggstomta er klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
6687/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Kopi av brev til Mattilsynet - Dokumentasjon angående skjenke- og serveringsbevilling Sylene Eiendom AS EPHORTETYD
6689/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Karin Hogstad EPHORTETYD
6690/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev 188/315 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kjell Magne Størseth EPHORTETYD
6691/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev 188/1 Søknad om deling av grunneiendom - Fritidsformål Paul Græsli EPHORTETYD
6692/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Tildeling av statlige midler til vannområdene i Innlandet og Viken vannregion og de norske delene av vannregion Västerhavet 2021 Viken fylkeskommune EPHORTETYD
6717/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev TYDAL MUSEUMS VENNEFORENING - Søknad om skjenkebevilling TYDAL MUSEUMS VENNEFORENING EPHORTETYD
6705/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Frida Hilmo Øverås EPHORTETYD
6706/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - Midlertidig - Aktiv høstferie i Tydal Erika Østby Nilsen EPHORTETYD
6707/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - Midlertidig - Aktiv høstferie i Tydal Benjamin Storhaug EPHORTETYD
6709/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev 190/67 Kopi av brev til utførende entreprenør vedr. grunnarbeider Heidi Lien EPHORTETYD
6710/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Brukerplan - avvik i innsamling av personopplysninger Stjørdal kommune EPHORTETYD
6715/2021 20211026 26.10.2021 Inngående brev Sametingets uttalelse - Fradeling av tomt fra gbnr 184/1 til gbnr 184/9, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
6675/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Påminnelse om mulighet til å søke om tilskudd til ALIS-avtaler STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6671/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Søknad serveringsbestilling - SYLENE EIENDOM AS SYLENE EIENDOM AS EPHORTETYD
6657/2021 20211025 25.10.2021 Utgående brev 177/159 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tom Arnøy Tom Arnøy EPHORTETYD
6659/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 167/3 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
6660/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Analyseresultater Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 19.10.2021 - 22.10.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
6664/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Avskrivning av fordringer 2021 STJØRDAL KOMMUNE EPHORTETYD
6666/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev 189/88 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ole Henrik Grytbakk Ole Henrik Grytbakk EPHORTETYD
6654/2021 20211025 25.10.2021 Utgående brev 164/10 Svar på henvendelse om kommunale avgifter Gunn Hilmo EPHORTETYD
6655/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Innspill fra Tydal Arbeiderparti til budsjettet for 2022 Tydal arbeiderparti EPHORTETYD
6656/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev 189/2 - Oppfølging av dokumentasjon vedlagt søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - tilleggstomt Trond Kvam EPHORTETYD
6649/2021 20211025 25.10.2021 Utgående brev 189/88 Melding om delegert vedtak - matrikkelføring Kristin Grytbakk EPHORTETYD
6650/2021 20211025 25.10.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om fakturering fra Uninett i 2022 UNINETT AS EPHORTETYD
6651/2021 20211025 25.10.2021 Utgående brev 188/323 Melding om delegert vedtak - matrikkelføring Paul Græsli EPHORTETYD
6661/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Endre eier på faktura 0052210 THOMAS ANGELLS STIFTELSER - skogforvaltningen EPHORTETYD
6617/2021 20211025 25.10.2021 Utgående brev 188/49 Melding om delegert vedtak - tillatelse til oppsetting av stålpipe BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTETYD
6668/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Underskrevet leieavtale Emilie Ausland Egeland EPHORTETYD
6669/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev Underskrevet leieavtale Inger Johanne Rossebø Lie EPHORTETYD
6665/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev 171/6/25 Søknad om ferdigattest Iver Johnsen EPHORTETYD
6647/2021 20211025 25.10.2021 Utgående brev 191/4/20 Foreløpig tilbakemelding på søknad om utslippstillatelse Kai Gustav Berg EPHORTETYD
6648/2021 20211025 25.10.2021 Utgående brev 177/158 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
6658/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev 177/159 Tillatelse til å bygge garasje inntil nabogrense TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6662/2021 20211025 25.10.2021 Inngående brev 164/10 Kommunale avgifter Gunn Hilmo EPHORTETYD
6628/2021 20211025 25.10.2021 Utgående brev 190/5/44 Melding om delegert vedtak - bruksendring fra uthus til anneks Lasse Haarberg EPHORTETYD
6641/2021 20211022 22.10.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
6620/2021 20211022 22.10.2021 Utgående brev 176/95 Melding om delegert vedtak - matrikkelføring TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
6625/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev Bærekraftsnettverket i Trøndelag - Et Trøndelag i Pluss Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
6609/2021 20211022 22.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om nydyrkingstilskudd Maren Gullbrekken EPHORTETYD
6430/2021 20211022 22.10.2021 Utgående brev 177/158 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
6640/2021 20211022 22.10.2021 Inngående brev 177/155 Tilleggsinformasjon til søknad om ferdigattest Tore Lervang EPHORTETYD