eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5869/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Vikariat 30 % helsefagarbeider Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
5860/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev 188/248 Samsvarserklæring SELBOE BYGG AS EPHORTETYD
5859/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Utmelding - Tydal kulturskole - ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
5867/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev 174/85 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tone Grinde og John Sim James Tone Grinde EPHORTETYD
4830/2019 20190819 19.08.2019 Saksframlegg/innstilling Værnesregionen 1. tertialrapport pr. 30.04.19 EPHORTETYD
5863/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Lundbakken 8 Geir Ødegård EPHORTETYD
5630/2019 20190819 19.08.2019 Saksframlegg/innstilling Moheim Camping AS - søknad om tilskudd fra næringsfondet til etablering av gatekjøkken EPHORTETYD
5357/2019 20190819 19.08.2019 Saksframlegg/innstilling 171/5 - Flytting av tomt 4 i Molia hytteområde EPHORTETYD
5858/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Vedtak om endring av kommunegrensen mellom Tydal og Røros kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5871/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Vegliste oktober 2019 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
5514/2019 20190819 19.08.2019 Saksframlegg/innstilling 176/3 og 186/1 - Reguleringsplan for Patrusli gård - Klage på vedtak EPHORTETYD
5775/2019 20190819 19.08.2019 Utgående brev 172/10 Svar på henvendelse om jordvoll Per Morten Aunemo EPHORTETYD
5870/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - Tilkallingsvikar Tydal barnehage Janne Kløften EPHORTETYD
5832/2019 20190819 19.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon for eiendommen "Patrusvollen" 176/5 EPHORTETYD
5868/2019 20190819 19.08.2019 Inngående brev Underskrevet tilsettingsbrev Trude Slind EPHORTETYD
5799/2019 20190819 19.08.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar Lena Anita Berggård EPHORTETYD
5830/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Kommunebidrag til TV-aksjonen NRK 2019 TV-aksjonen NRK 2019 EPHORTETYD
5845/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Vikariat 25% - kulturskolen Elise Engen Hanem EPHORTETYD
5844/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Husvollia 32 Karen Margrete Okstad EPHORTETYD
5837/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Marit Elvedal EPHORTETYD
5838/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Marit Elvedal EPHORTETYD
5834/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Ellen F Ø Brandtzæg EPHORTETYD
5836/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Ellen F Ø Brandtzæg EPHORTETYD
5846/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev 170/52 Søknad om tillatelse til tiltak - Utbedring av veg Mona Kjeldstad Futtrup EPHORTETYD
5839/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Tilretteleggingsmidler lokale prioriteringer studier barnehage 2019-2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5831/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til ombygging av driftsbygging Jo Vegard Hilmo EPHORTETYD
5851/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev 177/1 Foreløpig planer om tiltak innen områdekonsesjon - oppføring av nettstasjon DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
5853/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Høring - Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5772/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring bemanningsnorm i kommunale barnehager Bemanningsnorm@barnehagen.no EPHORTETYD
5848/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Høring - Endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevarefordringen DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET EPHORTETYD
5843/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev 187/13 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Torgeir Welve Torgeir Welve EPHORTETYD
5774/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Melding om delegert vedtak - fritak fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse med rypetaksering - Øyfjellet Øivind Haugen EPHORTETYD
5824/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev 172/5 Søknad om deling av grunneiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - fritidstomt Paul Ingemar Sesseng EPHORTETYD
5773/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på henvendelse fra Trøndelag fylkeskommune om SEFRAK-registeret TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
5782/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Lundbakken 8 Geir Ødegård EPHORTETYD
5730/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til å kjøpe Drammenslodd Tydal Saueavlslag m.fl. EPHORTETYD
5740/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev 189/43 Oversendelse av matrikkelbrev - Sammenslåing Ingrid Wold EPHORTETYD
5741/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Storekervegen 44 Kim Aspen EPHORTETYD
5819/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev 175/49 Vannmålermelding - Kåre Lunden Kåre Lunden EPHORTETYD
5823/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om sommerjobb og lønnsbilag Tydal bil og landbruk AS EPHORTETYD
5732/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Anonym EPHORTETYD
5817/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev 192/1 Fullmakt til å representere grunneier ved oppmålingsforretning An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
5818/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev 188/154 Utsetting av nytt grensepunkt STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
5822/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar i oppvekst Trude Garberg EPHORTETYD
5660/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar i oppvekst Veronika Lien Gulaker EPHORTETYD
5820/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Vikariat 20% helsefagarbeider Sina Renate Bergehaug Aas EPHORTETYD
5662/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar barnehagen Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
5778/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Leieavtale kommunal bolig - Husvollia 28 Turid Østbyhaug EPHORTETYD
5805/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Strømforbruk i Tydal 2018 Trønderenergi AS EPHORTETYD
5746/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Søknad om fristutsettelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5792/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev 164/1 Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune til søknad om dispensasjon for plassering av nettstasjon TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
5756/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
5788/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev 190/5/23 Søknad om sanitærabonnement Bente Hjørdis Evjen Lien EPHORTETYD
5796/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev 177/10 Fullstendig melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - oppføring av båtnaust Ketil Nilsen EPHORTETYD
5794/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Bestilling av stemmesedler for Tydal Andvord Grafisk valgteam EPHORTETYD
5795/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om kompensasjon i lønn for bestått videregående May Tonje Aas EPHORTETYD
5790/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Omfordeling av kommunale SMIL-midler 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5751/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
5717/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Kommunale kostnader fritidseiendom ADRESSEAVISEN AS EPHORTETYD
5718/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om startlån ***** EPHORTETYD
5706/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Svar på klage på manglende behandling av innsynskrav - sent svar barnehage.no v/journalist Alexander Kjønsø Karlsen EPHORTETYD
5789/2019 20190814 14.08.2019 Inngående brev Tilsyn med kommunal tjenesteyting 28.08.2019 - endring av tidsplan - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5728/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Anne Tove Paulsby EPHORTETYD
5763/2019 20190814 14.08.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Anne Tove Paulsby EPHORTETYD
5762/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Anne Tove Paulsby EPHORTETYD
5754/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 11.08.2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTETYD
5757/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Nominasjon Dronning Sonjas skolepris 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5689/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev 164/38 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Geir Morten Rønning og Gunn Hilmo Geir Morten Rønning m.fl. EPHORTETYD
5764/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av abonnement KF Skjema - pakkeløsning Tydal kommune Kommuneforlaget AS EPHORTETYD
5748/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Kopi av svar på brev til Kartverket - skrivemåte Græsli - Gressli STATENS KARTVERK EPHORTETYD
5753/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Informasjon om tilskudd - Husbanken HUSBANKEN EPHORTETYD
5777/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev 192/1 Kart over tilleggsparsell til 192/67 An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
5750/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
5770/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Plankart Molia revidert 12.08.2019 GEOTYDAL AS EPHORTETYD
5752/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev 170/135 Søknad om ferdigattest NEA HUS OG HYTTER AS EPHORTETYD
5700/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev Svar på bestilling - Innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi Tor med hammeren EPHORTETYD
5758/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2020 Arbeids- og velferdsdirektoratet EPHORTETYD
5749/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll mm.) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5779/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev 177/10 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av båtnaust (Essandalmenningen) Ketil Nilsen EPHORTETYD
5698/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev 188/283 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - Foreløpig svar SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
5691/2019 20190813 13.08.2019 Utgående brev 181/141 Søknad om byggetillatelse - foreløpig svar Stian Aspen EPHORTETYD
5781/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Analyseresultater vannprøver - Resipientvann - testrunde 1, 2019 Synlab EPHORTETYD
5755/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
5747/2019 20190813 13.08.2019 Inngående brev Etterlysning av svar på forespørsel fra TrønderEnergi - utbytte TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
5661/2019 20190812 12.08.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar i oppvekst Trude Garberg EPHORTETYD
5688/2019 20190812 12.08.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Selbyggen EPHORTETYD
5722/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Etterlyser svar på søknad om fastsetting av lønnsansiennitet ***** EPHORTETYD
5737/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev 168/12 Ansvarsrett og faglig bistand Odd Ivar Flakne EPHORTETYD
5729/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Anonym EPHORTETYD
5724/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Informasjon om skjøtselsarbeid på riksgrensen Norge - Sverige 2019 STATENS KARTVERK EPHORTETYD
5743/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Høring - Miljømål for jordbrukspåvirka vannforekomster i vannregion Trøndelag - veiledning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
5723/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til å kjøpe Drammensslodd Tydal Saueavlslag EPHORTETYD
5742/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Informasjon om nytt mobbeombud i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
5721/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på søknad om kommunal bolig/leilighet Kim Aspen EPHORTETYD
5744/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev 192/1 Søknad om deling av grunneiendom - tilleggsparsell til 192/67 An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
5725/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Kopi av brev til Kartverket - skrivemåte Græsli - Gressli Roald Græsli EPHORTETYD
5739/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvang i forbindelse med rypetaksering ØYFJELLET GRUNNEIERLAG EPHORTETYD
5727/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Anne Tove Paulsby EPHORTETYD
5659/2019 20190812 12.08.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om plassering av ladestasjon for el-biler Randi Merete Ulstad EPHORTETYD
5726/2019 20190812 12.08.2019 Inngående brev Forsøpling ved Elgsjøen Geir Einar Knutsen EPHORTETYD
5709/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling for innkjøp av maling og pensel i forbindelse med merking av pilegrimsled TYDAL IL Trimgruppa EPHORTETYD
5710/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av midler jfr. kontrakt om rydding av pilegrimsled TYDAL IL trimgruppa EPHORTETYD
5653/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev Oppsigelse av abonnement KF Skjema - pakkeløsning Tydal kommune Kommuneforlaget AS EPHORTETYD
5651/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev Bestilling av fotografering kommunestyret 2019 GARBERG FOTO AS EPHORTETYD
5702/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Uheldige følger av tidlig jaktstart på grågås Dyrenes rett v/Jenny Rolness EPHORTETYD
5708/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev 172/111 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Darek Marek Sliwa Darek Marek Sliwa EPHORTETYD
5655/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev 174/188 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Eyvind Molde m.fl. Eyvind Molde m.fl. EPHORTETYD
5707/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Varsel om feiing - Husvollia 3-34 RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
5704/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring - bemanning Tydal barnehage barnehage.no v/ journalist Alexander Kjønsø Karlsen EPHORTETYD
5705/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Klage på manglende behandling av innsynskrav - sent svar barnehage.no v/journalist Alexander Kjønsø Karlsen EPHORTETYD
5652/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
5711/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Kommunale kostnader fritidseiendom ADRESSEAVISEN AS EPHORTETYD
5650/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev 175/59 og 60 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Karla Østby EPHORTETYD
5641/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev 181/191 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding - Montørbrakka TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
5644/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev 174/97 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding - Tydal Utleiebygg TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
5646/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev 188/229 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Marit Uthus EPHORTETYD
5636/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev 174/4 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
5648/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev 177/148 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Martin Kroken Rokkones EPHORTETYD
5649/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev 175/17 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Paula Anette Olsen EPHORTETYD
5703/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Høring - ny læreplan Vg1 - yrkesfag UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
5634/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev Svar på kartlegging av barn og unge under 18 år med langtidsopphold i institusjon. 2018/14821 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
5635/2019 20190809 09.08.2019 Utgående brev Svar på forespørsel rundt Satellitt-telefon Eric Sandnes m.fl. EPHORTETYD
5713/2019 20190809 09.08.2019 Inngående brev Bruk av organisasjonsnummer ved sending av digital post til Statens vegvesen STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
5684/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar i oppvekst Veronika Lien Gulaker EPHORTETYD
5685/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar barnehagen Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
5687/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn Selbyggen EPHORTETYD
5686/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev 181/40 Oppføring av tilbygg Stian Aspen EPHORTETYD
5682/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Sør-Trøndelag Jordskifterett EPHORTETYD
5673/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev 174/71 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding - Tydal kulturhus TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
5697/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev 188/283 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
5693/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev 188/283 Byggesøknad - epost SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
5694/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev 188/283 Tegninger til byggesøknad - epost SELBU BYGGTRE AS EPHORTETYD
5699/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi Tor med hammeren EPHORTETYD
5680/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Kamilla Kjøsnes EPHORTETYD
5613/2019 20190808 08.08.2019 Utgående brev 171/113 Tinglyst skjøte på eiendommen Iver Johnsen EPHORTETYD
5696/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Underskrevet ordrebekreftelse for arbeidsleie - Mathilde Eggereide AMBIO HELSE AS EPHORTETYD
5627/2019 20190808 08.08.2019 Utgående brev Underskrevet samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
5695/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Kopi av brev til Tor Ole Rønning - Innvilget konsesjon ved erverv av Finnvolden øst - Tydal 174/4 - 174/89 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5690/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev 167/1 Foryngelseshogst - område for storfugl ALLSKOG SA EPHORTETYD
5692/2019 20190808 08.08.2019 Inngående brev Referat fra møte i Beredskapsråd for Selbu og Tydal 21.06.19 SELBU KOMMUNE EPHORTETYD
5605/2019 20190807 07.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - §6 i motorferdsellova - Fylkesmannen - Helikopter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5663/2019 20190807 07.08.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn SELBYGGEN AS EPHORTETYD
5664/2019 20190807 07.08.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn SELBYGGEN AS EPHORTETYD
5672/2019 20190807 07.08.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn SELBYGGEN AS EPHORTETYD
5670/2019 20190807 07.08.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn SELBYGGEN AS EPHORTETYD
5656/2019 20190807 07.08.2019 Inngående brev 164/38 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Geir Morten Rønning og Gunn Hilmo Geir Morten Rønning EPHORTETYD
5668/2019 20190807 07.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på svar på forespørsel om plassering av ladestasjon for el-biler Randi Merete Ulstad EPHORTETYD
5658/2019 20190807 07.08.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 05.08.2019 for allmenlegehjelp (vedtaksref: 100006454765201) HELFO EPHORTETYD
5669/2019 20190807 07.08.2019 Utgående brev Førstegangsvelgere 2019 Tydal kommune Evelyn Berggård Kvello EPHORTETYD
5667/2019 20190807 07.08.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn SELBYGGEN AS EPHORTETYD
5665/2019 20190807 07.08.2019 Inngående brev Bestilling av eInnsyn SELBYGGEN AS EPHORTETYD
5638/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Godkjenne søknad om pensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
5642/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev 174/4 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding - Rådhus 1 TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
5643/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev 181/191 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding - Montørbrakka TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
5645/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev 174/97 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding - Tydal Utleiebygg TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
5588/2019 20190806 06.08.2019 Utgående brev 188/2/16 - Melding om delegert vedtak - fradeling av festetomt Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
5632/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev 188/283 Søknad om sanitærabonnement Marthe Møsth Johansen m.fl. EPHORTETYD
5578/2019 20190806 06.08.2019 Utgående brev 192/1/9 - Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av festetomt An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
5583/2019 20190806 06.08.2019 Utgående brev 192/1 - Melding om delegert vedtak - fradeling av tilleggstomt til 192/115 An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
5637/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev 168/12 Skisse tank Stig Olav Dybvad EPHORTETYD
5639/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - vikar på kjøkkenet Ann-Kristin Vattøy EPHORTETYD
5647/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Purring på søknad om motorferdsel i utmark NORD UNIVERSITET EPHORTETYD
5554/2019 20190806 06.08.2019 Utgående brev 19/236 - Høring på skrivemåte gårdsnavn Gressli/Græsli Morten Malvik m.fl. EPHORTETYD
5631/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Vedrørende rettighetsavtale for høyspent og lavspent jordkabel over gnr/bnr 173/43 DEKAR AS EPHORTETYD
5582/2019 20190806 06.08.2019 Utgående brev ***** ***** ***** Tydal kommune EPHORTETYD
5633/2019 20190806 06.08.2019 Inngående brev Holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser langs fylkesveg – informasjon om vedtak i Hovedutvalg Veg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
5616/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev 177/148 Vannmålermelding - Martin Rokkones Normann Bremset EPHORTETYD
5622/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Kostra - rapportering 2. kvartal 2019 - info om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
5626/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Kopi av brev til Holtålen kommune - Forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av kommunene Tydal, Selbu, Midtre Gauldal og Holtålen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5614/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til databriller Mona Moan Lien EPHORTETYD
5620/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Nasjonale prøver 2019 – påmeldingen er åpen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
5621/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev 188/282 Søknad om sanitærabonnement Aase Geving m.fl. EPHORTETYD
5629/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % vikariat - st. ref. (4104844752) Sigve Ness Rolland EPHORTETYD
5624/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % vikariat - st. ref. (4104844752) Iselin Enget EPHORTETYD
5610/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % vikariat - st. ref. (4104844752) Abegail Masocol Helland EPHORTETYD
5555/2019 20190805 05.08.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - vikar på kjøkkenet Ann-Kristin Vattøy EPHORTETYD
5617/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Lediga sjuksköterskor från augusti Kooperativ Bemanning AS EPHORTETYD
5611/2019 20190805 05.08.2019 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Trøndelag - Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ny turisthytte ved Ramsjøen ADVOKATFIRMAET HJORT DA EPHORTETYD
5609/2019 20190804 04.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % vikariat - st. ref. (4104844752) Monica Grutsæter EPHORTETYD
5607/2019 20190803 03.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % vikariat - st. ref. (4104844752) Hanne Hellebust Strand EPHORTETYD
5608/2019 20190803 03.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % vikariat - st. ref. (4104844752) Aksel Fossvik EPHORTETYD
5606/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % vikariat - st. ref. (4104844752) Eiril Flø EPHORTETYD
5596/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev Utkast til næringspolitisk plan - Allskog ALLSKOG SA EPHORTETYD
5600/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev Melding om overnatting på midlertidige steder 2019 Kirkvollen pilgrimsgård EPHORTETYD
5598/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev 164/1 Sametingets uttalelse - dispensasjon for plassering av nettstasjon Samediggi/Sametinget EPHORTETYD
5603/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
5597/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding på svar på søknad om støtte til viderutdanning Wanja Brandsfjell EPHORTETYD
5553/2019 20190802 02.08.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
5599/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - §6 i motorferdsellova - Fylkesmannen - Helikopter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5604/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev ***** Begjæring om tvangssalg er trukket MEGLERHUSET NYLANDER AS EPHORTETYD
5559/2019 20190802 02.08.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Atle Hansen EPHORTETYD
5601/2019 20190802 02.08.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
5593/2019 20190801 01.08.2019 Inngående brev 175/17 Vannmålermelding - Paula Anette Olsen Normann Bremset EPHORTETYD
5577/2019 20190801 01.08.2019 Inngående brev Vedrørende feilsortering i matavfallsdunk ved Storekervegen 42 - 56 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
5595/2019 20190801 01.08.2019 Inngående brev Høring: Innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5543/2019 20190801 01.08.2019 Utgående brev SVAR- Varsel om tilsyn med Tydal kommune sin tjenesteyting den 28.08.19 - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - Tvungen helsehjelp ved Tydal sykehjem den 28 .08.19. Forti FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5592/2019 20190801 01.08.2019 Inngående brev 174/188 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Anne Breistrand Anne Breistrand EPHORTETYD
5591/2019 20190801 01.08.2019 Inngående brev 174/188 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Eyvind Molde Eyvind Molde EPHORTETYD
5576/2019 20190801 01.08.2019 Inngående brev 188/103 Søknad om sanitærabonnement Bjarne Kristian Uthus EPHORTETYD
5581/2019 20190801 01.08.2019 Inngående brev 188/1 Kartvedlegg til delingssøknad SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTETYD
5580/2019 20190801 01.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % vikariat - st. ref. (4104844752) Guro Molvig EPHORTETYD
5574/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % vikariat - st. ref. (4104844752) Henrik Johnsen EPHORTETYD
5575/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % vikariat - st. ref. (4104844752) Shrreya Kansara EPHORTETYD
5561/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev 188/279 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
5563/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev 188/278 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
5565/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev 188/92 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
5557/2019 20190731 31.07.2019 Utgående brev 175/1 Vedtaksbrev - Utbetaling av skogfond og tilskudd til tiltak Leif Arne Aashaug EPHORTETYD
5532/2019 20190731 31.07.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - Forurensning Stugusjø ADVOKATFIRMAET WELDE AS EPHORTETYD
5564/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev 189/54 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
5529/2019 20190731 31.07.2019 Utgående brev 174/6, 176/2 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av gapahuk og etablering av tursti TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
5567/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev Innkalling til ekstra generalforsamling 08.08.2019 STUDIESENTERET.NO AS EPHORTETYD
5536/2019 20190731 31.07.2019 Utgående brev 188/296 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jan Erik Talseth Jan Erik Talseth m.fl. EPHORTETYD
5562/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev Kopi av brev til Holtålen kommune - Utvidelse av fellingsområde for skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av kommunene Tydal, Selbu, Midtre Gauldal og Holtålen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5556/2019 20190731 31.07.2019 Utgående brev 167/33 Vedtaksbrev - Utbetaling av skogfond og tilskudd til tiltak Per Ingebrikt Græsli EPHORTETYD
5571/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev 169/11 Vannmålermelding - Ole Ingebrigt Dyrhaug - UTGÅR - har sendt dobbelt med forskjellig dato O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
5568/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev 175/59-60 Vannmålermelding - Karla Østby Normann Bremset EPHORTETYD
5569/2019 20190731 31.07.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen John Karlo Tronstad EPHORTETYD
5558/2019 20190730 30.07.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Atle Hansen EPHORTETYD
5551/2019 20190730 30.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - vikariat omsorgstjenesten Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
5552/2019 20190730 30.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Tilkallingsvikar - timebasis Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
5531/2019 20190730 30.07.2019 Utgående brev 165/1 Vedtaksbrev - Utbetaling av skogfond og tilskudd til tiltak Odd Erik Aas EPHORTETYD
5545/2019 20190730 30.07.2019 Inngående brev Kopi av brev til Holtålen kommune - Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av kommunene Tydal, Selbu, Midtre Gauldal og Holtålen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5521/2019 20190730 30.07.2019 Utgående brev 164/38 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gunn Hilmo Gunn Hilmo EPHORTETYD
5549/2019 20190730 30.07.2019 Inngående brev 164/1 Henvendelse om utsatt høringsfrist fra Fylkesmannen i Trøndelag - Søknad om dispensasjon for plassering av nettstasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5560/2019 20190730 30.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50 % vikariat - st. ref. (4105254456) Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
5547/2019 20190730 30.07.2019 Inngående brev Varsel om utbrudd av gule stafylokokk- infeksjoner ved barselavdelingen, Sykehuset Levanger HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTETYD
5539/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % vikariat - st. ref. (4104844752) Anna Østby Husbakke EPHORTETYD
5516/2019 20190729 29.07.2019 Utgående brev Innkalling til oppstartsmøte 16.08.2019 MOHEIM CAMPING AS m.fl. EPHORTETYD
5515/2019 20190729 29.07.2019 Utgående brev Svar på bud Rønningsgjardet 17 og 19 Odd Johnny Sivertsen EPHORTETYD
5538/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Satellitt-telefon Eric Sandnes EPHORTETYD
5542/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Meråker kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035 - Planid 2019001 vedtak MERÅKER KOMMUNE EPHORTETYD
5544/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4108152868) Vladimir Tanovski EPHORTETYD
5540/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev 170/80 Forespørsel om septiktank Edvin Margido Dahlø EPHORTETYD
5537/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Grunnforurensningsdatabasen - oppfordring til å bidra med informasjon og melde interesse om et kurs FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5541/2019 20190729 29.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av kommunal bolig - Storekra 52 Mehari G Semere EPHORTETYD
5534/2019 20190726 26.07.2019 Inngående brev 188/296 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Jan Erik Talseth Jan Erik Talseth EPHORTETYD
5535/2019 20190726 26.07.2019 Inngående brev 188/296 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Beate Wiig Talseth Beate Wiig Talseth EPHORTETYD
5525/2019 20190726 26.07.2019 Inngående brev Forespørsel om plassering av ladestasjon for El-bil Randi Merete Ulstad EPHORTETYD
5526/2019 20190726 26.07.2019 Inngående brev 192/1/9 Søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
5527/2019 20190726 26.07.2019 Inngående brev 192/1 Søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning An-Magritt Morset Hegstad EPHORTETYD
5528/2019 20190726 26.07.2019 Inngående brev 188/2/16 Søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
5533/2019 20190726 26.07.2019 Inngående brev 188/291 Søknad om sanitærabonnement JOHN INGE SØRENSEN EPHORTETYD
5522/2019 20190725 25.07.2019 Inngående brev Varsel om tilleggskostnad ved manglende automatisk måleravlesning - målepunkt 707057500088712346 TRØNDERENERGI NETT AS EPHORTETYD
5493/2019 20190725 25.07.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
5495/2019 20190725 25.07.2019 Utgående brev Refusjon av utgifter til databriller Asbjørn Hegstad EPHORTETYD
5523/2019 20190725 25.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Gry Horven EPHORTETYD
5520/2019 20190725 25.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4108152868) Abdella Ahmed EPHORTETYD
5518/2019 20190725 25.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4108152868) Stine Solemsli Fillingsnes EPHORTETYD
5524/2019 20190725 25.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4108152868) elena sultan EPHORTETYD
5519/2019 20190725 25.07.2019 Inngående brev 188/229 Vannmålermelding - Marit Uthus O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
5510/2019 20190724 24.07.2019 Inngående brev 192/35 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
5512/2019 20190724 24.07.2019 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet - ***** ***** ***** EPHORTETYD
5465/2019 20190724 24.07.2019 Utgående brev Melding om delegert vedtak - dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse med taksering av rype - Christian Røkke Christian Røkke EPHORTETYD
5469/2019 20190724 24.07.2019 Utgående brev Oppdragsbekreftelse Målesystem gatelys Tyda kommune. K. EIDEM ELEKTRO AS EPHORTETYD
5513/2019 20190724 24.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4108152868) Djerboua Ahmed EPHORTETYD
5517/2019 20190724 24.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4108152868) Arnold Finx EPHORTETYD
5479/2019 20190724 24.07.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
5509/2019 20190724 24.07.2019 Inngående brev 188/44 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
5506/2019 20190724 24.07.2019 Inngående brev 164/1 Høringssvar fra Statens vegvesen - Søknad om dispensasjon for plassering av nettstasjon STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
5511/2019 20190724 24.07.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd 2018 TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTETYD
5508/2019 20190724 24.07.2019 Inngående brev 188/36 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
5480/2019 20190724 24.07.2019 Utgående brev 188/280 Svar på søknad om sanitærabonnement Hilde Staxrud EPHORTETYD
5481/2019 20190724 24.07.2019 Utgående brev 188/279 Svar på søknad om sanitærabonnement Petter Brandtzæg Arnstad EPHORTETYD
5477/2019 20190724 24.07.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
5502/2019 20190723 23.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % vikariat - st. ref. (4104844752) Eline Langlo EPHORTETYD
5454/2019 20190723 23.07.2019 Utgående brev Svar på spørsmål i forbindelse med gravearbeid for vann og avløp i Nyvollveien Heidi Gilstad EPHORTETYD
5503/2019 20190723 23.07.2019 Inngående brev 169/1/1 Utsettelse høringsfrist på søknad om dispensasjon for oppføring av ny turisthytte ved Ramsjøen. ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
5505/2019 20190723 23.07.2019 Inngående brev 164/38 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gunn Hilmo Gunn Hilmo EPHORTETYD
5455/2019 20190723 23.07.2019 Utgående brev Svar på tilbakemelding på 181/99 siktrydding kommunal veg Berggarden 37 Anne-Lise Jensen Lysholm EPHORTETYD
5440/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev 192/56 Svar på søknad om sanitærabonnement Roar Arne Edvardsen EPHORTETYD
5497/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev 174/97 Vannmålermelding Tydal kommune - Tydal Utleiebygg Normann Bremset EPHORTETYD
5499/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Tilsettingsavtale 80% renhold Marilou Bauin Matsuo EPHORTETYD
5491/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev 188/93 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
5489/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev 188/88 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
5485/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Kopi av brev til Holtålen kommune - Tillatelse til skadefelling av én (1) bjørn i deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner 18. juli 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5486/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Kopi av brev til Holtålen kommune - Tillatelse til skadefelling av 1 bjørn - i deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner 19. juli 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5439/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev 188/135 Søknad om tilbygg på eksisterende hytte og strekk av tak over terrasse - Foreløpig svar Erik Østbyhaug EPHORTETYD
5484/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Invitasjon til dialogmøter i kommuner om Leve Hele Livet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5500/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50 % vikariat - st. ref. (4105254456) Randi Steen Johansen EPHORTETYD
5490/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev 188/2/25 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett AS AAS TRANSPORT EPHORTETYD
5436/2019 20190722 22.07.2019 Utgående brev 188/278 Svar på søknad om sanitærabonnement Torgeir Skirstad EPHORTETYD
5487/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev 188/134 Søknad om sanitærabonnement Rune Forbord EPHORTETYD
5492/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - Ås- Aune vannverk - analyseperiode 10.07.18.07.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
5498/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Tilsettingsavtale 100% renhold Gunvor Jensvold EPHORTETYD
5496/2019 20190722 22.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting ***** ***** Karin Hogstad EPHORTETYD
5483/2019 20190721 21.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4108152868) Sahra Ali Mohamed EPHORTETYD
5478/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
5473/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev 167/33 Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Per Ingebrikt Græsli EPHORTETYD
5421/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Oversendelse av søknad om tilskudd til bygging av midlertidig bru. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag EPHORTETYD
5460/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Registrering og digitalisering av kommunenes SEFRAK-registre TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
5410/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 188/296 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Sylane hytter AS SYLANE HYTTER AS EPHORTETYD
5461/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - Hilmo og Græsli vannverk - analyseperiode 10.07.-18.07.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
5419/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 181/92 Varsel om oppmålingsforretning Espen Horven EPHORTETYD
5420/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 188/93 Varsel om oppmålingsforretning Anders Herje m.fl. EPHORTETYD
5482/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Oppsigelse - Arbeidsavtale deltidsmannskaper Tydal brann- og redningstjeneste Per Ingebrikt Græsli EPHORTETYD
5462/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - Stugudal vannverk- analyseperiode 10.07.-18.07.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
5414/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 181/99 Siktrydding kommunal veg Berggarden 37 Saxe Lysholm m.fl. EPHORTETYD
5470/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Takker nei til 40% fast stilling på renhold i Tydal kommune Randi Steen Johansen EPHORTETYD
5476/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
5474/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev 172/11 Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Gunnar Svelmo EPHORTETYD
5463/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev 188/279 Søknad om sanitærabonnement Petter Brandtzæg Arnstad EPHORTETYD
5409/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 188/278 Tilkobling vann- og avløp Tove Skirstad m.fl. EPHORTETYD
5464/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev 188/280 Søknad om sanitærabonnement Hilde Staxrud EPHORTETYD
5471/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev 171/8 Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Terje Aas EPHORTETYD
5472/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev 175/1 Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Leif Arne Aashaug EPHORTETYD
5411/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 188/279 Tilkobling vann- og avløp Turid Aasheim m.fl. EPHORTETYD
5384/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Petter Olaus Eggen EPHORTETYD
5394/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 172/164 Ettersendte dokumenter - situasjonsplan og fasadetegninger - foreløpig svar Arne Petter Engan EPHORTETYD
5370/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 188/296 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring John Inge Sørensen EPHORTETYD
5392/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 190/5/50 Nabovarsel - foreløpig svar Ragnar Møller EPHORTETYD
5381/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 192/655 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig og garasje - Foreløpig svar S.A.K. AS EPHORTETYD
5457/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 188/1 Søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning Paul Græsli EPHORTETYD
5372/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 189/62-77 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Stugudal Eiendom AS EPHORTETYD
5458/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Kopi av e-post til Per Morten Aunemo - Om jordvoll ved fv705 172/10 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5403/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 174/5 Oversendelse av kart Geir Robert Svelmoe EPHORTETYD
5400/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 174/186 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
5402/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 174/99 Oversendelse av matrikkelbrev Hilde Kathrin Alterskjær EPHORTETYD
5456/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev 171/113 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
5382/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Svar angående hytterenovasjon INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
5371/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 174/188 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Tor Ole Rønning EPHORTETYD
5390/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 189/78-86 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Kristin Grytbakk EPHORTETYD
5386/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Astrid Østby Eggen EPHORTETYD
5459/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Mari Elnes Kirkhus EPHORTETYD
5377/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Anders Daling Munkhaug EPHORTETYD
5362/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 169/88 og 169/2/17 Svar på forelegging av planer om tiltak - nytt lavspent kabelanlegg DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
5437/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett BYGG OG KONTROLL AS EPHORTETYD
5438/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 188/135 Søknad om tilbygg på eksisterende hytte og strekk av tak over terrasse Erik Østbyhaug m.fl. EPHORTETYD
5447/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Deloitte Norge v/Kristine Klavenes Johansen EPHORTETYD
5446/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Deloitte Norge v/Kristine Klavenes Johansen EPHORTETYD
5343/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tilsettingsavtale - renhold Marilou Bauin Matsuo EPHORTETYD
5442/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
5443/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
5448/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 181/99 Siktrydding kommunal veg Berggarden 37 Anne-Lise Jensen Lysholm EPHORTETYD
5341/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 168/1 Melding om delegert vedtak - tillatelse til bygging av veg GEOTYDAL AS EPHORTETYD
5444/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
5445/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
5361/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 188/34 Svar på spørsmål vedrørende beregning stipulert forbruk vann og avløp Kjell Sirnes EPHORTETYD
5441/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 188/278 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett Torgeir Skirstad EPHORTETYD
5432/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 188/278 Vann og kloakk Torgeir Skirstad EPHORTETYD
5429/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 188/278 Søknad om sanitærabonnement Torgeir Skirstad EPHORTETYD
5428/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Forurensing Stuggusjøen ADVOKATFIRMAET WELDE AS EPHORTETYD
5430/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - Råvann reservekilde Hynna 10.07.19 - 16.07.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
5346/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tilsettingsavtale - renhold Gunvor Jensvold EPHORTETYD
5347/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tilsettingsavtale - renhold Randi Steen Johansen EPHORTETYD
5431/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Oppsigelse stilling 50% vikariat ved Tydal sykehjem Trude Slind EPHORTETYD
5412/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev ***** ***** EPHORTETYD
5337/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev 190/5/50 Foreløpig svar på byggesøknad Ragnar Møller EPHORTETYD
5413/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 188/278 Tilkobling vann- og avløp Torgeir Skirstad EPHORTETYD
5319/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev 170/81 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til hytte Torill Iren Stuberg EPHORTETYD
5416/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Gås og påstått smittefare DYRENES RETT EPHORTETYD
5423/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut 100 % vikariat - st. ref. (4104844752) Ingrid Melgård Tanem EPHORTETYD
5321/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev 192/1 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for adkomstveg i hyttefelt GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
5326/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev 172/148 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Gunnar Auran EPHORTETYD
4773/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev Revidert leieavtale Henrik Vinje EPHORTETYD
5415/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev 174/186 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
5338/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev 190/5 Foreløpig svar på søknad om igangsettingstillatelse Alf Birger Haugnes EPHORTETYD
5406/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 12.07.2019 for allmennlegehjelp (vedtaksref:100006427291847) HELFO EPHORTETYD
5417/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - vikariat 40% sykepleierstilling Ingrid Osgjelten EPHORTETYD
5322/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev 172/2/20 Svar på melding om oppføring av utebod Bjørn Tore Landsem EPHORTETYD
5317/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev 176/21 Foreløpig svar på melding om tilbygg som er unntatt fra søknadsplikt Kenneth Rønning Fossum EPHORTETYD
5323/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev Resultat etter lokale forhandlinger - HTA kapittel 5 2018 ***** EPHORTETYD
5408/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Kopi av brev til Holtålen Kommune - Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 bjørn i deler av Selbu og Tydal kommuner 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5407/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Henvendelse angående gravearbeid på natt Thor Martin Johnsen EPHORTETYD
5424/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4108152868) Ane Marie Dahlen EPHORTETYD
5293/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Moheim Camping AS - foreløpig svar på søknad om midler til oppstart av gatekjøkken MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
5385/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Astrid Østby Eggen EPHORTETYD
5387/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev 169/3 Søknad om tilskudd bygging av midlertidig bro ved skogsdrift ALLSKOG SA EPHORTETYD
5376/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Anders Daling Munkhaug EPHORTETYD
5308/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 192/3 - Svar på henvendelse angående VA-løsning i hyttefelt på eiendommen Flaten GEOTYDAL AS EPHORTETYD
5388/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev 188/165 Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett Øyvin Melhus EPHORTETYD
5304/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting ***** ***** ***** EPHORTETYD
5399/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev 188/296 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Sylane hytter AS SYLANE HYTTER AS EPHORTETYD
5373/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - avgrensning av redusert elavgift mot utvinning av kryptovaluta INDUSTRIKOMMUNENE EPHORTETYD
5397/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - midlertidig tilsetting - forlengelse av vikariat omsorgstjenesten Berit Solli EPHORTETYD
5398/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Berit Solli EPHORTETYD
5395/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Underskrevet tilsettingsavtale Guri Simonsen EPHORTETYD
5378/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev 192/50 Tilbakemelding på påminnelse - vann og avløpsanlegg Helge Oddmar Fossen EPHORTETYD
5215/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 189/1 Melding om delegert vedtak - midlertidig forbud mot riving av seterhus på Klokkervollen E. C Dahls legat v/Ola Reitan EPHORTETYD
5090/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 170/101 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Kjell Steinar Haugen EPHORTETYD
5305/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 188/137 Svar på søknad om sanitærabonnement Aksel Olav Fossbakken EPHORTETYD
5401/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Ny handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5312/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 190/26/16 Tilsendt naboliste SIV.ING LANGØY m.fl. EPHORTETYD
5389/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev 192/56 Søknad om sanitærabonnement Roar Arne Edvardsen EPHORTETYD
5391/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev 190/5/50 Nabovarsel Ragnar Møller EPHORTETYD
5374/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Orientering om refraksjonsseismiske undersøkelser av bunnforholdene i Nesjøen STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
5379/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med gravearbeid for vann og avløp i Nyvollveien Heidi Gilstad EPHORTETYD
5375/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Folkehelseutfordringer i Trøndelag - Folkehelsepolitisk rapport fra HUNT NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU EPHORTETYD
5393/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev 172/164 Ettersendte dokumenter - situasjonsplan og fasadetegninger Arne Petter Engan EPHORTETYD
5396/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Marit Uthus EPHORTETYD
5380/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Bekreftelse på vilkår for økonomisk støtte og permisjon Silje Græsli EPHORTETYD
5383/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Petter Olaus Eggen EPHORTETYD
5369/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4108152868) Vitaliy Pukish EPHORTETYD
5368/2019 20190713 13.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 189/9 - Melding om delegert vedtak - Tillatelse til fradeling av fritidstomter Kristin Grytbakk EPHORTETYD
5284/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Oversendelse av konsesjonssak til behandling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag EPHORTETYD
5351/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Pro. 9507 - Samlet fremstilling av eposter alle tilbydere i rammeavtalen Hegstad Asbjørn EPHORTETYD
5360/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev 181/191 Vannmålermelding Tydal kommune - Montørbrakka Normann Bremset EPHORTETYD
5359/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev 174/4 Vannmålermelding Tydal kommune - Rådhus 1 Normann Bremset EPHORTETYD
5358/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev 171/113 Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK EPHORTETYD
5352/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Selwa Abdu EPHORTETYD
5353/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Egenerklæringsskjema Sewa Abdu EPHORTETYD
5342/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4108152868) Ida Helen Døhlie EPHORTETYD
5364/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev 169/88 Etablering av lavspent jordkabel DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
5365/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev 172/6 Ønske om endring av plassering for nettstasjon DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
5339/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4108152868) Abubaker Ishag EPHORTETYD
5363/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Avtale mellom aktieeiere og naboer AB for perioden 2020-2023 Naboer AB EPHORTETYD
5366/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Kopi av brev til Holtålen kommune - Utvidelse av fellingsområde for iverksatt tillatelse til felling av 1 bjørn - Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5216/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev 164/1 Høring - søknad om dispensasjon for plassering av nettstasjon TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTETYD
5348/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Informasjon om alderspsykiatri til Helse Nord-Trøndelags samarbeidende kommuner HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTETYD
5340/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Slamrapport juni 2019 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTETYD
5355/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev 176/2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tur og sykkelsti TYDAL IL Ski EPHORTETYD
5290/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev 168/12 Etterlyser kart til søknad om utslipptillatelse Stig Olav Dybvad EPHORTETYD
5265/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev 188/36 Svar på søknad om sanitærabonnement Ingvald Strømmen EPHORTETYD
5344/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Atle Oddbjørn Aas EPHORTETYD
5345/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Atle Oddbjørn Aas EPHORTETYD
5367/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vannprøver badeplasser, juli 2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4439/2019 20190712 12.07.2019 Internt notat Rundskriv om økonomiplan 2020 - 2023 og budsjett 2020 Ingjerd Tuset m.fl. EPHORTETYD
5315/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Økning i positive malaria-tilfeller blant personer fra Uganda HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
5026/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Leieavtale Montørbrakka rom 4, 5, 6, 7, 8 og fellesrom Gjermund B Rolseth EPHORTETYD
5329/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Utlegging av Sametingets valgmanntall SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
5316/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev 190/26/16 Nabovarsel SIV.ING LANGØY EPHORTETYD
5328/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av støtte til utgivelse av boken Dekorasjonsmaling i Nord-Østerdalen og Røros-bygdene Amund Spangen EPHORTETYD
5318/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Høring om realkompetansevurdering for voksne på andre språk enn norsk og samisk UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
5324/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Renhold EPHORTETYD
5330/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4108152868) Dawrajib Mohamed EPHORTETYD
5331/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4108152868) Jadwiga Falkowska EPHORTETYD
5257/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev 181/193 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for enebolig Fred Berrgård EPHORTETYD
5261/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tjenestebevis Maja Grytbakk Kulmo EPHORTETYD
5253/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tydalsfestivalen - svar på søknad om skjenkebevilling TYDALSFESTIVALEN AS m.fl. EPHORTETYD
5171/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 174/71 Svar på tilsynsrapport brann ved Tydal Kulturhus 20.06.2019 RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
5299/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev 188/170 Melding om delegert vedtak - tillatelse til midlertidig plassering av gatekjøkkenvogn TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
5194/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 175/66 Svar på tilsynsrapport brann - Tydal sykehjem 17.06.2019 RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
5179/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 174/97 Svar på tilsynsrapport brann ved Tydal Utleiebygg 20.06.2019 RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
5189/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 192/1/18 Svar på vurdering av takst i klagenemnd Tore Skjerve EPHORTETYD
5176/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 172/104 Svar på vurdering av takst i klagenemnd Lisbeth Margrethe Berg EPHORTETYD
5191/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 181/184 - Midlertidig svar på klage på vedtak - kommunale avgifter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
5307/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev 190/26/16 Registreringsskjema - utlevering av personopplysninger fra matrikkelen SIV.ING LANGØY EPHORTETYD
5298/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Lukas Hospice - tilbud om lindrende behandling LUKAS STIFTELSEN EPHORTETYD
5246/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 174/48 Signert leiekontrakt - Tydalsvegen 117 Selcuk Akcay EPHORTETYD
5159/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 164/38 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Dag Vegard Gullbrekken EPHORTETYD
5214/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 189/2 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for veg, vann- og avløpsanlegg GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
5206/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om motorisert ferdsel i verneområder angående øving og kjentmannskjøring i Tydal kommune NORSK FOLKEHJELP MERÅKER EPHORTETYD
5184/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 188/23 Svar på ny vurdering i klagenemnd Sebastian K A Kvithammer EPHORTETYD
5204/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 188/292 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Elin Marcussen Elin Marcussen m.fl. EPHORTETYD
5192/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 192/128 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Roar Holthe og Janne Bjerkli Roar Holthe m.fl. EPHORTETYD
5295/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Kopi av brev til Holtålen kommune - Iverksetting av fellingstillatelse for 1 bjørn – I deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5297/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Kopi av brev til Hyllingen beitelag - Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn i Tydal kommune 1.juli 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5309/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Underskrevet samtykke til bruk av løs hund ved skadefelling av rovdyr - Beitelag 20 Inge Morten Rotvold EPHORTETYD
5310/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - vikariat omsorgstjenesten Mia Franzén EPHORTETYD
5302/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Angående søknad om vei i Kranklia TYDAL BYGDESERVICE SA m.fl. EPHORTETYD
5178/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 172/165 Svar på vurdering av takst i klagenemnd Øystein Eriksen EPHORTETYD
5294/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Kartlegging av barn og unge under 18 år med langtidsopphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5180/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 192/1 Foreløpig svar på byggesøknad GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
5160/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 182/51 Svar på ny vurdering i klagenemnd Sissel Robertsen EPHORTETYD
5306/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev 192/1 Kvittering for nabovarsel Forrbo v/Tormod Salberg EPHORTETYD
5212/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
5301/2019 20190710 10.07.2019 Inngående brev Regionmøter landbruk høsten 2019 - invitasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5196/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev Søknad om timer til samiskundervisning skoleåret 2019-20 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTETYD
5186/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 188/223 Svar på ny vurdering av takst i klagenemnd Jan Gunnar Dyrset EPHORTETYD
5165/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 165/61 Svar på vurdering av takst i klagenemnd Audun Græsli EPHORTETYD
5172/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 170/79 Svar på ny vurdering av takst i klagenemnd Arne Ingvald Soknes EPHORTETYD
5163/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 188/102 Svar på ny vurdering i klagenemnd Fredrik Moe EPHORTETYD
4876/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 188/170 Melding om delegert vedtak - tillatelse til midlertidig plassering av gatekjøkkenvogn Greet Lieve van Haver EPHORTETYD
5182/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 177/42 Svar på vurdering av takst i klagenemnda Anita Breiseth Holmen EPHORTETYD
5157/2019 20190710 10.07.2019 Utgående brev 181/181 Svar på ny vurdering i klagenemnd Silje Støren Berg EPHORTETYD
5104/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 192/3/14 Svar på ny vurdering av takst i klagenemnd Geir Welve EPHORTETYD
5130/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 191/1/39 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig JOHN BERGGÅRD EPHORTETYD
5109/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 172/128 Ny vurdering av takst i klagenemnd Solveig Hegg EPHORTETYD
5266/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Bud Rønningsgjardet 17 og 19 Odd Johnny Sivertsen EPHORTETYD
5264/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 05.07.2019 - Fysioterapeut (vedtaksref:100006422324912) HELFO EPHORTETYD
5277/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på innsendt prognose for timer til opplæring i samisk skoleåret 2019 - 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTETYD
5278/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Tildeling av statstilskudd - samiskopplæring skoleåret 2018/19 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK EPHORTETYD
5122/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om (delvis) permisjon ***** ***** ***** ***** Evelyn Berggård Kvello EPHORTETYD
5139/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 174/3 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for driftsbygning/fjøs Håvar Unsgård EPHORTETYD
5074/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Stugguvollmoen, svar på forespørsel om leie. STUGUDAL SNØSCOOTERUTLEIE AS EPHORTETYD
5289/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Signert kontrakt Tydal kommune og Outdoor Support OUTDOOR SUPPORT Christian M Jansson EPHORTETYD
5288/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 192/655 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig og garasje S.A.K. AS EPHORTETYD
5285/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 177/16 Angående sak søknad om veil til 177/16 i Kranklia TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
5145/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 177/153 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig IDEHYTTA AS EPHORTETYD
5281/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - utvidet tillatelse for landing med helikopter i forbindelse med skjøtsel og restaurering av grenserøyser langs riksgrensen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5287/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Utbetaling av midler til barnehagebasert kompetanseutvikling - Regional ordning 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5118/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om (delvis) permisjon ***** ***** ***** ***** Siv Elisabeth Kleven Moen EPHORTETYD
5263/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 05.07.2019 for allmennlegehjelp (vedtaksref:100006422356118) HELFO EPHORTETYD
5044/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Svar på brev om turnusplasser for fysioterapeuter 15.08.2020 – 14.08.2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5149/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 188/248 Foreløpig svar på søknad om ferdigattest SELBOE BYGG AS EPHORTETYD
5286/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Bekreftelse forlengelse hovedbankavtale Selbu sparebank EPHORTETYD
5107/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 167/75 Svar på ny vurdering av takst i klagenemnd Kjell Olav Græsli EPHORTETYD
5102/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 175/1/14 Svar på vurdering av takst i klagenemnd Hans Ingvald Gulliksen EPHORTETYD
5135/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 172/185 Svar på ny vurdering i klagenemnda Ingerid Morset Klokk EPHORTETYD
5101/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 181/191 - Melding om delegert vedtak - fradeling av tomt til nettstasjon DEKAR RETTSHJELP AS m.fl. EPHORTETYD
5143/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om bruk av fyrverkeri på Tydalsfestivalen - Tydalsfestivalen AS TYDALSFESTIVALEN AS EPHORTETYD
5079/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Søknad om bruk av fyrverkeri på Tydalsfestivalen RØROS KOMMUNE EPHORTETYD
5292/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev 188/137 Søknad om sanitærabonnement Aksel Olav Fossbakken EPHORTETYD
5280/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn med Tydal kommune sin tjenesteyting den 28.08.19 - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - Tvungen helsehjelp ved Tydal sykehjem FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5100/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 172/39 - Melding om delegert vedtak - fradeling av tilleggstomter til 172/148 og 172/182 Oddbjørn Rokkones EPHORTETYD
5092/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 170/101 Foreløpig svar på byggesøknad Kjell Steinar Haugen EPHORTETYD
5112/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 172/148 Svar på vurdering av takst i klagenemnd Gunnar Auran EPHORTETYD
5123/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev Svar på klage på tømming renovasjon 174/8 Odd Ingvar Svelmoe EPHORTETYD
5142/2019 20190709 09.07.2019 Utgående brev 174/60 Svar på ny vurdering i klagenemnd Per Otto Schriever EPHORTETYD
5282/2019 20190709 09.07.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - Sylan landskapsvernområde - utvidet tillatlse for landing med helikopter i forbindelse med skjøtsel og restaurering av grenserøyser langs riksgrensen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5252/2019 20190708 08.07.2019 Inngående brev Tydalsfestivalen - kart skjenkeområde ann.waagan@tydalsfestivalen.no EPHORTETYD