eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
504/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Bekreftelse for utdanning Marit Aurora Strøm EPHORTETYD
500/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - §5b og §5c i nasjonal forskrift - Uno Hilding Sjödin Uno Hilding Sjödin EPHORTETYD
499/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordningen Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin 2020 (LIS3) HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
512/2020 20200122 22.01.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 168/1, Tydal kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
486/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om flytting av tomt 11 i reguleringsplan for Trøen 2 Ivar Flakne EPHORTETYD
484/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger KONSTALI HELSENOR AS EPHORTETYD
474/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Bekreftelse, mottatt prøvetiltaksplan vann 2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
488/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av arbeidsplassbriller Hege Kløften EPHORTETYD
424/2020 20200121 21.01.2020 Internt notat 171/119 - Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
475/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Fritidskort for barn i alderen 6 til fylte 18 år NTL BUFDIR OG BUFETAT EPHORTETYD
482/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Avviser søknad om etablering og drift av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2020 kap. 761 post 62 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
489/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste - forlengelse av avtale Tor Morten Welve EPHORTETYD
492/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev 164/10 og 38 Høring - plan for oppdyrking. Inge Even Danielsen m.fl. EPHORTETYD
476/2020 20200121 21.01.2020 Inngående brev Møtereferat fra møte 15.01.2020 - Innherred Renovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
466/2020 20200121 21.01.2020 Saksframlegg/innstilling Datasenter - Intensjonsavtale EPHORTETYD
485/2020 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Tydal skisenter TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
443/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev 177/3 Søknad om kjøp av nabotomt Lars Magnus Franzen EPHORTETYD
416/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kommunale boliger - Husleieøkning Ahmed Yakub Osman EPHORTETYD
417/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kommunale boliger - Husleieøkning Geir Ødegård EPHORTETYD
419/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kommunale boliger - Husleieøkning Even Overskaug EPHORTETYD
459/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Organisasjonsdatabase for kommunene og fylkeskommunene - Innsamling av data KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
449/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Årlig innrapportering for vannforsyningssystem 2019 - Stugudal vannverk MATTILSYNET EPHORTETYD
450/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kvittering for innsendt innrapportering MATTILSYNET EPHORTETYD
454/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kvittering for innsendt innrapportering MATTILSYNET EPHORTETYD
407/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til arrangement av KM i orientering 2020 TYDAL IL, O-gruppa m.fl. EPHORTETYD
415/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kommunale boliger - Husleieøkning Anne Lundberg EPHORTETYD
418/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kommunale boliger - Husleieøkning Ingeborg Rønning EPHORTETYD
423/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding på 181/32 Foreløpig svar på klage kommunale avgifter Ståle Romund Østby Eggen EPHORTETYD
457/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Erklæring fra leietaker om bruk av leide lokaler 2019 COOP MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
445/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** vandelsforespørsel TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
446/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev 164/10 og 38 Søknad om godkjenning av plan og nydyrking Gunn Hilmo EPHORTETYD
305/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev 171/11 Melding om delegert vedtak - fradeling av festetomt 171/11/5 Hans-Jörg Lehmann EPHORTETYD
319/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark - §5a i nasjonal forskrift Inge Morten Rotvold EPHORTETYD
433/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Oppsigelse Tydal brann- og redningstjeneste Ingar Hanssen EPHORTETYD
435/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev 164/11 Svar på søknad om - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt i Hillmo John Olav Dyrhaug m.fl. EPHORTETYD
439/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev 181/70 Svar på søknad - Fradeling av Berggardsmyrvegen 16 og 18 til industriformål TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
441/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev 181/141 Svar på søknad om dispensasjon fra vegloven for oppføring av veranda Stian Aspen EPHORTETYD
462/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Oppfylling av Mattilsynets vedtak av 08.01.2020 MATTILSYNET EPHORTETYD
458/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Statlig tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
317/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark og vassdrag - §5a i nasjonal forskrift Ketil Nilsen EPHORTETYD
434/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på søknad - Motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - Hesteekvipasjer til Rørosmartnan 2020-2022 Per Morten Storhaug EPHORTETYD
436/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på søknad - Motorferdsel i utmark for reparasjon av kjøretøy - nasjonal forskrift §6 Tydal Bil-Elektro A/S EPHORTETYD
437/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - med formål kjentmannskjøring og øving i Tydal kommunes verneområder NORSK FOLKEHJELP MERÅKER EPHORTETYD
440/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev 168/1 Høring - Godkjenning av plan for nydyrking. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
442/2020 20200120 20.01.2020 Utgående brev 188/291 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig VILVANG BYGG AS EPHORTETYD
447/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev 164/10 og 38 Søknad om nydyrkingstilskudd Gunn Hilmo EPHORTETYD
448/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kvittering for innsendt innrapportering MATTILSYNET EPHORTETYD
452/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 181/141 Svar på søknad om dispensasjon fra vegloven for oppføring av veranda Heidi Elise Storrønning EPHORTETYD
453/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Årlig innrapportering for vannforsyningssystem 2019 - Ås-Aune vannverk MATTILSYNET EPHORTETYD
455/2020 20200120 20.01.2020 Inngående brev Årlig innrapportering for vannforsyningssystem 2019 - Hilmo og Græsli vannverk MATTILSYNET EPHORTETYD
427/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tjenesteleder helse og omsorg - st. ref. (4171600585) Ingrid Osgjelten EPHORTETYD
429/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tjenesteleder helse og omsorg - st. ref. (4171600585) Mari Berg Hammer EPHORTETYD
432/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tjenesteleder helse og omsorg - st. ref. (4171600585) Marit Hårstad EPHORTETYD
431/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tjenesteleder helse og omsorg - st. ref. (4171600585) Dortea Østbyhaug EPHORTETYD
428/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger ARBEIDSTILSYNET EPHORTETYD
430/2020 20200119 19.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 171/11 Melding om delegert vedtak - fradeling av festetomt 171/11/5 Jeppe Haaskjold EPHORTETYD
420/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev 188/291 Samsvarserklæringer VILVANG BYGG AS EPHORTETYD
421/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Samordnet oversikt over risikoanlyser og beredskaps- og kriseplaner ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTETYD
392/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppsigelse Tydal brann- og redningstjeneste Ingar Hanssen EPHORTETYD
393/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev 174/70 Tillatelse - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg/påbygg - FV 705 Stugudalsvegen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
395/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Opphør av leieforhold ***** EPHORTETYD
397/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev 188/291 Foreløpig svar på søknad om ferdigattest VILVANG BYGG AS EPHORTETYD
414/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tjenesteleder helse og omsorg - st. ref. (4171600585) Elisabeth Tamnes EPHORTETYD
408/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvetaksplan vann 2020 RAMBØLL NORGE AS EPHORTETYD
410/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Høring - Endring i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a – Melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
398/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2020 AUROTECH ULTRASOUND AS EPHORTETYD
399/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om åpen butikk på søndager og helligdager COOP MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
11490/2018 20200117 17.01.2020 Utgående brev Underskrevet avtale mellom Documaster AS og Tydal kommune for vedlikehold og service av utstyr og programmvare Documaster AS EPHORTETYD
425/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Eierbevis - eiendomsrett overført fra Viltfondet MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
412/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Underskrevet ordrebekreftelse for arbeidsleie - Jolanta Smilgaitiene HELSEREKRUTTERING AS EPHORTETYD
411/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Spørsmål om implementering av pakkeforløp hjerneslag fase 2 - oppfølging og rehabilitering LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE EPHORTETYD
409/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Prøveplan vann 2020 Tydal SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
426/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tjenesteleder helse og omsorg - st. ref. (4171600585) Gry Horven EPHORTETYD
379/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Om kjøreopplæring med snøscooter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
299/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev 188/170 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for gatekjøkken MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
390/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar kjøkken og vaskeri - st. ref. (4177624848) Andrea Hoås Mulelid EPHORTETYD
391/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 181/32 Foreløpig svar på klage kommunale avgifter Ståle Romund Østby Eggen EPHORTETYD
345/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2020 K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTETYD
346/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2020 NORSK FOLKEHJELP TYDAL EPHORTETYD
380/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Underskrevet leieavtale - B13 ***** EPHORTETYD
381/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Årsoppgave fra KLP 2019 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
382/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev 177/16/22 Revidert søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av anneks Egil Ryen Moe EPHORTETYD
383/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kommunene er viktig for å redusere utslipp og for å gjøre samfunnet robust i møte med klimaendringene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
386/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev 188/291 Søknad om ferdigattest VILVANG BYGG AS EPHORTETYD
373/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Høring - Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialhelsetjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
376/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev 188/170 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for gatekjøkken TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
377/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
378/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev 174/2 Foreløpig melding i sak om dispensasjon for fradeling av setervoll til friluftbolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
372/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev 167/81 og 82 - Rydding av skog Per Horven EPHORTETYD
387/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjeneste HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
357/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982821452 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
358/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913887514 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
359/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989823299 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
367/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 887642192 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
368/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999268471 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
369/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990695652 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
371/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kopi av vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg - Norsk institutt for naturforskning (NINA) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
360/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 980544230 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
361/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969999021 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
362/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916479417 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
363/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981412559 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
364/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998591791 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
365/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 979737092 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
366/2020 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916380569 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
370/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Årsverkrapportering pr. 31.12.2019 til landbruksforvaltningen (LMD) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
73/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Egenandel på dagtilbud Brukere av aktivitetstilbud for demente i Tydal kommune EPHORTETYD
333/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2020 TYDAL SOKN EPHORTETYD
335/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Indeksregulering husleie 2020 Einar Storhaug EPHORTETYD
344/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2020 ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTETYD
326/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om støtte til varmebasseng SELBU OG TYDAL REVMATIKERFORENING EPHORTETYD
327/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Bygdekinoen årsrapport 2019 Bygdekinoen EPHORTETYD
329/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2020 SALONG KARISMA AS EPHORTETYD
330/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2020 TYDAL REGNSKAPSLAG SA EPHORTETYD
351/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev 175/58 Tilsynsrapport på fyringsanlegg RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
356/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
336/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Oppsigelse 50% stilling PU Oddrun Jorid Breistrand EPHORTETYD
337/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2020 SELBU SPAREBANK EPHORTETYD
348/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Høring - Vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
349/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Oversendelse av innkomne uttalelser i navnesak 20019/236 - klage på skrivemåte på gårdsnavn i Gressli - Græsli SPRÅKRÅDET EPHORTETYD
9020/2019 20200115 15.01.2020 Utgående brev Rentenivå på kommunale utlån 2. halvår 2020 Melding til lånetakere i Næringsfondet og Disposisjonsfondet EPHORTETYD
339/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2020 TYDAL HUSFLIDSLAG EPHORTETYD
331/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Indeksregulering husleie 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
340/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 10.01.2020 Fysioterapeut HELFO EPHORTETYD
341/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2020 TENSIO TS AS EPHORTETYD
342/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev 169/88 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Ivar Flakne EPHORTETYD
304/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev 177/63 mfl. Oversendelse av matrikkelbrev STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
303/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Indeksregulering leiepris avløpsrenseanlegg Svarthølvika, gnr. 189 bnr. 2 Kjell Kåsen EPHORTETYD
314/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev 167/3 167/30 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Maren Gullbrekken EPHORTETYD
343/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Indeksregulering av husleie 2020 REN RØROS DIGITAL AS EPHORTETYD
347/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev 168/1 Søknad om nydyrking Ivar Flakne EPHORTETYD
350/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Endring i åpningstider for ølsalg ved julaften , nyttårsaften og andre dager. COOP Marked Tydal EPHORTETYD
300/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Refusjon kommuner i Værnesregionen REKOM 2019 SELBU KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST m.fl. EPHORTETYD
323/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar kjøkken og vaskeri - st. ref. (4177624848) Amma Adoma Kwabiah EPHORTETYD
309/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Deltakerregistrering voksenopplæring 2019 Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
316/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Innføring av felles nasjonal tilsynskalender KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
313/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Rapportering årsverk pr 31.12.2019 til LMD FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
301/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Prisforespørsel 4 leverandører på uv-anlegg til drikkevann for Hilmo og Græsli vannverk Bwt Norge AS m.fl. EPHORTETYD
307/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Vedrørende vedtak etter § 6 i nasjonal forskrift for motorferdsel i utmark for kjøreopplæring med snøscooter - ABES Trafikkskole 2018/2019 - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
320/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Uttalelse fra Sametinget - Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram. Kommuneplanens arealdel Tydal kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
321/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Underskrevet samarbeidsavtale mellom Tydal kommune og Niklas Dyrhaug - 2020 Niklas Dyrhaug EPHORTETYD
322/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Væktarstua Hotell AS - Søknad om støtte til oppgradering av hotellrom VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
306/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på NMSK retningslinjer for Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
308/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev 167/3 167/30 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Maren Gullbrekken EPHORTETYD
310/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Korrigering prisforespørsel 4 leverandører på uv-anlegg til drikkevann for Hilmo og Græsli vannverk Bwt Norge AS m.fl. EPHORTETYD
311/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage - høring med vedlegg HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
312/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem – tilbud om ambulant lavterskel diagnostikk og henvisning til behandling HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
315/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tolkningen av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET EPHORTETYD
215/2020 20200113 13.01.2020 Saksframlegg/innstilling Reglementer for folkevalgte organer EPHORTETYD
262/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Oversending av spillemiddelsøknader for 2020 - Tydal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
271/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Indeksregulering for 2020 leie av areal gnr. 174 bnr. 4 Flemming Lunden EPHORTETYD
284/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev 192/151 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt fra søknadsplikt Bård Inge Kjeldstad EPHORTETYD
287/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Konvertering av foretakfondobligasjon- og ny utbyttepolitikk i TrønderEnergi AS Tydal kommune TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
292/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Informasjon om motorferdsel i utmark - §4D i motorferdselloven - Vinterøvelse/vintertrening Luftforsvaretv/ baseforsvarstaktisksekole EPHORTETYD
233/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning Tydal barnehage v/ styrer Unni Veiseth EPHORTETYD
8912/2019 20200113 13.01.2020 Saksframlegg/innstilling 188/3 - Klage på mindre endring av reguleringsplan for Rotåtjønna EPHORTETYD
14/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Informasjon om nye betalingssatser i Tydal barnehage for 2020 Foreldre/ foresatte i barnehagen EPHORTETYD
290/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev 188/170 Erklæring om ansvarsrett MEGÅRD ODD IVAR EPHORTETYD
45/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på Fylkesmannens oversendelse av rapport etter tilsyn med helsetjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tydal kommune ***** EPHORTETYD
76/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Regulering leiepris 2020 parkeringsplass Mobrua May Tonje Aas EPHORTETYD
8220/2019 20200113 13.01.2020 Saksframlegg/innstilling Tydal Skisenter AS - søknad til Tydal kommunes næringsfond EPHORTETYD
8189/2019 20200113 13.01.2020 Saksframlegg/innstilling Stugudal lagerutleie - søknad om tilskudd fra Tydal kommunes næringsfond EPHORTETYD
8856/2019 20200113 13.01.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på kommunale avgifter EPHORTETYD
293/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Årsmelding for privat praksis 2019 - fysioterapitjenesten Anne M Nordland Lerstad EPHORTETYD
95/2019 20200113 13.01.2020 Utgående brev Vandelsvurdering - etterlysing svar Kirkvollen pilegrimsgård m.fl. EPHORTETYD
302/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev 192/141 Søknad om sanitærabonnement GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
8753/2019 20200113 13.01.2020 Saksframlegg/innstilling Regulering av festeavgiftene på kirkegårdene i Tydal sokn EPHORTETYD
297/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom ***** ***** LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
296/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom ***** ***** LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
294/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev 165/23 og 33 Eiendommen Lunheim - Tilbud om kjøp av eiendommene GRÆSLI IDRETTSLAG EPHORTETYD
295/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Klage i navnesak 2019/236 Gresslia i Tydal kommune, datert 15.11.2019 Roald Græsli EPHORTETYD
263/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev 188/168 Nytt foreløpig svar på byggesøknad Joar Atle Håve EPHORTETYD
270/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat institusjonskokk - st. ref. (4177198366) Linn- Hege A.Hoem EPHORTETYD
275/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Indeksregulering for 2020 leie av Stugguvollmoen gnr. 188 bnr. 125 - Dyrhaug Ridesenter AS DYRHAUG RIDESENTER AS EPHORTETYD
279/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Utvidet stilling i sommer - Randi Steen Johansen Randi Steen Johansen EPHORTETYD
288/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Underskrevet leieavtale mellom Tydal kommune og Ann Mari Lundemo - rom ved Tydal Utleiebygg Ann Mari Lundemo EPHORTETYD
289/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev 192/151 Svar på melding om bygning som er unntatt fra søknadsplikt Bård Inge Kjeldstad EPHORTETYD
298/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom ***** ***** ***** LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
8831/2019 20200113 13.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon - Bygdekinoen EPHORTETYD
8795/2019 20200113 13.01.2020 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2015 - 2019 EPHORTETYD
266/2020 20200112 12.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat institusjonskokk - st. ref. (4177198366) Richard Molander EPHORTETYD
264/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Innherred renovasjon - Tilbakemelding - årsrapport 2018 - Berggårdsmyra gjenbrukstorg - Innherred Renovasjon IKS - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
231/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune til søknad om fradeling av boligtomt på Løvøya på eiendommen 182/3 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
232/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Korreksjon av høringsnotat om forslag til forenklinger og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET EPHORTETYD
227/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tjenesteleder helse og omsorg - st. ref. (4171600585) Stine Hoem Ingdal Ofstad EPHORTETYD
228/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Leilighet B13 ***** EPHORTETYD
238/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV EPHORTETYD
239/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underskrevet ordrebekreftelse for arbeidsleie - Chaciraxi Revelo Suáres AMBIO HELSE AS EPHORTETYD
212/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev 171/118 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Stig Vegar Aas EPHORTETYD
207/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev 188/260 Svar på melding om bygning som er unntatt fra søknadsplikt Morten Bjerkholt EPHORTETYD
218/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev 192/123 Melding om delegert vedtak - endring av tidligere gitt byggetillatelse MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
261/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Leieavtale mellom Tydal kommune og Ann Mari Lundemo - rom ved Tydal Utleiebygg Ann Mari Lundemo EPHORTETYD
219/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev 192/123 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
211/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om dekning av arbeidsplassbriller Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
229/2020 20200110 10.01.2020 Utgående brev 192/123 Svar på melding om bygning som er unntatt søknadsplikt MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
230/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Skuddpremie er utslag av foreldet syn på dyr og natur DYRENES RETT EPHORTETYD
236/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Renovasjon og slampriser 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
265/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Nasjonal Transport Plan 2022-2033: Utarbeidelse av innspill om prioritering av tiltak i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
235/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev 175/77 Samsvarserklæring O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
217/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev 192/123 Søknad om endring av gitt tillatelse MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
214/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Maria Holden Eggen EPHORTETYD
225/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Uttalelse fra Odd Arne Gullbrekken - Klage i navnesak 2019/236 - Gresslia Odd Arne Gullbrekken EPHORTETYD
226/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat institusjonskokk - st. ref. (4177198366) Svanhild Fossum EPHORTETYD
216/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Uttalelse fra flere - Klage i navnesak 2019/236 - Græsli i Tydal kommune Knut Arild Græsli m.fl. EPHORTETYD
209/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad - ferievikarer 2020 Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
210/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling 07.01.2020 - Refusjon egenandel - egenandelstak 2 HELFO EPHORTETYD
213/2020 20200109 09.01.2020 Utgående brev 166/4 Tilskudd til drenering av jordbruksjord - avslutning av prosjekt Ola Morten Græsli EPHORTETYD
208/2020 20200109 09.01.2020 Inngående brev Høring - forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET EPHORTETYD
188/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Møtedatoer Midt-Trøndelag regionråd 2020 Sekretariatet for Midt-Trøndelag regionråd 2020 EPHORTETYD
191/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar kjøkken og vaskeri - st. ref. (4177624848) Maksymilian Bylica EPHORTETYD
189/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering av vannverksdata for året 2019, og informasjon om at vi i 2020 fører tilsyn med distribusjonssystem. MATTILSYNET EPHORTETYD
192/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Uttalelse fra Sametinget - Fradeling av boligtomt fra gbnr 182/3 SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
205/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev 192/123 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
136/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar kjøkken og vaskeri - st. ref. (4177624848) YONGPING LIU EPHORTETYD
137/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar kjøkken og vaskeri - st. ref. (4177624848) Erling Lindseth EPHORTETYD
139/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev 192/144 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
153/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 168/1 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
158/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev 192/125 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
160/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Svarbrev - melding om foreldrepermisjon ***** EPHORTETYD
168/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om utsatt frist for restutbetaling av tilskudd STUGUDAL HÅNDVERK OG FRITID DA EPHORTETYD
112/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Ungdata 2020 Tydal Kompetansesenter rus - Midt-Norge EPHORTETYD
159/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold Esmeralda Anggong Sesseng EPHORTETYD
111/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Ungdata 2020 - Tydal Kompetansesenter rus - Midt-Norge EPHORTETYD
8084/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling 164/11 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt i Hillmo EPHORTETYD
9101/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel i utmark for reparasjon av kjøretøy - nasjonal forskrift §6 EPHORTETYD
121/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
123/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev Kontroll av fastlønn REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
126/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Til eldrerådet - Brukerrepresentant i kommunens arbeid med velferdsteknologi PENSJONISTFORBUNDET EPHORTETYD
141/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning drenering Ola Morten Græsli Ole Morten Græsli EPHORTETYD
102/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev 183/2 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jon Mikkel Unsgård WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTETYD
109/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
110/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kostra - rapportering 4. kvartal 2019 - info om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
113/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev 188/168 Tilleggsopplysninger byggesøknad Joar Atle Håve EPHORTETYD
117/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev 171/118 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Stig Vegar Aas EPHORTETYD
118/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - utviklingstilskudd for opplevelseskurs INNOVASJON NORGE EPHORTETYD
155/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Rest tilskudd Stugudal Håndverk og Fritid STUGUDAL HÅNDVERK OG FRITID DA EPHORTETYD
116/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev 171/6/13 Underskrevet kjøpekontrakt Tove Iren Kaspersen EPHORTETYD
120/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - opplevelseskurs INNOVASJON NORGE EPHORTETYD
125/2020 20200108 08.01.2020 Utgående brev 192/123 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
8557/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - Hesteekvipasjer til Rørosmartnan 2020-2022 EPHORTETYD
161/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev ***** ***** EPHORTETYD
162/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTETYD
6183/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om motorferdsel i utmark - med formål kjentmannskjøring og øving i Tydal kommunes verneområder EPHORTETYD
2785/2019 20200108 08.01.2020 Internt notat Møteprotokoll Rpd for eldre ohg mennesker med nedsatt funksjonsevne Frank Lysø EPHORTETYD
2787/2019 20200108 08.01.2020 Internt notat Møteprotokoll Utvalg for miljø og samfunn 07.03.2019 Frank Lysø EPHORTETYD
8702/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling 181/141 Søknad om dispensasjon fra vegloven for oppføring av veranda EPHORTETYD
8606/2019 20200108 08.01.2020 Saksframlegg/innstilling 181/70 - Fradeling av Berggardsmyrvegen 16 og 18 til industriformål EPHORTETYD
98/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Uttalelse fra Per Ingebrikt Græsli - Klage i navnesak 19/236 - Gresslia Per Ingebrikt Græsli EPHORTETYD
103/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
87/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev 188/297 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Per Mikal Hilmo Per Mikal Hilmo EPHORTETYD
90/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til produksjon av dokumentarfilm OLA BJERKEN, MUTTER FILM m.fl. EPHORTETYD
99/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Rapportering tilskuddsmidler til tidlig innsats for 2019 gjennom økt lærerinnsats UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
100/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev 177/6 - Svar på tilbakemelding vedrørende fritak vannavgift Henry Østby EPHORTETYD
77/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev 192/144 Svar på søknad om sanitærabonnement STUGUDAL EIENDOM AS m.fl. EPHORTETYD
107/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Valg av representanter til Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA for perioden 2019-2023 Revisjon Midt-Norge SA EPHORTETYD
105/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Én digital offentlig sektor KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
96/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte SELBU OG TYDAL REVMATIKERFORENING EPHORTETYD
89/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev 182/3 - Høring - dispensasjon for fradeling av boligtomt på Løvøya i Tydal Valborg Margrete Størseth m.fl. EPHORTETYD
91/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Svar på mottatt brev og prisjustering rammeavtale K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTETYD
104/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Valg av representanter til årsmøte Revisjon Midt-Norge SA Revisjon Midt - Norge EPHORTETYD
78/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev 188/32 Oversendelse av matrikkelbrev - Sammenslåing Hanne Kirsti Langseth m.fl. EPHORTETYD
79/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev 192/125 Svar på søknad om sanitærabonnement STUGUDAL EIENDOM AS m.fl. EPHORTETYD
80/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev 192/123 Svar på søknad om sanitærabonnement STUGUDAL EIENDOM AS m.fl. EPHORTETYD
106/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Ungdata 2020 Tydal Kompetansesenter rus - Midt-Norge EPHORTETYD
81/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Bom Rotvoldlia Stugudal RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
83/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Veibelysningen i Rønningsgjardet Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
47/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Reparasjon bom Rotvoldlia hyttefelt etter utrykning - Epostutveksling RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
63/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev 176/1 Sametingets uttalelse - Fradeling av boligtomt fra gbnr 176/1, Tydal kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
64/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev 176/1 Uttalelse fra fylkesmannen i Trøndelag - Dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av boligtomt - Ås - Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
70/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunale gebyrer og eiendomsskatt på bolig Huseierne EPHORTETYD
62/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Innhenting av 1.terminkarakterer for avgangselever skoleåret 2019-2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
82/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Bom Rotvoldlia, Stugudal RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
65/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev 188/297 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Per Mikal Hilmo Per Mikal Hilmo EPHORTETYD
41/2020 20200106 06.01.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd fra den kulturelle spaserstokken til julebord 05.12.2019 - Tydal pensjonistforening TYDAL PENSJONISTFORENING KAFE POSTEN EPHORTETYD
84/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Rapporteringsfrist for tilskudd til tidlig innsats for 2019 gjennom økt lærerinnsats UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
85/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev Lærlingtilskudd 2.halvår 2019 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
68/2020 20200106 06.01.2020 Inngående brev 188/260 Melding om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - Oppføring av uthus Morten Bjerkholt m.fl. EPHORTETYD
8833/2019 20200106 06.01.2020 Utgående brev Leieavtale kommunalt kontorlokale - Tydal rådhus STJØRDAL KOMMUNE EPHORTETYD
8839/2019 20200106 06.01.2020 Utgående brev Leieavtale av lokaler til forvaltningskontor - Tydal helsesenter STJØRDAL KOMMUNE EPHORTETYD
8927/2019 20200106 06.01.2020 Utgående brev Refusjonskrav - salg av legetjenester til Selbu kommune oktober til desember 2019 Selbu kommune ved Ragnhild W. Kvål EPHORTETYD
8842/2019 20200106 06.01.2020 Utgående brev Leieavtale av lokaler til fakturamottak - Tydal Rådhus STJØRDAL KOMMUNE EPHORTETYD
56/2020 20200105 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
61/2020 20200105 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) Malin Gresseth EPHORTETYD
59/2020 20200105 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) Katrine Ottem EPHORTETYD
60/2020 20200105 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) Ingrid Steenfeldt-Foss EPHORTETYD
57/2020 20200105 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) Nora Kløften EPHORTETYD
58/2020 20200105 05.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) Ingeborg Renå EPHORTETYD
53/2020 20200104 04.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) Sina Renate Bergehaug Aas EPHORTETYD
54/2020 20200104 04.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) Nikoline Ekker Kleiven EPHORTETYD
55/2020 20200104 04.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) Trude Slind EPHORTETYD
5/2020 20200103 03.01.2020 Utgående brev 192/162 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ole Johan Rotvold Ole Johan Rotvold EPHORTETYD
9/2020 20200103 03.01.2020 Utgående brev 192/163 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Brynhild Jorid Rotvold Brynhild Jorid Rotvold EPHORTETYD
13/2020 20200103 03.01.2020 Utgående brev 188/170 Foreløpig svar på byggesøknad MEGÅRD ODD IVAR EPHORTETYD
17/2020 20200103 03.01.2020 Utgående brev 177/16/22 Returnering av byggesøknad Egil Ryen Moe EPHORTETYD
18/2020 20200103 03.01.2020 Utgående brev Fakturering K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTETYD
48/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Underskrevet ordrebekreftelse for arbeidsleie - Chaxiraxi Ravelo Suarez AMBIO HELSE AS EPHORTETYD
49/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Snøbrøyting og strøing på kommunale veger - Timelister - Per Erik Myrmo Per Erik Myrmo EPHORTETYD
38/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning tilskudd TV-program - Langs Fylkesvei 705 TRØNDER-TV AS EPHORTETYD
42/2020 20200103 03.01.2020 Utgående brev 169/1/1 Svar på klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Ramsjøhytta ADVOKATFIRMAET HJORT DA EPHORTETYD
44/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev 192/125 Søknad om sanitærabonnement GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
1/2020 20200103 03.01.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting ***** ***** Karin Hogstad EPHORTETYD
32/2020 20200103 03.01.2020 Utgående brev Vandelsvurdering Politiet EPHORTETYD
9069/2019 20200103 03.01.2020 Utgående brev 192/3/2 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for påbygg og tilbygg til fritidsbolig EGGEN OG HOLDEN BYGG AS EPHORTETYD
33/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2019 - Tydal kommunale barnehage STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
35/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Tydal skisenter TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
36/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Henfallet naturreservat - orientering om vernevedtak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
37/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Remissutgåva Program för smart specialisering Region Jämtland Härjedalen EPHORTETYD
6/2020 20200103 03.01.2020 Utgående brev 175/77 Foreløpig svar på søknad om ferdigattest Jan Ragnar Vevang EPHORTETYD
27/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Tydal Kommune Husleie 2020 - Prisjustering BIL OG LANDBRUK EIENDOM AS EPHORTETYD
29/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 30.12.2019 for allmennlege HELFO EPHORTETYD
34/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev 168/1 Ny plassering av hyttetomt i reguleringsplan for trøen 2, tomt 11 Ivar Flakne EPHORTETYD
40/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev 192/144 Søknad om sanitærabonnement GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
39/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Utvidet høringsfrist - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør. HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
50/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Tilbud om tannbehandling ved offentlig tannklinikk for prioriterte grupper TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
51/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) Nadja Rokkones EPHORTETYD
52/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) Embla Dahlseng Østby EPHORTETYD
43/2020 20200103 03.01.2020 Inngående brev 192/123 Søknad om sanitærabonnement GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
8588/2019 20200103 03.01.2020 Utgående brev 172/2 Melding om delegert vedtak - tillatelse til riving av fjøs Odd Ivar Wærness EPHORTETYD
15/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev 192/35 Endring av ansvarsrett FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
19/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Malin Gresseth EPHORTETYD
20/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Ronja Østby Lunden EPHORTETYD
21/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd fra den kulturelle spaserstokken til julebord 05.12.2019 - Tydal pensjonistforening TYDAL PENSJONISTFORENING KAFE POSTEN EPHORTETYD
24/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev 183/2 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jon Mikkel Unsgård WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTETYD
8/2020 20200102 02.01.2020 Utgående brev 192/123 Situasjonskart Moen design m.fl. EPHORTETYD
7/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale Kari Aune Iversen EPHORTETYD
23/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev 192/3/2 Samsvarserklæring EGGEN OG HOLDEN BYGG AS EPHORTETYD
12/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Kart over rute for transport NILSEN KETIL EPHORTETYD
4/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Delegering av forvaltningsmyndighet for områder vernet ved kongelig resolusjon 20. desember 2019 MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
22/2020 20200102 02.01.2020 Inngående brev Vedlegg til tilskudd - Moheim Camping AS MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
9126/2019 20191231 31.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) Ronja Lunden EPHORTETYD
9123/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5a i nasjonal forskrift - Ketil Nilsen Ketil Nilsen EPHORTETYD
9125/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 168/1 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
9111/2019 20191230 30.12.2019 Internt notat Vedtak om lavtflyvning med helikopter vedtatt i UMS 13.06.2019, er registrert i miljøvedtaksregisteret 27.12.2019 Hans Runar Sandnes Kojedal EPHORTETYD
9091/2019 20191230 30.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - UL Vårfryd UL VÅRFRYD EPHORTETYD
9092/2019 20191230 30.12.2019 Internt notat Befaringsrapport ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Hans Runar Sandnes Kojedal EPHORTETYD
9114/2019 20191230 30.12.2019 Utgående brev Rapportering av Tydal kommunens vedtak - motorferdsel 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
9113/2019 20191230 30.12.2019 Utgående brev Midlertidig svar på som motorferdsel som gjelder Tydal Bil-Elektro AS Tydal Bil-Elektro A/S EPHORTETYD
9118/2019 20191230 30.12.2019 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark og vassdrag - §5a i nasjonal forskrift Even Østbyhaug EPHORTETYD
9119/2019 20191230 30.12.2019 Utgående brev Melding om delegert vedtak - landingstillatelse med helikopter - §6 i motorferdselloven STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTETYD
9120/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Ekstratilskudd ved bosetting av personer med alvorlige med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 2020 IMDi Midt-Norge EPHORTETYD
9122/2019 20191230 30.12.2019 Utgående brev 176/1 - Feil i høringsfrist - fradeling av boligtomt i Ås i Tydal 176/1 Haugen øvre ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE m.fl. EPHORTETYD
9124/2019 20191230 30.12.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - §5a i nasjonal forskrift - Inge Morten Rotvold Inge Morten Rotvold EPHORTETYD
9115/2019 20191228 28.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) Hamza Zafar Iqbal EPHORTETYD
9116/2019 20191228 28.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) maria Døhlie Rode EPHORTETYD
9109/2019 20191226 26.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer 2020 - st. ref. (4163699156) Karin Hogstad EPHORTETYD
9089/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Oppsigelse av avtale om feiing og brannledelse - Tydal kommune RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
9098/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse Tydal OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET EPHORTETYD
9099/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Oppsigelse leiekontrakt Karolinerutstilling 705 SENTERET AS EPHORTETYD
9106/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev 188/170 Erklæring om ansvarsrett Odd Ivar Megård EPHORTETYD
9103/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev 171/6/13 Kjøpekontrakt - mangler underskrift Tove Iren Kaspersen EPHORTETYD
9104/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste forlengelse av avtale Kristoffer K Kirkvold EPHORTETYD
9094/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev 188/32 og 188/70 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Sissel Karin Tafjord Langseth m.fl. EPHORTETYD
9095/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Rundskriv - Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
9097/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Høring - Moderasjonsordninger i SFO UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
9093/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Høring av revidert renovasjons- og slamforskrift INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
9096/2019 20191223 23.12.2019 Utgående brev Ber om uttalelse til søknad om utbedring av skiløypetrasé i tilknytning til Skardsfjejlla og Hyllingsdalen landskapsvernområde FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
9105/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad om dekning av databriller/arbeidsplassbriller Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
9107/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Vandelsvurdering - søknad om skjenkebevilling - Spogntun 28.12.19 TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
9090/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til to hytter i Vælskardet - Nils Grenstad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
9102/2019 20191223 23.12.2019 Inngående brev 175/77 Søknad om ferdigattest Jan Ragnar Vevang EPHORTETYD
9045/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling 29.12.2019 - Tydal kulturforum TYDAL KULTURFORUM EPHORTETYD
9052/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Ansiennitetsberegning Mia Franzén EPHORTETYD
9054/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev 188/125 Rettighetsavtale høyspent, signert TK - høyspent jordkabel - 2 eks DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
9059/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev - Overføring av oppgaver på landbruksområdet fra Fylkesmannen til kommunene LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
9078/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
9079/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Sluttutbetaling - Tor Ole Rønning INNOVASJON NORGE EPHORTETYD
9083/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Situasjonskart 192/123 Moen design EPHORTETYD
9086/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Grunneieravtale snøscooterløyper fra - Eldbjørg Kvello Eldbjørg Maria Kvello EPHORTETYD
9070/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak 18.12.2019 for allmennlege HELFO EPHORTETYD
9072/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Analyseresultater - Ås-Aune vannverk - analyseperiode 10.12.19 - 20.12.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
9075/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
9077/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Kopi av brev til Norges vassdrag- og energidirektorat - Pris på konsesjonskraft i 2020 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET EPHORTETYD
9082/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Informasjon vedrørende kommune- og regionreformen 01.01.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
9084/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Grenseregulering av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt - Orientering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
9085/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Underskrevet samarbeidsavtale mellom Nea radio og Tydal kommune NEA RADIO AS EPHORTETYD
9087/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste - forlengelse av avtale Espen Horven EPHORTETYD
9088/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntekståret 2019 - Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter SKATTEETATEN EPHORTETYD
9050/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark §5b Per Kirkvold EPHORTETYD
9071/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 10.12.19 - 20.12.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
9073/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Analyseresultater Stugudal vannverk - analyseperiode 10.12.19 - 20.12.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
9074/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Vedtak av endret selskapsavtale Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
9067/2019 20191220 20.12.2019 Inngående brev Selbu og Tydal revmatikerforening - Søknad om støtte SELBU OG TYDAL REVMATIKERFORENING EPHORTETYD
9042/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling 26.12.2019 - Tydal idrettslag Fotballgruppa Torhild Gullbrekken Aas EPHORTETYD
8783/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - SØSTRENES KAMMERS AS SØSTRENES KAMMERS AS EPHORTETYD
9053/2019 20191220 20.12.2019 Utgående brev Ansiennitetsberegning Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
9051/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
9021/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
9024/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
9027/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 922179166 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
9032/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev 167/66 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til fritidsbolig Jørgen Næss EPHORTETYD
9022/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 171/1 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til driftsbygning Tor Ole Rønning EPHORTETYD
9029/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Rundskriv A-2/2019 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk støtte til livsopphold etter sosialtjenesteloven 2020 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET EPHORTETYD
9014/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 188/3 - Melding om behandling og tidsbruk i sak om klage på vedtak om mindre reguleringsendring for Rotåtjønna hyttefelt Torgeir Skirstad m.fl. EPHORTETYD
9016/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev Innspill til ordningen Trygt hjem for en 50-lapp TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
9025/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Orientering om prosjektet - Muligheter for mindre melkebruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
9026/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev 167/66 E-post - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til fritidsbolig Jørgen Næss EPHORTETYD
9017/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Kontroll av fastlønn REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
9043/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Rundskriv 1-1/2020 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
9044/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Høring - Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
9047/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling fra Regionalt næringsfond i Neadalen- Tydal grunneierlag SA Regionalforvaltning EPHORTETYD
9048/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Høring - Forslag til revidert samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
9028/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Midlertidig rapport pr. 09.12.2019 - Hilmo og Græsli vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
9030/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Registrering som utdanningsvirksomhet og kommunesammenslåing HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
9034/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste - forlengelse av avtale Rune Aas EPHORTETYD
9035/2019 20191219 19.12.2019 Utgående brev 188/36 Svar på søknad om utsettelse av beregning av årsgebyrer vann og avløp Ingvald Strømmen EPHORTETYD
9038/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Informasjon om Baseforsvarsskolens vinterøvelse Baseforsvarsskolen EPHORTETYD
9039/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Resultat av førstegangskontroll (refid: 527578) HELFO EPHORTETYD
9018/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Dokumenter fra møte i Representantskapet Midt-Norge 110 sentral IKS - Protokoll 18.12.2019 signert Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTETYD
9036/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev 192/3/2 Søknad om ferdigattest EGGEN OG HOLDEN BYGG AS EPHORTETYD
9046/2019 20191219 19.12.2019 Inngående brev Vandelsvurdering - Tydal kulturhus - søknad om skjenkebevilling 26. og 29.12 2019 TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
8929/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Referat fra møte mellom Tydal kommune og Tydal idrettsråd GRÆSLI IDRETTSLAG m.fl. EPHORTETYD
8990/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer DOMSTOLENE I NORGE EPHORTETYD
8991/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev 168/1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Trøen 2 - tilleggsopplysninger Ivar Flakne EPHORTETYD
8950/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Informasjon om deponi rene masser Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8963/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev 192/35 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
8994/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Høring - NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8997/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev CV Erik Hjort Ibkhanden v/Charlie Borneteg EPHORTETYD
8998/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev CV Anna Blomquist Ibkhanden v/Charlie Borneteg EPHORTETYD
8999/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev CV Lina Holmlund Ibkhanden v/Charlie Borneteg EPHORTETYD
9002/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev CV Lisa Lundquist Ibkhanden v/Charlie Borneteg EPHORTETYD
9003/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev CV Charlie Borneteg Ibkhanden v/Charlie Borneteg EPHORTETYD
9009/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Sluttrapport HUNT4 DUUN - HOLMEN EPHORTETYD
8974/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svar på spørsmål angående leiekjøring Fossan-Håmyra Håen hytteforening v/Arve Sivertsen EPHORTETYD
8989/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Vandelsvurdering Politiet EPHORTETYD
8967/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
8956/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev 192/35 Svar på melding om endring av ansvarsrett FH GRUPPEN AS m.fl. EPHORTETYD
9012/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Orientering om ny organisering og oppgavedeling på integreringsfeltet INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTETYD
9015/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Informasjon om Stortingets beslutning om overføring av skatteoppkreving fra kommunen til Skatteetaten FINANSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8992/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev 171/1 Bekreftelse på ferdigstillelse av tilbygg til driftsbygning Tor Ole Rønning EPHORTETYD
8993/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Rettelse: Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer DOMSTOLENE I NORGE EPHORTETYD
9001/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev 171/11 Søknad om fradeling av festetomt 171/11/2/rekvisisjon av oppmålingsforretning Hans-Jörg Lehmann EPHORTETYD
9005/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i solarieregelverket DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET EPHORTETYD
9007/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev 188/36 Bekreftelse på mottatt søknad Ingvald Strømmen EPHORTETYD
9008/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
9010/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Tydal skytterlag TYDAL SKYTTERLAG EPHORTETYD
9011/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev Rettelse av vedlegg - Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer DOMSTOLENE I NORGE EPHORTETYD
9000/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev CV Lina Siverhall Ibkhanden v/Charlie Borneteg EPHORTETYD
9004/2019 20191218 18.12.2019 Inngående brev CV Emilia Lehto Ibkhanden v/Charlie Borneteg EPHORTETYD
8880/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Utbetaling av tilskudd til de politiske partiene 2019 Tydal Senterparti m.fl. EPHORTETYD
8897/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om omdisponering av Tilskudd fra Tydal næringsfond SYLENE EIENDOM AS EPHORTETYD
8817/2019 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om refusjon av kostnader i forbindelse med etableringen av NiV Tydal NÆRINGSFORENINGEN I VÆRNESREGIONEN EPHORTETYD
8957/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev 188/36 Søknad om utsettelse av innbetaling av forbruksdel på avgift, vann og avløp Ingvald Strømmen EPHORTETYD
8958/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Revisors attestasjon opplevelseskurs REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
8961/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev UL Vårfryd - Søknad om skjenekbevilling UL VÅRFRYD EPHORTETYD
8962/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 17.12.19 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning EPHORTETYD
8951/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Bekreftelse på oppsigelse av avtale - Analysetjenester SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
8953/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Spørsmål angående leiekjøring Fossan/Håmyra Håen hytteforening v/Arve Sivertsen EPHORTETYD
8970/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Endring av dato for iverksettelse av grensejusteringen mellom Tydal og Røros FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8971/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Påminnelse om frist for høringsuttalelse til kraftskatteutvalgets forslag - NOU 2019:16 LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR EPHORTETYD
8975/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Høring - NOU 2019:20 En styrket familietjeneste BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTETYD
8977/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev 167/66 Tegninger av plan og fasader Jørgen Næss EPHORTETYD
8980/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Oversendelse av rapport etter tilsyn med helsetjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8981/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste - forlengelse av avtale Arne Vullum EPHORTETYD
8982/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Kristen Iversen EPHORTETYD
8983/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
8964/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 970529489 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8976/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev 188/187, 188/2/20 og 188/224 Spørsmål vedr. bygging langs høyspentlinje TENSIO TS AS EPHORTETYD
8947/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Søknad og cv - semestervikarier sommaren 2020 Erik Hjorth EPHORTETYD
8984/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Gunhild Vigdal Aune EPHORTETYD
8985/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev 168/1 Søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning Ivar Flakne EPHORTETYD
8986/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2019 - Pass og stell av barn SKATTEETATEN EPHORTETYD
8987/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev 167/66 Kopi av brev til Statens vegvesen - FV 705 ved eiendommen - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg Jørgen Næss EPHORTETYD
8868/2019 20191217 17.12.2019 Utgående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftverk i Tydal kommune STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
8959/2019 20191217 17.12.2019 Inngående brev Slamrapport - november 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
8918/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev 192/162 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ole Johan Rotvold Ole Johan Rotvold EPHORTETYD
8920/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev 192/163 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Brynhild Jorid Rotvold Brynhild Jorid Rotvold EPHORTETYD
8922/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev 192/35 Melding om endring av ansvarsrett FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
8930/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev 192/144 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
8931/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev 192/123 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
8932/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev 192/125 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
8936/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Rapport 4. kvartal 2019 for tiltak og tjenester fra Coperio Bedriftshelse COPERIOSENTERET AS EPHORTETYD
8914/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning tilskudd - Kistafoss skogveglag DA Kistafoss skogveglag DA EPHORTETYD
8933/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev 172/2 Tilleggsinformasjon Odd Ivar Wærness EPHORTETYD
8896/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Analyseresultater råvann reservekilde - Hynna, Langfallsjøen, Åråssjøen, Rotåa, Åråssjøen - analyseperiode 10.12.19 - 13.12.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
8898/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Endring i barneloven §35 om felles foreldreansvar fra kraft 1. januar 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
8899/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Ungdomsdelegater til Toppmøte Barn og Unge 10. februar 2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
8900/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev 181/194 Oppgjørsskjema grunneiererstatning Dekar Rettshjelp AS EPHORTETYD
8903/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Protokoll fra ekstraordinært årsmøte - Moen fiskeforening MOEN FISKEFORENING EPHORTETYD
8910/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Søknad vikariat sykepleier 62,2% natt 21.01.20 - 30.11.20 Doha Abdul EPHORTETYD
8911/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev 177/16/22 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av anneks Egil Ryen Moe EPHORTETYD
8916/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev Informasjon om pelsdyrkompensasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8925/2019 20191216 16.12.2019 Inngående brev 192/35 Søknad om ferdigattest FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
8934/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Vandelsvurdering Trøndelag politidistrikt EPHORTETYD
8909/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev 189/19 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Kjell Kåsen EPHORTETYD
8926/2019 20191216 16.12.2019 Utgående brev Referat fra møte i ungdomsrådet 15.12.19 Leder i Tydal ungdomsråd m.fl. EPHORTETYD
8894/2019 20191215 15.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4166157916) Rune Hagberg Stana EPHORTETYD
8895/2019 20191215 15.12.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4166157916) Liv Elin Bårdsgård Hårstad EPHORTETYD
8891/2019 20191215 15.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969999021 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8892/2019 20191215 15.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 914732921 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8893/2019 20191215 15.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 980544230 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
8887/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning Unni Veiseth EPHORTETYD
8889/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
8890/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Tydal kulturforum - Søknad om skjenkebevilling TYDAL KULTURFORUM EPHORTETYD
487/2018 20191213 13.12.2019 Utgående brev Vedrørende tillatelse til landskapspleie gitt av Berit Bugten Østbyhaug høsten 2016 - gnr 174 bnr4 Bjørn Ludvig Brenne EPHORTETYD
8871/2019 20191213 13.12.2019 Utgående brev Rentegodtgjørelse på for mye betalt eiendomsskatt for eiendommen gnr. 168, bnr. 1 Ivar Flakne EPHORTETYD
8875/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Organisasjonsnummer 987936665 Tydal Kommune renovasjon nedlagt fra 01.12.2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
8877/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen - Kommuneplanens arealdel 2019-2031- Tydal kommune - Varsel om oppstart og høring av planprogram STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
8878/2019 20191213 13.12.2019 Utgående brev Oppsigelse avtale - Analysetjenester SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
8879/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Dispensasjon fra kravet til næringsinntekt - tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. - ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
8888/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
8881/2019 20191213 13.12.2019 Inngående brev Behov for sykepleiere over nyttår AM DIRECT AS EPHORTETYD