eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5093/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev 174/75 og 184/12 - Vedrørende henvendelse om erosjon Magli Birgitte Lysholm m.fl. EPHORTETYD
5371/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev 175/79 Søknad om ferdigattest TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
5354/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Etterspørring av ytterligere informasjon knyttet til søknad om motorferdsel i utmark Mette Grønli EPHORTETYD
5359/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev 191/5 - Søknad om dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel - Arctic Dome SYLAN ADVENTURE AS EPHORTETYD
5363/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endringer i matloven og kosmetikklova HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5364/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon fra KPA og plan for områdebeskyttelse Stugudal vannverk MATTILSYNET EPHORTETYD
5367/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Tom Andre Garberg Iversen EPHORTETYD
5351/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Etterspørring om mer utfyllende informasjon i forbindelse med søknad om motorferdsel i utmark Per Otto Schriever EPHORTETYD
5365/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev 192/3/4 Registrering av avløpsanlegg Vegard Grande Belling EPHORTETYD
5372/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev 172/6 Søknad om deling av grunneiendom/Rekvisisjon av oppmålingsforretning Magnar Stuesjø EPHORTETYD
5373/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Etterspørring om mer utfyllende informasjon i forbindelse med søknad om motorferdsel i utmark Per Otto Schriever EPHORTETYD
5360/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på manglende oppfølging fra Værnesregionen forvaltningskontor Stjørdal kommune EPHORTETYD
5368/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Invitasjon til kommunene - ny virksomhetsstrategi for NAV NAV Værnes EPHORTETYD
5369/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev 164/39 Søknad om tilskudd til bygging av helårsbolig Håvar Hilmo EPHORTETYD
5353/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse vann og avløp Tydal bonde- og småbrukarlag og Tydal bondelag EPHORTETYD
5350/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev 192/121 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig BYGGNORD AS EPHORTETYD
5355/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Etterlysning høringsuttalelse vann og avløpsgebyr innsendt 20.08.2021 Jo-Vegard Hilmo EPHORTETYD
5286/2021 20210909 09.09.2021 Internt notat Svar vedrørende skriftlige rutiner ved varsling av dyrevelferdssaker. John Inge Sirum EPHORTETYD
5266/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
5325/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing EPHORTETYD
5310/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll 08.09.2021 til kommunestyret KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
5324/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken EPHORTETYD
5326/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev 188/274 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Rotåtjønna hyttefelt Selbuhytta EPHORTETYD
5328/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om graving i Husvoldlia TENSIO EPHORTETYD
5330/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev 175/49 Erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring - K. Eidem elektro AS K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTETYD
5332/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev 175/49 Erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring Elotec AS ELOTEC AS EPHORTETYD
5341/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev 170/30 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig Harald Morten Bremseth m.fl. EPHORTETYD
5347/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 192/30 Varsel om tilsyn spredt avløp Svein Viken EPHORTETYD
5230/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Kristin Kolstad EPHORTETYD
5301/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev 172/40/24 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Eva Kvål Eva Kvål m.fl. EPHORTETYD
5302/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev 174/45/7 Svar på søknad om byggetillatelse Steinar Haug m.fl. EPHORTETYD
5327/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev 167/79 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for sammenføyning av bruksenheter Jon Ivar Kleveland EPHORTETYD
5329/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev 170/30 Kvittering for nabovarsel og ansvarsrett Laila Elverum EPHORTETYD
5306/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev 192/3/1 Registrering av avløpsanlegg Kjell Olaf Fremstad EPHORTETYD
5307/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyret 23.09.2021 - Administrasjonsutvalgets arbeid mm. Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
5338/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Begrenset høring og offentlig ettersyn - Rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Mindre endringer lokal forskrift Selbu kommune EPHORTETYD
5309/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
5336/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev 192/3/20 Registrering av avløpsanlegg Frank Robert Vik EPHORTETYD
5342/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev 170/122 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg fritidsbolig Arve Lyng EPHORTETYD
5346/2021 20210909 09.09.2021 Inngående brev 192/3/4 Registrering av avløpsanlegg Vegard Grande Belling EPHORTETYD
4356/2021 20210909 09.09.2021 Saksframlegg/innstilling Kommunal medfinansiering - fiber Græslii, Aune og Lian EPHORTETYD
5227/2021 20210909 09.09.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Tina Rokkones EPHORTETYD
5267/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Mia Franzén EPHORTETYD
5268/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
5270/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/22 Varsel om tilsyn spredt avløp Karstein Søreide EPHORTETYD
5272/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/110 Varsel om tilsyn spredt avløp Ragnhild Thorvik EPHORTETYD
5273/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/77 Varsel om tilsyn spredt avløp Nils Yngve Berg EPHORTETYD
5274/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/90 Varsel om tilsyn spredt avløp Merete Bjørgum Ulseth EPHORTETYD
5277/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/9 Varsel om tilsyn spredt avløp Bjørgunn Drogseth EPHORTETYD
5279/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev referat fra kontaktmøte med mattilsynet i Sør-Innherred 31.05.21 Mattilsynet i Sør-Innherred EPHORTETYD
5232/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 181/44 Foreløpig svar på byggesøknad Bjørnar Paulsen EPHORTETYD
5245/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 175/49 Ansvarsrett, egenerklæring og gjennomføringsplan BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
5248/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 175/49 Erklæring om ansvarsrett - Kyllo Maskin AS BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
5249/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 175/49 Erklæring om ansvarsrett - Hamstad BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
5257/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 181/44 Foreløpig svar på byggesøknad Bjørnar Paulsen EPHORTETYD
5262/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Vedrørende klage - motorferdsel - endring i forskrift om snøscooterløyper STATSFORVALTEREN I NORDLAND EPHORTETYD
5258/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Høring - Skoleruta i Trøndelag for skoleåret 2023-2024 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
5260/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev Rapportering- ledige stillinger Tydal barne- og ungdomsskole høst 2021 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
5264/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/30 Tilsyn spredt avløp Svein Viken EPHORTETYD
5265/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/33 Tilsyn spredt avløp Roar Nielsen EPHORTETYD
5234/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev Utredelse av reservevannskilden Skorsåsjøen Stian Midtdal EPHORTETYD
5246/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 175/49 Erklæring om ansvarsrett - Tverrsnitt AS BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
5218/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Silje Græsli EPHORTETYD
5237/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev Spørsmål vedrørende klagesak etter motorferdsloven - endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal kommune STATSFORVALTEREN I NORDLAND EPHORTETYD
5269/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Melding om ikke å ta tilbudt stilling som ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Ingegerd Carina Svelmo EPHORTETYD
5275/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/78 Varsel om tilsyn spredt avløp Per Arne Johnsen EPHORTETYD
5276/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/1/47 Varsel om tilsyn spredt avløp Helge Fuglaas EPHORTETYD
5278/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/11 Varsel om tilsyn spredt avløp Haakon Prytz Cederkvist EPHORTETYD
5282/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/14 Varsel om tilsyn spredt avløp Jon Andreas Støvneng EPHORTETYD
5284/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/3/1 Varsel om tilsyn spredt avløp Berit Svensli Solseth EPHORTETYD
5285/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/3/3 Varsel om tilsyn spredt avløp Ragnhild Andersson EPHORTETYD
5113/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/36 Varsel om tilsyn spredt avløp Sverre Båtnes EPHORTETYD
5253/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/1/41 Tilsyn spredt avløp Magne Thomas Mo EPHORTETYD
5261/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/85 Tilsyn spredt avløp Håvard Arne Brønstad EPHORTETYD
5221/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Berit Solli EPHORTETYD
5303/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 189/25 Registrering av avløpsanlegg Tor Egil Skogstad EPHORTETYD
5291/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/3/12 Varsel om tilsyn spredt avløp Knut Holan EPHORTETYD
5295/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/3/18 Varsel om tilsyn spredt avløp Tommy Karlsen EPHORTETYD
5296/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/3/20 Varsel om tilsyn spredt avløp Frank Robert Vik EPHORTETYD
5219/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Kristin Kolstad EPHORTETYD
5281/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/12 Varsel om tilsyn spredt avløp Lornts Magnar Berg EPHORTETYD
5287/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/3/4 Varsel om tilsyn spredt avløp Vegard Grande Belling EPHORTETYD
5288/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/3/6 Varsel om tilsyn spredt avløp Olav Oskar Paulsen EPHORTETYD
5289/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/3/9 Varsel om tilsyn spredt avløp Bente Bottenvik EPHORTETYD
5290/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/3/10 Varsel om tilsyn spredt avløp Per-Einar Nervik EPHORTETYD
5292/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/3/13 Varsel om tilsyn spredt avløp Bjørn Magne Nervik EPHORTETYD
5293/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/3/16 Varsel om tilsyn spredt avløp Birgit Svingen Kleven EPHORTETYD
5294/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/3/17 Varsel om tilsyn spredt avløp Gunnar Karlsen EPHORTETYD
5297/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Referat fra styremøte 08.09.2021 - Tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen (TONE) TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
5300/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Innspillsmøte om ny forvaltningsmodell i Norland og tidligere Troms fylke UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING EPHORTETYD
5250/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/1/5 Tilsyn spredt avløp Geir Halvorsen EPHORTETYD
5241/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Grunneiertillatelser Frode Thommassen EPHORTETYD
5243/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Månedsbrev for august 2021 SKATTEETATEN EPHORTETYD
5244/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 189/25 Tilsyn spredt avløp Tor Egil Skogstad EPHORTETYD
5247/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/31 Tilsyn spredt avløp Berit Viken EPHORTETYD
5259/2021 20210908 08.09.2021 Utgående brev 192/153 Tilsyn spredt avløp Jonas Moksnes EPHORTETYD
5298/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 175/49 Dokumenter til søknaden BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
5280/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 175/49 Kvittering for nabovarsel BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
5252/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev 181/44 Ettersendte tegninger Bjørnar Paulsen EPHORTETYD
5299/2021 20210908 08.09.2021 Inngående brev Høringssvar fra Mattilsynet om dispensasjon fra Plan for områdebeskyttelse Stugudal vannverk MATTILSYNET EPHORTETYD
5130/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling 167/1 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppsetting av gapahuk EPHORTETYD
5198/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 192/3/20 Svar på melding om frittliggende bygning som er unntatt søknadsplikt Frank Robert Vik EPHORTETYD
5200/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 192/29 Varsel om tilsyn spredt avløp Geir Bøe EPHORTETYD
5209/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Forespørsel om opplysninger i sak NAV Værnesregionen EPHORTETYD
5215/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Informasjon om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
5231/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 164/9 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
5189/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling 188/238 - Søknad om dispensasjon - oppføring av tilbygg til fritidsbolig EPHORTETYD
5078/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Tydal kommune - sluttbehandling EPHORTETYD
5202/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 174/145 og 174/179 Svar på melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Stig Are Nilssen EPHORTETYD
5187/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 174/132 Svar på søknad om utsettelse av frist for ferdigstillelse av nydyrking Jo Vegard Hilmo EPHORTETYD
5212/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Planlagt graving i Husvollia TENSIO TS AS EPHORTETYD
5207/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev 188/312 Tilbakemelding på interesse for tilkobling offentlig vann- og avløpsnett Torhild Hovdal Moan m.fl. EPHORTETYD
5210/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 189/29 Tilsyn spredt avløp Johan Sandberg EPHORTETYD
5213/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev 188/23/ Vedrørende uttalelse om dispensasjon MATTILSYNET EPHORTETYD
5220/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev 172/40/24 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Eva Kvål Eva Kvål EPHORTETYD
5222/2021 20210907 07.09.2021 Inngående brev 172/40/24 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Stig Bjarne Salberg Stig Bjarne Salberg EPHORTETYD
5157/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Motorferdsel i utmark - §6 i nasjonalt forskrift - kjøring på barmark med borerigg Ann Helen Nilsen EPHORTETYD
4979/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling 188/1 og 188/16 - Klage på vedtak om omdisponering av arealformål - Østre Stugguvollen og Fredmo EPHORTETYD
5201/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev Svar - oppsigelse av stilling Ida Dalsnes EPHORTETYD
4600/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling 189/9 -Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt EPHORTETYD
4974/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling 188/133 og 188/299 - Klage på vedtak omdisponering av arealformål EPHORTETYD
4943/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling Søliåsen boligfelt - tilleggsbevilgning EPHORTETYD
4984/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling 169/1/1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av terrasse ved Ramsjøhytta EPHORTETYD
4915/2021 20210907 07.09.2021 Utgående brev 188/238 - Høring om dispensasjon fra Plan for områdebeskyttelse Stugudal vannverk MATTILSYNET m.fl. EPHORTETYD
4767/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling 172/70 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av bod/anneks EPHORTETYD
4724/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling 191/4/47 - Søknad om dispensasjon for bygging av atkomstveg til fritidsbolig EPHORTETYD
4367/2021 20210907 07.09.2021 Saksframlegg/innstilling Prosjektleder og organisering av prosjekt - "Tydal framover" EPHORTETYD
5162/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar - søknad om dekning av databriller Hans Runar Kojedal EPHORTETYD
5181/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Fellesuttalelse om forslag om avgift på landbasert vindkraft KOMMUNEKRAFT AS EPHORTETYD
5182/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev 182/58 Søknad om ferdigattest - uthus Iver Stewart Corneil m.fl. EPHORTETYD
5184/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om innføring i manntallet Rune Duner Kaalhus EPHORTETYD
5206/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 168/1 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
5177/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 01.09.2021 - Egenandelstak HELFO EPHORTETYD
5179/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 01.09.2021 - Allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
5169/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 190/76 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Atle Værdal m.fl. EPHORTETYD
5170/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 175/36 Foreløpig svar på søknad om bruksendring Torbjørn Haugen EPHORTETYD
5196/2021 20210906 06.09.2021 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 23.08.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
5204/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 164/1 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
5205/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 169/3 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
5195/2021 20210906 06.09.2021 Internt notat Møteprotokoll REF 06.09.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
5197/2021 20210906 06.09.2021 Internt notat Møteprotokoll UMS 02.09.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
5192/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Statstilskudd til opplæring i/på samisk skoleåret 2021/2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5183/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Grunneiertillatelse Ann Helen Nilsen EPHORTETYD
5121/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 184/1 Melding om delegert vedtak - tillatelse til riving av motell og deler av våningshus Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
5164/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar - søknad om å endre stillingskode Siv Elisabeth Kleven Moen EPHORTETYD
5168/2021 20210906 06.09.2021 Utgående brev 188/2 - Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av tilleggstomt til 188/262 Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
5178/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Fellesuttalelse om forslag om avgift på landbasert vindkraft Landssamanslutninga av Vassdragskommunar EPHORTETYD
5180/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Fellesuttalelse om forslag om avgift på landbasert vindkraft UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING EPHORTETYD
5190/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev 182/1 Plandokumenter GEOTYDAL AS EPHORTETYD
5199/2021 20210906 06.09.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende faktura NAV Tiltak Trøndelag EPHORTETYD
5174/2021 20210905 05.09.2021 Inngående brev Tilbud om kjøp av eiendom Styret i EC Dahls legat v/Jomar Grytbakk EPHORTETYD
5176/2021 20210905 05.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer Tydal kommune - st. ref. (4422765404) Berit Solli EPHORTETYD
5172/2021 20210904 04.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 192/153 Varsel om tilsyn spredt avløp Jonas Moksnes EPHORTETYD
5144/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
5147/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Julie Fremstad Nergård EPHORTETYD
5152/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev 188/2 Søknad om deling av grunneiendom - tilleggstomt Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
5193/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Resultatregnskap for Kistafoss Skogsveilag SA 2020 KISTAFOSS SKOGSVEILAG SA EPHORTETYD
5171/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 190/2/32 Tilsyn spredt avløp Eivind Wilhelmsen EPHORTETYD
5142/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Marit Uthus EPHORTETYD
5148/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Eli Holden EPHORTETYD
5151/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Randi Steen Johansen EPHORTETYD
5154/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev 188/50 Tilbakemelding på interesse for tilkobling vann- og avløpsnett Borger Loe EPHORTETYD
5156/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12-15 år FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
5166/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Mangler tilgang Siv Elisabeth Kleven Moen EPHORTETYD
5111/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev 189/2/13 Varsel om tilsyn spredt avløp Torunn Aarnseth Stordahl EPHORTETYD
5117/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev 192/30 Varsel om tilsyn spredt avløp Svein Viken EPHORTETYD
5088/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev 177/119 Melding om delegert vedtak - tillatelse til endring av tidligere gitt byggetillatelse Bodil Myhr m.fl. EPHORTETYD
5106/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Vedrørende henvendelse om festeavgift gravsted Tydal sokn EPHORTETYD
5126/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Høring - Invitasjon til høringsmøte om konverteringsterapi KULTURDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5128/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev 174/132 Søknad om utsettelse av frist for ferdigstillelse av nydyrking Jo Vegard Hilmo EPHORTETYD
5109/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev 189/27 Varsel om tilsyn spredt avløp Kari Hell Larsen EPHORTETYD
5114/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev 192/153 Varsel om tilsyn spredt avløp Jonas Moksnes EPHORTETYD
5115/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev 192/85 Varsel om tilsyn spredt avløp Håvard Arne Brønstad EPHORTETYD
5116/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtte til å arrangere KM i orientering 2021 TYDAL IL m.fl. EPHORTETYD
5071/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev 190/5 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for adkomstveg AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
5110/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev 188/123 Tilbakemelding på interesse for tilkobling offentlig vann-og avløpsnett Magnar Jarle Olsen EPHORTETYD
5112/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev 190/76 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Atle Værdal m.fl. EPHORTETYD
5127/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Svar på bekymringsmelding vedrørende Løvøyvegen Svein Unsgård EPHORTETYD
5140/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev 189/2/1 Kart Mimi Bruskeland Oust EPHORTETYD
5145/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Mette O Vaarheim Aftret EPHORTETYD
5150/2021 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Sina Renate Bergehaug Aas EPHORTETYD
5087/2021 20210903 03.09.2021 Utgående brev Møtereferat trafikksikkerhetsutvalg 01.09.2021 Håvard Kirkvold m.fl. EPHORTETYD
5085/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 08/2021, sendt 02.09.2021 SKATTEETATEN EPHORTETYD
5095/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll Tydal kommune 26.08.2021 AVARN SECURITY AS EPHORTETYD
5096/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Helse Midt-Norge - korona prøvesvar kommuneoversikt 2. september 2021 St. Olavs Hospital EPHORTETYD
5098/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Brev til aksjonærer i TrønderEnergi vedrørende informasjon om foreslått produksjonsavgift på vindkraft TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
5084/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 08/2021, sendt 02.09.2021 SKATTEETATEN EPHORTETYD
5089/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad til omdømmefondet - Tydal IL O-gruppa TYDAL IL EPHORTETYD
5091/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Høring - Pakkeforløp hjem for kreftpasienter HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
5092/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Bekymringsmelding - trafikksikkerhet Løvøyvegen og Løvøya bru Svein Unsgård EPHORTETYD
5094/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 27 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
5097/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende klagesak etter motorferdsloven - endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal kommune STATSFORVALTEREN I NORDLAND EPHORTETYD
4968/2021 20210902 02.09.2021 Utgående brev 172/208 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
5086/2021 20210902 02.09.2021 Inngående brev E-postrekke - Fornyet avtale om studenter i praksis NTNU EPHORTETYD
5052/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev 189/2/19 Tilbakemelding på varsel om tilsyn spredt avøp Ragnhild Aune EPHORTETYD
5058/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 189/23 Tilsyn spredt avløp Vidar Johansen EPHORTETYD
5061/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev 192/31 varsel om tilsyn spredt avløp Berit Viken EPHORTETYD
5063/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev 192/1/41 Varsel om tilsyn spredt avløp Magne Thomas Mo EPHORTETYD
5064/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev 189/25 Varsel om tilsyn spredt avløp Tor Egil Skogstad EPHORTETYD
5065/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev 189/2/23 Varsel om tilsyn spredt avløp Svein Harald Hagen EPHORTETYD
5067/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev 192/33 Varsel om tilsyn spredt avløp Roar Nielsen EPHORTETYD
5077/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev Signert avtale Medisinstudenter i kommunehelsetjeneste NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap EPHORTETYD
5079/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev 177/102 Vannmålermeldning - Hilde Gullbrekken Seglem BREMSETH NORMANN EPHORTETYD
5049/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Tilslutnings løyper scooter fra hyttefelt Asle Nakken EPHORTETYD
5050/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom 2021 FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
5053/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev Energiattest og radonmåling Servicebygget SELBU SPAREBANK EPHORTETYD
5066/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev 181/6 Oversendelse av matrikkelbrev - Sammenslåing John Berggård EPHORTETYD
5069/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev 192/117 og 192/156 Følgebrev sammenslåing av eiendommer Lasse Bardal EPHORTETYD
5031/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev 191/4/47 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter BERGSTADEN BYGG AS EPHORTETYD
5045/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01T08:00:04.753354 Skatteetaten EPHORTETYD
5046/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01T08:00:38.529705 Skatteetaten EPHORTETYD
5047/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01T08:01:04.538178 Skatteetaten EPHORTETYD
5048/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Tilbud Komtek vannmåler og avlesning sms NORKART AS EPHORTETYD
5062/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev 191/1/5 Varsel om tilsyn spredt avløp Geir Halvorsen EPHORTETYD
5072/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Oppdatert valgmanntall for Sametingsvalget SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
5074/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Høringsbrev - Endring av lov om hundehold LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5075/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Informasjon til kommunedirektøren vedrørende Arkivplanprosjektet 2021 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
5080/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Øvingsområder for opplæring til førerkort klasse S - Trøndelag - kopi av brev fra Statens vegvesen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5082/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Interesseundersøkelse - Tilkobling offentlig vann- og avløpsnett Nyvollvegen Trude Motrøen Øhlén EPHORTETYD
5059/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev 189/22 Tilsyn spredt avløp Clara Eva Grendstadbakk EPHORTETYD
5003/2021 20210901 01.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel Lars Petter Grendstad EPHORTETYD
5076/2021 20210901 01.09.2021 Inngående brev 192/100 Søknad om ferdigattest Linda Barøy EPHORTETYD
5032/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev 181/6, 181/18, 181/174 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter John Berggård EPHORTETYD
5033/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev 172/107 Søknad om klarlegging av grense TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
5034/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev 182/8 Klarlegging av eksisterende grense Odd Gulbrandsen EPHORTETYD
5035/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Tina Rokkones EPHORTETYD
5011/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev 188/172 Tilbakemelding vann- og avløp Nyvollvegen Trond Krogstadmo EPHORTETYD
5030/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
5043/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 168/1 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
5029/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Oppsigelse leieavtale Storekervegen 56 Clara Antonie Lysholm EPHORTETYD
5038/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer Tydal kommune - st. ref. (4422765404) Kristin Kolstad EPHORTETYD
5028/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Forebyggende hjemmebesøk for eldre HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5022/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/2/27 Tilsyn spredt avløp Anne Valstad-Aalmo EPHORTETYD
5012/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/24 Tilsyn spredt avløp John Karsten Bergh EPHORTETYD
5005/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/2/9 Tilsyn spredt avløp Bjørn Hareide EPHORTETYD
4993/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/23 Tilsyn spredt avløp Vidar Johansen EPHORTETYD
5008/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/2/24 Tilsyn spredt avløp Odd Størseth EPHORTETYD
5010/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/2/25 Tilsyn spredt avløp Jan Erik Foss EPHORTETYD
4992/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/2/16 Tilsyn spredt avløp Dyveke K Bjørgum Brodal EPHORTETYD
4989/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/2/1 Tilsyn spredt avløp Mimi Bruskeland Oust EPHORTETYD
5020/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/29 Tilsyn spredt avløp Johan Sandberg EPHORTETYD
4994/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/26 Tilsyn spredt avløp Grete Tegnander EPHORTETYD
4905/2021 20210831 31.08.2021 Internt notat Tydal kommunes idrettsstipend 2021 - kunngjøring Selbyggen, Nea radio, hjemmeside og facebook Torhild Gullbrekken Aas m.fl. EPHORTETYD
4986/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 190/2/32 Tilsyn spredt avløp Eivind Wilhelmsen EPHORTETYD
5007/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Søknad om dekning av databriller Hans Runar Kojedal EPHORTETYD
5009/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Oppsigelse av leie Storekervegen 55 Kari Gullbrekken EPHORTETYD
5026/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Brev til kommuneoverleger og smittevernansvarlige angående pneumokokkvaksinasjon FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
5015/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev 189/2/1 Registrering av avløpsanlegg Mimi Bruskeland Oust EPHORTETYD
5016/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev 188/55 Tilbakemelding vann- og avløp Nyvollvegen Magne Lillestøl m.fl. EPHORTETYD
5018/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 173/26 Oversendelse av Matrikkelbrev - Sammenslåing Ragnhild Hjertmoen EPHORTETYD
5023/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Kopi av brev til Landbruksdirektoratet Organisert beitebruk - Innmelding av nye beiteområder i Trøndelag 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5024/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Møteinnkalling Trafikksikkerhetsutvalg 1. september kl. 18.00 møterom Øyfjellet. Tor Ole Rønning EPHORTETYD
5025/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 164/7 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
5027/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev 188/298 Tilbakemelding vann- og avløp Nyvollvegen Torgeir Wiig EPHORTETYD
5036/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Trude Slind EPHORTETYD
5037/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Mia Franzén EPHORTETYD
5042/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 189/2/24 Tilsyn spredt avløp Odd Størseth EPHORTETYD
4988/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/2/34 Tilsyn spredt avløp Sigbjørn Stokke EPHORTETYD
4985/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 190/5/4 Varsel om tilsyn Spredt avløp Oddvar Engan EPHORTETYD
4995/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Toralf Hjertmoen EPHORTETYD
4996/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
4999/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/2/33 Tilsyn spredt avløp Per Arne Opem EPHORTETYD
5000/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/2/3 Tilsyn spredt avløp Knut Ramo EPHORTETYD
5001/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/2/4 Tilsyn spredt avløp Ola Gussiås EPHORTETYD
5002/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 190/5 - Mindre endring av reguleringsplan for Rotvollia hyttefelt - atkomst til to hyttetomter Heidi Synnøve Lien EPHORTETYD
5004/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Informasjon fra Værnesregionen innkjøp vedr. Varsel fra Datatlsynet mulitidosepakking. Værnesregionen innkjøp EPHORTETYD
5006/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/2/19 Tilsyn spredt avløp Ragnhild Aune EPHORTETYD
5013/2021 20210831 31.08.2021 Inngående brev Festeavgift og vask, stell av gravsted - Anne Elisabeth Hilmo Tydal sokn EPHORTETYD
5014/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/28 Tilsyn spredt avløp Oddlaug Eline Sætnan EPHORTETYD
4990/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/2/14 Tilsyn spredt avløp Einar Meedby EPHORTETYD
4991/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev 189/2/15 Tilsyn spredt avløp Leidulf Meier Husjord EPHORTETYD
4967/2021 20210831 31.08.2021 Utgående brev Rapport og anmodning om utbetaling av tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021 - referanse 202112535 Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4970/2021 20210830 30.08.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 189/2/16 Varsel om tilsyn spredt avløp Dyveke K Bjørgum Brodal EPHORTETYD
4971/2021 20210830 30.08.2021 Inngående brev Kopi av brev til Trøndelag fylkeskommune - Høringsuttalelse til regional plan for arealbruk i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4947/2021 20210830 30.08.2021 Utgående brev Forestående arbeider ved grunnvannskilde Ås-Aune vannverk Valborg Margrete Størseth EPHORTETYD
4953/2021 20210830 30.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
4965/2021 20210830 30.08.2021 Utgående brev 191/18 Svar på spørsmål om tømming av gråvannstank Ole Magne Espås EPHORTETYD
4966/2021 20210830 30.08.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter Kommunal- og moderniserings - departementet EPHORTETYD
4962/2021 20210830 30.08.2021 Inngående brev Ønsker tilsendt energiattest for lokalene og rapport for radongassmåling for leide lokaler SELBU SPAREBANK EPHORTETYD
4980/2021 20210830 30.08.2021 Inngående brev 190/5 Riktig kart til søknaden om bygging av adkomstveg Yngvar Hassel EPHORTETYD
4956/2021 20210830 30.08.2021 Utgående brev Interesseundersøkelse - Tilkobling offentlig vann- og avløpsnett Nyvollvegen Ragnhild Buaas m.fl. EPHORTETYD
4969/2021 20210830 30.08.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 189/2/16 Varsel om tilsyn spredt avløp Dyveke K Bjørgum Brodal EPHORTETYD
4972/2021 20210830 30.08.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 164/7 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
4977/2021 20210830 30.08.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endring i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
4981/2021 20210830 30.08.2021 Inngående brev Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4688/2021 20210830 30.08.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med årsmøte og sosialt samvær 27.5.2021 EPHORTETYD
4978/2021 20210830 30.08.2021 Inngående brev Søknad om utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel Lars Petter Grendstad EPHORTETYD
4904/2021 20210830 30.08.2021 Utgående brev 171/98 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Aslaug Bjørke EPHORTETYD
4976/2021 20210830 30.08.2021 Inngående brev 190/5 Ny stiuasjonsplan Yngvar Hassel EPHORTETYD
4933/2021 20210827 27.08.2021 Utgående brev Prosjektmidler/tilskudd GRÆSLI IDRETTSLAG m.fl. EPHORTETYD
4748/2021 20210827 27.08.2021 Utgående brev Forestående arbeider ved grunnvannskilde Ås-Aune vannverk Valborg Margrete Størseth EPHORTETYD
4935/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev 188/310 Ettersending av dokumenter RINTALA EGGERTSSON ARCHITECTS BODØ AS EPHORTETYD
4928/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Ida Dalsnes EPHORTETYD
4929/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev Søknad om videreføring av de historiske isfiskeløyper i Tydal ØSTBY-ESSAND GRUNNEIERLAG SA m.fl. EPHORTETYD
4931/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev Høring om forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven Kunnskapsdepartementet EPHORTETYD
4932/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev Sørg for at innkvarteringen oppfyller kravene i regelverket ARBEIDSTILSYNET EPHORTETYD
4934/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar HELFO EPHORTETYD
4936/2021 20210827 27.08.2021 Utgående brev 171/43 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Bjørn Arve Hjertmoen EPHORTETYD
4930/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev Kart - historiske isfiskeløyper Østby/essand grunneierlag EPHORTETYD
4942/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev 189/2/4 Registrering av avløpsanlegg Ola Gussiås EPHORTETYD
4937/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev Varsel om tilsyn med Tydal kommune - tilsyn etter barnehagelov STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4938/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev Varsel om tilsyn med Tydal kommune - tilsyn etter barnehagelov STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4939/2021 20210827 27.08.2021 Utgående brev 190/5/32 Svar på søknad om sanitærabonnement Eivind Wilhelmsen EPHORTETYD
4949/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Stig Otto Rygh EPHORTETYD
4955/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev 176/64 Vannmålermeldning - Tydal Kommune O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
4948/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev Signert avtale om inn på tunet - tjenester Jensgården - Inn på tunet EPHORTETYD
4945/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev Referat fra befaring i Stugudal 12.7.2021 og orientering om tilskuddsordningen konfliktforebyggende tiltak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4946/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4944/2021 20210827 27.08.2021 Inngående brev Kart GEOTYDAL AS EPHORTETYD
4850/2021 20210826 26.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Mia Franzén EPHORTETYD
4925/2021 20210826 26.08.2021 Inngående brev Foreløpig svar - Dokumenter knytta til konsesjonskraft IKA Trøndelag EPHORTETYD
4926/2021 20210826 26.08.2021 Inngående brev Omfordeling av kommunale SMIL-midler etter 10. september 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4927/2021 20210826 26.08.2021 Inngående brev 189/28 Registrering av avløpsanlegg Oddlaug Eline Sætnan EPHORTETYD
4908/2021 20210826 26.08.2021 Inngående brev 169/3 Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
4920/2021 20210826 26.08.2021 Inngående brev 190/5 Henvendelse angående mindre endring av reguleringsplan for Rotvollia hyttefelt Heidi Synnøve Lien EPHORTETYD
4921/2021 20210826 26.08.2021 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn i reguleringsplan/høringsuttalelse i forbindelse med Datasenteretableringen i Tydal kommune NAMSSKOGAN UTVIKLING AS EPHORTETYD
4909/2021 20210826 26.08.2021 Inngående brev 191/18 Forespørsel om gråvanntank Ole Magne Espås EPHORTETYD
4916/2021 20210826 26.08.2021 Inngående brev 188/238 - Høring om dispensasjon fra Plan for områdebeskyttelse Stugudal vannverk TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4917/2021 20210826 26.08.2021 Inngående brev Analyseresultater Ås renseanlegg analyseperiode 19.08.-25.08.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
4919/2021 20210826 26.08.2021 Inngående brev Analyseresultater Græsli renseanlegg analyseperiode 19.08.-25.08.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
4862/2021 20210826 26.08.2021 Utgående brev 185/1 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til våningshus Stein Arne Kristiansen EPHORTETYD
4900/2021 20210826 26.08.2021 Utgående brev 177/142 - Svar på søknad - Omdisponering av arealformål - fra bolig til fritid Ketil Østby Nilsen EPHORTETYD
4901/2021 20210826 26.08.2021 Utgående brev 168/1 - Svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av gapahuk TYDAL SNØSCOOTERKLUBB EPHORTETYD
4902/2021 20210826 26.08.2021 Utgående brev 172/45 - Svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av vedskjul/redskapsbod Eric Leif Sandnes EPHORTETYD
4834/2021 20210826 26.08.2021 Saksframlegg/innstilling Revisjon av ordensreglement for Tydal barne- og ungdomsskole EPHORTETYD
4835/2021 20210826 26.08.2021 Saksframlegg/innstilling Tildeling av fellingstillatelser for hjort og elg 2021 EPHORTETYD
4903/2021 20210826 26.08.2021 Inngående brev Kommunenes forberedelse av Barnevernsreformen/Oppvekstreformen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4914/2021 20210826 26.08.2021 Utgående brev Møteinnkalling Trafikksikkerhetsutvalg 1. september kl. 18.00 møterom Øyfjellet. Håvard Kirkvold m.fl. EPHORTETYD
2903/2021 20210826 26.08.2021 Saksframlegg/innstilling Østby-Essandveiene - godkjenning av nye bomveisatser 2021 EPHORTETYD
4223/2021 20210825 25.08.2021 Utgående brev 188/314 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig og garasje Paul Græsli m.fl. EPHORTETYD
4503/2021 20210825 25.08.2021 Utgående brev Svar på rapport etter branntilsyn ved Tydalshallen 21.06.2021 RØROS KOMMUNE v/branninspektør Stein Holm EPHORTETYD
4508/2021 20210825 25.08.2021 Utgående brev Svar på rapport etter branntilsyn Rådhus I og II, 01.07.2021. Røros kommune v/branninspektør Stein Holm EPHORTETYD
4506/2021 20210825 25.08.2021 Utgående brev Svar på tilsynsrapport brann 21.06.2021 - Tydal kulturhus RØROS KOMMUNE v/branninspektør Stein Holm EPHORTETYD
4507/2021 20210825 25.08.2021 Utgående brev Svar på tilsynsrapport brann 21.06.2021 Tydal barne- og ungdomsskole RØROS KOMMUNE v/branninspektør Stein Holm EPHORTETYD
4780/2021 20210825 25.08.2021 Utgående brev Faktura utskrivningsklar pasient Stjørdal kommune EPHORTETYD
4829/2021 20210825 25.08.2021 Utgående brev 173/38 Feil i matrikkelkartet Einar Bjørn m.fl. EPHORTETYD
4788/2021 20210825 25.08.2021 Utgående brev 165/23, 33 Melding om delegert vedtak - bruksendring fra offentlig bygg (barnehage) til bolig Marius Aas EPHORTETYD
4860/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Søknad om ekstra tildeling av midler til tiltak i beiteområder 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4857/2021 20210825 25.08.2021 Utgående brev Svar på rapport etter branntilsyn ved Tydal Utleiebygg 01.07.2021 RØROS KOMMUNE v/branninspektør Stein Holm EPHORTETYD
4876/2021 20210825 25.08.2021 Utgående brev 171/98 Manglende dokumentasjon - søknad om utslippstillatelse Aslaug Bjørke EPHORTETYD
4877/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev 191/4/47 Ettersending av manglende dokumenter BERGSTADEN BYGG AS EPHORTETYD
4851/2021 20210825 25.08.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på legestilling Iqbal Siddiqui EPHORTETYD
4852/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev 175/49 Vi innvilger søknaden om samtykke Arbeidstilsynet EPHORTETYD
4853/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektsystemet for kommunene for 2022 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4854/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Orientering vedrørende stamfisket i Neavassdraget STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
4856/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Planlagt tilsyn - pasienters bruk av alkohol og legemidler - fastleges meldeplikt i førerkortsaker - purring på tilbakemelding STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4881/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Tilbakemelding på feilretting i matrikkelkartet Mary Ingebjørg Aas EPHORTETYD
4884/2021 20210825 25.08.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4888/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Søknad om å endre stillingskode Siv Elisabeth Kleven Moen EPHORTETYD
4546/2021 20210825 25.08.2021 Utgående brev Svar på rapport fra branntilsyn ved Tydal sykehjem 15.06.2021 RØROS KOMMUNE v/branninspektør Stein Holm EPHORTETYD
4895/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Kari Gullbrekken EPHORTETYD
4896/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Ingeborg Renå EPHORTETYD
4897/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Guri Simonsen EPHORTETYD
4873/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev 177/119 Søknad om endring av gitt tillatelse Bodil Myhr EPHORTETYD
4887/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Valg av meddommere for perioden 2021-2024 FROSTATING LAGMANNSRETT EPHORTETYD
4889/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Analyseresultater Ås-Aune vannverk- analyseperiode 18.08.-25.08.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
4890/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Analyseresultater Hilmo og Græsli vannverk- analyseperiode 18.08.-25.08.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
4891/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Analyseresultater Stugudal vannverk- analyseperiode 18.08.-25.08.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
4892/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev 171/98 Nabovarsel og kvittering for nabovarsel Aslaug Bjørke EPHORTETYD
4893/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom 2021 Brekka bygdetun v/Lars Græsli EPHORTETYD
4894/2021 20210825 25.08.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
4849/2021 20210825 25.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Marit Uthus EPHORTETYD
4744/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Guri Simonsen EPHORTETYD
4821/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Randi Steen Johansen EPHORTETYD
4825/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Trude Slind EPHORTETYD
4827/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
4826/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Berit Solli EPHORTETYD
4813/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Anne-Mona Lunden EPHORTETYD
4824/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Tina Rokkones EPHORTETYD
4809/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Vedrørende behandling av personopplysninger i forbindelse med multidosepakking DATATILSYNET EPHORTETYD
4830/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 176/22 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
4836/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev 170/65 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4841/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev 188/1 og 188/2 Søknad om klarlegging av grense Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
4846/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Tilsynsrapport fra branntilsynet ved Tydal Utleiebygg 01.07.2021 RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
4848/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Vannmåleravlesning 2. halvlår 2021 Paula Olsen EPHORTETYD
4801/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune - Omdisponering av arealformål og deling av grunneiendom - Østre Stugguvollen og Fredmo - Tydal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4804/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev 188/238 Høringsuttalelse fra Tydal kommune v/kommunalteknisk avdeling om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Stugudal sentrum for oppføring av tilbygg til eksisterende hytte TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4839/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Jenshaugvegen 20 ***** EPHORTETYD
4840/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Veronika Lien Gulaker EPHORTETYD
4842/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Nancy Aftret EPHORTETYD
4845/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 173/38 Feil i matrikkelkartet Einar Bjørn EPHORTETYD
4807/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom 2021 Kulturstiftelsen Sylan og Sånn EPHORTETYD
4810/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev 188/1 og 188/16 Statsforvalteren i Trøndelag fraråder dispensasjon fra kommuneplan for omdisponering av areal og deling av grunneiendom - Østre Stugguvollen og Fredmo i Stuggudal sentrum STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4811/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev 188/133 og188/299 Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag - dispensasjon fra kommuneplan - omdisponering av arealformål STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4812/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev 188/238 Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av tilbygg til eksisterende hytte - Stugudal sentrum STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4815/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer Tydal kommune - st. ref. (4422765404) Anne Marie Mjåland Østby EPHORTETYD
4823/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer Tydal kommune - st. ref. (4422765404) Nesada Brkic EPHORTETYD
4831/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev 175 /66 - Melding om delegert vedtak - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av gapahuk TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4837/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Ann T Unsgård Hjertmoen EPHORTETYD
4800/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev 188/133 og 188/299 Uttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune - Søknad omdisponering av arealformål - Tydal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4802/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev 188/238 Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommunens - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Stugudal sentrum for oppføring av tilbygg til eksisterende hytte - Tydal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4792/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Jenshaugvegen 20 ***** EPHORTETYD
4808/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Søknad til omdømmefondet - Græsli Idrettslag GRÆSLI IDRETTSLAG EPHORTETYD
4816/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Mia Franzén EPHORTETYD
4822/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Bente Malvik EPHORTETYD
4814/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
4817/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Malin Gresseth EPHORTETYD
4819/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Karin Hogstad EPHORTETYD
4820/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Eli Holden EPHORTETYD
4756/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev 175 /66 - Melding om delegert vedtak - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av gapahuk TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4818/2021 20210824 24.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Kari Gullbrekken EPHORTETYD
4847/2021 20210824 24.08.2021 Inngående brev Søknad på legestilling Iqbal Siddiqui EPHORTETYD
4779/2021 20210823 23.08.2021 Inngående brev Rettelse av formulering i høringsnotat 21/3571 - Høring-forskrift for tilskudd til frivillighetssentraler KULTURDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4787/2021 20210823 23.08.2021 Inngående brev 191/4/39 Komplett søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig Sindre Gausen Løseth EPHORTETYD
4781/2021 20210823 23.08.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 164/1 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
4782/2021 20210823 23.08.2021 Inngående brev Informasjon og søknadsskjema for tilretteleggingsmidler ABLU-S STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4778/2021 20210823 23.08.2021 Inngående brev 188/310 Tilleggsopplysninger til rammesøknad Frode Thommassen EPHORTETYD
4794/2021 20210823 23.08.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
4793/2021 20210823 23.08.2021 Inngående brev Vedr. 202119592-4 - Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag - Høringsseminar 31. august 2021 - Påminning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4796/2021 20210823 23.08.2021 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer Tydal kommune - st. ref. (4422765404) Svanhild Fossum EPHORTETYD
4786/2021 20210823 23.08.2021 Inngående brev 189/2/25 Registrering av avløpsanlegg Jan Erik Foss EPHORTETYD
4789/2021 20210823 23.08.2021 Inngående brev 191/4/39 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig Sindre Gausen Løseth EPHORTETYD
4785/2021 20210823 23.08.2021 Inngående brev Vannmåleravlesning 2. halvlår 2021 Tove Olsen EPHORTETYD
4790/2021 20210823 23.08.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom 2021 BIL OG LANDBRUK AS EPHORTETYD
4775/2021 20210822 22.08.2021 Inngående brev Vannmåleravlesning 2. halvlår 2021 Elin Haug Reitan EPHORTETYD
4776/2021 20210822 22.08.2021 Inngående brev 189/23 Registrering av avløpsanlegg Vidar Johansen EPHORTETYD
4746/2021 20210820 20.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Mette O Vaarheim Aftret EPHORTETYD
4745/2021 20210820 20.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Kamilla Kjøsnes EPHORTETYD
4759/2021 20210820 20.08.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på legestilling Amer Mohmad EPHORTETYD
4762/2021 20210820 20.08.2021 Inngående brev 188/314 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - avkjørsel til eiendom 188/274 og 314 Paul Græsli EPHORTETYD
4768/2021 20210820 20.08.2021 Inngående brev Høringsbrev - Planprogram og innspillveileder for kommuneplanens arealdel 2024-2034, Selbu kommune SELBU KOMMUNE EPHORTETYD
4773/2021 20210820 20.08.2021 Utgående brev Bestilling av dokumenter Konsesjonskraft - Vedtak om tildeling 1978 - 1988 IKA Trøndelag EPHORTETYD
4755/2021 20210820 20.08.2021 Utgående brev 170/79 Oversendelse av tinglyst sammenslåing Arne Ingvald Soknes EPHORTETYD
4742/2021 20210820 20.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Ingeborg Renå EPHORTETYD
4774/2021 20210820 20.08.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4734/2021 20210820 20.08.2021 Utgående brev 170/104 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter KYLLO MASKIN AS EPHORTETYD
4750/2021 20210820 20.08.2021 Inngående brev 175/66 Høringsuttalelse fra Tydal kommune - dispensasjon oppføring gapahuk TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4751/2021 20210820 20.08.2021 Inngående brev 175/66 Høringsuttalelse fra Trafikksikkerhetsutvalget - dispensasjon oppføring av gapahuk Trafikksikkerhetsutvalget EPHORTETYD
4754/2021 20210820 20.08.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 169/2 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
4735/2021 20210820 20.08.2021 Utgående brev 172/148 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter KYLLO MASKIN AS EPHORTETYD
4760/2021 20210820 20.08.2021 Inngående brev 172/70 Tilbakemelding på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av anneks/ bod Lars Øyvind Berg EPHORTETYD
4763/2021 20210820 20.08.2021 Inngående brev Innsyn - Vedtak om tildeling av konsesjonskraft ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA EPHORTETYD
4761/2021 20210820 20.08.2021 Inngående brev Kjørebok for sesongen 2020/2021 Kristen Iversen EPHORTETYD
4765/2021 20210820 20.08.2021 Inngående brev 184/1 Søknad om tillatelse til tiltak - riving deler av bygg Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
4758/2021 20210820 20.08.2021 Utgående brev 170/79 Ettersendelse av dokumenter i forbindelse med sammenslåing Arne Ingvald Soknes EPHORTETYD
4743/2021 20210820 20.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Ingegerd Carina Svelmo EPHORTETYD
4757/2021 20210820 20.08.2021 Utgående brev 177/138 Oversendelse av matrikkelbrev - Sammenslåing Hans Chr Christoffersen EPHORTETYD
3949/2021 20210820 20.08.2021 Utgående brev For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger i henhold til reglement tar kommunen i bruk SMS-varsling Eiere av vannmålere EPHORTETYD
4747/2021 20210820 20.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Sina Renate Bergehaug Aas EPHORTETYD
4741/2021 20210820 20.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Julie Fremstad Nergård EPHORTETYD
2208/2015 20210819 19.08.2021 Utgående brev Henvendelse om fradeling av tomt PATRUSLI GAARD EPHORTETYD
4726/2021 20210819 19.08.2021 Inngående brev 174/2 Søknad om nydyrkingstilskudd Jo Vegard Hilmo EPHORTETYD
4578/2021 20210819 19.08.2021 Utgående brev 171/112/ Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Viveke Trønsdal EPHORTETYD
4632/2021 20210819 19.08.2021 Utgående brev 192/50 Svar på søknad om sanitærabonnement Helge Fossen EPHORTETYD
4685/2021 20210819 19.08.2021 Internt notat Arbeidsmøte med ungdomsrådet om ABSOLUTT Trøndelag Mona Moan Lien EPHORTETYD
4659/2021 20210819 19.08.2021 Utgående brev 175/1/14 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
4573/2021 20210819 19.08.2021 Utgående brev 171/6/1 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Jo Olav Trønsdal EPHORTETYD
4575/2021 20210819 19.08.2021 Utgående brev 171/6/18 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Einar Trønsdal EPHORTETYD
4366/2021 20210819 19.08.2021 Utgående brev 188/310 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig Harald Seljesæter EPHORTETYD
7116/2020 20210819 19.08.2021 Internt notat 189/7/1 - referat fra befaring - Nesjø båtutleie Hans Runar Sandnes Kojedal EPHORTETYD
4711/2021 20210819 19.08.2021 Utgående brev 189/24 Varsel om tilsyn spredt avløp John Karsten Bergh EPHORTETYD
4720/2021 20210819 19.08.2021 Inngående brev 188/307 Spørsmål vedr. endring av tidligere gitt tillatelse SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
4728/2021 20210819 19.08.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
4729/2021 20210819 19.08.2021 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Storekervegen 54 Axel William Wagenius EPHORTETYD
4715/2021 20210819 19.08.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 17.08.2021 - Egenandelstak HELFO EPHORTETYD
4716/2021 20210819 19.08.2021 Inngående brev Informasjon om tilskudd - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
4717/2021 20210819 19.08.2021 Utgående brev 172/149 Svar på klage ilagt gebyr fra Tydal kommune Bjørn Fremstad EPHORTETYD
4719/2021 20210819 19.08.2021 Utgående brev 190/62 Svar på søknad om sanitærabonnement John Olav Klingenberg Stokke EPHORTETYD
4721/2021 20210819 19.08.2021 Utgående brev 188/307 Svar på spørsmål om endring av gitt byggetillatelse SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
4657/2021 20210819 19.08.2021 Utgående brev 168/1/10 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
4714/2021 20210819 19.08.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 26 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
4725/2021 20210819 19.08.2021 Inngående brev 164/6 og 164/6/1 Deling av grunneiendom Bjørn Gabrielsen EPHORTETYD
4731/2021 20210819 19.08.2021 Utgående brev 175/66 Høring - dispensasjon fra reguleringsplan Ås sentrum TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4732/2021 20210819 19.08.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende resterende lønnsutbetaling Turid Dahlberg EPHORTETYD
4691/2021 20210819 19.08.2021 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Storekervegen 54 Axel William Wagenius EPHORTETYD
4684/2021 20210818 18.08.2021 Utgående brev Tilbakemelding på manglende oppfølging fra Værnesregionen forvaltningskontor Vertskommune Stjørdal ved kommunedirektør EPHORTETYD
4712/2021 20210818 18.08.2021 Inngående brev Høringssvar Værnesregionen_ forslag til endringer i pasientjournalloven Værnesregionen IT/Tydal kommune EPHORTETYD
4713/2021 20210818 18.08.2021 Inngående brev 189/26 Registrering av avløpsanlegg Grete Tegnander EPHORTETYD
4697/2021 20210818 18.08.2021 Inngående brev 175/49 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av verkstedsbygning BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
4698/2021 20210818 18.08.2021 Inngående brev 175/49 Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
4686/2021 20210818 18.08.2021 Inngående brev Databehandleravtale mellom kommuner og fylkeskommuner og Valgdirektoratet Valgdirektoratet EPHORTETYD
4694/2021 20210818 18.08.2021 Inngående brev Etterlyser svar på forespørsel om flytting av tomter Harald E Rotvold Waagan EPHORTETYD
4695/2021 20210818 18.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Stig Otto Rygh EPHORTETYD
4682/2021 20210818 18.08.2021 Utgående brev Svar på søknad om opptak Tydal kulturskole/musikk - ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4708/2021 20210818 18.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Veronika Lien Gulaker EPHORTETYD
4693/2021 20210818 18.08.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Ann T Unsgård Hjertmoen EPHORTETYD
4696/2021 20210818 18.08.2021 Inngående brev Signert databehandleravtale EVA Valgdirektoratet EPHORTETYD
4214/2021 20210817 17.08.2021 Internt notat Kvittering på innsendt høringssvar fra Tydal kommune Ingjerd Tuset EPHORTETYD
4658/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev Svar - oppsigelse av stilling Gunhild Moen EPHORTETYD
4660/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev Svar - søknad om permisjon Maja Horven EPHORTETYD
4655/2021 20210817 17.08.2021 Inngående brev 188/277 Merknad til nabovarsel Petter Arnstad EPHORTETYD
4630/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev 189/2/14 Varsel om tilsyn spredt avløp Einar Meedby EPHORTETYD
4606/2021 20210817 17.08.2021 Saksframlegg/innstilling 172/45 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av vedskjul/redskapsbod EPHORTETYD
4599/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev 172/224 Delegert vedtak - matrikkelføring Odd Ivar Wærness EPHORTETYD
4633/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev 189/2/16 Varsel om tilsyn spredt avløp Dyveke K Bjørgum Brodal EPHORTETYD
4638/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev 189/2/33 Varsel om tilsyn spredt avløp Per Arne Opem EPHORTETYD
4640/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev 189/2/4 Varsel om tilsyn spredt avløp Ola Gussiås EPHORTETYD
4664/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev Svar - søknad om permisjon Lena Heim Berggård EPHORTETYD
4628/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev 189/2/34 Varsel om tilsyn spredt avløp Sigbjørn Stokke EPHORTETYD
4634/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev vedrørende søknad på stilling Peder Holden Vullum EPHORTETYD
4635/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på stilling Morten Rønsberg EPHORTETYD
4676/2021 20210817 17.08.2021 Inngående brev 181/28 og 74 Grenseoppgang TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4677/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev Feilretting i matrikkelkartet Einar Aas m.fl. EPHORTETYD
4649/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev 189/29 Varsel om tilsyn spredt avløp Johan Sandberg EPHORTETYD
4650/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev 189/2/27 Varsel om tilsyn spredt avløp Anne Valstad-Aalmo EPHORTETYD
4651/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev 189/22 Varsel om tilsyn spredt avløp Clara Eva Grendstadbakk EPHORTETYD
4629/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev 189/2/1 Varsel om tilsyn spredt avløp Mimi Bruskeland Oust EPHORTETYD
4636/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev 189/23 Varsel om tilsyn spredt avløp Vidar Johansen EPHORTETYD
4637/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev 189/26 Varsel om tilsyn spredt avløp Grete Tegnander EPHORTETYD
4639/2021 20210817 17.08.2021 Utgående brev 189/2/3 Varsel om tilsyn spredt avløp Knut Ramo EPHORTETYD