eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2030/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Vedr. feie-avgift TYDAL - Stugudal Lisbeth Berg EPHORTETYD
2024/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Snøscooter og vannavgift. Torgeir Skirstad EPHORTETYD
2023/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Snøscooter og vannavgift. Torgeir Skirstad EPHORTETYD
2025/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Snøscooter og vannavgift/feiing Torgeir Skirstad EPHORTETYD
2008/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Feiing Helge Stuedal EPHORTETYD
2003/2020 20200330 30.03.2020 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for tilskudd fra bedriftsmidler/koronatiltak EPHORTETYD
2004/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorg HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2005/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk bistand- Tydal kommunestyre SELBU OG TYDAL REVMATIKERFORENING EPHORTETYD
2006/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Åarkanjohke 3 - Tildeling av offisiell adresse THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTETYD
2007/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm covid-19 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
2009/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2011/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling fra Regionalt næringsfond i Neadalen - Stugudal camping STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK EPHORTETYD
2017/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2026/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Handlehjelp til sårbare grupper og personer i karantene/isolasjon NORGESGRUPPEN ASA EPHORTETYD
2027/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kgl. res. - Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekven HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2032/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 181/195 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Nina og Kåre Lunden Nina Elisabeth Lunden m.fl. EPHORTETYD
2033/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 172/221 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gunnar Auran Gunnar Auran EPHORTETYD
2036/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev 168/25 Søknad om midlertidig brukstillatelse SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTETYD
2002/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oppdatert lenke til rapporter etter Helseundersøkelsen i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2010/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rettsgrunnlag for gjennomføring av smitteverntiltak overfor pasienter og brukere HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2015/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Samhandling ved Korona- karantene eller smitte 29.03.20 ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA EPHORTETYD
2012/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Feiing Kristian Rolstad EPHORTETYD
2021/2020 20200330 30.03.2020 Saksframlegg/innstilling Utvidet delegering av myndighet til formannskap og ordfører - fjernmøter mv. EPHORTETYD
2001/2020 20200329 29.03.2020 Inngående brev AN-MAGRITT MORSET - Søknad om skjenkebevilling AN-MAGRITT MORSET EPHORTETYD
2000/2020 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling - Stugudal Drift AS STUGUDAL DRIFT AS EPHORTETYD
1993/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad dispensasjon Bjørnar Paulsen EPHORTETYD
1999/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjon om språkpraksis ECURA CARE AS EPHORTETYD
1966/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev 170/95 Spørsmål om feiing Berit Mjøen EPHORTETYD
1981/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Faktura på feiing Tor Gisetstad EPHORTETYD
1982/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Klage på feiing Børge Godhavn EPHORTETYD
1980/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Spørsmål om feieng Terje Bakken EPHORTETYD
1995/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Signert odrebekreftelse for arbeidsleie - Jennifer Navarrete Marquez ECURA CARE AS EPHORTETYD
1998/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTETYD
1992/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge antall mulige sengeplasser HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1967/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på Revisjonens spørsmål - undersøkelse av salg på kommunal eiendom REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
1968/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev 170/139 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig og uthus ELVRAN SAG Tor Helge Elverum EPHORTETYD
1969/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1975/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Åarkanjohke 1 - Tildeling av offisiell adresse Ragnhild Brandsfjell EPHORTETYD
1976/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Åarkanjohke 2 - Tildeling av offisiell adresser Mette Brandfjell EPHORTETYD
1979/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Åarkanjohke 3 - Tildeling av offisiell adresse THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTETYD
1985/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Rapporter etter Helseundersøkelsen i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1990/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Esandvegen 1930 - Tildeling av offisiell vegadresse Anders Marius Aune EPHORTETYD
1977/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Hastetiltak for å øke tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV-kontoret NAV AS EPHORTETYD
1978/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Åarkanjohke 4 og 5 - Tildeling av offisielle adresser Anne Karin Brandsfjell EPHORTETYD
1983/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Feiing Svein Fred Buseth EPHORTETYD
1994/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innkalling IUA Sør-Trøndelags årsmøte 23.04.2020 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTETYD
1996/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Signert ordrebekreftelse for arbeidsleie - Marta Fernandes Canadas ECURA CARE AS EPHORTETYD
1997/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Signert ordrebekreftelse for arbeidsleie - Chaxiraxi Ravelo Suarez ECURA CARE AS EPHORTETYD
1991/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Dekningsstatistikk Barnevaksinasjonsprogrammet 2019 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
1973/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Esandvegen 557 - Tildeling av offisiell vegadresse Ragnhild Østby Nilsen EPHORTETYD
1974/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Esandvegen 557 - Tildeling av offisiell vegadresse Ketil Nilsen EPHORTETYD
1984/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev 188/232 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Per og Astrid Marie Nordland Per Nordland EPHORTETYD
1986/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Esandvegen 1928 - Tildeling av offisiell vegadresse Bjørn Hilmar Johansen EPHORTETYD
1987/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Esandvegen 1930 - Tildeling av offisiell vegadresse Ivar Flakne EPHORTETYD
1988/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Esandvegen 1930 - Tildeling av offisiell vegadresse Berit Aune EPHORTETYD
1989/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Esandvegen 1930 - Tildeling av offisiell vegadresse Håkon Kåre Aune EPHORTETYD
1914/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bestandsplaner for elg 2020 - 2023 Valdansvarlige/jaktfelt EPHORTETYD
1902/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Angående henvendelse om vegbelysning i Rønningsgjardet Dagfinn Aksel Ekker m.fl. EPHORTETYD
1961/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Brev til næringsaktører i Tydal Næringsaktører i Tydal EPHORTETYD
1947/2020 20200326 26.03.2020 Internt notat 188/303 - Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
1948/2020 20200326 26.03.2020 Internt notat 168/1/15 - Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
1949/2020 20200326 26.03.2020 Internt notat 168/1/14 - Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
1950/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kommunale avgifter - Feiing av pipe Frank Brevik EPHORTETYD
1955/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbud til barn og unge som trenger det mest UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
1957/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev 192/15 Søknad om fortsatt utsettelse på kloakk/avløp Storkåsen 60 Liv Haram EPHORTETYD
1960/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev 168/25 Svar på søknad om sanitærabonnement Ivar Flakne EPHORTETYD
1962/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Retningslinjer for ordningen - BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING TRØNDELAG 2020 Næringsaktører i Tydal EPHORTETYD
1938/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark og vassdrag §5b ***** EPHORTETYD
1956/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedr. kommunale avgifter Torstein Sjøholtstrand EPHORTETYD
1942/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev 168/1 Melding om delegert vedtak - tillatelse til opprettelse av to tomter for punktfeste - deling Ivar Flakne EPHORTETYD
1952/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev 192/75 Faktura kommunale avgifter Trond Sigernes EPHORTETYD
1954/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar vedrørende dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024. Ringnes AS EPHORTETYD
1943/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
1951/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søke om midler til?utstyr for programmering til bruk i klasserommet UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
1953/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Feieavgift Kjell Morten Dahl EPHORTETYD
1944/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Innkalling digitalt årsmøte - dagsorden - Industrikommunene 25.05.20 INDUSTRIKOMMUNENE EPHORTETYD
1945/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev 177/121 Feiing Tydal kommune Einar Arve Hammerhaug EPHORTETYD
1946/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til motorferdsel med snøscooter til Skardørsjøen - Mari Nordfjell FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1958/2020 20200326 26.03.2020 Saksframlegg/innstilling Tiltak for å avhjelpe næringslivet i forbindelse med coronapandemien og satsning fremover EPHORTETYD
1959/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev 190/5/62 Søknad om betalingsutsettelse av kommunale avgifter hytte Elisabeth Matheson EPHORTETYD
1933/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon om tannhelsetjenesten TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1941/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev 170/139 Søknad om ferdigattest ELVRAN SAG Tor Helge Elverum EPHORTETYD
1924/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Esandvegen 1445 - Tildeling av offisiell vegadresse Jens Arne Kvello EPHORTETYD
1925/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev 189/45 Svar på varsel om endret bruk av bolig Tove Christin Brandtzæg EPHORTETYD
1928/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Esandvegen 952 og 1071 - Tildeling av offisielle vegadresser ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
1932/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Instrukser vedrørende nødvendig helsehjelp etter henvisning fra fastlegen FOTTERAPEUTFORBUNDET EPHORTETYD
1934/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rutinebeskrivelse plakat smittevernutstyr HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1916/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag etter §5b i nasjonal forskrift Torgeir Skirstad EPHORTETYD
1918/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev 167/3 Uttalelse til plan for nydyrking - Fylkesmannen i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1921/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tilskudd til løypekjøring skispor 2020 Græsli IL v/Arvid Magnar Græsli m.fl. EPHORTETYD
1922/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev 189/45 Varsel om endret bruk av bolig Tove Christin Brandtzæg EPHORTETYD
1931/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 23.03.2020 for allmennlege HELFO EPHORTETYD
1920/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev 172/57 Varsel om endret bruk av bolig Grete Sollien Valli EPHORTETYD
1923/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Esandvegen 1449 - Tildeling av offisiell vegadresse THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTETYD
1926/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Esandvegen 886 - Tildeling av offisiell vegadresse Jens Arne Kvello EPHORTETYD
1927/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev 172/57 Svar på varsel om endret bruk av bolig Grete Sollien Valli EPHORTETYD
1935/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Møteinnkalling årsmøte revisjon Midt-Norge 21.04.2020 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
1940/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Underskrevet databrukeravtale for ansatte i Værnesregionen Linn-Hege Austgarden Hoem EPHORTETYD
1936/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Trafikktiltak FAU ved Tydal barne -og ungdomsskole EPHORTETYD
1937/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad - kart Torgeir Skirstad EPHORTETYD
1894/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 17.03.2020 - 20.03.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
1895/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - Ås-Aune vannverk - analyseperiode 17.03.2020 - 20.03.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
1896/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - Stugudal vannverk - analyseperiode 17.03.2020 - 20.03.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
1905/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev 183/2 Bruksutbygging - Søknad ombygging av eksisterende bygg Innovasjon Norge EPHORTETYD
1907/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev 191/4/30 Fylkeskommunens uttalelse til høring av søknad om dispensasjon for oppføring av videgenerator på fritidsbolig i Tydal Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
1908/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Egenandeler på kommunale tjenester innen helse- og omsorg PENSJONISTFORBUNDET EPHORTETYD
1913/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Referat møte med kommunene i Trøndelag -2020.03.23 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1915/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - egenandeler på kommunale tjenester innen helse- og omsorgstjenesten PENSJONISTFORBUNDET EPHORTETYD
1903/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Tydal Sokn-Spørsmål til Tydal Kommune Tydal Fellesråd/Tydal Menighetsråd v/Erik Einum EPHORTETYD
1904/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Tydal Sokn. Informasjon og situasjonsbeskrivelse fra Tydal Fellesråd/Tydal Menighetsråd Tydal Fellesråd/Tydal Menighetsråd v/Erik Einum EPHORTETYD
1898/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Brev til Tydal kommune v/ Hans Runar S. Kojedal - Veibelysning i Rønningsgjardet Rune Aas m.fl. EPHORTETYD
1899/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Tilskudd til bemanningsnorm i barnehager 2020 Utdanningsdirektoratet EPHORTETYD
1900/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Møteinnkalling - representantskapet i Konsek Trøndelag IKS 21.04.2020 Kontrollutvalgssekretæriat Midt-Norge IKS EPHORTETYD
1906/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Informasjon om kommunens krisesentertilbud NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS EPHORTETYD
1909/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Møtereferat frå møte med reindrift og andre interessenter 10 og 11 mars 2020 Statkraft EPHORTETYD
1912/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev 188/232 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Per og Astrid Marie Nordland Per Nordland EPHORTETYD
1897/2020 20200324 24.03.2020 Inngående brev Tydal Sokn - Informasjon og situasjonsbeskrivelse fra Tydal Fellesråd/Tydal Menighetsråd Tydal Fellesråd/Tydal Menighetsråd EPHORTETYD
1721/2020 20200324 24.03.2020 Utgående brev Tydal IL - svar på søknad om støtte til 100 års markering TYDAL IL EPHORTETYD
1867/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev 169/88 Svar på forespørsel om utsettelse av høringsfrist til 30.03.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1877/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Påkobling til digital søknad om økonomisk sosialhjelp - et tilbud til kommuner som ikke allerede er påkoblet NAV AS EPHORTETYD
1878/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Esandvegen 1810 - Tildeling av offisiell vegadresse Henry Østby EPHORTETYD
1884/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Esandvegen 2302 - Tildeling av offisiell vegadresse Ragnhild Østby Nilsen EPHORTETYD
1885/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Esandvegen 2302 - Tildeling av offisiell vegadresse Ketil Nilsen EPHORTETYD
1886/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Esandvegen 2307 - Tildeling av offisiell vegadresse TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
1887/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Nora Kløften EPHORTETYD
1890/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt ansvar for at befolkningen tilbys nødvendige allmennlegetjenester HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1892/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon til de kommuner som har turnusfysioterapeuter i tjeneste HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1893/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev 188/39/0/0/1 Tilbakemelding på svar på henvendelse om at vann og avløp stenges fra 01.04.2020 Thor Martin Johnsen EPHORTETYD
1868/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Melding om tiltaksmidler til verneområde i Tydal kommune 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1869/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Esandvegen 1831 - Tildeling av offisiell vegadresse Oddbjørn Viken EPHORTETYD
1870/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Esandvegen 1829 - Tildeling av offisiell vegadresse STATNETT SF EPHORTETYD
1871/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene - Påminning om helsetiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1872/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Covid-19 prioritering i helse- og omsorgstjenesten 19. mars 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1873/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Den økonomiske situasjonen rundt administrasjon av skoleskyss i perioder med stengte skoler grunnet Covid-19 ATB AS EPHORTETYD
1875/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for bruk av rekreasjonsløyper snøscooter på Tydalskortet SLEDBAG NORWAY AS EPHORTETYD
1876/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Koronapandemi - info fra Statkraft til Tydal kommune STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
1882/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev 188/39/0/0/1 Svar på henvendelse om at vann og avløp stenges fra 01.04.2020 Thor Martin Johnsen EPHORTETYD
1883/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Esandvegen 2300 - Tildeling av offisiell vegadresse Astrid Østby Eggen EPHORTETYD
1880/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Esandvegen 1669 - Tildeling av offisiell vegadresse Jomar Østbyhaug EPHORTETYD
1881/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev Esandvegen 1649 - Tildeling av offisiell vegadresse Ingvild Opphaug EPHORTETYD
1888/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Linn-Hege Austgarden Hoem EPHORTETYD
1891/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
1857/2020 20200323 23.03.2020 Utgående brev 192/128 Svar på søknad om sanitærabonnement GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
1889/2020 20200323 23.03.2020 Inngående brev Gla`dans - Søknad om tilskudd Tydal Gla`dans v/Janne Vivstad EPHORTETYD
1865/2020 20200322 22.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4199069750) benedicte sæther EPHORTETYD
1864/2020 20200321 21.03.2020 Inngående brev Klage på avslag på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag §5b ***** EPHORTETYD
1844/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig ***** EPHORTETYD
1847/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar - Søknad om permisjon uten lønn Maja Horven EPHORTETYD
1856/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4199069750) Hege Rønsberg EPHORTETYD
1858/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - levende bygdetun Lars Græsli EPHORTETYD
1859/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Esandvegen 1834 - Tildeling av offisiell vegadresse Ingolf Sollien EPHORTETYD
1860/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev 172/205 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
1839/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatert tekst og sms turister ved Covid19 - 2020.3.18_kl 18.06_ HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1861/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Brev til kommuner om smittevern i butikk NORGESGRUPPEN ASA EPHORTETYD
1838/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Nesjøvegen 573 - Tildeling av offisiell vegadresse Olav Sverre Bergehaug EPHORTETYD
1840/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev 188/39/0/0/1 Ber om at vann og avløp stenges fra 01.04.2020 Thor Martin Johnsen EPHORTETYD
1843/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev 168/1 Ettersendelse av dokument - plassering av tomter Ivar Flakne EPHORTETYD
1845/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Brev til kommuneoverlegene 2020-03-19 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
1848/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Nesjøvegen 575 - Tildeling av offisiell vegadresse Odd Roger Eggen EPHORTETYD
1849/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Nesjøvegen 577 - Tildeling av offisiell vegadresse Stian Østby EPHORTETYD
1851/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Midlertidig svarbrev: Isfiskeløypenes framtid i Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1854/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Vedrørende dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024. Ringnes AS EPHORTETYD
1827/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev 192/21 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig (rettelse) MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
1828/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Arbete hos er sommaren 2020 Lova Schager Wrisemo EPHORTETYD
1834/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Salgs- og skjenkebevillinger for omsetning av alkohol i perioden 2020-2024 - utvidet frist PATRUSLI GAARD ATLE ODDBJØRN AAS m.fl. EPHORTETYD
1835/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Langdalsvegen 714 - Tildeling av offisiell vegadresse Helge Joar Kløften EPHORTETYD
1837/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev 169/88 Forespørsel om utsettelse av høringsfrist til 30.03.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1826/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Gösta Rønning-Hammarstrøm EPHORTETYD
1829/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
1852/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev 172/205 Søknad om ferdigattest TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
1832/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Langdalsvegen 710 - Tildeling av offisiell vegadresse Norhild Høgli EPHORTETYD
1833/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Langdalsvegen 710 - Tildeling av offisiell vegadresse Oliver Høgli EPHORTETYD
1846/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling ***** EPHORTETYD
1850/2020 20200320 20.03.2020 Utgående brev Nesjøvegen 579 - Tildeling av offisiell vegadresse THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTETYD
1862/2020 20200320 20.03.2020 Inngående brev Høringsbrev - Kommunale mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr for perioden 2020-2024 TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
1619/2020 20200320 20.03.2020 Saksframlegg/innstilling Permisjonsreglementet - revidering EPHORTETYD
1813/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Forespørsel om dispensasjon for kjøring på Sylsjøveien Torgeir Skirstad EPHORTETYD
1831/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev 189/45 Tilbakemelding på spørsmål om bygningstype Tove Christin Brandtzæg EPHORTETYD
1805/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Hendalen 1 Tildeling av offisiell adresse Maren Gullbrekken EPHORTETYD
1824/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev 170/139 Ferdigattest hytte Knut Grongstad EPHORTETYD
1808/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1811/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Håmyrvegen 237 - Tildeling av offisiell vegadresse Hilde Ragnfrid Kirkvold EPHORTETYD
1815/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Informasjon til styret og representantskapet om Innherred renovasjon korona-tiltak INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
1817/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Korrigering dato for Representantskapsmøte INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
1818/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Melshogna 4 og 5 - Tildeling av offisielle adresser Lars Petter Grendstad EPHORTETYD
1819/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om kjøring på Sylsjøveien Torgeir Skirstad EPHORTETYD
1806/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Hendalen 2 - Tildeling av offisiell adresse John I Haarstad EPHORTETYD
1816/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Løvøylivegen 311 - Tildeling av offisiell vegadresse Ruth Kari Berggård EPHORTETYD
1807/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1809/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Hendalen 3 og 4 - Tildeling av offisielle adresser Lars Petter Grendstad EPHORTETYD
1810/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Hendalen 6 - Tildeling av offisiell adresse Ole Lien Henmo EPHORTETYD
1812/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Håmyrvegen 237 - Tildeling av offisiell vegadresse Ingebrigt Kirkvold EPHORTETYD
1814/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Håmyrvegen 239 - Tildeling av offisiell vegadresse Olav Kirkvold EPHORTETYD
1822/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som sykepleier Alexandra Zabel EPHORTETYD
1823/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som sykepleier Philippe Wahl EPHORTETYD
1825/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Høring - Videregående opplæring for skoleåret 2020 – 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1830/2020 20200319 19.03.2020 Inngående brev Høring av Trøndelagsplanen - Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1820/2020 20200319 19.03.2020 Utgående brev 189/45 - Spørsmål om bygningstype Tove Christin Brandtzæg EPHORTETYD
1802/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev 189/56/0 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kate Iversen m.fl. EPHORTETYD
1788/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev 168/1 Tilbakemelding - Søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning - 2 hyttetomter Ivar Flakne EPHORTETYD
1789/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1790/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Renteregulering 20.03.2020 KOMMUNALBANKEN AS EPHORTETYD
1793/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Spørsmål knyttet til §5 i Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1795/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1797/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Koronaviruset - beredskap for kommunens bostøttearbeid HUSBANKEN EPHORTETYD
1800/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev 181/181 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Silje Støren Berg EPHORTETYD
1804/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Innspill fra Ole Bjarne Østby og Ole Morten Opphaug til revisjon av arealplan for Tydal kommune 2020 Ole Bjarne Østby m.fl. EPHORTETYD
1706/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev 183/15 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for oppføring av tilbygg til fritidsbolig Heidi Skrogstad Sparby EPHORTETYD
1781/2020 20200318 18.03.2020 Utgående brev 167/15 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Maren Gullbrekken EPHORTETYD
1791/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
1792/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
1798/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Korona brev til kommuner 17 03 20 ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA EPHORTETYD
1799/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om salsgbevilling - Coop Midt-Norge avd. 37 Coop Prix Tydal COOP MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
1803/2020 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tildelingsbrev drenering 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1783/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Behov for helsepersonell WORKNORWAY GROUP AS EPHORTETYD
1782/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Aksjeoppgave 2019 - Selskap SKATTEETATEN EPHORTETYD
1785/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Vedr. gebyr og prioritering fritidseiendommer som opprinnelig skulle ha tilsyn/feiing i 2019 RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
1787/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleundom Bil og Landbruk As BIL OG LANDBRUK AS EPHORTETYD
1779/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Koronavirus - informasjon fra NAV til kommunene NAV TRØNDELAG EPHORTETYD
1775/2020 20200317 17.03.2020 Utgående brev 168/1 Etterspørsel etter dokumenter Ivar Flakne EPHORTETYD
1769/2020 20200317 17.03.2020 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om motorferdsel i utmark STUGUDAL EIENDOM AS EPHORTETYD
1772/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Regler for trening av fuglehund i Tydal kommune Bjørn Kåre Ingebrigtsen EPHORTETYD
1778/2020 20200317 17.03.2020 Utgående brev Endring i brøyterode 6 -Stugudal/Stugguvollmoen friluftsarena STUGUDAL SNØSCOOTERUTLEIE AS EPHORTETYD
1776/2020 20200317 17.03.2020 Utgående brev Regler for trening av fuglehund Bjørn Kåre Ingebrigtsen EPHORTETYD
1786/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Pensjonistturen er avlyst i 2020 - Tilbakemelding - Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark - gruppetur §5f - med pensjonister på strekningen Ås - Schulzhytta 28.03.20 TYDAL PENSJONISTFORENING KAFE POSTEN EPHORTETYD
1719/2020 20200317 17.03.2020 Utgående brev 191/1/23 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for anneks Klara Irene Selstø EPHORTETYD
1713/2020 20200317 17.03.2020 Utgående brev Avslag på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag §5c og §5b Baard Guldberg Olsen EPHORTETYD
1784/2020 20200317 17.03.2020 Utgående brev 169/88 Presisering av type bygning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
1745/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev 189/56/0 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kate Iversen EPHORTETYD
1751/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev 189/56 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Cicilie Fogelin EPHORTETYD
1752/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Kvittering på søknad - Stimuleringstilskudd til veterinærdekning LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
1756/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1762/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Status fra Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
1744/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast - tjenesteleder helse og omsorg Marit Hårstad EPHORTETYD
1755/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Ny forskrift etter reise utenfor Norden FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1760/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Utvidet adgang til å avholde politiske møter som fjernmøte ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS EPHORTETYD
1761/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev 167/3 Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1763/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Kartlegging av behov for smittevernutstyr FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1743/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Forskrift for minsteareal for hjortevilt og åpning av jakt på bever - Tydal TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1749/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Hvordan opprettholde lokalpolitisk beslutningsmyndighet under COVID-19 ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS EPHORTETYD
1750/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mfl HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1753/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Om høringsuttalelse om ny beverforskrift Odd Roger Eggen m.fl. EPHORTETYD
1754/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Presisering - Personell innen den samfunnskritiske funksjonen forsyningssikkerhet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1759/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel - §5a utmarksnæring Knut Arild Græsli EPHORTETYD
1766/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Kartlegging av behov for smittevernutstyr - neste 14 dager FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1767/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport vei HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1765/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev "Kriseledelse - Situasjonsrapport Nr. 1 - Utviklingen i utbruddet fra Kina med 2019 - skypemøte 27.1.2020 Felles informasjon til kriseledelsen i Tydal, Stjørdal, Selbu og Meråker (16.03.2020 - 12:22)" loggført FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1768/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4199069750) Abdulhafiz Romodan EPHORTETYD
1748/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1764/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Kriseledelse Situasjonsrapport Korona sendt fylkesmannen 16.03.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1747/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Dedicare - informasjon Korona DEDICARE AS EPHORTETYD
1757/2020 20200316 16.03.2020 Inngående brev Utlendinger/turister i kommunene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1709/2020 20200316 16.03.2020 Utgående brev Møteinnkalling på Skype 19.03.2020 Valdansvarlige/jaktfelt EPHORTETYD
1742/2020 20200315 15.03.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Bjørn Storhaug EPHORTETYD
1736/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Plikter for leger til å delta i forebygging av en allmennfarlig smittsom sykdom etter vedtak HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1737/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev til Trøndelag fylkeskommune- Utbetaling av tilskudd 2020 - Nettverk for Lavutslipp Trøndelag MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
1741/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1716/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Oppklaring av tilfeller av skuterkjøring utenfor løypenettet Eirik Elvestad EPHORTETYD
1728/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Restriksjoner av besøkende til sykehjem,heldøgns omsorgsboliger og øyeblikkelig hjelp døgn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1729/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Utlysning av fjellandbruksmidler for 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1730/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til Miljødirektoratet - Ekstraordinært uttak av bjørn i region 6 Midt-Norge våren 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1732/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev COVID-19 påvirkning og tiltak fra SYNLAB SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
1734/2020 20200313 13.03.2020 Utgående brev 190/37/0/3 Foreløpig svar på byggesøknad Per Magne Opem EPHORTETYD
1725/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1735/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1727/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Konkretisering av tiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1717/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Corona beredskap brev kommuner 11.03.20 ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA EPHORTETYD
1718/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Corona beredskap brev kommuner 11.03.20 ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA EPHORTETYD
1720/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Vedtak om stenging av skoler og barnehager HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1723/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Nortura har en kritisk samfunnsfunksjon NORTURA SA EPHORTETYD
1724/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Kritiske samfunnsoppgaver - barnehage/skole STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
1714/2020 20200313 13.03.2020 Inngående brev Lånenummer 20170083 - ny rente KOMMUNALBANKEN AS EPHORTETYD
1491/2020 20200312 12.03.2020 Utgående brev Avslag på søknad om motorferdsel i utmark - §5c i nasjonal forskrift Kjell Brundahl Hansen EPHORTETYD
1389/2020 20200312 12.03.2020 Saksframlegg/innstilling Rapport for finansforvaltning pr. 31.12.19 EPHORTETYD
1699/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Tydal kommune - Forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1705/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Møtereferat 11.03.2020 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
810/2020 20200312 12.03.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av forskrift om politivedtekt EPHORTETYD
1701/2020 20200312 12.03.2020 Internt notat 176/1 - Landbruksfaglig vurdering - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av boligtomt John Inge Sirum EPHORTETYD
1702/2020 20200312 12.03.2020 Internt notat 182/3 Landbruksfaglig vurdering - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av boligtomt John Inge Sirum EPHORTETYD
1697/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Rettelse på tidligere utsendt rundskriv - Rundskriv I-2 2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1698/2020 20200312 12.03.2020 Inngående brev Høring - Modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på veger som er tillatt for 24 m tømmervogntog. STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
1658/2020 20200312 12.03.2020 Saksframlegg/innstilling Festeavgift for gravlegging og navneplate på minnelund EPHORTETYD
1707/2020 20200312 12.03.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark §5 b i nasjonal forskrift Gunn Anita Lyngvær EPHORTETYD
532/2020 20200312 12.03.2020 Saksframlegg/innstilling Planprogram for Klima- og energiplan for Tydal kommune 2020 - 2024 EPHORTETYD
1677/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Jordleiepriser 2020 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
1688/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Gösta Rønning-Hammarstrøm EPHORTETYD
1689/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Reno Dietrich EPHORTETYD
1692/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad arbeidsplassbrille Dortea Østbyhaug EPHORTETYD
1676/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev 191/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Bjørn Berggård EPHORTETYD
1678/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse UNIK FILTERSYSTEM AS EPHORTETYD
1681/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Olav Sverre Bergehaug EPHORTETYD
1686/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev 176/25 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig Christian Røkke EPHORTETYD
1685/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Korona: Be om bistand fra frivillig sektor og sørg for gode hygienetiltak på kollektivtransport HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1670/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev 181/181 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Silje Støren Berg EPHORTETYD
1668/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev 188/49 Svar på henvendelse om kommentar til tilsvar til merknad til nabovarsel Torgeir Skirstad EPHORTETYD
1672/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Avfallshåndtering angående Corona-smitte, anbefaling fra folkehelseinstituttet INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
1673/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Avfallshåndtering angående Corona-smitte, anbefaling fra folkehelseinstituttet INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
1687/2020 20200311 11.03.2020 Utgående brev 188/269 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for pumpehus og høydebasseng TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
1690/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev 188/125 Retur av deres eksemplar av rettighetsavtale for høyspent og lavspent jordkabel DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
1696/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev 192/94 Tilbakemelding på svar på melding om at byggesøknaden trekkes Knut Tore Skjerve EPHORTETYD
1682/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Olav Sverre Bergehaug EPHORTETYD
1683/2020 20200311 11.03.2020 Internt notat 168/1/13 - Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
1684/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Rundskriv - Informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1691/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Høring - Organisering av den sivile rettspleie (Grensejustering av namsdistrikt) TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
1693/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev 188/269 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for pumpehus og høydebasseng TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
1694/2020 20200311 11.03.2020 Saksframlegg/innstilling Forebyggende tiltak mot Coronasmitte EPHORTETYD
1695/2020 20200311 11.03.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Baard Guldberg Olsen EPHORTETYD
1565/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev 189/64 Foreløpig svar på byggesøknad MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
1566/2020 20200310 10.03.2020 Saksframlegg/innstilling Ny konsernstrategi og utbyttepolitikk i TrønderEnergi AS EPHORTETYD
1618/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronaviruset UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
1620/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Rettighetsavtaler vannledning til signering DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
1621/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev 191/1/23 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av anneks Klara Irene Selstø m.fl. EPHORTETYD
1622/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Sokrates fagdag avlyst på grunn av nye restriksjoner i hnt koronaviruset Klinikk for psykiske helse og rus, DPS Stjørdal EPHORTETYD
1623/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Underskrevet ordrebekreftelse for arbeidsleie - Jolanta Smilgaitiene ECURA CARE AS EPHORTETYD
1625/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev 167/66 Svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til fritidsbolig Jørgen Næss EPHORTETYD
1626/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Underskrevet avtale om leie, disposisjonsrett, service og vedlikehold og andre ytelser ved IT-anskaffelser ASCAN AS EPHORTETYD
1562/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Vurdering av muligheter for isfiskeløypenes framtid i Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1556/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Notat fra møte 05.03.2020 om isfiskeløyper i Tydal og mulighetene framover FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
1494/2020 20200310 10.03.2020 Saksframlegg/innstilling Tydal skisenter AS - Klage på tildelt støtte til Vinterfesten 2020 EPHORTETYD
1646/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev 188/49 Mottatt e-post - søknad Gunhild Brandtzæg Arnstad EPHORTETYD
1664/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev 176/25 Søknad om ferdigattest Christian Røkke EPHORTETYD
1652/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Informasjon om kommende kommentarer til tilsvar til merknad til nabovarsel Torgeir Skirstad EPHORTETYD
1653/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev 192/94 Svar på melding om at byggesøknaden trekkes Knut Tore Skjerve EPHORTETYD
1654/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Truende mangelsituasjon for smittevernutstyr og tiltak i primærhelsetjenesten HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1655/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Høring - Medbrakt kompetanse - lisens til helsepersonell med mer (forslag om endringer i helsepersonelloven med mer) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1656/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Innspill til kommunal beredskapsplan covid-19 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1657/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Purring på jordfeilrapport - gatelys midtbygda TENSIO TS AS EPHORTETYD
1639/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev 188/269 Søknad om ferdigattest TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
1627/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev 168/1 Svar på dispensasjon for flytting av tomt 11 i reguleringsplan for Trøen 2 Ivar Flakne EPHORTETYD
1650/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev 192/94 Informasjon om byggetiltak unntatt fra søknadsbehandling Knut Tore Skjerve EPHORTETYD
1651/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Råd om organisering av smitteverntiltak i kommunen HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1630/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark - gruppetur §5f - med pensjonister på strekningen Ås - Schulzhytta 28.03.20 TYDAL PENSJONISTFORENING KAFE POSTEN EPHORTETYD
1633/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Kopi av vedtak - Sylan landskapsvernområde og naturreservatene Sankkjølen og Rangeldalen - tillatelse til klopplegging og utkjøring av materialer med snøscooter - Trondhjems Turistforening FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1648/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev 181/132 Oversendelse av matrikkelbrev - Sammenslåing Tydal Trappefabrikk A/S EPHORTETYD
1649/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev 192/10 Motorferdsel i forbindelse med arbeider på eksisterende hytte ved Tjønndalstjønna Per Morset EPHORTETYD
1659/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Høring av rapporten Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1660/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Forespørsel om hugging/tynning av skog foran hytte - 171/94 Kjell Thore Magnussen EPHORTETYD
1661/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse motorferdsel i utmark §6 - kjøre opp skispor Neabyen - Håmyra – Væråstjønna Fossan B / Håen hytteforening EPHORTETYD
1662/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Innspill til kommunal beredskapsplan covid-19 NAV EPHORTETYD
1609/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev 175/17 Svar på melding om endring fra helårsbolig som benyttes som fritidsbolig til enebolig Paula Anette Olsen EPHORTETYD
1635/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakksskadeloven FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
1636/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 09.03.2020 - frikort egenandelstak 2 HELFO EPHORTETYD
1637/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev 167/3 Tilbakemelding på høring om søknad om nydyrking - etterlysning av bedre kartgrunnlag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1640/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev 191/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Bjørn Berggård EPHORTETYD
1641/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om leie, disposisjonsrett, service og vedlikehold og andre ytelser ved IT-anskaffelser ASCAN AS EPHORTETYD
1642/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev NAF Vurdering av unormal slitasje - XK25892 AUTO PLAN AS EPHORTETYD
1643/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev NAF Vurdering av unormal slitasje - XK25891 AUTO PLAN AS EPHORTETYD
1644/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev NAF Vurdering av unormal slitasje - XK25889 AUTO PLAN AS EPHORTETYD
1645/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev 188/49 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Gunhild Brandtzæg Arnstad EPHORTETYD
1624/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig - ferievikar Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
1628/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel på barmark - søknad etter §6 i nasjonal forskrift - Stillhåtjønna hytteforening Stillhåtjønna hytteforening v/Ola Gussiås EPHORTETYD
1631/2020 20200310 10.03.2020 Utgående brev 188/276 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
1634/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
1638/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev 181/132 og 181/192 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Tydal Trappefabrikk A/S EPHORTETYD
1647/2020 20200310 10.03.2020 Inngående brev 192/94 Søknad om tillatelse til oppføring av garasje trekkes Knut Tore Skjerve EPHORTETYD
1583/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Agros - Saker uten kontaktinformasjon og brev sendt uten varsling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1584/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Covid-19 - Informasjon om ny diagnosekode i ICPC-2 og fritak fra egenandel HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1586/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleundom Tydal Trappefabrikk AS Tydal Trappefabrikk A/S EPHORTETYD
1591/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Coronavirus - beredskap Innherred Renovasjon konsern INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
1612/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Konvertering av foretaksfondsobligasjon og signering av tiltredelseserklæring TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
1613/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Informasjon til fastleger knyttet til beredskap HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1615/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og ØHD HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1587/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Hvor mange skal ha opplæring i/på samisk skoleåret 2020/2021? - videresending av brev fra Fylkesmannen i Troms -og Finnmark FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1589/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
1588/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Kamilla Kjøsnes EPHORTETYD
1611/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 04.03.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1614/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for kjøp av bemanningstjenester innenfor helse - Dedicare Værnesregionen innkjøp EPHORTETYD
1596/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev 191/4/30 Sametingets uttalelse - Oppføring av vindmølle på fritidsbolig SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
1602/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4199069750) Tora Hovde EPHORTETYD
1606/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev 190/37/0/3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av tilbygg til hytte Per Magne Opem EPHORTETYD
1610/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Høringsbrev om forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1616/2020 20200309 09.03.2020 Inngående brev Åsgrinda 54 - Kommunale avgifter Grete Sollien Valli EPHORTETYD
1569/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier Alexandra Zabel EPHORTETYD
1570/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Oversending til Klagenemnda – klage i navnesak 2019/236 Gresslia i Tydal kommune STATENS KARTVERK EPHORTETYD
1571/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Kvittering for oversendelse av forskrift og skjema LOVDATA EPHORTETYD
1576/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/ vikararbeid etter tilkalling Nikoline Ekker Kleiven EPHORTETYD
1568/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier Philippe Wahl EPHORTETYD
1574/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig (ferievikar) Ronja Østby Lunden EPHORTETYD
1575/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig (ferievikar) Ingeborg Renå EPHORTETYD
1573/2020 20200306 06.03.2020 Inngående brev Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til snøscootertur for pensjonister fra Ås i Tydal til Schulzhytta 28.03.2020 - kopi av brev sendt Tydal pensjonistforening Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan EPHORTETYD
1531/2020 20200305 05.03.2020 Utgående brev 191/4/30 Høring av søknad om dispensasjon for oppføring av vindgenerator på fritidsbolig i Tydal TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTETYD
1548/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev 167/15 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Maren Gullbrekken EPHORTETYD
1554/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - Høring av forslag om endring av forskrift om typisk turiststed - Tydal kommune - frist for uttalelse 26. mars 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1563/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Heidi I. Solberg Undseth EPHORTETYD
1564/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Johanna Marie Østby EPHORTETYD
1551/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Rettelse - Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer DOMSTOLENE I NORGE EPHORTETYD
1550/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 27.02.2020 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTETYD
1553/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev 164/5 Klage på renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
1561/2020 20200305 05.03.2020 Inngående brev Veileder i kontinuitetsplanlegging FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1534/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev 188/1 Søknad om deling av grunneiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning John Inge Sørensen EPHORTETYD
1535/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev 174/70 Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av tilbygg til fritidsbolig ved Spøneset FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1530/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Valg av jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 DOMSTOLENE I NORGE EPHORTETYD
1532/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag til plan for nydyrking - Tydal 168/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1533/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag til plan for nydyrking - Tydal 164/10 og 164/38 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1537/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Forhåndsbestilling av sesonginfluensavaksine 2020/2021 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
1538/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - organisering av rådgivningstjenesten etter sosialtjenesteloven § 17 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1542/2020 20200304 04.03.2020 Inngående brev Søknad om permisjon uten lønn Maja Horven EPHORTETYD
1479/2020 20200303 03.03.2020 Utgående brev Avslag på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5c i nasjonal forskrift Kjell Thore Magnussen EPHORTETYD
1481/2020 20200303 03.03.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark §5a Håkon Kåre Aune EPHORTETYD
1497/2020 20200303 03.03.2020 Utgående brev Innkalling til møte i trafikksikkerhetsutvalget 9. mars 2020 Gunhild Vigdal Aune m.fl. EPHORTETYD
1498/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Regler om håndtering av overvann KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1514/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt for verk og bruk – informasjon fra Telenor Infra AS Telenor Infra AS EPHORTETYD
1515/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Vedr. Søknad om skuter- og ATV løyve Gunn Anita Lyngvær EPHORTETYD
1506/2020 20200303 03.03.2020 Utgående brev Spørsmål om eiendomsskatt boliger og fritidsboliger 2019 - e-postrekke Norsk Hyttelag EPHORTETYD
1510/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark - Næssdalen hytteforening Næssdalen hytteforening v/Børge Hanssen EPHORTETYD
1511/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Tydal museums venner - framtid drift av Tydal museum Tydal Museums venner v/ leder Børge Hanssen EPHORTETYD
1512/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig (ferievikar) Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
1513/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Berit Solli EPHORTETYD
1519/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev 167/3 Sametingets uttalelse - Nydyrking SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
1501/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Klage på endring av forskrift om snøscooterløyper i Tydal - vedtatt 30.01.2020 Heidi I. Mehli og Jan Erik Raaen EPHORTETYD
1502/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Klage på forskrift om snøscooterløyper i Tydal - vedtatt 30.01.2020 Høvtjønna hytteforening v/Geir Paulsen EPHORTETYD
1499/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Høring - NOU 2019: 17 Domstolstruktur, og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1503/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Klage på endring av forskrift om snøscooterløyper i Tydal - vedtatt 30.01.2020 Morten Mehli EPHORTETYD
1504/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Utlevering av epikrise og helseopplysninger på militært personell HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1505/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Frist høringssvar - forslag om nye regler om overvannshåndtering i byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10). DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET EPHORTETYD
1509/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev 175/17 Melding om endring fra helårsbolig som benyttes som fritidsbolig til enebolig Paula Anette Olsen EPHORTETYD
1422/2020 20200303 03.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Kristin Grendstad EPHORTETYD
1500/2020 20200303 03.03.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark §5b Torunn Dahlø Weiseth EPHORTETYD
1507/2020 20200303 03.03.2020 Inngående brev Forslag til endring i forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova - Overvannshåndtering MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
1487/2020 20200303 03.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om refusjon av arbeidsplassbriller Hege Kløften EPHORTETYD
1377/2020 20200303 03.03.2020 Utgående brev 181/195 Melding om delegert vedtak - matrikkelføring Nina Elisabeth Lunden m.fl. EPHORTETYD
1460/2020 20200303 03.03.2020 Internt notat Årsmelding for 2019 Mari Evjen m.fl. EPHORTETYD
1482/2020 20200303 03.03.2020 Utgående brev Vannmåleravlesning - Påminnelse Anna Pauline Paulsby m.fl. EPHORTETYD
1469/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Tildeling - Startlån 2020 HUSBANKEN EPHORTETYD
1488/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev VÆKTARSTUA HOTELL AS - Søknad om skjenkebevilling VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
1461/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Klage på vedtak - endring i forskrift om snøscooterløyper FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1462/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Klage vedtak snøscootertrase Høvtjønna-Storsul Kjell Roger Storsul m.fl. EPHORTETYD
1464/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Saanti sijte klage på vedtak - Høring kunngjøring av endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
1466/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Høring - Forslag til regler om innføring og overgang til nye læreplaner UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
1472/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Tilskudd til Den kulturelle spaserstokken 2020 - Tydal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1473/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev 174/104 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg Roger Erlandsen EPHORTETYD
1474/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4199069750) Anne Inger Birkely EPHORTETYD
1480/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev 192/128 Søknad om sanitærabonnement GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
1475/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev 177/13 underskrevet jordleieavtale - - Ingvild Opphaug Oliver Høgli m.fl. EPHORTETYD
1489/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Vedtak opplysningsplikt - ledige stillinger - Tydal barne- og ungdomsskole STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
1493/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Kopi av brev - Vedr. din søknad om motorferdsel gjennom Holtålen kommune HOLTÅLEN KOMMUNE EPHORTETYD
1463/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Klage på endring av forskrift om snøscooterløyper vedtatt 30-01-2020 Cecilie Menne Sjoner m.fl. EPHORTETYD
1467/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Justering av kommunegrense mellom Røros og Tydal gjennomført og matrikkel er oppdatert STATENS KARTVERK EPHORTETYD
1470/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Skuterkjøring utenfor løypenettet Eirik Elvestad EPHORTETYD
1432/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Gammelvolldalen - Tildeling av offisiell vegadresser Kjell Kåsen EPHORTETYD
1436/2020 20200302 02.03.2020 Utgående brev Fabrokåsvegen 49 - Tildeling av offisiell vegadresse Kjell Kåsen EPHORTETYD
1468/2020 20200302 02.03.2020 Inngående brev Forespørsel om muligheter for å flytte til Tydal Randi Skurseth m.fl. EPHORTETYD
1457/2020 20200301 01.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4199069750) Thea Uglemsmo Johnsen EPHORTETYD
1458/2020 20200301 01.03.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4199069750) Sondre Moslet Lillebudal EPHORTETYD
1448/2020 20200229 29.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4199069750) Ingrid Kulseth EPHORTETYD
1449/2020 20200229 29.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for skoleungdom - st. ref. (4194206077) Inger Marrtine Gipling EPHORTETYD
1450/2020 20200229 29.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4199069750) Trude Wenn Viken EPHORTETYD
1451/2020 20200229 29.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4199069750) Senait Gebrehiwet Measho EPHORTETYD
1440/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Gunn Anita Lyngvær EPHORTETYD
1441/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler - Kor Magnon KOR MAGNON EPHORTETYD
1442/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4199069750) Marthe Bang Eliassen EPHORTETYD
1444/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleundom Tydal Bygdeservice SA Olaf Svelmo EPHORTETYD
1446/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Kopi av brev til Trønderenergi vind AS - Opphever vilkår om reindrift i MTA/detaljplan for Stokkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
1447/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4199069750) Tonje Stokke EPHORTETYD
1437/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Oppdatering om covid-19 - første brev FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
1435/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev 167/36 Uttalelse - dispensasjon - Tydal 167/36 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1415/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Vedtatt ny selskapsavtale - Konsek Trøndelag IKS KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
1416/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Fylkesmannen opphever reguleringsendring for Rotåtjønna hyttefelt vedtatt 29. oktober 2019 Ingjald Åm m.fl. EPHORTETYD
1425/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Invitasjon til samling - "landhandleri" - jordvern og tema fra jord- og konsesjonsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1427/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Nikoline Ekker Kleiven EPHORTETYD
1428/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Anne Marie Mjåland Østby EPHORTETYD
1426/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
1429/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev 165/23 og 33 Endring av klassering av eiendommen Lunheim GRÆSLI IDRETTSLAG EPHORTETYD
1430/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev 183/15 Ettersendt dokumentasjon (plan, snitt og fasade) Heidi Skrogstad Sparby EPHORTETYD
1433/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4199069750) Marthe Moslet EPHORTETYD
1434/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev 182/3 Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av boligtomt på Lauvøya FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1417/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark §5c Jan Olav Aas EPHORTETYD
1418/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Analyseresultater - Ås-Aune vannverk - analyseperiode 18.02.2020 - 27.02.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
1419/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Analyseresultater - Stugudal vannverk - analyseperiode 18.02.2020 - 27.02.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
1420/2020 20200228 28.02.2020 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 18.02.2020 - 27.02.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
1421/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev 174/103 Oversendelse av matrikkelbrev - Sammenslåing Eyvind Molde m.fl. EPHORTETYD
1431/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev Godtgjøring varaordfører Nettavisen EPHORTETYD
1387/2020 20200228 28.02.2020 Utgående brev 167/3 Høring søknad om nydyrking. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl. EPHORTETYD
1150/2020 20200227 27.02.2020 Saksframlegg/innstilling Revidering av selskapsavtale - Innherred Renovasjon EPHORTETYD
1403/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev 192/126 Foreløpig svar på byggesøknad Moen Design AS EPHORTETYD
1405/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for skoleungdom - st. ref. (4194206077) Nora Kløften EPHORTETYD
1341/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982821452 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1342/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989823299 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1343/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916479417 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1344/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982965810 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1345/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970550461 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1350/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869523682 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1351/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 879151422 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1354/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 922179166 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1356/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969999021 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1393/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Kristin Grendstad EPHORTETYD
1396/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Karin Hogstad EPHORTETYD
1397/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Malin Gresseth EPHORTETYD
1398/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon ***** EPHORTETYD
1399/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvlår 2020 Eirik Bernhard Einum EPHORTETYD
1400/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - Parkering/tilrettelegging OL-Persbakken Nebjørgvegen v/Stian Østby EPHORTETYD
1401/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Underskrevet avtale om drift og vedlikehold av rekreasjonsløyper for snøscooter i Tydal kommune - Tydal Grunneierlag TYDAL GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
1404/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4199069750) Emina Ilic EPHORTETYD
1382/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 25.02.2020 for allmenlege (vedtaksnr. 100006789454522V01) HELFO EPHORTETYD
1357/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 984955987 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1374/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Høringsuttalelse fra Tydal kommune - Forslag til endring i sameloven mv. (konsultasjoner) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1376/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev 189/66 Foreløpig svar på byggesøknad MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
983/2020 20200227 27.02.2020 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel på barmark - søknad etter §6 i nasjonal forskrift - Stillhåtjønna hytteforening EPHORTETYD
1318/2020 20200227 27.02.2020 Utgående brev Svar på utmelding Tydal kulturskole - ***** ***** ***** EPHORTETYD
1333/2020 20200227 27.02.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970561692 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD