eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1429/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev 198/1 Søknad om dispensasjon TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
1444/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev 189/64 Søknad om ferdigattest MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
1405/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev 164/39 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Håvar Hilmo EPHORTETYD
1417/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Hillmovegen 34 - Tildeling av offisiell vegadresse Håvar Hilmo EPHORTETYD
1431/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring – Logo på kommunens biler NORPUBLICA SA EPHORTETYD
1434/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad nr. 2 om permisjon uten lønn Maja Horven EPHORTETYD
1435/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 01.03.2021 - allmennlege HELFO EPHORTETYD
1436/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev 192/118 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Erik Lunde Erik Lunde EPHORTETYD
1426/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev Faktura 870628 NHO Reiseliv EPHORTETYD
1440/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ønsker du å arbeide med markedsføring? Tydal kommune søker næringsmedarbeider. - st. ref. (4348968058) Selbu Trykk AS v/ Morten Dahlø EPHORTETYD
1441/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ønsker du å arbeide med markedsføring? Tydal kommune søker næringsmedarbeider. - st. ref. (4348968058) Synne Dyrhaug EPHORTETYD
1446/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev 190/84 Søknad om midlertidig brukstillatelse Tor Olav Grøtan EPHORTETYD
1432/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Årsmelding 2020 - Trondheim Senter mot seksuelle overgrep NOK. TRONDHEIM SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP EPHORTETYD
1433/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Kartleggingsresultater - Demensplan 2020 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1437/2021 20210303 03.03.2021 Utgående brev 174/185/1 Oversendelse - Melding til tingslysing Kartverket Tinglysing EPHORTETYD
1443/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling. NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1445/2021 20210303 03.03.2021 Inngående brev 192/126 Søknad om ferdigattest MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
1422/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev 167/3 Erklæring om ansvarsrett BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
1425/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev 192/118 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Erik Lunde Erik Lunde EPHORTETYD
1423/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting ***** ***** Karin Hogstad EPHORTETYD
1418/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev 171/7/29 Søknad om oppføring av tilbygg Rita Halstadtrø Johnsen m.fl. EPHORTETYD
1428/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4353665653) Sigrid Lovise Ringen EPHORTETYD
1403/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 02/2021, sendt 02.03.2021 Skatteetaten EPHORTETYD
1412/2021 20210302 02.03.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
1415/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev 181/108 Kvittering for nabovarsel Kim Aspen EPHORTETYD
1421/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev 188/16 Nabovarsel Kjell Ove Øverås EPHORTETYD
1407/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Hege Lien EPHORTETYD
1408/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding på svar angående scooterkjøring i Tydal kommune Gunn Annie Hauan Tronsen EPHORTETYD
1410/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Klage på vedtak 188/1 Svar på søknad - Deling av grunneiendom Toralf Øverås m.fl. EPHORTETYD
1416/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordning ALIS-avtaler over kap. 762, post 63. Helsedirektoratet EPHORTETYD
1419/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4353665653) Mercy Datelis Taway EPHORTETYD
1420/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4353665653) Berhane O, Geberkristos EPHORTETYD
1409/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev Virkesavregning 01/02/21 - 28/02/21 Allskog SA EPHORTETYD
1411/2021 20210302 02.03.2021 Inngående brev CV Dr. Liliya Hristova - Vedlegg til søknad om jobb som lege Liliya Velkova EPHORTETYD
1371/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Behov for spesialisert ernæringskompetanse i kommunen KLINISKE ERNÆRINGSFYSIOLOGERS FORENING TILSLUTTET FORSKERFOBUNDET EPHORTETYD
1374/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Jobb som läkare Liliya Velkova EPHORTETYD
1375/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om støtte grunnet strenge restriksjoner vedrørende covid-19 - Sylene Eiendom AS SYLENE EIENDOM AS EPHORTETYD
1385/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen - ledige stillinger Tydal barne- og ungdomsskole STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
1402/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Tilskudd til Den kulturelle spaserstokken 2021 - Tydal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
1377/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Kap. 226 post 21 - støtte til digital hjemmeundervisning 2021 - kunngjøring STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1383/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-03-01T08:01:09.362822 Skatteetaten EPHORTETYD
1386/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev 169/45 Underskrevet jordleieavtale - Anders Marius Aune Marit Aune EPHORTETYD
1387/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev 168/1 Underskrevet jordleieavtale - Anders Marius Aune Ivar Flakne EPHORTETYD
1394/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev 190/5/8 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg Oddbjørn Korsvold EPHORTETYD
1365/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-03-01T08:00:38.705152 Skatteetaten EPHORTETYD
1373/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Analyseresultater Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 24.02.21 - 24.02.21 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
1379/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 171/8 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1380/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 174/5 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1382/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 181/2 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1384/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ønsker du å arbeide med markedsføring? Tydal kommune søker næringsmedarbeider. - st. ref. (4348968058) Anna Elena Uglem EPHORTETYD
1025/2021 20210301 01.03.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om likviditetslån fra Tydal sokn - brannvarslingsanlegg i Tydal kirke EPHORTETYD
492/2021 20210301 01.03.2021 Saksframlegg/innstilling Økonomireglement for Tydal kommune EPHORTETYD
945/2021 20210301 01.03.2021 Saksframlegg/innstilling 172/2 Søknad om konsesjon på erverv av faste eiendom. EPHORTETYD
1093/2021 20210301 01.03.2021 Saksframlegg/innstilling Klage - Renovasjonskjøring Søråsvegen 9 EPHORTETYD
1091/2021 20210301 01.03.2021 Saksframlegg/innstilling Tydal Skisenter AS - søknad om støtte til innkjøp av tråkkemaskin EPHORTETYD
1396/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Olav Harry Østby EPHORTETYD
1397/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Ingeborg Renå EPHORTETYD
1399/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Oddvar Georg Raaen EPHORTETYD
1398/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Olav Kirkvold EPHORTETYD
908/2021 20210301 01.03.2021 Saksframlegg/innstilling Rapport fra forvaltningsrevisjon av PPT og barnevernstjenesten- Stjørdal kommune EPHORTETYD
957/2021 20210301 01.03.2021 Saksframlegg/innstilling Væktarstua Hotell AS - klage på vedtak , sak 7/21 EPHORTETYD
597/2021 20210301 01.03.2021 Saksframlegg/innstilling Finansreglement for Tydal kommune EPHORTETYD
1212/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Midlertidig tilsetting ***** ***** Ola Larsen Aune EPHORTETYD
1363/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev 190/6 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Jan Tore Halstadtrø m.fl. EPHORTETYD
1291/2021 20210301 01.03.2021 Saksframlegg/innstilling Rapport for finansforvaltning pr. 31.12.20 EPHORTETYD
1286/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Høring 182/2 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
1400/2021 20210301 01.03.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Ingeborg Margrethe Einum EPHORTETYD
1366/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-03-01T08:00:04.271291 Skatteetaten EPHORTETYD
1368/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Høring om miljøforskrift for drosje i Trøndelag 2126650_2_0 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1369/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Sak fra kontrollutvalget til behandling i kommunestyret Kontrollutvalgssekretæriat Midt-Norge IKS EPHORTETYD
1370/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til komunestyret Kontrollutvalgssekretæriat Midt-Norge IKS EPHORTETYD
1372/2021 20210301 01.03.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 14 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
1310/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970550461, 5033-176/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1318/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984955987, 5033-177/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1319/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 887642192, 5033-183/ 30 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1322/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982965810, 5033-166/ 33 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1324/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920203841, 5033-174/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1326/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977199840, 5033-167/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1331/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924508930, 5033-176/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1333/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979737092, 5033-164/ 10 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1353/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lev det gode liv i Tydal - Allmennlege på fastlønn søkes til fjellbygda - st. ref. (4336604774) Faith Mngor EPHORTETYD
1311/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969999021, 5033-164/ 8 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1328/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869136832, 5033-188/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1314/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924026073, 5033-167/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1315/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989823299, 5033-169/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1320/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916380569, 5033-164/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1337/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969179806, 5033-169/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1338/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922179166, 5033-173/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1354/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Interessert i varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer som sykepleier? Vi har fast stilling til deg! - st. ref. (4336569857) Bente Kleven EPHORTETYD
1330/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869523682, 5033-177/ 10 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1334/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914732921, 5033-177/ 13 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1335/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990695652, 5033-182/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1336/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969377608, 5033-169/ 11 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1307/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970201416, 5033-177/ 8 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1313/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980544230, 5033-191/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1316/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980558460, 5033-192/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1317/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999268471, 5033-166/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1340/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970561692, 5033-168/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1342/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 879151422, 5033-170/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1343/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916479417, 5033-164/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1344/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998591791, 5033-177/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1345/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969378558, 5033-172/ 11 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1346/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970529489, 5033-177/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1348/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981412559, 5033-171/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1325/2021 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914722411, 5033-169/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
1306/2021 20210227 27.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Interessert i varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer som sykepleier? Vi har fast stilling til deg! - st. ref. (4336569857) Malin Gresseth EPHORTETYD
888/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på Søknad til Tydal landbruksutdanningsfond Marit Aurora Strøm EPHORTETYD
1288/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Like muligheter i oppveksten Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet EPHORTETYD
1296/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev NHO Reiselivs innspill til fordeling av kompensjonsordning til lokale virksomheter NHO REISELIV EPHORTETYD
1298/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Anne Marie Mjåland Østby EPHORTETYD
1304/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lev det gode liv i Tydal - Allmennlege på fastlønn søkes til fjellbygda - st. ref. (4336604774) Irina Makhonina EPHORTETYD
1292/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Kopi av brev til Trønderenergi - Tydal kommune - Forespørsel om uttalelse kulturminner Gammelvollsjøen for fire nettstasjoner - Kulturminnefaglig uttalelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1287/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Analyseresultater Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 02.02.21 - 25.02.21 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
1289/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Varsel om elgmerking Valdansvarlige elg EPHORTETYD
1293/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 12.02.2021 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTETYD
1294/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Kontoutskrift grunnlag utbetaling ALLSKOG SA EPHORTETYD
1295/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Kommunal- og moderniserings - departementet EPHORTETYD
1277/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Leieavtale lokaler fotostudio, signert. FOTOGRAF SKANCKE EPHORTETYD
1297/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Renteendring for lån 8317.55.88232 Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap EPHORTETYD
1278/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Møteinnkalling trafikksikkerhetsutvalg 4. mars 2021. Håvard Kirkvold m.fl. EPHORTETYD
1210/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om åpen butikk på søndager og helligdager COOP MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
855/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
1086/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Innkalling til dialogmøte ***** EPHORTETYD
1222/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
1230/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 TENSIO TS AS EPHORTETYD
1233/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 STATNETT SF EPHORTETYD
1239/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 TELENOR INFRA AS EPHORTETYD
1242/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel eiendomsskatt 2021 TELENOR NORGE AS EPHORTETYD
1244/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 GLOBALCONNECT AS EPHORTETYD
1269/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev 167/3 Situasjonsplan BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
1209/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Ida Sofie Borseth Bjerkan EPHORTETYD
1215/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev 164/39 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for enebolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
1283/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Informasjon og bestilling av stemmesedler til stortingsvalget 2021 Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
1236/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 REN RØROS DIGITAL AS EPHORTETYD
1245/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 ICE COMMUNICATION NORGE AS EPHORTETYD
1246/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 GRENDSTAD SAG AS EPHORTETYD
1247/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 NORWEGIAN FISH FARMS TYDAL AS EPHORTETYD
1248/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 SETERÅA KRAFT AS EPHORTETYD
1249/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 HYNNA KRAFT AS EPHORTETYD
1254/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 BIL OG LANDBRUK EIENDOM AS EPHORTETYD
1255/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 Tydal Trappefabrikk A/S EPHORTETYD
1257/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 TELIA TOWERS NORWAY AS EPHORTETYD
1243/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 TELIA NORGE AS EPHORTETYD
1250/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 LITJ-HENA KRAFTVERK AS EPHORTETYD
1251/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 VÆLA KRAFT AS EPHORTETYD
1253/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 Anders Marius Aune EPHORTETYD
1256/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2021 Ingvild Opphaug EPHORTETYD
1258/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om bruk av Tydalshallen Selbu og Tydal Revmatikerforening EPHORTETYD
1271/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev 181/108 Foreløpig svar på byggesøknad Kim Aspen EPHORTETYD
1273/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Notat fra Virke til kommunene vedr tilskudd til lokalt næringsliv HOVEDORGANISASJONEN VIRKE EPHORTETYD
1264/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Bruk av IKT i offentlig sektor (RA-0536), årlig rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
1268/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Signert avtale om kjøp av korttidsplasser og avlastningsopphold mellom Tydal kommune og Selbu kommune SELBU KOMMUNE EPHORTETYD
1272/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Analyseresultater Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 22.02.21 - 23.02.21 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
1275/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev 167/3 Samsvarserklæring og erklæring om ansvarsrett - Nea rør NEA RØR AS EPHORTETYD
1276/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd til å holde sommerskole - Tydal kommune Utdanningsdirektoratet EPHORTETYD
1199/2021 20210225 25.02.2021 Internt notat Årsberetning for 2020 Mari Evjen m.fl. EPHORTETYD
1218/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev 190/6/ Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Jan Tore Halstadtrø EPHORTETYD
1197/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev 190/26/24 Skjøte signert ordfører Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS v/Torhild Bratland EPHORTETYD
1206/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Maria Apple Punay Sørlie EPHORTETYD
1208/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertdidig Trude Slind EPHORTETYD
1176/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Oversending til klagebehandling - Særutskrift av vedtak i sak 3/21 Tydal kommunestyre 18.02.21 - Endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1188/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Sletting av pant STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK EPHORTETYD
1223/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ferievikariat Ingeborg Renå EPHORTETYD
1225/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ferievikariat Karin Hogstad EPHORTETYD
1227/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Malin Gresseth EPHORTETYD
1228/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Hege Lien EPHORTETYD
1219/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Per Gustav Hilmo EPHORTETYD
1221/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Svar -søknad om refusjon for innkjøp av databriller Arne Rokkones EPHORTETYD
1211/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev 164/39 Kvittering for nabovarsel SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
1261/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev 164/39 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Håvar Hilmo EPHORTETYD
1252/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Invitasjon til årsmøte i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 28.04.2021 TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
1214/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev 177/21 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Knut Einar Østby EPHORTETYD
1226/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Kari Gullbrekken EPHORTETYD
1202/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev 182/24 Svar på spørsmål vedr. bygging av anneks Andreas Borgen EPHORTETYD
1203/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Kopi av brev til Trondhjems Turistforening - Sylan landskapsvernområde - avslag på søknad om bygging av gapahuk ved Fiskåa STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1170/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Scooterkjøring i Tydal kommune Gunn Hauan Tronsen EPHORTETYD
1190/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev 190/26/24 Skjøte for signering Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS v/Torhild Bratland EPHORTETYD
1189/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev 190/26/24 Bestilling av informasjon Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS V/Morten Kjelsberg EPHORTETYD
1192/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev 190/26/24 Svar på bestilling av info Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS v/Morten Kjelsberg EPHORTETYD
1194/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Kjøp av eiendom Frode Jenssen EPHORTETYD
1195/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Værnes EPHORTETYD
1196/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Svar på henvendelse angående scooterkjøring i Tydal kommune Gunn Hauan Tronsen EPHORTETYD
1191/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev 190/26/24 Eierskiftemelding Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS v/Torhild Bratland EPHORTETYD
1171/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 19.02.2021 - allmennlege HELFO EPHORTETYD
1172/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende arbeid med ajourhold av reindriftens arealbrukskart - Kopi av brev sendt Selbu kommune LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
1174/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Informasjon til kommunene om webinar Demensplan 2025 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1193/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Regnskap mars-april 2020 (tilhører journalpost 5) Tydal Skisenter AS EPHORTETYD
1505/2019 20210223 23.02.2021 Utgående brev Skatteseddel for eiendomsskatt 2019 Statkraft Energi AS m.fl. EPHORTETYD
1085/2021 20210222 22.02.2021 Internt notat Møteprotokoll REF 15.02.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
1160/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer 2021 KULTURDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1094/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev 167/3 Ettersending av dokumenter til søknad om tillatelse til tiltak BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
1099/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om (delvis) permisjon for å utføre organisasjonsarbeid Evelyn B Kvello EPHORTETYD
1101/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd. Rapportering for 2020. Søknad for 2021. Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTETYD
1137/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleundom Tydal Trappefabrikk AS Guri Flatberg EPHORTETYD
1164/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Interessert i varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer som sykepleier? Vi har fast stilling til deg! - st. ref. (4336569857) Hanne Stokkan EPHORTETYD
815/2021 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Fullmakt ved forhandling av pris og vilkår ved salg av datalagringstomt EPHORTETYD
819/2021 20210222 22.02.2021 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 08.02.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
1098/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev 182/24 Spørsmål vedrørende bygging av anneks Andreas Borgen EPHORTETYD
1100/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Tilskudd til svømming i barnehagen 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1105/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Underskrevet avtale om leie av frankeringsmaskin - Clausen &Keller (Quadient Finance Norge AS) CLAUSEN & KELLER AS EPHORTETYD
1106/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1107/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Underskrevet leiavtale - Gnr. 171 bnr. 48, Tydalsvegen 117 FOTOGRAF SKANCKE EPHORTETYD
1108/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev 188/181 og 287 Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - bod Jostein Alvestad m.fl. EPHORTETYD
1084/2021 20210222 22.02.2021 Internt notat Møteprotokoll UMS 11.02.2021 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
1075/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev 168/1/15 Melding om delegert vedtak - midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig RINDALSHYTTER AS EPHORTETYD
1104/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Lønnskompensasjon - Hovedverneombud Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
1109/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev 181/108 Søknad om tillatelse til tiltak - Riving av gammelstuggu Kim Aspen EPHORTETYD
1068/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev 164/39 Foreløpig svar på byggesøknad SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
1071/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev 175/81 Svar på melding om tilbygg som er unntatt fra søknadsplikt Marit Sophie Berger EPHORTETYD
1079/2021 20210221 21.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ønsker du å arbeide med markedsføring? Tydal kommune søker næringsmedarbeider. - st. ref. (4348968058) Kjersti Stamnes Reinsborg EPHORTETYD
1048/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Eli Holden EPHORTETYD
1050/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ferievikariat Sina Renate Bergehaug Aas EPHORTETYD
1051/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Ann Elin Sesseng EPHORTETYD
1052/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Ronja Østby Lunden EPHORTETYD
1053/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Mette O Vaarheim Aftret EPHORTETYD
1054/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Tina Rokkones EPHORTETYD
1055/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Tina Rokkones EPHORTETYD
1058/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Næring og landbruk EPHORTETYD
1060/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev 168/1/15 Søknad om midlertidig brukstillatelse RINDALSHYTTER AS EPHORTETYD
1036/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Revidering av avtale om bruk av kundeportal i Kommunalbanken AS KOMMUNALBANKEN AS EPHORTETYD
1042/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev 188/304 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig VILVANG BYGG AS EPHORTETYD
1047/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Siv Bente Gullikstad EPHORTETYD
1056/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ferievikariat Nadja Rokkones EPHORTETYD
1061/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Rapport til SSB av fellingstall for elg- og hjortejakt for jaktåret 2020/2021 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
1065/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
1035/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Gjennomgang av finansreglementet Revisjon Midt-Norge SA EPHORTETYD
1046/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Lisbeth Ingvild Sørflakne EPHORTETYD
1049/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Sina Renate Bergehaug Aas EPHORTETYD
988/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til motorferdsel i utmark jfr. § 5a i nasjonal forskrift ANDERS MARIUS AUNE EPHORTETYD
1064/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Videresending av søknad TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1066/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev 188/56 Svar på spørsmål om søknadsplikt Cato Bækkevold EPHORTETYD
1074/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev 167/3 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av landbruksbygg BYGGTEKNISK RÅDGIVNING STEINKJER AS EPHORTETYD
1076/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Vedr. 20-00195-12 - Informasjon om utsettelse av avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTETYD
1043/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Sletting av pantedokument REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND EPHORTETYD
1030/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om bruk av Tydalshallen Selbu og Tydal Revmatikerforening EPHORTETYD
1040/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev 188/304 Søknad om ferdigattest VILVANG BYGG AS EPHORTETYD
1020/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om ledig lokale for restaurant(gatekjøkken) Ismail Moho EPHORTETYD
1034/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Kostra - skjema for 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
1033/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev 181/56 Forespørsel om søknadsplikt Cato Bækkevold EPHORTETYD
1031/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev 188/304 Foreløpig svar på søknad om ferdigattest VILVANG BYGG AS EPHORTETYD
1032/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Oversikt over salg- og skjenkesteder i Tydal kommune Avarn Security EPHORTETYD
1070/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding helseundersøkelse for røyk- og kjemikaliedykkere utført september 2020 COPERIOSENTERET AS EPHORTETYD
1072/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev 188/23 Svar på spørsmål om søknadsplikt Sebastian K A Kvithammer EPHORTETYD
1073/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Avvent signering av databehandleravtale om chat- og chatbot-tjeneste på nav.no KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
1062/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev 188/23 Spørsmål om søknadsplikt Sebastian K A Kvithammer EPHORTETYD
958/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Informasjon til alle kommuner i Trøndelag om tiltakspakke sårbare eldre 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1022/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev 188/304 Søknad om ferdigattest VILVANG BYGG AS EPHORTETYD
959/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev 192/126 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet-Liv Ellen Halle Arntzen og Tore Arntzen Liv Ellen Halle Arntzen m.fl. EPHORTETYD
960/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Svar på søknad - Motorferdsel på barmark - søknad etter § 6 i nasjonal forskrift - Stillhåtjønna hyttefelt Stillhåtjønna hytteforening v/Ola Gussiås EPHORTETYD
961/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 13 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
963/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev 1881/1 Svar på søknad - Deling av grunneiendom - Østre Stugguvollen Rita Hilmo m.fl. EPHORTETYD
964/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev 177/9 Svar på søknad om dispensasjon for oppføring av nettstasjoner i Østby DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
965/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev 177/21 Vannmålermelding BREMSETH NORMANN EPHORTETYD
955/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Høring - Endring i forskrift om bærekraftig skogbruk - Forslag om å forby grøfterensk i myr og sumpskog der det ikke er etablert produktiv skog LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET EPHORTETYD
981/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Kaja Jakobsen EPHORTETYD
930/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Møtereferat arbeidsgruppe næringsplan 17.2.2021 Thine Dagrunn Sivertsen m.fl. EPHORTETYD
954/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Tillegg til tilskuddsbrev, tilskudd til frivilligsentraler 2021 KULTURDEPARTEMENTET EPHORTETYD
962/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev 188/133 og 188/299 Svar på søknad - Omdisponering av arealformål SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTETYD
860/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Siri Evjen EPHORTETYD
944/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Oversendelse av sak fra representantskapet i Konsek Trøndelag til kommunestyret KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
947/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Virkes innspill til kommunens informasjon om smitteverntiltak HOVEDORGANISASJONEN VIRKE EPHORTETYD
933/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad til næringsfondet ASPEN SVEISESERVICE EPHORTETYD
934/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Søknad om lån - Brannsikringsanlegg i Tydal kirke Tydal menighet EPHORTETYD
935/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev 182/2 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Gjermund B Rolseth EPHORTETYD
924/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 174/5 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
946/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Brev til kommuneoverlegene 2021-02-16 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
941/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev 192/126 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet-Liv Ellen Halle Arntzen og Tore Arntzen Liv Ellen Halle Arntzen m.fl. EPHORTETYD
899/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Svar på purring nr 2 vedr klage på endret forskrift - snøscooterløype Cecilie Sjoner EPHORTETYD
915/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Invitasjon til å søke på tilskuddsordning for pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens - Demensplan 2025 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
900/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Spesialister i allmenn medisin + vår og sommer leger fra VikTeam VikTeam EPHORTETYD
901/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Purring nr 2 vedr klage på endret forskrift - snøscooterløype Cecilie Sjoner EPHORTETYD
884/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Fafo-undersøkelse: Er utlysningspraksis i kommunene en barriere mot heltidskultur? FORSKNINGSSTIFTELSEN FAFO EPHORTETYD
897/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev 188/2 Vann og avløpsledninger i Rotåa hyttefelt Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
898/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Svar på henvendelse - Purring nr. 2 vedr klage på endret forskrift - snøscooterløype Cecilie Sjoner EPHORTETYD
907/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev 173/15 Oversendelse av sak til klagenemnda i Tydal kommune INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
893/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleundom Kulturstiftelsen Sylan & Sånn Ann-Louise Waagan EPHORTETYD
911/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Utfyllende kommentar til høringsuttalelse Marianne F Kristensen EPHORTETYD
912/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Høring - Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag HELSE MIDT-NORGE RHF EPHORTETYD
852/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev Svar - krav møtegodtgjøring utvalgssekretær Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
863/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** Erik Tangstad Kirkvold EPHORTETYD
889/2021 20210216 16.02.2021 Utgående brev 177/21/ Svar på søknad om sanitærabonnement Knut Einar Østby EPHORTETYD
914/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen Justis-og beredskapsdepartementet EPHORTETYD
916/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Notat - Uklarheter i forståelsen av budsjettvedtaket i kommunestyret 17.12.2020 Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
896/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev BPA - 2019 og 2020 Norges Handikapforbund Trøndelag EPHORTETYD
905/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut vikariat - 40 % driftstilskudd - st. ref. (4336698724) Kristin Moslet Eidem EPHORTETYD
906/2021 20210216 16.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Interessert i varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer som sykepleier? Vi har fast stilling til deg! - st. ref. (4336569857) Malin Nøren Rødde EPHORTETYD
866/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt tilkalling vikar Frida H Øverås EPHORTETYD
883/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleundom Bil og Landbruk as Arild Østby EPHORTETYD
859/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale tilkalling Jenny Hilmo Berggård EPHORTETYD
861/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Underskrevet midlertidig ansettelseskontrakt Marthe R Græsli EPHORTETYD
865/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Underskrevet midlertidig ansettelse Tonhild S Valli EPHORTETYD
874/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Viktig informasjon om Fiks folkeregister KS Digitale fellestjenester EPHORTETYD
881/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Forespørsel om ledig lokale for restaurant(gatekjøkken) Ismail Moho EPHORTETYD
875/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Innsikt i hvordan kommunene håndterer vaksineringen mot korona AFTENPOSTEN AS EPHORTETYD
876/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Chat og chatbot for kommunale sosiale tjenester – Databehandleravtale NAV AS EPHORTETYD
878/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Datasikkerhets- og beredskapstiltak i kommunal sektor – vurderinger og tiltak for IT-ansvarlig-IT sikkerhetsansvarlig KS (Kommunesektorens Organisasjon) EPHORTETYD
879/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev 188/2/5 Ferdigattest opprydding branntomt KYLLO MASKIN AS EPHORTETYD
880/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev 171/151 Spørsmål til avgjørelse Erlend Grønseth EPHORTETYD
857/2021 20210215 15.02.2021 Inngående brev Underskrevet avtale Inn på tunet Marthe Græsli EPHORTETYD
851/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Søknad om bytte av kommunal bolig ***** EPHORTETYD
843/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Inntrekking av tilskudd fra RK-midler 2017 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
848/2021 20210212 12.02.2021 Utgående brev 182/29 Tilbakemelding på henvendelse om muligheter for tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett Kurt Overvik Helmersen EPHORTETYD
850/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev 172/2 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Ann-Elin Audal EPHORTETYD
853/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Institusjonskokk - 50 % vikariat - st. ref. (4344961016) Svanhild Fossum EPHORTETYD
837/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Analyseresultater Ås-Aune vannverk - analyseperiode 02.02-05.02.2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
844/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev ***** ***** Erik Tangstad Kirkvold EPHORTETYD
845/2021 20210212 12.02.2021 Utgående brev Tilbakemelding på informasjon om føringer og krav på avløpsområdet – skjerping av rensekrav og varsel om mulig oppdatering av tillatelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
846/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Statusrapport Skanningsprosjekt 200340 historisk eiendomsarkiv Tydal Kommune Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS EPHORTETYD
849/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Informasjon om avslag på søknad om typisk turiststed - Tydal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
833/2021 20210212 12.02.2021 Utgående brev 188/53 Oversendelse av matrikkelbrev Ola Kyllo EPHORTETYD
834/2021 20210212 12.02.2021 Utgående brev 174/108 Oversendelse av matrikkelbrev Håkon Jørgensen EPHORTETYD
835/2021 20210212 12.02.2021 Utgående brev 188/85 Oversendelse av matrikkelbrev Rolf Anders Korstad EPHORTETYD
838/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Analyseresultater Stugudal vannverk - analyseperiode 02.02-11.02.2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
839/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning fra næringsfondet FOTOGRAF SKANCKE EPHORTETYD
836/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Analyseresultat - periode 02.02.21 - 10.02.2021 Tydal sykehjem, Tydalshallen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
842/2021 20210212 12.02.2021 Inngående brev Tiltak i beiteområder - tildelingsbrev til kommunene i 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
821/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Oppdatert veileder for smittevern i bingohaller ADVOKATFIRMAET BERNGAARD AS EPHORTETYD
827/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev 188/120 Oversendelse av matrikkelbrev Jan Ove Selboe EPHORTETYD
829/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev 174/107 Oversendelse av matrikkelbrev Rolf Mortensen EPHORTETYD
825/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Uttalelse om helsefellesskap PENSJONISTFORBUNDET TRØNDELAG EPHORTETYD
822/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Til valgstyret - Tilgjengelighet til valglokaler UNIVERSELL UTFORMING AS EPHORTETYD
828/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev 188/103 Oversendelse av matrikkelbrev Marit Uthus EPHORTETYD
832/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Hvordan opprettholde arbeidstidsreglene i koronatiden? Arbeidstilsynet EPHORTETYD
816/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Tilskuddsordningen pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens - Demensplan 2025 Aldring og helse EPHORTETYD
831/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev 181/127 Oversendelse av matrikkelbrev Siri Anna Kirkvold EPHORTETYD
784/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - avslag på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 5c i nasjonal forskrift Kai Roger Jensen EPHORTETYD
824/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Høring - forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTETYD
823/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev 188/110 Oversendelse av matrikkelbrev Øivind Haugen EPHORTETYD
830/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev 188/82 Oversendelse av matrikkelbrev Gro Frost Jørgensen EPHORTETYD
817/2021 20210211 11.02.2021 Internt notat Møteprotokoll kommunestyret 17.12.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
818/2021 20210211 11.02.2021 Inngående brev Kopi av brev til Allskog - Hogst av virke som ikke er miljøsertifisert STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
710/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - ferievikariat Ranveig Hårstadstrand EPHORTETYD
532/2021 20210211 11.02.2021 Utgående brev Møtereferat arbeidsgruppe næringsplan 28.1.2021 Ole Bjarne Østby m.fl. EPHORTETYD
688/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Malin Gresseth EPHORTETYD
802/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 09.02.2021 HELFO EPHORTETYD
800/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev Rapportering Den kulturelle skolesekken, DKS- Tydal kommune 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
803/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev Svar på kartlegging av fastleger og ALIS TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
804/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev Signert avtale om salg av veiledning til Selbu kommune i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin SELBU KOMMUNE EPHORTETYD
783/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak -Tillatelse til motorferdsel i utmark - § 5a i nasjonal forskrift - Ingvild Opphaug INGVILD OPPHAUG EPHORTETYD
814/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om port og frostskade ved garasje Ambulansetjenesten Monika Grønland Ztony, seksjonsleder Ambulansetjeneten i Trondheim, Selbu og Tydal EPHORTETYD
808/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev 165/48 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding - Græslifoss kraftstasjon i Tydal STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
793/2021 20210210 10.02.2021 Utgående brev 188/306 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gry Jannike Gossmann m fl. Gry Jannike Gossmann m.fl. EPHORTETYD
806/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 12 om Koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
809/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Innspill til nytt Interreg Sverige Norge-program 2021-2027 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
813/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Gravplassforvaltning i kommunene HUMAN ETISK FORBUND EPHORTETYD
805/2021 20210210 10.02.2021 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2021 NAV EPHORTETYD
778/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Krav møtegodtgjøring utvalgssekretær Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
794/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Vedr. 202033698-2 - Avslag - Søknad om støtte til Samarbeidsprosjekt oppvekst og næring Tydal TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
796/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat - st. ref. (4336676990) Trude Slind EPHORTETYD
798/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Interessert i varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer som sykepleier? Vi har fast stilling til deg! - st. ref. (4336569857) Ida Dalsnes EPHORTETYD
786/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Mona Synnøve Fremstad EPHORTETYD
787/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV Værnes EPHORTETYD
788/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** NAV Tiltak Trøndelag EPHORTETYD
791/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Tilsynshjemmel og ytterligere informasjon Statens jernbanetilsyn EPHORTETYD
785/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev 188/3 Søknad om fortetning i Rotåtjønna hyttefelt Ingjald Åm EPHORTETYD
789/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** NAV Tiltak Trøndelag EPHORTETYD
790/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** NAV Tiltak Trøndelag EPHORTETYD
797/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Institusjonskokk - 50 % vikariat - st. ref. (4344961016) Linn- Hege A.Hoem EPHORTETYD
780/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
781/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkoholdig drikk - Coop Midt-Norge avd. 37 Coop Prix Tydal Kari Dragsten EPHORTETYD
757/2021 20210209 09.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - avslag på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 5c i nasjonal forskrift Ian Trondsgård EPHORTETYD
770/2021 20210209 09.02.2021 Utgående brev Slettemelding Brønnøysundregisteret, løsøreregisteret EPHORTETYD
654/2021 20210209 09.02.2021 Utgående brev Svar - Søknad om permisjon Maja Horven EPHORTETYD
682/2021 20210209 09.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Kari Gullbrekken EPHORTETYD
686/2021 20210209 09.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Mette O Vaarheim Aftret EPHORTETYD
733/2021 20210209 09.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Anne Marie Mjåland Østby EPHORTETYD
795/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Tildeling - Startlån 2021 HUSBANKEN EPHORTETYD
777/2021 20210209 09.02.2021 Inngående brev Oppsigelse av leilighet Ann-Kristin Vattøy EPHORTETYD
743/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Leverandørdata for 2020 Kommunal Rapport A/S EPHORTETYD
548/2021 20210208 08.02.2021 Saksframlegg/innstilling Årsmelding for Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse EPHORTETYD
758/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Stempel til forhåndsstemmer Sem & Stenersen Prokom AS EPHORTETYD
542/2021 20210208 08.02.2021 Saksframlegg/innstilling Oppnevning av person til kransenedleggelse 17.mai 2021 EPHORTETYD
708/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - ferievikariat Kamilla Kjøsnes EPHORTETYD
714/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - ferievikariat Karin Hogstad EPHORTETYD
745/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev 167/79 Kopi av brev - svar på søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
764/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Innkalling møte NSF Tydal EPHORTETYD
769/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Klage på vedtak, sak 7/21 VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
759/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Port på vaskehall ambulansegarasjen Monika Grønland Ztony, seksjonsleder Amulansetjenesten i Trondheim, Selbu og Tydal EPHORTETYD
762/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Høring - Endringer i alkoholforskriften - Vinmonopolets innførsel av vareprøver HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
765/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om port ambulansegarasje Monika Grønland Ztony, seksjonsleder i Ambulansetjenesten i Trondheim, Selbu og Tydal EPHORTETYD
766/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Tydal ambulansestasjon Monika Grønland Ztony, seksjonsleder Ambulansetjeneten i Trondheim, Selbu og Tydal EPHORTETYD
772/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Institusjonskokk - 50 % vikariat - st. ref. (4344961016) Konstantin Matef EPHORTETYD
753/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Datasikkerhets- og beredskapstiltak i kommunal sektor KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
756/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 5b i nasjonal forskrift Odd Roar Skrogstad EPHORTETYD
771/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Institusjonskokk - 50 % vikariat - st. ref. (4344961016) William Shelton EPHORTETYD
726/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Synne Dyrhaug EPHORTETYD
731/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Stjørdal kommune - Klage på meldingstjenesten i Vigilo STJØRDAL KOMMUNE EPHORTETYD
732/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - ferievikariat Lena Jakobsen EPHORTETYD
734/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Underskrevet samarbeidsavtale Tydal kommune og AtB AS vedrørende innkjøp av individuell skoleskyss ATB AS EPHORTETYD
735/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev 172/2/31 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg Roar Børstad EPHORTETYD
738/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Informasjon om nye pass og nasjonalt ID-kort (Kopi av brev fra Politidirektoratet) HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
741/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev 190-19 Svar på spørsmål vedrørende avgift vann Lars Gunnar Lien EPHORTETYD
748/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev 182/29 Muligheter for tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett Kurt Overvik Helmersen EPHORTETYD
737/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev 172/2/31 Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg Roar Børstad EPHORTETYD
740/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev 182/2/3 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg Johanne Bjørkås EPHORTETYD
742/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev 182/2/3 Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg Johanne Bjørkås EPHORTETYD
744/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Forebygging av skader på rådyrkalver med droner NOHA for dyrs rettigheter EPHORTETYD
747/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Rapportering av jaktstatistikk jaktåret 2020/2021 Helsedirektoratet EPHORTETYD
749/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Endringer i selskapsavtale - Nord-Trøndelag Krisesenter IKS NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS EPHORTETYD
750/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Analyseresultater vann- skolen - analyseperiode 04.02.-05.02.2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
754/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Bestilling av valgmateriell fra Valgdirektoratet VALGDIREKTORATET EPHORTETYD
763/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Høringsinnspill i navnesak for grendenavnet Gressli i Tydal kommune. SPRÅKRÅDET EPHORTETYD
761/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Månedsbrev januar 2021 SKATTEETATEN EPHORTETYD
751/2021 20210208 08.02.2021 Inngående brev Endring av Helsedirektoratet og FHI sine anbefalinger og smittevernråd om besøk i sykehjem etter at beboerne er vaksinert HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
746/2021 20210208 08.02.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Kjøkken/ vaskeri EPHORTETYD
697/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Svar - jobbsøknad Amad Sino EPHORTETYD
718/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Pumpestasjon Solhaugen - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. 290286 TENSIO TS AS EPHORTETYD
721/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Pumpestasjon Mjøsjødal - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. 290287 TENSIO TS AS EPHORTETYD
693/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Svar - jobbsøknader Sofie Fogelkvist m.fl. EPHORTETYD
712/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - ferievikariat Randi Steen Johansen EPHORTETYD
713/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Sluttevaluering skole, pulje 3 - Inkluderende barnehage- og skolemiljø - Tydal kommune UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
670/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Pumpestasjon Kirkvold - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. 290251 TENSIO TS AS EPHORTETYD
671/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding på svar om bruk av snøscooter på FV 705 i Stugudal Per Olav Bjørkås EPHORTETYD
673/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Vannmåler Stugudal vannverk - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. 290271 TENSIO TS AS EPHORTETYD
685/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Svar på omdisponering - Tilskudd 2020 - kap 761 post 21 - Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
689/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat - st. ref. (4336676990) Ruth kristiana Mendoza EPHORTETYD
704/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - ferievikariat Ingeborg Renå EPHORTETYD
705/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - ferievikariat Tina Rokkones EPHORTETYD
707/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - ferievikariat Sina Renate Bergehaug Aas EPHORTETYD
711/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Sluttevaluering barnehage, pulje 3 -Inkluderende barnehage- og skolemiljø - Tydal kommune UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
715/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Tildeling av tilskuddsmidler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
716/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev 189/2 Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag - fraråder dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av boligtomt og vei fra avkjøring til boligtomt STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
717/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Forespørsel om mulighet for å leie leilighet ***** EPHORTETYD
719/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om vann- og avløpsledninger Morten Bjerkholt EPHORTETYD
720/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Rapport fra systemrettet tilsyn - Pumpestasjon VA utført 03.02.2021, saksnr. 290289 TENSIO TS AS EPHORTETYD
722/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Tømmestasjon Lyngstad - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. TENSIO TS AS EPHORTETYD
657/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - kommunens leverandører NORPUBLICA SA EPHORTETYD
664/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Årsrapport BHT Tydal kommune - Coperio Coperio EPHORTETYD
665/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Renseanlegg Græsli - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. 290236 TENSIO TS AS EPHORTETYD
666/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Varmekabel vannledning Øvervegen - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. 290237 TENSIO TS AS EPHORTETYD
687/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Sina Renate Bergehaug Aas EPHORTETYD
694/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev 164/39 Foreløpig svar på søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av bolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
695/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Svar - søknad ferievikar Åsa Koulala EPHORTETYD
696/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Svar - ansökan till tjänsten på Vaskeri Admera Conteh EPHORTETYD
698/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Svar - jobbsøknad Natha Prisca EPHORTETYD
699/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Svar - jobbsøknad Chatarina Jansson EPHORTETYD
700/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Svar - jobbsøknad Kristin Johnsen EPHORTETYD
703/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Svar -søknad feriearbete Liselott Stjernström EPHORTETYD
709/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - ferievikariat Ronja Østby Lunden EPHORTETYD
690/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev 188/277 Foreløpig svar på søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
706/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - ferievikariat Nadja Rokkones EPHORTETYD
672/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Pumpestasjon Rotåa - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. 290270 TENSIO TS AS EPHORTETYD
674/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Vannmåler K2 - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. 290254 TENSIO TS AS EPHORTETYD
675/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Høydebasseng Langfallia - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. 290256 TENSIO TS AS EPHORTETYD
676/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Pumpestasjon Østby - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. 290240 TENSIO TS AS EPHORTETYD
677/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Pumpestasjon Moheim - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. 290259 TENSIO TS AS EPHORTETYD
683/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev 188/2 - Angående henvendelse om faktura for dispensasjonssak - T.O. Tangen bygg/Jorulf Lello LEVANGERADVOKATENE ANS EPHORTETYD
652/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Svar på etterlysning av svar på innsendt klage datert 28.02.2020 vedr endring av lokal Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Tydal kommune Cecilie Menne Sjoner m.fl. EPHORTETYD
655/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Åpningstider og tilgang på postliste Tydal kommune Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
678/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Hege Lien EPHORTETYD
680/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Tina Rokkones EPHORTETYD
681/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Jeanette Jevne EPHORTETYD
659/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev 164/39 Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av bolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
662/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Stengte grenser - konsekvenser for helse- og omsorgssektoren i din kommune JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
663/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Utbetalingsvedtak 03.02.2021 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
667/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Utjevningsbasseng Svelmo - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. 290238 TENSIO TS AS EPHORTETYD
668/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Pumpestasjon Langmyråsen - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. 290239 TENSIO TS AS EPHORTETYD
669/2021 20210205 05.02.2021 Inngående brev Pumpestasjon Storekra - El-tilsynsrapport utført 03.02.2021, saksnr. 290250 TENSIO TS AS EPHORTETYD
646/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om kuterkjøring opp mot Ner Løvøkleppen Gry Jensen EPHORTETYD
647/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om bruk av snøscooter på Fv 705 i Stuggudal Per-Olav Bjørkås EPHORTETYD
684/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Eli Holden EPHORTETYD
701/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Svar - jobbsøknad Paulina Lewicka EPHORTETYD
702/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev Svar - jobbsøknad Jukka Ronkainen EPHORTETYD
269/2021 20210205 05.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
631/2021 20210204 04.02.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Helse og omsorgstjenesten EPHORTETYD
632/2021 20210204 04.02.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Helse og omsorgstjenesten EPHORTETYD
642/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Spørsmål vedr. avgift vann Lars Gunnar Lien EPHORTETYD
643/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 181/2 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
645/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Statlig tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings- og mestringstilbud TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
627/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk 2- Joker Stugudal Joker Stugudal EPHORTETYD
629/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Analyseresultater Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 01.02.-02.02.2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
633/2021 20210204 04.02.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Helse og omsorgstjenesten EPHORTETYD
634/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Svar - klage på svar ang arbeidsplassbriller Siri Evjen EPHORTETYD
635/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Rekruttering av kommuner til pilotprosjekt i ekstern veiledning av barnehageeier STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
637/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Åpningstider og tilgang på postliste Tydal kommune Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
616/2021 20210204 04.02.2021 Utgående brev 190-19 Svar på spørsmål om kommunale avgifter og etterlysning av dokument Lars Gunnar Lien EPHORTETYD
649/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Høringsbrev: Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion og Regional vannforvaltningsplan for de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027 VIKEN FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
656/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - vikariat - st. ref. (4336676990) Emina Ilic EPHORTETYD
636/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Rekvisita til Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - omslagskonvolutter Sem & Stenersen Prokom AS EPHORTETYD
639/2021 20210204 04.02.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Helse og omsorgstjenesten EPHORTETYD
653/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut vikariat - 40 % driftstilskudd - st. ref. (4336698724) Maria Tørresdal EPHORTETYD
630/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Analyseresultater Ås-Aune vannverk - analyseperiode 01.02.-02.02.2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
641/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Høring - Levevilkår i byer - gode lokalsamfunn for alle KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
425/2021 20210204 04.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
7823/2020 20210204 04.02.2021 Saksframlegg/innstilling 177/9 Søknad om dispensasjon for oppføring av nettstasjoner i Østby EPHORTETYD
626/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev 188/277 Søknad om tillatelse i ett trinn - Oppføring av fritidsbolig Selbu Byggtre AS EPHORTETYD
346/2021 20210204 04.02.2021 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel på barmark - søknad etter § 6 i nasjonal forskrift - Stillhåtjønna hyttefelt EPHORTETYD
347/2021 20210204 04.02.2021 Saksframlegg/innstilling Alkoholpolitisk handlingsplan med lokale retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger - Tydal kommune EPHORTETYD
628/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Referat fra styremøte 03.02.2021 - Tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen (TONE) TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
638/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Maja Horven EPHORTETYD
594/2021 20210204 04.02.2021 Saksframlegg/innstilling Prosjekt "Tydal framover." Helse- og administrasjonsbygg. EPHORTETYD
640/2021 20210204 04.02.2021 Inngående brev Tillatelse fra grunneier Odd Roar Skrogstad EPHORTETYD
205/2021 20210204 04.02.2021 Saksframlegg/innstilling 188/133 og 188/299 Omdisponering av arealformål EPHORTETYD
115/2021 20210204 04.02.2021 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsavtale med underliggende retningslinjer mellom St. Olavs hospital HF og Tydal kommune EPHORTETYD
147/2021 20210204 04.02.2021 Saksframlegg/innstilling Plan for "Leve hele livet" i Tydal kommune EPHORTETYD
153/2021 20210204 04.02.2021 Saksframlegg/innstilling 1881/1 - Deling av grunneiendom - Østre Stugguvollen EPHORTETYD
612/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTETYD
613/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Brev til kommunelegen med kopi til fylkeslegene - haster FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
595/2021 20210203 03.02.2021 Utgående brev Rapportering valg av tiltak for kommuner oppfølgingsordningens forfase - Tydal 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
605/2021 20210203 03.02.2021 Inngående brev Tildelingsbrev - kommunale SMIL-midler 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD