eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4574/2020 20200711 11.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Syed Moiz Hasnain EPHORTETYD
4558/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 171/120 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4549/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev ***** ***** EPHORTETYD
4529/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 165/23 og 33 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Marius Aas Marius Aas EPHORTETYD
4554/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 188/6 og 188/170 - Uttalelse høring av reguleringsplan for Moheim camping i Tydal kommune DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTETYD
4563/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Lærlingetilskudd 1. halvår 2020 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
4544/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4546/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Oversendelsesbrev og tilbud om tegning av B-aksjer TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
4550/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Rente- og avdragsutsettelse ***** EPHORTETYD
4555/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - Tydal kommune Tydal kommune EPHORTETYD
4556/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 år 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTETYD
4557/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 192/10 Fylkesmannen opphever kommunens vedtak og gir ny tillatelse - Gitt tillatelse til kjøring med ATV til eiendommen gnr 192 bnr 10 for frakting av materialer til hytte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4560/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Ekstratildeling av NMSK-midler til vegbygging i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4562/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging Handikappede barns foreldreforening EPHORTETYD
4523/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 168/1/13 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
4530/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 192/100 Melding om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - terasse Linda Barøy EPHORTETYD
4532/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 164/7 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for fradeling av boligtomt i Hillmo Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4533/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Markus Andersen EPHORTETYD
4534/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 184/1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilleggstomt til 184/13 Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
4536/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 188/232 Tildeling av offisiell vegadresse Per Nordland m.fl. EPHORTETYD
4537/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 165/23 og 33 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - endring fra næringsbygg til bolig Marius Aas EPHORTETYD
4539/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 164/1 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
4542/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 181/54 Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Fv 705 Stugudalsveien 122 - Tydal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4545/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4528/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 189/2/27 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - - byggeforbudssone langs vassdrag Anne og Berit Elisabeth Valstad-Aalmo EPHORTETYD
4568/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til lønnsmidler- sommerjobb for skoleungdom Tydalsfestivalen EPHORTETYD
4547/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4552/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppsigelse avtale - ansvarstillegg Fagforbundet Tydal EPHORTETYD
4553/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppsigelse avtale - bakvakt Wanja Brandsfjell m.fl. EPHORTETYD
4464/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4465/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Endringsmelding lønn - stillingskode Lønnsenheten Værnesregionen EPHORTETYD
4522/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Katrine Ottem EPHORTETYD
4531/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 188/234 Takstoltegning Henning Nygård EPHORTETYD
4535/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 188/234 Tildeling av offisiell vegadresse Henning Nygård m.fl. EPHORTETYD
4559/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 171/117 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4565/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Sykepenger - inntektsmelding ***** EPHORTETYD
4566/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Tor Morten Welve EPHORTETYD
4571/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 170/1 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
4503/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Referat fra møte mellom Tydal skisenter og Tydal kommune 080720 TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
4517/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Melding om tidsbruk i forvaltningssak - Nøsterlia Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
4518/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Melding om tidsforbruk i forvaltningssak - Borerigg Arve Runar Brenne EPHORTETYD
4519/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Møtereferat arbeidsgruppe næringsplan 9.7.20 Thine Dagrunn Sivertsen m.fl. EPHORTETYD
4521/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Melding om tidsforbruk i forvaltningssak - Nesjødammen STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
4538/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 165/23 og 33 Nabovarsel Marius Aas EPHORTETYD
4495/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Gi beskjed om hvilket navn på gårdsbruket dere ønsker i matrikkelen og i SSR Odd Erik Aas m.fl. EPHORTETYD
4497/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 177/155 Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen fritidsbolig - Ny Tore Lervang EPHORTETYD
4498/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 07.07.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4502/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4484/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av spillemidler for anleggsnummer 59795, Kløfta idrettsplass - kunstgressbane TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4500/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 192/127 Ny situasjonsplan MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
4510/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Arne Skrødal EPHORTETYD
4513/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 177/16/22 Erklæring om ansvarsrett - Ole Bjarne Østby ØSTBY OLE BJARNE EPHORTETYD
4507/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Synne Dyrhaug EPHORTETYD
4509/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 184/3 Søknad om deling av grunneiendom - klarlegging av grense Inger Hilde Thorvaldsen EPHORTETYD
4511/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Even Østbyhaug EPHORTETYD
4512/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet kontrakt - begjæring om slettelse av festekontrakt Tore Konrad Sehm EPHORTETYD
4514/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 177/8 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - ny avkjørsel til tomt nr. 6 Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
4515/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 177/119 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av anneks Margrethe Myhr EPHORTETYD
4516/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon og fedrekvote ***** EPHORTETYD
4526/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tydal kommune - Kommunal næringsfond 2020 - Delutbetaling (KNF 20.15 - 2020-0957) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4504/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling - sluttrapport OLA MORTEN GRÆSLI EPHORTETYD
4505/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 168/1 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
4506/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 189/2/27 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - endring av eksisterende fritidsbolig Anne Valstad-Aalmo EPHORTETYD
4499/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev 192/126 Kvittering for nabovarsel MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
4468/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om videre tilbud i ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4524/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - bygging av molo i Esandsjøen - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4525/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Oversending av detaljplan for rehabilitering av Nesjødammen for behandling STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
4490/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på krav om større stilling Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
4491/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev 181/54 Oversendelse av matrikkelbrev Ragni Olaug Rotvold m.fl. EPHORTETYD
4493/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av 50% stilling helsefagarbeider Ann-Ingeborg Johnsen EPHORTETYD
4472/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad om omsetningskonsesjon NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
4474/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Katrine Ottem EPHORTETYD
4476/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling i Trøndelag Reiseliv 19.06.20 TRØNDELAG REISELIV AS EPHORTETYD
4485/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på klage VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
4480/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Kopi av brev - Fisketillatelse - forskning- og utredningsundersøkelser i vassdrag i Trøndelag 2020 - NINA FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4470/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev 192/3/16 Svar på melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt Birgit Svingen Kleven EPHORTETYD
4471/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Videresendt tilbakemelding fra regjeringsadvokaten - Eiendomsskattegrunnlag kraftanlegg Tydal kommune ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA EPHORTETYD
4475/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Søknad om konsesjon for omsetting av elektrisk kraft - innrapportering fra konsesjonspliktig selskap NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
4481/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei Evelyn Berggård Kvello EPHORTETYD
4482/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Manglende dokumentopplysninger Egil Ryen Moe EPHORTETYD
4483/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - Covid-19 - tilsyn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4477/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev 188/6 og 188/170 Uttalelse - Reguleringsplan for Moheim camping Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
4478/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse - kommunefysioterapeut K C Sarjana EPHORTETYD
4487/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 168/1 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
4488/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høring av Planstrategi 2020-2023 - Holtålen kommune HOLTÅLEN KOMMUNE EPHORTETYD
4489/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på krav om større stilling Renate Mogård EPHORTETYD
4492/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev 168/1/13 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter André Spigseth EPHORTETYD
4494/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 167/1 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
4467/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Sluttvurdering oppfølgingsordningen 2020 Tydal kommune- VK18 Fylkesmannen Trøndelag m.fl. EPHORTETYD
4448/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Konkretisering av skjenkeområde VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
4458/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Henvendelse fra VG VG EPHORTETYD
4457/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tillatelse til bygging av veg May Tonje Aas EPHORTETYD
4469/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Oppfølgingsordningen- møte med Tydal kommune 08.05.2020 Fylkesmannen Trøndelag EPHORTETYD
4454/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev 188/234 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av garasje Henning Nygård EPHORTETYD
4456/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Aksept tilsagn kommunale næringsfond 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4462/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Høring - forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4463/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Omsetningskonsesjon 2021-2024 for TYDAL KOMMUNE svc_p_omskons Integrasjonsbruker EPHORTETYD
4441/2020 20200707 07.07.2020 Internt notat 184/33 Delingstillatelse er gitt - tomta klar for oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
4442/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev 192/3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oddveig Martine Rotvold Oddveig Martine Rotvold EPHORTETYD
4449/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev 172/51 Foreløpig svar - klage på vedtak rettelse av dato Torgeir Welve EPHORTETYD
4439/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev 184/1 Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av tomt 5 i reguleringsplan for Moen Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
4445/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** EPHORTETYD
4446/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om startlån ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4450/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Fritak av renovasjonsgebyr - gammel seterplass Morten Malvik EPHORTETYD
4452/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av spillemidler for Kløfta kunstgressbane TYDAL IL EPHORTETYD
4455/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev 177/155 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tore Lervang EPHORTETYD
4459/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTETYD
4460/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
4444/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - reguleringsplan for Moheim camping 188/6 og 170 i Tydal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4447/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med rehabilitering av Nesjødammen STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
4432/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev 188/98 Situasjonskart Steinar Solem EPHORTETYD
4402/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om reservasjon av tomt og byggeregler Rajan Anandam EPHORTETYD
4412/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 980544230 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
4420/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4423/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/302 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Paul Græsli EPHORTETYD
4434/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev 192/3/16 Melding om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Birgit Svingen Kleven EPHORTETYD
4436/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev 184/11 Søknad om deling av grunneiendom - Klarlegging av grense Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
4397/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Boligtomt Søliåsen, ønske om østvendt tomt Rajan Anadam EPHORTETYD
4399/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søliåsen, ønske om å reservere tomt Rajan Anandam EPHORTETYD
4400/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar ang boligtomt i Søliåsen Rajan Anandam EPHORTETYD
4410/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/2/37 Tilsyn spredt avløp Odd Wennberg EPHORTETYD
3777/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3779/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4417/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/2/19 Tilsyn spredt avløp Knut Olav Solem EPHORTETYD
4419/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/273 Tilsyn spredt avløp Olav Moen EPHORTETYD
4408/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/98 Tilsyn spredt avløp Steinar Solem EPHORTETYD
4411/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/123 Tilsyn spredt avløp Magnar Jarle Olsen EPHORTETYD
4413/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/136 Tilsyn spredt avløp Olav Wohlen EPHORTETYD
4415/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/205 Tilsyn spredt avløp Pål Strøm EPHORTETYD
4437/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Etterspurt dokumentasjon på avløp Olav Wohlen EPHORTETYD
4392/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Situasjonskart med inntegnet tiltak FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
4393/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring - forslag om endring av Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4394/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 02.07.2020 - frikort egenandelstak 2 HELFO EPHORTETYD
4404/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 182/1/1 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
4409/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Klagebehandling - klage på avslag på innsynsbegjæring fra VG - effekt av covid-19 - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4414/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 190/26/22 Foreløpig svar på byggesøknad Mona Moen Hognes EPHORTETYD
4416/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/256 Tilsyn spredt avløp Jon Ingvar Mosleth EPHORTETYD
4418/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 172/51 Foreløpig svar - klage på vedtak Torgeir Welve EPHORTETYD
4425/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/ vikararbeid etter tilkalling Ann Elin Sesseng EPHORTETYD
4426/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 177/155 Foreløpig svar på byggesøknad Tore Lervang EPHORTETYD
4428/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 188/205 Tilsyn spredt avløp Pål Strøm EPHORTETYD
4438/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om utvidet skjenkeområde 17 - 18. juli 2020 MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
4312/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 165/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gerd Moxnes Lund Gerd Moxnes Lund m.fl. EPHORTETYD
4314/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 182/3 Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av boligtomt på Håvollsenget Valborg Margrete Størseth EPHORTETYD
4385/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om tilleggsinformasjon dispensasjonssøknad for høringsuttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
4401/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Ønske om bygging av soltempel Rajan Anandam EPHORTETYD
4406/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/76 Korrigering dato tilsyn spredt avløp Svein Fred Buseth EPHORTETYD
4424/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/ vikararbeid etter tilkalling Mette O Vaarheim Aftret EPHORTETYD
4427/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget Hege Aftret Rønsberg EPHORTETYD
4430/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste, forlengelse av avtale Helge Joar Kløften EPHORTETYD
4407/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/153 Tilsyn spredt avløp Astrid Margrethe Skoglund EPHORTETYD
4266/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 168/1/15 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig og anneks/uthus RINDALSHYTTER AS EPHORTETYD
4398/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om østvendt tomt Rajan Anandam EPHORTETYD
4403/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 188/76 Tilsyn spredt avløp Svein Fred Buseth EPHORTETYD
4440/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 167/26 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
4443/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 189/49 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig Odd Roar Grytbakk EPHORTETYD
4390/2020 20200704 04.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Muhammad Bilal Afzal EPHORTETYD
4389/2020 20200704 04.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Tydal kommune UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
4378/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Signert databehandleravtale Tydal kommune og Matematikksenteret Matematikksenteret EPHORTETYD
4382/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 177/9 - Dispensasjon fra byggegrense - ny bygning/nettstasjon (kopi av brev sendt Dekar Rettshjelp AS) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4383/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 167/1 i Tydal (5033) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
4370/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Gunnar Sverre Fuglem EPHORTETYD
4371/2020 20200703 03.07.2020 Internt notat 188/202 Kartlegging av spredt vann- og avløpsanlegg Patric Franzén EPHORTETYD
4372/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Forespørsel om samarbeid - Fritidserklæringen og fritidskortet Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge EPHORTETYD
4354/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 168/1/15 Melding om delegert vedtak Ivar Flakne EPHORTETYD
4362/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for bygging av molo - Esandsjøen. Tydal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4365/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 168/1/14 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Ivar Flakne EPHORTETYD
4366/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge fra departementene 02.07.2020. KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4369/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Signert instruks og sluttseddel for gjennomføring av konvertering av Trønderenergi sin foretaksobligasjon TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
4374/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4376/2020 20200703 03.07.2020 Internt notat 188/2/34 Kartlegging av spredt vann- og avløpsanlegg Patric Franzén EPHORTETYD
4377/2020 20200703 03.07.2020 Internt notat 188/158 Kartlegging av spredt vann- og avløpsanlegg Patric Franzén EPHORTETYD
4387/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Behandlingstid på klage - motorferdsel i utmark - Sylsjøveien - Torgeir Skirstad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4363/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 182/1/1 Søknad om ferdigattest TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
4350/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 189/49 Søknad om ferdigattest TINDE HYTTER AS EPHORTETYD
4289/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 171/6 Øvlinglia - Svar på henvendelse om boring etter vann Arve Brenne og Egil Tjernvoll EPHORTETYD
4225/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 165/35 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Randi Græsli Randi Græsli EPHORTETYD
4361/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kreditering på faktura 900004221 TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
4358/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Egenerklæringsskjema - ***** Marit Hårstad EPHORTETYD
4360/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 175/40 Søknad om kartlegging av grense Kerstin E F Rolseth m.fl. EPHORTETYD
4351/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Vedrørende kunngjøring av igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019-2023 for Tydal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
4352/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Klage på vedtak på skjenketid VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
4348/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Klage på vedtak Torgeir Welve EPHORTETYD
4349/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ny havne- og farvannslov - natur, friluftsliv og regulering av vannscooter/fritidsfartøy NORSK FRILUFTSLIV EPHORTETYD
4355/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 189/49 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig TINDE HYTTER AS EPHORTETYD
4357/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Marit Hårstad EPHORTETYD
4368/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev COVID-19 Status og prognose StOlav beredskap EPHORTETYD
4346/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Tollef Tinholt Låg EPHORTETYD
4384/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev 188/109 Tilsyn spredt avløp Asbjørn Havdal EPHORTETYD
4328/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Høring - Dispensasjon for fradeling av boligtomt i Hillmo FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
3698/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4232/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Feilretting i matrikkelkartet Hilde Ragnfrid Kirkvold m.fl. EPHORTETYD
4297/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** EPHORTETYD
4298/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 192/3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oddveig Martine Rotvold Oddveig Martine Rotvold EPHORTETYD
4303/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Etterlyser dokumenter i sak om bygging av molo i Esandsjøen FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
4304/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 26.06.2020 for allmennlege HELFO EPHORTETYD
4309/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Trøndelag - Svar på klage om mangelfull journalføring ARKIVVERKET EPHORTETYD
4311/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling 28408055_1_1 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
4332/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 169/88 Kvittering for nabovarsel og kart GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
4231/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 192/10 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Per Morset EPHORTETYD
4162/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Notat fra befaring i Øvlinglia hyttefelt mandag 22.06.2020 Ole Erik Holbø m.fl. EPHORTETYD
4335/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4337/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 184/1 Søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - tomt 5 Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
4339/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4342/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4329/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Are Johannes Lunden EPHORTETYD
4333/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Ingrid Melgård Tanem EPHORTETYD
4248/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om videre permisjon Ann-Ingeborg Johnsen EPHORTETYD
4300/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på innspill ang trafikksikkerhet Fv 705 Aasgrinda Siv Anne Bergehaug EPHORTETYD
4301/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Rettelse - Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
4302/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Høring på forslag til kulturmidler 2020 TYDAL IL EPHORTETYD
4341/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4345/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Svar på feilretting i matrikkelkartet - deres ref. 2020/453 Hilde Kirkvold EPHORTETYD
4316/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 188/273 Varsel om tilsyn spredt avløp Olav Moen EPHORTETYD
4327/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2020-2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4271/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Skal vi sette i gang oppmålingsforretning? Rofl Bjarte Lien EPHORTETYD
4291/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 188/304 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring John Inge Sørensen EPHORTETYD
4276/2020 20200702 02.07.2020 Internt notat Delegering av fullmakt i kommunedirektørens fravær Mari Evjen m.fl. EPHORTETYD
4320/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Purring - Innsyn over avtaler kommunen har inngått med leverandører av smittevernutstyr i perioden 01.03.2020-01.05.2020 VG EPHORTETYD
4330/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 167/103 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Krister Haarstad m.fl. EPHORTETYD
4317/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 - til alle kommuner i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4323/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
4324/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Signert databehandleravtale - Matematikksenteret NTNU - Matematikksenteret EPHORTETYD
4313/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 188/299 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Paul Græsli EPHORTETYD
4287/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Utbetaling av driftstilskudd for privatpraktiserende fysioterapeut i perioden 01.07.20 til 31.01.21. Ingrid Melgård Tanem m.fl. EPHORTETYD
4295/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Oda Eithun Paulsen EPHORTETYD
4299/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Innspill trafikksikkerhetstiltak, Fv 705 Aasgrinda Siv Anne Bergehaug EPHORTETYD
4305/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 164/35 Oversendelse av matrikkelbrev Geir Morten Rønning m.fl. EPHORTETYD
4306/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Anbefalingene om LAR under Covid-19 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
4307/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Egenmeldt sykefravær 2. kvartal 2020 - Tydal kommunale barnehage STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
4308/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2020 - Tydal kommunale barnehage STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
4310/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i din kommune Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag EPHORTETYD
4253/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Rolf Bjarte Lien - 182/3 Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel - FV 705 til eiendommen Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4279/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om utsettelse av fristen for å levere søknad om produksjonstillegg 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4212/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev 192/10 Svar på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tilbygg til hytte ved Tjønndalstjønna Per Morset EPHORTETYD
4283/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Covid-19 statistikk for Trøndelag ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTETYD
4255/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak - motorferdsel i utmark for person med nedsatt funksjonsevne FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4256/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev 192/128 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig og garasje S.A.K. AS EPHORTETYD
4257/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev 171/117 Oversendelse - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing EPHORTETYD
4261/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev 191/4/30 Oversendelse av klage på vedtak oppføring av vindgenerator ved Øvlingen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4244/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Bjørg Unsgård EPHORTETYD
4280/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oppsigelse - kommunefysioterapeut K C Sarjana EPHORTETYD
4281/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilleggsinformasjon dispensasjonssøknad for høringsuttalelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4282/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordning til sekretariatfunksjon helsefellesskap FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4286/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Nabovarsel Edith Johanne Paulsen EPHORTETYD
4267/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Kopi av vedtak - motorferdsel på barmark til hytte i Væktarhaugan - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4268/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark §6 - transport av gravemaskin til Ramsjøhytta på barmark - Trondhjems Turistforening TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
4284/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Asad Khan EPHORTETYD
4285/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene i nordre Trøndelag, samt Selbu, Tydal, Osen og Bindal - politisk behandling i kommunene KS - Kommunesektorens organisasjon EPHORTETYD
4294/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Bufetat EPHORTETYD
4272/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Behandling av klage - Motorferdsel i utmark - §5b og § 6 i nasjonal forskrift Torgeir Skirstad EPHORTETYD
4273/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Klagenemndas vedtak Græsli registrert STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4288/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Mia Franzén EPHORTETYD
4262/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev 171/120 Oversendelse - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing EPHORTETYD
4264/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §6 i nasjonal forskrift - Grunnarbeid uthus og transport av materialer til 188/181 EGGEN OG HOLDEN BYGG AS EPHORTETYD
4270/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Oversendelse av klagesak - motorferdsel i utmark for person med nedsatt funksjonsevne Torgeir Skirstad EPHORTETYD
4252/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilskudd til innkjøp av digitale læremiddel i 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
4254/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4269/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Kopi av vedtak - Motorferdsel i utmark §6 - transport av gravemaskin til Ramsjøhytta på barmark - Trondhjems Turistforening FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4277/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Tomas Javorik EPHORTETYD
4278/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Høringsbrev forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTETYD
4193/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Årlig datainnsamling angående tobakkskadeloven FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
4195/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Årlig datainnsamling angående alkoholloven FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
4213/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikke - Stugudalshester Stugudalshester v/An-Magritt Morset EPHORTETYD
4214/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** NORSK SYKEPLEIERFORBUND EPHORTETYD
4215/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SKATTEETATEN EPHORTETYD
4217/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev 182/2/13 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for anneks Kari Birgitte Myklebust EPHORTETYD
4223/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Turnusplasser for fysioterapeuter 15.08.2021 - 14.08.2022 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4241/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Oversendelse av etterspurt dokumentasjon NORSK SYKEPLEIERFORBUND EPHORTETYD
4242/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
4238/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kommuneundersøkelsen om samfunnssikkerhet og beredskap 2020 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTETYD
4245/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Erstatning ved produksjonssvikt - ordningen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4246/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rådgiver plan og miljø - st. ref. (4259525346) Elias Bsaithi EPHORTETYD
4211/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev 188/2 - Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Rotåa hyttefelt for flytting av avkjørsel JORULF LELLO m.fl. EPHORTETYD
4227/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Seterhus og gebyrer INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
4228/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev E-post ang.oppsigelse Even Overskaug EPHORTETYD
4218/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4233/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til Oliver Høgli - Avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen - produksjonstilskudd 2019 del 2. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4239/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Vandelsvurdering av meddommere Finmark politidistrikt EPHORTETYD
4247/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Krav om større stilling Renate Mogård EPHORTETYD
4249/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 188/109 Varsel om tilsyn spredt avløp Asbjørn Havdal EPHORTETYD
4250/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev 188/109 Registrering av avløpsanlegg Asbjørn Havdal EPHORTETYD
4207/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev 188/304 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gøril Steen Gørill Steen m.fl. EPHORTETYD
4219/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev 192/128 Søknad om ferdigattest S.A.K. AS EPHORTETYD
4160/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til bruk av større motor på Esandsjøen og Nesjøen 2020 - 2022 FJELLGUIDEN TYDAL AS m.fl. EPHORTETYD
4230/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
4220/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev 171/6/3 Sletting av festekontrakt Tore Konrad Sehm EPHORTETYD
4221/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev 171/6/13 Sletting av festekontrakt Tove Iren Kaspersen EPHORTETYD
4216/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Vannskade Trimbua - COOP Prix COOP MIDT-NORGE SA EPHORTETYD
4049/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Referat fra møte 160620 - Politisk organisering Lars Græsli m.fl. EPHORTETYD
4224/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Forespørsel om deltakelse i omsorgsforskningskommunepanel Senter for omsorgsforskning EPHORTETYD
4234/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om forlenget frist i sommerferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4235/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til Håkon Kåre Aune - Avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen - produksjonstilskudd 2019 del 2. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4240/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev 176/32 Feilretting i matrikkelkartet Tor Jostein Korsvold EPHORTETYD
4164/2020 20200629 29.06.2020 Internt notat Møteprotokoll UMS 25.06.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
4032/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev 188/138 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Trond Engan Strand EPHORTETYD
4174/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 171/115 Dispensasjonssøknad om vei Vidar Rikard Bø EPHORTETYD
4169/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev 167/5 Nyvollen- Morten Malvik Innherred renovasjon EPHORTETYD
4156/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Høring - Dispensasjon for bygging av molo i Esandsjøen i Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
4194/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vandelsuttalelse Politiet EPHORTETYD
4166/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse vedrørende prosjekt kommunal bolig HUSBANKEN EPHORTETYD
4171/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev 189/45 Kopi av vedtak om endring av bruk av bygg. Innherred renovasjon EPHORTETYD
4172/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Deltagelse i ressursgruppe - DigiTrøndelag DigiTrøndelag EPHORTETYD
4173/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - Ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte - Støtteloven NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4176/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 182/2/13 Manglende dokumentasjon i byggesak Kari Birgitte Myklebust EPHORTETYD
4179/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Trøndelag - Klage på varsel om omgjøring av tillatelse til motorferdsel - Ref. 2020/7002 Per Morset m.fl. EPHORTETYD
4180/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Tydal kommunes vedtak om ikke å støtte TV-aksjonen 2020 TV-aksjonen - WWF 2020 EPHORTETYD
4181/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tydal kommunes vedtak om ikke å støtte TV-aksjonen 2020 TV-aksjonen - WWF 2020 EPHORTETYD
4165/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Utlysning av midler til kvalitetsutviklingstiltak 2020 i kommuner innen oppfølgingsordningen – uttrekk 2017 og 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4167/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Faktura renovasjonsgebyr 2020/F.nr. 2020141196 Benedicte Wille EPHORTETYD
4168/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om faktura renovasjonsgebyr 2020/F.nr. 2020141196 Benedicte Wille EPHORTETYD
4177/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Tillatelse fra Stugudal grunneierlag Stugudal grunneierlag EPHORTETYD
4178/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse Bufetat EPHORTETYD
4182/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Informasjonsmateriell til influensavaksinering 2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
4161/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Dokumentasjon på grunneiertillatelse FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
4202/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4196/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Omsetningsrapport for alkoholholdig drikke - Væktarstua Hotell VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
4187/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 188/205 Registrering av avløpsanlegg Pål Strøm EPHORTETYD
4183/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4184/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 25.06.2020 for allmennlege HELFO EPHORTETYD
4185/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - utbetaling 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
4188/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til å besvare spørreundersøkelse i forbindelse med evaluering av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
4189/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd fra bedriftsmidler/koronatiltak FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
4190/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 165/8 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gerd Moxnes Lund Gerd Moxnes Lund EPHORTETYD
4191/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 167/8 167/11 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gerd Moxnes Lund Gerd Moxnes Lund EPHORTETYD
4192/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste - forlengelse av avtale Rune Aas EPHORTETYD
4163/2020 20200628 28.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Dyktig allmennlege på fastlønn søkes - st. ref. (4256733500) yasir alrahwan EPHORTETYD
4151/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift til integreringsloven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4157/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Dyktig allmennlege på fastlønn søkes - st. ref. (4256733500) Håvard Avelsgaard EPHORTETYD
4115/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev 171/115 Om søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Vidar Rikard Bø EPHORTETYD
4119/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev 190/3 Svar på henvendelse om seterhus INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
4120/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom 2020 Kristoffer S Hjertmoen EPHORTETYD
4125/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/ vikararbeid etter tilkalling Nora Kløften EPHORTETYD
4126/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Oskar Sørflakne EPHORTETYD
4127/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Avtale godtgjøring leirskole våren 2020 Berit Garte EPHORTETYD
4130/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Nytt vedtak vedrørende søknad om skoleskyss- særlig farlig skolevei, Martin Østby Silje-Mari Hovin EPHORTETYD
4131/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kopi av brev sendt Holtålen kommune - Avslag på søknad om skadefelling av en ulv – i deler av Tydal, Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4132/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kommuneproposisjon 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement EPHORTETYD
4134/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Reviderte plandokumenter for Moheim camping GEOTYDAL AS EPHORTETYD
4137/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Bjørg Unsgård EPHORTETYD
4122/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom 2020 Nora Kløften EPHORTETYD
4123/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Ann-Kristin Vattøy EPHORTETYD
4124/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Marte Marie Sparby EPHORTETYD
4138/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev 188/6 og 188/170 Høring - Reguleringsplan for Moheim camping Paul Græsli m.fl. EPHORTETYD
4140/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 23.06.20 - 26.06.20 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4141/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Analyseresultater - Ås -Aune vannverk - analyseperiode 23.06.20 - 26.06.20 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4118/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet - skoleungdom 2020 Simen Alexander Sigolsen EPHORTETYD
4121/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4111/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Moheim Camping AS MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
4112/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4113/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4114/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter - tillatelse til kjøring med ATV til eiendommen gnr. 192 bnr. 10 for frakting av materialer til hytte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4116/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet - skoleungdom 2020 Kristoffer S Hjertmoen EPHORTETYD
4128/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Avtale godtgjøring leirskole våren 2020 Evelyn Berggård Kvello EPHORTETYD
4033/2020 20200626 26.06.2020 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel i utmark §6 - transport av gravemaskin til Ramsjøhytta på barmark - Trondhjems Turistforening EPHORTETYD
4129/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Maria Apple Punay Sørlie EPHORTETYD
4133/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev 188/6 og 188/170 Høring - Reguleringsplan for Moheim camping i Tydal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTETYD
4135/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Prosedyre ved opp- og nedskilting 60-sone Fv705 i Brekkbakkan Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4136/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Høring - Forskrift til integreringsloven Kunnskapsdepartementet EPHORTETYD
4139/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev 188/232 Svar på varsel om byggesøknad Per Nordland EPHORTETYD
4142/2020 20200626 26.06.2020 Internt notat Annonse og hjemmeside - Reguleringsplan for Moheim camping Kristin Grytbakk m.fl. EPHORTETYD
4143/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Analyseresultater - Stuggudal vannverk - analyseperiode 23.06.20 - 26.06.20 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4150/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Behandling av samarbeidsavtale vedrørende digitalisering - til signering DigiTrøndelag EPHORTETYD
4069/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev 190/5/33 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Ivar Mære EPHORTETYD
4083/2020 20200625 25.06.2020 Internt notat Innspill til trafikksikkerhet, siktrydding Brekkbakkan Arne Rokkones EPHORTETYD
4085/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev 190/49 Svar på spørsmål om byggesak Bente Brinchmann EPHORTETYD
4086/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kostra-rapportering regnskap 2. kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
4091/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Referat fra Fagråd Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede 27.05.2020 Fagåd Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede EPHORTETYD
4092/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Opplevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4096/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Gry Horven EPHORTETYD
4100/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev 165/35 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Randi Græsli Randi Græsli EPHORTETYD
4102/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev 190/3 Uttalelse til matrikkelfører vedrørende eiendom INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
4103/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 - Vedr. 20-04789-1 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTETYD
4104/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Høringsbrev Utkast til samarbeidsavtale om rekruttering av LIS 1 mellom kommunene og St. Olavs hospital St. Olavs hospital EPHORTETYD
4064/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Tydal kommune som typisk turiststed - Deres ref. 2020/2148 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4066/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev 177/66 El-tilsyn - saksnr. 283999 - Tydal sykehjem TENSIO AS EPHORTETYD
4072/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Tilsagn om momskompensasjon – TYDAL IL – Kløfta idrettsplass-kunstgressbane – anleggsnummer: 59795 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET EPHORTETYD
4088/2020 20200625 25.06.2020 Internt notat 188/308 Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
4109/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt fra 01.08.20 Tonhild Valli EPHORTETYD
4107/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kunngjøring av igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019 - 2023 - Tydal kommune - Vedr. 20-106411-2 STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
4070/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikke - Væktarstua Hotell AS Væktarstua EPHORTETYD
4076/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev 177/8 Melding om delegert vedtak - fradeling av tomt 6 i Nøsterlia hyttefelt Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
4080/2020 20200625 25.06.2020 Internt notat 177/155 Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
4081/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev 190/49 Spørsmål om byggesak Bente Brinchmann EPHORTETYD
4082/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev 190/49 Tilbakemelding vedr. byggesak Bente Brinchmann EPHORTETYD
4084/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev 188/1 Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av tilleggstomt til Moheim camping Paul Græsli EPHORTETYD
4089/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Svar på opprydding etter grøft for vann og kloakk - Sylsjøvegen Gerd Buseth m.fl. EPHORTETYD
4090/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Vedrørende utsendelse til pågående sak - feiing og tilsyn Torgeir Welve EPHORTETYD
4095/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev 190/26/22 Søknad om tilbygg til hytte - forlengelse av terrasse og tak Mona Moen Hognes EPHORTETYD
4097/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Nadja Rokkones EPHORTETYD
4098/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Ingrid Osgjelten EPHORTETYD
4099/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Varsel om mulig omgjøring av vedtak - Gitt tillatelse til kjøring med ATV til eiendommen gnr. 192 bnr. 10 for frakting av materialer til hytte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4101/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev 165/34 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Randi Græsli Randi Græsli EPHORTETYD
4105/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Bilaga 3 justerad Bolagsstämman Naboer AB 2020 VD Naboer AB EPHORTETYD
3989/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Informasjon vedrørende restanser ved salg av eiendom i Tydal kommune STUGUDAL EIENDOM AS EPHORTETYD
3230/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Tjenestebevis Alzuber Mohamad Muamen EPHORTETYD
4087/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Protokoll bolagsstämma Naboer AB 24.06.2020 VD Naboer AB EPHORTETYD
4068/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Forespørsel om deltakelse i omsorgsforskningskommunepanel Senter for omsorgsforskning EPHORTETYD
4093/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Endringer i friluftsloven MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
4094/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev 171/115 Søknad om oppføring av veg May Tonje Aas EPHORTETYD
3921/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev 190/70 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Anders Meldal EPHORTETYD
3901/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev 168/1 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for adkomstveg TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
4052/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Indeksregulering av leie kontorutstyr/rekvisita, EDB-tjenester og administrasjon Tydal kirkeskog TYDAL SOKN EPHORTETYD
4054/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev 172/141 Bekreftelse på mottatt nabovarsel Odd Ivar Wærness EPHORTETYD
4058/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 188/140 Varsel om tilsyn spredt avløp Tone Hegle Svendsen EPHORTETYD
4019/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4028/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev 172/141 Bekreftelse på mottatt nabovarsel Terje Otto Røstad EPHORTETYD
3995/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak etter 1. gangs behandling - Reguleringsplan for Moheim camping GEOTYDAL AS EPHORTETYD
4021/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Endelig leieavtale Tydal kommune - ICE Communication Norge AS LARSEN CONSULT AS EPHORTETYD
4022/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om alkoholpolitisk handlingsplan Svein Petter Måseidvåg EPHORTETYD
4055/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev 164/7 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt i Hillmo Geir Hilmo EPHORTETYD
4057/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev 190/5 Etterspurt dokumentasjon ifbm. byggesøknad Ivar Mære EPHORTETYD
4060/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Foretaksobligasjoner i Trønderenergi - Tydal kommune TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
4061/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Utgår - Erstattet av JP48 - Signert instruks og sluttseddel for gjennomføring av konvertering av Trønderenergi sin foretaksobligasjon - TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
4062/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev 188//88 Svar på kommunalt vann og kloakk - Sylsjøvegen - spørsmål om sluttføring av arbeid Mette B S Nonstad EPHORTETYD
4063/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning til varsel om igangsatt arbeid med kommunal planstrategi 2019-2023 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTETYD
4017/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4025/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4029/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** EPHORTETYD
4030/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev 138/232 Varsel om kommende søknad om byggetillatelse, med situasjonsplan Per Nordland EPHORTETYD
4031/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Turnusplasser for fysioterapeuter 15.08.2021 - 14.08.2022 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4034/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev 188/2 Kopi av brev - Svar på søknad - Mindre endring av reguleringsendring - flytting av tomt 76 og 77 i Rotåa hyttefelt TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4014/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn - Plan- og bygningsloven §12-7 nr. 13 og jordskifteloven §§ 3-30 - 3-32 Cathrine Liss Hoddevik, Noregs miljø- og biovetenskapelege universitet EPHORTETYD
4023/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev 171/115 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Tilbygg nærmere enn 50m fra bekk Vidar Rikard Bø EPHORTETYD
4024/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om forlengelse av tillatelse til bruk av større motor på Esandsjøen og Nesjøen FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
4027/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Høring - forskrift til ny arvelov mv. og forslag om tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4015/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Melding om tidsbruk i forvaltningssak TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
2950/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Underskrevet avtale om installasjon av teknisk utstyr ICE COMMUNICATION NORGE AS EPHORTETYD
4016/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev 188/138 Vannmålermeldning - TROND STRAND STJØRDAL RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTETYD
4013/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
2980/2020 20200623 23.06.2020 Saksframlegg/innstilling TV-aksjonen 2020 EPHORTETYD
3996/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat Møteprotokoll kommunestyret 18.06.20 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
3992/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat 188/306 Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
3993/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat 188/307 Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
3994/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Reviderte rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
3982/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Informasjon om digital utbetalingsanmodning - Tilskudd til drenering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3981/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Væktarstua hotell AS VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
3984/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Svar på søknad - Salgs- og skjenkebevillinger for omsetning av alkohol i perioden 2020 - 2024 i Tydal kommune VÆKTARSTUA HOTELL AS m.fl. EPHORTETYD
3985/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til Mette Brandfjell - svar på henvendelse ang. renovasjonsgebyr Åarkanjohke INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
3987/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Brannteknisk egenkontroll rådhus 2020 RØROS KOMMUNE m.fl. EPHORTETYD
3990/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 09.06.2020 - Legemidler HELFO EPHORTETYD
4011/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev 177/17 Matrikkelinformasjon - vedrørende bebyggelse i Sankåvika William Martin Viken EPHORTETYD
4012/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev 188/2 Svar på søknad - Mindre endring av reguleringsendring - flytting av tomt 76 og 77 i Rotåa hyttefelt Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
3956/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev 188/2 Melding om delegert vedtak - fradeling av tomt 76 og 77 i Rotåa hyttefelt Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
3962/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev 182/2/13 Foreløpig svar på byggesøknad Kari Birgitte Myklebust EPHORTETYD
3966/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev 189/2/27 Svar på spørsmål om søknadsplikt Anne Valstad-Aalmo EPHORTETYD
3976/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 22.06.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
4005/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Leasingavtale - XN45241 BERTEL O. STEEN TRØNDELAG AS EPHORTETYD
4008/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Leasingavtale - XN45012 BERTEL O. STEEN TRØNDELAG AS EPHORTETYD
3967/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Stenging av den midlertidige løsningen på grunnlag av pandemisituasjonen i NAV NAV AS EPHORTETYD
3968/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Møtereferat 19.06.2020 - konfliktforebyggende tiltak - reindrift/landbruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3977/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Søstrenes Kammers AS SØSTRENES KAMMERS AS EPHORTETYD
3978/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til bedriftsmidler/koronatiltak - Salong Karisma SALONG KARISMA AS EPHORTETYD
3979/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte fra bedriftsmidler/koronatiltak - Moheim Camping MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
3980/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Kommunalt vann og kloakk - Sylsjøvegen - spørsmål om sluttføring av arbeid Mette B S Nonstad EPHORTETYD
3991/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Tydal kommune EPHORTETYD
3942/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat 188/305 Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
3988/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Kopi av brev - Oversendelse av klage til Arkivverket FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3858/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav - salg av legetjenester til Selbu kommune januar til medio mars 2020. Selbu kommune ved Ragnhild Wesche Kvål EPHORTETYD
3772/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Bekreftelse på vikariat i driftsavtale for privatpraktiserende fysioterapeut Ingrid Melgård Tanem EPHORTETYD
3929/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann - og redningstjeneste, forlengelse av avtale Rolf Bjarte Lien EPHORTETYD
3930/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev 182/2/13 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av anneks Kari Birgitte Myklebust EPHORTETYD
3937/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Karin Hogstad EPHORTETYD
3946/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Krav om større stilling Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
3927/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Orientering om endringer i bioteknologiloven HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3928/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3839/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - dispensasjon fra båndtvangen for skadefelling på store rovdyr Skadefellingssamarbeidet i søndre del av Trøndelag m.fl. EPHORTETYD
3948/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev 177/8 Søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - parsell nr. 6 Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
3958/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Høring - Kompetansehevingsplan for lærere og ledere i voksenopplæringen i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3959/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev 188/49 Vedtak i klagesak - oppføring av anneks - kommunens vedtak stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3944/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev 192/127 Foreløpig svar på byggesøknad MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
3945/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Justert forslag fra valgkomiteen til Naboer ABs ordinære generalforsamling Naboer AB EPHORTETYD
3947/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Gresslia/Græsli - vedtaksreferat fra klagenemnda SPRÅKRÅDET EPHORTETYD
3955/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak voksenopplæringene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3938/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Bente Malvik EPHORTETYD
3939/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Kari Gullbrekken EPHORTETYD
3940/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
3943/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Brev til landets kommuneoverleger om korona FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
3965/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev 188/55 Registrering av avløpsanlegg Magne Lillestøl EPHORTETYD
3949/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Varsel om oppstart planstrategi Røros kommune RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
3957/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Orientering om at NOKUT er ny godkjenningsmyndighet for lærere, styrere og pedagogiske ledere med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT EPHORTETYD
3961/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Innsyn - Plan- og bygningsloven §12-7 nr. 13 og jordskifteloven §§ 3-30 - 3-32 Cathrine Liss Hoddevik, Noregs miljø- og biovetenskapelege universitet EPHORTETYD
3964/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 190/5/33 Foreløpig svar på byggesøknad Ivar Mære EPHORTETYD
3963/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev 188/123 Tilbakemelding på varsel om tilsyn spredt avløp Magnar Jarle Olsen EPHORTETYD
3960/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Innsyn i regnskapstall barnehage Fagbladet ved Øystein Windstad og Senter for undersøkende journalistik EPHORTETYD
3941/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev 192/127 Supplering av byggesøknad MOEN DESIGN AS EPHORTETYD
3808/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev 188/1 Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av tilleggstomt til 188/17 John Inge Sørensen EPHORTETYD
3923/2020 20200621 21.06.2020 Inngående brev 188/205 Tilbakemelding på varsel om tilsyn spredt avløp Pål Strøm EPHORTETYD
3922/2020 20200620 20.06.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tydal kulturskole 25 % fast - st. ref. (4249208907) Kaj Richard Endresen EPHORTETYD
3892/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev 188/109 Varsel om tilsyn spredt avløp Asbjørn Havdal EPHORTETYD
3894/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev 188/25 Varsel om tilsyn spredt avløp Kristoffer M Svendsen EPHORTETYD
3895/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Ny avtale - Betaling skoleplass fosterhjemsplasserte i Trøndelag Kommunesektorens organisasjon EPHORTETYD
3898/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev 188/139 Varsel om tilsyn spredt avløp Trond Furunes EPHORTETYD
3902/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som miljøvernrådgiver Hilde Ragnfrid Kirkvold EPHORTETYD
3912/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev 188/55 Varsel om tilsyn spredt avløp Magne Lillestøl EPHORTETYD
3914/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev 188/205 Varsel om tilsyn spredt avløp Pål Strøm EPHORTETYD
3916/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Utlysning kulturlandskapsprisen 2020 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTETYD
3899/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev 188/153 Varsel om tilsyn spredt avløp Astrid Margrethe Skoglund EPHORTETYD
3917/2020 20200619 19.06.2020 Utgående brev 188/2/19 Varsel om tilsyn spredt avløp Knut Olav Solem EPHORTETYD
3920/2020 20200619 19.06.2020 Inngående brev Høring - ekstern rapport om håndering av fordringer ved felles fakturering av kraft og nettjenester NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD