eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7684/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Høring av forslag til endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart m.m. KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7682/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Supplerende tildelingsbrev - Midler til "Tilskudd vegbygging og drift" og "Tilskudd til skogkultur o.a." FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7683/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permanent skjenkebevilling - Neatun AS Thine Dagrunn Sivertsen EPHORTETYD
7689/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Henrik Vinje EPHORTETYD
7690/2020 20201126 26.11.2020 Internt notat 188/314 - Delingstillatelse gitt - tomt klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
7692/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Kvittering for signert rammeavtale- TINE SA Værnesregionen EPHORTETYD
7694/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - kjøp av smittevernutstyr VG EPHORTETYD
7704/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn ARBEIDSTILSYNET EPHORTETYD
7677/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 170/136 Spørsmål om byggesak TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7611/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 164/5 Melding om delegert vedtak- byggetillatelse for tilsynsbu Jo Vegard Hilmo EPHORTETYD
7604/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 188/1 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse til fradeling av tomt 55 - Sylane hyttefelt Paul Græsli EPHORTETYD
7675/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei ***** EPHORTETYD
7678/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 170/136 Svar på spørsmål om byggesak TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7680/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 181/46 Kjøp av eiendom - aksept av tilbud STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
7700/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnepleierutdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7703/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Signert avtale skogsdrift og virkeskjøp med sertifiseringsavtale 3808 ALLSKOG SA EPHORTETYD
7705/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7672/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 188/2 Vedrørende dispensasjon fra reguleringsplan- flytting av avkjørsel til 188/262 T.O. TANGEN BYGG AS EPHORTETYD
7669/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 188/310 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Frode Thomassen Frode Thomassen EPHORTETYD
7670/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 188/310 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Heidi Einarson Heidi Einarson EPHORTETYD
7664/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Økte frie midler til kommunene i 2021 - oppfordring til eldrerådene TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7657/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 172/189 Foreløpig svar på søknad om ferdigattest Rune Spjøtvold EPHORTETYD
7658/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 188/65 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Hilmar Magnus Magnusson Hilmar Magnus Magnusson EPHORTETYD
7659/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 182/25 Tidligere oversender egenerklæring konsesjon - overskjøting ubebygd eiendomstomt i Tydal Proaktiv Eiendomsmegling Trondheim EPHORTETYD
7660/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 188/277 Erklæring om avstand til nabogrense Ingjald Åm EPHORTETYD
7665/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Innspill til tema om Forsvaret i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7666/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Orientering om tilstandsanalyse Tydal kirke 2020 Tydal menighet EPHORTETYD
7668/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
7667/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument 176/60 STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7654/2020 20201124 24.11.2020 Internt notat Møteprotokoll REF 23.11.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
7582/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Henrik Vinje EPHORTETYD
7646/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Avtale om vintervedlikehold Hilmovegen 2020/2021 Geir Morten Rønning EPHORTETYD
7636/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Kopi av brev til Innherred renovasjon - Klage på vedtak om kjøring på privat veg Søråsvegen 9 Jan Olav Aas EPHORTETYD
7638/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev 192/117 og 192/156 Svar på krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Lasse Bardal m.fl. EPHORTETYD
7639/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Antall offentlige ladepunkter i Tydal ELBILTUR.NO JENSEN EPHORTETYD
7642/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Alkoholpolitisk handlingsplan Tydal kommune KJØPMANNSHUSET AS EPHORTETYD
7637/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 20.11.2020 Fysioterapeut HELFO EPHORTETYD
7640/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Kopi av brev til Ola Morten Græsli - Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 – Ola Morten Græsli – Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7641/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Høring - Søknad om utslippstillatelse i forbindelse med rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7656/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev 181/45 Svar på epost av 24.11.2020. Dagfinn Aune EPHORTETYD
7644/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 188/65 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Hilmar Magnus Magnusson Hilmar Magnus Magnusson EPHORTETYD
7651/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Vannverkseier skal oppdatere opplysninger om drikkevannsbassengene Mattilsynet EPHORTETYD
7652/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt- midlertidig Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
7653/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt- midlertidig Jon Mikkel Unsgård EPHORTETYD
7645/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Klage på avslag - Begjæring om innsyn etter offentlighetsloven Gisle Stødle EPHORTETYD
7632/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 184/33 Retur av tinglyste dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7599/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Høring av Tydal kommunes alkoholpolitiske handlingsplan med lokale retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger 2021-2024 COOP MIDT-NORGE SA m.fl. EPHORTETYD
7618/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider, 50 % fast stilling - st. ref. (4314926984) Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
7619/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Antall offentlige ladepunkter i Tydal ELBILTUR.NO JENSEN EPHORTETYD
7627/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Kopi av brev til Røros kommune - Ny avtale om brannsamarbeid - Vertskommuneprinsippet Os kommune EPHORTETYD
7630/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Underskrevet tilleggsavtale for bruk av sterk autentisering i Feide UNINETT AS EPHORTETYD
7634/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 192/117 og 192/156 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Lasse Bardal m.fl. EPHORTETYD
7605/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev 182/25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Salems menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim EPHORTETYD
7608/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Underskrevet taushetsplikt Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
7612/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev 165/61- Svar på manglende henting av søppel Audun Græsli EPHORTETYD
7613/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Politiattest etter barnevernloven § 6-10 og barnelova § 43a Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester EPHORTETYD
7614/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7616/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Invitasjon til nye kommuner utvidelse NFP FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7591/2020 20201123 23.11.2020 Saksframlegg/innstilling Obligatoriske budsjettoppstillinger for 2020 EPHORTETYD
7601/2020 20201123 23.11.2020 Saksframlegg/innstilling Oppsigelse av vertskommuneavtale om Værnesregionen DMS EPHORTETYD
7602/2020 20201123 23.11.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 16.11.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
7617/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Kommunal vannforsyning område Livollen Kirsti Kviteng EPHORTETYD
7629/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Tilgang til alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 KJØPMANNSHUSET AS EPHORTETYD
7615/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Veileder til selvkostforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7620/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 172/189 Søknad om ferdigattest Rune Spjøtvold EPHORTETYD
7589/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar angående fiberutbygging Stugudal Ole Kristian Dyrdal EPHORTETYD
7590/2020 20201123 23.11.2020 Saksframlegg/innstilling Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd EPHORTETYD
7610/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev 176/78 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Siv Merete Ås Siv Merete Ås EPHORTETYD
7522/2020 20201123 23.11.2020 Saksframlegg/innstilling Oppsigelse av vertskommuneavtale om Værnesregionen forvaltningskontor EPHORTETYD
7516/2020 20201123 23.11.2020 Saksframlegg/innstilling 174/42 Søknad om konsesjon på fast eiendom etter konsesjonsloven. EPHORTETYD
7585/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev 170/97 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig EGGEN OG HOLDEN BYGG AS EPHORTETYD
7633/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** EPHORTETYD
7628/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Endringer i valgforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7631/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 184/1 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7563/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Eli Holden EPHORTETYD
7586/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Forslag på medlemmer til styret i Trygg Trafikk 2021-2023 TRYGG TRAFIKK EPHORTETYD
7547/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Renteendring for lån 8317.55.88232 og 8317.52.70860 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
7552/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev 182/25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Salems menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim EPHORTETYD
7561/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2021 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7583/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:04.946939 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7584/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:35.806129 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7562/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
7579/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Signert endringsordre historisk eiendomsarkiv DOCUMASTER AS EPHORTETYD
7581/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Gunhild Moen EPHORTETYD
7553/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 171/51 Foreløpig svar på byggesøknad Erlend Grønseth EPHORTETYD
7565/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 168/25 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for bolighus og garasje SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTETYD
7566/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 188/262 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig og uthus JORULF LELLO EPHORTETYD
7567/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innsyn i opplysninger om ansatte i stillinger som advokatfullmektiger, advokater og kommuneadvokater Gisle Stødle EPHORTETYD
7569/2020 20201120 20.11.2020 Internt notat Forespørsel om innsyn - opplysninger om ansatte i stillinger som advokatfullmektiger, advokater og kommuneadvokater Dortea Østbyhaug EPHORTETYD
7570/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Klage på avslag - Begjæring om innsyn etter offentlighetsloven Gisle Stødle EPHORTETYD
7573/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021, Berggarden. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7574/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021, Kløftvegen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7575/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021, Rønningsgjardet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7577/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev 170/97 Søknad om ferdigattest EGGEN OG HOLDEN BYGG AS EPHORTETYD
7580/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Renate Mogård EPHORTETYD
7559/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Karen Østby Nilsen EPHORTETYD
7564/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Mia Franzén EPHORTETYD
7576/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
7587/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:01:02.740995 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7549/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til riving av beverdam Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
7550/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på etterspørsel om begrunnelse for at en må be om innsyn i saker av interesse Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
7551/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 174/185 Tinglysing av leieavtale STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7366/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 181/9 Muligheter for erverv av parsell - 181/46 STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
7484/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Husleieavtale Storekervegen 53 Svein I. Sørlie EPHORTETYD
7168/2020 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Endring selskapsavtale Konsek Trøndelag IKS EPHORTETYD
7523/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Underskrevet midlertidig ansettelseskontrakt Siv Elisabeth Kleven Moen EPHORTETYD
7529/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 164/34 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Hans Viggo Gaarden EPHORTETYD
7536/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
7538/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Snøscootercross - Nordisk mesterskap 2021 informasjon/møte TYDAL MOTORSYKKELKLUBB EPHORTETYD
7542/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 188/262 Søknad om ferdigattest for fritidsbolig og uthus JORULF LELLO EPHORTETYD
7543/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Dato for stenging av Agros 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7544/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 168/25 Søknad om ferdigattest SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTETYD
7546/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider, 50 % fast stilling - st. ref. (4314926984) Maren Gullbrekken EPHORTETYD
7525/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 174/185 Kopi av brev til Tydal fellesseter AS - Innvilget konsesjon på erverv av areal til bruk for Tydal Fellesseter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7530/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 181/106 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Tor Morten Welve EPHORTETYD
7531/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 192/84 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Helge Røset Helge Røset EPHORTETYD
7537/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utlysing av tilskotsordning – Styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta 2021-23 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
7518/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 190/49 Svar på e-post om ny plan for gjerde/hundegård Bente Brinchmann EPHORTETYD
7532/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 167/3 Foreløpig svar på byggesøknad (2) Maren Gullbrekken EPHORTETYD
7330/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Høring - 164/5 Søknad om godkjenning av plan for oppdyrking. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
7535/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev 192/1/47 svar på henvendelse om pipetilsyn Helge Fuglaas EPHORTETYD
7540/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 17.11.2020 - Egenandeltakst 2 HELFO EPHORTETYD
7545/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Hva skal til for at unge bosetter seg i Distrikts-Norge i framtida? Ungdommens distriktpanel EPHORTETYD
7539/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 181/150 Anmodning om sletting av heftelser Idar Malvin Hegsethtrø EPHORTETYD
7269/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling REF, SUO og UMS - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 EPHORTETYD
7298/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om motorferdsel i utmark for frakt av utstyr til hytte - §5c i nasjonal forskrift EPHORTETYD
7251/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling 189/2 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel EPHORTETYD
7492/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev 182/18 Kopi av brev - Svar på søknad om forlengelse, Stugudalsvegen 239 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7450/2020 20201118 18.11.2020 Internt notat Skolerute for skoleåret 2021-2022 Elin Skrødal EPHORTETYD
7510/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev 192/1/47 Pipetilsyn Helge Fuglaas EPHORTETYD
6706/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel på barmark - søknad etter §6 i nasjonal forskrift - Stillhåtjønna hyttefelt EPHORTETYD
5784/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Rehabilitering av Nesjødammen - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel EPHORTETYD
7226/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - leilighet B12 ***** EPHORTETYD
7517/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider, 50 % fast stilling - st. ref. (4314926984) Siri Stuesjø EPHORTETYD
7520/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider, 50 % fast stilling - st. ref. (4314926984) Trude Garberg EPHORTETYD
7478/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport for barnehagen og grunnskolen i Tydal 2020 EPHORTETYD
7483/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev 190/67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jon Magne Wesche og Ingrid Wesche SELBU SPAREBANK EPHORTETYD
7488/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev HØRIING - Forslag til endringer i SYSVAK-registerforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7490/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding på spørsmål om tømmertransport med modulvogntog på kommunale veger STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
7499/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev 192/84 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Helge Røset Helge Røset EPHORTETYD
7500/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev 189/2 Begrunnelse vedrørende fradeling av boligtomt Kjell Kåsen EPHORTETYD
7501/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev 189/2 Opplysninger gitt i nabovarsel, kvittering for nabovarsel og kart Kjell Kåsen EPHORTETYD
7502/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Storekervegen 53 Svein Inge Sørlie EPHORTETYD
7503/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
7511/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling fra Regionalt næringsfond i Neadalen - søknadsnr. 2018/0012 -Årsøya Fritidspark AS ÅRSØYA FRITIDSPARK AS EPHORTETYD
7519/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune-Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Rehabilitering av Nesjødammen Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
7466/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev 166/4 Svar på søknad om fritak for renovasjonsavgift. Ola Morten Græsli EPHORTETYD
7472/2020 20201118 18.11.2020 Internt notat 192/164 - Delingstillatelse gitt - tomt klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
7482/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på delegert vedtak - avslag på motorferdsel i utmark - Torgeir Skirstad EPHORTETYD
7486/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder i samarbeidsutvalg oppvekst 2020/2021 EPHORTETYD
7495/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev 170/61 og 170/146 Svar på sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Liv Kari Kjøsnes m.fl. EPHORTETYD
7496/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev 188/313 Foreløpig svar på matrikkelføring Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
7497/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Samhandlingsprosjekt - Samisk helseteam Samisk helseteam St. Olavs hospital EPHORTETYD
7509/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 18.11.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7512/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Koblingsboks/jordfeilbryter - gatelys sentrum TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7513/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Korrigering sakspapirer representantskapsmøte 26.11.2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7451/2020 20201118 18.11.2020 Internt notat Skolerute for skoleåret 2022-2023 Elin Skrødal EPHORTETYD
7487/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev 181/3, 15, 153, 155, 156, 157, 158, 159 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Inge Svelmo Inge Svelmo EPHORTETYD
7515/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2021-2023 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
7354/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning årsplan Tydal barnehage 2020/2021 EPHORTETYD
7359/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling 190/26/3 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for tilbygg til fritidsbolig EPHORTETYD
7491/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Oppvekst EPHORTETYD
7477/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Olav Harry Østby EPHORTETYD
7245/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Rapportering utleieboliger 2020 Husbanken EPHORTETYD
7480/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 4 om koronavaksinasjonsprogrammet - elektronisk registrering i SYSAK FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
7368/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev 186/6 og 188/170 - referat fra møte/befaring på Moheim camping 13.11.2020 MOHEIM CAMPING AS m.fl. EPHORTETYD
6934/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - fradeling av tilleggstomt til 192/69 An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
7473/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Endelig innkalling med saksliste representantskapet Innherred Renovasjon 26.11.2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7474/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Innsynsbegjæring - ansatte knyttet til planarbeid, arealplanlegging og byggesak NRK EPHORTETYD
7467/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7468/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Endringsordre historisk eiendomsarkiv - for signering DOCUMASTER AS EPHORTETYD
7470/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Ber om tilbakemelding på sak An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
7471/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev 177/9 og 177/10 Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag - dispensasjon fra kommuneplan - plassering av to nettstasjoner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7447/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Modulvogntog på kommunale veger tillatt for 24m tømmertransport - informasjon og svarskjema STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
7453/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Forespørsel om informasjon vedrørende tiltak i kommuner i Trøndelag - Corona VG EPHORTETYD
7458/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev 189/2 Fradeling av boligtomt - begrunnelse Kjell Kåsen EPHORTETYD
7460/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Hege Kløften EPHORTETYD
7464/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om riving av beverdam ved Gammelvollsjøen Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
7446/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Opplæringsområde for snøscooteropplæring i Tydal kommune Tydal Snøscooternettverk SA EPHORTETYD
7448/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Analyseresultater - Ås-Aune vannverk - ekstraprøve skolen - analyseperiode 12.11.-16.11.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7455/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev 188/1 Søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning - tilleggsareal til 188/201 Paul Græsli EPHORTETYD
7475/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Rapport fra Helsetilsynet - kunnskap- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndtering av den påvirker tjenestene STATENS HELSETILSYN EPHORTETYD
7476/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av skogfond, 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7479/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 169/88 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for reindriftsbolig Lars Bransfjell EPHORTETYD
7386/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Høring av søknad om driftskonsesjon for Strokstensåsen masseuttak i Tydal kommune. ref: 20/02691-7 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard EPHORTETYD
7433/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Slamrapport oktober 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7443/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Avtalefestet pensjon (AFP) Olav Harry Østby EPHORTETYD
7465/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Ber om tilbakemelding på sak An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
7441/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Krisesentrenes adgang til å ha bestemmelser om oppholdets lengde, krisesenterloven § 2 andre ledd BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTETYD
7452/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Høring - Oppnevning av en særskilt klagenemd for klager over Koronakommisjonens avgjørelser i innsynssaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7432/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev 164/5 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilsynsbu Jo Vegard Hilmo EPHORTETYD
7434/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Utkast til plan for eierskapskontroll 2020-2024 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
7435/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Kopi av uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag- søknad om driftskonsesjon for Strokstensåsen masseuttak - Ingvild Opphaug (ENK) - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7442/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale Tydal kommune og AtB AS vedrørende innkjøp av individuell skoleskyss ATB AS EPHORTETYD
7445/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Farevarsel for vannstand langs kysten og fjordene blir endret fra 16. november 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7439/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Vedtaksbrev - reglement for kontrollutvalget KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
7454/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Databehandleravtale ,Feide. Tydal kommune og Udir Utdanningsdirektoratet EPHORTETYD
7457/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev 189/2 Kvittering for nabovarsel Kjell Kåsen EPHORTETYD
7459/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Gunhild Moen EPHORTETYD
7461/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Sletting av pantobligasjon Gnr 176 Bnr 50 STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7462/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev 188/1 Søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning - tomt 55 Paul Græsli EPHORTETYD
7395/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969179806, 5033-169/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7399/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982965810, 5033-166/ 33 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7403/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922179166, 5033-173/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7412/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916380569, 5033-164/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7413/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969377608, 5033-169/ 11 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7414/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914722411, 5033-169/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7431/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869136832, 5033-188/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7421/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869523682, 5033-177/ 10 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7422/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969999021, 5033-164/ 8 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7388/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924508930, 5033-176/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7391/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969378558, 5033-172/ 11 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7393/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970561692, 5033-168/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7398/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977199840, 5033-167/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7401/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999268471, 5033-166/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7402/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920203841, 5033-174/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7406/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984955987, 5033-177/ 7 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7407/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913887514, 5033-166/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7409/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924026073, 5033-167/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7415/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916479417, 5033-164/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7416/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990695652, 5033-182/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7417/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914732921, 5033-177/ 13 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7418/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980544230, 5033-191/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7419/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989823299, 5033-169/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7394/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979737092, 5033-164/ 10 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7396/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970201416, 5033-177/ 8 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7397/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 879151422, 5033-170/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7404/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970529489, 5033-177/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7408/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970550461, 5033-176/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7410/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980558460, 5033-192/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7420/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 887642192, 5033-183/ 30 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7424/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998591791, 5033-177/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7427/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981412559, 5033-171/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
7367/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering - tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
7373/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Ny rettleiar for skredfareutgreiing for skred i bratt terreng NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
7376/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Mangler ved dokument sendt til tinglysing STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7377/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - innreise til Norge og Tydal ***** EPHORTETYD
7378/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Klage - manglende avfallshenting Sponglia 25 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7381/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev 166/4 Klage - renovasjonsavgift INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7383/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Analyseresultater Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 10.11-13.11.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7382/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev 176/78 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Siv Merete Ås Siv Merete Ås EPHORTETYD
7361/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev ***** ***** EPHORTETYD
7369/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev 167/3 Fasadetegning Maren Gullbrekken EPHORTETYD
7301/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev 182/3 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for adkomstveg KYLLO MASKIN AS EPHORTETYD
7344/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Neatun AS - behov for arbeidskraft NEATUN AS EPHORTETYD
7387/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
7371/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev 170/61 og 170/146 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Liv Kari Kjøsnes m.fl. EPHORTETYD
7384/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Analyseresultater Ås-Aune vannverk - analyseperiode 10.11-13.11.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7385/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Analyseresultater Stugudal vannverk - analyseperiode 10.11-13.11.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7360/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Ny signert versjon av møteprotokoll AU for nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 16.10.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7362/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev 177/9 og 177/10 Uttalelse fra Sametinget vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av to nettstasjoner SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
7364/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev 171/51 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - utvidelse av kjeller Erlend Grønseth EPHORTETYD
7365/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev 190/67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jon Magne Wesche og Ingrid Wesche SELBU SPAREBANK EPHORTETYD
7370/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetstiltak Østbyvegen Silje-Mari Hovin EPHORTETYD
7318/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev 188/2/5 Melding om delegert vedtak - tillatelse til riving og opprydding av nedbrent fritidsbolig KYLLO MASKIN AS EPHORTETYD
7363/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Manglende henting av søppel Audun Græsli EPHORTETYD
7328/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev 177/151 Svar på melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Jane Kristin Norhagen EPHORTETYD
7329/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Driftstilskudd privatpraktiserende fysioterapeut Kommunekassen i Tydal kommune EPHORTETYD
7338/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Oppsigelse av avtale om betalingsløsning VERIFONE NORWAY AS EPHORTETYD
7339/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev 168/25 Svar på klage kommunale avgifter Ivar Flakne EPHORTETYD
7349/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Innkalling representantskapsmøte i Innherred Renovasjon IKS 26.11.2020 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7348/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - ansatte knyttet til planarbeid, arealplanlegging og byggesak NRK EPHORTETYD
7352/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Møteprotokoll AU for nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 16.10.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7347/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Spørsmål om fiberutbygging i Stugudal Ole Kristian Dyrdal EPHORTETYD
7331/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev 172/4 Uttalelse fra Saanti sijte vedrørende godkjenning av plan for nydyrking Tydal fellesseter ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
7332/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev 184/33 Oversendelse - melding til tinglysing STATENS KARTVERK Tinglysingen EPHORTETYD
7333/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Innspill til PS 136/2020 Klagebehandling - Endring i forskrift om snøscooterløyper i Tydal Tydal Snøscooternettverk SA EPHORTETYD
7334/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev 189/7/1 Endring i høringsuttalelse fra Saanti sijte - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av parkeringsareal ved Nesjø båtutleie ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
7335/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Midlertidig tilsetting ***** ***** Karin Hogstad EPHORTETYD
7336/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev 172/80 Svar på henvendelse, informasjon om feiing og tilsyn i Tydal Terje Bakken EPHORTETYD
7340/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev 106/181 Vannmålermeldning - Tor Morten Welve RØRLEGGERMESTER KJELL AUNMO AS EPHORTETYD
7062/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
7157/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Høringsinnspill til samarbeidsavtale om sykehustjeneste for spesialistkandidater i allmennmedisin - fra fagråd helse i Værnesregionen ASU ved Hans Ole Siljehaug m.fl. EPHORTETYD
7327/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse - fast Tore Evavold EPHORTETYD
7265/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Nydyrkingstilskudd 2020 Gunn Hilmo m.fl. EPHORTETYD
7311/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Orientering om situasjonen ved Væktarstua Hotell AS VÆKTARSTUA HOTELL AS EPHORTETYD
7315/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Endringer i gebyrsatsene i alkoholforskriften § 6-2 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
7296/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om motorferdsel i utmark for transport til hytte Gry Horven EPHORTETYD
7307/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev 190/49 Ny plan for gjerde/hundegård Bente Brinchmann EPHORTETYD
7314/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 09.11.2019 for allmennlege HELFO EPHORTETYD
7319/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunalt samarbeid i Trøndelag – ønske om tilbakemelding på særskilte spørsmål FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7323/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev 181/3, 15, 153, 155, 156, 157, 158, 159 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Inge Svelmo Inge Svelmo EPHORTETYD
7325/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Stig Otto Rygh EPHORTETYD
7313/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Negativt periodisk oppgjør oktober SKATTEETATEN EPHORTETYD
7295/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til motorferdsel i utmark §5b i nasjonal forskrift - Stig Reppe Eli Stig Reppe Eli EPHORTETYD
7300/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
7310/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev 164/5 Søknad om godkjenning av plan for nydyrkning JO VEGARD HILMO EPHORTETYD
7312/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politisk råd STJØRDAL KOMMUNE EPHORTETYD
7309/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev 188/2/5 Kvittering for nabovarsel KYLLO MASKIN AS EPHORTETYD
7321/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Bruksklasser tømmertransport STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
6897/2020 20201111 11.11.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 26.10.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
7316/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Informasjons-skriv INNOVASJON NORGE EPHORTETYD
7317/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev 174/185 Søknad om konsesjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7322/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev 166/4 Renovasjonsavgift Ola Morten Græsli EPHORTETYD
7222/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev 169/88/2 Melding om delegert vedtak - rammetillatelse for reindriftsbolig Lusparken Arkitekter AS EPHORTETYD
7294/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev 164/34 Vannmålermeldning - Hans viggo Gaarden O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
7092/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev 186/6 og 188/170 - Møte/ befaring angående reguleringsplan Moheim camping Bjørn Smestu m.fl. EPHORTETYD
7218/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev 192/103 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig Torbjørn Berg Strømstad EPHORTETYD
7299/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Dortea Østbyhaug EPHORTETYD
7210/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev 192/100 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Tor Olav Bakkenget EPHORTETYD
7266/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev 175/5/5 Forespørsel om grunneier Jan Tore Tiltnes EPHORTETYD
7273/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding på svar om feiing- og tilsyn Liv og Hans Gulliksen EPHORTETYD
7282/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 05.11.200 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
7283/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding vann og avløp Svein Johan Kolstad EPHORTETYD
7287/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Søkarlista for stillingen som planrådgjevar Selbyggen EPHORTETYD
7293/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - sosiale tjenester til personer som utløser integreringstilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7297/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Rapport årlig vedlikehold på pilgrimsleden fra Museet til Selbumerket 2020 GRÆSLI IDRETTSLAG EPHORTETYD
7158/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Møtereferat arbeidsgruppe næringsplan og Næringsforeningen i Værnesregionen Stian Aspaas m.fl. EPHORTETYD
7219/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev 182/2/26 Svar på melding om oppføring av bygning unntatt fra søknadsplikt Bjarne Malvik EPHORTETYD
7272/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Høring - NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2: Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7228/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Fotograf Skancke - svar på søknad om etableringstilskudd FOTOGRAF SKANCKE EPHORTETYD
7289/2020 20201110 10.11.2020 Inngående brev Ny kartlegging koronautgifter Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTETYD
7124/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev 188/307 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for fritidsbolig, anneks og uthus SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
7235/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Hege Kløften EPHORTETYD
7227/2020 20201110 10.11.2020 Utgående brev 188/53 Feilretting i matrikkelen Kolbjørn Kyllo m.fl. EPHORTETYD
7229/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt- midlertidig Marthe R Græsli EPHORTETYD
7255/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Månedsbrev for oktober til skattekreditorene SKATTEETATEN EPHORTETYD
7259/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev 188/2/5 Søknad om tillatelse til tiltak - Riving, opprydding av nedbrent fritidsbolig KYLLO MASKIN AS EPHORTETYD
5838/2020 20201109 09.11.2020 Internt notat Møteprotokoll ADMU 14.09.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
6675/2020 20201109 09.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om permanent skjenkebevilling - Neatun AS EPHORTETYD
6619/2020 20201109 09.11.2020 Saksframlegg/innstilling Alkoholpolitisk handlingsplan med lokale retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger - Tydal kommune EPHORTETYD
7204/2020 20201109 09.11.2020 Saksframlegg/innstilling Utviklingssamtale formannskap - kommunedirektør EPHORTETYD
7250/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev 172/4 Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag til plan for nydyrking - Tydal fellesseter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6546/2020 20201109 09.11.2020 Saksframlegg/innstilling Værnesregionen 2. tertailrapport pr. 31.08.20 EPHORTETYD
7252/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev 182/3 Søknad om tillatelse til tiltak - Bygging av adkomstveg KYLLO MASKIN AS EPHORTETYD
7253/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Innrapportering av kommunale smittesporingdata Beredt C19 2020-11-06 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
7254/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Seks anbefalinger i Koronapandemien FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO EPHORTETYD
7256/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev 177/151 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - Oppføring av bod Jane Kristin Norhagen m.fl. EPHORTETYD
7261/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
7225/2020 20201109 09.11.2020 Saksframlegg/innstilling Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 EPHORTETYD
7230/2020 20201109 09.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om kommunalt tilskudd - Selbyggen EPHORTETYD
7237/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev 168/25 Klage faktura kommunale avgifter Ivar Flakne EPHORTETYD
7264/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Underskrevet avtale - midlertidig tilsetting - støttekontakt ***** EPHORTETYD
5376/2020 20201109 09.11.2020 Saksframlegg/innstilling Brannsamarbeid - valg av fremtidig løsning EPHORTETYD
7211/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev 170/135 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig NEA HUS OG HYTTER AS EPHORTETYD
7202/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7203/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev 188/2/5 Svar på henvendelse om eksisterende vann- og avløpsløsning Svein Johan Kolstad EPHORTETYD
7205/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak - revidert 05.11.2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7212/2020 20201106 06.11.2020 Utgående brev 172/167 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig Stian A Sæther Sønderland EPHORTETYD
7216/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger i Folkehelseinstituttets beredskapsregister for covid-19 FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
7217/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Rammer og opplegg for Fylkesmannen og verneområdestyrer - innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder og bestilling av tjenester fra SNO-2021 MILJØDIREKTORATET EPHORTETYD
7214/2020 20201106 06.11.2020 Inngående brev Aksept lønnstilbud Hege Kløften EPHORTETYD
7183/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev 175/5/5 Forespørsel om grunneier Jan Tore Tiltnes EPHORTETYD
7163/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev 188/85 Svar på tilbakemelding på feilretting i matrikkelen. Rolf Anders Korstad EPHORTETYD
7164/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev 177/123 Svar på søknad om ferdigattest BYGGMESTER INGAR OLSEN AS EPHORTETYD
7166/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Høring av forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, om behandling av personopplysninger KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7175/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Hege Lien EPHORTETYD
7191/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Sivilombudsmannens uttalelse om overgangsreglene i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 INDUSTRIKOMMUNENE EPHORTETYD
7173/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Signert avtale - Avtale knyttet til samarbeid vedrørende digitalisering TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
7174/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Oversendelse endringsliste for eiendomsskattegrunnlaget for skatteåret 2018 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7185/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev 177/153 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Odd Trygve Værnes og Åsa Wærnes Odd Trygve Værnes m.fl. EPHORTETYD
7195/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
7130/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
7147/2020 20201105 05.11.2020 Internt notat 188/313 - Delingstillatelse gitt - tomt klar til oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
7169/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Utbetaling av midler til barnehagebasert kompetanseutvikling - Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage- 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7176/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Hege Lien EPHORTETYD
7189/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Rapportering - Kartlegging koronautgifter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7190/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev 177/153 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Odd Trygve Værnes og Åsa Wærnes Åsa Værnes m.fl. EPHORTETYD
7162/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning Brekka Barnas Bygdetun 2020 Lars Græsli m.fl. EPHORTETYD
7165/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Forskning på lokalpolitikernes arbeidsvilkår og lokaldemokratiet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7187/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 03.11.200 - allmennlegehjelp Helseøkonomiforvaltningen HELFO EPHORTETYD
7192/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev 173/15 kopi av brev til Jan Olav Aas og Magnar Stuesjø - Svar på søknad om kjøring på privat veg INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
7196/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 181/113-181/71-181/176 - Kommunal vannforsyning omr. Livollen Sverre Andreas Evensen EPHORTETYD
7197/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd ***** ***** ***** LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
7188/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Prøveplaner 2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
7193/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Lønnskrav Hege Kløften EPHORTETYD
7160/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev 167/3 Foreløpig svar på byggesøknad Maren Gullbrekken EPHORTETYD
7161/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev 192/1 Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag - Bygging av landbruksvei - Tjønndalsvegen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6930/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Tydal kommune som typisk turiststed - søknad om endring av forskrift FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7194/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Svar på lønnskrav Hege Kløften EPHORTETYD
7063/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev 176/1 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg og terrasser til våningshus TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7133/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Opplæring rutiner av driftspersonell i forhold til asbestfare i materialer ARBEIDSTILSYNET EPHORTETYD
7135/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev 188/85 Svar på tilbakemelding om retting av matrikkelen Rolf Anders Korstad EPHORTETYD
7117/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Lena Anita Berggård EPHORTETYD
7086/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Sletting av pantobligasjon Gnr 176 Bnr 50 STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7088/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende veibelysning i Rønningsgjardet boligfelt Rune Aas m.fl. EPHORTETYD
7093/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev 188/73 Oversendelse av matrikkelbrev Heidi Wessel Tvervåg EPHORTETYD
7104/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Motorferdsel i utmark - antall saker - Tydal kommune Fylkesmannen i Trøndelag v/Ragnhild Torsdatter Grønvold EPHORTETYD
7109/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev 188/82 Feilretting i matrikkelkartet Gro Frost Jørgensen EPHORTETYD
7159/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 176/1 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg og terrasser til våningshus Newell Konrad Østby Eggen EPHORTETYD
7149/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Oversendelse av signert samarbeidsavtale mellom Tydal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag EPHORTETYD
7152/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Årsmøteprotokoll 26.10.2020 - Revisjon Midt-Norge SA Revisjon Midt-Norge SA EPHORTETYD
7153/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Påminnelse - behandling av samarbeidsavtale vedrørende digitalisering TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
7155/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endring av plan- og bygningsloven - hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7140/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev 169/70 Befaringsrapport for Storaunstuggu 23.10.2020 RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
7141/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Underskrevet rettighetsavtale med Tensio TS AS - rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger, kabelanlegg og nettstasjon DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
7144/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Kvartalsrapportering 3. kvartal 2020 - Værnesregionen barneverntjeneste VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTETYD
7145/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Søknad om søndagsåpent - Coop Prix Tydal Coop Midt-Norge SA EPHORTETYD
7146/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev 188/312 - Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av tilleggstomt Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
7139/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Skogforsikring - bekreftelse på redusert dekning SKOGBRAND FORSIKRINGSSELSKAP GJENSIDIG EPHORTETYD
7142/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev 188/16 Ny søknad om deling av grunneiendom Kirsten Øverås Skott EPHORTETYD
7156/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Signert avtale om konsulentbistand mellom Komposium utvikling AS og Tydal kommune KOMPOSIUM UTVIKLING AS EPHORTETYD
7154/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev 169/88/2 Tilleggsopplysninger til rammetillatelse LUSPARKEN ARKITEKTER AS EPHORTETYD
7138/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Arkivplanprosjekt våren 2021 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
7085/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - tilkalling Lena Anita Berggård EPHORTETYD
7034/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetsutvalg, innkalling til møte 5. november 2020 kl. 1800 - 2000 Håvard Kirkvold m.fl. EPHORTETYD
7090/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev 181/47 - Fritak renovasjon, feie- og tilsynsgebyr. Rigmor Irene Aa Eggen EPHORTETYD
7134/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Høringsbrev og utkast til samarbeidsavtale - sykehustjeneste for spesialkandidater i allmenmedesin Runar Asp EPHORTETYD
7095/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev 188/19 og 188/60 Oversendelse av matrikkelbrev Rolf Chr Brinchmann m.fl. EPHORTETYD
7136/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev 177/157 Situasjonskart Grete Dahlseng EPHORTETYD
7100/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Jobbmuligheter fysioterapeut Mohammad Reyazi Ardekani EPHORTETYD
7102/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020 DEN KATOLSKE KIRKE I MIDT NORGE TRONDHEIM STIFT m.fl. EPHORTETYD
7097/2020 20201104 04.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
7131/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev 176/1 Kopi av melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg og terrasser til våningshus TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
7137/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Covid-19 - Oppdaterte veiledere, anbefalinger og råd til barn og unge HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
7143/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev 167/3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til våningshus Maren Gullbrekken EPHORTETYD
7132/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 03.11.2020 HELFO EPHORTETYD
7148/2020 20201104 04.11.2020 Inngående brev Ny kartlegging koronautgifter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
7101/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev 182/1 Reguleringsendring - Fossan hyttefelt GEOTYDAL AS EPHORTETYD
7125/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Økonomisjef - st. ref. (4302301919) Henrik Vinje EPHORTETYD
7077/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7078/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 Skatteetaten m.fl. EPHORTETYD
7079/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7080/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7082/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7083/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Møte om samhandling mellom Tydal kommune og DPS Stjørdal HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTETYD
7110/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev 177/9 og 177/10 Adresseinformasjon TENSIO TS AS EPHORTETYD
7111/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Kvittering for innsendt søknad på samarbeidsprosjekt mellom oppvekst-/utdanningssektor og abeids-/næringsliv TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7119/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev 170/136 Nye tegninger Bent Ove Hyldmo EPHORTETYD
7107/2020 20201103 03.11.2020 Utgående brev 190/5 Svar på forespørsel om utretting av veg til Væktarhaugan Alf Birger Haugnes EPHORTETYD
7108/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev 181/47 Bekreftelse frakoblet ildsted RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
7103/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev En innovativ offentlig sektor - Meld.St. 30 (2019-2020) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7087/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Informasjon vedrørende tilgang til eiendomsskattegrunlag - Kraftanlegg KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
7091/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Høring -Forslag til ny nasjonal produktspesifikasjon for plan- og byggesaksbehandling KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
7084/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7118/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev 170/136 Nabovarsel Bent Ove Hyldmo EPHORTETYD
7120/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev 176/1 Kvittering for nabovarsel og opplysninger gitt i nabovarsel TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7121/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
7126/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 182/70 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for enebolig med garasje MURMESTER STEEN AS EPHORTETYD
7094/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev 188/2/5 Eksisterende vann- og avløpsløsning Svein Johan Kolstad EPHORTETYD
7123/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
7072/2020 20201103 03.11.2020 Utgående brev 170/136 Foreløpig svar på byggesøknad TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
7073/2020 20201103 03.11.2020 Utgående brev Informasjon om feiing og tilsyn Liv Gulliksen EPHORTETYD
7074/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev 192/103 Søknad om ferdigattest Torbjørn Berg Strømstad EPHORTETYD
7061/2020 20201103 03.11.2020 Utgående brev Oversendelse av kart Bjørn Gabrielsen m.fl. EPHORTETYD
7122/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - fast Ingrid Haugen EPHORTETYD
7099/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev 192/1 Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune til søknad om bygging av traktorveg - Tjønndalsvegen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7070/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7045/2020 20201103 03.11.2020 Utgående brev 188/270 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for garasje Glenn Munkvold EPHORTETYD
7054/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Søknad og CV- plan og miljørådgiver Martin Johnson EPHORTETYD
7057/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Henvendelser og spørsmål om føring av konsesjon i matrikkelen - 2017 2018 2019 2020 - konsesjonsmodulen i matrikkelen blir endret fra 1. november 2020 STATENS KARTVERK EPHORTETYD
7059/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Invitasjon til alle landets kommuner om å bli vurdert til å bli med i utvidelsen av Familie for første gang Bufetat m.fl. EPHORTETYD
7065/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Tilsyn - oppfyllelse av vedtak - asbest ARBEIDSTILSYNET EPHORTETYD
7055/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev 182/2/26 Melding om oppføring av bygning unntatt fra søknadsplikt Bjarne Malvik EPHORTETYD
7053/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Ansettelseskontrakt- midlertidig Tydal kommune EPHORTETYD
7048/2020 20201101 01.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-01T08:00:38.111574 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7050/2020 20201101 01.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Planrådgiver - st. ref. (4299664559) Bendik Stormo EPHORTETYD
7051/2020 20201101 01.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Planrådgiver - st. ref. (4299664559) Per Arne Aftret EPHORTETYD
7047/2020 20201101 01.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-01T08:00:05.151305 SKATTEETATEN EPHORTETYD
7049/2020 20201101 01.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Planrådgiver - st. ref. (4299664559) Tore Evavold EPHORTETYD
7052/2020 20201101 01.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Planrådgiver - st. ref. (4299664559) Oda Eithun Paulsen EPHORTETYD
7046/2020 20201031 31.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Planrådgiver - st. ref. (4299664559) Einar Skadberg EPHORTETYD
7043/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev 188/270 Nabovarsel John Inge Sørensen EPHORTETYD
6815/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev 171/112 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Viveke Trønsdal EPHORTETYD
7021/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn DIREKT AS EPHORTETYD
7014/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev 176/94 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Mona Nøstvold og Øyvind Aasegg Mona Nøstvold m.fl. EPHORTETYD
7020/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 28.10.200 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
7031/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Innspill fra Tydal bondelag til ny planstrategi i Tydal kommune BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS EPHORTETYD
7035/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Motorvogntog på kommunale veger som er tillatt for 24m tømmertransport - ber om tilbakemelding STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
7042/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen til planstrategi 2020-23 for Tydal kommune STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
7044/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ekstraarbeid/vikararbeid etter innkalling Sigrid Skrødal EPHORTETYD
7008/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev 188/2/5 Svar på søknad om fritak av kommunale avgifter Karianne Skrindo EPHORTETYD
7032/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende veibelysning i Rønningsgjardet boligfelt Dagfinn Aksel Ekker m.fl. EPHORTETYD
7041/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Vedr. 202015031-19 - Forbedret tilskuddsordning til etablering av hurtigladere for elbil i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7017/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 NTL BUFDIR OG BUFETAT EPHORTETYD
7018/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Oversendelse av sak fra representantskapet i Konsek Trøndelag til kommunestyret KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
7022/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev 177/9 og 177/10 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av to nettstasjoner Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
7023/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev 188/311 Delegert vedtak - matrikkelføring Paul Græsli EPHORTETYD
7024/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Kvittering for innsendt teknisk informasjon TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
7026/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Svar på kartlegging av interkommunalt samarbeid for Fylkesmannen NIVI ANALYSE AS EPHORTETYD
7027/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Kontrakt-undervisning Sørsamisk skoleåret 2020/2021 Røros kommune EPHORTETYD
7029/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 188/85 Feilretting i matrikkelen Rolf Anders Korstad EPHORTETYD
7033/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev 188/312 Delegert vedtak - matrikkelføring Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
7019/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev 181/197 Delegert vedtak - matrikkelføring Ingebrigt Kirkvold m.fl. EPHORTETYD
7013/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev 172/211 Svar på melding om endringer av ansvarsrett ELSE DAHLSENG ARKITEKTER EPHORTETYD
7009/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev 164/7 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for adkomstveg Håvar Hilmo EPHORTETYD
7010/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Stig Otto Rygh EPHORTETYD
7004/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev 174/108 Feilretting i matrikkelen Håkon Jørgensen EPHORTETYD
6921/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev 181/142 Svar på forespørsel ang. leieavtale verkstedbygg Nea TENSIO TS AS EPHORTETYD
6922/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev 181/113-181/71-181/176 - Kommunal vannforsyning omr. Livollen Sverre Andreas Evensen m.fl. EPHORTETYD
6936/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev 182/70 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for enebolig med garasje SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
6954/2020 20201030 30.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling - NEATUN AS Thine Dagrunn Sivertsen EPHORTETYD
7001/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev 188/2 Kvittering av nabovarsel Svein Moan EPHORTETYD
7000/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev 188/2 Kvittering av nabovarsel Svein Moan EPHORTETYD
6960/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev 188/85 Feilretting i matrikkelen Rolf Anders Korstad EPHORTETYD
7002/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Høring - Næringslivets betydning for levende og bærekraftig lokalsamfunn (Distriktnæringsutvalget) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
7005/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Etablering av Værnesregionen brann og redningstjeneste - Kopi av vedtak fra Meråker kommune MERÅKER KOMMUNE EPHORTETYD
7015/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev 171/112 Kopi av melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
7011/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Uttalelse fra Sametinget til høring av planstrategi for Tydal kommune 2020 - 2023 SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
7006/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev 176/94 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Mona Nøstvold og Øyvind Aasegg Mona Nøstvold m.fl. EPHORTETYD
6833/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Arbeidskontrakt - tilkalling Veronika Lien Gulaker EPHORTETYD
6981/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - §5b i nasjonal forskrift - Stig Reppe Eli Stig Reppe Eli EPHORTETYD
6961/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Melding om delegert vedtak - avslag på mottorferdsel i utmark - Torgeir Skirstadsak Torgeir Skirstad EPHORTETYD
6969/2020 20201028 28.10.2020 Utgående brev Oppsigelse av avtale om salg av fiskekort, jaktkort og salg av løypekort TYDAL GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
6978/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - Midlertidig Veronika Lien Gulaker EPHORTETYD
6980/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Veronika Lien Gulaker EPHORTETYD
6986/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Protokoll representantskapets møte 20.10.2020 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
6988/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev 172/167 Søknad om ferdigattest Stian Are Sæther Sønderland EPHORTETYD
6962/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev 176/1 Tilleggsinformasjon byggesøknad TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6963/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev 170/136 Tilleggsinformasjon byggesøknad TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD