eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4838/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev 188/296 Søknad om ferdigattest FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
4848/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Lege- & sykepleier- vikarer WorkNorway Group AS EPHORTETYD
4839/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev 188/296 Foreløpig svar på søknad om ferdigattest FH ENTREPRENØR AS EPHORTETYD
4841/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 164/5 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
4844/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev 188/261 Foreløpig svar på 188/261 Søknad om ferdigattest Villy Nils Nikolaisen EPHORTETYD
4843/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev 188/261 Søknad om ferdigattest Villy Nils Nikolaisen EPHORTETYD
4835/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev Kommunedialog - kontaktpersoner INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
4836/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 170/1 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
4840/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 167/33 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
4845/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 164/1 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
4846/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Henvendelse om saksbehandling tomtekjøp Rajan Anandam EPHORTETYD
4849/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Ber om uttale i samband med søknad om serveringsløyve - Milano pizza og grill, org nr 815 924 142 VOLDA KOMMUNE EPHORTETYD
4847/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om saksbehandling tomtekjøp Rajan Anandam EPHORTETYD
4820/2020 20200804 04.08.2020 Utgående brev 172/167 Foreløpig svar på søknad - oppføring av tilbygg Stian Are Sæther Sønderland EPHORTETYD
4829/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev 177/119 Situasjonsplan Margrethe Myhr EPHORTETYD
4827/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Kandidat - norsk lege til norske kommuner VIKTEAM LÆGEVIKARBUREAU EPHORTETYD
4828/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev 168/1/13 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Andrè Spigseth og Marita Spigseth André Spigseth m.fl. EPHORTETYD
4830/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Innkalling og landsmøtedokumenter til Utmarkskommunenes Sammenslutning digitalt møte 03.09.2020 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING EPHORTETYD
4831/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Oversendelse møtereferat 16.02.16 og signert avtale. STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
4832/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Innsynsbestilling - Avtaler vaskeri INDUSTRI ENERGI EPHORTETYD
4834/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev 188/6 og 188/170 Statens vegvesens uttalelse - Høring - Reguleringsplan for Moheim camping i Tydal kommune Statens vegvesen EPHORTETYD
4833/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Kommunedialog - kontaktpersoner INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
4819/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Tilbakemelding på navn - Jonilsgården - Græsli Søndre Morten Malvik EPHORTETYD
4821/2020 20200804 04.08.2020 Utgående brev 170/2 Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av tilleggstomt til 170/61 Harald E Rotvold Waagan EPHORTETYD
4822/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev 189/2 Søknad om dispensasjon fra arealformål LNFR BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTETYD
4823/2020 20200804 04.08.2020 Utgående brev 189/2 Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra arealformål LNFR BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTETYD
4824/2020 20200804 04.08.2020 Internt notat 170/146 Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
4825/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Oppfordring til deltagelse i undersøkelse om innbyggerforslag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4826/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - Fastsetting av valgdag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4813/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev 169/3/1 Svar på faktura i retur Innherred renovasjon EPHORTETYD
4809/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev HASTER Utbrudd av covid-19 på Hurtigruten A/S «MS Roald Amundsen». FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
4810/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev 169/3/1 Faktura i retur INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
4818/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev 172/167 Søknad om oppføring av tilbygg Stian Are Sæther Sønderland EPHORTETYD
4808/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Kommentar til melding fra Fylkesmannen Hallvard Nygård EPHORTETYD
4814/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev 176/16/22 Kvittering for nabovarsel Ole Morten Opphaug EPHORTETYD
4801/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev 176/28 - Angående søknad om utslippstillatelse BREMSETH VVS AS EPHORTETYD
4806/2020 20200802 02.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Ove Brynhildsvoll EPHORTETYD
4805/2020 20200802 02.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Pia Rønne EPHORTETYD
4807/2020 20200802 02.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Lars Fredrik Midtbø EPHORTETYD
4802/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Askild Aavitsland Lid EPHORTETYD
4803/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Øyvind Simavik Dahl EPHORTETYD
4804/2020 20200801 01.08.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Ane Pedersen Røren EPHORTETYD
4800/2020 20200731 31.07.2020 Inngående brev Klage på manglende saksnummer i innsynsportalen - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4787/2020 20200730 30.07.2020 Utgående brev 189/7 Angående forslag til leieavtale mellom Tydal kommune og Dtatkraft Energi AS - Nesjø båtutleie STATKRAFT ENERGI AS v/ Stig Alsethaug EPHORTETYD
4780/2020 20200730 30.07.2020 Utgående brev 165/55 Mildlertidig svar - søknad om ferdigattest Morten Fremo EPHORTETYD
4789/2020 20200730 30.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål angående feiing og tilsyn Roar Halle Ulriksen EPHORTETYD
4790/2020 20200730 30.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på innsyn - Overgrep i kommunale barnehager NRK Oslo og Viken, avdeling Oslo EPHORTETYD
4793/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** STATENS PENSJONSKASSE EPHORTETYD
4795/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Ola Morten Græsli - utbetaling av tilskudd til akutte forebyggende tiltak Fylkesmannen i Sør-Trøndelag EPHORTETYD
4796/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2021 - invitasjon til innmelding av tiltak Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4797/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Utbetaling av spillemidler for anleggsnummer 59795, Kløfta idrettsplass - kunstgressbane Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4788/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsyn - Overgrep i kommunale barnehager NRK Oslo og Viken, avdeling Oslo EPHORTETYD
4792/2020 20200730 30.07.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding vedr. feiing Rune Skjervold EPHORTETYD
4794/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Kvartalsrapportering 2. kvartal 2020 - Barneverntjeneste VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTETYD
4746/2020 20200730 30.07.2020 Internt notat Angående planstrategi Tydal 2020-2023 Heidi Horndalen m.fl. EPHORTETYD
4785/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Pernille Christine Frimann Bügel EPHORTETYD
4777/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på etterkommet vedtak - Hilmo og Græsli vannverk MATTILSYNET EPHORTETYD
4776/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev 172/93 Markering av tomtegrense Grethe Helen Stølan EPHORTETYD
4751/2020 20200729 29.07.2020 Utgående brev 188/153 Svar på søknad om sanitærabonnement Astrid Margrethe Skoglund EPHORTETYD
4782/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev 169/1/1 Søknad om oppføring av turisthytte ved Ramsjøen RINDALSHYTTER AS EPHORTETYD
4783/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Renate Mogård EPHORTETYD
4784/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
4769/2020 20200729 29.07.2020 Utgående brev 190/26/20 Signert skjøte Eiendomsmegler 1 EPHORTETYD
4752/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd OSLO KOMMUNE VELFERDSETATEN EPHORTETYD
4771/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av resttilskudd - Hilmohaugen Laila B Selboe Dyrhaug EPHORTETYD
4775/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Alexander Vågenes EPHORTETYD
4749/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev 176/28 Endring av søknad om utslippstilatelse BREMSETH VVS AS EPHORTETYD
4774/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Dyktig allmennlege på fastlønn søkes - st. ref. (4256733500) Prages Yogeswaran EPHORTETYD
4750/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Godkjent rapportering - Rekruttering av ny lege. Stabil legedekning over tid HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
4747/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Informasjon vedrørende renovasjon på seterhus INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
4742/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Innsyn - skolebytter i mobbesaker NRK Oslo og Viken EPHORTETYD
4748/2020 20200727 27.07.2020 Utgående brev 192/134 Svar på endring kommunale avgifter Roald Nyborg m.fl. EPHORTETYD
4740/2020 20200726 26.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Olav Alexander Rønning EPHORTETYD
4731/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev Medisinstudenter høst 2020 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU EPHORTETYD
4733/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev 181/110 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4728/2020 20200724 24.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse Hilde Ragnfrid Kirkvold EPHORTETYD
4729/2020 20200724 24.07.2020 Utgående brev Angående spørsmål om målebrev Marit Uthus EPHORTETYD
4736/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev 176/34 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - May Britt Berg May Britt Berg EPHORTETYD
4732/2020 20200724 24.07.2020 Utgående brev Melding til fastlegeregistret: liste uten lege HELFO EPHORTETYD
4734/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev 165/55 Søknad om ferdigattest Morten Fremo EPHORTETYD
4735/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev 190/26/20 Skjøte til signering EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTETYD
4737/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev 176/34 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Per-Anders Aasegg Per-Anders Aasegg EPHORTETYD
4738/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Anita Aftret EPHORTETYD
4739/2020 20200724 24.07.2020 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling fra Regionalt næringsfond i Neadalen - Stugudal camping STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK EPHORTETYD
4717/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Forslag til konfliktdempende tiltak overfor måker DYRENES RETT EPHORTETYD
4718/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev 192/134 Melding om salg av hytte i Dalslia hyttefelt - kommunale avgifter Roald Nyborg EPHORTETYD
4719/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev 182/2 Sametingets uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon for oppføring av mast med speil/reflektor (Statkraft Energi AS) - Vessingsjøen SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
4713/2020 20200723 23.07.2020 Utgående brev Svar på klage på endring i praksis for renovasjonsavgift på setervoller TYDAL GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
4720/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev 170/2 Kartutsnitt Harald E Rotvold Waagan EPHORTETYD
4721/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Refusjon lønnsutgift sykepleier 50% stilling under Koronapandemien SELBU KOMMUNE EPHORTETYD
4722/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Underskrevet leieavtale mellom Tydal kommune og Tydal sanitetsforening - rom ved utleiebygg TYDAL SANITETSFORENING EPHORTETYD
4723/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Arne Skrødal EPHORTETYD
4724/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Refusjon jordmor 1. halvår 2020 - Selbu kommune SELBU KOMMUNE EPHORTETYD
4726/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev 176/5 Søknad om godkjenning gjødselplan Sigurd Robak Bjørgo EPHORTETYD
4727/2020 20200723 23.07.2020 Inngående brev Spørsmål om målebrev - Feilretting i matrikkelkartet 188/103 Marit Uthus EPHORTETYD
4705/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 189/49 Svar på søknad om sanitærabonnement TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
4707/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev Svar på henvendelse angående 177/46 - huskjøp av Tydal kommune Martin Kroken Rokkones EPHORTETYD
4708/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 188/153 Svar på spørsmål om pris - tilkobling kommunalt avløp og vannledning Astrid Margrethe Skoglund EPHORTETYD
4712/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 188/304 Svar på søknad om sanitærabonnement John Inge Sørensen EPHORTETYD
4702/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 168/1/15 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Annelise Wara og Jørgen Midtlyng Jørgen Midtlyng og Annelise Wara EPHORTETYD
4706/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd for budsjettåret 2020 - Norske Kvinners Sanitetsforening, veiledningssenter for pårørende NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING EPHORTETYD
4710/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilgang på rekonvalesensplasma til bruk ved behandling av covid-19 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
4711/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 188/302 Svar på søknad om sanitærabonnement John Inge Sørensen EPHORTETYD
4684/2020 20200722 22.07.2020 Utgående brev 170/30 Svar på søknad om utslippstillatelse BREMSETH VVS AS EPHORTETYD
4715/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev 170/2 Søknad om deling av grunneiendom - rekvisisjon av oppmålingsforretning Harald Erik Rotvold Waagan EPHORTETYD
4716/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 167/33 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
4714/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 189/49 Svar på søknad om sanitærabonnement Odd Roar Grytbakk EPHORTETYD
4709/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Skjønnsmidler 2021- fellestiltak - 0-24 utsatte barn og unge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4703/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 20.07.2020 for allmennlege HELFO EPHORTETYD
4704/2020 20200722 22.07.2020 Inngående brev 188/153 Spørsmål om pris - tilkobling kommunalt avløp og vannledning Astrid Margrethe Skoglund EPHORTETYD
4691/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Kopi av uttalelse fra Sametinget vedrørende planlagt utvidelse av strømnettet på strekningen Nea - Lauvøya, Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
4682/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev 165/23 og 33 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Marius Aas Marius Aas EPHORTETYD
4683/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev 177/155 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Lise Christensen og Tore Lervang Tore Lervang EPHORTETYD
4685/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Statkraft Energi AS - Fisketillatelse - Fangst av stamfisk TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4686/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev 170/61 Kart til søknad om fradeling av tilleggstomt til 170/61 Harald E Rotvold Waagan EPHORTETYD
4687/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev 182/2 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av mast med speil/reflektor Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4689/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Protokoll fra årsmøte 03.06.2020 - Moen fiskeforening MOEN FISKEFORENING EPHORTETYD
4692/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev 188/304 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig VILVANG BYGG AS EPHORTETYD
4696/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev 174/104 Vannmålermelding - Roger Erlandsen BREMSETH NORMANN EPHORTETYD
4697/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET EPHORTETYD
4699/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd for budsjettåret 2020 - Norske Kvinners Sanitetsforening, veiledningssenter for pårørende NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING EPHORTETYD
4700/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - Ås -Aune vannverk - analyseperiode 07.07.20 - 21.07.20 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4701/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - Stuggudal vannverk - analyseperiode 07.07.20 - 21.07.20 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4693/2020 20200721 21.07.2020 Inngående brev 188/304 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - underskrevet søknad VILVANG BYGG AS EPHORTETYD
4694/2020 20200721 21.07.2020 Utgående brev 188/304 Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig VILVANG BYGG AS m.fl. EPHORTETYD
4672/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev 188/302 Søknad om sanitærabonnement John Inge Sørensen EPHORTETYD
4673/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev 188/304 Søknad om sanitærabonnement John Inge Sørensen EPHORTETYD
4674/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Marit Aurora Strøm EPHORTETYD
4669/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev 176/28 Søknad om utslippstillatelse - lukket tank og gråvanns infiltrasjon BREMSETH VVS AS EPHORTETYD
4664/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev 190/3 Spørsmål i forbindelse med tilsendt faktura for renovasjon - byggesak Benedicte Wille EPHORTETYD
4665/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev 190/3 Foreløpig svar på spørsmål i forbindelse med tilsendt faktura for renovasjon - byggesak Benedicte Wille EPHORTETYD
4667/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev 174/42 Merknad til varsel om oppmålingsforretning Reinert Aas EPHORTETYD
4670/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev 170/30 Søknad om utslipp av gråvann BREMSETH VVS AS EPHORTETYD
4671/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 07.07.20 - 20.07.20 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4677/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev 169/1/1 Forespørsel om status byggesak RINDALSHYTTER AS EPHORTETYD
4633/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev 182/2 - Høring - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av mast med speil/reflektor (Statkraft Energi AS) SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl. EPHORTETYD
4640/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev 188/308 Melding om delegert vedtak - matrikkelføring Paul Græsli EPHORTETYD
4643/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev 181/110 Oversendelse - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing EPHORTETYD
4644/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev 164/8 Varsel om oppmålingsforretning Thomas Angell Stiftelser skogforvaltningen m.fl. EPHORTETYD
4645/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev 188/103 Feilretting i matrikkelkartet Marit Uthus m.fl. EPHORTETYD
4679/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Bestilling av firmakort type D CIRCLE K NORGE AS EPHORTETYD
4599/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Høring - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Rehabilitering av Nesjødammen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTETYD
4646/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev 188/17 Varsel om oppmålingsforretning Tom Christensen m.fl. EPHORTETYD
4675/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Even Vinje EPHORTETYD
4678/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev 169/1/1 Foreløpig svar på forespørsel om status byggesak RINDALSHYTTER AS EPHORTETYD
4680/2020 20200720 20.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på bestilling av firmakort type D CIRCLE K NORGE AS EPHORTETYD
4647/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Reinert Aas m.fl. EPHORTETYD
4615/2020 20200720 20.07.2020 Utgående brev Utvidet skjenkeområde enkeltanledninger VÆKTARSTUA HOTELL AS m.fl. EPHORTETYD
4653/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet - vikar teknisk Even Vinje EPHORTETYD
4660/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Søknad om utvidet skjenkeområde - tilleggsopplysning Væktarstau Hotell AS EPHORTETYD
4662/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Steven Ossim EPHORTETYD
4650/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev 189/7 Revidert avtale for Nesjø båtutleie STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
4655/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Omsetningsrapport for alkoholholdig drikke - Stugudalshester Stugudalshester EPHORTETYD
4661/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Spørsmål angående feiing og tilsyn Roar Halle Ulriksen EPHORTETYD
4652/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet - vikar teknisk Marit Strøm EPHORTETYD
4659/2020 20200717 17.07.2020 Inngående brev Sjablong for Pilegrimsmerke på stein Nasjonalt pilegrimssenter EPHORTETYD
4634/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på søknad om leie av kommunal bolig - Suzanne Waitz Suzanne Waitz EPHORTETYD
4638/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon for bygging av molo i Essandsjøen, Tydal kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
4649/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 188/2/19 Varsel om tilsyn spredt avløp Knut Olav Solem EPHORTETYD
4648/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4641/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Kommunens tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen mv. (Veiledning fra Helsedirektoratet) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4637/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på 170/105 Regning på feiing Rune Skjervold EPHORTETYD
4639/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev 164/7 Uttalelse vedrørende dispensasjon for fradeling av boligtomt - Sametinget SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
4635/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev 1705/34 Forelegging av tiltak, etablering av nettstasjon TENSIO TS AS EPHORTETYD
4636/2020 20200716 16.07.2020 Inngående brev Analyseresultat, analyseperioden 07.07.20 - 15.07.20 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4627/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Etterlysning av svar på henvendelse angående huskjøp av Tydal kommune høst 2017 - feil og mangler Martin Kroken Rokkones EPHORTETYD
4630/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 164/5 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
4631/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Feilsortering i matavfallsdunk ved Jenshaugvegen 8 i Tydal kommune INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
4628/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 164/5 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
4632/2020 20200715 15.07.2020 Inngående brev Invitasjon til deltakelse på Samisk språkuke/ Bovdehus giellavahkku oasálastimii 19.-25.10.2020 SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
4625/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 181/127 Feilretting i matrikkelen Siri Anna Kirkvold EPHORTETYD
4527/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 170/2 Etterlyser kart til søknad om fradeling Harald Erik Rotvold Waagan EPHORTETYD
4622/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 174/66 Foreløpig svar på søknad om oppføring av påbygg på fritidsbolig Tydal Bygdeservice SA EPHORTETYD
4612/2020 20200715 15.07.2020 Utgående brev 171/119 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Hans-Jörg Lehmann m.fl. EPHORTETYD
4624/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Vegliste 2020 for fylkes- og kommunale veger - revisjon oktober STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
4608/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev 176/93 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Jenyfer Adonai Hallem m.fl. EPHORTETYD
4609/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Kristoffer K Kirkvold EPHORTETYD
4433/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev 169/88/1 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
4588/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev 189/2/27 Melding om tidsbruk i forvaltningssak - byggeforbudssone langs vassdrag Berit Elisabeth Valstad-Aalmo m.fl. EPHORTETYD
4589/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev 171/117 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4590/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Melding om tidsbruk i forvaltningssak - endring fra offentlig bygg- og forsamlingslokale til boligformål Marius Aas EPHORTETYD
4585/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev 168/1/13 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter André Spigseth EPHORTETYD
4587/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Melding om tidsbruk i forvaltningssak - fradeling av tilleggsareal til 184/13 Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
4611/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Tilbakeføring av innvilget støtte Tydal IL o-gruppa v/Olav Kirkvold EPHORTETYD
4613/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 168/1/15 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Annelise Wara og Jørgen Midtlyng Jørgen Midtlyng og Annelise Wara EPHORTETYD
4614/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 174/66 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av påbygg på fritidsbolig Tydal Bygdeservice SA m.fl. EPHORTETYD
4616/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd TYDALSFESTIVALEN AS EPHORTETYD
4617/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4620/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Presisering om tilgjengelighet og åpningstider ved NAV-kontoret FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4604/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev 175/40 Oversendelse av matrikkelbrev Ingebrigt Olav Rolseth m.fl. EPHORTETYD
4606/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om prosjektmidler til barmarksarbeid Stugudal Fjell v/ Torbjørn Berg Strømstad m.fl. EPHORTETYD
4607/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 171/117 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4610/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 182/2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - mast med speil/ reflektor STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
4621/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Søknad om utvidet skjenkeområde - kart VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
4605/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev 171/120 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4626/2020 20200714 14.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Martin Holmen EPHORTETYD
4594/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev 171/120 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4597/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev 181/193 Foreløpig svar - søknad om ferdigatttest Fred Berggård EPHORTETYD
4586/2020 20200714 14.07.2020 Utgående brev 177/155 Melding om delegert vedtak - matrikkelføring Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
4570/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd TYDALSFESTIVALEN AS EPHORTETYD
4584/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om å flytte til Tydal Randi Skurseth m.fl. EPHORTETYD
4567/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Sommerjobb for skoleungdom 2020 - svar på søknad om tilskudd Tydal kommune, omsorgstjenesten EPHORTETYD
4573/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev 177/119 Foreløpig svar på byggesøknad Margrethe Myhr EPHORTETYD
4575/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innspill til foreløpig arbeidsdokument - Regional plan for arealforbruk - frist 1. september TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4576/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Analyseresultat - analyseresultat 07.07.20 - 10.07.20 - Hynna SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4577/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Høring - Oppfølging etter rusmiddeloverdose HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
4579/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 177/155 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Lise Christensen og Tore Lervang Tore Lervang EPHORTETYD
4581/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Områdebekreftelse for skjenking VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
4580/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Melding om overnatting på midlertidige steder 2020 KIRKVOLLEN PILEGRIMSGÅRD AS EPHORTETYD
4582/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Oppdatert prosjektregnskap OLA MORTEN GRÆSLI EPHORTETYD
4583/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om åpen butikk på søndager og helligdager COOP MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
4598/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Beslutning om grenseregulering av namsmannsdistrikt i Trøndelag politidistrikt POLITIDIREKTORATET EPHORTETYD
4602/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev Høring -Ny forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4603/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 188/2 Klage på mindre endring av reguleringsplan - flytting av tomt 76 og 77 i Rotåa hyttefelt Asbjørn Elverum EPHORTETYD
4543/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev 192/126 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
4548/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev 192/127 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
4596/2020 20200713 13.07.2020 Inngående brev 181/193 Søknad om ferdigattest Fred Berggård EPHORTETYD
4561/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Ann-Ingeborg Johnsen EPHORTETYD
4572/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev 181/54 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til enebolig Ragni Olaug Rotvold EPHORTETYD
4520/2020 20200713 13.07.2020 Internt notat Rundskriv om økonomiplan for 2021 - 2024 og budsjett for 2021 Marit Hårstad m.fl. EPHORTETYD
4479/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Leieavtale - Tydal utleiebygg Tydal sanitetsforening EPHORTETYD
4578/2020 20200713 13.07.2020 Utgående brev Utvidet skjenkeområde MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
4574/2020 20200711 11.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Syed Moiz Hasnain EPHORTETYD
4528/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 189/2/27 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - - byggeforbudssone langs vassdrag Anne og Berit Elisabeth Valstad-Aalmo EPHORTETYD
4529/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 165/23 og 33 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Marius Aas Marius Aas EPHORTETYD
4554/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 188/6 og 188/170 Direktoratet for mineralforvaltning - Uttalelse høring av reguleringsplan for Moheim camping i Tydal kommune DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTETYD
4563/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Lærlingetilskudd 1. halvår 2020 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
4568/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler- sommerjobb for skoleungdom Tydalsfestivalen EPHORTETYD
4523/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 168/1/13 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
4530/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 192/100 Melding om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - terasse Linda Barøy EPHORTETYD
4532/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 164/7 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for fradeling av boligtomt i Hillmo Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4533/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Markus Andersen EPHORTETYD
4534/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 184/1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilleggstomt til 184/13 Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
4536/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 188/232 Tildeling av offisiell vegadresse Per Nordland m.fl. EPHORTETYD
4537/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 165/23 og 33 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - endring fra næringsbygg til bolig Marius Aas EPHORTETYD
4539/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 164/1 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
4542/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 181/54 Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Fv 705 Stugudalsveien 122 - Tydal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4545/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4549/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev ***** ***** EPHORTETYD
4558/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 171/120 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4464/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4465/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Endringsmelding lønn - stillingskode Lønnsenheten Værnesregionen EPHORTETYD
4522/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Katrine Ottem EPHORTETYD
4547/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4552/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppsigelse avtale - ansvarstillegg Fagforbundet Tydal EPHORTETYD
4553/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppsigelse avtale - bakvakt Wanja Brandsfjell m.fl. EPHORTETYD
4521/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Melding om tidsforbruk i forvaltningssak - Nesjødammen STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
4531/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 188/234 Takstoltegning Henning Nygård EPHORTETYD
4517/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Melding om tidsbruk i forvaltningssak - Nøsterlia Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
4518/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Melding om tidsforbruk i forvaltningssak - Borerigg Arve Runar Brenne EPHORTETYD
4519/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Møtereferat arbeidsgruppe næringsplan 9.7.20 Thine Dagrunn Sivertsen m.fl. EPHORTETYD
4565/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Sykepenger - inntektsmelding ***** EPHORTETYD
4566/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Tor Morten Welve EPHORTETYD
4571/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 170/1 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
4503/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Referat fra møte mellom Tydal skisenter og Tydal kommune 080720 TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
4559/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 171/117 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4535/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 188/234 Tildeling av offisiell vegadresse Henning Nygård m.fl. EPHORTETYD
4544/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4546/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Oversendelsesbrev og tilbud om tegning av B-aksjer TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
4550/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Rente- og avdragsutsettelse ***** EPHORTETYD
4555/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - Tydal kommune Tydal kommune EPHORTETYD
4556/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 år 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTETYD
4557/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 192/10 Fylkesmannen opphever kommunens vedtak og gir ny tillatelse - Gitt tillatelse til kjøring med ATV til eiendommen gnr 192 bnr 10 for frakting av materialer til hytte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4560/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Ekstratildeling av NMSK-midler til vegbygging i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4562/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging Handikappede barns foreldreforening EPHORTETYD
4538/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 165/23 og 33 Nabovarsel Marius Aas EPHORTETYD
4497/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 177/155 Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen fritidsbolig - Ny Tore Lervang EPHORTETYD
4498/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 07.07.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4502/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4484/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av spillemidler for anleggsnummer 59795, Kløfta idrettsplass - kunstgressbane TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4495/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Gi beskjed om hvilket navn på gårdsbruket dere ønsker i matrikkelen og i SSR Odd Erik Aas m.fl. EPHORTETYD
4524/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - bygging av molo i Esandsjøen - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4525/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Oversending av detaljplan for rehabilitering av Nesjødammen for behandling STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
4500/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 192/127 Ny situasjonsplan MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
4510/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Arne Skrødal EPHORTETYD
4513/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 177/16/22 Erklæring om ansvarsrett - Ole Bjarne Østby ØSTBY OLE BJARNE EPHORTETYD
4507/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Synne Dyrhaug EPHORTETYD
4509/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 184/3 Søknad om deling av grunneiendom - klarlegging av grense Inger Hilde Thorvaldsen EPHORTETYD
4511/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Even Østbyhaug EPHORTETYD
4512/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet kontrakt - begjæring om slettelse av festekontrakt Tore Konrad Sehm EPHORTETYD
4514/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 177/8 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - ny avkjørsel til tomt nr. 6 Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
4515/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 177/119 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av anneks Margrethe Myhr EPHORTETYD
4516/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon og fedrekvote ***** EPHORTETYD
4526/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tydal kommune - Kommunal næringsfond 2020 - Delutbetaling (KNF 20.15 - 2020-0957) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4504/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling - sluttrapport OLA MORTEN GRÆSLI EPHORTETYD
4505/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 168/1 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
4506/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 189/2/27 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - endring av eksisterende fritidsbolig Anne Valstad-Aalmo EPHORTETYD
4468/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om videre tilbud i ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4499/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 192/126 Kvittering for nabovarsel MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
4485/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
4490/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på krav om større stilling Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
4491/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev 181/54 Oversendelse av matrikkelbrev Ragni Olaug Rotvold m.fl. EPHORTETYD
4493/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av 50% stilling helsefagarbeider Ann-Ingeborg Johnsen EPHORTETYD
4472/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad om omsetningskonsesjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
4474/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Katrine Ottem EPHORTETYD
4476/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling i Trøndelag Reiseliv 19.06.20 TRØNDELAG REISELIV AS EPHORTETYD
4480/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Kopi av brev - Fisketillatelse - forskning- og utredningsundersøkelser i vassdrag i Trøndelag 2020 - NINA FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4481/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei Evelyn Berggård Kvello EPHORTETYD
4482/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Manglende dokumentopplysninger Egil Ryen Moe EPHORTETYD
4483/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - Covid-19 - tilsyn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4475/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon for omsetting av elektrisk kraft - innrapportering fra konsesjonspliktig selskap NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
4470/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev 192/3/16 Svar på melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt Birgit Svingen Kleven EPHORTETYD
4471/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Videresendt tilbakemelding fra regjeringsadvokaten - Eiendomsskattegrunnlag kraftanlegg Tydal kommune ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA EPHORTETYD
4467/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Sluttvurdering oppfølgingsordningen 2020 Tydal kommune- VK18 Fylkesmannen Trøndelag m.fl. EPHORTETYD
4477/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev 188/6 og 188/170 Sametinget - Uttalelse - Reguleringsplan for Moheim camping Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
4478/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse - kommunefysioterapeut K C Sarjana EPHORTETYD
4487/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 168/1 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
4488/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høring av Planstrategi 2020-2023 - Holtålen kommune HOLTÅLEN KOMMUNE EPHORTETYD
4489/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på krav om større stilling Renate Mogård EPHORTETYD
4492/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev 168/1/13 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter André Spigseth EPHORTETYD
4494/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 167/1 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
4458/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Henvendelse fra VG VG EPHORTETYD
4457/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tillatelse til bygging av veg May Tonje Aas EPHORTETYD
4448/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Konkretisering av skjenkeområde VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
4469/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Oppfølgingsordningen- møte med Tydal kommune 08.05.2020 Fylkesmannen Trøndelag EPHORTETYD
4444/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev 188/6 og 188/170 Trøndelag fylkeskommune - uttalelse - reguleringsplan for Moheim camping TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4447/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med rehabilitering av Nesjødammen STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
4449/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev 172/51 Foreløpig svar - klage på vedtak rettelse av dato Torgeir Welve EPHORTETYD
4454/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev 188/234 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av garasje Henning Nygård EPHORTETYD
4456/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Aksept tilsagn kommunale næringsfond 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4462/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Høring - forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4463/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Omsetningskonsesjon 2021-2024 for TYDAL KOMMUNE svc_p_omskons Integrasjonsbruker EPHORTETYD
4441/2020 20200707 07.07.2020 Internt notat 184/33 Delingstillatelse er gitt - tomta klar for oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
4442/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev 192/3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oddveig Martine Rotvold Oddveig Martine Rotvold EPHORTETYD
4439/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev 184/1 Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av tomt 5 i reguleringsplan for Moen Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
4445/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** EPHORTETYD
4446/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om startlån ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4450/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Fritak av renovasjonsgebyr - gammel seterplass Morten Malvik EPHORTETYD
4452/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av spillemidler for Kløfta kunstgressbane TYDAL IL EPHORTETYD
4455/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev 177/155 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tore Lervang EPHORTETYD
4459/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTETYD
4460/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
4437/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Etterspurt dokumentasjon på avløp Olav Wohlen EPHORTETYD
4408/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/98 Tilsyn spredt avløp Steinar Solem EPHORTETYD
4411/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/123 Tilsyn spredt avløp Magnar Jarle Olsen EPHORTETYD
4413/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/136 Tilsyn spredt avløp Olav Wohlen EPHORTETYD
4415/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/205 Tilsyn spredt avløp Pål Strøm EPHORTETYD
4432/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev 188/98 Situasjonskart Steinar Solem EPHORTETYD
3777/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3779/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4417/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/2/19 Tilsyn spredt avløp Knut Olav Solem EPHORTETYD
4419/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/273 Tilsyn spredt avløp Olav Moen EPHORTETYD
4434/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev 192/3/16 Melding om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Birgit Svingen Kleven EPHORTETYD
4436/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev 184/11 Søknad om deling av grunneiendom - Klarlegging av grense Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
4402/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om reservasjon av tomt og byggeregler Rajan Anandam EPHORTETYD
4412/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 980544230 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
4420/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4423/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/302 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Paul Græsli EPHORTETYD
4397/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Boligtomt Søliåsen, ønske om østvendt tomt Rajan Anadam EPHORTETYD
4399/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søliåsen, ønske om å reservere tomt Rajan Anandam EPHORTETYD
4400/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar ang boligtomt i Søliåsen Rajan Anandam EPHORTETYD
4410/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/2/37 Tilsyn spredt avløp Odd Wennberg EPHORTETYD
4440/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 167/26 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
4443/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 189/49 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig Odd Roar Grytbakk EPHORTETYD
4404/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 182/1/1 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
4409/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Klagebehandling - klage på avslag på innsynsbegjæring fra VG - effekt av covid-19 - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4414/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 190/26/22 Foreløpig svar på byggesøknad Mona Moen Hognes EPHORTETYD
4416/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/256 Tilsyn spredt avløp Jon Ingvar Mosleth EPHORTETYD
4418/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 172/51 Foreløpig svar - klage på vedtak Torgeir Welve EPHORTETYD
4425/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/ vikararbeid etter tilkalling Ann Elin Sesseng EPHORTETYD
4426/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 177/155 Foreløpig svar på byggesøknad Tore Lervang EPHORTETYD
4428/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 188/205 Tilsyn spredt avløp Pål Strøm EPHORTETYD
4438/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om utvidet skjenkeområde 17 - 18. juli 2020 MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
4312/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 165/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gerd Moxnes Lund Gerd Moxnes Lund m.fl. EPHORTETYD
4314/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 182/3 Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av boligtomt på Håvollsenget Valborg Margrete Størseth EPHORTETYD
4392/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Situasjonskart med inntegnet tiltak FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
4393/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring - forslag om endring av Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4394/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 02.07.2020 - frikort egenandelstak 2 HELFO EPHORTETYD
4385/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om tilleggsinformasjon dispensasjonssøknad for høringsuttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
4401/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Ønske om bygging av soltempel Rajan Anandam EPHORTETYD
4406/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/76 Korrigering dato tilsyn spredt avløp Svein Fred Buseth EPHORTETYD
4424/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/ vikararbeid etter tilkalling Mette O Vaarheim Aftret EPHORTETYD
4427/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget Hege Aftret Rønsberg EPHORTETYD
4430/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Helge Joar Kløften EPHORTETYD
4407/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/153 Tilsyn spredt avløp Astrid Margrethe Skoglund EPHORTETYD
4266/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 168/1/15 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig og anneks/uthus RINDALSHYTTER AS EPHORTETYD
4398/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om østvendt tomt Rajan Anandam EPHORTETYD
4403/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/76 Tilsyn spredt avløp Svein Fred Buseth EPHORTETYD
4391/2020 20200705 05.07.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - §6 nasjonal forskrift - barmark - borerigg Arve Runar Brenne EPHORTETYD
4390/2020 20200704 04.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Muhammad Bilal Afzal EPHORTETYD
4389/2020 20200704 04.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Tydal kommune UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
4378/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Signert databehandleravtale Tydal kommune og Matematikksenteret Matematikksenteret EPHORTETYD
4382/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 177/9 - Dispensasjon fra byggegrense - ny bygning/nettstasjon (kopi av brev sendt Dekar Rettshjelp AS) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4383/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 167/1 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
4370/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Gunnar Sverre Fuglem EPHORTETYD
4371/2020 20200703 03.07.2020 Internt notat 188/202 Kartlegging av spredt vann- og avløpsanlegg Patric Franzén EPHORTETYD
4372/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Forespørsel om samarbeid - Fritidserklæringen og fritidskortet Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge EPHORTETYD
4387/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Behandlingstid på klage - motorferdsel i utmark - Sylsjøveien - Torgeir Skirstad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4354/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 168/1/15 Melding om delegert vedtak Ivar Flakne EPHORTETYD
4362/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for bygging av molo - Esandsjøen. Tydal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4365/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 168/1/14 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Ivar Flakne EPHORTETYD
4366/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge fra departementene 02.07.2020. KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4369/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Signert instruks og sluttseddel for gjennomføring av konvertering av Trønderenergi sin foretaksobligasjon TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
4374/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4376/2020 20200703 03.07.2020 Internt notat 188/2/34 Kartlegging av spredt vann- og avløpsanlegg Patric Franzén EPHORTETYD
4377/2020 20200703 03.07.2020 Internt notat 188/158 Kartlegging av spredt vann- og avløpsanlegg Patric Franzén EPHORTETYD
4363/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 182/1/1 Søknad om ferdigattest TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
4361/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kreditering på faktura 900004221 TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
4225/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 165/35 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Randi Græsli Randi Græsli EPHORTETYD
4350/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 189/49 Søknad om ferdigattest TINDE HYTTER AS EPHORTETYD
4289/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 171/6 Øvlinglia - Svar på henvendelse om boring etter vann Arve Brenne og Egil Tjernvoll EPHORTETYD
4351/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Vedrørende kunngjøring av igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019-2023 for Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
4352/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Klage på vedtak på skjenketid VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
4358/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Egenerklæringsskjema - ***** Marit Hårstad EPHORTETYD
4360/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 175/40 Søknad om kartlegging av grense Kerstin E F Rolseth m.fl. EPHORTETYD
4348/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Klage på vedtak Torgeir Welve EPHORTETYD
4349/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ny havne- og farvannslov - natur, friluftsliv og regulering av vannscooter/fritidsfartøy NORSK FRILUFTSLIV EPHORTETYD
4355/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 189/49 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig TINDE HYTTER AS EPHORTETYD
4357/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Marit Hårstad EPHORTETYD
4368/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev COVID-19 Status og prognose StOlav beredskap EPHORTETYD
4346/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Tollef Tinholt Låg EPHORTETYD
4384/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 188/109 Tilsyn spredt avløp Asbjørn Havdal EPHORTETYD
4328/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Høring - Dispensasjon for fradeling av boligtomt i Hillmo FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
3698/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4297/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** EPHORTETYD
4298/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 192/3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oddveig Martine Rotvold Oddveig Martine Rotvold EPHORTETYD
4303/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Etterlyser dokumenter i sak om bygging av molo i Esandsjøen FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
4304/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 26.06.2020 for allmennlege HELFO EPHORTETYD
4309/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Trøndelag - Svar på klage om mangelfull journalføring ARKIVVERKET EPHORTETYD
4311/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling 28408055_1_1 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
4231/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 192/10 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Per Morset EPHORTETYD
4332/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 169/88 Kvittering for nabovarsel og kart GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
4232/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Feilretting i matrikkelkartet Hilde Ragnfrid Kirkvold m.fl. EPHORTETYD
4162/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Notat fra befaring i Øvlinglia hyttefelt mandag 22.06.2020 Ole Erik Holbø m.fl. EPHORTETYD
4337/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 184/1 Søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - tomt 5 Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
4335/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4339/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4342/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4329/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Are Johannes Lunden EPHORTETYD
4333/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Ingrid Melgård Tanem EPHORTETYD
4316/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 188/273 Varsel om tilsyn spredt avløp Olav Moen EPHORTETYD
4327/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2020-2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4248/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om videre permisjon Ann-Ingeborg Johnsen EPHORTETYD
4300/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på innspill ang trafikksikkerhet Fv 705 Aasgrinda Siv Anne Bergehaug EPHORTETYD
4301/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Rettelse - Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
4302/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Høring på forslag til kulturmidler 2020 TYDAL IL EPHORTETYD
4341/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4345/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Svar på feilretting i matrikkelkartet - deres ref. 2020/453 Hilde Kirkvold EPHORTETYD
4291/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 188/304 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring John Inge Sørensen EPHORTETYD
4295/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Oda Eithun Paulsen EPHORTETYD
4299/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Innspill trafikksikkerhetstiltak, Fv 705 Aasgrinda Siv Anne Bergehaug EPHORTETYD
4305/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 164/35 Oversendelse av matrikkelbrev Geir Morten Rønning m.fl. EPHORTETYD
4306/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Anbefalingene om LAR under Covid-19 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
4307/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Egenmeldt sykefravær 2. kvartal 2020 - Tydal kommunale barnehage STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
4308/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2020 - Tydal kommunale barnehage STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
4310/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i din kommune Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag EPHORTETYD
4276/2020 20200702 02.07.2020 Internt notat Delegering av fullmakt i kommunedirektørens fravær Mari Evjen m.fl. EPHORTETYD
4271/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Skal vi sette i gang oppmålingsforretning? Rofl Bjarte Lien EPHORTETYD
4287/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Utbetaling av driftstilskudd for privatpraktiserende fysioterapeut i perioden 01.07.20 til 31.01.21. Ingrid Melgård Tanem m.fl. EPHORTETYD
4317/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 - til alle kommuner i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4323/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
4324/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Signert databehandleravtale - Matematikksenteret NTNU - Matematikksenteret EPHORTETYD
4313/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 188/299 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Paul Græsli EPHORTETYD
4320/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Purring - Innsyn over avtaler kommunen har inngått med leverandører av smittevernutstyr i perioden 01.03.2020-01.05.2020 VG EPHORTETYD
4330/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 167/103 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Krister Haarstad m.fl. EPHORTETYD
4283/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Covid-19 statistikk for Trøndelag ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTETYD
4212/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev 192/10 Svar på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tilbygg til hytte ved Tjønndalstjønna Per Morset EPHORTETYD
4253/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Rolf Bjarte Lien - 182/3 Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel - FV 705 til eiendommen Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4279/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om utsettelse av fristen for å levere søknad om produksjonstillegg 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4255/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak - motorferdsel i utmark for person med nedsatt funksjonsevne FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4256/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev 192/128 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig og garasje S.A.K. AS EPHORTETYD
4257/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev 171/117 Oversendelse - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing EPHORTETYD
4261/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev 191/4/30 Oversendelse av klage på vedtak oppføring av vindgenerator ved Øvlingen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4244/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Bjørg Unsgård EPHORTETYD
4272/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Behandling av klage - Motorferdsel i utmark - §5b og § 6 i nasjonal forskrift Torgeir Skirstad EPHORTETYD
4273/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Klagenemndas vedtak Græsli registrert STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4280/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oppsigelse - kommunefysioterapeut K C Sarjana EPHORTETYD
4281/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon dispensasjonssøknad for høringsuttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4282/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordning til sekretariatfunksjon helsefellesskap FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4286/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Nabovarsel Edith Johanne Paulsen EPHORTETYD
4262/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev 171/120 Oversendelse - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing EPHORTETYD
4264/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §6 i nasjonal forskrift - Grunnarbeid uthus og transport av materialer til 188/181 EGGEN OG HOLDEN BYGG AS EPHORTETYD
4270/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Oversendelse av klagesak - motorferdsel i utmark for person med nedsatt funksjonsevne Torgeir Skirstad EPHORTETYD
4294/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Bufetat EPHORTETYD
4267/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Kopi av vedtak - motorferdsel på barmark til hytte i Væktarhaugan - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4268/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark §6 - transport av gravemaskin til Ramsjøhytta på barmark - Trondhjems Turistforening TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
4284/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Asad Khan EPHORTETYD
4285/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene i nordre Trøndelag, samt Selbu, Tydal, Osen og Bindal - politisk behandling i kommunene KS - Kommunesektorens organisasjon EPHORTETYD
4288/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Mia Franzén EPHORTETYD
4252/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilskudd til innkjøp av digitale læremiddel i 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
4254/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4269/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Kopi av vedtak - Motorferdsel i utmark §6 - transport av gravemaskin til Ramsjøhytta på barmark - Trondhjems Turistforening FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4277/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Tomas Javorik EPHORTETYD
4278/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Høringsbrev forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTETYD
4218/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4211/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev 188/2 - Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Rotåa hyttefelt for flytting av avkjørsel JORULF LELLO m.fl. EPHORTETYD
4227/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Seterhus og gebyrer INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
4228/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev E-post ang.oppsigelse Even Overskaug EPHORTETYD
4233/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til Oliver Høgli - Avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen - produksjonstilskudd 2019 del 2. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4239/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Vandelsvurdering av meddommere Finmark politidistrikt EPHORTETYD
4247/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Krav om større stilling Renate Mogård EPHORTETYD
4249/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 188/109 Varsel om tilsyn spredt avløp Asbjørn Havdal EPHORTETYD
4250/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev 188/109 Registrering av avløpsanlegg Asbjørn Havdal EPHORTETYD
4213/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikke - Stugudalshester Stugudalshester v/An-Magritt Morset EPHORTETYD
4214/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** NORSK SYKEPLEIERFORBUND EPHORTETYD
4215/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SKATTEETATEN EPHORTETYD
4217/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev 182/2/13 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for anneks Kari Birgitte Myklebust EPHORTETYD
4223/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Turnusplasser for fysioterapeuter 15.08.2021 - 14.08.2022 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4241/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Oversendelse av etterspurt dokumentasjon NORSK SYKEPLEIERFORBUND EPHORTETYD
4242/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD