eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3468/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev 175/81 Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bygg i laftet tømmer TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
3442/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Sesonginfluensavaksine Flaud Tetra for sesongen 2021/2022 til beboere i sykehjem FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
3473/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Vedr. 21-04736-5 - Varsel om undersøkelsesarbeider etter mineralloven § 18 i området Kjøli i Holtålen og Tydal kommuner, Trøndelag fylke. Undersøker: EMX Norwegian Service AS DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTETYD
3474/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Vedr. 21-04736-6 - Varsel om undersøkelsesarbeider etter mineralloven § 18 i området Kjøli i Holtålen og Tydal kommuner, Trøndelag fylke. Undersøker: Norra Metals 1 AS DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTETYD
3472/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Vedr. 21-04736-4 - Varsel om undersøkelsesarbeider etter mineralloven § 18 i området Kjøli i Holtålen og Tydal kommuner, Trøndelag fylke. Undersøker: Eurasian Minerals Sweden AB DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTETYD
3462/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Endringer i IWMAC avtalen - for sikker fremtid - Tydalshallen IWMAC AS EPHORTETYD
3441/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Vedrørende ny rammeavtale for varer/tømrer- og snekkerarbeid SELBU KOMMUNE EPHORTETYD
3443/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Signerte avtaler om aktivitetstilbud i sommerskole - Patrusli Gaard PATRUSLI GAARD ATLE ODDBJØRN AAS EPHORTETYD
3085/2021 20210611 11.06.2021 Utgående brev 166/4 Melding om delegert vedtak - tillatelse til riving av hytte Ola Morten Græsli EPHORTETYD
3438/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av tilbygg til bolig nærmere enn 100 meter fra Stuggusjøen - Tydal 185/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3444/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Vedr. 202118500-3 - Tydal kommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 186/1 Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
3281/2021 20210611 11.06.2021 Utgående brev Fordeling løypetilskudd 2021 Græsli idrettslag v/Arvid Magnar Græsli m.fl. EPHORTETYD
3460/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Renteendring for lån 8317.55.88232 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
3308/2021 20210611 11.06.2021 Utgående brev 191/4/47 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig BERGSTADEN BYGG AS EPHORTETYD
3418/2021 20210611 11.06.2021 Utgående brev 191/4/47 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig (ny) BERGSTADEN BYGG AS EPHORTETYD
3459/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
3464/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Rønningsgjardet 18 Jan Egil Nilsen EPHORTETYD
3470/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Nye retningslinjer for voksenopplæringene i saker om negativ sosial kontroll tvangsekteskap og kjønnslemlestelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3457/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Oda Helen Græsli EPHORTETYD
3439/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Informasjon om avvikling av returpunkt for hytter og fritidsboliger - strekningen Ås-Græsli INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
3446/2021 20210611 11.06.2021 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i valgforskriften - smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3401/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Rapportering av åpningstider til forhåndsstemmesteder VALGDIREKTORATET EPHORTETYD
3397/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Informasjon om endring i forskrift om miljørettet helsevern §11c HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
801/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om mulighet for å leie leilighet Snorre Grøndal EPHORTETYD
3413/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Invitasjon til dialogmøter 2021 vedrørende kvalitetsreformen for eldre Leve hele livet STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3414/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Endringer i reguleringsplan Moheim Camping GEOTYDAL AS EPHORTETYD
3428/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Høring - Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
3381/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Rønningsgjardet 18 Jan Egil NIlsen EPHORTETYD
3409/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Informasjonsskriv - Ny plattform for endepunkter i virtuelle møterom NORSK HELSENETT SF EPHORTETYD
3424/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev 191/4/47 Svar på spørsmål om behandlingstid Paul Margido Gundersen EPHORTETYD
3433/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev 188/267 Svar på melding om tilbaketrekking av byggesøknad Trude Solem EPHORTETYD
3404/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Uttalelse fra Eldrerådet - sammen bygger vi Trødelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
3434/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Klage på vedtak i formannskapet 07.06.2021 - omdisponering av arealformål Toralf Øverås m.fl. EPHORTETYD
3437/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - fast og vikariat - st. ref. (4400694261) Ann kristin Paulsen EPHORTETYD
3399/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endring i byggteknisk forskrift §§1-2, 1-3 og 12-7 og byggesakforskriften §§3-1 og 14-2 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET EPHORTETYD
3400/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Ordføreropprop for stemmerett til 16- og 17-åringer Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner EPHORTETYD
3398/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev Kvittering for mottak av forkynning OSLO TINGRETT EPHORTETYD
3430/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Deling av erfaringer før eventuell ny rammeavtale vedrørende varer/tømrer- og snekkerarbeid MERÅKER KOMMUNE EPHORTETYD
3431/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Vedrørende ny rammeavtale for varer/tømrer- og snekkerarbeid FROSTA KOMMUNE EPHORTETYD
3419/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Venter på tilbakemelding - utløse opsjon for et siste år - rammeavtaler for levering av håndvektjenester og varer/tømrer- og snekkerarbeid RECOVER AS EPHORTETYD
3420/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - Sylan landskapsvernområde - gitt tillatelse til transport av traktorgraver i forbindelse med bygging av molo - Fjellguiden AS STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3396/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Protokoll fra representantskapsmøte for Nord-Trøndelag krisesenter IKS 21.05.2021 NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS EPHORTETYD
3429/2021 20210610 10.06.2021 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 07.06.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
3432/2021 20210610 10.06.2021 Utgående brev 169/88/2 Svar på melding om flytting av godkjent bygg TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
3395/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev 169/88/2 Flytting av godkjent bygning TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
3412/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Klage på vedta - omdisponering av arealformål - på gnr. 188 bnr. 113 og 299 SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTETYD
3411/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Valberedningen förskag tukk val av Naboer AB`s styrelse vid bolagsstämman 2021-06-18 Naboer AB EPHORTETYD
3394/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev 181/189 og 181/190 Ettersending dokumenter KARL KNUDSEN AS EPHORTETYD
3407/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad godkjent innkvartering utenlandske vikarer - Storekervegen 46 ARBEIDSTILSYNET EPHORTETYD
3408/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad godkjent innkvartering utenlandske vikarer - Rønningsgjardet 20 ARBEIDSTILSYNET EPHORTETYD
3405/2021 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad godkjent innkvartering utenlandske vikarer - Jenshaugveien 10 ARBEIDSTILSYNET EPHORTETYD
3380/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Kommunal- og moderniserings - departementet EPHORTETYD
3322/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Ledige boligtomter i Søliåsen boligfelt i Tydal kommune Ewa Poltavtsev EPHORTETYD
3359/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Bekreftelse på oppsigelse av medlemskap i KINS Kins - Foreningen kommunal informasjonssikkerhet EPHORTETYD
3346/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar HELFO EPHORTETYD
3382/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Innherred renovasjon EPHORTETYD
3386/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev 177/73 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ingolv Høyland Ingolv Høyland EPHORTETYD
3360/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev 188/307 Melding om endring av ansvarsrett Selbu Byggtre AS EPHORTETYD
3390/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev 172/27 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Edgar Aas Edgar Aas EPHORTETYD
3369/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev 171/43 og 171/57 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Bjørn Arve Hjertmoen m. fl. Bjørn Arve Hjertmoen m.fl. EPHORTETYD
3370/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Malin Gresseth EPHORTETYD
3366/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Sina Renate Bergehaug Aas EPHORTETYD
3384/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev 164/11 Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring John Olav Dyrhaug m.fl. EPHORTETYD
3391/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev 170/2 og 170/135 Søknad om grensejustering Håkon Sæther m.fl. EPHORTETYD
3347/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Kristine Sofie Rønning EPHORTETYD
3362/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Protokoll representantskapsmøte 30.04.21 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
3328/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Presentasjoner fra Telecomsamling Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
3326/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Felles bredbåndsprosjekter i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
3376/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 07.06.2021 - allmennelegehjelp HELFO EPHORTETYD
3331/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev 188/267 Tilbaketrekking av byggesøknad Trude Solem EPHORTETYD
3352/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Anne-Mona Lunden EPHORTETYD
3348/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Kari Dalen EPHORTETYD
3353/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Lena Heim Berggård EPHORTETYD
3357/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - sommerjobb Nora Kløften EPHORTETYD
3371/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Tina Rokkones EPHORTETYD
3351/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Janne Kløften EPHORTETYD
3354/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Anne Marie Mjåland Østby EPHORTETYD
3358/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Nora Kløften EPHORTETYD
3387/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Unni Fremstad Nergård EPHORTETYD
3377/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Forskrift om enerett for drosje i Trøndelag 2312076_1_1 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
3365/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev TV aksjonen 2021 TV aksjonen Trøndelag EPHORTETYD
3321/2021 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om ledige næringsbygg Kim Aspen EPHORTETYD
3355/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Strømforbruk i Tydal 2020 Tensio EPHORTETYD
3389/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Silje Marie Antonsen Mikalsen EPHORTETYD
3385/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Trude Garberg EPHORTETYD
3379/2021 20210609 09.06.2021 Inngående brev Skoleskyss - brev til 10.trinn Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
3297/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
3313/2021 20210608 08.06.2021 Utgående brev 169/88/5 Oversendelse av matrikkelbrev Anders Marius Aune m.fl. EPHORTETYD
3314/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Oppheng av bannere, julepynt og dekorasjoner i elektriske anlegg som tilhører Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
3228/2021 20210608 08.06.2021 Utgående brev GLÓI ISLANDSHESTFORENING Svar på søknad om skjenkebevilling - ambulerende eller enkeltanledning Line Kielland EPHORTETYD
3300/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Veiesedler på mengder slam fra kommunale renseanlegg til Ecopro – mai 2021 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
3296/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Møteprotokoll Eldrerådet 04.06.2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
3307/2021 20210608 08.06.2021 Utgående brev 169/88/4 Oversendelse av matrikkelbrev Anders Marius Aune m.fl. EPHORTETYD
3306/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - fast og vikariat - st. ref. (4400694261) Jesper Dahlseng Østby EPHORTETYD
3317/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Dokumenter fra Representantskapets møte i Midt-Norge 110-sentral IKS 28.04.2021. MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS EPHORTETYD
3301/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Dokumenter fra Styremøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 03.06.2021. MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS EPHORTETYD
3303/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021 - Tydal Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
3319/2021 20210608 08.06.2021 Utgående brev 191/4/47 - Manglende dokumenter Bergstaden Bygg SA EPHORTETYD
3318/2021 20210608 08.06.2021 Inngående brev 169/1/1 Uttalelse vedrørende oppføring av terrasse ved Ramsjøhytta - Gbnr 169/1/1, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
3288/2021 20210607 07.06.2021 Utgående brev 188/316 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Thomas Haugrønning og Elisabeth Heggdal Thomas Haugrønning m.fl. EPHORTETYD
3262/2021 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar - oppsigelse Maren Gullbrekken EPHORTETYD
3289/2021 20210607 07.06.2021 Inngående brev Uppdatering underlag till boligsstämma i Naboer AB Naboer AB EPHORTETYD
3261/2021 20210607 07.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Trude Garberg EPHORTETYD
3266/2021 20210607 07.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Frida Hilmo Øverås EPHORTETYD
3265/2021 20210607 07.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
3264/2021 20210607 07.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Anniken Kløften EPHORTETYD
3283/2021 20210607 07.06.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt. ekstraarbeid/ tilkallingsvikar Kari Dalen EPHORTETYD
3287/2021 20210607 07.06.2021 Utgående brev 188/125 Foreløpig svar på byggesøknad KULTURSTIFTELSEN SYLAN & SÅNN EPHORTETYD
3291/2021 20210607 07.06.2021 Inngående brev 172/70 Søknad om dispansasjon fra kommuneplanens arealdel - Oppføring av anneks/bod Lars Øyvind Berg EPHORTETYD
3275/2021 20210607 07.06.2021 Utgående brev 188/280 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Hilde Staxrud EPHORTETYD
3285/2021 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - fast og vikariat - st. ref. (4400694261) Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
3295/2021 20210607 07.06.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - Ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Kristin Grendstad EPHORTETYD
3267/2021 20210607 07.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Eli Holden EPHORTETYD
3268/2021 20210607 07.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Kari Gullbrekken EPHORTETYD
3279/2021 20210607 07.06.2021 Inngående brev Miljøkrav for drosje i Trøndelag - Forskrift gjeldende fra 01.07.2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
3084/2021 20210607 07.06.2021 Utgående brev 168/1/10 Melding om delegert - byggetillatelse for fritidsbolig Mari Lergård Larsen EPHORTETYD
3290/2021 20210607 07.06.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
3292/2021 20210607 07.06.2021 Inngående brev 172/70 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av bod/anneks Lars Øyvind Berg EPHORTETYD
3293/2021 20210607 07.06.2021 Inngående brev Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet Kulturdepartementet EPHORTETYD
3278/2021 20210607 07.06.2021 Inngående brev Forberede henvendelser angående feil- eller mangelfull informasjon til bruk i koronasertifikat Nasjonalt folkehelseinstitutt EPHORTETYD
3280/2021 20210607 07.06.2021 Inngående brev 182/2 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Arkeologisk registrering- resultat Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
3277/2021 20210607 07.06.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling fra Tydal omdømmefond - Vedtak i Formannskapet 14.12.2020 SELBYGGEN AS EPHORTETYD
3269/2021 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar - oppsigelse del av stilling Bente Malvik EPHORTETYD
3276/2021 20210607 07.06.2021 Inngående brev Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 03.06.2021 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Region Sør-Trøndelag EPHORTETYD
3294/2021 20210607 07.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Nav Værnes EPHORTETYD
3258/2021 20210606 06.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - 80 % fast - st. ref. (4388887838) Berit Solli EPHORTETYD
3270/2021 20210606 06.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - 80 % fast - st. ref. (4388887838) Stine Solemsli Fillingsnes EPHORTETYD
3271/2021 20210606 06.06.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Oppvekst EPHORTETYD
3272/2021 20210606 06.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - fast og vikariat - st. ref. (4400694261) Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
3260/2021 20210606 06.06.2021 Inngående brev 182/70 Søknad om sanitærabonnement Rolf Bjarte Lien EPHORTETYD
3259/2021 20210606 06.06.2021 Inngående brev Kjørebok sesong 2020/2021 Sigbjørn Anholt Schanke EPHORTETYD
3263/2021 20210606 06.06.2021 Inngående brev 170/81 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Torill Iren Stuberg EPHORTETYD
3025/2021 20210604 04.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Maren Gullbrekken EPHORTETYD
3252/2021 20210604 04.06.2021 Inngående brev 189/62 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jan Willy Rekkebo Hansen Jan Willy Rekkebo Hansen EPHORTETYD
3253/2021 20210604 04.06.2021 Inngående brev 189/62 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Else Margrethe Baardsgaard Else Margrethe Baardsgaard EPHORTETYD
3246/2021 20210604 04.06.2021 Inngående brev 177/73 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ingolv Høyland Ingolv Høyland EPHORTETYD
3248/2021 20210604 04.06.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2021 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
3249/2021 20210604 04.06.2021 Inngående brev BIO Trøndelag - midler igjen for trønderske bedrifter og ny kontaktperson i TRFK TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
3245/2021 20210604 04.06.2021 Inngående brev Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 28.05.21 (signert 02.06.2021) STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3244/2021 20210604 04.06.2021 Utgående brev 185/1 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
3243/2021 20210604 04.06.2021 Inngående brev 185/1 Kart AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
3251/2021 20210604 04.06.2021 Inngående brev Rundskriv H-2/21 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2022 Kommunal- og moderniserings - departementet EPHORTETYD
3247/2021 20210604 04.06.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 01.06.2021 Fysioterapeut HELFO EPHORTETYD
3254/2021 20210604 04.06.2021 Utgående brev Bestilling brosjyre "Eventyrlige Tydal" TANDEM REKLAME AS EPHORTETYD
3255/2021 20210604 04.06.2021 Inngående brev Svar på forespørsel om pris på brosjyre "Eventyrlige Tydal" Tandem Reklame AS EPHORTETYD
3226/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev Signert møteprotokoll - Representantskapets møte 26.04.2021 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
3206/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av arbeidshelg Bente Malvik EPHORTETYD
3212/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev KOMTEK Vannmåleravlesning m/SMS KOMTEK Tjeneste EPHORTETYD
3214/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev Opplæring vannmålermodul Norkart - Komtek tjeneste EPHORTETYD
3199/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev Lønn - ansettelse Oda Helen Græsli EPHORTETYD
7167/2020 20210603 03.06.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Dortea Østbyhaug EPHORTETYD
3208/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev 164/6 Søknad om flytting av anneks Heidi Katharina Laier EPHORTETYD
3230/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev Klage på manglende behandling av begjæring om innsyn BURSON COHN & WOLFE AS EPHORTETYD
3235/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev Vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
3215/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev Bekreftelse meldt brannskade 02.06.2021 Rønningsgjardet 14-16 Søderberg og Partners EPHORTETYD
3223/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev 188/248 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av anneks med separat uthus Askil Selboe EPHORTETYD
3238/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev 171/41 Oversendelse av svar fra Trøndelag fylkeskommune på søknad om dispensasjon fra byggegrense mot fylkesveg 705 Christopher André Lunden EPHORTETYD
3220/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev 168/1 Innmålte hjørner på hytta FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
3219/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev 168/1 Søknad om ferdigattest FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
3217/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev 188/201 Varsel om oppmålingsforretning - tilleggstomt til 188/201 John Inge Sørensen EPHORTETYD
3210/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev 185/1 Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
3232/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev Oppgjør for øvingsundervisning i barnehagen DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING EPHORTETYD
3211/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev 191/4/20 Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse Kai Gustav Berg EPHORTETYD
3237/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev 190/62 Søknad om tillatelse i ett trinn - Oppføring av fritidsbolig og garasje MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS EPHORTETYD
3225/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev Kopi av brev til Aune sameie - Sylan landskapsvernområde - tillatelse til bruk av ATV for transport av bygningsmaterialer til tilsynsbu i Bustvola - Aune sameie STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3202/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev Begjæring om sletting av heftelser Kartverket Tinglysning EPHORTETYD
3216/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev Innkalling til evalueringsmøte - rekreasjonsløyper snøscooter TYDAL GRUNNEIERLAG SA m.fl. EPHORTETYD
3229/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev 189/55 Foreløpig svar på søknad om ferdigattest TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
3146/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev Avtale om aktivitetstilbud i sommerskolen 2021 FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
3147/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev Avtale om aktivitetstilbud i sommerskolen 2021 PATRUSLI GAARD ATLE ODDBJØRN AAS EPHORTETYD
3231/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev Orientering om afgørelse om International Social Sikring - Danmark International Social Sikring - Danmark EPHORTETYD
3233/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev 171/43 og 171/57 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Bjørn Arve Hjertmoen Bjørn Arve Hjertmoen EPHORTETYD
3234/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev 171/43 og 171/57 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Guri Simonsen Guri Simonsen EPHORTETYD
3236/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev 181/49 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Inga Sofia Persson Inga Sofia Persson EPHORTETYD
3037/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev 169/1/1 Høring - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av terrasse ved Ramsjøhytta ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE m.fl. EPHORTETYD
3195/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev 188/316 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Paul Græsli EPHORTETYD
3207/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om rydding, merking og vedlikehold av pilgrimsleden GRÆSLI IDRETTSLAG EPHORTETYD
3221/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev Nominerer din kommune-fylkeskommune til prisen årets frivillighetskommune 2021 KS (Kommunesektorens Organisasjon) EPHORTETYD
3204/2021 20210603 03.06.2021 Utgående brev Underskrevet kjøpsavtale og rammeavtale MinMemoria mellom VilMer AS og Tydal kommune VILMER AS EPHORTETYD
3209/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev 181/74 Søknad om riving av bygg og oppsetting av ny carport STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
3222/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev Ekstern høring – revidert nasjonal faglig retningslinje om behandling ved opioidavhengighet HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
3227/2021 20210603 03.06.2021 Inngående brev Oppdatert lenke til - Ekstern høring revidert nasjonal faglig retningslinje om behandling ved opioidavhengighet HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2889/2021 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 1/2021 pr. 30.04.21 EPHORTETYD
3181/2021 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Værnesregionen 1. tertialrapport pr. 30.04.21 EPHORTETYD
3176/2021 20210602 02.06.2021 Utgående brev 192/001 - Melding om vedtak - Godkjent søknad om bygging av traktorveg kl 8 An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
3197/2021 20210602 02.06.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2021- Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
3196/2021 20210602 02.06.2021 Inngående brev Ønsker tilbakemelding - utløse opsjon for et siste år - rammeavtaler for levering av håndvektjenester og varer/tømrer- og snekkerarbeid RECOVER AS EPHORTETYD
3179/2021 20210602 02.06.2021 Saksframlegg/innstilling Overordnet samarbeidsavtale Værnesregionen EPHORTETYD
3198/2021 20210602 02.06.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Elin Haug Reitan EPHORTETYD
3192/2021 20210602 02.06.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2021, sendt 02.06.2021 SKATTEETATEN EPHORTETYD
3203/2021 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - 80 % fast - st. ref. (4388887838) Siri Stuesjø EPHORTETYD
3193/2021 20210602 02.06.2021 Inngående brev 190/5 Grunneiers tillatelse Heidi Synnøve Lien EPHORTETYD
3200/2021 20210602 02.06.2021 Inngående brev KULTURSTIFTELSEN SYLAN & SÅNN Søknad om skjenkebevilling - ambulerende eller enkeltanledning Ann-Louise Waagan EPHORTETYD
3169/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
3172/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Julie Fremstad Nergård EPHORTETYD
3163/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Vedhogst - muligheter for å rydde skog Geir Petter Aune EPHORTETYD
3164/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Avtale med Bygdekinoen høst 2021 Bygdekinoen EPHORTETYD
3183/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om nydyrking - Gbnr 186/1, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
3160/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-06-01T08:00:45.167018 SKATTEETATEN EPHORTETYD
3162/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-06-01T08:00:06.17726 SKATTEETATEN EPHORTETYD
3161/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-06-01T08:01:20.44424 SKATTEETATEN EPHORTETYD
3158/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Utbetaling av utbytte for inntektsåret 2020 - TrønderEnergi AS TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
3175/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Hyppigere rapportering av data til Kommunalt pasient- og brukerregister ((IPLOS) i 2021 - automatisk uttrekk fra elektronisk pasientjournal HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
3170/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Kjørebok for sesongen 2020/2021 Toralf Øverås EPHORTETYD
3173/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev For signering - databehandleravtale Feide - Barnas valg - Redd Barna Redd Barna EPHORTETYD
3184/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 869136832 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
3185/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 887642192 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
3186/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 887642192 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
3187/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 887642192 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
3188/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 887642192 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
3148/2021 20210601 01.06.2021 Utgående brev Avtale om svømmetilbud i sommerskolen 2021 Karen Margrethe Okstad EPHORTETYD
3157/2021 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om opptak Tydal kulturskole-musikk - ***** ***** Heidi Kvithammer EPHORTETYD
3174/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev 169/2/5 Søknad om deling av grunneiendom/Rekvisisjon av oppmålingsforretning Berit Aune EPHORTETYD
3168/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev 192/84 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av anneks Helge Røset EPHORTETYD
3189/2021 20210601 01.06.2021 Inngående brev Høring av forskrift om jakt- og fangsttider 2022-2028 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
3134/2021 20210531 31.05.2021 Inngående brev Kontaktregister for kommunelegefunksjonen - innlegging av kontaktinformasjon HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
3122/2021 20210531 31.05.2021 Inngående brev Vedrørende opprettelse av kontaktregister for kommuneleger STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3001/2021 20210531 31.05.2021 Saksframlegg/innstilling Tydal Bil-Elektro AS - søknad om tilskudd til utviklingstiltak EPHORTETYD
3131/2021 20210531 31.05.2021 Utgående brev Stedsnavntjenesten - Kunngjøring om kommunens vedtak i navnesak Gressli STATENS KARTVERK EPHORTETYD
3133/2021 20210531 31.05.2021 Utgående brev Kunngjøring, vedtak i navnesak for grendenavnet Gressli STATENS KARTVERK m.fl. EPHORTETYD
3149/2021 20210531 31.05.2021 Inngående brev ***** Kopi av brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
3115/2021 20210531 31.05.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 27.05.2021 - egenandelstak HELFO EPHORTETYD
3145/2021 20210531 31.05.2021 Inngående brev 188/316 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Thomas Haugrønning og Elisabeth Heggdal Thomas Haugrønning m.fl. EPHORTETYD
2553/2021 20210531 31.05.2021 Saksframlegg/innstilling Klage på formannskapets vedtak sak 46/21 - Maren Gullbrekken EPHORTETYD
3140/2021 20210531 31.05.2021 Utgående brev Ansatteopplysninger - Tydal kommune RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
3213/2021 20210531 31.05.2021 Utgående brev Svar på vannmåleravlesning med sms KOMTEK Tjeneste EPHORTETYD
2984/2021 20210531 31.05.2021 Saksframlegg/innstilling Årsregnskap og årsberetning 2020 for Tydal kommune EPHORTETYD
2777/2021 20210531 31.05.2021 Saksframlegg/innstilling 175/81 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bygg i laftet tømmer EPHORTETYD
2749/2021 20210531 31.05.2021 Saksframlegg/innstilling Trondhjems Turistforening - søknad om tilskudd til bygging av nye Ramsjøhytta EPHORTETYD
3116/2021 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad vaktmester - sykevikariat Even Vinje EPHORTETYD
3092/2021 20210531 31.05.2021 Utgående brev høring 186/1 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Saanti sijte m.fl. EPHORTETYD
3144/2021 20210531 31.05.2021 Internt notat Møteprotokoll REF 31.05.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
3114/2021 20210531 31.05.2021 Saksframlegg/innstilling 188/3 - Mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Rotåtjønna hyttefelt - Endring av vei og flytting av tomt 20 EPHORTETYD
3154/2021 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Norges beste stilling for allmennlege i spesialisering (ALIS) finner du i Tydal. Denne vil du ikke gå glipp av! - st. ref. (4383967934) ***** EPHORTETYD
3128/2021 20210531 31.05.2021 Inngående brev 191/4/47 Erklæring om ansvarsrett - Bergstaden Byygg AS og Entreprenør Rolf Rekstad BERGSTADEN BYGG AS EPHORTETYD
1966/2021 20210531 31.05.2021 Saksframlegg/innstilling 171/32 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av anneks EPHORTETYD
3135/2021 20210531 31.05.2021 Inngående brev Høring - endring i sosialtjenesteloven §51a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3110/2021 20210530 30.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - 80 % fast - st. ref. (4388887838) Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
3112/2021 20210530 30.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester - vikariat - st. ref. (4394503610) Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
3113/2021 20210530 30.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester - vikariat - st. ref. (4394503610) Kristoffer Simonsen Hjertmoen EPHORTETYD
3111/2021 20210530 30.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - ledige vikariater - st. ref. (4394514663) Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
3109/2021 20210529 29.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - ledige vikariater - st. ref. (4394514663) Stine Solemsli Fillingsnes EPHORTETYD
3087/2021 20210528 28.05.2021 Inngående brev 188/2/5 Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av fritidsbolig og flytting av bod Norgeshus as EPHORTETYD
3103/2021 20210528 28.05.2021 Inngående brev Planlagt tilsyn: Pasienters bruk av alkohol og legemidler - fastleges meldeplikt i førerkortsaker STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3101/2021 20210528 28.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering Lars Elias R Bransfjell EPHORTETYD
3091/2021 20210528 28.05.2021 Internt notat Møteprotokoll kommunestyret 27.05.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
3098/2021 20210528 28.05.2021 Inngående brev Informasjon til kommunene i Trøndelag om studietilbud i forvaltningsrett høst 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3106/2021 20210528 28.05.2021 Inngående brev 191/4/47 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - framlegging av veg til hytte BERGSTADEN BYGG AS EPHORTETYD
3067/2021 20210528 28.05.2021 Utgående brev Vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
3107/2021 20210528 28.05.2021 Inngående brev 171/41 Fylkeskommunens vedtak på søknad om dispensasjon fra byggegrense til fylkesveg 705 Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
3105/2021 20210528 28.05.2021 Inngående brev Innhenting av standpunktkarakterer skoleåret 2020-2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
3093/2021 20210528 28.05.2021 Inngående brev Stugudal Fjell - søknad om tilskudd til løypepreparering 2020/2021 STUGUDAL FJELL EPHORTETYD
3104/2021 20210528 28.05.2021 Inngående brev Dokumenter til søknad fra Hilmo Maskin AS ABRA REGNSKAP AS EPHORTETYD
3095/2021 20210528 28.05.2021 Inngående brev 188/280 Vannmålermeldning - Hilde Staxrud- Tor gjermundsen O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
3068/2021 20210528 28.05.2021 Utgående brev Kommunens forvaltning av tobakkskadeloven 2021 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
3108/2021 20210528 28.05.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i skiltforskriften – skilt for fartsgrensesone sykkel og endringer i forskrift om forenklet forelegg Statens vegvesen EPHORTETYD
3100/2021 20210528 28.05.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 26.05.2021 - Egenandelstak HELFO EPHORTETYD
3094/2021 20210528 28.05.2021 Inngående brev Leieavtale Brekka Bygdetun sommeren 2021, tilbakemelding Ingunn Kjeldstad Græsli EPHORTETYD
3102/2021 20210528 28.05.2021 Inngående brev Høring - forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010-2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3080/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev 181/49 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Inga Sofia Persson Inga Sofia Persson EPHORTETYD
3071/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av gapahuk - Gbnr. 168/1, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
3070/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag til samlesak - foreleggingspliktige tiltak - Gammelvollsjøen - Ongeltjønna - Nøstervollen - Røvassbu - Tydal 177/5 - 177/7 - 177/9 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3074/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev Svar på opplysninger om tilleggstomt Tydalsvegen 1327 Ereik Volden EPHORTETYD
3073/2021 20210527 27.05.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om kjøp av tilleggsjord Tydalsvegen 1327 Erik Volden EPHORTETYD
3065/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 20.05.2021 KOMMUNEKRAFT AS EPHORTETYD
3069/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev Kopi av uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag til foreleggingspliktig tiltak høyspenningsanlegg - nettstasjon og kabelanlegg - Tydal 176/36 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3082/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev Informasjon om feltarbeid langs riksgrensen mellom Sverige og Norge, mai 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3075/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet 25. mai 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
3081/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon og fedrekvote ***** EPHORTETYD
3086/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - 80 % fast - st. ref. (4388887838) Signhild Maria Kruse EPHORTETYD
3072/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev Søknad renholder - fast - CV Wiki Alicja Kuzior EPHORTETYD
3064/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av del av stilling May Sissel Kroken EPHORTETYD
3079/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev Retting av ulikheter mellom grunnbok og matrikkel STATENS KARTVERK EPHORTETYD
3076/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag til samlesak - foreleggingspliktige tiltak - Gammelvollsjøen - Ongeltjønna - Nøstervollen - Røvassbu - Tydal 177/5 - 177/7 - 177/9 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3077/2021 20210527 27.05.2021 Inngående brev Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag til samlesak - foreleggingspliktige tiltak - Gammelvollsjøen - Ongeltjønna - Nøstervollen - Røvassbu - Tydal 177/5 - 177/7 - 177/9 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3049/2021 20210526 26.05.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 24.05.2021 Fysioterapeut HELFO EPHORTETYD
3048/2021 20210526 26.05.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 21.05.2021 Fysioterapeut HELFO EPHORTETYD
3044/2021 20210526 26.05.2021 Utgående brev Bekreftelse av bestilling Komtek vannmålermodul NORKART EPHORTETYD
3063/2021 20210526 26.05.2021 Inngående brev Referat fra styremøte 25.05.2021 Tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen EPHORTETYD
3042/2021 20210526 26.05.2021 Inngående brev Tildeling av tilskudd til Tydal kommune kap 761 post 68 - Eldre ut på middag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3054/2021 20210526 26.05.2021 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3051/2021 20210526 26.05.2021 Inngående brev Beredskapsbrev 2021 – Arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold Kunnskapsdepartementet EPHORTETYD
2987/2021 20210526 26.05.2021 Saksframlegg/innstilling Årsrapporter 2020 Værnesregionen EPHORTETYD
3004/2021 20210526 26.05.2021 Saksframlegg/innstilling Årsberetning 2020 for Tydal kommune EPHORTETYD
3047/2021 20210526 26.05.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad om skjenkebevilling, referanse1090862 Line Kielland EPHORTETYD
3059/2021 20210526 26.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om opptak Tydal kulturskole/musikk ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3061/2021 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad om ønsket avskytning jaktåret 2021 Løvøya jaktlag EPHORTETYD
3040/2021 20210526 26.05.2021 Inngående brev 165/52 Forespørsel om kjøp av tileggsjord Erik Volden EPHORTETYD
3055/2021 20210526 26.05.2021 Utgående brev 174/49 Oversendelse av matrikkelbrev Bjørn Arve Hjertmoen EPHORTETYD
3058/2021 20210526 26.05.2021 Utgående brev 165/58 Oversendelse av matrikkelbrev Liv Bang Nilsen EPHORTETYD
3045/2021 20210526 26.05.2021 Utgående brev Refusjonskrav veiledet praksis 2021 i Tydal barnehage Dronning Mauds Minne EPHORTETYD
3060/2021 20210526 26.05.2021 Utgående brev Oppdatert skjema refusjon veiledet praksis Dronning Mauds Minne EPHORTETYD
3050/2021 20210526 26.05.2021 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Tydal kommune 15.05.2021 AVARN SECURITY AS EPHORTETYD
3052/2021 20210526 26.05.2021 Inngående brev Ber om innsyn, arbeidsavtale rådmann/kommunedirektør Vegard Venli EPHORTETYD
3041/2021 20210526 26.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2021 Arne Lien m.fl. EPHORTETYD
3043/2021 20210526 26.05.2021 Utgående brev IS-24/8 2021 Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid Tydal kommune HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
3062/2021 20210526 26.05.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
3039/2021 20210526 26.05.2021 Utgående brev 169/88/3 Oversendelse av matrikkelbrev Anders Marius Aune m.fl. EPHORTETYD
3046/2021 20210526 26.05.2021 Inngående brev Oppsigelse arbeidsforhold Maren Gullbrekken EPHORTETYD
3053/2021 20210526 26.05.2021 Inngående brev Innsynsbestilling - Godtgjørelse og oversikt over verv -Ordfører og Varaordfører Vegard Venli EPHORTETYD
3021/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev 181/189 Søknad om tillatelse i ett trinn - Tydal Data Center - Bygningstekniske installasjoner - Nytt anlegg KARL KNUDSEN AS EPHORTETYD
3020/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev 188/125 Søknad om å legge ut brygge på Stugguvollmoen KULTURSTIFTELSEN SYLAN & SÅNN EPHORTETYD
2759/2021 20210525 25.05.2021 Utgående brev Bytte av forhandlingskapittel NSF Tydal EPHORTETYD
3005/2021 20210525 25.05.2021 Utgående brev Tydal IL Fotballgruppa - forslag til avtale om rydding, merking og vedlikehold av pilegrimsleden Tydal IL fotballgruppa v/Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
3006/2021 20210525 25.05.2021 Utgående brev Græsli IL - forslag til avtale om rydding, merking og vedlikehold av pilegrimsleden GRÆSLI IDRETTSLAG EPHORTETYD
3007/2021 20210525 25.05.2021 Utgående brev Tydal IL Trimgruppa - forslag til avtale om rydding, merking og vedlikehold av pilegrimsleden Tydal IL trimgruppa v/Ellen Trætli Andresen EPHORTETYD
2971/2021 20210525 25.05.2021 Utgående brev Befaring og gjennomgang leiekontrakt Brekka Bygdetun sommer 2021-2026 Lars Græsli EPHORTETYD
3009/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Befaring og gjennomgang leiekontrakt Brekka Bygdetun sommer 2021-2026 Lars Græsli EPHORTETYD
2963/2021 20210525 25.05.2021 Utgående brev 167/79 Melding om delegert vedtak - tillatelse til sammenføyning av bruksenheter Jon Ivar Kleveland EPHORTETYD
3224/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Signert avtale - Avtale tilsyn mv. ved Henfallet 2021 Ingebrigt Kirkvold EPHORTETYD
2944/2021 20210525 25.05.2021 Utgående brev Avtale tilsyn mv. ved Henfallet 2021 Ingebrigt Kirkvold EPHORTETYD
3010/2021 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar på innspill trafikksikkerhet område Berggårdsmyra til veikrysset ved Montørbrakka Hallstein Engan EPHORTETYD
2990/2021 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar - oppsigelse stilling Erik Tangstad Kirkvold EPHORTETYD
3033/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** EPHORTETYD
3036/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad om opptak Tydal kulturskole-musikk - ***** ***** Heidi Kvithammer EPHORTETYD
2960/2021 20210525 25.05.2021 Utgående brev 182/2 Melding om delegert vedtak - tillatelse til bygging av adkomstveg AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
3027/2021 20210525 25.05.2021 Utgående brev 190/37/0/6 og 190/37/0/7 Svar på spørsmål om søknadsplikt ved sammenslåing av bruksenheter Vidar Verstad Skevik EPHORTETYD
3017/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Kopi av brev til Landbruksdirektøren i Trøndelag - Revisjonsnotat vedrørende Utbetalinger av skogfond og rentemidler 2020 Tydal kommune BDO AS EPHORTETYD
3031/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev 167/1 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av gapahuk i forbindelse med tursti Knut Arild Græsli EPHORTETYD
3038/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev GLÓI ISLANDSHESTFORENING Søknad om skjenkebevilling - ambulerende eller enkeltanledning Line Kielland EPHORTETYD
2994/2021 20210525 25.05.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Oda Helen Græsli EPHORTETYD
3023/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til løypekjøring 2021 Tydal løypepreparering SA TYDAL LØYPEPREPARERING SA EPHORTETYD
3015/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Orientering til kontrollutvalget - oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 41/20 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
3016/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Orientering til kontrollutvalget - oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 6/19 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
3013/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll 20.05.2021 til kommunestyret KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
3019/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Oppstartsbrev kompetanse og kvalitet REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
3028/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - Fast Mona Synnøve Fremstad EPHORTETYD
2958/2021 20210525 25.05.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
3018/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Sommervaksinering - Informasjonsbrev fra koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
3011/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Åpner for grønt nivå i trafikklysmodellen - skolen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
3012/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Åpner for grønt nivå i trafikklysmodellen - Barnehagen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
2989/2021 20210525 25.05.2021 Utgående brev Svar søknad ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3032/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** EPHORTETYD
3022/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 20.05.2021 Fysioterapeut HELFO EPHORTETYD
3034/2021 20210525 25.05.2021 Inngående brev Underskrevet leieavtale lokaler til privatpraktiserende fysioterapeut - Tydal helsesenter Kristin Moslet Eidem EPHORTETYD
3008/2021 20210523 23.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - 80 % fast - st. ref. (4388887838) Inger Sættem EPHORTETYD
3000/2021 20210522 22.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - 80 % fast - st. ref. (4388887838) Maria Apple Punay Sørlie EPHORTETYD
2999/2021 20210522 22.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - ledige vikariater - st. ref. (4394514663) Maria Apple Punay Sørlie EPHORTETYD
3002/2021 20210522 22.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider- for deg som ønsker varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer - st. ref. (4382205382) Tina Rokkones EPHORTETYD
3003/2021 20210522 22.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb sommerskole 2021 - st. ref. (4388958595) Frida Hilmo Øverås EPHORTETYD
2970/2021 20210521 21.05.2021 Inngående brev Invitasjon til å delta i lokaldemokratiprosjekt og bli foregangskommune Kommunal- og moderniserings - departementet EPHORTETYD
2973/2021 20210521 21.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Motorferdsel i utmark - § 6 i nasjonal forskrift - Tilsyn med scooterløyper, fiskeløyper og fiske, samt transport for massemedia på reportasjeoppdrag - Tydal grunneierlag SA TYDAL GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
2969/2021 20210521 21.05.2021 Inngående brev Avvik i tilsendt rapport OFF-003277 Tydal Kommune SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
2979/2021 20210521 21.05.2021 Inngående brev Tilskudd til kvalitetsutviklingstiltak - oppfølgingsordningen høsten 2021 - Tydal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2974/2021 20210521 21.05.2021 Utgående brev Svar på søknad - Motorferdsel i utmark §6 i nasjonal forskrift - support av bredbånd og parabol - PF Support AS 2021-2023 PF SUPPORT AS EPHORTETYD
2998/2021 20210521 21.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - ledige vikariater - st. ref. (4394514663) Signhild Maria Kruse EPHORTETYD
2983/2021 20210521 21.05.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Renhold EPHORTETYD
2982/2021 20210521 21.05.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Bygg- og kommunalteknisk EPHORTETYD
2972/2021 20210521 21.05.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 19.05.2021 Fysioterapeut HELFO EPHORTETYD
2964/2021 20210521 21.05.2021 Internt notat Møteprotokoll UMS 20.05.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
2995/2021 20210521 21.05.2021 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse om Tydal kommunes årsregnskap og årsberetning 2020 Kontrollutvalgssekretæriat Midt-Norge IKS EPHORTETYD
2981/2021 20210521 21.05.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Renhold EPHORTETYD
2980/2021 20210521 21.05.2021 Inngående brev Kopi av brev til Ingvild Opphaug Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Strokstensåsen masseuttak i Tydal kommune. Tiltakshaver: Ingvild Opphaug. Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTETYD
2991/2021 20210521 21.05.2021 Utgående brev Rapportering om personer i alderen 0-17, og 18-49 år i langtidsopphold i institusjon STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2968/2021 20210521 21.05.2021 Utgående brev 188/3 Foreløpig svar - mindre endring av reguleringsplan Rotåtjønna hyttefelt Ingjald Åm EPHORTETYD
2988/2021 20210521 21.05.2021 Utgående brev Mulighet for jobb i Tydal Margrethe Venas EPHORTETYD
2464/2021 20210520 20.05.2021 Utgående brev 169/88/2 Oversendelse av matrikkelbrev Berit Aune m.fl. EPHORTETYD
2940/2021 20210520 20.05.2021 Inngående brev Rapportering av personer i alderen 0-17 og 18- 49 år med langtidsopphold i institusjon 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2956/2021 20210520 20.05.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Elin Haug Reitan EPHORTETYD
2959/2021 20210520 20.05.2021 Inngående brev Løypepreparering vinteren 2020/2021 i Græsli, Hilmo og Aune - kommunalt tilskudd Græsli idrettslag v/Arvid Magnar Græsli EPHORTETYD
2954/2021 20210520 20.05.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Julie Fremstad Nygård EPHORTETYD
2953/2021 20210520 20.05.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Kristin Grendstad EPHORTETYD
2951/2021 20210520 20.05.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Kari Dalen EPHORTETYD
2262/2021 20210520 20.05.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Anna Elena Uglem EPHORTETYD
2797/2021 20210520 20.05.2021 Utgående brev 171/41 Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot fylkesveg 705 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2962/2021 20210520 20.05.2021 Inngående brev 188/267 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av tilbygg til fritidsbolig Trude Solem EPHORTETYD
2917/2021 20210520 20.05.2021 Utgående brev Fjellguiden Tydal AS - søknad til næringsfondet om tilskudd til utviklingstiltak FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
2950/2021 20210520 20.05.2021 Inngående brev Kartlegging mai merutgifter korona 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2941/2021 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvang i forbindelse med rypetelling høst 2021 Christian Røkke EPHORTETYD
2957/2021 20210520 20.05.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende høring om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg bolig nærmere enn 100 meter fra Stuggusjøen - Gbnr. 185/1, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
2942/2021 20210520 20.05.2021 Inngående brev 175/79 Varsel om kontroll av elektriske anlegg - Sentergarasjen TENSIO TN AS EPHORTETYD
2939/2021 20210520 20.05.2021 Utgående brev 172/40/24 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring og adressetildeling Gunnar Svelmo EPHORTETYD
2949/2021 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider- for deg som ønsker varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer - st. ref. (4382205382) Trude Slind EPHORTETYD
2946/2021 20210520 20.05.2021 Inngående brev Høring - retningslinje og pakkeforløp, ADHD HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2955/2021 20210520 20.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning- Miljøarbeider/barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4390532581) Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
2935/2021 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning- Miljøarbeider/barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4390532581) Jesper Dahlseng Østby EPHORTETYD
2920/2021 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning- Miljøarbeider/barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4390532581) Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
2919/2021 20210519 19.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning- Miljøarbeider/barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4390532581) Veronika Gulaker EPHORTETYD
2910/2021 20210519 19.05.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 17.05.2021 - Egenandelstak HELFO EPHORTETYD
2938/2021 20210519 19.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Søknad om 5 års leie, Brekka Bygdetun - foreløpig svar Lars Græsli EPHORTETYD
2916/2021 20210519 19.05.2021 Inngående brev Kallelse til bolagstämma och efterföljande ägermöte i Naboer AB den 18 juni 2021 Naboer AB EPHORTETYD
2915/2021 20210519 19.05.2021 Utgående brev 185/1 Høring om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg bolig nærmere enn 100 meter fra Stuggusjøen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
2921/2021 20210519 19.05.2021 Utgående brev Svar på Folkehelseinstituttet årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
2930/2021 20210519 19.05.2021 Inngående brev Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunenes forvaltning av tobakkskadeloven FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
2911/2021 20210519 19.05.2021 Utgående brev 188/137 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Aksel Olav Fossbakken EPHORTETYD
2933/2021 20210519 19.05.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Ida Dalsnes EPHORTETYD
2932/2021 20210519 19.05.2021 Inngående brev 173/26, 173/36, 173/42, 173/27 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Ragnhild Hjertmoen EPHORTETYD
2913/2021 20210519 19.05.2021 Inngående brev Høring - forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2902/2021 20210519 19.05.2021 Utgående brev 191/4/47 Foreløpig svar på byggesøknad - oppføring av tilbygg til fritidsbolig og bygging av adkomstveg BERGSTADEN BYGG AS EPHORTETYD
2931/2021 20210519 19.05.2021 Inngående brev Renteendring 02.06.2021 KOMMUNALBANKEN AS EPHORTETYD
2909/2021 20210519 19.05.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 14.05.2021 - allmennelegehjelp HELFO EPHORTETYD
2908/2021 20210519 19.05.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2021, sendt 19.05.2021 SKATTEETATEN EPHORTETYD
2894/2021 20210519 19.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2928/2021 20210519 19.05.2021 Utgående brev Svar på innsynsbestilling på løpenr. 2639/2021, 2654/2021, 2600/2021, 293/2021 Bjørn Græsli EPHORTETYD
2937/2021 20210519 19.05.2021 Inngående brev Generell jobbsøknad Khadija Mribih EPHORTETYD
2896/2021 20210518 18.05.2021 Utgående brev Vedrørende henvendelser om rydding av lauvskog Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
2895/2021 20210518 18.05.2021 Inngående brev 186/1 Nydyrking PATRUSLI GAARD ATLE ODDBJØRN AAS EPHORTETYD
2900/2021 20210518 18.05.2021 Inngående brev Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet 2021 ARKIVVERKET EPHORTETYD
2882/2021 20210518 18.05.2021 Inngående brev Referat fagråd i Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede 19.04.2021 St. Olavs Hospital EPHORTETYD
2879/2021 20210518 18.05.2021 Inngående brev Valg av landsstyremedlemmer på landsmøte 25.-26. august i utmarkskommunenes sammenslutning UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING EPHORTETYD
2905/2021 20210518 18.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning - prosjektstillinger - st. ref. (4383941170) Marit Uthus EPHORTETYD
2887/2021 20210518 18.05.2021 Inngående brev Spørsmål om ledige næringsbygg for leie Kim Aspen EPHORTETYD
2883/2021 20210518 18.05.2021 Inngående brev Implementering av utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
2865/2021 20210518 18.05.2021 Utgående brev Svar på fornyelse Tydal kulturskole/musikk ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2860/2021 20210518 18.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om opptak Tydal kulturskole/musikk ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2863/2021 20210518 18.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om opptak Tydal kulturskole/musikk ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2862/2021 20210518 18.05.2021 Utgående brev Svar på fornyelse Tydal kulturskole/musikk ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2864/2021 20210518 18.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om opptak Tydal kulturskole/musikk ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2854/2021 20210518 18.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om opptak Tydal kulturskole-musikk ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2857/2021 20210518 18.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om opptak Tydal kulturskole/musikk ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2859/2021 20210518 18.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om opptak Tydal kulturskole/musikk ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2904/2021 20210518 18.05.2021 Inngående brev Oppsigelse stilling Erik Tangstad Kirkvold EPHORTETYD
2888/2021 20210518 18.05.2021 Inngående brev Folkehelseinstituttet årlige datainnsamling om kommunenes forvaltning av alkoholloven FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
2899/2021 20210518 18.05.2021 Utgående brev 181/1 og 181/2 Svar på oversendelse av ny plantegning Rolf Kirkvold EPHORTETYD
2897/2021 20210518 18.05.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om nye bomveisatser Østby-Essandvegene Frank Sundal EPHORTETYD
2885/2021 20210518 18.05.2021 Utgående brev 176/1 Svar på forespørsel om søknadsplikt/saksgang Oddgeir Myklebust EPHORTETYD
2877/2021 20210518 18.05.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak HELFO EPHORTETYD
2878/2021 20210518 18.05.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 13.05.2021 - egenandelstak HELFO EPHORTETYD
2884/2021 20210518 18.05.2021 Inngående brev Digi helsestasjon - Visma HSPro - utfylt skjema NORSK HELSENETT SF EPHORTETYD
2886/2021 20210518 18.05.2021 Utgående brev 168/1 Høring - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av gapahuk STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
2907/2021 20210518 18.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider- for deg som ønsker varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer - st. ref. (4382205382) Randi Steen Johansen EPHORTETYD
2890/2021 20210518 18.05.2021 Utgående brev 189/76 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Nina og Ståle Bjerken Nina Bjerken m.fl. EPHORTETYD
2873/2021 20210518 18.05.2021 Internt notat Tertialrapport 1. tertial pr. 30.04.21 Ingjerd Tuset m.fl. EPHORTETYD
2875/2021 20210516 16.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning - prosjektstillinger - st. ref. (4383941170) Mia Franzèn EPHORTETYD
2876/2021 20210516 16.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning - prosjektstillinger - st. ref. (4383941170) Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
2799/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - fritak fra båndtvang for rypetaksering - 2021-2025 - Thomas Angells Stiftelser THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTETYD
2871/2021 20210514 14.05.2021 Inngående brev Høring - revidert adresseveileder STATENS KARTVERK EPHORTETYD
2796/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev 188/310 Foreløpig svar på byggesøknad RINTALA EGGERTSSON ARCHITECTS BODØ AS EPHORTETYD
2764/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Svar - oppsigelse av stilling Berit Garte EPHORTETYD
2853/2021 20210514 14.05.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 20 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
2866/2021 20210514 14.05.2021 Inngående brev Informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
2831/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Sted for forhåndsstemmegivningen og valg av forhåndsstemmemottakere ved stortings- og sametingsvalget 2021 Torhild Gullbrekken Aas m.fl. EPHORTETYD
2832/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Valg av stemmestyre ved stortings- og sametingsvalget 2021 Torhild Gullbrekken Aas m.fl. EPHORTETYD
2536/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Veronika Lien Gulaker EPHORTETYD
2770/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Leieavtale lokaler til privatpraktiserende fysioterapeut - Tydal helsesenter Kristin Moslet Eidem EPHORTETYD
2780/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om kommunale nærings- og boligtomter - Stugudal Maskin og Fritid Grytbakk AS v/Jomar Grytbakk EPHORTETYD
2861/2021 20210514 14.05.2021 Inngående brev Kopi av uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag - høring fravik fra manøvreringsreglement Nea-Nesjøen - 2022-2021 - Tydal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2754/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Vinterfôring av rådyr i Stugudalen Lars Gunnar Lien EPHORTETYD
2735/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev 168/1/10 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Mari Lergård Larsen og Bjørn Rune Rekdahl Mari Lergård Larsen og Bjørn Rune Rekdahl EPHORTETYD
2716/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Mona Synnøve Fremstad EPHORTETYD
2811/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - januar-mars 2021 VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
2858/2021 20210514 14.05.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 11.05.2021 - Egenandelstak HELFO EPHORTETYD
2872/2021 20210514 14.05.2021 Inngående brev Vedr. 202117095-1 - Støtte til trafikksikkerhetsarbeid - vilt og tryggere trafikk TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2852/2021 20210514 14.05.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS 10.06.2021 TRØNDELAG REISELIV AS EPHORTETYD
2816/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Signert avtale Inn på tunet-tilbud Jensgar`n 2021 Ola Morten Græsli EPHORTETYD
2761/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Svar - oppsigelse av stilling Turid Dahlberg EPHORTETYD
2750/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Ytterligere forlengelse av åpningstid for isfiskeløypene til og med 17. mai 2021 NESJØ VESSINGSJØ GRUNNEIERLAG SA m.fl. EPHORTETYD
2851/2021 20210514 14.05.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven - utvidelse av moderasjonsordning i SFO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2726/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Feilretting i matrikkelen for 174/49 Bjørn Arve Hjertmoen EPHORTETYD
2870/2021 20210514 14.05.2021 Inngående brev Sluttevaluering etter endt forfase - oppfølgingsordningen 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
2856/2021 20210514 14.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold Rønningsgjardet 20 Marthe Bang Eliassen EPHORTETYD
2849/2021 20210514 14.05.2021 Inngående brev Konsolidert årsregnskap - kvalitetssikring i KOSTRA-tall KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2867/2021 20210514 14.05.2021 Inngående brev Angående veikrysset ved Montørbrakka Hallstein Engan EPHORTETYD
2850/2021 20210514 14.05.2021 Inngående brev 181/89 Vannmålermelding - melding også innlevert tidligere da med feil målerstand NEA RØR AS EPHORTETYD
2741/2021 20210514 14.05.2021 Utgående brev Miljøtjenester og skogbruk v/Nils Roger Duna - svar på søknad om støtte til utgivelse av bok DUNA NILS ROGER EPHORTETYD
2868/2021 20210514 14.05.2021 Inngående brev Kjørebok 2020/2021 Fred Berggård EPHORTETYD
2846/2021 20210513 13.05.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkoholdig drikk - Søstrenes Kammers as Anne Berit Gipling EPHORTETYD
2847/2021 20210513 13.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning- Miljøarbeider/barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4390532581) Maren Gullbrekken EPHORTETYD
2848/2021 20210513 13.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Norges beste stilling for allmennlege i spesialisering (ALIS) finner du i Tydal. Denne vil du ikke gå glipp av! - st. ref. (4383967934) Marina Veljkovic EPHORTETYD
2820/2021 20210512 12.05.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Helse og omsorgstjenesten EPHORTETYD
2843/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev Veiesedler på mengder slam fra kommunale renseanlegg til Ecopro – april 2021 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
2837/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i Trykkløsstudien FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
2826/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2827/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2828/2021 20210512 12.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2819/2021 20210512 12.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Even Græsli EPHORTETYD
2825/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2835/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev Påminnelse om indikatorundersøkelsen om smittevern i sykehjem FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
2840/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 10.05.2021 Fysioterapeut HELFO EPHORTETYD
2821/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev Signert databehandleravtale Tydal kommune og lesemester AS Rune Vindenes EPHORTETYD
3474/2020 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Kulturmidler 2020 - forslag til fordeling EPHORTETYD
1519/2021 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel i utmark - § 6 i nasjonal forskrift - Tilsyn med scooterløyper, fiskeløyper og fiske, samt transport for massemedia på reportasjeoppdrag - Tydal grunneierlag SA EPHORTETYD
2551/2021 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Vertskommuneavtale om kommunalt akutt døgntilbud (KAD) EPHORTETYD
7790/2020 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Navnesak- Skrivemåte for grendenavnet Gressli EPHORTETYD
2834/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev 2021-0009 Søknad kommunal kompensasjonsordning 2021 (Covid-19) TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
2824/2021 20210512 12.05.2021 Utgående brev Tilbakemelding til Mattilsynet Mattilsynet EPHORTETYD
2838/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider- for deg som ønsker varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer - st. ref. (4382205382) Mia Franzèn EPHORTETYD
2845/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider- for deg som ønsker varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer - st. ref. (4382205382) Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
2801/2021 20210512 12.05.2021 Utgående brev 190/67 Svar på spørsmål om adresse Ronald Blomlie EPHORTETYD
2822/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev Ettersending av dokumenter fra Tydal IL TYDAL IL EPHORTETYD
2789/2021 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Kommunale kulturmidler - fordeling EPHORTETYD
2392/2021 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Kommunale kulturmidler 2021 - forslag til fordeling EPHORTETYD
2651/2021 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel i utmark §6 i nasjonal forskrift - support av bredbånd og parabol - PF Support AS 2021-2023 EPHORTETYD
2823/2021 20210512 12.05.2021 Utgående brev Vedlikehold og strømforbruk Verksted Nea Tensio TS EPHORTETYD
2829/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev 188/37 Vannmålermeldning - Aksel Olav Fossbakken O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
2525/2021 20210512 12.05.2021 Saksframlegg/innstilling Vertskommuneavtale om Selbu og Tydal tildelings- og koordineringskontor EPHORTETYD
2836/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev Videre arbeid med rådene fra Ungdommens distriktspanel KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2839/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev 176/1 Forespørsel om søknadsplikt/saksgang Oddgeir Myklebust EPHORTETYD
2841/2021 20210512 12.05.2021 Inngående brev Høring – Revidering nasjonale faglige råd om fysisk aktivitet og tid i ro HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2807/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev 174/184 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
2783/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev 170/2 Henvendelse om flytting av hyttetomter i Stugudal Harald E Rotvold Waagan EPHORTETYD
2802/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev Ny satser for bompassering Østby Essandveiene EPHORTETYD
2787/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Kommunekraft AS 20. mai 2021 inkl. godkjent årsregnskap for 2020 KOMMUNEKRAFT AS EPHORTETYD
2782/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev 168/1 Grunneieravtale TYDAL SNØSCOOTERKLUBB EPHORTETYD
2795/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tilskudd til sommerskole – ubenyttede midler kan benyttes til tilbud i høstferien 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
2793/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev 190/67 Melding om delegert vedtak - Spørsmål om adresse Ronald Blomlie EPHORTETYD
2786/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev 168/1, 169/1, 169/2, 169/3 Grunneieravtale TYDAL SNØSCOOTERKLUBB EPHORTETYD
2812/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning- Miljøarbeider/barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4390532581) Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
2813/2021 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning- Miljøarbeider/barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast - st. ref. (4390532581) Trude Garberg EPHORTETYD
2809/2021 20210511 11.05.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Oppvekst EPHORTETYD