eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3158/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev 171/98 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
3164/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Tydal husflidslag TYDAL HUSFLIDSLAG EPHORTETYD
3154/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev Spørsmål om prisantydning Tydal museum Rune Iversen EPHORTETYD
3155/2019 20190417 17.04.2019 Utgående brev Svar på spørsmål ang salg av Tydal museum Rune Iversen EPHORTETYD
3160/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev 171/106 Retur av signert kjøpekontrakt Marte Gjøl Haug EPHORTETYD
3163/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Oskar Waade Eriksen EPHORTETYD
3153/2019 20190417 17.04.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Trond Helge Rønning EPHORTETYD
3157/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev 188/100 Klage på faktura kommunale avgifter Snorre Dalslåen m.fl. EPHORTETYD
3151/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Trond Helge Rønning EPHORTETYD
3156/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev Fulltendige sakspapirer til møte i representantskapet i Konsek Trøndelag IKS, 29.4.2019 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
3161/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Unni Veiseth EPHORTETYD
3162/2019 20190417 17.04.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Espen langolf EPHORTETYD
2786/2019 20190417 17.04.2019 Utgående brev 181/190 Sletting av servitutt Statens kartverk Tinglysing EPHORTETYD
3046/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev 190/26/4 Brev angående solgt eiendom, signert skjøte. EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTETYD
3034/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Leieavtale for Stugguvollmoen friluftsarena til snøscootercross 19.04.2019 TYDAL MOTORSYKKELKLUBB EPHORTETYD
3147/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Stugguvollmoen TYDAL MOTORSYKKELKLUBB EPHORTETYD
3149/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter gjennomført årsrevisjon 2018 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
3137/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev 192/35 Søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbolig SIGVARTSEN DESIGN AS EPHORTETYD
3139/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev 192/35 Søknad om tillatelse til tiltak - E-post Jan Georg Askheim EPHORTETYD
3142/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Kvartalsrapportering 1. kvartal 2019 - Værnesregionen barneverntjeneste (Kopi av brev sendt Fylkesmannen i Trøndelag) VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTETYD
3143/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Nils Kjøsnes EPHORTETYD
3144/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Tydalshallen Fred Nilsen EPHORTETYD
3145/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Tydalshallen Birgitte Ingvaldsen EPHORTETYD
3146/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Tydalshallen Helge Lynghammer EPHORTETYD
3148/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev 189/9 Angående høringsuttalelser for reguleringsplan Stugudal -Sør STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK EPHORTETYD
3135/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev 192/103 Søknad om tiltak - e-post Strømstad Torbjørn Berg EPHORTETYD
3133/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev 192/103 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - anneks Torbjørn Berg Strømstad EPHORTETYD
3060/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev 188/280 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Hilde Staxrud EPHORTETYD
3068/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - Allmennlege, akuttmedisiner og akuttkirurg søker arbeid med start 04.04.2019 Pedram Kazemi-Esfarjani EPHORTETYD
3141/2019 20190416 16.04.2019 Inngående brev Utbetaling av lån - startlån HUSBANKEN EPHORTETYD
3045/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev 172/55 Høring - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg til fritidsbolig NTL VEG REGION MIDT-4504 EPHORTETYD
3063/2019 20190416 16.04.2019 Utgående brev 189/9 Svar på feilfakturering eiendomsskatt STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK EPHORTETYD
3002/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev 188/44 Foreløpig svar på byggesøknad VILVANG BYGG AS EPHORTETYD
2940/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev 192/3/14 Svar på øknad om utslippstillatelse Geir Welve m.fl. EPHORTETYD
2994/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev 171/116 Tinglyst skjøte på eiendommen Andreas Andersen EPHORTETYD
3007/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 Edel Kleiven m.fl. EPHORTETYD
3010/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Brekka barnas bygdetun - Svar på søknad om tilskudd Lars Græsli m.fl. EPHORTETYD
2969/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev 188/2/18 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Morten Solli EPHORTETYD
3017/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om adkomst til kommunalt snøscooterløype - Væktarstua hyttegrend Nils Sigurd Uthus EPHORTETYD
3032/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tydal MK - svar på søknad om skjenkebevilling TYDAL MOTORSYKKELKLUBB m.fl. EPHORTETYD
3131/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev 181/190 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
2987/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev 181/1 og 181/2 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Rolf Kirkvold EPHORTETYD
3018/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev Svar på eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
3126/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale ***** EPHORTETYD
3114/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Møte i Representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS 26.04.2019. MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS EPHORTETYD
3116/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev 164/7 Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969521660 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
3121/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad dispensasjon fra båndtvang i Tydal kommune 10.-20. august 2019-2020 Røkke Christian EPHORTETYD
3124/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Ny databehandleravtale tilpasset GDPR – påminnelse CONEXUS AS EPHORTETYD
3129/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar og ferievikar på kjøkken og vaskeri Marte Marie Sparby EPHORTETYD
3130/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev 171/95 Retur av signert kjøpekontrakt Bent Ove Hyldmo m.fl. EPHORTETYD
3112/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark Sylan landskapsvernområde naturreservatene Sankkjølen og Rangeldalen - avslag på søknad om sporadisk patruljering langs faste traséer FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3115/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Ny høringsfrist for høring Nasjonal ramme for vindkraft OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3119/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 188/28 Svar på klage faktura kommunale gebyrer Trude Elisabeth Jenssen EPHORTETYD
3123/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Tydal kommune - Conexus Engage – Ny databehandleravtale tilpasset GDPR – påminnelse CONEXUS AS EPHORTETYD
3127/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om dekning av utgifter - Hyggekveld ved Tydal sykehjem 10.04.2019 TYDAL SANITETSFORENING EPHORTETYD
3128/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sektorleder - st. ref. (4061727620) Hans Runar Kojedal EPHORTETYD
3110/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte - 29.04.2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
3113/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev 164/9 Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969521660 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
3118/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endinger i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3120/2019 20190415 15.04.2019 Inngående brev Høringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet (Samhandlingsforløpet) HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
3011/2019 20190415 15.04.2019 Utgående brev INNKALLING TIL MØTE ØSTBY-ESSAND GRUNNEIERLAG SA m.fl. EPHORTETYD
3078/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev 188/44 Kvittering for nabovarsel Vilvang Bygg AS EPHORTETYD
2970/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev 188/28 Svar på klage faktura kommunale gebyrer Trude Elisabeth Jenssen EPHORTETYD
2974/2019 20190412 12.04.2019 Utgående brev 190/70 Svar på søknad om utsettelse/fritak for kommunale avgifter Anders Meldal EPHORTETYD
3055/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Informasjon faktura eiendomsskatt Telia Norge EPHORTETYD
3057/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 11.04.2019 HELFO EPHORTETYD
3061/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev 181/3 Klage eiendomsskatt Oddbjørn Høgli EPHORTETYD
3071/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev 188/47 Ferdigstillelse av tilbygg. Marianne Frey EPHORTETYD
3072/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Skadefellingsskriv til kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen Dyrenes rett EPHORTETYD
3080/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat 90 % lærer - st. ref. (4061713006) Tone Cecilie Fremo EPHORTETYD
3065/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Snøbrøyting og strøing på kommunale veger - Timelister - John Olav Dyrhaug John Olav Dyrhaug EPHORTETYD
3067/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Kopi av e-post sendt Roald Græsli - kommentar fra Kartverket Kartverket EPHORTETYD
3056/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Høring, anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
3058/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Kopi av brev sendt Kartverket Roald Græsli EPHORTETYD
3059/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Rapportering - Ventelistetall 1. tertial 2019 QuestBack EPHORTETYD
3066/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale garasje nr. 2 og 3 - Tydal utleiebygg Tydal Bil-Elektro A/S EPHORTETYD
3076/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev 182/2 Plan for uttak av steinmasser fra Fossan deponi Gjermund Rolseth EPHORTETYD
3077/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Høring av planprogram og hovedutfordringer for regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion og de norske delene av Bottenhavets vattendistrikt 2022 – 2027 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
3079/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev 186/1 Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 970550461 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
3053/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Allmennlege, akuttmedisiner og akuttkirurg søker arbeid med start 04.04.2019 Pedram Kazemi-Esfarjani EPHORTETYD
3062/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev Avslutning av tilsyn med Tydal kommune - Tydal barne- og ungdomsskole FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3054/2019 20190412 12.04.2019 Inngående brev MTA plan Stokkfjellet Astrid Grendstad EPHORTETYD
2869/2019 20190412 12.04.2019 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel for leietakere til Esandtjønnvollen - nasjonal forskrift §6 EPHORTETYD
2941/2019 20190411 11.04.2019 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** EPHORTETYD
2944/2019 20190411 11.04.2019 Utgående brev 172/103 - Angående spørsmål om tilkoblingsløyper Stuggusjøen Bård Bykvist EPHORTETYD
2966/2019 20190411 11.04.2019 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2018 Værnesregionen EPHORTETYD
3035/2019 20190411 11.04.2019 Inngående brev Innkalling til Årsmøte i TOFAs representantskap 2019 onsdag 24. april. TRONDHEIM OMLAND FISKEADMINISTRASJON EPHORTETYD
3037/2019 20190411 11.04.2019 Inngående brev Retningslinjer for foryngelseskontrollen i skogbruket 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3038/2019 20190411 11.04.2019 Inngående brev Anslag på tilføring av overskudd for 2018 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
3044/2019 20190411 11.04.2019 Inngående brev 172/55 Situasjonskart Hægstad Andreas EPHORTETYD
3040/2019 20190411 11.04.2019 Inngående brev Tilsyn med foretak med sentral godkjenning og byggevarer DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET EPHORTETYD
3041/2019 20190411 11.04.2019 Inngående brev Kartlegging av yngre brukere på institusjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3047/2019 20190411 11.04.2019 Inngående brev Høring - Forslag om vern av skogområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3048/2019 20190411 11.04.2019 Inngående brev 192/161 Egenerklæring om konsesjonsfrihet l- Lasse Bardal Lasse Bardal EPHORTETYD
3049/2019 20190411 11.04.2019 Inngående brev 192/161 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Anna-Karin M Bardal Anna Karin Matsson Bardal EPHORTETYD
2939/2019 20190411 11.04.2019 Utgående brev Oppslag i folkeregisteret fra skjemaløsning - underskrevet avtale EVRY NORGE AS EPHORTETYD
2964/2019 20190411 11.04.2019 Saksframlegg/innstilling Årsberetning 2018 for Tydal kommune - uttalelse fra UMS EPHORTETYD
2973/2019 20190411 11.04.2019 Utgående brev 175/83 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for enebolig TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
2935/2019 20190411 11.04.2019 Utgående brev Bestilling på utarbeidelse av anbudsgrunnlag Prosjekt Tydal bibliotek Fasting Arkitekter AS EPHORTETYD
2971/2019 20190411 11.04.2019 Utgående brev 182/40 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig ARKIDECO AS EPHORTETYD
3050/2019 20190411 11.04.2019 Inngående brev 182/23, 182/37 og 177/63 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Klarlegging av grense STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
2890/2019 20190411 11.04.2019 Utgående brev 171/100 Dokumentasjon på sletting av heftelser STATENS KARTVERK EPHORTETYD
2905/2019 20190411 11.04.2019 Utgående brev 181/192 Tinglyst skjøte på eiendommen Tydal Trappefabrikk A/S EPHORTETYD
3052/2019 20190411 11.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat barnehage - st. ref. (4061632453) Veronika Gulaker EPHORTETYD
2765/2019 20190411 11.04.2019 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av person til kransenedleggelse 17.mai 2019 EPHORTETYD
2856/2019 20190411 11.04.2019 Saksframlegg/innstilling 174/177 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus EPHORTETYD
2877/2019 20190411 11.04.2019 Saksframlegg/innstilling Årsberetning 2018 for Tydal kommune - uttalelse fra REF EPHORTETYD
2826/2019 20190410 10.04.2019 Utgående brev 188/86 tilkobling kommunalt vann- og avløpsnett Per Einar Sesseng m.fl. EPHORTETYD
2993/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev Møteinnkalling årsmøte 26.04.2019 - TONE (Tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen) TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
2996/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev Kopi av brev sendt Kartverket vedr. klage på at Tydal kommune bruker Gressli som skrivemåte på grenda Græsli Roald Græsli EPHORTETYD
3001/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev Kopi av brev sendt Holtålen kommune - Innvilgelse av søknad om tilskudd - konfliktdempende tiltak i 2019 - kursing av interkommunalt skadefellingslag del 2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3020/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev Kopi av brev sendt Trøndelag fylkeskommune vedrørende innskrenket jakttid for elg ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
3030/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev Tydal Skisenter v/Anne Mona Lunden - søknad om skjenkebevilling Tydal Skisenter v/Anne - Mona Lunden EPHORTETYD
2915/2019 20190410 10.04.2019 Utgående brev Svar på henvendelse ang. Tydal museum Dag Blakkisrud EPHORTETYD
3008/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev 172/55 Vedlegg til dispensasjonssøknad Hægstad Andreas EPHORTETYD
2995/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev Uttalelse fra ledelsen - Tydal kommunens regnskap for 2018 Revisjon Midt-Norge AS EPHORTETYD
2849/2019 20190410 10.04.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Petter Arnstad EPHORTETYD
2853/2019 20190410 10.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon etter Hovedavtalen § 3-5 d. ***** EPHORTETYD
2857/2019 20190410 10.04.2019 Utgående brev Tilsetting av lærling - barne- og ungdomsarbeiderfaget Ida Camilla Øren Paulsen EPHORTETYD
2858/2019 20190410 10.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om velferdspermisjon Ingvild Opphaug EPHORTETYD
3024/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev Kopi fra Statens kartverk vedr. klage på at Tydal kommune bruker Gressli som skrivemåte på grenda Græsli STATENS KARTVERK EPHORTETYD
3027/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev Årsmeldinga2018 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør Trøndelag SMISO ELVERUM - SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP EPHORTETYD
3028/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Ferievikariat - omsorgstjenesten Ingeborg Renå EPHORTETYD
3019/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev Høring - Gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivningen (CPC-forordningen) i alkohol- og tobakksskadeloven HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3021/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev Høring forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3023/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev Kallelse till bolagsstämma och ägarmöte i Naboer AB 20.05.2019 VD Naboer AB EPHORTETYD
3029/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev 174/70-174/177-174/178 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Lisbeth Rem EPHORTETYD
3014/2019 20190410 10.04.2019 Inngående brev Innsyn - snøskuterløyper Svein Hilmo EPHORTETYD
2867/2019 20190410 10.04.2019 Utgående brev Vedtak fra Tydal kommune - Endring av selskapsavtale for 2019 - Interkommunalt arkiv INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
2861/2019 20190410 10.04.2019 Utgående brev Oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol i 2018 AN-MAGRITT MORSET m.fl. EPHORTETYD
2854/2019 20190410 10.04.2019 Utgående brev 188/229 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Marit Uthus Marit Uthus EPHORTETYD
2914/2019 20190410 10.04.2019 Utgående brev Svar på henvendelse ang Tydal museum Eidem elektro EPHORTETYD
2837/2019 20190410 10.04.2019 Utgående brev Priser jordleie 2019 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2978/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Høring - "Samarbeid innen bildediagnostikk mellom St. Olavs hospital og Helse Nord Trøndelag" ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTETYD
2959/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Renteregulering KOMMUNALBANKEN AS EPHORTETYD
2988/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat barnehage - st. ref. (4061632453) Emina Ilic EPHORTETYD
2961/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Melding om midler til tiltak i verneområder i Tydal kommune 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2962/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Kopi av delvis innvilgelse av søknad om tilskudd - forebyggende tiltak mot rovviltskader i 2019 - Tydal Sau- og geitavslag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2976/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sektorleder - st. ref. (4061727620) Dr. Muniarajan Ramakrishnan EPHORTETYD
2977/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev 171/116 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
2968/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
2955/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2019 FORSVARSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2957/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Uttalelse fra Selbu og Tydal Historielag - Kulturminneplan for Tydal kommune SELBU OG TYDAL HISTORIELAG EPHORTETYD
2958/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Endringer i tilskuddsordningen for spillemidler til idrettsanlegg og invitasjon til innspillsmøte KULTURDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2954/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Påminnelse - tilgang til Innovasjon Norges kommuneportal for håndtering av landbrukssøknader INNOVASJON NORGE EPHORTETYD
2956/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Kostra - rapportering 1. kvartal 2019 - åpent for rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
2960/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Informasjon - aktivitet Vessingfoss og Nedalsfoss 2019 STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
2896/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Ingar Lien EPHORTETYD
2900/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
2917/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
2898/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Ingar Lien EPHORTETYD
2980/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Bestilling praksisplasser Ergoterapiutdanningen, NTNU NTNU EPHORTETYD
2984/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Revisjonsberetning 2018 Tydal kommune REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
2985/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sektorleder - st. ref. (4061727620) Ivar Edmund Vatten EPHORTETYD
2986/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat 90 % lærer - st. ref. (4061713006) Malin Anita Hansen EPHORTETYD
2822/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Ferievikariat - omsorgstjenesten Silje M Antonsen Mikalsen EPHORTETYD
2919/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
2989/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat 90 % lærer - st. ref. (4061713006) Signy Thorsvoll EPHORTETYD
2972/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
2979/2019 20190409 09.04.2019 Inngående brev IS-24/8 rapportering 2019 SINTEF AS EPHORTETYD
2845/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev SV: 191/4/39 Informasjon om tidligere fakturering for kommunale avgifter Kaya F. Behrns EPHORTETYD
2818/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på støtte til løypekjøring Statkraft AS EPHORTETYD
2967/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
2842/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på bestilling av valglister for Kommunevalg 2019 - Tydal kommune Kjersti Veel Krauss EPHORTETYD
2843/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev 191/4/39 Informasjon om tidligere fakturering for kommunale avgifter Kaya F. Behrns EPHORTETYD
2844/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev 188/259 Foreløpig svar på byggesøknad IDEHYTTA AS EPHORTETYD
2913/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Ingar Lien EPHORTETYD
2780/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om ulønnet permisjon ***** EPHORTETYD
2816/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Bestille kopi av rettsbok fra Midt-Trøndelag herredsrett Arkivverket EPHORTETYD
2820/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Tilskudd til løypekjøring skispor 2019 Græsli IL m.fl. EPHORTETYD
2831/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - Ingvild Opphaug Ingvild Opphaug EPHORTETYD
2833/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev 164/9 - Søknad om deling av grunneiendom - Tilleggsjord Geir Morten Rønning m.fl. EPHORTETYD
2835/2019 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om dekking av utgifter for innsamling av slakteavfall i forbindelse med elgjakta 2017 - Tydal grunneierlag SA TYDAL GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
2949/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Torhild Gullbrekken Aas EPHORTETYD
2953/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider fast/ vikariat - st. ref. (4049400120) Maren Stokke EPHORTETYD
2901/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Forberedelse til neste valgperiode - valg av eldreråd TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2903/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Henvendelse ang salg av Tydal museum Dag Blakkisrud EPHORTETYD
2904/2019 20190408 08.04.2019 Utgående brev Foreløpig svar på henvendelse ang. Tydal museum Dag Blakkisrud EPHORTETYD
2882/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider fast/ vikariat - st. ref. (4049400120) Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
2892/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev 181/184 Vannmålermelding - Tydal bygdeservice O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
2894/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkeskommunen i Trøndelag til søknad om nydyrking på eiendommen gnr 164/8 i Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2925/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969222876 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2926/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 970550461 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2927/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 970550461 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2928/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2930/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Brev til eierkommunene i TrønderEnergi TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
2937/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2017 og 2018 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
2938/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev 192/3/14 Søknad om utslippstillatelse - med underskrifter Geir Welve m.fl. EPHORTETYD
2931/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969521660 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2932/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Stimuleringstilskudd for 2019 - veterinær vakttjeneste - tildeling av midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2933/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 980544230 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2934/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 969521660 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2899/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
2907/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Høring - Endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET EPHORTETYD
2908/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Henvendelse om prospekt på Tydal Museum Tor Ø Mebust EPHORTETYD
2883/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider fast/ vikariat - st. ref. (4049400120) Kristin Moe EPHORTETYD
2886/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev 172/55 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg Andreas Hægstad EPHORTETYD
2887/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev 172/55 Mottatt e-post - søknad Andreas Hægstad EPHORTETYD
2889/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Sakspapirer representantskapsmøte 29.04.2019 i IKA Trøndelag INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
2893/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev 188/280 Vannmålermelding - Hilde Staxrud O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
2943/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev 172/62 og 172/86 Svar på brev sendt fra Tydal kommune 03.04.2019 - Redegjørelse med varsel om pålegg og retting Regine Sæter EPHORTETYD
2948/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Tilføring av overskudd til kundenes premiefond for 2018 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
2950/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Varsel om utløp av leasingavtale - XN41465 SANTANDER CONSUMER BANK AS EPHORTETYD
2920/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av midler jfr. kontrakt om rydding av pilegrimsled TYDAL IL EPHORTETYD
2921/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Oppslag i folkeregisteret fra skjemaløsning EVRY NORGE AS EPHORTETYD
2884/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for skoleungdom - st. ref. (4058444811) Nadja Rokkones EPHORTETYD
2895/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Ingar Lien EPHORTETYD
2897/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Ingar Lien EPHORTETYD
2945/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev 190/26/4 Brev angående solgt eiendom EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTETYD
2910/2019 20190408 08.04.2019 Utgående brev Svar på henvendelse Tydal museum Tor Øystein Mebust EPHORTETYD
2797/2019 20190408 08.04.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
2909/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Ingar Lien EPHORTETYD
2916/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
2918/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
1803/2019 20190408 08.04.2019 Utgående brev 172/80 Svar på redegjørelse om mulig ulovlighet Terje Bakken EPHORTETYD
2929/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Prosjekt Tydal bibliotek Fasting Arkitekter AS EPHORTETYD
1787/2019 20190408 08.04.2019 Utgående brev 188/279 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
2912/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Interesse for kjøp Tydal museum Knut Eidem EPHORTETYD
2782/2019 20190408 08.04.2019 Utgående brev FDV-Bygg, signert avtale New Generation Communication AS EPHORTETYD
2936/2019 20190408 08.04.2019 Inngående brev Nytt rundskriv for SMIL FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2799/2019 20190408 08.04.2019 Utgående brev 172/62 og 172/86 svar på redegjørelse med varsel om pålegg og retting Regine Sæter EPHORTETYD
2881/2019 20190407 07.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider fast/ vikariat - st. ref. (4049400120) Kristin Fremo EPHORTETYD
2880/2019 20190406 06.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for skoleungdom - st. ref. (4058444811) Sunniva Lysholm Sterten EPHORTETYD
2879/2019 20190406 06.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider fast/ vikariat - st. ref. (4049400120) Karen Østby Nilsen EPHORTETYD
2727/2019 20190405 05.04.2019 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Leilighet B12 Ingeborg Rønning c/o Tydal sykehjem EPHORTETYD
2848/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Petter Arnstad EPHORTETYD
2764/2019 20190405 05.04.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Geir Olav Flåan EPHORTETYD
2758/2019 20190405 05.04.2019 Utgående brev 181/15 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Oddbjørn Høgli m.fl. EPHORTETYD
2746/2019 20190405 05.04.2019 Utgående brev 174/4 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Tydal kommune EPHORTETYD
2750/2019 20190405 05.04.2019 Utgående brev Bestille kopi av rettsbok fra Midt-Trøndelag herredsrett Sør-Trøndelag tingrett EPHORTETYD
2874/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Tildeling av gavemidler - Til rehabiliteringstjenesten ved Tydal kommune Tydal LHL EPHORTETYD
2876/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Konstituering - tjenesteleder omsorg Hege Kløften EPHORTETYD
2863/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Tydal kommune - Godkjent tillatelse Evry EPHORTETYD
2865/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for skoleungdom - st. ref. (4058444811) Simen Sigolsen EPHORTETYD
2866/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Etterspør vedtak i sak - Endring av selskapsavtale for 2019 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
2852/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev 171/100 retur av dokumenter - Dokumenter har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTETYD
2847/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Uttalelse fra statens vegvesen vedrørende - jordvoll - redegjørelse om mulig ulovlighet - Fv. 705 i Tydal kommune - gnr. 172 bnr. 80, 62 og 86 STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
2850/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Åpent brev til Tydal kommunestyre - Klage på at Tydal kommune bruker Gressli som skrivemåte på grenda Græsli Roald Græsli EPHORTETYD
2851/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev 171/99 Retur av signert kjøpekontrakt Percival Sverre Olsen EPHORTETYD
2864/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn kommuneplanens arealdel 2019 - 2029 Røros kommune Røros kommune EPHORTETYD
2868/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Trøndelag Reiseliv, 13.05.19 TRØNDELAG REISELIV AS EPHORTETYD
2871/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev - boligtilskudd til tilpasning HUSBANKEN EPHORTETYD
2872/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev 181/192 retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
2873/2019 20190405 05.04.2019 Inngående brev Tildeling av gavemidler til Frisklivssentralen ved Tydal kommune LHL Tydal EPHORTETYD
2667/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Sommerjobb for skoleungdom 2019 - svar på søknad om tilskudd til lønnsmidler STUGUDAL HÅNDVERK OG FRITID DA m.fl. EPHORTETYD
2679/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Konstituering - tjenesteleder omsorg Hege Kløften EPHORTETYD
2589/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev 181/93 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til enebolig, samt tillatelse til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Anders Herje EPHORTETYD
2763/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Geir Olav Flåan EPHORTETYD
2825/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev 177/8 Søknad om ferdigattest Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
2706/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev 192/3/14 Epost - Manglende underskrifter i forbindelse med utslippstillatelse Geir Welve EPHORTETYD
2702/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - vikariat/ engasjement Trude Garberg EPHORTETYD
2700/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Prosesskriv forhandlingsmøte med Naturviterne i Tydal ***** EPHORTETYD
2694/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse - Tydal kulturskole - ***** ***** ***** EPHORTETYD
2714/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev 171.116 Begjæring om slettelse av festekontrakt og tinglysing av nytt skjøte Statens kartverk Tinglysing EPHORTETYD
2846/2019 20190404 04.04.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
2841/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev Høring - Nasjonal ramme for vindkraft OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2823/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting Borghild Johanne Hanssen EPHORTETYD
2838/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev Høring- Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2840/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev 169/1/1 Møtereferat fra møte med Tydal kommune 12.02.2019 Trondhjems turistforening EPHORTETYD
2836/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev Høring nasjonal transportplan NTP 2022-2033 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2839/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev Fagbrev på jobb TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
2828/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev 188/2/18 Vannmålermelding - Morten Solli Morten Solli EPHORTETYD
2817/2019 20190404 04.04.2019 Internt notat Notat etter evalueringsmøte om midlertidig stilling som rådgiver i omsorgstjenesten Ingjerd Tuset EPHORTETYD
2815/2019 20190404 04.04.2019 Inngående brev Høring - forslag til ny barnevernslov BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2789/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Tydal IL TYDAL IL v/Kjell Olav Græsli EPHORTETYD
2607/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 169/59 Svar på ny vurdering av takst Bjørg Aune Stubbe EPHORTETYD
2609/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 169/76 Svar på ny vurdering av takst Morten Iversen EPHORTETYD
2611/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 172/103 Svar på ny vurdering av takst Bård Bykvist EPHORTETYD
2595/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 174/48 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Tydal kommune EPHORTETYD
2668/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 176/31 Egenerklæring om konsesjonsfrihet COOP MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
2613/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 172/2/21 Svar på ny vurdering av takst Øyvind Smukkestad EPHORTETYD
2623/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 177/65Svar på ny vurdering av takst Rune Aas EPHORTETYD
2526/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 181/2 Svar på spørsmål om vurdering av søknadsplikt ved oppføring av badstu Hilde Ragnfrid Kirkvold EPHORTETYD
2615/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 172/6 Svar på ny vurdering av takst Magnar Stuesjø EPHORTETYD
2617/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 172/127 Svar på ny vurdering av takst Svein Balestrand EPHORTETYD
2625/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 188/169 Svar på ny vurdering av takst Berit Ulseth EPHORTETYD
2627/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 188/209 Svar på ny vurdering av eiendomsskatt Haakon Stene EPHORTETYD
2629/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 170/6 Svar på ny vurdering av takst Janne Vifstad EPHORTETYD
2631/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 189/30 Svar på ny vurdering av takst Eva Jensen Mærk EPHORTETYD
2806/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Svar på prisforlangende Industribygg 1 BIL OG LANDBRUK EIENDOM AS EPHORTETYD
2807/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Ronja Østby Lunden EPHORTETYD
2810/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev 188/44 Mottatt e-post - byggesøknad VILVANG BYGG AS EPHORTETYD
2811/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Tomt til installasjon til TrønderEnergi nett as DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
2812/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Tomt til installasjon til TrønderEnergi nett as Anita Olsen m.fl. EPHORTETYD
2666/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev Tydal MK - svar på søknad om tilskudd fra omdømmefondet TYDAL MOTORSYKKELKLUBB EPHORTETYD
2669/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev Sommerjobb for skoleungdom 2019 - svar på søknad om tilskudd H. J. KLØFTEN AS m.fl. EPHORTETYD
2671/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 192/154 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Inger Johnsen Inger Johnsen EPHORTETYD
2655/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 167/36 Høring godkjenning av plan vedrørende nydyrking. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl. EPHORTETYD
2731/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev Startlån 2019 Husbanken EPHORTETYD
2796/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
2634/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 190/43 Svar på ny vurdering av takst Edvin Aune EPHORTETYD
2636/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 190/5/58 Svar på ny vurdering av takst Peder Hoås EPHORTETYD
2638/2019 20190403 03.04.2019 Utgående brev 191/5/14 Svar på ny vurdering av takst Gøril Aune EPHORTETYD
2814/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Tomt til installasjon til TrønderEnergi nett as DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
2784/2019 20190403 03.04.2019 Internt notat Møteprotokoll Formannskapet 18.03.2019 Frank Lysø EPHORTETYD
2790/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Tydal Trekkspillklubb TYDAL TREKKSPILLKLUBB v/Vigdis Opphaug EPHORTETYD
2804/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Etter og videreutdanning i samfunnsplanlegging og - utvikling 2019-2020: Søknadsfrist 1. mai - OU midler kan søkes i KS. Kommunesektorens organisasjon (KS) EPHORTETYD
2808/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev 174/183 Underskrevet kjøpekontrakt Håvar Unsgård EPHORTETYD
2809/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev 188/44 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av tilbygg VILVANG BYGG AS EPHORTETYD
2800/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Invitasjon til årskonferanse for kommunale eldreråd 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2802/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Kopi av søknad om tillatelse til arrangement i verneområde - Storsylen Opp Storsylen Opp Norges råeste motbakkeløp EPHORTETYD
2787/2019 20190403 03.04.2019 Internt notat Møteprotokoll Utvalg for miljø og samfunn 07.03.2019 Frank Lysø EPHORTETYD
2788/2019 20190403 03.04.2019 Internt notat Møteprotokoll Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Frank Lysø EPHORTETYD
2791/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Tydal Motorsykkelklubb - Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende TYDAL MOTORSYKKELKLUBB EPHORTETYD
2794/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev 188/229 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Marit Uthus Marit Uthus EPHORTETYD
2795/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Brev fra KS - Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt kommunalt tilskudd til Den katolske kirke – dom fra Borgarting lagmannsrett Kommunesektorens organisasjon (KS) EPHORTETYD
2781/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev FDV-Bygg, tilbud om tilleggsmodul. New Generation Communication AS EPHORTETYD
2793/2019 20190403 03.04.2019 Inngående brev Jordleiepriser 2019 - påminnelse LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
2530/2019 20190402 02.04.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar og ferievikar på kjøkken og vaskeri Marte Marie Sparby EPHORTETYD
2570/2019 20190402 02.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om ulønnet permisjon Ingar Hanssen EPHORTETYD
2577/2019 20190402 02.04.2019 Utgående brev 169/88 - Høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling - Reguleringsplan for Skarpdalen reindriftsområde Berit Aune m.fl. EPHORTETYD
2582/2019 20190402 02.04.2019 Utgående brev 190/59 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig Reidar Bjarne Balstad EPHORTETYD
2569/2019 20190402 02.04.2019 Utgående brev 171/104 Begjæring om slettelse av festekontrakt og tinglysing av nytt skjøte Statens kartverk Tinglysing EPHORTETYD
2574/2019 20190402 02.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt e-post med vedlegg til valgliste Senterpartiet ved kommunestyrevalget i Tydal 2019 Haarstad Ingrid Johanne EPHORTETYD
2587/2019 20190402 02.04.2019 Utgående brev 167/33 Svar på ny vurdering av takst Per Ingebrikt Græsli EPHORTETYD
2605/2019 20190402 02.04.2019 Utgående brev 167/5/4 Svar på ny vurdering av takst Per Ingebrikt Græsli EPHORTETYD
2621/2019 20190402 02.04.2019 Utgående brev 175/56 Svar på ny vurdering av takst Hans Gunnar Morseth EPHORTETYD
2603/2019 20190402 02.04.2019 Utgående brev 167/5/2 Svar på ny vurdering av takst Knut Magnar Græsli EPHORTETYD
2762/2019 20190402 02.04.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Geir Olav Flåan EPHORTETYD
2766/2019 20190402 02.04.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Geir Olav Flåan EPHORTETYD
2734/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Høring - Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2735/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev 164/8 Uttalelse fra Sametinget - Vedrørende godkjenning av plan for nydyrking. SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
2736/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Møteinnkalling årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA 29.04.2019 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
2759/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Geir Olav Flåan EPHORTETYD
2761/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Geir Olav Flåan EPHORTETYD
2756/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTETYD
2757/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Geir Olav Flåan EPHORTETYD
2760/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Geir Olav Flåan EPHORTETYD
2748/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Høring av planprogram og hovedutfordringer for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2755/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - vikariat Trude Garberg EPHORTETYD
2767/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev UL Fjellblink regnskap 2018 - tilleggsopplysning til søknad om kulturmidler (JP 7) U L FJELLBLINK EPHORTETYD
2775/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Forespørsel om brøyting i Sylsjøvegen Nyvillvegen Hytteforening m.fl. EPHORTETYD
2738/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Årsmelding 2018 - Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2742/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Uavhengig uttalelse vedrørende omsetningsoppgaven 2018 for salgs- og skjenkebevilling - Storerikvollen TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
2743/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Øvelse Sodd 2019 - Gjennomføringsdirektiv FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2744/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Molia - revidert plankart GEOTYDAL AS EPHORTETYD
2779/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider fast/ vikariat - st. ref. (4049400120) Kristin Hagen EPHORTETYD
2776/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Utsettelse høringsfrist fra Selbu og Tydal Historielag - Kulturminneplan for Tydal Selbu og Tydal Historielag EPHORTETYD
2777/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Høring - Endring av utforming av veglistene STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
2778/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev 182/40 Søknad om ferdigattest ARKIDECO AS EPHORTETYD
2754/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev 175/83 Søknad om ferdigattest TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
2740/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Uavhengig uttalelse vedrørende omsetningsoppgaven 2018 for salgs- og skjenkebevilling - Nedalshytta TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
2741/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner 2019 ARKIVVERKET EPHORTETYD
2745/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev 176/3 og 186/1 Patrusli Gaard - revidert planforslag GEOTYDAL AS EPHORTETYD
2737/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Brev til eldrerådene i Norge LEVE HELE LIVET Pensjonistforbundet EPHORTETYD
2739/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Informasjon om sakspapirer - årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA 29.04.2019 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
2747/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev 188/279 Ny ansvarserklæring og ny gjennomføringsplan Selbu Byggtre AS EPHORTETYD
2751/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev 171/103 Retur av signert kjøpekontrakt Ole Erik Holbø EPHORTETYD
2752/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev 174/4 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
2770/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Kartlegging av kommunenes sårbarhet i et endra klima Invitasjon til regionale samlinger i regi av Nettverk klimatilpasning Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2771/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** EPHORTETYD
2773/2019 20190402 02.04.2019 Inngående brev Avtaler for vikariat april/ mai 2019 Audun Mork EPHORTETYD
2535/2019 20190401 01.04.2019 Utgående brev 181.192 Skjøte til tinglysing Statens kartverk Tinglysing EPHORTETYD
2498/2019 20190401 01.04.2019 Utgående brev Svar på henvendelse ang. politiske saker til råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Medlemmer og varamedlemmer i råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne EPHORTETYD
2645/2019 20190401 01.04.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettjusteringer 2019 - pensjon EPHORTETYD
2728/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 8: om siste frist for gratis HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 eller senere og fakturering av gitte doser FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
2732/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev 181/93 Kopi av delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til enebolig, samt tillatelse til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
2733/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune- Høring av kulturminneplan Trøndelag fylkeskommune m.fl. EPHORTETYD
2683/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Møteinnkalling representantskapet 29.04.2019 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
2685/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Signert avropsdokument Søliåsen - Aas transport AS AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
2686/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev 192/3/14 Søknad om utslippstillatelse Geir Welve EPHORTETYD
2687/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Signert avtale entrepenørtjeneste Søliåsen - Aas transport AS AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
2543/2019 20190401 01.04.2019 Utgående brev Kvittering for mottatt valgliste kommunestyrevalg 2019 Arbeiderpartiet m.fl. EPHORTETYD
2546/2019 20190401 01.04.2019 Utgående brev 171/98 Begjæring om slettelse av festekontrakt og tinglysing av nytt skjøte Statens kartverk Tinglysing EPHORTETYD
2554/2019 20190401 01.04.2019 Utgående brev Signert databehandleravtale - Lindorff AS Lindorff AS EPHORTETYD
2534/2019 20190401 01.04.2019 Utgående brev Nesjøvegen 700 - Tildeling av offisiell vegadresse STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
2544/2019 20190401 01.04.2019 Utgående brev 171/96 Begjæring om slettelse av festekontrakt og nytt skjøte til tinglysing Statens kartverk Tinglysing EPHORTETYD
2545/2019 20190401 01.04.2019 Utgående brev 171/100 Begjæring om slettelse av festekontrakt og tinglysing av nytt skjøte Statens kartverk Tinglysing EPHORTETYD
2529/2019 20190401 01.04.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - vikar på kjøkkenet Ann-Kristin Vattøy EPHORTETYD
2268/2019 20190401 01.04.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om adkomst til kommunalt snøscooterløype - Væktarstua hyttegrend EPHORTETYD
2650/2019 20190401 01.04.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettjusteringer 2019 - diverse ansvar EPHORTETYD
2688/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Signert avropsdokument Ås sentrum - Aas transport AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
2677/2019 20190401 01.04.2019 Saksframlegg/innstilling Rapport for finansforvaltning pr 31.12.18 EPHORTETYD
2691/2019 20190401 01.04.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjettjusteringer 2019 - bundne driftsfond EPHORTETYD
2693/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev 188/86 Bekreftelse på søknad om sanitærabonnement Karen Elisabeth Haarstad m.fl. EPHORTETYD
2695/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Allmennlege, akuttmedisiner og akuttkirurg søker arbeid Pedram Kazemi-Esfarjani EPHORTETYD
2717/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Søknad kulturmidler - Tydal skytterlag TYDAL SKYTTERLAG EPHORTETYD
2720/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Søknad kulturmidler - UL fjellblink U L FJELLBLINK EPHORTETYD
2703/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Tydal kommune - lov om offentlig anskaffelse Revisjon midt-norge EPHORTETYD
2704/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Snøbrøyting og strøing på kommunale veger - Timelister - Per Erik Myrmo PER ERIK MYRMO EPHORTETYD
2690/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 28.03.2019 for allmenlege HELFO EPHORTETYD
2682/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Søknad om leie av Stugguvollmoen 19.04.19 TYDAL MOTORSYKKELKLUBB EPHORTETYD
2684/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon etter Hovedavtalen § 3-5 d. ***** EPHORTETYD
2692/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev 189/9 Feilfakturering kommunale avgifter STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK EPHORTETYD
2698/2019 20190401 01.04.2019 Utgående brev Plan inkluderende barnehage- og skolemiljø Tydal kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTETYD
2715/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider fast/ vikariat - st. ref. (4049400120) Tom Andre Garberg Iversen EPHORTETYD
2716/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev 172/117 Kommentar til kommunale avgifter Jan Norum EPHORTETYD
2696/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2697/2019 20190401 01.04.2019 Saksframlegg/innstilling Brekka barnas bygdetun - søknad om tilskudd EPHORTETYD
2699/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Informasjon - skogrydding kraftlinje Stokkfjellet-Nea TRØNDERENERGI KRAFT AS EPHORTETYD
2705/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - ferievikariat - omsorgstjenesten Nikoline Ekker Kleiven EPHORTETYD
2709/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Autorisasjon som helsefagarbeider HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2713/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Epostrekke; Revisjon Midt-Norge - Tydal kommune - lov om offentlig anskaffelse Revisjon Midt-Norge EPHORTETYD
2725/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Søknad om kjøretillatelse for kjentmannskjøring i Tydal kommune Norsk folkehjelp Meråker EPHORTETYD
1917/2019 20190401 01.04.2019 Saksframlegg/innstilling Delegasjon av valgstyrets myndighet - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 EPHORTETYD
1918/2019 20190401 01.04.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 EPHORTETYD
2722/2019 20190401 01.04.2019 Inngående brev Innflytting ny leietaker - Leilighet B12 Forvaltningskontoret Værnesregionen EPHORTETYD
2678/2019 20190331 31.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider fast/ vikariat - st. ref. (4049400120) Anne Grete E. Langås EPHORTETYD
2673/2019 20190331 31.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider fast/ vikariat - st. ref. (4049400120) Randi Steen Johansen EPHORTETYD
2651/2019 20190329 29.03.2019 Inngående brev 181/184 Klage på kommunale avgifter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
2658/2019 20190329 29.03.2019 Inngående brev 181/15 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
2670/2019 20190329 29.03.2019 Inngående brev 171/113 Spørsmål til sletting av festekontrakt og salg av fritidstomt, 2018/890-31 1741/2019 Iver Johnsen EPHORTETYD
2657/2019 20190329 29.03.2019 Inngående brev Sluttrapport og anmodning om sluttutbetaling - sak 2017/136497 - GD Regnskap GD Regnskap EPHORTETYD
2659/2019 20190329 29.03.2019 Inngående brev Ferdigattest - bekreftelse fra Tydal kommune, landbruksforvaltning TYDAL KOMMUNE NÆRING- OG KULTURADMINISTRASJON EPHORTETYD
2660/2019 20190329 29.03.2019 Inngående brev 192/156 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Lasse Bardal og Anna-Karin Matsson Bardal Lasse Bardal m.fl. EPHORTETYD
2661/2019 20190329 29.03.2019 Inngående brev 174/48 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
2653/2019 20190329 29.03.2019 Inngående brev Innkalling til IUA Sør-Trøndelags årsmøte 25.04.2019 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Region Sør-Trøndelag EPHORTETYD
2654/2019 20190329 29.03.2019 Inngående brev Møteprotokoll fra Eldrerådet Trøndelag sitt møte 26. mars 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2664/2019 20190329 29.03.2019 Inngående brev Fjellguiden Tydal AS - Innovasjon Norge sak 2018/103026 TYDAL KOMMUNE NÆRING- OG KULTURADMINISTRASJON EPHORTETYD
2665/2019 20190329 29.03.2019 Inngående brev 174/41 Kopi av brev - Svar på søknad endring av renovasjon i Stugudalsvegen 14 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
2672/2019 20190329 29.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 177/65Svar på ny vurdering av takst Rune Aas EPHORTETYD
2449/2019 20190328 28.03.2019 Utgående brev Svar på brev ang. Utviklingstanker for Brekka barnas bygdetun Lars Græsli EPHORTETYD
2590/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev 188/28 Klage på faktura Trude Elisabeth Jenssen EPHORTETYD
2596/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev 171/116 Retur av signert kjøpekontrakt Andreas Andersen m.fl. EPHORTETYD
2597/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Ferievikariat - omsorgstjenesten Katrine Ottem EPHORTETYD
2598/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider fast/ vikariat - st. ref. (4049400120) Anita Renå EPHORTETYD
2599/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev Aktivering av automatisk varsling og avslutning av saker for SMIL og Drenering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2583/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev Revidert innkalling årsmøte Moen fiskeforening 02.04.2019 MOEN FISKEFORENING EPHORTETYD
2588/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev 190/70 Søknad om utsettelse/fritak for kommunale avgifter Anders Meldal EPHORTETYD
2563/2019 20190328 28.03.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn . EPHORTETYD
2641/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev Ledige sykepleierstillinger? Silje Hågensen EPHORTETYD
2573/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev 19/277-4 Delvis funn - Dokumentasjon Svend Aasgårds legat IKA - Interkommunalt arkiv EPHORTETYD
2579/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om maksgrense for motorstørrelse på Essandsjøen og Nesjøen THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTETYD
2591/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev 171/6 Signert rettighetsavtale for høyspent jordkabel og nettstasjon - TrønderEnergi Nett AS DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
2592/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Ingvild Opphaug EPHORTETYD
2580/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev Høring NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2572/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev Vedlegg valgliste for Senterpartiet ved kommunestyrevalget i Tydal september 2019 Haarstad Ingrid Johanne EPHORTETYD
2575/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 26.03.2019 for allmenlegehjelp (vedtaksref:100006229537688) HELFO EPHORTETYD
2179/2019 20190328 28.03.2019 Utgående brev Svar på tilsynsrapport etter tilsyn med Tydal kommune- Tydal barne- og ungdomsskole FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2451/2019 20190328 28.03.2019 Utgående brev 174/81 og 174/82 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
2503/2019 20190328 28.03.2019 Utgående brev 168/1 og 169/1, 2, 3 - Høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling - Reguleringsplan for Skarpdalen reindriftsområde TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTETYD
2642/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev Høring - endring i forskrift om arbeidstid for avlastere ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2647/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Sommerjobb for skoleungdom - ny ordning TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
2648/2019 20190328 28.03.2019 Inngående brev Analyseresultater oppfølgingsprøve uke 12/2019 - Stugudal SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
2480/2019 20190328 28.03.2019 Utgående brev Varsel om saksforberedende møte Flemming Lunden m.fl. EPHORTETYD
2376/2019 20190328 28.03.2019 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Storekervegen 48 Esmeralda Anggong Sesseng EPHORTETYD
2509/2019 20190328 28.03.2019 Utgående brev Multidose - legemidler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
2562/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn . EPHORTETYD
2564/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev 190/59 Søknad om ferdigattest Runar Balstad EPHORTETYD
2566/2019 20190327 27.03.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Hanne Kongsvik EPHORTETYD
2403/2019 20190327 27.03.2019 Utgående brev Ferievikariat omsorgstjenesten Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
2539/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev Beordring - påskeberedskap 2019 RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
2557/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev 174/48 og 174/82 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Tydal kommune EPHORTETYD
2549/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - vikariat Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
2551/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
2552/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - ferievikariat - omsorgstjenesten Malin Gresseth EPHORTETYD
2553/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Ferievikariat - omsorgstjenesten Kristin Fremo EPHORTETYD
2555/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - midlertidig tilsetting - vikar på kjøkkenet Ann-Kristin Vattøy EPHORTETYD
2558/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev 174/4 og 174/81 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Tydal kommune EPHORTETYD
2548/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - ferievikariat omsorgstjenesten Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
2550/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev Kopi av svar på søknad om tillatelse med handel av pyroteknisk vare Coop Tydal RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
2568/2019 20190327 27.03.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn . EPHORTETYD
2556/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev Valgliste for Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet EPHORTETYD
2533/2019 20190327 27.03.2019 Utgående brev Annonse kulturmidler 2019 TYDAL KOMMUNE NÆRING- OG KULTURADMINISTRASJON m.fl. EPHORTETYD
4871/2018 20190327 27.03.2019 Saksframlegg/innstilling Kulturmidler 2018 - fordeling EPHORTETYD
2565/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Hanne Kongsvik EPHORTETYD
2567/2019 20190327 27.03.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn . EPHORTETYD
2065/2019 20190327 27.03.2019 Utgående brev Tilsettingsavtale Trine Overvik EPHORTETYD
1873/2019 20190327 27.03.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - vikariat Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
1875/2019 20190327 27.03.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
2158/2019 20190327 27.03.2019 Utgående brev Ferievikariat - omsorgstjenesten Katrine Ottem EPHORTETYD
2497/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev Innkalling årsmøte Moen fiskeforening 02.04.2019 MOEN FISKEFORENING EPHORTETYD
2499/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling av investeringsstøtte KIRKVOLLEN PILEGRIMSGÅRD AS EPHORTETYD
2500/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom - Utlysning av tilskuddsmidler 2019 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTETYD
2501/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev Uttalelse fra Sametinget - Kulturminneplan for Tydal kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
2507/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev 188/259 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av garasje/bod/anneks IDEHYTTA AS EPHORTETYD
2519/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev Kopi av foreløpig svar - Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - radiobjeller - Østby sankelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2525/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev 174/4 Varsel om saksforberedende møte - oppmålingsforretning for deler av eiendommen TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
2527/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider fast/ vikariat - st. ref. (4049400120) Kovacevic Tamara EPHORTETYD
2520/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev Kopi av foreløpig svar - Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - radiobjeller -Aas beitelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2510/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider fast/ vikariat - st. ref. (4049400120) Mari Kirkhus EPHORTETYD
2511/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom regjeringen.no - Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTETYD
2528/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Peronalrådgiver - st. ref. (4041704764) Aisha Chaudhry EPHORTETYD
2521/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev 181/1 og 181/2 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av tilbygg til fritidsbolig Rolf Kirkvold EPHORTETYD
2515/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev 192/154 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Inger Johnsen Inger Johnsen EPHORTETYD
2389/2019 20190326 26.03.2019 Utgående brev Gjermund B. Rolseth - Svar på søknad om tilskudd til oppføring av ny driftsbygning Gjermund B Rolseth EPHORTETYD
2394/2019 20190326 26.03.2019 Utgående brev Bente Haarstad - Svar på klage på avslag, Regionalt næringsfond Neadalen Bente Haarstad EPHORTETYD
2397/2019 20190326 26.03.2019 Utgående brev Søknad om stimuleringstilskudd for å sikre den daglige veterinærtjenesten i Tydal kommune 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2504/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev Snøbrøyting og strøing på kommunale veger - Timelister - Stugudal snøscooterutleie AS STUGUDAL SNØSCOOTERUTLEIE AS EPHORTETYD
2410/2019 20190326 26.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om dekning av arbeidsplassbriller Edel Kleiven EPHORTETYD
2506/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Unni Veiseth EPHORTETYD
2508/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev 188/259 Mottatt e-post - Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av garasje/bod/anneks IDEHYTTA AS EPHORTETYD
2502/2019 20190326 26.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider fast/ vikariat - st. ref. (4049400120) Mia Franzèn EPHORTETYD
2371/2019 20190326 26.03.2019 Utgående brev 174/4/1 Melding om utgått matrikkelenhet Tydal kommune EPHORTETYD
2352/2019 20190326 26.03.2019 Utgående brev 172/55 Svar på søknad om utslipp sanitært avløpsvann fra fritidsbolig Andreas Hægstad EPHORTETYD
2367/2019 20190326 26.03.2019 Utgående brev Stugudal Bedriftsnettverk - svar på invitasjon til møte STUGUDAL BEDRIFTSNETTVERK SA EPHORTETYD
2383/2019 20190326 26.03.2019 Utgående brev 189/2 - Svar på søknad om tilknytting til rekreasjonsløypenett for snøscooter - Stugudal snøskuterlager Stugudal snøskuterlager v/Berit Øian Kåsen m.fl. EPHORTETYD
2357/2019 20190326 26.03.2019 Utgående brev 188/229 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ingalf Rønning Ingalf Rønning m.fl. EPHORTETYD
2373/2019 20190326 26.03.2019 Utgående brev Påminnelse - Søknad om nærføring omlegging vann og avløp langs fv705 - Relacom og infonett Røros AS Idar Terje Belsvik m.fl. EPHORTETYD
2360/2019 20190326 26.03.2019 Utgående brev 181/15 Oversendelse - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing EPHORTETYD
2374/2019 20190326 26.03.2019 Utgående brev Tjenestebevis Marilou Matsuo EPHORTETYD
2440/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Kontrollutvalget EPHORTETYD
2453/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Møte for ledere i kommunale voksenopplæringer i Trøndelag. Ny modell for kompetanseutvikling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2454/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Kopi av: Godkjent oppmelding i helsearbeiderfaget TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2474/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding på årets IPLOS-innsending til KPR HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2494/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Høring om holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser - høringsfrist 15.05.2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2473/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunhild Arnstad EPHORTETYD
2340/2019 20190325 25.03.2019 Utgående brev 181/192 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tydal Trappefabrikk AS Tydal Trappefabrikk A/S EPHORTETYD
2384/2019 20190325 25.03.2019 Internt notat Temaplan for kulturminner - møte med Laila og John Olav Dyrhaug Mari Evjen m.fl. EPHORTETYD
2496/2019 20190325 25.03.2019 Inngående brev Søknad og CV - Peronalrådgiver - st. ref. (4041704764) Dortea Østbyhaug EPHORTETYD