eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
217/2022 20220124 24.01.2022 Saksframlegg/innstilling Uttalelse til Debatthefte 2022 EPHORTETYD
221/2022 20220124 24.01.2022 Saksframlegg/innstilling Kommunal medfinansiering - fiber Løvøya og Stugudal EPHORTETYD
439/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 169/88/12 Forespørsel - bruk av bygninger INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
440/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Ønsker dialogmøte om leieforhold Stugguvollmoen KULTURSTIFTELSEN SYLAN & SÅNN EPHORTETYD
441/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektstilling næring og kultur-100 % - st. ref. (4465580112) Mari Aas EPHORTETYD
442/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Lundbakken 4 Johanna Austgulen Westin EPHORTETYD
443/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Oversendelsesbrev rundskriv IS-4/2022- Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
446/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vikariater oppvekst - st. ref. (4470419111) Deepak Sapkota EPHORTETYD
437/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 169/2/12 Forespørsel - bruk av bygninger INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7720/2021 20220124 24.01.2022 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2022 AUROTECH ULTRASOUND AS EPHORTETYD
426/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - skolemiljø NRK EPHORTETYD
436/2022 20220124 24.01.2022 Internt notat Møteprotokoll UMS 20.01.2022 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
359/2022 20220124 24.01.2022 Saksframlegg/innstilling Videreføring av tradisjonelle isfiskeløypene EPHORTETYD
401/2022 20220124 24.01.2022 Utgående brev Rapportering tilskudd svømmeopplæring i barnehagen 2021- Tydal kommune Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTETYD
402/2022 20220124 24.01.2022 Saksframlegg/innstilling Kulturstiftelsen Sylan & Sånn - søknad fra Omdømmefondet EPHORTETYD
403/2022 20220124 24.01.2022 Utgående brev Rapportering tilskudd 2021 Sårbare barn og unge i skole og barnehage -Tydal kommune UTDANNINGSDIREKTORATET m.fl. EPHORTETYD
453/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 188/40 Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt Karl-Henrik Linder EPHORTETYD
361/2022 20220124 24.01.2022 Saksframlegg/innstilling Ny selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS. EPHORTETYD
452/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vikariater oppvekst - st. ref. (4470419111) Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
416/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Vikariater oppvekst - st. ref. (4470419111) Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
418/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 169/88/4 Forespørsel - bruk av bygninger INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
419/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Høring - forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
420/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 169/88/5 Forespørsel - bruk av bygninger INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
423/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Høring av forslag til endringer i tilsynshjemlene i barnehageloven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
415/2022 20220124 24.01.2022 Utgående brev Aurotech Ultrasound AS - kontoutskrift 2021 AUROTECH ULTRASOUND AS EPHORTETYD
421/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 42 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
422/2022 20220124 24.01.2022 Utgående brev 188/274 Svar på melding om endring av ansvarlig foretak Selbu Byggtre AS EPHORTETYD
428/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev 169/88/1 Forespørsel - bruk av bygninger INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
438/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Rapportering - tilskuddsordning i forbindelse med pandemien innen psykisk helse- og rusarbeid STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
444/2022 20220124 24.01.2022 Inngående brev Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022 - overgangsordning STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
396/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev IUA-region Sør-Trøndelag endrer navn til Midt-Norge IUA TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
399/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Notat: Overordnet politisk ansvar for lønnspolitikken Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
405/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 177/16 Søknad om avvik fra reguleringsplan for anlegg av vei til hytte Nils Kristoffer Bøckman m.fl. EPHORTETYD
406/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 164/39 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ingrid Selboe Ingrid Selboe EPHORTETYD
408/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 188/79 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig Espen Hammerhaug EPHORTETYD
410/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Uttalelse fra Saanti sijte - dispensasjon for etablering av midlertidig sprengstofflager ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
411/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Rapportering - Tilskudd i 2021 til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
404/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev 177/16 Søknad om flytting av uthus Nils Kristoffer Bøckman m.fl. EPHORTETYD
407/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Søknad om mer lån til brannslukningsanlegg i Tydal kirke TYDAL SOKN EPHORTETYD
397/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Notat: Innspill til håndtering av saker etter plan-og bygningslov Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
398/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Vurdering angående el-avgift til datasentre ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA EPHORTETYD
385/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev 175/59 Oversendelse av matrikkelbrev - Sammenslåing Karla Østby EPHORTETYD
391/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag til forslag på videreføring av de tradisjonelle Isfiskeløypene i Tydal kommune - løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
395/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Vedr. 202146772-2 - Fylkeskommunens uttalelse - forslag på videreføring av de tradisjonelle isfiskeløypene - Tydal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
393/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Uttalelse fra Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan - Sylan landskapsvernområde- forslag på videreføring av de tradisjonelle isfiskeløypene i Tydal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
383/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kostra og garantiansvar 2022 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
389/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Botiltak som ikke er fosterhjem eller institusjon - presisering av regelverket BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTETYD
272/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev 182/23 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for kontorbrakke, sovebrakke og spisebrakke AF GRUPPEN NORGE AS EPHORTETYD
381/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev 188/277 Søknad om midlertidig brukstillatelse Selbu Byggtre AS EPHORTETYD
388/2022 20220120 20.01.2022 Utgående brev Regulering av leiepris for eiendommen 189/9 - areal til renseanlegg i Svarthølvika Kristin Grytbakk EPHORTETYD
382/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Årsrapport 2021 - Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge St. Olavs Hospital EPHORTETYD
369/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev 2022-0009 Søknad kommunal kompensasjonsordning 2021 (Covid-19) SØSTRENES KAMMERS AS EPHORTETYD
7730/2021 20220119 19.01.2022 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2022 K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTETYD
7721/2021 20220119 19.01.2022 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2022 SELBU SPAREBANK EPHORTETYD
379/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Intensjonskunngjøring VISMA og CGM Værnesregionen innkjøp EPHORTETYD
353/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev 188/5 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Anders Nordfjell Håven Anders Nordfjell Håven EPHORTETYD
357/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Regulering av leiepris for eiendommen gnr.170 bnr. 1 - areal Rethølmoen Olav Sverre Bergehaug EPHORTETYD
358/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Regulering av leiepris for eiendommen gnr. 170 bnr. 2 og 3 - areal Rethølmoen Harald E Rotvold Waagan EPHORTETYD
364/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Regulering av leiepris - areal Østeraunet gnr. 174 bnr. 5 etter indeks Geir Robert Svelmoe EPHORTETYD
370/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev 181/177 Årsrapport for typegodkjent minirenseanlegg BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS EPHORTETYD
372/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev 5033-1705/24 Utført matrikkelføring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
373/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Dokumenter fra representantskapsmøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 15.12.2021 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS EPHORTETYD
375/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
376/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Kvittering - søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken 2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
378/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev 169/88/3 Forespørsel - bruk av bygninger INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
363/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Regulering av leiepris for eiendommen gnr. 171 bnr.1 - areal Rethølmoen Tor Ole Rønning EPHORTETYD
366/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Regulering av pris - avtale om vannrettigheter Langfallia og Langfallsjøen Gjermund B Rolseth EPHORTETYD
367/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2021 MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
368/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Utbetalingsvedtak 17.01.2022 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
371/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev 2022-0008 Søknad kommunal kompensasjonsordning 2021 (Covid-19) NORWEGIAN FISH FARMS TYDAL AS EPHORTETYD
380/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektstilling næring og kultur-100 % - st. ref. (4465580112) Janicke Strøm EPHORTETYD
362/2022 20220119 19.01.2022 Utgående brev Regulering av leiepris for eiendommen gnr. 171 bnr. 11 - areal Rethølmoen Silke Lehmann m.fl. EPHORTETYD
365/2022 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg 12.14. august 2022 OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS EPHORTETYD
345/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse fra Roar Kleveland - videreføring av de historiske isfiskeløypene i Tydal Roar Kleveland EPHORTETYD
348/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Vurdering av skadeomfang etter ekstremvær i januar 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
349/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse fra Harald og Cecilie Sjoner -videreføring av isfiskeløyper i Tydal kommune Harald Sjoner m.fl. EPHORTETYD
350/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Orientering om tilskuddsmidler for arbeid med TryggEst, -et "voksenvern" for å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep mot sårbare voksne BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTETYD
351/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om støtte fra næringsfondet - Moheim Camping MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
343/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Angående søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark - frikjøring ski FRITIDSUTLEIE TRØNDELAG AS EPHORTETYD
335/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Angående søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 6 i nasjonal forskrift (leiekjøring) FRITIDSUTLEIE TRØNDELAG AS EPHORTETYD
324/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Referat fra møte 170122 i styringsgruppa - Revisjon Nea ØSTBY OLE BJARNE m.fl. EPHORTETYD
346/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev 188/170 Søknad om midlertidig oppsett av lavo MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
354/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2022, sendt 18.01.2022 SKATTEETATEN EPHORTETYD
331/2022 20220118 18.01.2022 Utgående brev Angående spørsmål rundt bruk av snøscooter etter hyttevei Dag Atle Galåen EPHORTETYD
332/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev 2022-0007 Søknad kommunal kompensasjonsordning 2021 (Covid-19) NEATUN AS EPHORTETYD
337/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Kopi av vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg - Norsk institutt for naturforskning (NINA) STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
338/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev 169/88 Forespørsel - bruk av bygninger INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
339/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev 169/2/11 Forespørsel - bruk av bygninger INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
340/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om utvidelse av skjenke- og serveringsareal på Moheim Camping MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
355/2022 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektstilling næring og kultur-100 % - st. ref. (4465580112) Marit Kristine Græsli Halseth EPHORTETYD
312/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev 2022-0005 Søknad kommunal kompensasjonsordning 2021 (Covid-19) KULTURSTIFTELSEN SYLAN & SÅNN EPHORTETYD
284/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Svar på innspill til trafikksikkerhetstiltak gangveg Berggarden Bjørnar Paulsen EPHORTETYD
285/2022 20220117 17.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 6 i nasjonal forskrift - Capella Minerals Norway AS EPHORTETYD
286/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 887642192, 5033-183/ 30 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
287/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924026073, 5033-167/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
288/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982965810, 5033-166/ 33 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
306/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Vaksinering av barn og unge FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
289/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914722411, 5033-169/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
291/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979737092, 5033-164/ 10 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
292/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980544230, 5033-191/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
293/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998591791, 5033-177/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
294/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913887514, 5033-166/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
295/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916380569, 5033-164/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
300/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999268471, 5033-166/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
301/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 977199840, 5033-167/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
314/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Årsoppgave for 2021 KOMMUNALBANKEN AS EPHORTETYD
276/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Lundbakken 4 Johanna Austgulen Westin EPHORTETYD
275/2022 20220117 17.01.2022 Utgående brev Leieavtale av kommunal leilighet - Storekervegen 48 Jo Holden Vullum EPHORTETYD
317/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Renteendring for lån 24.01.2022 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
313/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev 164/6 Fylkeskommunens uttalelse - Høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til seterbygning på Movollen - 164/6 Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
296/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989823299, 5033-169/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
297/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981412559, 5033-171/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
298/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914732921, 5033-177/ 13 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
299/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990695652, 5033-182/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
302/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980558460, 5033-192/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
303/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Sametingets uttalelse - Etablering av midlertidig sprengstofflager på gbnr 182/2, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
304/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Kopi av levert søknad - tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftsområde - Rotodden MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
307/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Spørsmål om kjøring av snøscooter på privat hyttevei Dag Atle Galåen EPHORTETYD
308/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Uttalelse fra Saanti sijte - forslag på videreføring av de tradisjonelle isfiskeløypene i Tydal kommune ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
309/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Høringssvar fra Tydal Snøscooterklubb - videreføring av de tradisjonelle isfiskeløypene i Tydal kommune TYDAL SNØSCOOTERKLUBB EPHORTETYD
310/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev 2022-0006 Søknad kommunal kompensasjonsordning 2021 (Covid-19) LARSVILLE STUDIO Lars Lien EPHORTETYD
305/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Resultat av automatisk kontroll - refusjonskrav fastlønnet lege HELFO EPHORTETYD
311/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om jobb - kokk Mustafa Ulamli EPHORTETYD
315/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Ny selskapsavtale til vedtak for Midt-Norge 110-sentral IKS MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS EPHORTETYD
290/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970529489, 5033-177/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
316/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Vedr. 202207676-1 - Orientering om prosjektet: Den kulturelle skolesekken, en ressurs for lokalt kulturliv? TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
318/2022 20220117 17.01.2022 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Storekervegen 48 Jo Holden Vullum EPHORTETYD
273/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Årsbrev fra Husbanken HUSBANKEN EPHORTETYD
266/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Møteprotokoll AU Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 07.01.2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
277/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - etablering av midlertidig sprengstofflager i forbindelse med rehabilitering av Nesjødammen - Tydal 182/2 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
281/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) Anne-Mona Lunden EPHORTETYD
264/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Rapportering årsverk pr. 31.12.2021 - antall årsverk i landbruksforvaltningen i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
267/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Referat fagråd Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede 24.11.2021 St. Olavs Hospital EPHORTETYD
270/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev 188/328 Søknad om gjennomføring av ikke fullført oppmålingsforretning SANDS ADVOKATFIRMA DA EPHORTETYD
280/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglistene i kommunen Statens vegvesen EPHORTETYD
271/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev 188/328 Fullmakt SANDS ADVOKATFIRMA DA EPHORTETYD
265/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Grunneiertillatelse CAPELLA MINERALS NORWAY AS EPHORTETYD
278/2022 20220114 14.01.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
269/2022 20220114 14.01.2022 Inngående brev Oversendelse av tilsynsrapport - gratisprinsippet - Tydal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
209/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev 172/2 Svar på henvendelse om byggesøknad for adkomstveg Torbjørn Thyholt EPHORTETYD
213/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale med Proneo AS - kjøp av tjenester til næringsutvikling PRONEO AS EPHORTETYD
214/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Høring - evaluering av ressurstildelingsmodellen for videregående opplæring for ungdom i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
218/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Delutbetaling tilskudd til tidligtrase STUGUDAL FJELL v/Torbjørn Berg Strømstad m.fl. EPHORTETYD
170/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 6 - Statkraft Energi AS EPHORTETYD
180/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 5c - Mona Moan Lien EPHORTETYD
184/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 5a - Mari Nordfjell EPHORTETYD
182/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 5c - Lars Christian Steen-Lysholm EPHORTETYD
160/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 5a - Erling Arve Brandtzæg EPHORTETYD
261/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
220/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Underskrevet leieavtale - hybel nr. 1 Nancy Aftret EPHORTETYD
227/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Tolkningsuttalelse fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet - opphold under forutsetning av underhold STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
212/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev 181/9 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for carport/garasje og riving av to lagerhaller RØSET AS EPHORTETYD
219/2022 20220113 13.01.2022 Utgående brev Dokumentasjon for sluttutbetaling "Opplevelseskurset" Innovasjon Norge EPHORTETYD
263/2022 20220113 13.01.2022 Inngående brev Trøndersk skogbruk må bli bedre på miljø- og klimahensyn STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7746/2021 20220113 13.01.2022 Utgående brev Rentenivå på kommunale utlån 1. halvår 2022 Melding til lånetakere i Næringsfondet og Disposisjonsfondet EPHORTETYD
7731/2021 20220113 13.01.2022 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2022 NORSK FOLKEHJELP TYDAL EPHORTETYD
124/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 6 - Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) EPHORTETYD
205/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 6 i nasjonal forskrift - Tydal Skisenter AS EPHORTETYD
175/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til ferdsel i utmark § 5b - Jørn Victor Eklund Prøsch EPHORTETYD
156/2022 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 5a - Olav Sverre Bergehaug EPHORTETYD
7728/2021 20220112 12.01.2022 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2022 ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTETYD
179/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Kopi av vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde - tillatelse til kjentmannskjøring med snøcooter - Norsk Folkehjelp Meråker STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
132/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev 177/142 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for enebolig Älvsbyhus Norge As EPHORTETYD
168/2022 20220112 12.01.2022 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2022 SALONG KARISMA AS EPHORTETYD
7733/2021 20220112 12.01.2022 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2022 Ann Mari Lundemo EPHORTETYD
7719/2021 20220112 12.01.2022 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2022 TYDAL SOKN EPHORTETYD
7726/2021 20220112 12.01.2022 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2022 REN RØROS DIGITAL AS EPHORTETYD
7672/2021 20220112 12.01.2022 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2022 KL REGNSKAP SELBU AS EPHORTETYD
7724/2021 20220112 12.01.2022 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2022 TENSIO TS AS EPHORTETYD
204/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev 181/193 Melding om tilbygg til uthus som er unntatt søknadsplikt - oppføring av garasje Fred Berggård EPHORTETYD
185/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon Karianne Alset EPHORTETYD
181/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev 164/6 Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag- søknad om dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av tilbygg til seterbygning på Movollen i Seterdalsvegen 609 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
178/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Kopi av vedtak - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - gitt tillatelse til oppkjøring av løypenett 2022-2025 - Stugudal Fjell STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
206/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Veiledning om motorferdselsregelverket - kjøring med snøscooter til leid hytte STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
207/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) Jørgen Granmo Markussen EPHORTETYD
177/2022 20220112 12.01.2022 Inngående brev Dokumentasjon - søknad til omdømmefondet GLÓI ISLANDSHESTFORENING EPHORTETYD
7718/2021 20220112 12.01.2022 Utgående brev Indeksregulering husleie 2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7723/2021 20220112 12.01.2022 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2022 TYDAL HUSFLIDSLAG EPHORTETYD
7468/2021 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - TYDAL SKISENTER AS TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
146/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev 171/113 Svar på melding om tilbygg som er unntatt fra søknadsplikt Iver Johnsen EPHORTETYD
174/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svar på forespørsel barnehageplasser REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
162/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev 182/18 Kopi av vedtak - Svar på søknad om endring INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
169/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Kopi av vedtak - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - gitt tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv - Tydal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
157/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev 181/9 Sluttrapport - avfallsplan RØSET AS EPHORTETYD
173/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Barnehageplasser REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
148/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev 171/113 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig Iver Johnsen EPHORTETYD
166/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) May Hoås EPHORTETYD
161/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 41 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
165/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev 192/115 og 192/159 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Lene S. Fundaunet og Magnus Dybvad Lene Slungård Fundtaunet m.fl. EPHORTETYD
164/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Slamrapport - termin 4 - 2021 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
153/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Søknad om jobb som undersköterska Karin Mäntyvuo EPHORTETYD
135/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Dokumentasjon for å få utbetalt tilskudd GLÓI ISLANDSHESTFORENING EPHORTETYD
145/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev 188/326 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jan Morten Ertsaas Jan M Schjelderup Ertsaas m.fl. EPHORTETYD
152/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Søknad om jobb som helsefagarbeider Marianne Helseth EPHORTETYD
159/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svar på tilbakemelding vedrørende pårørendeundersøkelse ved Tydal sykehjem ***** EPHORTETYD
163/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Vedtak om ny 110-region for Trøndelag DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTETYD
155/2022 20220111 11.01.2022 Inngående brev Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 23022-2023 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
142/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Rapportering av vannverksdata for året 2021 MATTILSYNET EPHORTETYD
95/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om utsettelse på faktura for kommunale avgifter SYLENE EIENDOM AS EPHORTETYD
116/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Utbetalingsvedtak 06.01.2021 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
117/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev 188/23 Erklæring om ansvarsrett og gjennomføringsplan AF GRUPPEN NORGE AS EPHORTETYD
125/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 170/52 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig Mona Kjeldstad Futtrup EPHORTETYD
126/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev 171/113 Melding om tilbygg til uthus som er unntatt søknadsplikt Iver Johnsen EPHORTETYD
141/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Avslutning prosjekt - førespurnad om utbetaling Jo Vegard Hilmo EPHORTETYD
118/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om koronasertifikat - Kommunens oppgaver i tilknytning til koronasertifikat FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
119/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 171/6/25 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig Iver Johnsen EPHORTETYD
137/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
144/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Meråker Stjørdal Selbu og Tydal kommuner STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
147/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) Tuva Henden Grøtte EPHORTETYD
120/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innspill til vilkårsrevisjon Neavassdraget ØSTBY-ESSAND GRUNNEIERLAG SA m.fl. EPHORTETYD
127/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 170/136 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig og anneks TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
128/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 174/66 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
129/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 181/9 Foreløpig svar på søknad om ferdigattest RØSET AS EPHORTETYD
130/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) Svanhild Fossum EPHORTETYD
131/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - Reskontro-oversikt - 2018,2019, 2020 og 2021 NRK Trøndelag EPHORTETYD
149/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Kopi av vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark m.fl. - tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv - skadefellingslag i Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal kommuner STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
133/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev 165/61 Svar på informasjon om sak søppelhenting Audun Græsli EPHORTETYD
134/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 191/4/20 Manglende dokumentasjon til søknad om utslippstillatelse Kai Gustav Berg EPHORTETYD
121/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Dokumentasjon for å få utbetalt tilskudd GLÓI ISLANDSHESTFORENING EPHORTETYD
122/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Påminnelse om rapportering av uhell med fyrverkeri DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTETYD
123/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev 188/307 Tilleggsopplysninger Selbuhytta EPHORTETYD
7821/2021 20220110 10.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dekning av enkelte utgifter til julebord - Tydal pensjonistforening og Kafe Posten EPHORTETYD
7488/2021 20220110 10.01.2022 Saksframlegg/innstilling Avtale om medfinansiering - VTA (varig tilrettelagt arbeid) jf. Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften) EPHORTETYD
140/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Årsoppgave 2021 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
139/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev 2022-0004 Søknad kommunal kompensasjonsordning 2021 (Covid-19) EGGEN'S TAXI Petter Eggen EPHORTETYD
143/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev 2022-0003 Søknad kommunal kompensasjonsordning 2021 (Covid-19) SYLENE EIENDOM AS EPHORTETYD
114/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 28.12.2022 AVARN SECURITY AS EPHORTETYD
115/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Jobbsøknad - undersköterska Jane Wanjiru Muthoni EPHORTETYD
113/2022 20220109 09.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) Kristine Sofie Rønning EPHORTETYD
110/2022 20220108 08.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) Stine Sparby EPHORTETYD
111/2022 20220108 08.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) Iver Elgåen Olsen EPHORTETYD
112/2022 20220108 08.01.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) Karin Hogstad EPHORTETYD
97/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Utbetalingsvedtak 03.01.2022 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
98/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Oppsigelse leieavtale - Jenshaugvegen 8 Fred Berggård EPHORTETYD
99/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev vedr. pakkeforløp hjem for pasienter med kreft HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
101/2022 20220107 07.01.2022 Internt notat Møteprotokoll formannskap 06.01.2022 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
104/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - Statkraft Energi AS STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
105/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Vedr. 202117488-16 - Tydal kommune - Fv. 705 Busslomme Åsgrinda - Grunnerverv, krav om matrikkelføring Trøndelag fylkeskommune m.fl. EPHORTETYD
102/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende pårørendeundersøkelse ved Tydal sykehjem ***** EPHORTETYD
108/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Månedsbrev desember 2021 fra Skatteetaten SKATTEETATEN EPHORTETYD
109/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Vedr. 202145939-64 - Om rapportering for Den kulturelle skolesekken (DKS) og informasjon om frafall av abonnementskrav for 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
96/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - Anita Evjen Fremo Fremo Anita Evjen m.fl. EPHORTETYD
94/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 188/97 Melding om delegert vedtak - tillatelse til riving av anneks og oppføring av nytt anneks TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
617/2021 20220107 07.01.2022 Internt notat Rapport ekstraordinære kommunale næringsfondsmidler 2020 Mari Evjen EPHORTETYD
7644/2021 20220107 07.01.2022 Internt notat Møteprotokoll formannskap 13.12.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
106/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev 191/1/23 - Vegadresse Johannes Selstø EPHORTETYD
103/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Søknad om jobb som ferievikar Per Hugo Olsen EPHORTETYD
107/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak Bjørnar Paulsen EPHORTETYD
5257/2020 20220106 06.01.2022 Internt notat Møtereferat sektormøte næring og landbruk 27.8.20 John Inge Sirum m.fl. EPHORTETYD
84/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport 2021 for rådyr THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTETYD
7839/2021 20220106 06.01.2022 Utgående brev Svar - søknad om permisjon Maja Horven EPHORTETYD
75/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Informasjon om utlysning av tilskudd - styrking og utvikling av helsestasjons-og skolehelsetjenesten HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
77/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Rammeavtaler for kjøp av kontormøbler, skole-og barnehagemøbler samt institusjonsmøbler 2021/937- Værnesregionen innkjøp Værnesregionen innkjøp EPHORTETYD
79/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Varsling om åpning av snøscooterløyper RIASTEN & HYLL REINB EPHORTETYD
73/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Kopi av brev - skuterløyve for Trondhjems Turistforening og Kjølihytta TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
74/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Innhenting av 1. terminkarakterer for avgangselever grunnskolen skoleåret 2021/2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
76/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Utbetalingsvedtak 04.01.2022 - egenandelstak HELFO EPHORTETYD
68/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev 170/83 Kopi av svar på søknad om dispensasjon fra byggegrense TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
59/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Siv Elisabeth Kleven Moen EPHORTETYD
60/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Guri Simonsen EPHORTETYD
61/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Karen Margrete Okstad EPHORTETYD
4975/2021 20220105 05.01.2022 Utgående brev 172/2/8 Utredning om vei for tømming av tett tank TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
51/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Brev fra Naboer Ab 4. kvartal 2021 Naboer AB EPHORTETYD
52/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Forbud mot fyrverkeri DYRENES RETT EPHORTETYD
70/2022 20220105 05.01.2022 Internt notat Årskontroll Toyota truck 2021 Tjenesteleder kommunalteknikk Per Ingebrikt Græsli EPHORTETYD
7880/2021 20220105 05.01.2022 Utgående brev 188/89 Forhåndsvarsel etter utført tilsyn med spredt avløp. Oddbjørg Elverum EPHORTETYD
71/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring TV2 EPHORTETYD
56/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Vedrørende verdsetting av eiendommen 164/41 Jo Vegard Hilmo EPHORTETYD
57/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev 188/5 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Anders Nordfjell Håven Anders Nordfjell Håven EPHORTETYD
58/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
7425/2021 20220105 05.01.2022 Utgående brev 164/6 Svar på henvendelse om seterhus på Hynnøyvollen Bjørn Gabrielsen EPHORTETYD
34/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2021, sendt 04.01.2022 SKATTEETATEN EPHORTETYD
35/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2021, sendt 04.01.2022 SKATTEETATEN EPHORTETYD
40/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Utbetalingsvedtak 30.12.2021 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
43/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Vedr. 22-00030-1 - Informasjonsbrev om tolkeloven INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTETYD
46/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring om vaksinedoser TV2 EPHORTETYD
39/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Rapportering vannverksdata 2021 MATTILSYNET EPHORTETYD
45/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev 182/1/10 Spesifikasjon utført jobb - tanker Erik Midelfart m.fl. EPHORTETYD
36/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Tilskudd til buss til Tydal skisenter Tydal skisenter EPHORTETYD
49/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunenes krisesentertilbud under pandemien STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
25/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 188/85 Melding om tilbygg som er unntatt fra søknadsplikt Kjell Olav S Einarsve m.fl. EPHORTETYD
30/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Mari Kirkvold EPHORTETYD
31/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Stine S Fillingsnes EPHORTETYD
32/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Siri Stuesjø EPHORTETYD
33/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Berit Solli EPHORTETYD
14/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - støtte til innkjøp av tråkkemaskin TYDAL LØYPEPREPARERING SA EPHORTETYD
10/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Ansatte i skoler og barnehager blir unntatt fra smittekarantene UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
9/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 188/1 Søknad om reguleringsendringer - Sylane hyttefelt GEOTYDAL AS EPHORTETYD
11/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Jobbsøknad Adian Wiebenga EPHORTETYD
12/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Referat fra partnerskapsmøte NAV-Værnes NAV Værnes EPHORTETYD
13/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Lærlingtilskudd 2. halvår 2021 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
15/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Jobbsøknad - ferievikar helsefagarbeider Sylvia Reuter EPHORTETYD
16/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Jobbsøknad - kokk Pontus Niemelä EPHORTETYD
26/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 188/202 Svar på konklusjon etter tilsyn Ove Berggård EPHORTETYD
27/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Innvilget tilskudd til varig tilrettelagt arbeid NAV Tiltak Trøndelag EPHORTETYD
28/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev 190/37 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
29/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Anne-Mona Lunden EPHORTETYD
6/2022 20220102 02.01.2022 Inngående brev Analyseresultater Ås-Aune vannverk - analyseperiode 14.12. - 28.12.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
7/2022 20220102 02.01.2022 Inngående brev Analyseresultater Stugudal vannverk- analyseperiode 14.12. - 28.12.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
8/2022 20220102 02.01.2022 Inngående brev Analyseresultater Ås renseanlegg - analyseperiode 14.12. - 28.12.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
5/2022 20220102 02.01.2022 Inngående brev Analyseresultater Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 14.12. - 28.12.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
1/2022 20220101 01.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-01-01T08:00:07.85424 SKATTEETATEN EPHORTETYD
2/2022 20220101 01.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-01-01T08:00:40.37158 SKATTEETATEN EPHORTETYD
3/2022 20220101 01.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-01-01T08:01:02.726186 SKATTEETATEN EPHORTETYD
4/2022 20220101 01.01.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-01-01T08:01:23.818369 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7932/2021 20211230 30.12.2021 Inngående brev Vedr. 21-06975-5 - Varsel om undersøkelsesarbeider etter mineralloven § 18 i områder Kjøli 1-4 og 6-8 i Holtålen og Tydal kommuner, Trøndelag fylke. Undersøker: Capella Minerals Norway AS DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING EPHORTETYD
7795/2021 20211230 30.12.2021 Saksframlegg/innstilling Norwegian Fish Farms Tydal AS - søknad om brufinansiering fram til april 2022 EPHORTETYD
7931/2021 20211229 29.12.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse 164/39 Lesbar versjon lagt i JP7 Selbu Byggtre AS EPHORTETYD
7928/2021 20211229 29.12.2021 Inngående brev Lokal avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien DELTA EPHORTETYD
7885/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev 188/59 Forhåndsvarsel etter utført tilsyn med spredt avløp. Bjørnar Dullum EPHORTETYD
7886/2021 20211228 28.12.2021 Utgående brev 188/2/35 Tilbakemelding etter utført tilsyn med spredt avløp. Solveig Karin Hårstad EPHORTETYD
7915/2021 20211227 27.12.2021 Utgående brev 177/158 Svar på spørsmål om fargeavklaring SELBU BYGGTRE AS m.fl. EPHORTETYD
7919/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - Græsli renseanlegg - analyseperiode 14.12.-23.12.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
7920/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev 188/205 Svar på forhåndsvarsel etter utført tilsyn med spredt avløp Pål Strøm EPHORTETYD
7909/2021 20211227 27.12.2021 Utgående brev 188/298 Forhåndsvarsel etter utført tilsyn med spredt avløp. Torgeir Wiig EPHORTETYD
7908/2021 20211227 27.12.2021 Utgående brev 188/155 Tilbakemelding etter utført tilsyn med spredt avløp. Helge Mjølnerød EPHORTETYD
7910/2021 20211227 27.12.2021 Utgående brev 188/172 Tilbakemelding etter utført tilsyn med spredt avløp. Trond Krogstadmo EPHORTETYD
7911/2021 20211227 27.12.2021 Utgående brev 188/50 Tilbakemelding etter utført tilsyn med spredt avløp. Borger Loe EPHORTETYD
7912/2021 20211227 27.12.2021 Utgående brev 188/206 Forhåndsvarsel etter utført tilsyn med spredt avløp. Tore Skjervold EPHORTETYD
7918/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 40 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
7925/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev 181/9 Søknad om ferdigattest RØSET AS EPHORTETYD
7917/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 21.12.2021 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
7921/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev 188/67 Svar på forhåndsvarsel etter utført tilsyn med spredt avløp Arne Hofsmo EPHORTETYD
7922/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Bruk av gratis influensavaksine til personer som ikke er i målgruppene for influensavaksinasjon FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
7924/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV EPHORTETYD
7926/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Endring av leiebeløp - ipad DNB BANK ASA EPHORTETYD
7894/2021 20211227 27.12.2021 Utgående brev 188/195 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7923/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Jobbsøknad Olii Chimdessa EPHORTETYD
7906/2021 20211227 27.12.2021 Utgående brev 188/166 Tilbakemelding etter utført tilsyn med spredt avløp. Lars Inge Finserås EPHORTETYD
7916/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Jobbsøknad Linda Hammar EPHORTETYD
7914/2021 20211226 26.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) Daniel Amundsen EPHORTETYD
7904/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTETYD
7897/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon for 2021- Kirkebygg HUSBANKEN EPHORTETYD
7900/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
7903/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Analyseresultater Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 13.12.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
7872/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev 188/177 Tilbakemelding etter utført tilsyn med spredt avløp. Lasse Nilsen EPHORTETYD
7873/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev 188/195 Søknad om ferdigattest (komplett søknad) TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7877/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev 188/134 Tilbakemelding etter utført tilsyn med spredt avløp. Rune Forbord EPHORTETYD
7893/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev 188/118 Tilbakemelding etter utført tilsyn med spredt avløp Tore Bergmann EPHORTETYD
7855/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev 184/1- Foreløpig svar på søknad om fradeling av tomt nr. 1 - hytteområde Moen Gård Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
7856/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev 188/65 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra avstandskrav bekk ved oppføring av garasje John Inge Sørensen EPHORTETYD
7857/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev 188/1 - Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for flytting av veg Spaklarslivollen John Inge Sørensen EPHORTETYD
7896/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev 188/151 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7901/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Boligprosjekt Søliåsen boligfelt TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7817/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Oversendelse - dokumenter til tinglysing STATENS KARTVERK m.fl. EPHORTETYD
7871/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev 167/3 Korrigert gjennomføringsplan BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
7875/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev NKOM 2020 Tildelte leverandører TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7867/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Søknad om overføring av tilskudd på tiltakspakke sårbare eldre 2021 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTETYD
7890/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Analyseresultater Stugudal vannverk - analyseperiode 13.12.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
7895/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev 188/158 Tilbakemelding etter utført tilsyn med spredt avløp. Erik Lykke EPHORTETYD
7898/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon for 2021- omsorgsboliger/sykehjem HUSBANKEN EPHORTETYD
7899/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon for 2021- skole og svømmeanlegg HUSBANKEN EPHORTETYD
7870/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev 188/54 Forhåndsvarsel etter utført tilsyn med spredt avløp. Erik Skarsbak EPHORTETYD
7881/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev 188/122 Forhåndsvarsel etter utført tilsyn med spredt avløp. Sigrid Elverum Guldseth EPHORTETYD
7882/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskudd 2021 Sårbare barn og unge i skole og barnehage - RNB 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
7884/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Rundskriv I.1/2022 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse-og omsorgstjenester HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7863/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev 167/3 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
7868/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev 188/225 Forhåndsvarsel etter utført tilsyn med spredt avløp. Ann-Kristin Olafsen EPHORTETYD
7888/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7892/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Analyseresultater Ås-Aune vannverk - analyseperiode 13.12.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
7874/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev 188/156 Tilbakemelding etter utført tilsyn med spredt avløp. Erik Swendgaard EPHORTETYD
7876/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev 188/203 Tilbakemelding etter utført tilsyn med spredt avløp. Håvard Stjern EPHORTETYD
7878/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev 167/3 Gjennomføringsplan - ny korrigering BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
7879/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskudd 2021 Tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
7883/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev 188/67 Forhåndsvarsel etter utført tilsyn med spredt avløp. Målfrid Hofsmo EPHORTETYD
7744/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev 167/3 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til driftsbygning (fjøs) BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
7865/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev 167/3 Korrigert gjennomføringsplan BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
7836/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Jobbsøknad Ehsanullah Mohamed EPHORTETYD
7832/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Ny nettveileder for områdekonsesjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
7849/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev 188/2/19 Svar på tilbakemelding på forhåndsvarsel etter tilsyn spredt avløp Knut Olav Solem EPHORTETYD
7850/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev 188/256 Tilbakemelding etter utført tilsyn med spredt avløp Jon Ingvar Mosleth EPHORTETYD
7858/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2022 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
7848/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Interesseundersøkelse - Tilkobling offentlig vann- og avløpsnett Nyvollvegen Magnar Jarle Olsen EPHORTETYD
7853/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Karen Østby Nilsen EPHORTETYD
7420/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev 188/140 Forhåndsvarsel etter utført tilsyn med spredt avløp Tone Hegle Svendsen EPHORTETYD
7826/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
7829/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 17.12.2021 - egenandelstak HELFO EPHORTETYD
7834/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev 188/87 Forhåndsvarsel etter utført tilsyn spredt avløp Bård Vikaune EPHORTETYD
7837/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev 182/2 - Høring på søknad om dispensasjon for etablering av midlertidig sprengstofflager STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
7840/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd NORWEGIAN FISH FARMS TYDAL AS EPHORTETYD
7828/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev 188/139 Forhåndsvarsel etter tilsyn spredt avløp Trond Furunes EPHORTETYD
7830/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev Behandlingstid - søknad om motorferdsel i utmark etter § 5c i nasjonal forskrift Jørn Victor Eklund Prøsch EPHORTETYD
7831/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier - eksempel på varselsbrev og veileder i arveloven §99a LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
7833/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev 188/123 Tilbakemelding etter utført tilsyn med spredt avløp Magnar Jarle Olsen EPHORTETYD
7835/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Jobbsøknad Anna Grillsjö EPHORTETYD
7844/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Leve hele livet - Signert frikjøpsavtale Tydal kommune KS v/Anniken Kjær Haraldsen EPHORTETYD
7859/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Tilsynskalenderen 2022 på høring til kommunene STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7860/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2022 for konsesjonar gjeve etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
7862/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) Ronja Lunden EPHORTETYD
7846/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev 188/55 Forhåndsvarsel etter utført tilsyn med spredt avløp Magne Lillestøl EPHORTETYD
7843/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for statlige barnevernstiltak 2022 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7851/2021 20211221 21.12.2021 Utgående brev 188/273 Forhåndsvarsel etter utført tilsyn med spredt avløp Olav Moen EPHORTETYD
7852/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev 175/59 og 175/60 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Karla Østby EPHORTETYD
7854/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Renteendring pr. 05.01.2022 KOMMUNALBANKEN AS EPHORTETYD
7845/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Jobbsøknad Fredrico Di Panni EPHORTETYD
7824/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Karen Margrete Okstad EPHORTETYD
7800/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - råvann reservekilde Hynna - analyseperiode 14.12.-17.12.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
7801/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - tidligtrase skiløype Stugudal Fjell STUGUDAL FJELL v/Torbjørn Berg Strømstad EPHORTETYD
7813/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Tina Rokkones EPHORTETYD
7814/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Melding om opphør av kausjonsansvar TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
7815/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev 171/58 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7819/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev 172/2 Tilsvar til merknad til nabovarsel Øyvind Smukkestad EPHORTETYD
7797/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev 182/2 Svar på søknad om dispensasjon midlertidig sprengstofflager AF GRUPPEN NORGE AS EPHORTETYD
7799/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
7820/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dekning av enkelte utgifter til julebord Tydal pensjonistforening v/Sverre Lunden EPHORTETYD
7822/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
7823/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Guri Simonsen EPHORTETYD
7825/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Siv Elisabeth Kleven Moen EPHORTETYD
7827/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev 188/195 Samsvarserklæringer Stig Teigaas EPHORTETYD
7798/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev 182/2 Søknad om dispensasjon for etablering av midlertidig sprengstofflager AF GRUPPEN NORGE AS EPHORTETYD
7810/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Søknad om midler fra fiskefondet ØSTBY-ESSAND GRUNNEIERLAG SA m.fl. EPHORTETYD
7758/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Betalingssatser for barnehageplass i 2022 Til foreldre/foresatte i barnehagen EPHORTETYD
7761/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Forvaltningsplan for Rotodden statlig sikret friluftsområde til godkjenning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7764/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Utsatt frist for tildeling av kompensasjonstilskudd fra den kommunale kompensasjonsordningen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7765/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Ventelistetall 3. tertial 2021(2) HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
7766/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Resultat og balanse pr. desember 2021 NORWEGIAN FISH FARMS TYDAL AS EPHORTETYD
7767/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev 170/136 Søknad om ferdigattest TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7776/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev 188/195 Søknad om ferdigattest TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7762/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag brukte bilder 2021 Geir Horndalen EPHORTETYD
7769/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Høring – utkast til retningslinje for vurdering av samværsordning ved omsorgsovertakelse Bufetat EPHORTETYD
7778/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Behandlingstid - søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTETYD
7779/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Behandlingstid - søknad om motorferdsel i utmark- § 5a i nasjonal forskrift Olav Sverre Bergehaug EPHORTETYD
7780/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Behandlingstid - søknad om motorferdsel i utmark - § 5a i nasjonal forskrift Erling Arve Brandtzæg EPHORTETYD
7781/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Behandlingstid - søknad om motorferdsel i utmark - § 5c i nasjonal forskrift Lars C Steen-Lysholm EPHORTETYD
7785/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev 188/326 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jan Morten Ertsaas Jan M Schjelderup Ertsaas EPHORTETYD
7794/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Ny mønsteravtale om kopiering 2022-2025 for signering KOPINOR EPHORTETYD
7782/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Behandlingstid - søknad om motorferdsel i utmark - § 5a i nasjonal forskrift Mari Nordfjell EPHORTETYD
7786/2021 20211217 17.12.2021 Internt notat Møteprotokoll kommunestyret 16.12.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
7787/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev 188/326 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Marianne Auran Ertsås Marianne Auran Ertsaas EPHORTETYD
7768/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Søknad om brufinansiering fram til april 2022 NORWEGIAN FISH FARMS AS EPHORTETYD
7771/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd til kulturmiljøarbeid TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7772/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev 182/23 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av midlertidig kontorbrakke, sovebrakke og spisebrakke AF GRUPPEN NORGE AS EPHORTETYD
7773/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Anmodning om innspill til revidering av Helsedirektoratet- og Politidirektoratets felles rundskriv for helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk helse Helsedirektoratet EPHORTETYD
7774/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Tilskudd til helsefremmede og forebyggende arbeid i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7777/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 188/2/19 Forhåndsvarsel etter utført tilsyn med spredt avløp Knut Olav Solem EPHORTETYD
7784/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Nora Kløften EPHORTETYD
7775/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev 174/66 Søknad om ferdigattest TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7754/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev 188/1 Tilbakemelding om muligheter for særskilt søknad om oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. Sands Advokatfirma DA EPHORTETYD
7755/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Forlengelse av godkjenninger etter smittevernloven § 5-4 tredje ledd Helsedirektoratet EPHORTETYD
7736/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad - Dekning av enkelte utgifter til julebord Tydal pensjonistforening EPHORTETYD
7738/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Sammendrag av innspill fra kommunale ungdomsråd om fremtidens kulturtilbud KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE EPHORTETYD
7727/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev 188/133 og 188/299 Vedtak i klagesak - dispensasjon - Tydal kommunes vedtak stadfestes STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7741/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med elgmerking - Trøndelag STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTETYD
7743/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev 188/319 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig Selbu Byggtre AS EPHORTETYD
7734/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Referat fra styremøte 15.12.2021 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
7725/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Orientering til kontrollutvalget - varslingsrutiner KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
7745/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Tilstandsrapport for Tydal kommune 08.12.2021 Værnesregionen barnevern EPHORTETYD
7748/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev 177/157 - Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
7715/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om videreføring - Samarbeidsavtale mellom Tydal Skisenter AS og Tydal kommune 2022 - 2024 TYDAL SKISENTER AS m.fl. EPHORTETYD
7717/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev 177/142 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av enebolig Älvsbyhus Norge As EPHORTETYD
7722/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Habilitet ved kommunestyrets behandling av sak Vannforsyning til Græsli i møte den 16. desember 2021. ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG TRONDHEIM AS EPHORTETYD
7740/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2022 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
7737/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev 181/1 og 181/2 - Godkjent - Bygging av traktorveg kl 7 og 8 Ingebrigt Kirkvold m.fl. EPHORTETYD
7750/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Uttalelse til høring av forslag på videreføring av isfiskeløyper i Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
7752/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev 188/195 Svar på spørsmål om ferdigattest Stig Teigaas EPHORTETYD
7580/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Storekervegen 56 Siv Bente Gullikstad EPHORTETYD
7583/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Henvendelse angående omlegging av snøscooterløype grunnet Nesjøprosjektet TYDAL SNØSCOOTERKLUBB EPHORTETYD
7242/2021 20211216 16.12.2021 Utgående brev Brukerundersøkelse for pårørende til beboere ved Tydal sykehjem/omsorgsboliger Pårørende av beboere på Tydal sykehjem/omsorgsboliger EPHORTETYD
7693/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet vedrørende utbetalingshyppighet STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7691/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969999021, 5033-164/ 8 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7712/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Midlertidig forskrift om utvidet adgang til å ha lukket møte som fjernmøte KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7714/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Veiledning om vaksinasjon av barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
7697/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for kjøp av bemanningstjenester innenfor helse-og omsorg - ref.nr. 2021/6369 - Vikteam A/S Værnesregionen innkjøp EPHORTETYD
7700/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Veileder til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2022 - endringer KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7702/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev 166/61 Informasjon om sak - søppelhenting Audun Græsli EPHORTETYD
7696/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev 167/3 Søknad om ferdigattest BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
7701/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Jobbsøknad- kokk Adrian Ryba EPHORTETYD
7694/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev 188/97 Kvittering for nabovarsel TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7716/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Slamrapport november 2021 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7739/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 39 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
7713/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Forskrift om endring i forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
7651/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) Adrian Busuioc EPHORTETYD
7682/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 188/326 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7653/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 192/103 Melding om bygning som er uten søknadsplikt - oppføring av garasje Torbjørn Berg Strømstad EPHORTETYD
7658/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Sametingets uttalelse - Tilbygg til seterbygning på Movollen - Gbnr 164/6, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
7659/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 188/151 Sletting av heftelser, signert. STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7665/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften (årsbudsjettet 2022 årsregnskap 2021) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7674/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om tilknytning til fiber- og bredbåndsnett, 4 kommunale boenheter - Altibox NTE MARKED AS EPHORTETYD
7677/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 188/312 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Svein Moan Svein Moan EPHORTETYD
7664/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for kjøp av bemanningstjenester innenfor helse-og omsorg - ref.nr. 2021/6369 - Nordic Care AS Værnesregionen innkjøp EPHORTETYD
7667/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev 188/325 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Inge Moen Inge Moen EPHORTETYD
7675/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Underskrevet avtale FDV-bygg - renhold - New Generation Communication AS New Generation Communication AS EPHORTETYD
7676/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
7678/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 188/312 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Torhild Hovdal Moan Torhild Hovdal Moan EPHORTETYD
7680/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 188/313 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Torhild Moan Hovdal Torhild Hovdal Moan EPHORTETYD
7687/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Høring – forslag til retningslinje for utredning av omsorgssituasjonen for barn 0-6 år Bufetat EPHORTETYD
7689/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) Lourdes Niroja Kaythampillai EPHORTETYD
7673/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om tilknytning til fiber- og bredbåndsnett, 20 kommunale boenheter - Altibox NTE MARKED AS EPHORTETYD
7679/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 188/313 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Svein Moan Svein Moan EPHORTETYD
7681/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev 170/52 Søknad om ferdigattest Mona Kjeldstad Futtrup EPHORTETYD
7230/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Svar vedr. endring av avgiftsgrunnlag Rotøyvegen 58 Maren Elverum Alseth EPHORTETYD
7668/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7655/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Høring - Forslag til lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst og familierådet mv. BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7441/2021 20211213 13.12.2021 Saksframlegg/innstilling Budsjettreguleringer 2021 EPHORTETYD
7638/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Nye nasjonale faglige råd for forebygging av tvang i psykisk helsevern for voksne publiseres 14. desember 2021 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
7639/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) Marcus storm EPHORTETYD
7640/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Møtereferat 09.12.2021 - Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) EPHORTETYD
7641/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Jobbsøknad - undersköterska Anna Grillsjö EPHORTETYD
7650/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Opplev Tydal - kombiner jobb og norgesferie - st. ref. (4456705226) Tatjana Veres EPHORTETYD
7646/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Mal for samarbeidsavtale mellom flyktningtjenesten og NAV STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD