eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7315/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Norwegian Fish Farms Tydal AS - svar på søknad om støtte fra Tydal kommune Næringsfond NORWEGIAN FISH FARMS TYDAL AS EPHORTETYD
7286/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Steerage - svar på søknad om støtte til innspilling Steerage v/Trym Græsli EPHORTETYD
7311/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Tilskudd Tydal kommune næringsfond - tilbakeføring SYLENE EIENDOM AS EPHORTETYD
7313/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Tilskudd næringsfond - tilbakebetaling STUGUDAL BEDRIFTSNETTVERK SA EPHORTETYD
7307/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tillsetting - Vikariat omsorgstjenesten Alexandra Zabel EPHORTETYD
7308/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat omsorgstjenesten Philippe Wahl EPHORTETYD
7310/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 982965810 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7312/2019 20191014 14.10.2019 Utgående brev Tilskudd Tydal kommune næringsfond - tilbakeføring NEATUN AS EPHORTETYD
7319/2019 20191014 14.10.2019 Inngående brev Avtaleforslag grunnrettigheter strømkabler - e-postutveksling DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
7305/2019 20191013 13.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat barnehage - st. ref. (4134806733) Linda Janninger EPHORTETYD
7288/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev E-postutveksling ang. rutiner søknad - BN entreprenør B.N. ENTREPENØR AS EPHORTETYD
7292/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 12.10.19 TYDAL KULTURFORUM EPHORTETYD
7301/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Ørjan Hilmo Øverås EPHORTETYD
7282/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev 177/152 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig Monica Aas Farbu EPHORTETYD
7293/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar på kjøkkenet ***** EPHORTETYD
7294/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Guri Gullbrekken EPHORTETYD
7295/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Else Kulseth EPHORTETYD
7297/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev 171/1 Samsvarserklæring EGGEN OG HOLDEN BYGG AS EPHORTETYD
7298/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Reguleringsplan Stuggusjøen - Stugudal sør, momenter til avklaring Berit Øian Kåsen og Kjell Kåsen EPHORTETYD
7279/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumenter REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
7284/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Forespørsel om å delta i spørreundersøkelse: Pasientsikkerhet hos samiske brukere av helse- og omsorgstjenesten Nord universitet EPHORTETYD
7235/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Anne Tove Paulsby EPHORTETYD
7246/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunalt stipend 2019/2020 Janne Kløften m.fl. EPHORTETYD
7285/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Stenging av matrikkelen og grunnboken foran årsskiftet 2019_2020 STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7299/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - Ny oppgave for kommunene i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7302/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Reguleringsplan Stugudal sør - ønske om å vurdere høringsuttalelser på nytt Kristin og Jomar Grytbakk EPHORTETYD
7303/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Varslingsplan for gravearbeider i Østby/Rønningsgjardet B.N. ENTREPENØR EPHORTETYD
7296/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev 177/10 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Båthus Ketil Nilsen EPHORTETYD
7270/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Angående henvendelse om å flytte til Tydal Bård Gregers Fjeldavli EPHORTETYD
7271/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev 168/2 Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
7255/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev 192/35 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Thomas Buxrud Ivar Buxrud EPHORTETYD
7227/2019 20191011 11.10.2019 Utgående brev Tydal kommunes idrettsstipend 2019 TYDAL IDRETTSRÅD EPHORTETYD
7197/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev 192/01 - Melding om delegert vedtak - Deling av grunneiendom An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
7256/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på dekning av utgifter til reanalyse vannprøver - Stugudal vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7226/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev 182/40 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte Laila Vikan Skjevik EPHORTETYD
7276/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev 182/1/1 Ny situasjonsplan TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7254/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Ph-verdier i analyseresultater - Ås- Aune vannverk - e-postrekke SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7261/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Innhenting av avgangselever fra grunnskolen skoleåret 2019-2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7262/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev CV med diverse vedlegg May Tonje Aas EPHORTETYD
7264/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Frank Sundal EPHORTETYD
7266/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Frank Sundal EPHORTETYD
7267/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev 188/86 Søknad om fritak for forbruk av vann og avløp Per Einar Sesseng m.fl. EPHORTETYD
7268/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - Fjellguiden i Tydal - ATV FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
7277/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur i Tydal kommune TELENOR NORGE AS EPHORTETYD
7257/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på dekning av utgifter til reanalyse vannprøver - Hilmo-Græsli vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7258/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på dekning av utgifter til reanalyse vannprøver -Ås-Aune vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7259/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Oppstartsbrev og prosjektplan - Salg av kommunal eiendom REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
7260/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt oppstartsbrev og liste over aktuelle dokumenter REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
7252/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Ph-verdier i analyseresultater - Stugudal vannverk - e-postrekke SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7253/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Ph-verdier i analyseresultater - Hilmo - Græsli vannverk - e-postrekke SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7265/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev 190/5/52 Nye reviderte tegninger Jakob Soldal EPHORTETYD
7272/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev 175/70 - 177/93 Rutiner og forberedelse med gravearbeid/arbeidsvarsling i kommunen BN ENTREPRENØR AS EPHORTETYD
7274/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev 177/16/22 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av anneks Egil Ryen Moe EPHORTETYD
7275/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger vedrørende oppføring av tilsynsbu FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7281/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om bolig/leilighet ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
7242/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vannmåleravlesning 2. halvår 2019 - (mottatt 07.10.2019) Magnar Stuesjø EPHORTETYD
7236/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tilgjengelige sykepleiere Vikteam EPHORTETYD
7228/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev 175/4 Spørsmål vedrørende oppføring av jakt- og fiskebu Bergstaden Bygg EPHORTETYD
7237/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev ***** ***** MEGLERHUSET NYLANDER AS EPHORTETYD
7225/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev 192/35 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Thomas Buxrud Ivar Buxrud EPHORTETYD
7215/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev 168/1 - Melding om delegert vedtak - fradeling av boligtomt Ivar Flakne EPHORTETYD
7229/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Korrigert analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 17.09.-24.09.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7230/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Korrigert analyseresultater Ås Aune vannverk- analyseperiode 17.09.-24.09.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7231/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Korrigert analyseresultater - Stugudal vannverk - analyseperiode 17.09.-24.09.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7249/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar oppvekst - st. ref. (4135161815) Liv Elin Bårdsgård Hårstad EPHORTETYD
7244/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Underskrevet informasjonssikkerhet- og taushetserklæring for midlertidig engasjerte - Bistå deltakere i HUNT Anniken Kløften EPHORTETYD
7240/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Endring av leiebeløp - Apple Ipad - avtale 37866-001 DNB BANK ASA EPHORTETYD
7241/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7243/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev 170/80 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte Edvin Margido Dahlø EPHORTETYD
7245/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Underskrevet informasjonssikkerhet- og taushetserklæring for midlertidig engasjerte - Bistå deltakere i HUNT Torhild Gullbrekken Aas EPHORTETYD
7248/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kart over vannområdene i Trøndelag. Manglende vedlegg til brev av 19.09.19 om oppnevning av representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7232/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for flytting av tilførselsvei Ivar Flakne EPHORTETYD
7233/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Anne Tove Paulsby EPHORTETYD
7234/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev 174/8 Kopi av brev - Svar på henvendelse vedrørende plassering av dunker INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7239/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Tydal dans EPHORTETYD
7118/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting ***** ***** Ingvill Alette Laugsand EPHORTETYD
7201/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Presentasjon av sykepleier AM DIRECT AS EPHORTETYD
7203/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Vedr. mindre endringer av reguleringsplan Rotåtjønna hyttefelt. Ingjald Åm EPHORTETYD
7117/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting ***** ***** Tora Gurine Hilmo EPHORTETYD
7200/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten FINANSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7204/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev 181/12 Søknad om ferdigattest BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTETYD
7206/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på studentplass Synne Dyrhaug EPHORTETYD
7208/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Oversendelse av foreløpig rapport etter tilsyn med helsetjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tydal kommune Tydal sykehjem FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7214/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av Skogfond, 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7216/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev 164/11 Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag - Fraråding- dispensasjon fra kommuneplanen - fradeling av boligtomt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7220/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Gunnar Svelmo EPHORTETYD
7202/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Anbefalinger om samarbeidsrutiner mellom fastleger og St. Olavs hospital - 27.06.2019 St. Olavs Hospital, Samhandlingsavdelingen EPHORTETYD
7211/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Påmelding opplevelseskurset - Tydal skisenter TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
7217/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev 168/2 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
7223/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev 171/6/13 Kjøp av tomt i øvlinglia hyttefelt Tove Iren Kaspersen EPHORTETYD
7198/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev 192/1/9 Egenerklæring om konsesjonsfrihet- Åge Tømmervold Åge Tømmervold EPHORTETYD
7173/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - vikariat omsorgstjenesten Alexandra Zabel EPHORTETYD
7174/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev 181/78 Søknad om reduksjon av avgifter for vann og avløp Idar Lyngen EPHORTETYD
7176/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Olav Kåre Lien EPHORTETYD
7171/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev 164/10 - Høring - Flytting av oppmålt tomt til ny lokalitet Laila Gravråkmo Bye EPHORTETYD
7172/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - vikariat omsorgstjenesten Philippe Wahl EPHORTETYD
7178/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Nasjonal spørreundersøkelse om helse og sykdom Nasjonalt senter for e-helseforskning EPHORTETYD
7196/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Storekervegen 52 MILANO PIZZA OG GRILL - AKCAY EPHORTETYD
7179/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Krav om lønnstilskudd - Gjennomført kurs - Demensomsorgen ABC Wanja Brandsfjell EPHORTETYD
7180/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Krav om lønnstilskudd - Gjennomført kurs Demensomsorgen ABC Signe Marie Lysholm EPHORTETYD
7181/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Krav om lønnstilskudd - Gjennomført kurs Demensomsorgen ABC Renate Mogård EPHORTETYD
7182/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Krav om lønnstilskudd - Gjennomført kurs Demensomsorgen ABC Mia Franzén EPHORTETYD
7183/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Krav om lønnstilskudd - Gjennomført kurs Demensomsorgen ABC Liv Kirsti Ekker EPHORTETYD
7184/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Krav om lønnstilskudd - Gjennomført kurs Demensomsorgen ABC Jenyfer Adonai Hallem EPHORTETYD
7185/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Krav om lønnstilskudd - Gjennomført kurs Demensomsorgen ABC Ann-Mari Garberg Iversen EPHORTETYD
7186/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev 188/32 og 188/70 Søknad om kartlegging av grense/rekvisisjon av oppmålingsforretning Hanne Kirsti Langseth m.fl. EPHORTETYD
7189/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Referat fra møte i implementeringsteam, 26.06.19. Selbu kommune EPHORTETYD
7194/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Svar på vandelsforespørsel - Tydal kulturforum TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
7193/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev 192/15 angåande faktura 030043873 Liv Haram EPHORTETYD
7195/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Anne Marie M Østby EPHORTETYD
7188/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
7192/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
7187/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
7191/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
7156/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev 168/1 Søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning Ivar Flakne EPHORTETYD
7158/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag politidistrikt - Vurdering av vandel TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
7153/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev 192/158 Søknad om utsettelse av betaling årsavgift vann og avløp Åge Tømmervold EPHORTETYD
7157/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning tilskudd opparbeidelse av skiløyper STUGUDAL FJELL EPHORTETYD
7159/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vurdering av vandel i forbindelse med skjenkebevilling Trøndelag politidistrikt EPHORTETYD
7164/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Olav Kåre Lien EPHORTETYD
7160/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Leie av kommunal hybel - Hybel nr. 2 Even Overskaug EPHORTETYD
7168/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev 164/35 og 164/10 Søknad om arealoverføring/Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved godkjenning Terje Hilmo m.fl. EPHORTETYD
7177/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Spørreundersøkelse om klima og beredskap VG EPHORTETYD
7149/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Sluttrapport - Trygghet i nærmiljøet SENTIO RESEARCH NORGE AS EPHORTETYD
7151/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Kopi av brev til Per Aune - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Ramsjøen Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan EPHORTETYD
7152/2019 20191004 04.10.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar på kjøkkenet ***** EPHORTETYD
7154/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Informasjon om endring av NMSK-forskrift - Kommunene får ansvar for tilskudd til skogsveger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7155/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Den Kulturelle Skolesekken (DKS) - Tildelingsbrev Tydal kommune, fordeling av spillemidler for skoleåret 2019-2020. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7150/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev 192/150 Søknad om utsettelse av betaling årsavgift vann og avløp Knut Samdal EPHORTETYD
7163/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Elisabeth Sætnan EPHORTETYD
7161/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Evelyn B. Kvello EPHORTETYD
7162/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Tove Storhaug EPHORTETYD
6841/2019 20191003 03.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av styrer, råd og utvalg EPHORTETYD
6836/2019 20191003 03.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av formannskap EPHORTETYD
6839/2019 20191003 03.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av representant til KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTETYD
6840/2019 20191003 03.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av utvalg for miljø og samfunn EPHORTETYD
7139/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Ketil Nilsen EPHORTETYD
6720/2019 20191003 03.10.2019 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 EPHORTETYD
7134/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Værnesregionen skatteoppkreverkontor - Tertialrapport for 2. tertial 2019 MALVIK KOMMUNE EPHORTETYD
7135/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
7140/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev 181/193 Henvendelse om mindre endringer Fred Berggård EPHORTETYD
7141/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev 181/193 Svar på henvendelse om mindre endring Fred Berggård EPHORTETYD
7142/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev Forespørsel om revidert søknad Fjellguiden EPHORTETYD
7143/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Tegninger og beskrivelse - tilsynsbu ved Bustvola Ivar Flakne EPHORTETYD
7144/2019 20191003 03.10.2019 Utgående brev 190/5/52 Svar på henvendelse om planbestemmelser Jakob Soldal EPHORTETYD
7145/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev 192/35 Søknad om utsettelse på forbruk vann/avløp Ivar Buxrud EPHORTETYD
7146/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydal kulturhus TYDAL SKYTTERLAG EPHORTETYD
7147/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Angående tilretteleggingstilskudd til Brekka Barnas Bygdetun GRÆSLI LARS EPHORTETYD
7129/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Spørsmål om snøscooteropplæring ABES TRAFIKKSKOLE AS EPHORTETYD
7131/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Forlengelse av avtale XN41465 Bertel O. Steen Trøndelag AS EPHORTETYD
7132/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Kommunekraft AS - Dramatisk forslag fra kraftskatteutvalget – Konsesjonskraftordningen foreslås avviklet KOMMUNEKRAFT AS EPHORTETYD
7138/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Ketil Nilsen EPHORTETYD
6837/2019 20191003 03.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av ordfører og varaordfører EPHORTETYD
6838/2019 20191003 03.10.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av kontrollutvalg EPHORTETYD
7121/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Erodering Essand ØSTBY-ESSAND GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
7123/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Påmelding opplevelseskurset - Paal Andre Foto Paal Andre Foto EPHORTETYD
7100/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Valg av representanter til representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter IKS NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS EPHORTETYD
7101/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Høring av forskrift om prosjektstøtte til nasjonale minoriteter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7102/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar oppvekst - st. ref. (4135161815) Stine Henriette Sannan Gartland EPHORTETYD
7103/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev 176/2 Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag Dispensasjon fra kommuneplan - etablering av gang- og sykkelsti FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7122/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev 182/1/1 Situasjonsplan TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7125/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet ***** EPHORTETYD
7127/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev 192/01 Søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
7104/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Innovasjonsbarometeret 2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
7119/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Einar Trønsdal EPHORTETYD
7120/2019 20191002 02.10.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Einar Trønsdal EPHORTETYD
7098/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Egenmeldt sykefravær 3. kvartal - Tydal kommunale barnehage STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
7099/2019 20191002 02.10.2019 Inngående brev Innvilget søknad om økt kommunal ramme - SMIL - midler 2019 - Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7090/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Databehandleravtaler for signering NAV Trøndelag EPHORTETYD
7046/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Selskapskontroll - tilbakemelding fra Innherred Renovasjon IKS INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7080/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd for trafikksikkerhetstiltak i 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7093/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Kopi av brev sendt Miljødirektoratet Klage - Avslag på søknad om skadefellingsløyve på 1 bjørn i Holtålen kommune HOLTÅLEN KOMMUNE EPHORTETYD
7094/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar oppvekst - st. ref. (4135161815) Ruth Kristin Engen EPHORTETYD
7065/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Påminnelse Valg til KS KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
7069/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om idrettsstipend 2019 Kasper Østby EPHORTETYD
7071/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte til innspilling Steerage v/Trym Græsli EPHORTETYD
7095/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat barnehage - st. ref. (4134806733) Maria Ellefsen EPHORTETYD
7055/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Anonym EPHORTETYD
7064/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Presentasjon av sykepleier AM DIRECT AS EPHORTETYD
7056/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Anonym EPHORTETYD
7029/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev 172/219 Egenerklæring av konsesjonsfrihet - Bjørn Fremstad Bjørn Fremstad EPHORTETYD
7032/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Revisjon Midt-Norge SA 2018 - 2019 - Revisjon Midt Norge EPHORTETYD
7042/2019 20191001 01.10.2019 Saksframlegg/innstilling Støtte til TV-aksjonen 2019 EPHORTETYD
7047/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Navnesak 2019/236 - Skrivemåte gårdsnavn i Gressli, Tydal kommune SPRÅKRÅDET EPHORTETYD
7049/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Leie av kommunal hybel - Hybel nr. 2 Even Overskaug EPHORTETYD
7050/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Fastsettelse av ny lønn Fred Kåre Fremo EPHORTETYD
7052/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Viktig informasjon til alle folkevalgte KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
7053/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Signert avtale om kjøp av legetjenester til Selbu kommune 2019-2020 Sektorsjef helse og sosial Selbu kommune - Ragnhild Weche Kvål EPHORTETYD
7058/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Varsel om planoppstart og høring av planprogram - Klima og energiplan, Tydal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7059/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar oppvekst - st. ref. (4135161815) Maja Grytbakk Kulmo EPHORTETYD
7060/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev 188/170 Uttalelse fra fylkesmannen i Trøndelag - Dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av bygg over gatekjøkken FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7068/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om idrettsstipend 2019 Tydal MK EPHORTETYD
7043/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev 3. kvartal rapport fra Naboer AB Naboer AB EPHORTETYD
7044/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
7045/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
7033/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Kompensasjon for møtevirksomhet Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
7062/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Informasjon om den nye kommuneloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7063/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk er lansert UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
7066/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev 182/1/27 melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Arve Sivertsen EPHORTETYD
7067/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Støtteordning for etablering av ladepunkt for elbil i kommunene i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7083/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt stipend til ungdom under utdanning Janne Kløften EPHORTETYD
7086/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt stipend til ungdom under utdanning Kamilla Kjøsnes EPHORTETYD
7091/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning TYDAL KULTURFORUM EPHORTETYD
7007/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev Oversendelse av høringsinnspill, navnesak 2019/236 - Høring skrivemåte gardsnavn i Gressli STATENS KARTVERK EPHORTETYD
6945/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev 188/82 Svar på søknad om sanitærabonnement Gro Frost Jørgensen EPHORTETYD
6948/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev 188/296 Svar på søknad om sanitærabonnement John Inge Sørensen EPHORTETYD
6949/2019 20191001 01.10.2019 Utgående brev 188/262 Svar på søknad om sanitærabonnement Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
7017/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Ph-analyse - avvikende resultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7019/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Ph-analyse - avvikende resultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7021/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Ph-analyse - avvikende resultater SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6810/2019 20190930 30.09.2019 Saksframlegg/innstilling Lokal forskrift om feiing og tilsyn EPHORTETYD
5067/2019 20190930 30.09.2019 Saksframlegg/innstilling Ny selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS. EPHORTETYD
7028/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Kartlegging av kulturlokaler Kulturalliansen EPHORTETYD
7001/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Resultat etter lokale forhandlinger 2019 Unni Veiseth EPHORTETYD
7002/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Resultat etter lokale forhandlinger 2019 Elin Mikalsen EPHORTETYD
7003/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Resultat etter lokale forhandlinger 2019 Elin Skrødal EPHORTETYD
7004/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Resultat etter lokale forhandlinger 2019 Hege Kløften EPHORTETYD
7005/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Resultat etter lokale forhandlinger 2019 Edel Kleiven EPHORTETYD
7006/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Resultat etter lokale forhandlinger 2019 Egil Steinar Slind EPHORTETYD
7009/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Resultat etter lokale forhandlinger 2019 Arne Rokkones EPHORTETYD
7010/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Resultat etter lokale forhandlinger 2019 Per Ingebrikt Græsli EPHORTETYD
7011/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Resultat etter lokale forhandlinger 2019 Kristin Grytbakk EPHORTETYD
7012/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Resultat etter lokale forhandlinger 2019 Lars Patric Franzén EPHORTETYD
7013/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Muligheter for tilflytting til Tydal kommune Bård Gregers Fjeldavli EPHORTETYD
7014/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Resultat etter lokale forhandlinger 2019 Ingeborg Margrethe Einum EPHORTETYD
7018/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat barnehage - st. ref. (4134806733) Ingrid Borseth Saasen EPHORTETYD
7022/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Oppstartsbrev og prosjektplan for undersøkelsen "Salg av kommunal eiendom" REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
7040/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev 188/2/38 Søknad om tillatelse i ett trinn - Riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTETYD
7030/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev 191/1/3 Spørsmål vedrørende bygging av tilbygg på hytte Kari Marianne Storli EPHORTETYD
7034/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Elisabeth Valio Sætnan EPHORTETYD
7037/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt stipend til ungdom under utdanning Ruben Kroken Rokkones EPHORTETYD
7036/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt stipend til ungdom under utdanning Maria Horven EPHORTETYD
7038/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt stipend til ungdom under utdanning Maria Holden Eggen EPHORTETYD
7035/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Svanhild Rønning Fossum EPHORTETYD
6747/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Svar på krav om lønnsøkning Linda Marie Sandøy EPHORTETYD
6670/2019 20190930 30.09.2019 Saksframlegg/innstilling Norwegian Fish Farms Tydal AS - svar på søknad om støtte fra Tydal kommune Næringsfond EPHORTETYD
6672/2019 20190930 30.09.2019 Saksframlegg/innstilling Stugudal lagerutleie - svar på søknad om tilskudd fra Tydal kommunes næringsfond EPHORTETYD
7025/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Høring om forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven - deling av tilskuddsordningen mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7000/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Resultat etter lokale forhandlinger John Inge Sirum EPHORTETYD
7016/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Thor Harald Bjørkvoll EPHORTETYD
7023/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Alminnelig høring - forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7027/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev 790899.doc KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7008/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev Resultat etter lokale forhandlinger 2019 Grete Sandvik Græsli EPHORTETYD
7015/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Thor Harald Bjørkvoll EPHORTETYD
7026/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Eiermøte i TrønderEnergi AS 1. november og 11. november 2019 TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
6975/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev 189/45 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tove Christin Brandtzæg Tove Christin Brandtzæg EPHORTETYD
6993/2019 20190930 30.09.2019 Utgående brev 188/3 - Oversendelse av høringsinnspill - Mindre endringer av reguleringsplan Rotåtjønna GEOTYDAL AS EPHORTETYD
6999/2019 20190928 28.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat barnehage - st. ref. (4134806733) Veronika Gulaker EPHORTETYD
6972/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Ledig personell - sykepleiere AM DIRECT AS EPHORTETYD
6994/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Astrid Østby Eggen EPHORTETYD
6995/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Astrid Østby Eggen EPHORTETYD
6998/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Anonym EPHORTETYD
6980/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev 188/36 Klage på vedtak om årsgebyr på vann og avløp Ingvald Strømmen EPHORTETYD
6986/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Høring om miljø og helse i barnehager og skoler HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6976/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Høring på skoleruta for skoleåret 20221-2022 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6977/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev 176/2 Høringsuttalelse fra Saanti Sijte om søknad om dispensasjon for etablering av gang og sykkelsti ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
6988/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd for år 4-2018 TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
6967/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev 177/10 Søknad om igangsettingstillatelse - oppføring av båthus (ettersending av dokumentasjon) Ketil Nilsen EPHORTETYD
6968/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Høringsuttalelse fra Per Ingebrikt Græsli m/flere til skrivemåte gårdsnavn for gårdsnummer 165-167 i Gressli Per Ingebrikt Græsli m.fl. EPHORTETYD
6969/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Underskrevet avtale om Helseundersøkelsen i Trøndelag - NTNU og HUNT NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU EPHORTETYD
6971/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6996/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Anonym EPHORTETYD
6960/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Underskrevet avtale om konsekvensutredning av snøskuterløype mellom Ås-Nesjøen (Ti 10 og H4) - Plankontoret PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU EPHORTETYD
6962/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev 189/45 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tove Christin Brandtzæg Tove Christin Brandtzæg EPHORTETYD
6963/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Stine S Fillingsnes EPHORTETYD
6964/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Underskrevet databrukeravtale for ansatte i Værnesregionen Stine S Fillingsnes EPHORTETYD
6965/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av midler - rydding av Pilgrimsled TYDAL IL EPHORTETYD
6983/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Kartlegging av utstyrssentraler Rambøll Management Consulting EPHORTETYD
6966/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av midler fra omdømmefondet TYDAL IL EPHORTETYD
6970/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark §5c i nasjonal forskrift Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
6973/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra Turid Aasheim og Petter Arnstad - Mindre endringer av reguleringsplan Rotåtjønna Turid Aasheim m.fl. EPHORTETYD
6981/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev 192/35 Klage på kommunale avgifter Ivar Buxrud EPHORTETYD
6987/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om motorferdsel i utmark Per Morset EPHORTETYD
6989/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev 1691/1 Motsvar til klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ny turisthytte ved Ramsjøen NY VERSJON TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
6990/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - vikar på kjøkkenet Ann-Kristin Vattøy EPHORTETYD
6991/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Skrivemåte for gnr. 165-67 i Græsli Harald Græsli m.fl. EPHORTETYD
6908/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev 174/45 - Svar på ønske om fortetting av hyttefelt Tor Ole Rønning EPHORTETYD
6940/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Renteregulering for lån 20170083 KOMMUNALBANKEN AS EPHORTETYD
6938/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6937/2019 20190926 26.09.2019 Utgående brev Landsomfattende tilsyn (LOT) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6947/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev 188/100 Søknad om forlengelse av adkomstvei Snorre Dalslåen m.fl. EPHORTETYD
6935/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Påmelding til opplevelseskurs - Tydalsfestivalen AS TYDALSFESTIVALEN AS EPHORTETYD
6942/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Påminnelse om svar på undersøkelse om kommunens friluftslivstilbud FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND EPHORTETYD
6943/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Protokoll fra Midt-Trøndelag regionråd 25.09.2019 Midt-Trøndelag Regionråd EPHORTETYD
6925/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTETYD
6926/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - vikar på kjøkken/vaskeri Anne Marie Mjåland Østby EPHORTETYD
6927/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar kjøkken/vaskeri Anita Aftret EPHORTETYD
6928/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Ane Marie Dahlen EPHORTETYD
6929/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Underskrevet databrukeravtale for ansatte i Værnesregionen Ane Marie Dahlen EPHORTETYD
6930/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar på kjøkkenet Nora Kløften EPHORTETYD
6941/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt stipend til ungdom under utdanning Trym Græsli EPHORTETYD
6946/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Valg av medlemmer til representantskapet i Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
6936/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Påmelding til opplevelseskurs - Tydal næringsforening TYDAL NÆRINGSFORENING EPHORTETYD
6939/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Jobbsøknad - Tilkallingsvikar oppvekst Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
6950/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Regional plan for kulturminner - planprogram på høring - frist 31.12.2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6922/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6918/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
6893/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar barnehagen Linda Theresia Janninger EPHORTETYD
6919/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
6806/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev 182/1/10 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Erik Midelfart EPHORTETYD
6842/2019 20190925 25.09.2019 Internt notat Tertialrapport - 2. tertialrapport pr. 31.08.19 Ingjerd Tuset m.fl. EPHORTETYD
6811/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev 164/11 Høring - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt Heidi Kirknes m.fl. EPHORTETYD
6852/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev 169/27 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Randi Merete Ulstad EPHORTETYD
6915/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Gunnar Svelmo EPHORTETYD
6923/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6756/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev 181/78 Svar på henvendelse om redusering av avgifter for vann og avløp Idar Lyngen EPHORTETYD
6911/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
6902/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - vikar på kjøkken/vaskeri Anne Marie M. Østby EPHORTETYD
6849/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Intensjon om videre samarbeid om e-byggesak STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT v. Tore Rømo EPHORTETYD
6913/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - Ås-Aune vannverk - analyseperiode 17.09.-24.09.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6914/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Analyseresultater -Stugudal vannverk- analyseperiode 17.09.-24.09.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6910/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
6912/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 17.09.-24.09.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6920/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikar oppvekst - st. ref. (4135161815) Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
6904/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - vikar på kjøkkenet Ann-Kristin Vattøy EPHORTETYD
6901/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar kjøkken/vaskeri Anita Aftret EPHORTETYD
6917/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev 177/152 Egenerklæring for selvbygger Monica Aas Farbu EPHORTETYD
6881/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Møtereferat 20.09.2019 - Oppstartsmøte konsekvensanalyse av snøscootertrase H4 og Ti10 i Tydal kommune PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU EPHORTETYD
6886/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Innspill til arbeidet med kommunal planstrategi FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6888/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Kopi av forkynning dokument - sak 18-065933SKJ-JTRS Aune østre Sør-Trøndelag Jordskifterett EPHORTETYD
6896/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lån nummer343625 Lindorf låneadministrasjon EPHORTETYD
6899/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev 164/11 Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6866/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Anonym EPHORTETYD
6882/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev 181/184 Klage på vedtak 220919 TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6887/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei Knut Arild Græsli EPHORTETYD
6900/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - Sylan landskapsvernområde - tillatelse til bygging av liten platting ved hytte i Pilråa FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6868/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Vedrørende valg av kontrollutvalg KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
6869/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Høringsinnspill fra Trond Engan Strand & Lisa Fossbakken - Sylsjøvegen 268. Trond Engan Strand m.fl. EPHORTETYD
6870/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Marit Elvedal EPHORTETYD
6873/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
6874/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Underskrevet midlertidig tilsetting - vikar på tilkalling Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
6876/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev 174/42 Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Reinert Aas EPHORTETYD
6878/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev 188/3 Kommentar til - Høring - Mindre endringer av reguleringsplan Rotåtjønna, tomt 20, 22, 24 og 25 - planID: 16652016001 Marthe Møsth Johansen m.fl. EPHORTETYD
6889/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
6879/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Anonym EPHORTETYD
6897/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Lånedokumenter Lindorff EPHORTETYD
6871/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Marit Elvedal EPHORTETYD
6883/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Sarjana KC EPHORTETYD
6885/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
6867/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Anonym EPHORTETYD
6877/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev 190/5/52 Nabovarsel Tillegg Jakob Soldal EPHORTETYD
6880/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Anonym EPHORTETYD
6895/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Budsjettforslag 2020 for Tydal sokn TYDAL SOKN EPHORTETYD
6903/2019 20190924 24.09.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt stipend til ungdom under utdanning Synne Dyrhaug EPHORTETYD
6875/2019 20190924 24.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
6714/2019 20190923 23.09.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskudd 2019 - Gla`dans EPHORTETYD
6854/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Einar Trønsdal EPHORTETYD
6861/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
6769/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Oversendelse av høringsinnspill til planlegger GeoTydal AS EPHORTETYD
6853/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Gjennomføring av nasjonale prøver 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6851/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Tore Konrad Sehm EPHORTETYD
6674/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev 191/1/21 Svar på søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra hytte Jonny Andersen EPHORTETYD
6673/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev 182/1/1 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte Robert Michael Mulelid EPHORTETYD
6850/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Tore Konrad Sehm EPHORTETYD
6855/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Einar Trønsdal EPHORTETYD
6848/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Ledig personell - sykepleiere Helseleverandøren EPHORTETYD
6859/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Oppstart av navnesak Gresslia-Gresli i Tydal kommune Odd Erik Aas m.fl. EPHORTETYD
6865/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat barnehage - st. ref. (4134806733) Emina Ilic EPHORTETYD
6845/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2015-2019 - KU-sak 19/19 til kommunestyret KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
6846/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Analyseresultater råvann reservekilde - analyseperiode 17.09.-20.09.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6847/2019 20190923 23.09.2019 Inngående brev Midlertidig rapport - Stugudal vannverk - analyseperiode 17.09.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6856/2019 20190923 23.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
6687/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev 168/1 Svar på søknad om dispensasjon for bygging av adkomstveger i Trøen hyttefelt Odd Ivar Flakne m.fl. EPHORTETYD
6684/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev 164/1 Svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nettstasjon DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
6680/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev 177/16 Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av veg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
6777/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Risiko og sårbarhetsanalyse for legetjenesten/medisinsk beredskap i Tydal kommune - knyttet til utleie av lege til Selbu kommune. Samhandlingsavdelingen ved St. Olavs Hospital ved Tor Åm m.fl. EPHORTETYD
6771/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om tiltak i landbruket Marthe Rønning Græsli m.fl. EPHORTETYD
6826/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev 169/27 Vannmålermelding - Randi Ulstad O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
6676/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev 188/36 Svar på søknad om utsettelse av beregning av årsgebyrer vann og avløp Ingvald Strømmen EPHORTETYD
6832/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Møteprotokoll Kontrollutvalget 19.09.2019 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
6835/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Endringer i forskriftsfestede kliniske læringsmål for leger i spesialisering del 1 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
6813/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Underskrevet databehandleravtale - Conexus AS CONEXUS AS EPHORTETYD
6814/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev 188/296 Søknad om sanitærabonnement John Inge Sørensen EPHORTETYD
6815/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev 177/10 Merknad ang. byggesøknad/melding om oppføring av båtnaust på tomt 8 i Nøsteråa friluftsområde (Essand-allmenningen) Frank Sundal m.fl. EPHORTETYD
6827/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Ettersending - dialogmøte om fremtiden kollektivtilbud i regionene fra august 2021 Midt-Trøndelag Regionråd EPHORTETYD
6732/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Svar på spørsmål angående ansettelse av fysioterapeut Lisa Vieux EPHORTETYD
6223/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om opptak i Tydal kulturskole ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
6831/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** EPHORTETYD
6834/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev 188/168 - Foreløpig svar på byggesøknad Joar Atle Håve EPHORTETYD
6807/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Tydal IL - svar på søknad om tilskudd til terrengløp TYDAL IL EPHORTETYD
6808/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Innkalling til regionrådsmøte i Midt-Trøndelag regionråd 25.09.2019 Midt-Trøndelag Regionråd EPHORTETYD
6793/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev 174/2 - Svar på deling av grunneiendom - Åsvollen Einar Aas EPHORTETYD
6794/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Tydal ungdomsråd - svar på søknad om tilskudd til "E-spællkvælj" TYDAL KOMMUNE UNGDOMSRÅDET m.fl. EPHORTETYD
6829/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Nytt tilbud på konsekvensutredning snøscooterløyper PLANKONTORET FOR OPPDAL OG RENNEBU EPHORTETYD
6797/2019 20190920 20.09.2019 Utgående brev Studio 705 - svar på søknad om økonomisk støtte i forbindelse med utstilling STUDIO 705 V/MERETE LIEN EPHORTETYD
6824/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Innhenting av inntektsopplysninger NAV Scanning EPHORTETYD
6833/2019 20190920 20.09.2019 Inngående brev Tilsvar på klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ny turisthytte ved Ramsjøen - Ny versjon TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
6790/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev 188/170 Uttalelse fra Statens vegvesen- Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Stugudal sentrum - bygg over gatekjøkken STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
6798/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev 188/3 Uttalelse fra Aksel Olav Fossbakken - Mindre endring av reguleringsplan Rotåtjønna hyttefelt Karl Olav Fossbakken EPHORTETYD
6799/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Påmelding til Opplevelseskurs - Moheim Camping MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
6796/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte i forbindelse med utstilling STUDIO 705 V/MERETE LIEN EPHORTETYD
6785/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Tydal ungdomsråd - søknad om tilskudd til "E-spællkvælj" Tydalsvukku 2019 TYDAL KOMMUNE UNGDOMSRÅDET EPHORTETYD
6786/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Registrering som utdanningsvirksomhet for spesialiteten HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
6787/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Opphør av videreutdanning Silje Græsli EPHORTETYD
6789/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Lønnskrav ***** EPHORTETYD
6791/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak HELFO EPHORTETYD
6778/2019 20190919 19.09.2019 Utgående brev 176/5 Søknad om konsesjon på erverv av faste eiendom Sigurd Robak Bjørgo EPHORTETYD
6760/2019 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn, Gammelvegen 17 Nettavisen EPHORTETYD
6804/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Uttalelse til melding om planoppstart og høring av planprogram. Klima- og energiplan forTydal kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
6801/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Oppnevning av representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6800/2019 20190919 19.09.2019 Inngående brev Påmelding til Opplevelseskurs - Tydal kommune TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
6773/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev 188/170 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om oppføring av bygg over gatekjøkken TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6774/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Databehandleravtale for signering - Innføring av Websak - ny saks- og arkivløsning for administrative saker i NAV NAV TRØNDELAG EPHORTETYD
6776/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev 176/2 Sametingets uttalelse - Etablering av tur- og sykkelsti, Tydal kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
6781/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Avtale vedrørende kommunens hytteområde i Øvlinglia med Jørgen Lysholm Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
6782/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev 192/123 og 192/124 Søknad om grensejustering Odd Håvard Morset EPHORTETYD
6761/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Påmelding til Opplevelseskurs - Patrusli Gaard PATRUSLI GAARD ATLE ODDBJØRN AAS EPHORTETYD
6652/2019 20190918 18.09.2019 Internt notat 188/6 og 188/170 - Kunngjøring, varsel om planoppstart - Moheim camping Berit da Silva EPHORTETYD
6764/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Anonym EPHORTETYD
6766/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Anonym EPHORTETYD
6696/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev 188/36 og 188/154 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for anneks/badstu Ingvald Strømmen EPHORTETYD
6772/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Boligtilskudd og BPA SAFO Trøndelag EPHORTETYD
6762/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Revidert søknad om midler fra Fiskefondet for Essand og Stugusjø FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
6758/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev 192/150 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
6759/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev 192/158 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
6755/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Orientering om VikTeam bistår norske kommuner med helsepersonell Vik team EPHORTETYD
6753/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Bestilling innsyn Gammelvegen 17 Nettavisen EPHORTETYD
6757/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Anonym EPHORTETYD
6780/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Anonym EPHORTETYD
6783/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev 164/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt fra eiendommen Hilmohaugen Laila B Selboe Dyrhaug m.fl. EPHORTETYD
6752/2019 20190918 18.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
6770/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 16.09.2019 for allmennlege (vedtaksnr. 10000652049981V01) HELFO EPHORTETYD
6767/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6768/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Ledige sykepleiere AM DIRECT AS EPHORTETYD
6775/2019 20190918 18.09.2019 Inngående brev Vannmåleravlesning 2. halvår 2019 Ove Johan Winum EPHORTETYD
6365/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Melding om planoppstart og høring av planprogram - Klima- og energiplan, Tydal kommune FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
6740/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
6750/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vurdering av vandel Politiet EPHORTETYD
6741/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
6748/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på krav om lønnsøkning ***** EPHORTETYD
6751/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Bekreftelse på oppsigelse av Nasjonal tjenestekatalog Kommuneforlaget AS EPHORTETYD
6733/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev 182/1/10 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Erik Midelfart EPHORTETYD
6734/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på krav om lønnsøkning ***** EPHORTETYD
6744/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på krav om lønnsøkning ***** EPHORTETYD
6745/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på krav om lønnsøkning ***** EPHORTETYD
6746/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på krav om lønnsøkning ***** EPHORTETYD
6719/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Spørsmål om dispensasjon om snøscooteropplæring ABES TRAFIKKSKOLE AS EPHORTETYD
6730/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - teknikk og miljø Ove Brynhildsvoll EPHORTETYD
6731/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd for år 4 - 2018 TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
6713/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om kulturmidler fra Tydal kommune 2019 TYDAL 4H m.fl. EPHORTETYD
6715/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev 188/262 Søknad om sanitærabonnement Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
6721/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om lønnsøkning i forbindelse med utdanning Karianne Alseth EPHORTETYD
6722/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev 188/296 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
6736/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev 188/6 og 188/170 Tilbakemelding på varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Moheim Camping i Tydal kommune STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
6742/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på krav om lønnsøkning ***** EPHORTETYD
6709/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev 181/184 Svar på klage kommunale avgifter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6711/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Jo Vegard Hilmo - Svar på søknad om tilskudd til ombygging av driftsbygning Jo Vegard Hilmo EPHORTETYD
6717/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Anonym EPHORTETYD
6718/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Anonym EPHORTETYD
6723/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev 169/64 Vannmålermelding - Tydal skytterlag TYDAL SKYTTERLAG EPHORTETYD
6725/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev 173/26 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Ragnhild Hjertmoen EPHORTETYD
6728/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev 169/64 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding TYDAL SKYTTERLAG EPHORTETYD
6729/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om inn på tunet - tjenester Jensgården - Inn på tunet EPHORTETYD
6738/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Betilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
6739/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
6743/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
6712/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Foreløpig godtgjøring av interkommunalt skadefellingslag - felling og fellingsforsøk på bjørn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6716/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om idrettsstipend 2019 TYDAL SKYTTERLAG EPHORTETYD
6700/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - teknikk og miljø Ove Brynhildsvoll EPHORTETYD
6701/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Åpen søknad som medarbeider innen helse og omsorg / Heltid, deltid og tilkallings vikar Christian Engwer EPHORTETYD
6703/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Milano pizza grill - Søknad om skjenkebevilling ROMA PIZZA OG GRILL AKCAY EPHORTETYD
6704/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om lønnstillegg for videreutdanning Svein Erik Unsgård EPHORTETYD
6697/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Åpen søknad på ansettelse som sykepleier / som 80 % stilling Philippe Wahl EPHORTETYD
6698/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Åpen søknad på ansettelse som sykepleier / 100% stilling Alexandra Zabel EPHORTETYD
6699/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Åpen søknad på stilling som sykepleier Ines Engwer EPHORTETYD
6669/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar på kjøkkenet Nora Klølften EPHORTETYD
6688/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Driftsbudsjett 2019 - 2023 Berit og Kjell Kåsen EPHORTETYD
6693/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Lønnskrav 2019 ***** EPHORTETYD
6663/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev 192/144 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ingvild Gullvåg Wiig Ingvild Gullvåg Wiig m.fl. EPHORTETYD
6671/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Norwegian Fish Farms Tydal AS - foreløpig svar på søknad om støtte fra Tydal kommune næringsfond NORWEGIAN FISH FARMS TYDAL AS EPHORTETYD
6685/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev 170/52 Bekreftelse på annullering av søknad om utslippstillatelse Mona Kjelstad Futtrup EPHORTETYD
6706/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Lønnskrav etter hovedtariffavtalens kap. 5 2019 ***** EPHORTETYD
6682/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - §5c i nasjonal forskrift - Per Aune Per Aune EPHORTETYD
6702/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vannprøver badeplasser, august 2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
6694/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Ny viltforskrift åpner for misbruk og lovstridig behandling og felling av dyr Jenny Rolnes - Dyrenes røst EPHORTETYD
6675/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vannmåleravlesning 2. halvår 2019 Arnfinn Hoås EPHORTETYD
6633/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev 188/40 Svar på melding om bygning som er unntatt fra søknadsplikt Karl-Henrik Linder EPHORTETYD
6639/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev 191/1/4 Svar på melding om bygning som er unntatt fra søknadsplikt Ivar Berg EPHORTETYD
6640/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev 164/10 Svar på melding om tilbygg som er unntatt fra søknadsplikt Gunn Hilmo EPHORTETYD
6677/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vannmåleravlesning 2. halvår 2019 Oddvar Kristian Nergård EPHORTETYD
6592/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Boligsosiale planer i Tydal kommune SAFO Trøndelag v/Kristian Lian EPHORTETYD
6594/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev 176/3 og 186/1 - Svar på klage på vedtak -Reguleringsplan for Patrusli gård PATRUSLI GAARD m.fl. EPHORTETYD
6695/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Lønnskrav fra Utdanningsforbundet ***** EPHORTETYD
6478/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev 188/170 Høring - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Stugudal sentrum - bygg over gatekjøkken TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTETYD
6705/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** EPHORTETYD
6707/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev N.K.S Veiledningssenter for pårørende -Søknad om tilskudd i budsjettåret 2019-2020 N.K.S. VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I MIDT-NORGE AS EPHORTETYD
6596/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev 171/5 - Svar på flytting av tomt 4 i Molia hytteområde GEOTYDAL AS m.fl. EPHORTETYD
6466/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev 182/1/1 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6473/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev 190/60 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig og garasje Frode Steinar B. Hansen EPHORTETYD
6471/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - vikar på tilkalling Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
6419/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Lønnstillegg for lærlingeansvar Mia Franzén EPHORTETYD
6642/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Lønnskrav etter hovedtariffavtalens kap. 5 for 2019 ***** EPHORTETYD
6647/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
6651/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Lønnskrav ***** EPHORTETYD
6650/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 188/6 og 188//170 Varsel om oppstart - reguleringsplan Moheim camping GEOTYDAL AS EPHORTETYD
6664/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 170/52 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte Mona Kjeldstad Futtrup EPHORTETYD
6666/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 181/141 Ny revidert søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg bolig Stian Aspen EPHORTETYD
6644/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Primærhelseteam - Invitasjon til å delta i utvidelse av pilotprosjekt HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
6646/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 06.09.2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6654/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vannmåleravlesning 2. halvår 2019 - Målenr. 16732590 Thine Dagrunn Sivertsen EPHORTETYD