eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6171/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kommunale avgifter Sylsjøveien 290 Gunhild Arnstad EPHORTETYD
5716/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 191/4/11 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Stein Eirik Strand EPHORTETYD
6155/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2020 - kap 761 post 21 - Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre - Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6156/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2020 - kap 761 post 21 - Aktivitetstilbud og besøksvert for eldre på institusjon - Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6157/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Søknad om midler til kvalitetsutvikling skole- Tydal kommune Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTETYD
6158/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på henvendelse- 170/95 Spørsmål om feiing Berit Elinor Mjøen EPHORTETYD
6159/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/08 sendt 25.09.2020 Skatteetaten EPHORTETYD
6160/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 188/173 Registrering av avløpsanlegg Roar Sandbakken EPHORTETYD
6162/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Om beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn HUMAN ETISK FORBUND EPHORTETYD
6153/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/08 sendt 25.09.2020 Skatteetaten EPHORTETYD
6163/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 191/5/8 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig Roar Larsen EPHORTETYD
6164/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 170/136 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tove Hodne Hyldmo og Bernt Ove Hyldmo Bent Ove Hyldmo m.fl. EPHORTETYD
6168/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Linda Theresia Ingeborg Janninger EPHORTETYD
6169/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
6172/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Informasjon om tidligutsendelse av styringsrapporter 02.10.2020 SKATTEETATEN EPHORTETYD
6170/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 190/46/0/2 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av ildsted og montering av stålpipe Kjell Morten Hagen EPHORTETYD
6142/2020 20200924 24.09.2020 Utgående brev 181/132 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Tydal Trappefabrikk A/S EPHORTETYD
6143/2020 20200924 24.09.2020 Utgående brev 190/26/3 Foreløpig svar på byggesøknad Dag Sjong EPHORTETYD
6140/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
6119/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra Helfo - Liste uten fastlege ved Tydal legekontor fra 011020 HELFO EPHORTETYD
6120/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev 188/64 Tilbakemelding nr. 2 Tilsyn spredt avløp Terje Baro EPHORTETYD
6121/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Maryam Mohamud EPHORTETYD
6122/2020 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd fra Tydal kommunes næringsfond - Tydal Skisenter AS TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
6129/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse å bruke egen snøscooter fra veg fram til egen hytte Ole Erik Holbø EPHORTETYD
6136/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Nasjonale prøver-frist 25. september 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6137/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Digitaliseringsdirektoratet kartlegger videoinnhold på offentlig sektors nettsider DIGITALISERINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
6139/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 22.09.2020 - allmennlegehjelp Helseøkonomiforvaltningen HELFO EPHORTETYD
6125/2020 20200924 24.09.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 21.09.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
6126/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Supplerende tildeling av tilskudd - kap 761 post 68 - kompetanseløftet 2020 kompetanse og innovasjon - Tydal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6138/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev 170/136 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6087/2020 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - KIRKVOLLEN PILEGRIMSGÅRD AS KIRKVOLLEN PILEGRIMSGÅRD AS EPHORTETYD
6104/2020 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei Sandra Anita C S Rolseth EPHORTETYD
6128/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Møtereferat 23.09.2020 Tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen EPHORTETYD
6116/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Svar på forespørsel om utsatt frist på kartlegging av kommunens krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6127/2020 20200924 24.09.2020 Utgående brev 176/1 Etterlysing etter manglende dokumenter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6132/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev 188/37 Tilbakemelding på tilsyn spredt avløp Rune Skomedal EPHORTETYD
6133/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4292279046) Linda Saksvik EPHORTETYD
6135/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Selbu sparebank EPHORTETYD
6130/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Uravstemning tariffrevisjon 2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
6108/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev 172/4 Søknad om godkjenning av plan for nyryrking TYDAL FELLESSETER SA EPHORTETYD
6110/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev 191/4 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Stein Eirik Strand EPHORTETYD
6115/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Siri Stuesjø EPHORTETYD
6084/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Vedrørende klage på svar angående tilskudd løypepreparering 2019/2020 GRÆSLI IDRETTSLAG EPHORTETYD
6092/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra Emilie Kleiven Græsli - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og arbeidsvilkår Emilie Kleiven Græsli EPHORTETYD
6103/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Klagesak- motorferdsel i utmark for person med nedsatt funksjonsevne - tilsvar Torgeir Skirstad EPHORTETYD
6089/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev 171/67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Trond Ivar Reinås m fl. Trond Ivar Reinås m.fl. EPHORTETYD
6098/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev 176/52/ Søknad om deling av kommunal eiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
6105/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Registrering av bruksnavn etter vedtak Græsli Berit Sandnes EPHORTETYD
6112/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Emina Ilic EPHORTETYD
6114/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ledige vikariater ved Tydal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4291622952) Veronika Gulaker EPHORTETYD
6058/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Maria Apple Punay Sørlie EPHORTETYD
6060/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev 171/115 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6061/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Arbeidskontrakt - tilkalling Maria Apple Punay Sørlie EPHORTETYD
6063/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Referat - styringsgruppemøte 150920 revisjon Neavassdraget Steinar Aspli m.fl. EPHORTETYD
6109/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Vedrørende utbetaling av tilskudd NORWEGIAN FISH FARMS TYDAL AS EPHORTETYD
6086/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Kristian Sæter m fl. Kristian Sæter m.fl. EPHORTETYD
6091/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Trøndelag - Status og svar - saksnummer innsynsportalen Hallvard Nygård EPHORTETYD
6107/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av Regional kraftsystemutredning 2022 TENSIO TS AS EPHORTETYD
6047/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev 184/3 Oversendelse av matrikkelbrev Inger Hilde Thorvaldsen EPHORTETYD
6049/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - foreløpig svar Neatun EPHORTETYD
6050/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Storaunstuggu Tydal Museum venneforening m.fl. EPHORTETYD
6090/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev 171/117 Oversender tinglyst skjøte på eiendommen 171/117 Tove Iren Kaspersen EPHORTETYD
6111/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikariat lærer 90 % - st. ref. (4292279046) Emina Ilic EPHORTETYD
5396/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oppfølging og risikovurdering, asbest kommunale bygg Arbeidstilsynet EPHORTETYD
5579/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Tina Rokkones EPHORTETYD
6093/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Valg av forliksrådsmedlemmer - kvittering på innsendt skjema FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6094/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Oppvekst EPHORTETYD
5848/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om bruk av parkeringsplass foran rådhus TYDAL HUSFLIDSLAG EPHORTETYD
5889/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på Fylkesmannen i Trøndelag sin henvendelse angående kartlegging av kommunenes krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6095/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Oppvekst EPHORTETYD
6101/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5040/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev 188/296 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
6045/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Silje Græsli EPHORTETYD
6078/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Underskrevet leieavtale - hybel nr. 3 Suzanne Waitz EPHORTETYD
6080/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 171/67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ellen Sofie Reinås Ellen Sofie Reinås EPHORTETYD
6052/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 181/132 Vannmålermeldning - Tydal Trappefabrikk O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
6053/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Endring i kommunale rammer etter omfordeling - SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6056/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Regine Sæter Regine Sæter EPHORTETYD
6057/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 171/6 og 171/120 Grunnbok er rettet STATENS KARTVERK EPHORTETYD
6046/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - fast Ingrid Melgård Tanem EPHORTETYD
6071/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune - trafikksikkerhet FV705 - Tydalsvegen 146-147-151-153-155 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6074/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Marthe Bang Eliassen EPHORTETYD
6075/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
6076/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 181/103 Melding om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - tilbygg garasje- utestue Toralf Øverås EPHORTETYD
6043/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev 176/32 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Svanhild Rønning Fossum Svanhild Rønning Fossum EPHORTETYD
6051/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 188/225 Vedrørende tilsyn spredt avløp Ann-Kristin Olafsen EPHORTETYD
6055/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Kristian Sæter Kristian Sæter EPHORTETYD
6066/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark - rapportering av kommunens tillatelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6088/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6064/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 123/23/ Søknad om deling av kommunal eiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
6085/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Kartlegging av kommunens krisesentertilbud og samarbeidsavtale med matrise . EPHORTETYD
6067/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Regnskap januar-februar 2020 Anne Mona Lunden EPHORTETYD
6070/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 188/2/14 Vedrørende tilsyn spredt avløp Roar Holmboe Solgaard EPHORTETYD
6072/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTETYD
6079/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 171/67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Trond Ivar Reinås Trond Ivar Reinås EPHORTETYD
6082/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 171/6/13 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
6083/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev 188/2/34 Informasjon - tilsyn spredt avløp Stig Erling Svendsen EPHORTETYD
6023/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev 182/23, 177/63 m.fl. - Uttalelse - detaljplan for miljø og landskap - rehabilitering av Nesjødammen - Tydal kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
6077/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
6025/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (avslått), GNR 164/5 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
6026/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Prosessvarsel - Prosesskriv med prosessvarsel forkynnes for samtlige kommuner/fylker DOMSTOLENE I NORGE EPHORTETYD
6027/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Informasjon om tidligere utsendt prosessvarsel DOMSTOLENE I NORGE EPHORTETYD
6028/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Folkehelseinstituttets spørreundersøkelse om legionellaforebygging i sykehus og sykehjem i Norge FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTETYD
6033/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Informasjon om stipendordning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk under introduksjonsloven KOMPETANSE NORGE EPHORTETYD
6036/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens mottak av styringsinformasjon og rapporter fra Skatteetaten - tidligforsendelse av rapporter SKATTEETATEN EPHORTETYD
6017/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev 188/120 Tilbakemelding på spredt avløp Jan Ove Selboe EPHORTETYD
6022/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av lønn til skoleungdom i sommerjobb 2020 TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
6024/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Oppfordring til alle eiere og brukere - sikring av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg mot uvedkommende DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTETYD
6030/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Brev fra Fosen regionråd - presentasjon om Fosen tingrett Sør-Trøndelag tingrett - Fosen tingrett EPHORTETYD
6032/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Rundskriv - kommunale smitteverntiltak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
6034/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad fra viltfond til utgifter i containere for avfall fra elgjakt i Tydal høsten 2019 TYDAL GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
6039/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Koordineringsgruppens anbefalinger om risikovurdering i forbindelse med pandemien for barn og unge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6042/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skolevei Sandra Anita Cecilia Sånnevall Rolseth EPHORTETYD
5985/2020 20200921 21.09.2020 Internt notat 181/197 - Delingstillatelse gitt - tomt klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
5999/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar angående sluttfaktura på tilknytningsavgifter Stugudal Fjellandsby TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
6002/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev 188/1 Om søknad om deling av grunneiendom med formål fritidshus Toralf Øverås EPHORTETYD
6009/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Rapport om bruk av midler til rydding av lupin i Tydal kommune 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
6010/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Høring - Det videregående opplæringstilbudet for skoleåret 2021/2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
6011/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd avløsning ved sykdom mv. - ***** ***** LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTETYD
6014/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev 188/206 Tilbakemelding spredt avløp Tore Skjærvold EPHORTETYD
6012/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Attest/bekreftelse på sommerjobb Ann T Unsgård Hjertmoen EPHORTETYD
5738/2020 20200921 21.09.2020 Internt notat 188/310 Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
5839/2020 20200921 21.09.2020 Internt notat 188/311 Delingssak satt opp i møte 08.10.2020 - tomta klar for oppmåling etter vedtak Patric Franzén EPHORTETYD
5794/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev 188/16 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for garasje/uthus Kjell Ove Øverås EPHORTETYD
6015/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Storaunstuggu - vedlikehold Tydal Museum venneforening EPHORTETYD
5897/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev 167/66 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Jørgen Næss EPHORTETYD
5918/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev 188/2 Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av tidligere festetomt 188/2/13 Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
5932/2020 20200921 21.09.2020 Internt notat 177/156 Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
5895/2020 20200921 21.09.2020 Internt notat Tertialrapport 2. tertial pr. 31.08.20 Hans Runar Sandnes Kojedal m.fl. EPHORTETYD
5863/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev 181/2 - Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av tilleggstomt til 181/116 Hilde Ragnfrid Kirkvold m.fl. EPHORTETYD
5903/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev 171/7 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for adkomstveg til fritidseiendom May Tonje Aas EPHORTETYD
6020/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Lege ønsker seg turnus AGITO E-HELSE AS EPHORTETYD
5912/2020 20200921 21.09.2020 Internt notat 181/196 Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
6006/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Åge Sæter Åge Sæter EPHORTETYD
6000/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev 184/11 Oversendelse av matrikkelbrev Morten Lysholm m.fl. EPHORTETYD
6003/2020 20200921 21.09.2020 Internt notat 188/312 Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
6008/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - råvann reservekilde Hynna - analyseperiode 15.09.-18.09.2020 . EPHORTETYD
6016/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 167/26 i Tydal (5033) Landbruksdirektoratet EPHORTETYD
6019/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på arkivverkets undersøkelse av arkivholdet i kommuner og fylkeskommuner 2020 ARKIVVERKET EPHORTETYD
6021/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Kvittering på levert undersøkelse av arkivhold 2020 ARKIVVERKET EPHORTETYD
5965/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev 191/4/7 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Kristin Greiff Johnsen EPHORTETYD
6035/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev 188/232 Spørsmål om veg - Stugguvollmoen Per Nordland EPHORTETYD
6037/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev 2020-0001 Søknad til regional næringsfond i Neadalen - Fjellguiden Tydal FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
6038/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev 2020-0002 - Søknad til regional næringsfond i Neadalen - Eggen`s taxi EGGEN'S TAXI Petter Eggen EPHORTETYD
5997/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev 188/232 Foreløpig svar på byggesøknad ELVRANHYTTA AS EPHORTETYD
6004/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling for omsetning av alkohol i perioden 2020 - 2024 i Tydal kommune - Moheim camping MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD
5998/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
6007/2020 20200919 19.09.2020 Inngående brev 188/273 Tilbakemelding på spredt avløp Wenche Helene Moen Jensen EPHORTETYD
5973/2020 20200918 18.09.2020 Internt notat Møteprotokoll kommunestyret 17.09.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
5980/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 17.09.200 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
5981/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 16.09.2020 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
5841/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Søknad om planering utover tilliggende dyrkamark PATRUSLI GAARD ATLE ODDBJØRN AAS EPHORTETYD
5963/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 188/2/34 Tilsyn spredt avløp Stig Erling Svendsen EPHORTETYD
5971/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Landbrukstelling 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTETYD
5979/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Opplysninger til innsendt innspill til ny arealplan Kristin Grytbakk EPHORTETYD
5959/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 188/246 Tilsyn spredt avløp Morten Solli EPHORTETYD
5951/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 188/206 Tilsyn spredt avløp Tore Skjervold EPHORTETYD
5953/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 188/64 Tilsyn spredt avløp Oddrun Edvardsen B Barø EPHORTETYD
5964/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 188/37 Tilsyn spredt avløp Rune Skomedal EPHORTETYD
5986/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Astrid Østby Eggen EPHORTETYD
5990/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev 184/1 Adkomst til Øvlinglia Moen Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
5962/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 188/77 Tilsyn spredt avløp Anne Grete Myre EPHORTETYD
6005/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Klagesak - motorferdsel i utmark for person med nedsatt funksjonsevne FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5972/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Rapporter fra forvaltningsrevisjon av PPT og barneverntjenesten - Stjørdal kommune - sak til kommunestyret KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
5974/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Forespørsel om tiltak i ungdomsskolen for å motvirke kjønnsdelte utdanningsvalg NTL BUFDIR OG BUFETAT EPHORTETYD
5995/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev 170/2/4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Morten Dragsnes Morten Dragsnes EPHORTETYD
5996/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev 170/2/4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gry Dragsnes Gry Dragsnes EPHORTETYD
5970/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om opptak - Tydal kulturskole ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
5991/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev 188/1 Søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fritidshus Paul Græsli EPHORTETYD
5948/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 188/50 Korreksjon tilsyn spredt avløp Borger Loe EPHORTETYD
5954/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 188/2/39 Tilsyn spredt avløp Cato Øverland EPHORTETYD
5960/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 188/2/9 Tilsyn spredt avløp Arve Sætran EPHORTETYD
5961/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 188/27 Tilsyn spredt avløp Ane Stai EPHORTETYD
5989/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Utleiehytte ved Liavollen Nesjøen BERGSTADEN BYGG AS EPHORTETYD
5992/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev 176/32 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Svanhild Rønning Fossum Svanhild Rønning Fossum EPHORTETYD
5993/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Begrenset politiattest FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
5176/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Forespørsel om utsatt frist på kartlegging av kommunens krisesentertilbud Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTETYD
5941/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 170/90 Svar angående etablering av tilkomstvei for tett tank Ole Rotvold Waagan EPHORTETYD
5949/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 188/246 Vedrørende varsel om tilsyn spredt avløp Morten Solli EPHORTETYD
5952/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 189/7/1 Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av parkeringsareal ved Nesjø båtutleie. Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
5937/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Angående sluttfaktura på tilknytningsavgifter Stugudal Fjellandsby TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
5947/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 188/50 Tilsyn spredt avløp Borger Loe EPHORTETYD
5967/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev ***** ***** - Søknad om skjenkebevilling - Vandelsvurdering TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTETYD
5946/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 188/172 Tilsyn spredt avløp Trond Krogstadmo EPHORTETYD
5926/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 177/16 Melding om delegert vedtak - fradeling av tilleggstomt til 177/138 Ole Morten Opphaug EPHORTETYD
5533/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5969/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Silje Græsli EPHORTETYD
5940/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om ytterligere tillatelse til motorferdsel i utmark etter §6 i nasjonal forskrift - gravemaskin Stillhåtjønna hytteforening EPHORTETYD
5944/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 188/298 Tilsyn spredt avløp Torgeir Wiig EPHORTETYD
5365/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tiltakspakke sårbare eldre - seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5968/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 177/6 og 177/9 Forelegging av tiltak innen områdekonsesjon - to nettstasjoner DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
5928/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Åge Sæter Åge Sæter EPHORTETYD
5929/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Vedr. 20-101480-2 - Endring av saksbehandlere i Statens vegvesen med ansvar for behandling etter plan- og bygningsloven Statens vegvesen EPHORTETYD
5930/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - smittevernutstyr under Corona-krisen VG EPHORTETYD
5887/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/2/11 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Tore Amundsen EPHORTETYD
5908/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 176/32 Oversendelse av matrikkelbrev - Sammenslåing Tor Jostein Korsvold EPHORTETYD
5922/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/155 Tilsyn spredt avløp Helge Mjølnerød EPHORTETYD
5925/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev 177/55 Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av mast FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5906/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 181/110 Melding om delegert vedtak - tillatelse til deling av seksjonert boligeiendom Geir Petter Aune m.fl. EPHORTETYD
5907/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/94 Korreksjon Tilsyn spredt avløp av 16.09.2020 Trond Håvard Lundberg EPHORTETYD
5898/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Renate Mogård EPHORTETYD
5899/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
5900/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
5901/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Tina Rokkones EPHORTETYD
5902/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet leiavtale - Rønningsgjardet 20 Marthe Bang Eliassen EPHORTETYD
5915/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/158 Tilsyn spredt avløp Erik Lykke EPHORTETYD
5874/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/156 Tilsyn spredt avløp Erik Swendgaard EPHORTETYD
5917/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/167 Tilsyn spredt avløp Arnulf Gresseth EPHORTETYD
5913/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/118 Tilsyn spredt avløp Tore Bergmann EPHORTETYD
5858/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Om søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5c i nasjonal forskrift Kjell Thore Magnussen EPHORTETYD
5910/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/59 Tilsyn spredt avløp Bjørnar Dullum EPHORTETYD
5920/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/166 Tilsyn spredt avløp Lars Inge Finserås EPHORTETYD
5876/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/134 Tilsyn spredt avløp Rune Forbord EPHORTETYD
5878/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/176 Tilsyn spredt avløp Petter Jensen Nordtømme EPHORTETYD
5904/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/94 Tilsyn spredt avløp Trond Håvard Lundberg EPHORTETYD
5905/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/122 Tilsyn spredt avløp Sigrid Elverum Guldseth EPHORTETYD
5909/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/67 Tilsyn spredt avløp Målfrid Hofsmo EPHORTETYD
5934/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 188/118 Tilsyn spredt avløp Tore Bergmann EPHORTETYD
5877/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/89 Tilsyn spredt avløp Oddbjørg Elverum EPHORTETYD
5875/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/203 Tilsyn spredt avløp Håvard Stjern EPHORTETYD
5911/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/2/35 Tilsyn spredt avløp Solveig Karin Hårstad EPHORTETYD
5852/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 188/202 Tilsyn spredt avløp Ove Einar S Berggård EPHORTETYD
5885/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev 188/232 Situasjonsplan ELVRANHYTTA AS EPHORTETYD
5873/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 188/177 Tilsyn spredt avløp Lasse Nilsen EPHORTETYD
5864/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 188/120 Tilsyn spredt avløp Jan Ove Selboe EPHORTETYD
5880/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Innsamling av data til GSI for grunnskolen UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
5870/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 188/173 Varsel om tilsyn spredt avløp Roar Sandbakken EPHORTETYD
5849/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 17. september 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
5853/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Samarbeid om anskaffelse av individuell tilrettelagt skoleskyss AtB AS EPHORTETYD
5855/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Ber om å få tilsendt nydyrkingssaker i Tydal kommune NATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG EPHORTETYD
5881/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Anne-Mona Lunden - Tilleggsopplysninger til søknad Anne-Mona Lunden EPHORTETYD
5882/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Anne-Mona Lunden - Tilleggsopplysninger til søknad Anne-Mona Lunden EPHORTETYD
5866/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev 177/55 Uttalelse fra Fylkeskommunens i Trøndelag til søknad om oppføring av mast ved Sperredammen ved Lødølja Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
5869/2020 20200915 15.09.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 14.09.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
5879/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger HUSBANKEN EPHORTETYD
5883/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Anne-Mona Lunden - Tilleggsopplysninger til søknad Anne-Mona Lunden EPHORTETYD
5884/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Studio 705 v/Merete Lien - Søknad til omdømmefondet - Tydals-kalender STUDIO 705 V/MERETE LIEN EPHORTETYD
5861/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 188/87 Tilsyn spredt avløp Bård Vikaune EPHORTETYD
5847/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev 171/7 Ansvarserklæring TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
5837/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Irene Sæther Irene Sæther EPHORTETYD
5842/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 190/5 Vurdering av spørsmål om tilbakeføring av veg til landbruksformål Heidi Synnøve Lien m.fl. EPHORTETYD
5830/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Innspill til fylkeskommunens investeringstiltak for trafikksikkerhet 2021 Trøndelag fylkeskommune, Vegavdeling Trøndelag, Seksjon vegforvaltning EPHORTETYD
5725/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Søknad om utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel på eng Lars Petter Grendstad EPHORTETYD
5726/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 191/4/7 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Kristin Greiff Johnsen EPHORTETYD
5856/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 188/139 Tilsyn spredt avløp Trond Furunes EPHORTETYD
5857/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 188/55 Tilsyn spredt avløp Magne Lillestøl EPHORTETYD
5872/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 188/54 Tilsyn spredt avløp Erik Skarsbak EPHORTETYD
5862/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 188/273 Tilsyn spredt avløp Wenche Helene Moen Jensen EPHORTETYD
5865/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 188/2/14 Tilsyn spredt avløp Roar Holmboe Solgaard EPHORTETYD
5871/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 188/225 Tilsyn spredt avløp Ann-Kristin Olafsen EPHORTETYD
5854/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 188/140 Tilsyn spredt avløp Tone Hegle Svendsen EPHORTETYD
5850/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Oppdatert smittevernveileder UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
5851/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev 188/16 Kvittering for nabovarsel Kjell Ove Øverås EPHORTETYD
5675/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 177/8 Svar på søknad - Dispensasjon fra reguleringsplan - ny avkjørsel til tomt 6 i Nøsterlia Ole Bjarne Østby EPHORTETYD
5674/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 171/115 Svar på søknad - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Tilbygg til fritidsbolig nærmere enn 50m fra bekk Vidar Rikard Bø EPHORTETYD
5704/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 182/2 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for sambandsmast TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
5632/2020 20200914 14.09.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunal planstrategi 2020-2023 - Tydal kommune EPHORTETYD
5672/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 164/7 Svar på søknad - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt i Hillmo Geir Hilmo EPHORTETYD
5673/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 165/23, 33 Svar på søknad - Dispensasjon fra reguleringsplan - endring fra offentlig bygg- og forsamlingslokale til bolig Marius Aas EPHORTETYD
5656/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 188/232 Foreløpig svar på byggesøknad ELVRANHYTTA AS EPHORTETYD
5677/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 184/1 Svar på søknad - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilleggstomt til 184/13 Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
5818/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Status i klagebehandling - saksnummer i innsynsportalen Hallvard EPHORTETYD
5771/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Om søknad om motorferdsel i utmark etter §6 i nasjonal forskrift for kjøreopplæring med snøscooter - ABES Trafikkskole AS ABES TRAFIKKSKOLE AS EPHORTETYD
5831/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev 188/166 Vedrørende varsel om tilsyn spredt avløp Lars Inge Finserås EPHORTETYD
5833/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev 184/1 Søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fritidsformål - brønn og uthus Jørgen Junior Lysholm EPHORTETYD
5834/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om tilsagn på kommunalt tilskudd i forhold til innvilget spillemiddelsøknad 27.05.2020 TYDAL SKYTTERLAG EPHORTETYD
5821/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Vandelsvurdering Politiet EPHORTETYD
5822/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev 188/59 Registrering av avløpsanlegg Bjørnar Dullum EPHORTETYD
5823/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Barnehageeiere kan søke om lokale tilretteleggingsmidler for ansatte i studieåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5737/2020 20200914 14.09.2020 Saksframlegg/innstilling Tydal Skisenter AS - søknad om tilskudd fra Tydal kommunes næringsfond EPHORTETYD
5844/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev 167/66 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Jørgen Næss EPHORTETYD
5790/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 188/267 Svar på problemer med avløp Trude Solem EPHORTETYD
5817/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - rehabilitering av Nesjødammen - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5819/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev 188/156 Vedrørende tilsyn spredte anlegg Erik Swendgaard EPHORTETYD
5820/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 188/64 Svar på henvendelse angående dokumenter i byggesaksmappe ob@bbinkasso.no EPHORTETYD
5832/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Dokumentasjon - Tydal kommune som typisk turiststed FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5835/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 190/26/22 Foreløpig svar på byggesøknad (2) Mona Moen Hognes EPHORTETYD
5843/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Dyktig allmennlege på fastlønn søkes - Gode betingelser. - st. ref. (4279035456) ***** EPHORTETYD
5846/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev 177/16 Søknad om deling av grunneiendom/Rekvisisjon av oppmålingsforretning- parsell nr. 43 Ole Morten Opphaug EPHORTETYD
5810/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer Tydal kommune - st. ref. (4279763623) Liv Elin Bårdsgård Hårstad EPHORTETYD
5811/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Bistand ved salg av konsesjonskraft for 2021 KOMMUNEKRAFT AS EPHORTETYD
5814/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev 188/232 Svar på foreløpig svar på byggesøknad Per Nordland EPHORTETYD
5815/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev 188/6 og 188/170 Kommentar til høringsuttalelser fra Geo Tydal AS - planforslag Moheim Camping GEOTYDAL AS EPHORTETYD
5825/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunal samarbeid i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5826/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Mia Franzén EPHORTETYD
5827/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Ingrid Haugen EPHORTETYD
5828/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om back-up for kommunal legevaktordning Even Overskaug EPHORTETYD
5845/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev 188/2/34 Registrering av avløpsanlegg Stig Erling Svendsen EPHORTETYD
5836/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev 188/2 Kvittering av nabovarsel Trude Motrøen Øhlén m.fl. EPHORTETYD
5804/2020 20200913 13.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer Tydal kommune - st. ref. (4279763623) Stig Gunnar Olderø EPHORTETYD
5805/2020 20200913 13.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50 % fast - st. ref. (4279038802) Tina Rokkones EPHORTETYD
5806/2020 20200913 13.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer Tydal kommune - st. ref. (4279763623) Marit Østby Nilsen EPHORTETYD
5808/2020 20200913 13.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier fast 62,6 % og vikariat 60 % - st. ref. (4277650199) Malin Gresseth EPHORTETYD
5809/2020 20200913 13.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Assisterende tjenesteleder helse og omsorg - st. ref. (4279031294) Rikke Mjåland Mathisen EPHORTETYD
5802/2020 20200913 13.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Barnehagelærer 100 % vikariat - st. ref. (4279391002) Ingela Halvarsson EPHORTETYD
5807/2020 20200913 13.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer Tydal kommune - st. ref. (4279763623) Jenny Hilmo Berggård EPHORTETYD
5801/2020 20200913 13.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Dyktig allmennlege på fastlønn søkes - Gode betingelser. - st. ref. (4279035456) ***** EPHORTETYD
5796/2020 20200912 12.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Assisterende tjenesteleder helse og omsorg - st. ref. (4279031294) Hege Kløften EPHORTETYD
5797/2020 20200912 12.09.2020 Inngående brev 171/115 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
5798/2020 20200912 12.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50 % fast - st. ref. (4279038802) Kristin Fremo EPHORTETYD
5799/2020 20200912 12.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50 % fast - st. ref. (4279038802) Mia Franzèn EPHORTETYD
5800/2020 20200912 12.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50 % fast - st. ref. (4279038802) Hege Lien EPHORTETYD
5791/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 188/64 Varsel om tilsyn spredt avløp Oddrun Edvardsen Buch Barø EPHORTETYD
5409/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev 188/1 Svar på forelegging av tiltak - ny nettstasjon - Sylane hyttefelt TENSIO TS AS EPHORTETYD
5789/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev 177/7 og 177/61 Trøndelag fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av målehus og mast ved Gammelvollsjøen Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
5795/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50 % fast - st. ref. (4279038802) Katrine Uthus Stokke EPHORTETYD
5779/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev 188/16 Kvittering for nabovarsel Kjell Ove Øverås EPHORTETYD
5785/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad som tilkallingsvikar Rita Bergmane EPHORTETYD
5719/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev 189/7/1 Høring - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av parkeringsareal ved Nesjø båtutleie FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
5746/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev 191/4/7 Ny plantegning Kristin Greiff Johnsen EPHORTETYD
5734/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev 188/1 Mottatt melding om tilbaketrekking av søknad om deling Bjørn Smestu EPHORTETYD
5742/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev 188/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av uthus/garasje Kjell Ove Øverås EPHORTETYD
5745/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om utsatt frist for husdyrgjødselspredning Inge Morten Rotvold EPHORTETYD
5721/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev 188/303 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Paul Græsli EPHORTETYD
5731/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse ved 175/48 Hege Kløften EPHORTETYD
5735/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse for 176/1 TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
5736/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev 188/5 Melding om delegert vedtak - tillatelse til fradeling av festetomt 188/5/12 Astrid Nordfjell m.fl. EPHORTETYD
5761/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev 188/202 Registrering av avløpsanlegg Ove Einar Sørflakne Berggård EPHORTETYD
5715/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev 188/83 Oversendelse av matrikkelbrev Berit Elverum m.fl. EPHORTETYD
5744/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer Tydal kommune - st. ref. (4279763623) Emma Sesseng EPHORTETYD
5748/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra Saanti sijte - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - rehabilitering av Nesjødammen ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
5756/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev 181/2 Søknad om deling av grunneiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - utvidelse av garasjetomt Ingebrigt Kirkvold m.fl. EPHORTETYD
5757/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev 172/86 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Irene Sæther Irene Sæther EPHORTETYD
5758/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
5749/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev 188/134 Kart og bygningsvedtak Rune Forbord EPHORTETYD
5739/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev 188/303 Kopi av melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Berit Elverum m.fl. EPHORTETYD
5752/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev 188/1 Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag til foreleggingspliktig tiltak høyspenningsanlegg - ny nettstasjon - Sylane hyttefelt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5759/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Maren Gullbrekken EPHORTETYD
5760/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling som sykepleier natt 62,6% fast stilling Jennie Nordin EPHORTETYD
5646/2020 20200910 10.09.2020 Utgående brev 188/59 Melding om delegert vedtak - tillatelse til oppføring av ny stålpipe VARMEFOCUS AS EPHORTETYD
5754/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev 171/6/3 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
5755/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om bruk av parkeringsplass TYDAL HUSFLIDSLAG EPHORTETYD
5724/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev 175/48 Ettersending av dokumenter - søknad om utslippstillatelse Helge Joar Kløften EPHORTETYD
5710/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Risiko og sårbarhetsvurdering av elektronisk meldingsutveksling mellom kommunen og samarbeidspartner Fagråd for digital samhandling i Nordre Trøndelag EPHORTETYD
5711/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev 191/4/11 Ettersending av vedlegg til sak Stein Eirik Strand EPHORTETYD
5712/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev 191/4/11 Ettersending av vedlegg, kvittering for nabovarsel Stein Eirik Strand EPHORTETYD
5727/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
5729/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Anne Marie Mjåland Østby EPHORTETYD
5720/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Rapport etter forvaltningskontroll - Tydal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5722/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev 188/1 Tilbaketrekking av søknad om deling Paul Græsli EPHORTETYD
5723/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om refusjon - sommerjobb for skoleungdom 2020 STUGUDAL CAMPING KRISTIN GRYTBAKK EPHORTETYD
5740/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev 188/134 Registrering av avløpsanlegg Rune Forbord EPHORTETYD
5732/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev 188/166 Registrering av avløpsanlegg Lars Inge Finserås EPHORTETYD
5733/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Endringer i forskrift om nydyrking FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5728/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Silje-Mari Hovin EPHORTETYD
5730/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Maren Gullbrekken EPHORTETYD
5717/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev 177/16 Orientering om at nærmere dokumentasjon vil bli ettersendt TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
5708/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 07.09.2020 - Egenandeltakst 2 HELFO EPHORTETYD
5709/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev 188/176 Tilstede ved tilsyn Petter Jensen Nordtømme EPHORTETYD
5678/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Svar på søknad - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av molo i Esandsjøen FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
5689/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad om utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel på eng Lars Petter Grendstad EPHORTETYD
5690/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - støtte til Vinterfesten 2020 TYDAL SKISENTER AS EPHORTETYD
5697/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Etablering av behandlingsrettet helseregister med genetiske varianter HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5698/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Leieavtale kommunal leilighet - Rønningsgjardet 20 Marthe Bang Eliassen EPHORTETYD
5699/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 188/118 Varsel om tilsyn spredt avløp Tore Bergmann EPHORTETYD
5701/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev 188/122 Svar angående varsel om tilsyn spredt avløp Sigrid Elverum Guldseth EPHORTETYD
5691/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Opplæringshefte Velferdsteknologi Pensjonistforbundet EPHORTETYD
5700/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Vandelsvurdering Politiet EPHORTETYD
5679/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Svar på søknad - Motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - kjøring på barmark med borerigg Arve Runar Brenne EPHORTETYD
5681/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om forlenget tillatelse for uttransport av gravemaskin fra Ramsjøen TRONDHJEMS TURISTFORENING EPHORTETYD
5694/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev 171/115 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig Vidar Rikard Bø EPHORTETYD
5696/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse-og omsorgstjeestene HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5705/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev NEATUN AS - Søknad om skjenkebevilling NEATUN AS EPHORTETYD
5706/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev 188/172 Registrering av avløpsanlegg Trond Krogstadmo EPHORTETYD
5707/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Assisterende tjenesteleder helse og omsorg - st. ref. (4279031294) Marit Uthus EPHORTETYD
5693/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev 189/2 Fylkeskommunens uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring og påbygg av driftsbygning Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
5695/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Samarbeidsprosjekter oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv - Utlysing TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
5702/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Karriereveiledning og introprogrammet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
5703/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev 189/2 Signert utbyggingsavtale - gravetillatelse vann og avløp - Stillhåtjønna hyttefelt Kjell Kåsen EPHORTETYD
5676/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev 182/2 Svar på søknad - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - mast med speil/reflektor (Statkraft Energi AS) STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
5668/2020 20200908 08.09.2020 Internt notat Møteprotokoll REF 07.09.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
5670/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om kulturmidler 2020 TYDAL 4H m.fl. EPHORTETYD
5671/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev 188/77 Svar vedrørende varsel om tilsyn Anne Grete Myre EPHORTETYD
4629/2020 20200907 07.09.2020 Saksframlegg/innstilling Skjenkebevilling for omsetning av alkohol i perioden 2020 - 2024 i Tydal kommune - Moheim camping EPHORTETYD
5650/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev 168/1/13 Svar på melding om endring av ansvarsrett FH GRUPPEN AS EPHORTETYD
5667/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom Rekvisisjon av oppmålingsforretning Ole Morten Opphaug EPHORTETYD
5525/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev 185/1 Foreløpig svar på byggesøknad Mary Ingebjørg Aas EPHORTETYD
5654/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
5660/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Kjørebok for sesongen 2019/2020 Toralf Øverås EPHORTETYD
5586/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
5621/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev 188/37 Varsel om tilsyn spredt avløp Jan Åsgård EPHORTETYD
5623/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev 188/273 Varsel om tilsyn spredt avløp Wenche Helene Moen Jensen EPHORTETYD
5644/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev 188/2 Kvittering for nabovarsel Magne Lillestøl m.fl. EPHORTETYD
5657/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev 190/26/3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg Dag Sjong EPHORTETYD
5658/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av innvilget lønnstilskudd - sommerjobb for ungdom Tydal Trappefabrikk A/S EPHORTETYD
5609/2020 20200907 07.09.2020 Internt notat 188/309 Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
5648/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om planering utover tilliggende dyrkamark PATRUSLI GAARD ATLE ODDBJØRN AAS EPHORTETYD
5662/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Underskrevet ansettelseskontrakt - midlertidig Malin Gresseth EPHORTETYD
5642/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak 03.09.2020 - allmennlegehjelp HELFO EPHORTETYD
5643/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev 188/2/39 Vedrørende tilsyn spredt avløp Cato Øverland EPHORTETYD
5645/2020 20200907 07.09.2020 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 24.08.2020 Anita Evjen Fremo EPHORTETYD
5647/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende tilsyn Cato Øverland EPHORTETYD
5649/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev 189/2/27 Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag- dispensasjon fra reguleringsplan for Stillhåtjønna hyttefelt - tilbygg til fritidsbolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5652/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev 181/193 Endring av beregning for grunnlag vann- og avløsgebyrer Fred Berggård EPHORTETYD
5653/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev 191/4/11 Foreløpig svar på byggesøknad Stein Eirik Strand EPHORTETYD
5397/2020 20200907 07.09.2020 Saksframlegg/innstilling Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - avklaringer EPHORTETYD
2144/2020 20200907 07.09.2020 Saksframlegg/innstilling Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og arbeidsvilkår Tydal kommune - høring EPHORTETYD
5615/2020 20200907 07.09.2020 Internt notat 164/39 Delingstillatelse gitt - tomta klar for oppmåling Patric Franzén EPHORTETYD
5116/2020 20200907 07.09.2020 Saksframlegg/innstilling Politisk organisering EPHORTETYD
4781/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på kreditering på faktura 900004221 TYDAL UTBYGGING AS EPHORTETYD
5636/2020 20200906 06.09.2020 Inngående brev 176 1 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
5639/2020 20200906 06.09.2020 Inngående brev 188/203 Registrering av avløpsanlegg Håvard Stjern EPHORTETYD
5637/2020 20200906 06.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5c og §5e i nasjonal forskrift - Kjell Thore Magnussen Kjell Thore Magnussen EPHORTETYD
5638/2020 20200906 06.09.2020 Inngående brev 175/48 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Hege Kløften EPHORTETYD
5634/2020 20200905 05.09.2020 Inngående brev KIRKVOLLEN PILEGRIMSGÅRD AS - Søknad om skjenkebevilling KIRKVOLLEN PILEGRIMSGÅRD AS EPHORTETYD
5625/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Melding om elgpåkjørsel - Andreas Hægstad Geir Morten Rønning EPHORTETYD
5581/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Mia Franzén EPHORTETYD
5584/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev 191/4/7 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til hytte Kristin Greiff Johnsen EPHORTETYD
5590/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Tilkallingsvikarer Tydal kommune - st. ref. (4279763623) Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
5591/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 170/61 Oversendelse av matrikkelbrev Liv Kari Kjøsnes m.fl. EPHORTETYD
5614/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev 191/4/30 Klage - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av vindgenerator på fritidsbolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5571/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Signe Marie Lysholm EPHORTETYD
5575/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Bekreftelse og kvittering på briller Olav Harry Østby EPHORTETYD
5576/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - Badevann-Syltjønna - analyseperiode 01.09.-03.09.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
5577/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Navnesak 2019/236 - Skrivemåten på gårdsnavnet Græsli - tilbakemelding om gårdsnavn fra eierne STATENS KARTVERK EPHORTETYD
5595/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 170/146 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Harald E Rotvold Waagan EPHORTETYD
5574/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
5582/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Renate Mogård EPHORTETYD
5588/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling Annie Dahlseng Østby EPHORTETYD
5605/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Anmeldelse av uttak av konsesjonskraft STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
5548/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/67 Varsel om tilsyn spredt avløp Målfrid Hofsmo EPHORTETYD
5549/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/59 Varsel om tilsyn spredt avløp Bjørnar Dullum EPHORTETYD
5550/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/2/35 Varsel om tilsyn spredt avløp Solveig Karin Hårstad EPHORTETYD
5551/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/118 Varsel om tilsyn spredt avløp Tore Bergmann EPHORTETYD
5552/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/158 Varsel om tilsyn spredt avløp Erik Lykke EPHORTETYD
5553/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/167 Varsel om tilsyn spredt avløp Arnulf Gresseth EPHORTETYD
5555/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/155 varsel om tilsyn spredt avløp Helge Mjølnerød EPHORTETYD
5558/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/50 Varsel om tilsyn spredt avløp Borger Loe EPHORTETYD
5561/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/206 Varsel om tilsyn spredt avløp Tore Skjervold EPHORTETYD
5562/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/64 Varsel om tilsyn spredt avløp Oddrun Edvardsen Buch Barø EPHORTETYD
5565/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/2/9 varsel om tilsyn Spredt avløp Arve Sætran EPHORTETYD
5566/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/27 varsel om tilsyn spredt avløp Ane Stai EPHORTETYD
5567/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/77 Varsel om tilsyn spredt avløp Anne Grete Myre EPHORTETYD
5568/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/202 Varsel om tilsyn spredt avløp Ove Einar S Berggård EPHORTETYD
5569/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/2/34 Varsel om tilsyn spredt avløp Stig Erling Svendsen EPHORTETYD
5438/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/2 Melding om delegert vedtak - fradeling av tidligere festetomt 188/2/32 Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
5580/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt - midlertidig Ingrid Haugen EPHORTETYD
5618/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev 188/2 Gjenpart av ny nabovarsel Svein Moan m.fl. EPHORTETYD
5543/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/134 Varsel om tilsyn spredt avløp Rune Forbord EPHORTETYD
5544/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/89 Varsel om tilsyn spredt avløp Oddbjørg Elverum EPHORTETYD
5545/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/176 Varsel om tilsyn spredt avløp Petter Jensen Nordtømme EPHORTETYD
5546/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/94 Varsel om tilsyn spredt avløp Magni Astrid Fossbakken EPHORTETYD
5554/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/166 Varsel om tilsyn spredt avløp Lars Inge Finserås EPHORTETYD
5556/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/298 Varsel om tilsyn spredt avløp Torgeir Wiig EPHORTETYD
5563/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/2/39 Varsel om tilsyn spredt avløp Cato Øverland EPHORTETYD
5564/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/246 Varsel om tilsyn spredt avløp Morten Solli EPHORTETYD
5578/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev 189/2/27 Uttalelse fra Sametinget vedrørende søknad om dispensasjon fra byggeforbudssone i reguleringsplan for Stillhåtjønna hyttefelt SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
5596/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling fra Regionalt næringsfond i Neadalen - My Adventure MY ADVENTURE TERJE AAS SÆTERHAUG EPHORTETYD
5622/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Om oppfølging av TISK-strategien og finansiering HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5617/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Hjemmeside Karolinerspelet.no - rettigheter SELBU-TRYKK AS EPHORTETYD
5547/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/122 Varsel om tilsyn spredt avløp Sigrid Elverum Guldseth EPHORTETYD
5601/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev 188/267 Problemer med avløp Trude Solem EPHORTETYD
5610/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/6 og 188/170 Oversendelse av høringsuttalelser for merknader GEOTYDAL AS EPHORTETYD
5612/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 190/26/6 Skjøte signert bortfester EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTETYD
5613/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev 188/172 Varsel om tilsyn spredt avløp Trond Krogstadmo EPHORTETYD
5481/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 168/1/14 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Hans Konrad Johnsen Hans Konrad Johnsen EPHORTETYD
5491/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev Oversendelse av kart Magnar Stuesjø m.fl. EPHORTETYD
5308/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 171/48 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
5310/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 172 154 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
5303/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 177/16/22 Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Egil Ryen Moe EPHORTETYD
5515/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
5528/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 188/120 Varsel om tilsyn spredt avløp Jan Ove Selboe EPHORTETYD
5531/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 188/225 Varsel om tilsyn spredt avløp Ann-Kristin Olafsen EPHORTETYD
5534/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev 191/4/7 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Kristin Greiff Johnsen EPHORTETYD
5542/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Kopi av uttalelse fra Sametinget til NVE- Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Rehabilitering av Nesjødammen SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
5498/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 188/59 Foreløpig svar på byggesøknad VARMEFOCUS AS EPHORTETYD
5499/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 181/193 Svar på melding om endret bruk av enebolig Fred Berggård EPHORTETYD
5506/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 188/182 Melding om delegert vedtak - ferdigattest for fritidsbolig TAKST-FORUM TRØNDELAG AS EPHORTETYD
5532/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 188/54 Varsel om tilsyn spredt avløp Erik Skarsbak EPHORTETYD
5535/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 188/177 Varsel om tilsyn spredt avløp Lasse Nilsen EPHORTETYD
5536/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 188/156 Varsel om tilsyn spredt avløp Erik Swendgaard EPHORTETYD
5537/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 188/203 varsel om tilsyn spredt avløp Håvard Stjern EPHORTETYD
5538/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 188/81 Varsel om tilsyn på spredt avløp Karl Ingvar Haugan EPHORTETYD
5572/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier fast 62,6 % og vikariat 60 % - st. ref. (4277650199) Anita Dyborn EPHORTETYD
5573/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 50 % fast - st. ref. (4279038802) Gunhild Moen EPHORTETYD
5500/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 190/26/22 Foreløpig svar på byggesøknad (2) Mona Moen Hognes EPHORTETYD
5425/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 189/2 Høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring og påbygg av driftsbygning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
5488/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 173/22 Oversendelse av matrikkelbrev Sigrid Aasberg EPHORTETYD
5522/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - Græsli renseanlegg - analyseperiode 19.08.-25.08.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
5523/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Endringer i alkoholloven fra 01.09.2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
5524/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m, - større adgang til informasjonsdeling JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5527/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 192/100 Svar på søknad om sanitærabonnement Tor Olav Bakkenget m.fl. EPHORTETYD
5529/2020 20200903 03.09.2020 Utgående brev 188/2/14 Varsel om tilsyn spredt avløp Roar Holmboe Solgaard EPHORTETYD
5530/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 184/3 Klarlegging av eksisterende grense Inger Hilde Thorvaldsen EPHORTETYD
5540/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev 176/32 og 176/55 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Ingeborg Rønning EPHORTETYD
5541/2020 20200903 03.09.2020 Inngående brev 188/2 Søknad om deling av grunneiendom - festetomt 188/2/13 Lidulf Jostein Stugudal EPHORTETYD
5486/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Norges vassdrags- og energidirektorat Uttalelse - Detaljplan for miljø og landskap - rehabilitering av Nesjødammen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
5492/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Organisasjonsnummer for kommuner og fylkeskommuner - verifikasjon SKATTEETATEN EPHORTETYD
5496/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev 181/193 Melding om endret bruk av enebolig Fred Berggård EPHORTETYD
5497/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Invitasjon til oppvekstprogrammet ABSOLUTT KS Trøndelag EPHORTETYD
5518/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Klage på svar angående tilskudd løypepreparering 2019/2020 GRÆSLI IDRETTSLAG EPHORTETYD
5489/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
5502/2020 20200902 02.09.2020 Internt notat Forespørsel om samarbeid om AlleMed Mona Moan Lien EPHORTETYD
5503/2020 20200902 02.09.2020 Utgående brev Tilbakemelding AlleMed i Tydal AlleMed EPHORTETYD
5504/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev 188/2 Vannmålermeldning - tore amundsen O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
5507/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Til signering - Samarbeidsavtale mellom NDFU og Tydal kommune AlleMed EPHORTETYD
5508/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Avansert klinisk sykepleie - spørsmål fra sykepleier Lydia Johansen EPHORTETYD
5509/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Melde fra om avvikende opplysninger til Folkeregisteret SKATTEETATEN EPHORTETYD
5510/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev 191/4/11 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av tilbygg Stein Eirik Strand EPHORTETYD
5514/2020 20200902 02.09.2020 Inngående brev Lønnstilskudd sommerjobb skoleungdom 2020 MOHEIM CAMPING AS EPHORTETYD