eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2412/2022 20220519 19.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger helse- og omsorgstjenesten - st. ref. (4513399723) Siv Anne Bergehaug EPHORTETYD
2410/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4520658984) Evelyn Andersen EPHORTETYD
2411/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4520658984) Victoria Solem Flack EPHORTETYD
2409/2022 20220518 18.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4520658984) Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
2407/2022 20220517 17.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4520658984) Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
2408/2022 20220517 17.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4520658984) Hanna Haugom Breiset EPHORTETYD
2406/2022 20220515 15.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger helse- og omsorgstjenesten - st. ref. (4513399723) Kristin Kolstad EPHORTETYD
2095/2022 20220513 13.05.2022 Saksframlegg/innstilling 188/277 Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av stabbur EPHORTETYD
2405/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommunale barnehage EPHORTETYD
2404/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger helse- og omsorgstjenesten - st. ref. (4513399723) Bjarte Arve Sundal EPHORTETYD
2401/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger helse- og omsorgstjenesten - st. ref. (4513399723) Nina Josteinsdatter Vesterdal EPHORTETYD
2402/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger helse- og omsorgstjenesten - st. ref. (4513399723) Tone Merethe Schei EPHORTETYD
4376/2021 20220510 10.05.2022 Utgående brev Åpent folkemøte angående revidering av konsesjonsvilkår for Neavassdraget TYDAL GRUNNEIERLAG SA m.fl. EPHORTETYD
2400/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger helse- og omsorgstjenesten - st. ref. (4513399723) Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
7603/2021 20220509 09.05.2022 Utgående brev 184/1 - Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av tomt 1 - hytteområde Moen Gård Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
2381/2022 20220508 08.05.2022 Inngående brev Signert avtale mellom NTNU og Tydal kommune- Veileder oppfølgingsordningen NTNU EPHORTETYD
2384/2022 20220508 08.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Plan og byggesaksbehandler - st. ref. (4507761119) Iver Almås EPHORTETYD
2382/2022 20220508 08.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Stillinger helse- og omsorgstjenesten - st. ref. (4513399723) Mia Franzèn EPHORTETYD
2380/2022 20220508 08.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb Aktiv sommer i Neadalen og klubbmedarbeider - st. ref. (4516262848) Benjamin Storhaug EPHORTETYD
2362/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Unntatt offentlighetssak formannskap 09.05.2022 ***** ***** ***** ***** Jens Arne Kvello m.fl. EPHORTETYD
333/2022 20220506 06.05.2022 Saksframlegg/innstilling Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - tildelingsrunde 6 EPHORTETYD
2376/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Underskrevet avtale om kommunal tjenestetelefong Kristin Ottesen EPHORTETYD
2349/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad om opptak Tydal musikk/kulturskole ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2350/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - dispensasjon fra båndtvangen for skadefelling på store rovdyr Skadefellingslaget i Tydal v/ Bengt Ødegård EPHORTETYD
2351/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Tilleggsinfo til søknad til næringsfondet KULTURSTIFTELSEN SYLAN & SÅNN EPHORTETYD
2353/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Angående riving av boliger i Rønningsgjardet Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
2352/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Svar på innsyn Ketil Østby Nilsen EPHORTETYD
2318/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse med taksering av rype - Christian Røkke Christian Røkke EPHORTETYD
2334/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Svar på innsyn Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
2347/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Utbetalingsvedtak 02.05.2022 - Allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
2348/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Utbetalingsvedtak 03.05.2022 - Egenandelstak HELFO EPHORTETYD
2354/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev 183/2 - Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av tomt fra tidligere festetomt (183/2/22) i Løvøen hyttefelt Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
2356/2022 20220505 05.05.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - Registrering av teig for 172/60 Christopher André Lunden m.fl. EPHORTETYD
2357/2022 20220505 05.05.2022 Internt notat 183/36 - Delingstillatelse er gitt - tomta er klar for oppmåling. Egil Steinar Slind EPHORTETYD
2360/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Plan og byggesaksbehandler - st. ref. (4507761119) Kjetil Teigen EPHORTETYD
2344/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvang - skadefellingslaget Tydal kommune Skadefellingslaget i Tydal kommune EPHORTETYD
2323/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev 165/13 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Randi Græsli Randi Græsli EPHORTETYD
2333/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Unntatt offentlighetssak formannskap 09.05.2022 Jens Arne Kvello m.fl. EPHORTETYD
2336/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Fornyelse Tydal musikk/kulturskole ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2342/2022 20220504 04.05.2022 Utgående brev Svar på krav om sammenslåing av matrikkelenheter Kjell Magne Størseth EPHORTETYD
2343/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Utbetalingsvedtak 02.05.2022 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
2346/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev 183/2/22 Kart Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
2345/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Kartlegging av skrantesjuke 2022 - bestilling og fordeling av prøvetakingsutstyr STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA EPHORTETYD
2315/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Bruksrettsavtale - gass LINDE GAS AS EPHORTETYD
2096/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Samtykkeskjema i forbindelse med skolestart, høsten 2022 foreldre/foresatte EPHORTETYD
2322/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Kjørebok for sesongen 2021/2022 Reinert Aas EPHORTETYD
2320/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Fornyelse Tydal musikk/kulturskole ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2321/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad om opptak Tydal musikk/kulturskole ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2335/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Utbetaling av tilskuddsmidler til Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2316/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelsesavtale - midlertidig Stine S Fillingsnes EPHORTETYD
2319/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad om opptak Tydal musikk/kulturskole ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2325/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad om opptak Tydal musikk/kulturskole ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2326/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad om opptak Tydal musikk/kulturskole ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2327/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen pr. 1. mai 2022 HELFO EPHORTETYD
2328/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Utsendelse av midlertidig autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler Knut Arild Græsli EPHORTETYD
2317/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Søknad om opptak Tydal musikk/kulturskole ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
2314/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Helse og omsorgstjenesten EPHORTETYD
2274/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev 169/56 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig Elisabeth Eriksen m.fl. EPHORTETYD
2275/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev 188/2/5 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig NORGESHUS AS EPHORTETYD
2277/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev 176/5 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for rehabilitering av pipe IVAR GYNNILD EPHORTETYD
2281/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev 185/1 Melding om delegert vedtak - midlertidig brukstillatelse for tilbygg til enebolig Stein Arne Kristiansen EPHORTETYD
2278/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev 166/33 Melding om delegert vedtak -ferdigattest for tilbygg til driftsbygning GRÆSLI SAMDRIFT DA EPHORTETYD
2280/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev 166/37 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for redskapshus GRÆSLI SAMDRIFT DA EPHORTETYD
2289/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 6 - Frode Thomassen Frode Thomassen EPHORTETYD
2291/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev 188/2 Svar på søknad om sanitærabonnement- Nyvollvegen 114 Bjørn Hoseth EPHORTETYD
2292/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Oppdatert brev til kommunene - Utfasing av Personkortet NAV EPHORTETYD
2312/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Svar på oppfølging drivstofforsyning til særskilte kritiske brukere STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2295/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev 188/87 Svar på søknad om sanitærabonnement Bård Vikaune EPHORTETYD
2300/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Jenshaugvgen 10 NORDIC CARE AS EPHORTETYD
2301/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev 192/120 Svar på søknad om sanitærabonnement Erik Fremstad EPHORTETYD
2302/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev 192/119 Svar på søknad om sanitærabonnement Tor Atle Hjeltnes EPHORTETYD
2304/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev 188/201 og 188/315 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Kjell Magne Størseth EPHORTETYD
2307/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev 172/11 Kopi av vedtak - Svar på søknad om fritak fra gebyrplikten INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
2308/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Vedrørende overgang for bevilling ved kundenavn Ringnes AS EPHORTETYD
2310/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Strukturendringer i TrønderEnergi TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
2311/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Oppfølging drivstofforsyning til særskilt kritiske brukere STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2299/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Jobbsøknad ved Tydal sykehjem Ingeborg Svendgård EPHORTETYD
2025/2022 20220502 02.05.2022 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - videreføring av de tradisjonelle isfiskeløypene EPHORTETYD
2076/2022 20220502 02.05.2022 Saksframlegg/innstilling Gunn Hilmo og Geir Morten Rønning - søknad til næringsfondet, tilbygg til eksisterende driftsbygning EPHORTETYD
2009/2022 20220502 02.05.2022 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling i forbindelse med avvisning av klager rekreasjonsløyper for snøscooter EPHORTETYD
2094/2022 20220502 02.05.2022 Saksframlegg/innstilling Kulturstiftelsen Sylan & Sånn - søknad til næringsfondet EPHORTETYD
2269/2022 20220502 02.05.2022 Utgående brev 188/274 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
2313/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Riving av kommunale boliger Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
2283/2022 20220501 01.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:00:36.093441061 SKATTEETATEN EPHORTETYD
2284/2022 20220501 01.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:00:57.380461775 SKATTEETATEN EPHORTETYD
2285/2022 20220501 01.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:01:17.604436716 SKATTEETATEN EPHORTETYD
2287/2022 20220501 01.05.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-05-01T08:00:06.443390216 SKATTEETATEN EPHORTETYD
2254/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Underskrevet individuell avtale om privat praksis i fysioterapi Christoffer Uhlin Røkke EPHORTETYD
2259/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikke 2021 Joker Stugudal m.fl. EPHORTETYD
2260/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Svar på henvendelse om skade på frontrute Nils Bakmark EPHORTETYD
2241/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - ambulerende eller enkeltanledning -TYDAL KULTURFORUM TYDAL KULTURFORUM EPHORTETYD
2247/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev 188/275 Svar på søknad om sanitærabonnement Terje Krogstad EPHORTETYD
2255/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Gunhild Vigdal Aune EPHORTETYD
2262/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev 188/59 Svar på søknad om sanitærabonnement Bjørnar Dullum EPHORTETYD
2264/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Oppsigelse av driftsavtale fysioterapi med svar (e-post-rekke) Anne M Nordland Lerstad EPHORTETYD
2273/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Protokoll representantskapsmøte Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 07.04.2022 NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS EPHORTETYD
2271/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Protokoll Midt-Norge IUA årsmøte 26.04.2022 Inerkommunalt utvalg mot akutt forurensning Sør-Trøndelag (IUA) EPHORTETYD
2248/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Maria Holden Eggen EPHORTETYD
2279/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
2252/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Utsendelse av midlertidig autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler Geir Hilmo EPHORTETYD
2258/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev 188/55 Svar på søknad om sanitærabonnement Magne Lillestøl EPHORTETYD
2267/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev 188/2/38 Søknad om sanitærabonnement Stian Motrøen Øhlén EPHORTETYD
2268/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev 188/198 Svar på søknad om sanitærabonnement Torgeir Wiig EPHORTETYD
2244/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev Politikeropplæring 05.05.2022 - agenda Anita Aftret m.fl. EPHORTETYD
2251/2022 20220429 29.04.2022 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 28.04.2022 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
2257/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev 182/70 Svar på søknad om tilskudd til bygging av helårsbolig Rolf Bjarte Lien EPHORTETYD
2261/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev 164/10 Korrigert søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg driftsbygning Gunn Hilmo EPHORTETYD
2266/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Møteprotokoll arbeidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan 07.04.2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2145/2022 20220429 29.04.2022 Utgående brev 188/275 Melding om delegert vedtak - midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig og garasje Selbu Byggtre AS EPHORTETYD
2107/2022 20220429 29.04.2022 Saksframlegg/innstilling Boligprosjekt Tydal kommune - Stimulering til økt boligbygging EPHORTETYD
2206/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Gunhild Vigdal Aune EPHORTETYD
2238/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Videresending av søknad om forlengelse av sesong for isfiskeløyper 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2239/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - landbruks/skogsveier NRK EPHORTETYD
2240/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - tilsyn bærekraftig skogbruk NRK EPHORTETYD
2242/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev 188/128 Ettersending av søknadsdokumenter S2 ARKITEKTER AS EPHORTETYD
2246/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Fraråding- søknad om dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av to fritidstomter i Kranklia - Tydal 177/10 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7707/2021 20220428 28.04.2022 Utgående brev Informasjon om Tydal kommunes forvaltningskontor (inkl. koordinerende enhet) og kommunalt akutt døgntilbud (KAD) fra 2022 Helse- og omsorgstjenester i Tydal kommune m.fl. EPHORTETYD
1824/2022 20220428 28.04.2022 Utgående brev Referat fra møte mellom elevråd og ungdomsråd 31.03.22 Medlemmer i ungdomsrådet m.fl. EPHORTETYD
2243/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Oversikt over distribusjon av vaksiner mot Covid-19 uke 18 -2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2245/2022 20220428 28.04.2022 Inngående brev Tilskudd til trafikksikre skoleveger og nærmiljø - avslag på søknad om midler i 2022 STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
2233/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Vedlegg til søknad i næringsfondet SYLENE EIENDOM AS EPHORTETYD
2236/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Forespørsel om hva som er inkludert i husleie for Husvollia 32 Karen Margrete Okstad EPHORTETYD
2237/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Kopi av brev til NTE/Altibox - forespørsel om priser Karen Margrete Okstad EPHORTETYD
2219/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 164/10 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til driftsbygning (fjøs) Gunn Hilmo EPHORTETYD
2222/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Orientering om manglende grenser i eiendomskartet for 185/5 STATKRAFT ENERGI AS m.fl. EPHORTETYD
2229/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev 169/13 Kopi av brev - Gjennomgang av antall boenheter INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
2230/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev 177/17 Kopi av brev - Gjennomgang av antall boenheter INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
2231/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev 177/47/0/1 Kopi av brev - Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
2234/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev 165/13 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Randi Græsli Randi Græsli EPHORTETYD
7353/2021 20220427 27.04.2022 Utgående brev 175/45 og 176/30, 37 - Melding om delegert vedtak - dispensasjon fra reguleringsplan for Kløfta - Ololsmyra - Selliåsen - Informasjonspunkt for Skarvan, Roltdalen og Sylan, 705-senteret 705 Senteret AS EPHORTETYD
1920/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Kommunale kulturmidler 2022 - høring forslag til fordeling Kjell Olav Græsli m.fl. EPHORTETYD
2224/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev 164/10 Plantegning Geir Morten Rønning EPHORTETYD
2223/2022 20220427 27.04.2022 Inngående brev Søknad om forlengelse av sesong for isfiskeløyper 2022 TYDAL GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
2193/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Svar på mail datert 200422 ang fri husleie NEA ULLSPINNERI AS EPHORTETYD
783/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Søknad om permisjon - Hans Runar Kojedal Hans Runar Kojedal EPHORTETYD
746/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev Søknad om permisjon - Dortea Østbyhaug Dortea Østbyhaug EPHORTETYD
2029/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 169/45 Varsel om frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier. Marit Aune EPHORTETYD
2032/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 174/8 Varsel om frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier. Victoria Genobaten Svelmoe EPHORTETYD
2033/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 176/6 Varsel om frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier. Oddbjørn Rokkones EPHORTETYD
2030/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 181/16 Varsel om frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier. Else Johanne Ottem EPHORTETYD
2031/2022 20220427 27.04.2022 Utgående brev 188/16 Varsel om frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier. Roar Øverås EPHORTETYD
2204/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Tjenestebevis Frida Hilmo Øverås EPHORTETYD
2208/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Signert kontrakt - rammeavtale for kjøp av gardiner VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP/INNKJØP EPHORTETYD
2212/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 164/10 Korrigerte vedlegg til byggesøknad fra 07.04.2022 Gunn Hilmo og Geir M. Rønning Gunn Hilmo m.fl. EPHORTETYD
2215/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Svar - søknad om dekning av databriller Mari Evjen EPHORTETYD
2205/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev TYDAL KULTURFORUM Søknad om skjenkebevilling - ambulerende eller enkeltanledning Tore Lunden EPHORTETYD
2202/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Mari Kirkvold EPHORTETYD
2203/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Stine S Fillingsnes EPHORTETYD
2134/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev Referat fra møte 21.04.22 Felicia Svelmo m.fl. EPHORTETYD
2220/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2210/2022 20220426 26.04.2022 Utgående brev 172/2 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense FV705 - tilbygg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2211/2022 20220426 26.04.2022 Inngående brev 188/220 Kopi av brev - Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad ARBEIDSTILSYNET EPHORTETYD
2097/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Svar angående snøscooterulykke Stugudalen - Nesjømyran Jan Petter Claussen EPHORTETYD
2195/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev 165/59 Vannavgift Sponglia 12 TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
2191/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev 166/33 Svar på klage på vannavgift GRÆSLI SAMDRIFT DA EPHORTETYD
2197/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev 165/59 Vannavgift Sponglia 12 TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
2189/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Oppsigelse av Avtale om kjøp av kompetanse mellom Tydal kommune, Kjersti Gullbrekken og KS Trøndelag KS Trøndelag ved Annikken Kjær Haraldsen EPHORTETYD
2192/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev 185/1 Signert søknad om midlertidig brukstillatelse Stein Arne Kristiansen EPHORTETYD
2194/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev Manglende grenser i eiendomskartet for 174/90 Per Jørgen Weisethaunet EPHORTETYD
2198/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune- Høring på søknad om dispensasjon fra arealformål LNFR for fradeling av tilleggstomt til 170/92 - Tydal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2199/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om opptak Tydal kulturskole/musikk - ***** ***** Annett Klose EPHORTETYD
2200/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om opptak Tydal kulturskole/musikk - ***** ***** Annett Klose EPHORTETYD
2201/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til bygging av helårsbolig Rolf Bjarte Lien EPHORTETYD
2185/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev 164/10 Korrigert søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg på driftsbygning Gunn Hilmo m.fl. EPHORTETYD
2186/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev 184/10 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra byggeforbud langs vassdrag Ragnar Thor Mikkelsen m.fl. EPHORTETYD
2187/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev 182/1 Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag- søknad om dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av ny fritidsbolig - Fossanhytta STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2166/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev 188/258 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ingebrikt Græsli Ingebrikt Græsli EPHORTETYD
2180/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Orientering om rettigheter etter sosialtjenesteloven i forbindelse med flyktningestrømmen fra Ukraina STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2181/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1128/2022 20220425 25.04.2022 Utgående brev 164/6 - Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til seterhus Bjørn Gabrielsen m.fl. EPHORTETYD
2196/2022 20220425 25.04.2022 Inngående brev Støtte til trafikksikkerhetsarbeid - vilt og tryggere trafikk TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2177/2022 20220424 24.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkoordinator - st. ref. (4507569448) Ingrid Osgjelten EPHORTETYD
2178/2022 20220424 24.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkoordinator - st. ref. (4507569448) Mimiko Tsuchiya EPHORTETYD
2176/2022 20220424 24.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkoordinator - st. ref. (4507569448) Mia Franzèn EPHORTETYD
2173/2022 20220423 23.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkoordinator - st. ref. (4507569448) Jan Erik Svendsen EPHORTETYD
2174/2022 20220423 23.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkoordinator - st. ref. (4507569448) Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
2161/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Utlysing av tilskudd til kvalitetsutviklingstiltak 2022 – kommuner innen oppfølgingsordningen uttrekk 2020 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2162/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev 170/4 Uttalelse fra Sissel og Torbjørn Lerstad - fradeling av tilleggstomt til 170/92 Sissel Lerstad m.fl. EPHORTETYD
2167/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Plan og byggesaksbehandler - st. ref. (4507761119) Kristoffer Olufsen Stålby EPHORTETYD
2153/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Sylene Eiendom AS - Søknad til næringsfondet SYLENE EIENDOM AS EPHORTETYD
2159/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Kunnskapsgrunnlag fra Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
2160/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev 188/275 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett KYLLO MASKIN AS EPHORTETYD
2142/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Søknader om dispensasjon og byggetillatelse for adkomstveg trekkes Øyvind Smukkestad EPHORTETYD
2147/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Tilskudd til spredning av digital hjemmeoppfølging HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2150/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev 172/2 - Saksbehandling på innkomne søknader knyttet til 172/2/21 avsluttes Øyvind Smukkestad EPHORTETYD
2151/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Foreslått strukturendring i TrønderEnergi - videre prosess og støtte til kommunale beslutningsprosesser TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
2172/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Søknad om opptak Tydal kulturskole/musikk ***** ***** ***** ***** Tonhild Sollien Valli Kirkvold EPHORTETYD
2133/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev 183/2 - Angående søknad om fradeling av eksisterende festetomt 183/2/22 Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
2144/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Innkalling Midt-Norge IUA årsmøte 26.04.2022 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region midt norge EPHORTETYD
2146/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvang i forbindelse med rypetelling høst 2022 Christian Røkke EPHORTETYD
2148/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev 188/275 Foreløpig svar på søknad om midlertidig brukstillatelse SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
2154/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Vedrørende søknad til næringsfondet SYLENE EIENDOM AS EPHORTETYD
2156/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Utbetalingsvedtak 20.04.2022 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
2157/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev 172/11 Kopi av brev - Gjennomgang av boenheter INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
2158/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Innkalling til årsmøte 11.05.2022 - Tverrfaglig opplæringskontor for Neadalen (TONE) Tverrfaglig opplæringskontor for Neadalen (TONE) EPHORTETYD
2140/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Fraråding- søknad om dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tilleggstomt til fritidseiendom - Tydal 170/4 - 170/92 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2155/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Skilt - skolevei Heidrun Unsgård EPHORTETYD
2152/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev Skade på frontrute Nils Bakmark EPHORTETYD
2143/2022 20220422 22.04.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring VG EPHORTETYD
2168/2022 20220422 22.04.2022 Inngående brev 190/76 Oppføring av fritidsbolig Atle Værdal EPHORTETYD
2131/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Kjørebok for sesongen 2021/2022 Oddrun F Heggli EPHORTETYD
2122/2022 20220421 21.04.2022 Internt notat Møteprotokoll formannskap 04.04.2022 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
2124/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Sametingets befaringsvarsel - Fradeling av to hyttetomter fra gbnr 177/10, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
2125/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om ytterligere dose koronavaksine FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
2113/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Glòi Islandshestforening, søknad om støtte til ridestevne 17.-19. juni 2022 GLÓI ISLANDSHESTFORENING EPHORTETYD
2115/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev Boligprosjekt Tydal - vurdering ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG TRONDHEIM AS EPHORTETYD
2114/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Garantiordning boligprosjekt Tydal kommune ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG TRONDHEIM AS EPHORTETYD
2116/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Tilbakemelding på Politikeropplæring del 2 Anders Marius Aune EPHORTETYD
2117/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Vedrørende avslag på søknad om fritak for husleie NEA ULLSPINNERI AS EPHORTETYD
2118/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Græsli vassverk - vanngebyr og gamle dokumenter ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG TRONDHEIM AS EPHORTETYD
2128/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev 177/16 Komplett søknad om tillatelse til tiltak - anlegg av veg TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
2120/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Uttalelse fra Sametinget - Høring på søknad om fradeling av tilleggstomt fra gbnr 170/4 til 170/92, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
2121/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev 177/10 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av to fritidstomter i Kranklia Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
2126/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Høring - unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag og plikt til å politianmelde ved bruk av falsk dokumentasjon ved søknad om godkjenning av utenlandsk fag-og yrkesopplæring KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2127/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - kommunens slagord/visjon VG EPHORTETYD
2132/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev 188/258 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ingebrikt Græsli Ingebrikt Græsli EPHORTETYD
2135/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Vedr. 202034760-5 - Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag - høring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2130/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Kjørebok for sesongen 2021/2022 Per Erik Myrmo EPHORTETYD
2018/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev 182/1 - Delegert vedtak - mindre reguleringsendring for Fossan hyttefelt THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTETYD
2021/2022 20220421 21.04.2022 Utgående brev 188/1 - Delegert vedtak - mindre reguleringsendring i Sylane hyttefelt Paul Græsli m.fl. EPHORTETYD
2123/2022 20220421 21.04.2022 Inngående brev Utbetalingsvedtak 13.04.2022 - Egenandelstak HELFO EPHORTETYD
2099/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Kvartalsrapportering 1. kvartal 2022 - barnevernstjenesten Værnesregionen barneverntjeneste EPHORTETYD
2106/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Skatteattest Sinem Kayhan EPHORTETYD
2108/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4500452736) Siri Evjen EPHORTETYD
2110/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4500452736) Mia Franzèn EPHORTETYD
2109/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Tilbakemelding fra John Magnar Wesche på 170/4 - Høring på søknad om dispensasjon fra arealformål LNFR for fradeling av tilleggstomt til 170/92 John Magnar Wesche EPHORTETYD
1682/2022 20220420 20.04.2022 Utgående brev Invitasjon til oppstartsmøte 21.04.22 - reguleringsplan for gnr. 188 bnr. 128 Sylporten hyttegrend SYLPORTEN AS EPHORTETYD
2111/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4500452736) Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
2112/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4500452736) Ingrid Osgjelten EPHORTETYD
2102/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Høring - Forskrift om gebyr for saksbehandling av søknader om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg i Trøndelag fylkeskommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
2104/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev Signert avtale mellom Tydal kommune og Næringsforeningen i Værnesregionen 2022 NÆRINGSFORENINGEN I VÆRNESREGIONEN EPHORTETYD
2105/2022 20220420 20.04.2022 Inngående brev 182/27 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Turid Stokke og Erling Magne Hårstad SELBU SPAREBANK EPHORTETYD
1877/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev 189/2 - Melding om delegert vedtak - dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan og fradeling av tilleggstomt til 189/21 i Stillhåtjønna hyttefelt Trond Kvam EPHORTETYD
2077/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Søknad om opptak Tydal kulturskole/musikk - ***** ***** ***** Heidrun Unsgård EPHORTETYD
2081/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev 188/87 søknad om sanitærabonnement Bård Vikaune EPHORTETYD
2092/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4500452736) Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
2082/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Arbeidskontrakter og sluttmeldinger Tydal kommune - 2021 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
2084/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Svar på epost angående avslag på søknad om fritak for husleie NEA ULLSPINNERI AS EPHORTETYD
2086/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Revisjonsberetning 2021 Tydal kommune REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
2027/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Thomas Angells Stiftelser THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTETYD
2028/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev 192/166 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Anne Jorid Gullbrekken Anne Jorid Gullbrekken m.fl. EPHORTETYD
2022/2022 20220419 19.04.2022 Utgående brev 192/165 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Randi Tønne Randi Tønne EPHORTETYD
2020/2022 20220419 19.04.2022 Internt notat 189/90 - Delingstillatelse gitt - klar for oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
2087/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Utbetalingsvedtak 08.04.2022 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
2088/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2089/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Innkalling til Representantskapets møte i Midt-Norge 110-sentral IKS 27.04.2022 Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTETYD
2078/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Orientering om skjønnsmidler - retningslinjer og søknadsfrister i 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
2079/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 171/8 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2085/2022 20220419 19.04.2022 Inngående brev Uttalelse fra Sametinget vedrørende søknad om dispensasjon for bygging av molo i Saantenjaevrie/Esandsjøen, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
2074/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4500452736) Turid Bjerkli Græsli EPHORTETYD
2075/2022 20220418 18.04.2022 Inngående brev Tilbakemelding på Informasjon om taksering av boliger Storekervegen 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 og 56. Kim Aspen EPHORTETYD
2073/2022 20220417 17.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Plan og byggesaksbehandler - st. ref. (4507761119) Stefan Hovden EPHORTETYD
2072/2022 20220416 16.04.2022 Inngående brev 172/2 Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller p?bygg Ann-Elin Audal EPHORTETYD
2053/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990695652, 5033-182/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2055/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984955987, 5033-177/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2056/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 981412559, 5033-171/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2065/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 916479417, 5033-164/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2068/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969377608, 5033-169/ 11 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2040/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 920203841, 5033-174/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2041/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 989823299, 5033-169/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2042/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980558460, 5033-192/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2043/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970550461, 5033-176/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2045/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 998591791, 5033-177/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2048/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 979737092, 5033-164/ 10 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2049/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999268471, 5033-166/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2050/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 916380569, 5033-164/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2051/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 913887514, 5033-166/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2059/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 869523682, 5033-177/ 10 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2060/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 924026073, 5033-167/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2061/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 887642192, 5033-183/ 30 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2062/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 977199840, 5033-167/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2063/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 914732921, 5033-177/ 13 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2066/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980544230, 5033-191/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2036/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 914722411, 5033-169/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2037/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 869136832, 5033-188/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2039/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 982965810, 5033-166/ 33 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2071/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969999021, 5033-164/ 8 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2067/2022 20220415 15.04.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970529489, 5033-177/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
2035/2022 20220414 14.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkoordinator - st. ref. (4507569448) Nina Josteinsdatter Vesterdal EPHORTETYD
2026/2022 20220413 13.04.2022 Inngående brev Flyktninger fra Ukraina - økt oppmerksomhet på menneskehandel, fare for utnytting og overgrep av sårbare grupper Bufetat EPHORTETYD
2034/2022 20220413 13.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkoordinator - st. ref. (4507569448) Frank Brodahl EPHORTETYD
2006/2022 20220412 12.04.2022 Utgående brev Svar på tilbakemelding på bekreftelse på opphør av leieforhold Alma Kristine Unsgård EPHORTETYD
2023/2022 20220412 12.04.2022 Inngående brev Vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
2019/2022 20220412 12.04.2022 Inngående brev 174/2 Reguleringsplan for Tjønnvollia - anmodning om politisk behandling av forespørsel om fortetting GEOTYDAL AS EPHORTETYD
2014/2022 20220412 12.04.2022 Inngående brev 192/166 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Anne Jorid Gullbrekken Anne Jorid Gullbrekken EPHORTETYD
2015/2022 20220412 12.04.2022 Inngående brev 192/166 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Odd Jørund Gullbrekken Odd Jørund Gullbrekken EPHORTETYD
2016/2022 20220412 12.04.2022 Inngående brev Nytt reguleringskart Øvlinglia hyttefelt GEOTYDAL AS EPHORTETYD
2017/2022 20220412 12.04.2022 Inngående brev Svar angående møtereferat - valg av vei Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
2011/2022 20220412 12.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb for skoleungdom - st. ref. (4507874027) Karl-Odin Lehmann EPHORTETYD
2012/2022 20220412 12.04.2022 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale - Storekervegen 52 Ann Mari Lundemo m.fl. EPHORTETYD
2013/2022 20220412 12.04.2022 Inngående brev 176/93 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av bolig OFSTAD AS EPHORTETYD
1829/2022 20220412 12.04.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark § 6 - Frode Thomassen EPHORTETYD
1985/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Svar - søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom 2022 ØSTBY GÅRDSBAKERI ALISON MARTINE ØSTBY EPHORTETYD
1986/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Svar - søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom 2022 ØSTBY OLE BJARNE EPHORTETYD
1987/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Svar - søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom 2022 STUGUDAL DRIFT AS EPHORTETYD
1990/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Svar - søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom 2022 Ann-Louise Waagan EPHORTETYD
2003/2022 20220411 11.04.2022 Inngående brev Informasjon til søknad om kommunale kulturmidler - Godkjenning av saker og fastsetting av kontingent - Tydal Trekkspillklubb TYDAL TREKKSPILLKLUBB EPHORTETYD
1982/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Svar - søknad om lønnstilskudd for bedrifter - sommerjobb for skoleungdom 2022 TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
1983/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Svar - søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom 2022 SØSTRENES KAMMERS AS EPHORTETYD
1984/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Svar - søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom 2022 MASKIN OG FRITID GRYTBAKK AS EPHORTETYD
1988/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Svar - søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom 2022 FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
1989/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Svar - søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom 2022 MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
1991/2022 20220411 11.04.2022 Utgående brev Svar -søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleungdom 2022 STUGUDAL HÅNDVERK OG FRITID DA EPHORTETYD
2005/2022 20220411 11.04.2022 Inngående brev Høring - Midlertidig endring i MSIS-registerforskriften for å lagre covid-19-relaterte prøver i MSIS-registeret og videreformidling av prøvesvar til innbyggere og helsepersonell HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
2010/2022 20220411 11.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4500452736) Mary-Ann Bergesen EPHORTETYD
2002/2022 20220411 11.04.2022 Inngående brev Moen Fiskeforening - innkalling til årsmøte 19.04.2022 MOEN FISKEFORENING EPHORTETYD
1999/2022 20220410 10.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkoordinator - st. ref. (4507569448) Maryna Miliutina EPHORTETYD
2000/2022 20220410 10.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4500452736) Bjørg Moen Skancke EPHORTETYD
1998/2022 20220410 10.04.2022 Inngående brev 191/4/48 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Anne Elisabet Djupvik EPHORTETYD
2001/2022 20220410 10.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Flyktningkoordinator - st. ref. (4507569448) Lamin Manjang EPHORTETYD
1997/2022 20220409 09.04.2022 Inngående brev Søknad serveringsbestilling - VÆKTARSTUA SPISERI AS VÆKTARSTUA SPISERI AS EPHORTETYD
1992/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev 182/1 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ny fritidsbolig TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1995/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Høring om utforming av konkurranse om regionale flyruter fra 1. april 2024 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1996/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Oppfølging av kommunens vedtak om bosetting av flyktninger INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTETYD
1961/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Møteprotokoll fra møte 04.04.2022 i Eldrerådet Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1962/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Utvidet behov for landingstillatelse Frode Thomassen EPHORTETYD
1963/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev 164/10 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til driftsbygning Gunn Hilmo m.fl. EPHORTETYD
1964/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Informasjon om endringer i forskrift om stedsnavn KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1969/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Høring - Anskaffelsesstrategi Trøndelag fylkeskommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1970/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Anmodning om utbetaling nydyrkingstilskudd Lars Petter Grendstad EPHORTETYD
1971/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Tilskuddsordning for rekrutering til legevakt HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1972/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Skjenkebevilling Væktarstua Spiseri AS - påska 2022 Avarn Security m.fl. EPHORTETYD
1973/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Høring - Forslag til ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1974/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Utlysning av midler til utarbeiding av kommunale jordvernstrategier 2022 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
1975/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Møteinnkalling - Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS 25.04.2022 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
1937/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Politikeropplæring del 2 Anita Aftret m.fl. EPHORTETYD
1960/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Bekreftelse angående skjenkebevilling Væktarstua Spiseri AS, påska 2022 SYLENE EIENDOM AS EPHORTETYD
1965/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Foreløpig svar angående skjenkebevilling - Væktarstua Spiseri AS Sinem Kayhan EPHORTETYD
1966/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Lars Petter Grendstad EPHORTETYD
1967/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Innkalling til årsmøte i TOFAs representantskap TRONDHEIM OMLAND FISKEADMINISTRASJON EPHORTETYD
1976/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Høring - Forslag til ny forskrift om oppfølging av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1980/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Forespørsel om støtte til besøkssenter for verneområdene knyttet til forvaltningsknutepunktet ved 705 Senteret i Tydal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1959/2022 20220408 08.04.2022 Inngående brev Vedrørende avslag på søknad om fritak av husleie NEA ULLSPINNERI AS EPHORTETYD
1886/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev 188/2/5 - Svar på klage - kommunale avgifter Karianne Skrindo m.fl. EPHORTETYD
1907/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - Registrering av teig for 188/105 Lidulf Jostein Stugudal m.fl. EPHORTETYD
1981/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
1918/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - Registrering av teig for 176/42 Jenyfer Adonai Hallem m.fl. EPHORTETYD
1919/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - Registrering av teig for 172/72 Ann Bente Sesseng Hårstad m.fl. EPHORTETYD
1876/2022 20220408 08.04.2022 Utgående brev Informasjon om taksering av boliger Storekervegen 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 og 56. Kim Aspen m.fl. EPHORTETYD
1936/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Søknad om fritak av husleie - etterlyser svar NEA ULLSPINNERI AS EPHORTETYD
1938/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Høring - Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpen data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1957/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Sentraladministrasjon EPHORTETYD
1958/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Teknikk og miljø EPHORTETYD
1899/2022 20220407 07.04.2022 Utgående brev Svar på søknad om fritak for husleie NEA ULLSPINNERI AS EPHORTETYD
1956/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Kostra rapportering til SSB 1. kvartal 2022 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
1926/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Leieavtale - Sylene Eiendom AS og Væktarstua spiseri AS VÆKTARSTUA SPISERI AS EPHORTETYD
1929/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Kart scooterløype Øyvind Smukkestad EPHORTETYD
1928/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Innvilger tilskudd til midlertidig styrking av lavterskeltilbud innen psykisk helse over statsbudsjettet 2022, kapittel 762.60 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
1930/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Dokumenter fra styremøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 05.04.2022 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS EPHORTETYD
1931/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for bygging av molo i Esandsjøen Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
1932/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Høring - Midlertidig endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1933/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Høring - NOU 2022: 3 På trygg grunn OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1934/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
1942/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Svanhild Rønning Fossum EPHORTETYD
1948/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Informasjon til kommuner om signering av tjenesteavtale HELSEPLATTFORMEN AS EPHORTETYD
1950/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Kopi av vedtak Sylan landskapsvernområde - søknad om dispensasjon for motorferdsel - Fjellguiden Tydal AS STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1952/2022 20220407 07.04.2022 Inngående brev Månedsbrev fra Skatteetaten mars måned 2022 SKATTEETATEN EPHORTETYD
1911/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev 185/1 Foreløpig svar på søknad om midlertidig brukstillatelse Stein Arne Kristiansen EPHORTETYD
1897/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Høring - dispensasjon for bygging av molo i Esandsjøen Tydal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
1921/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev 188/275 Søknad om midlertidig brukstillatelse Selbu Byggtre AS EPHORTETYD
1922/2022 20220406 06.04.2022 Inngående brev Høring - Umiddelbar endring i N301 - Skilting på motorveg STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
1892/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev 188/170 Høring - dispensasjon fra byggegrense TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1902/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev 177/10 - Høring på søknad om dispensasjon fra arealformål LNFR for fradeling av to fritidstomter i Kranklia TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTETYD
1903/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - Registrering av teig for 172/47 Gunnar Svelmo EPHORTETYD
1791/2022 20220406 06.04.2022 Saksframlegg/innstilling Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget - 2021 EPHORTETYD
1528/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev 170/83 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Belinda Renå Reitan EPHORTETYD
1916/2022 20220406 06.04.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - Registrering av teig for 172/68 Monika Holden EPHORTETYD
1836/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
1879/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev 182/1 - Høring på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ny fritidsbolig STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
1799/2022 20220405 05.04.2022 Saksframlegg/innstilling 10 - FAKTOR - rapport EPHORTETYD
1908/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Fallvilt - rapportering til SSB og tilskudd til CWD-prøver 2022 MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
1906/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev 166/33 Klage på vannavgift GRÆSLI SAMDRIFT DA EPHORTETYD
1910/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Utbetalingsvedtak 01.04.2022 - Egenandelstak HELFO EPHORTETYD
1898/2022 20220405 05.04.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - Registrering av teig for 169/22 Anders Marius Aune EPHORTETYD
1917/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Revisorerklæring for omsetning alkohol Nedalshytta og Storerikvollen TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
1912/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Dokumentunderlag vedr. foreslått strukturendring i TrønderEnergi TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
1913/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent - st. ref. (4500452736) Malin Græsli EPHORTETYD
1914/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Avslutning av tilsyn med Tydal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1904/2022 20220405 05.04.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Pål Kjøsnes Aftret EPHORTETYD
1881/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev 166/33 Ferdigmelding - tilbygg til driftsbygning GRÆSLI SAMDRIFT DA EPHORTETYD
1890/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev 181/189 Søknad om endring av gitt tillatelse - plassering av gjerde KARL KNUDSEN AS EPHORTETYD
1891/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev 176/5 Søknad om ferdigattest - rehabilitering av pipe IVAR GYNNILD EPHORTETYD
1894/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev Tilbakemelding på Bekreftelse på opphør oppsigelse av leieforhold Alma Kristine Unsgård EPHORTETYD
1896/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev Søknad om kommunal kulturmidler UL VÅRFRYD Jo Vegard Hilmo EPHORTETYD
1875/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2022, sendt 04.04.2022 SKATTEETATEN EPHORTETYD
1889/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev Vedrørende klage på kommunens vedtak av 08.03.2022 om avvisning av klage på forskrift om snøscooterløyper - Tydal STATSFORVALTEREN I NORDLAND EPHORTETYD
1795/2022 20220404 04.04.2022 Saksframlegg/innstilling Bruk av egen telefon på arbeid EPHORTETYD
1858/2022 20220404 04.04.2022 Utgående brev Bekreftelse på opphør oppsigelse av leieforhold Alma Kristine Unsgård EPHORTETYD
1880/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev Beskrivelse av tiltak til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
1882/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev 166/33 Ferdigmelding -redskapshus GRÆSLI SAMDRIFT DA EPHORTETYD
1883/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev Representantskapsmøte Nord-Trøndelag krisesenter IKS 07.04.2022 NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS EPHORTETYD
1884/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Thomas Angells Stiftelser THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTETYD
1885/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev Høring - avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1887/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev Endringer til vedlegg til søknad om kommunale kulturmidler - Hommel i Dommel Trude Garberg EPHORTETYD
1888/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev Endringer til vedlegg til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
1895/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev Tilsagn om midler til tiltak og forvaltningsplan for verneområde - Tydal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1792/2022 20220404 04.04.2022 Saksframlegg/innstilling Rutine for varsling av kritikkverdige forhold EPHORTETYD
1797/2022 20220404 04.04.2022 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer AKAN - policy EPHORTETYD
1893/2022 20220404 04.04.2022 Inngående brev 189/29 Kjøp av tomt - videre prossess SANDS ADVOKATFIRMA DA EPHORTETYD
1871/2022 20220403 03.04.2022 Inngående brev Søknad om kommunal kulturmidler U L FJELLBLINK Lena Wærnes EPHORTETYD
1872/2022 20220403 03.04.2022 Inngående brev 188/2 Søknad om sanitærabonnement- Nyvollvegen 114 Bjørn Hoseth EPHORTETYD
1873/2022 20220403 03.04.2022 Inngående brev Søknad om kommunal kulturmidler TYDAL IL Kirsten Olava Hofstad EPHORTETYD
1847/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-04-01T08:01:21.721250723 SKATTEETATEN EPHORTETYD
1849/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning for 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1853/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 24.03.2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1861/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Maren Geving Kvål EPHORTETYD
1851/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om bibliotekstatistikk KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1855/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Utbetalingsvedtak 29.03.2022 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
1866/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Underskrevet revidert leieavtale - Storekervegen 53 Kristin Kolstad EPHORTETYD
1869/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev 192/165 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Randi Tønne Randi Tønne EPHORTETYD
1870/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Søknad om kommunal kulturmidler TYDAL HUSFLIDSLAG Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
1864/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev Vedrørende forespørsel om støtte til kulturminneundersøkelser i Nesjøen 2022-2023 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1865/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev 188/274 Søknad om ferdigattest SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
1860/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Skoleskyss- informasjon til 10.trinn TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
1848/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-04-01T08:00:05.852208138 SKATTEETATEN EPHORTETYD
1856/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen per. 1. april 2022 HELFO EPHORTETYD
1857/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev Ettersending av tilleggsopplysninger vedrørende søknad om endring av plassering molo FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
1769/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
1845/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-04-01T08:00:36.635762343 SKATTEETATEN EPHORTETYD
1846/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-04-01T08:00:59.899083266 SKATTEETATEN EPHORTETYD
1850/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Opphør av leieavtale - Jenshaugvegen 16 Alma Kristine Unsgård EPHORTETYD
1852/2022 20220401 01.04.2022 Inngående brev Bilde av pass Sinem Kayahn EPHORTETYD
1675/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev Revidert husleieavtale - Storekervegen 53 Kristin Kolstad EPHORTETYD
1859/2022 20220401 01.04.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Servicekontoret EPHORTETYD
1808/2022 20220331 31.03.2022 Internt notat Møteprotokoll AMU 08.02.2022 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
1627/2022 20220331 31.03.2022 Utgående brev Hovedkomite for 17. mai arrangement 2022 Kjersti Græsli EPHORTETYD
1818/2022 20220331 31.03.2022 Utgående brev Svar fra Tydal kommune på tilsynsrapport med vedtak og pålegg om retting, datert 31.01,2022 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTETYD
1826/2022 20220331 31.03.2022 Utgående brev Oversendelse av rapporter for kommunale avgifter 2021 REVISJON MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
1831/2022 20220331 31.03.2022 Utgående brev Svar - søknad om refusjon av utgifter til databriller Dortea Østbyhaug EPHORTETYD
1833/2022 20220331 31.03.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkoholdig drikk - Neatun Velværesenter og Spiseri Thine Dagrunn Sivertsen EPHORTETYD
1834/2022 20220331 31.03.2022 Utgående brev Svar på klage på formannskapets vedtak 6/22 Sylene Eiendom AS - klageinstansens behandling SYLENE EIENDOM AS EPHORTETYD
1840/2022 20220331 31.03.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Guri Simonsen EPHORTETYD
1841/2022 20220331 31.03.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Siv Elisabeth Kleven Moen EPHORTETYD
1843/2022 20220331 31.03.2022 Inngående brev Søknad om kommunal kulturmidler HOMMEL I DOMMEL Trude Garberg EPHORTETYD
1823/2022 20220331 31.03.2022 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Svanhild Rønning Fossum EPHORTETYD
1825/2022 20220331 31.03.2022 Utgående brev Individuell avtale om privat praksis i fysioterapi Christoffer Uhlin Røkke EPHORTETYD
1828/2022 20220331 31.03.2022 Utgående brev Vedtak - anmodning om bosetting av flyktninger IMDI EPHORTETYD
1830/2022 20220331 31.03.2022 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift 8.desember 2016 nr. 1482 - spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1837/2022 20220331 31.03.2022 Inngående brev Søknad om kommunal kulturmidler KOR MAGNON Merete Lien EPHORTETYD
1835/2022 20220331 31.03.2022 Inngående brev Vedtak - Ny anmodning 2022 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTETYD
1811/2022 20220330 30.03.2022 Inngående brev 167/31 Kopi av svar på klage INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
1815/2022 20220330 30.03.2022 Inngående brev Klage på avvisningsvedtak Cecilie Menne Sjoner EPHORTETYD
1801/2022 20220330 30.03.2022 Utgående brev Svar på henvendelse om innsynsbegjæring KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
1802/2022 20220330 30.03.2022 Utgående brev 188/29 Svar på interesse for kjøp av tomt SANDS ADVOKATFIRMA DA EPHORTETYD
1810/2022 20220330 30.03.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - Sammenslåing Odd Forseth m.fl. EPHORTETYD
1814/2022 20220330 30.03.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - Registrering av teig for 165/13 Randi Græsli EPHORTETYD
1820/2022 20220330 30.03.2022 Inngående brev 174/3 Klage på faktura kommunale avgifter 1. halvår 2022 Håvar Unsgård EPHORTETYD
1822/2022 20220330 30.03.2022 Inngående brev Til personvernombudet, invitasjon til nettverksmøte Sarpsborg kommune EPHORTETYD
1803/2022 20220330 30.03.2022 Utgående brev 188/170 Nabovarsel Tydal kommune gnr. 188 bnr. 29 MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
1804/2022 20220330 30.03.2022 Inngående brev Søknad om kommunal kulturmidler TYDAL TREKKSPILLKLUBB Vigdis Opphaug EPHORTETYD
1805/2022 20220330 30.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar på søknad til næringsfondet AUNET 164-10 HILMO GUNN EPHORTETYD
1806/2022 20220330 30.03.2022 Inngående brev Kopi av vedtak Skarvan og Roltdalen og Sylan - ny vurdering av patruljering langs turistløyper i vinterferie og påskeferie - Norsk Folkehjelp Meråker STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1807/2022 20220330 30.03.2022 Inngående brev Sakspapirer representantskapsmøte IKA Trøndelag 2022 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
1809/2022 20220330 30.03.2022 Inngående brev Utlysning av midler 2022 - Brannvernfaglig videreutdanning Bufdir EPHORTETYD
1813/2022 20220330 30.03.2022 Inngående brev 188/2/5 Klage på fakturert avgift spredt avløp Karianne Skrindo EPHORTETYD
1816/2022 20220330 30.03.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - Registrering av teig for 173/21 Karl Nygård EPHORTETYD
1819/2022 20220330 30.03.2022 Inngående brev Vedlegg søknad kulturmidler 2022 - Tydal trekkspillklubb TYDAL TREKKSPILLKLUBB EPHORTETYD
1821/2022 20220330 30.03.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - Registrering av teig for 165/28 Odd Erik Aas EPHORTETYD
1794/2022 20220329 29.03.2022 Inngående brev Pristilbud - innlegging av gebyrlinjer - Tilsyn spredt avløp Norkart EPHORTETYD
1775/2022 20220329 29.03.2022 Utgående brev Tydal kommune - Høringssvar på forslag til ny renovasjons- og slamforskrift for Innherred Renovasjon. INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
1741/2022 20220329 29.03.2022 Utgående brev 188/314 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding John Reidar Vold m.fl. EPHORTETYD
1776/2022 20220329 29.03.2022 Inngående brev 189/88 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje Ole Henrik Grytbakk EPHORTETYD
1778/2022 20220329 29.03.2022 Inngående brev Høring - Revidering av kommunal målsetting for hjortevilt 2022-2025 OS KOMMUNE EPHORTETYD
1779/2022 20220329 29.03.2022 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Julie Fremstad Nergård EPHORTETYD
1780/2022 20220329 29.03.2022 Inngående brev Tilleggsopplysninger - søknad fra bedrift om tilskudd til sommerjobb for skoleungdom MASKIN OG FRITID GRYTBAKK AS EPHORTETYD
1770/2022 20220329 29.03.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - Registrering av teig/punktfeste for 174/45/4 Harald Hegvik m.fl. EPHORTETYD
1786/2022 20220329 29.03.2022 Inngående brev Dispensasjon for å fjerne kantvegetasjon langs vassdrag - 2 bekker - Spøneset - Tydal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD
1787/2022 20220329 29.03.2022 Inngående brev Møteinnkalling - representantskapet i Konsek Trøndelag 25.04.2022 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
1773/2022 20220329 29.03.2022 Inngående brev Søknad om kommunal kulturmidler TYDAL SKYTTERLAG Arne Lien EPHORTETYD
1784/2022 20220329 29.03.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - sammenslåing Bjørg I Setsåsbakk EPHORTETYD
1785/2022 20220329 29.03.2022 Inngående brev 188/19 Bygging av adkomstveg - etterlysning av mer informasjon på tegning STUGUDAL STASJON AS EPHORTETYD
1789/2022 20220329 29.03.2022 Inngående brev Høring - Midlertidig endring av forskrift om tuberkoloseundersøkelse - frist for gjennomføring av undersøkelse HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
1793/2022 20220329 29.03.2022 Inngående brev Pristilbud for innlegging av nye fakturagrunnlag og varenummer Norkart EPHORTETYD
1777/2022 20220329 29.03.2022 Inngående brev 188/2/5 Søknad om ferdigattest NORGESHUS AS EPHORTETYD
1774/2022 20220329 29.03.2022 Inngående brev 188/170 Ettersending av nabovarsel MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
1783/2022 20220329 29.03.2022 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Maren Geving Kvål EPHORTETYD
1761/2022 20220328 28.03.2022 Utgående brev Svar - jobbsøknad som kokk Faruq Reza EPHORTETYD
1763/2022 20220328 28.03.2022 Utgående brev Møtereferat ungdomsrådet 24.03.22 Kjersti Græsli m.fl. EPHORTETYD
1753/2022 20220328 28.03.2022 Inngående brev Søknad om lønnstilskudd for bedrifter - sommerjobb for skoleungdom 2022 - Tydal bygdeservice TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
1764/2022 20220328 28.03.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - Overføring av teig fra en eiendom til en annen Bente Malvik m.fl. EPHORTETYD
1765/2022 20220328 28.03.2022 Inngående brev Analyseresultater Stugudal vannverk - analyseperiode 22.03.-28.03.2022 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
1766/2022 20220328 28.03.2022 Inngående brev Melding om avslutta sak - krav om matrikkelføring - sak 18-065933SKJ-JTRO Aune østre TRØNDELAG JORDSKIFTERETT EPHORTETYD
1757/2022 20220328 28.03.2022 Inngående brev Analyseresultater Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 22.03.-25.03.2022 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
1758/2022 20220328 28.03.2022 Inngående brev Analyseresultater Ås-Aune vannverk - analyseperiode 22.03.-25.03.2022 SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTETYD
1759/2022 20220328 28.03.2022 Inngående brev Dialog med kommunene om bedre polititjeneste og beredskap TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
1762/2022 20220328 28.03.2022 Utgående brev Svar - søknad som helsesekretær Katarina Amlind EPHORTETYD
1750/2022 20220328 28.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om støtte fra næringsfondet KULTURSTIFTELSEN SYLAN & SÅNN EPHORTETYD
1767/2022 20220328 28.03.2022 Utgående brev Varsel om gjennomført oppmålingsforretning - Registrering av teig for 191/10 Marius Bergan EPHORTETYD
1760/2022 20220328 28.03.2022 Utgående brev Svar - jobbsøknad Adian Wiebenga EPHORTETYD
1497/2022 20220328 28.03.2022 Saksframlegg/innstilling Rapport for finansforvaltningen pr. 31.12.21 EPHORTETYD
1771/2022 20220328 28.03.2022 Inngående brev Kartutsnitt til søknad FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
1724/2022 20220328 28.03.2022 Internt notat Møteprotokoll kommunestyret 24.03.2022 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
1722/2022 20220328 28.03.2022 Internt notat Møteprotokoll formannskap 24.03.2022 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
1749/2022 20220328 28.03.2022 Saksframlegg/innstilling Endring av møtegodtgjørelse - Ungdomsrådet EPHORTETYD
1754/2022 20220328 28.03.2022 Inngående brev Integreringspakke 4 - Innrapportering fra kommunene INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTETYD
1756/2022 20220328 28.03.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleundom Søstrenes Kammers as Anne Berit Gipling EPHORTETYD
1751/2022 20220327 27.03.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 913887514 LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
1752/2022 20220327 27.03.2022 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger Tydal kommune - st. ref. (4487826509) Kristine Sofie Rønning EPHORTETYD
1746/2022 20220326 26.03.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler - sommerjobb for skoleundom Maskin og Fritid Grytbakk as Jomar Grytbakk EPHORTETYD
1744/2022 20220325 25.03.2022 Inngående brev Kopi av vedtak Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde - søknad om motorferdsel til Schulzhytta og Storerikvollen - Trondhjems turistforening STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTETYD