eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4506/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 171/97 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4507/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 171/96 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4504/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 171/92 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4349/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 177/154 Oversendelse - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing EPHORTETYD
4363/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 171/80 Svar på ny vurdering av takst Siv Anne Bergehaug EPHORTETYD
4366/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 172/1 Svar på ny vurdering av takst Per Morten Aunemo EPHORTETYD
4370/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 172/119 Ny vurdering av takst Ingjerd Morset EPHORTETYD
4384/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 190/5 Svar på ny vurdering av takst Heidi Synnøve Lien EPHORTETYD
4386/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 191/1/35 Svar på ny vurdering av takst Per Olav Kulset EPHORTETYD
4368/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 172/10 Svar på ny vurdering av takst Per Morten Aunemo EPHORTETYD
4372/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 172/217 Svar på ny vurdering av takst Johan Fredriksen EPHORTETYD
4435/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 169/11 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Ole Ingebrigt Dyrhaug EPHORTETYD
4420/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tjenestebevis ***** EPHORTETYD
4355/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 168/1 Svar på ny vurdering av takst Ivar Flakne EPHORTETYD
4357/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 169/31 Svar på ny vurdering av takst Rigmor Bjerche EPHORTETYD
4374/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 174/1 Ny vurdering av takst Håvar Unsgård EPHORTETYD
4376/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 175/1/14 Svar på ny vurdering av takst Hans Ingvald Gulliksen EPHORTETYD
4378/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 181/2 Svar på ny vurdering av takst Ingebrigt Kirkvold EPHORTETYD
4380/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 181/3 Svar på ny vurdering Oddbjørn Høgli EPHORTETYD
4382/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 181/12 Svar på ny vurdering av takst Reinert Aas EPHORTETYD
4361/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 171/6/3 Svar på ny vurdering av taskt Tore Konrad Sehm EPHORTETYD
4476/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Høring - Endringer i alkoholloven - Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4501/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 171/104 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4502/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 171/101 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4392/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Signert avtale om tilsyn og renovasjon mv. ved Henfallet Ingebrigt Kirkvold EPHORTETYD
4394/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev Innbydelse til budsjettkonferanse 19. juni 2019 på Væktarstua Kommunestyrerepresentanter m.fl. EPHORTETYD
4497/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 171/112 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4498/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 171/111 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4499/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 171/106 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4474/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene KULTURDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4479/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Resultat av førstegangskontroll - fastlønnet lege (refid:497332) HELFO EPHORTETYD
4515/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet egenerklæring om taushetsplikt og habilitet Kristin Moe EPHORTETYD
4475/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Forslag kulturprisen 2019 ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4480/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Ingrid Haugen EPHORTETYD
4483/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting støttekontakt ***** EPHORTETYD
4509/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 172/39 Ny revidert søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning - tilleggstomt til 172/148 og 172/182 Oddbjørn Rokkones EPHORTETYD
4513/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - forlengelse av vikariat omsorgstjenesten Gösta Rønning-Hammarstrøm EPHORTETYD
4514/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Turid Østbyhaug EPHORTETYD
4353/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 183/5 Sletting av festekontrakter Statens kartverk Tinglysing EPHORTETYD
4174/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 171.102 Tinglyst skjøte Victor Sivertsen EPHORTETYD
4282/2019 20190617 17.06.2019 Utgående brev 172/116 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Mona Moan Lien EPHORTETYD
4472/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 177/8 Søknad om ferdigattest IDEHYTTA AS EPHORTETYD
4493/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 171/108 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4494/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 171/107 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4500/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 171/105 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4505/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 171/100 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4503/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 171/95 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4496/2019 20190617 17.06.2019 Inngående brev 171/110 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4424/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i Monitor 2019 - kartlegging av digital tilstand i skoler og barnehager SINTEF Digital EPHORTETYD
4441/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4443/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4446/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4449/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4456/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom ***** EPHORTETYD
4437/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4440/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4433/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4451/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4452/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4458/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat omsorgstjenesten Randi Steen Johansen EPHORTETYD
4461/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Fylkeskommunen setter i gang arbeid med Regional plan for kulturminner TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4438/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4445/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4447/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4448/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4450/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4427/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4431/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4469/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Spørsmål om utbygging av uthus Karl-Henrik Linder EPHORTETYD
4426/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4430/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4428/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4444/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4425/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4429/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4432/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4421/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2019 - kap 761 post 68 - kompetanseløftet 2020 kompetanse og innovasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4422/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra Sametinget- Høring - oppdyrking av område, Gbnr. 183/5, Tydal kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
4423/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Forslag til kulturpris 2019 - ***** ***** ***** EPHORTETYD
4459/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Silke Lehmann EPHORTETYD
4468/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev 169/88 og 169/2/17 - Forelegging av planer om tiltak - Nytt lavspent kabelanlegg DEKAR RETTSHJELP AS EPHORTETYD
4470/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev 176/21 Melding om tilbygg unntatt søknadsplikt - Forlengelse av inngangsparti Kenneth Rønning Fossum m.fl. EPHORTETYD
4436/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Svein Hilmo EPHORTETYD
4460/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4409/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 20. juni 2019 HELSEDIREKTORATET EPHORTETYD
4410/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Kartlegging av kommunenes bruk av rådene for mennesker med funksjonsnedsettelse FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO EPHORTETYD
4406/2019 20190613 13.06.2019 Internt notat Møteprotokoll formannskapet 12.06.2019 Berit da Silva EPHORTETYD
4412/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - endring av stillingsprosent vikariat Karen Østby Nilsen EPHORTETYD
4413/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for sommerjobb for skoleungdom ***** EPHORTETYD
4408/2019 20190613 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling 169/1/1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ny turisthytte ved Ramsjøen NY VERSJON EPHORTETYD
4414/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom ***** EPHORTETYD
4415/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Ingegerd Carina Svelmo EPHORTETYD
4416/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** EPHORTETYD
4417/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Ingeborg Renå EPHORTETYD
4418/2019 20190613 13.06.2019 Inngående brev 192/1/56 Svarskjema- Tilkobling offentlig vann- og avløp for eiendommer i Rybekkvegen - Dalslivegen Britt Mari Hundebo EPHORTETYD
2966/2019 20190613 13.06.2019 Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2018 Værnesregionen EPHORTETYD
4390/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev 164/1 Kopi av brev sendt Dekar rettshjelp AS - Vedrørende søknad om dispensasjon fra byggegrense - Fv. 705 ved eiendommen gnr. 164 bnr. 1 i TYDAL kommune - nettstasjon sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
4391/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Tilskudd til drift av Nea Nidelva og Gaula vannområder 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4400/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - forlengelse av vikariat omsorgstjenesten Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
4347/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Forespørsel om leie av Montørbrakka STATKRAFT ENERGI AS EPHORTETYD
4402/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Mia Franzén EPHORTETYD
4403/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
4346/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Kvittering for signert rammeavtale - Fastmonterte lekeplasser/-utstyr og fallunderlag for barnehage, barne- og ungdomsskole - Kompan Norge AS KOMPAN NORGE AS EPHORTETYD
4358/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev 174/183 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Håvar Unsgård EPHORTETYD
4348/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev 169/11 Vannmålermelding - Ole Ingebrikt Dyrhaug O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
4359/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Karin Hogstad EPHORTETYD
4364/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Svar på kommentar til ordfører i Tydal kommune etter møte i Selbu utmarkslag 06.06.2019 Erlend Leirdal EPHORTETYD
4393/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for skoleungdom 2019 ***** EPHORTETYD
4398/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev 174/3 og 174/4 Varsel om oppmålingsforretning TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4399/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Trude Slind EPHORTETYD
4401/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
4405/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
4395/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev 171/113 Retur av signert kjøpekontrakt Iver Johnsen EPHORTETYD
4404/2019 20190612 12.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
4345/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Signert rammeavtale - Fastmonterte lekeplasser/-utstyr og fallunderlag for barnehage, barne- og ungdomsskole - Kompan Norge AS KOMPAN NORGE AS EPHORTETYD
4311/2019 20190612 12.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Astrid Østby Eggen m.fl. EPHORTETYD
4322/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Tore Lynghammer EPHORTETYD
4301/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev 188/2/38 Ettersendt målsatt plantegning Trude og Stian Motrøen Øhlén EPHORTETYD
4326/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev 167/75 Melding om installert vannmåler Kjell Olav Græsli m.fl. EPHORTETYD
4342/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Randi Steen Johansen EPHORTETYD
4343/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev 188//248 Søknad om ferdigattest Sylsjøvegen 118 SELBOE BYGG AS EPHORTETYD
4303/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Informasjon om ny varslingsplikt om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester i kommunen STATENS HELSETILSYN EPHORTETYD
4305/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave alkohol 2018 - Søstrenes Kammers AS SØSTRENES KAMMERS AS EPHORTETYD
4306/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Høringsbrev - forslag til kvalitetskriterier for lån til boligkvalitet i ny forskrift om lån fra Husbanken KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4307/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Analyseresultater Hilmo og Græsli vannverk - Analyseperiode 28.05.-07.06.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4308/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Analyseresultater Ås- Aune vannverk - Analyseperiode 28.05.-07.06.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4309/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Analyseresultater Stugudal vannverk - Analyseperiode 28.05.-07.06.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4312/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev 192/109 Svarskjema- Tilkobling offentlig vann- og avløp for eiendommer i Rybekkvegen - Dalslivegen Eyvind Ottesen m.fl. EPHORTETYD
4316/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev 188/22 Ønske om tilbud på kjøp av eiendom STUGUDAL SNØSCOOTERUTLEIE AS EPHORTETYD
4317/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev 192/103 Spørsmål vedr. søknad om anneks Strømstad Torbjørn Berg EPHORTETYD
4318/2019 20190611 11.06.2019 Utgående brev 192/103 Svar på spørsmål vedr. søknad om anneks Strømstad Torbjørn Berg EPHORTETYD
4320/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev 169/1/1 Kommentar til saksfremlegg "Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ny turisthytte ved Ramsjøen" Rindalshytter AS EPHORTETYD
4232/2019 20190611 11.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om uttak av steinmasser fra Fossan steindeponi. Gjermund B Rolseth EPHORTETYD
4251/2019 20190611 11.06.2019 Utgående brev Svar på henvendelse ang. vann og avløp Nyvollvegen 64 Alf Kenneth Øian Undlien m.fl. EPHORTETYD
4335/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev 188/2/25 Søknad om sanitærabonnement Alf Kenneth Øian Undlien EPHORTETYD
4337/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning - bedriftsutvikling Ola Morten Græsli EPHORTETYD
4338/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Vannmåleravlesning 02.06.2019 - Karl Nygård Karl Nygård EPHORTETYD
4339/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Avtale til signering - tilsyn mv. ved Henfallet 15.06.-31.12.2019 Ingebrigt Kirkvold EPHORTETYD
4341/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sametinget vil bestemme - reaksjon på uttalelse Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) v/Jarl Hellesvik EPHORTETYD
4344/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev 168/1 Søknad om tillatelse til tiltak -Oppføring av veg til tomt 11, 16, 17 - Hyttefelt Trøen 168/1, område 2. Odd Ivar Flakne EPHORTETYD
4270/2019 20190611 11.06.2019 Utgående brev Tilsagn om tilskudd til hurtigladestasjon Ås i Tydal: Ladeinfrastruktur for elbil - Underskrevet av Tydal kommune - ENOVA SF EPHORTETYD
4277/2019 20190611 11.06.2019 Utgående brev 174/71 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4279/2019 20190611 11.06.2019 Internt notat 164/38 - Delingstillatelse gitt - areal klart til oppmåling Egil Steinar Slind EPHORTETYD
4235/2019 20190611 11.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning fredag den 21.juni 2019 Partsliste EPHORTETYD
4300/2019 20190611 11.06.2019 Utgående brev Risikobasert kontrollplan skog Tydal 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4310/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Astrid Østby Eggen EPHORTETYD
4328/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev 192/108 Svarskjema- Tilkobling offentlig vann- og avløp for eiendommer i Rybekkvegen - Dalslivegen Marit Bye Vikvald m.fl. EPHORTETYD
4329/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Oppstart av navnesak 2019/236 – Gresslia - Græsli i Tydal kommune sendt fra Statens kartverk STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4331/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Oppsummering Strategisamling i Midt-Trøndelag Regionråd Midt-Trøndelag Regionråd EPHORTETYD
4332/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev 192/1/56 Svarskjema- Tilkobling offentlig vann- og avløp for eiendommer i Rybekkvegen - Dalslivegen Britt Mari Hundebo EPHORTETYD
4323/2019 20190611 11.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Tore Lynghammer EPHORTETYD
4330/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Navnesak Gresslia - Græsli STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4324/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Tore Lynghammer EPHORTETYD
4325/2019 20190611 11.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Tore Lynghammer EPHORTETYD
4315/2019 20190611 11.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
4319/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Tore Lynghammer EPHORTETYD
4327/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
4336/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4313/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
4304/2019 20190611 11.06.2019 Inngående brev Brannteknisk egenkontroll Interkommunale branntilsynet EPHORTETYD
4321/2019 20190611 11.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Tore Lynghammer m.fl. EPHORTETYD
4299/2019 20190610 10.06.2019 Inngående brev Avtaler Inn- på - tunet - Patrusli - 2019 Patrusli Gaard EPHORTETYD
4287/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Redusert egenkapitaltilskudd og rentegarantipremie KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
4289/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Bodil Synnøve Græsli EPHORTETYD
4290/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev 189/2 Søknad om tillatelse til tiltak - Ett-trinns søknadsbehandling - bygging av veg GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
4297/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - Avviksmeldinger registrert på kommunal og private sykehjem for 2018 Aftenposten EPHORTETYD
2982/2019 20190607 07.06.2019 Saksframlegg/innstilling 188/1 Deling av grunneiendom EPHORTETYD
4295/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev 188/282 Ny situasjonsplan Selbu Byggtre AS EPHORTETYD
3963/2019 20190607 07.06.2019 Saksframlegg/innstilling 181/6 Deling av grunneiendom - tillatelse til veg EPHORTETYD
4288/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev 188/259 Vedrørende byggesøknad for garasje Pål Inge Hilmo EPHORTETYD
4292/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev 188/170 Melding om reparasjon/endring Greet Lieve Van haver EPHORTETYD
4285/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD
4286/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Kommentar til ordfører i Tydal kommune fra møte i Selbu utmarkslag 06.06.2019 Erlend Leirdal EPHORTETYD
4291/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev 192/1 Søknad om tillatelse til tiltak - Ett-trinns søknadsbehandling - Bygging av veg GRÆSLI & GULLBREKKEN innehaver Ingjald Græsli EPHORTETYD
4294/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Tegninger av plan, snitt og fasader Tydal Trappefabrikk AS EPHORTETYD
4296/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Endring i høring av forslag om endringer i rovviltforvaltningen KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4260/2019 20190607 07.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om tildeling av flere fellingstillatelser på elg - Jaktområde øst EPHORTETYD
4242/2019 20190607 07.06.2019 Saksframlegg/innstilling 177/16 Søknad om dispensasjon for bygging av adkomstveg til fritidsbolig EPHORTETYD
4275/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Jostein Sandvik EPHORTETYD
4276/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Jostein Sandvik EPHORTETYD
4280/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Utlysning av deltagelse i kommunenettverk aldersvennlige lokalsamfunn 2019/2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
4278/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev 174/71 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4283/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Analyseresultater - Græsli renseanlegg - analyseperiode 29.05.19 - 06.06.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4298/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev 172/205 Kvittering for nabovarsel Tydal Bygdeservice SA EPHORTETYD
4271/2019 20190607 07.06.2019 Saksframlegg/innstilling 188/1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Sylane hyttefelt for fradeling av tilleggstomt til fritidseiendom EPHORTETYD
4284/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 04.06.2019 for fastlønnet lege HELFO EPHORTETYD
4272/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Informasjonsmøter bredbånd i Trønderkommuner TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4273/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev Høring - Endringer i rovviltforvaltningen KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4224/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev Svar på henvendelse angående dokumentinnsyn i tilsettingsak ***** EPHORTETYD
4261/2019 20190607 07.06.2019 Utgående brev 189/60 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Kristin Grytbakk EPHORTETYD
4179/2019 20190607 07.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad fra NGU - lavtflyging med helikopter i Skarvan og Roltdalen, Hillmo og Råndalen verneområder EPHORTETYD
4054/2019 20190607 07.06.2019 Saksframlegg/innstilling 172/55 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg til fritidsbolig EPHORTETYD
4281/2019 20190607 07.06.2019 Inngående brev 172/117 Vannmålermelding - Mona Moan Lien Mona Moan Lien EPHORTETYD
2870/2019 20190607 07.06.2019 Saksframlegg/innstilling 181/6 Søknad om deling av grunneiendom. EPHORTETYD
4134/2019 20190607 07.06.2019 Saksframlegg/innstilling 169/1/1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ny turisthytte ved Ramsjøen EPHORTETYD
4135/2019 20190607 07.06.2019 Saksframlegg/innstilling Kulturmidler 2019 - fordeling EPHORTETYD
4266/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Svar på bestillin eInnsyn Jostein Sandvik EPHORTETYD
4064/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Tilskudd til opparbeidelse av skiløyper - fordeling TYDAL IL skigruppa v/Ole Ingebrigt Dyrhaug m.fl. EPHORTETYD
4168/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev 175/37 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Tove Olsen EPHORTETYD
4169/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Avtale mellom Tydal grunneierlag og Tydal kommune om kontroll med isfiskeløyper 15.12.2018 - 15.06.2019 TYDAL GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
4153/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - engasjement/vikariat Veronika Lien Gulaker EPHORTETYD
4154/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - vikariat Trude Garberg EPHORTETYD
3271/2019 20190606 06.06.2019 Saksframlegg/innstilling Temaplan for kulturminner 2019 - 2022 EPHORTETYD
4262/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Stugudal Fjell Utbetalingsanmodning 2019 STUGUDAL FJELL EPHORTETYD
4264/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Redusert egenkapitaltilskudd og rentegarantipremie for 2019 KLP Landspansjonskasse EPHORTETYD
4170/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev 171/25 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Karl Nygård EPHORTETYD
4173/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev 171/103 Tinglyst skjøte Ole Erik Holbø EPHORTETYD
4208/2019 20190606 06.06.2019 Saksframlegg/innstilling 176/3 og 186/1 - Reguleringsplan for Patrusli gård - Haugen øvre F47 - 2. gangs behandling EPHORTETYD
4162/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Avtale tilsyn mv. ved Henfallet 2019 Ingebrigt Kirkvold EPHORTETYD
4166/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev 177/15 Bekreftelse på mottatt vannmålermelding Oliver Høgli EPHORTETYD
4175/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Avtale tilsyn og renovasjon sommer 2019 mellom Tydal kommune og Tydal Grunneierlag 15.6. - 15.10.2019 TYDAL GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
4269/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Tilbudsbrev anbudskonkuranse: prosjekt 9523 Omlegging VA Berggården - Fossan KYLLO MASKIN AS EPHORTETYD
4268/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Kristin Moe EPHORTETYD
4200/2019 20190606 06.06.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 1/2019 pr. 30.04.19 EPHORTETYD
4265/2019 20190606 06.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Jostein Sandvik EPHORTETYD
4046/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Fordeling løypetilskudd 2019 TYDAL LØYPEPREPARERING SA m.fl. EPHORTETYD
4130/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Underskrevet samarbeidsavtale om Den kulturelleskolesekken (DKS) i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTETYD
4126/2019 20190606 06.06.2019 Saksframlegg/innstilling TV-aksjonen 2019 - CARE - valg av komite EPHORTETYD
4164/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling i Tydal kommune Anita Kvitland EPHORTETYD
4022/2019 20190606 06.06.2019 Saksframlegg/innstilling Revisjon av selskapsavtale Innherred Renovasjon IKS EPHORTETYD
3997/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ***** EPHORTETYD
3958/2019 20190606 06.06.2019 Utgående brev Tilsettingsavtale lærling helsefagarbeider Silje M Antonsen Mikalsen EPHORTETYD
4240/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Meslinger. Krav om opplysning om immunitetsstatus. Anbefaling om vaksine Vonen Leif Edvard Muruvik EPHORTETYD
4239/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - Sylan landskapsvernområde - tillatelse til å arrangere motbakkeløpet "Storsylen Opp" 17. august 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4241/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Spørsmål vedrørende motorferdsel i utmark for utdanning av trafikklærere for snøscooter Nord universitet handelshøgskolen EPHORTETYD
4247/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev 172/39 Søknad om deling av grunneiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning - tilleggstomt Oddbjørn Rokkones EPHORTETYD
4253/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad om støtte til videreutdanning Silje Græsli EPHORTETYD
4254/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Kandidat til Tydal kommunes kulturpris for 2019 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4255/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev 174/7 Varsel om oppmålingsforretning TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4257/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Underskrevet tilsettingsavtale lærling helsefagarbeider Silje M Antonsen Mikalsen EPHORTETYD
4178/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om ulønnet permisjon ***** EPHORTETYD
4099/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Ann-Ingeborg Johnsen EPHORTETYD
4100/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Oversendelse av høringsinnspill til planlegger GeoTydal AS EPHORTETYD
4101/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Bodil Synnøve Græsli EPHORTETYD
4076/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
4103/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Turid Østbyhaug EPHORTETYD
4246/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad om midler fra omdømmefondet TYDAL IL EPHORTETYD
4106/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Kamilla Kjøsnes EPHORTETYD
4107/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Ingeborg Renå EPHORTETYD
4138/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Kulturmidler 2019 - høring forslag til fordeling Tydal Musikkråd v/Lars Gunnar Lien m.fl. EPHORTETYD
4244/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev 192/86 Svarskjema- Tilkobling offentlig vann- og avløp for eiendommer i Rybekkvegen - Dalslivegen Mildrid Horten m.fl. EPHORTETYD
4245/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev 182/50 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte Arild Winge EPHORTETYD
4234/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Godkjenner endring av kjøretrase for uttak av tømmer - Stokkfjellet-Nea NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTETYD
4227/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Endring av stillingskode / funksjonstillegg Ellen Trætli Andresen EPHORTETYD
4177/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ***** EPHORTETYD
4250/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring av sammenstilte regnskapsopplysninger Senter for undersøkende journalistikk EPHORTETYD
4243/2019 20190605 05.06.2019 Inngående brev Kopi av utbetalingsanmodning - ***** ***** - Innovasjon Norge - Ny driftsbygning UNSGÅRD, HÅVAR EPHORTETYD
4086/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev 181/193 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Fred Berggård Fred Berggård EPHORTETYD
4087/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Ingrid Haugen EPHORTETYD
4090/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Randi Steen Johansen EPHORTETYD
4092/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Ingegerd Carina Svelmo EPHORTETYD
4093/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Tonhild Sollien Valli EPHORTETYD
4095/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Trude Slind EPHORTETYD
4097/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Karin Hogstad EPHORTETYD
4104/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Sandra Berggård EPHORTETYD
4105/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Kristin Fremo EPHORTETYD
4079/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Maren Nyheim Stokke EPHORTETYD
4084/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Mia Franzén EPHORTETYD
4082/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Tom Andre Garberg Iversen EPHORTETYD
4089/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Jomar Grytbakk EPHORTETYD
4122/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Godkjent plan for nydyrking KRISTER HAARSTAD EPHORTETYD
3993/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Ann-Ingeborg Johnsen EPHORTETYD
4120/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Godkjent søknad om oppdyrking John Olav Dyrhaug EPHORTETYD
4136/2019 20190605 05.06.2019 Utgående brev Tydal barne- og ungdomsskole, svar på kartlegging av inngangsdører TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTETYD
3959/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Tilsettingsavtale - 50 % helsefagarbeider Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
4069/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Oppfølging av oppdatert plankart av 10.03.2019 - Patrusli Gaard - revidert planforslag Geo Tydal EPHORTETYD
4195/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Korrigert oversendelse av sak til kommunestyret fra representatskapet i Konsek Trøndelag IKS KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
4201/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev 171/5 og 171/1 - Fylkeskommunens uttalelse - endring av reguleringsplan for Molia hyttefelt plan-ID 16652005003 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4205/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Endring i innsending til Veterinærinstituttet og justering av analysepriser VETERINÆRINSTITUTTET EPHORTETYD
4225/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4206/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev 188/38 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg til fritidsbolig TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
4214/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom ***** EPHORTETYD
4215/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - engasjement/vikariat Veronika Lien Gulaker EPHORTETYD
4218/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Vedlegg til byggesøknad for eiendom 188/259 - Samtykke i forbindelse med tomtegrense Paul Græsli EPHORTETYD
4222/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Søknad om flere dyr for jaktområde øst Svein Unsgård EPHORTETYD
4203/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
4204/2019 20190604 04.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
4217/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - vikariat Trude Garberg EPHORTETYD
4210/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev 170/101 Oppføring av tilbygg til fritidsbolig Kjell Steinar Haugen EPHORTETYD
4226/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev Henvendelse om tilsetting av kvalifisert personale WorkNorway Group AS EPHORTETYD
4196/2019 20190604 04.06.2019 Inngående brev 181/192 Nabovarsel Tydal Trappefabrikk A/S EPHORTETYD
4182/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev 172/206 Erklæring om ansvarsrett - All-rør AS ALL-RØR AS EPHORTETYD
4184/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev 177/8 Samsvarserklæring - Normann Bremset Normann Bremset EPHORTETYD
4192/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev 188/170 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av gatekjøkkenvogn Greet Lieve van Haver EPHORTETYD
4194/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsesekretær - st. ref. (4084864149) Katrine Steig Arstad EPHORTETYD
4157/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Midlertidig rapport - Stugudal vannverk - Analyseperiode: 28.05.19 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS EPHORTETYD
4158/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev 171/99 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4185/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev 177/8 Erklæring om ansvarsrett Normann Bremset EPHORTETYD
4186/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Ragni Rotvold EPHORTETYD
4187/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom ***** EPHORTETYD
4189/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til hurtigladestasjon Ås i Tydal: Ladeinfrastruktur for elbil ENOVA SF EPHORTETYD
4176/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat - delegert vedtak - tillatelse til bruk av barmarkkjøretøy og helikopter - Saanti sijte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4165/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse - økonomisk stønad og utgifter i forbindelse med pass til somaliske borgere FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4191/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev 181/192 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av lagerhall BYGGMESTER FRANK SUNDAL EPHORTETYD
4171/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev 169/1/1 Uttalelse fra Saanti Sijte - Høring Tydal kommune Ramsjøhytta ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
4156/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev 171/103 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4160/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Kopi av vedtak - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og naturreservatene Rangeldalen, Sankkjølen og Stråsjøen-Prestøyan - tillatelse til lavtflygning med helikopter - NGU FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4161/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev 172/208 Spørsmål om signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Helene Fossum EPHORTETYD
4163/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Henvendelse angående dokumentinnsyn i tilsettingsak ***** EPHORTETYD
4167/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev 177/16 - Uttalelse fra Saanti Sijte - Høring søknad om dispensasjon for bygging av adkomstveg til fritidsbolig i Kranklia ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE EPHORTETYD
4066/2019 20190603 03.06.2019 Utgående brev 192/103 Svar på tilbakemelding på svar på tilbakemelding på vedtak Torbjørn Berg Strømstad EPHORTETYD
4159/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev 171/102 Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4183/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev 172/206 Samsvarserklæring All-rør AS ALL-RØR AS EPHORTETYD
4188/2019 20190603 03.06.2019 Inngående brev Vannmåleravlesning 1. halvår 2019 Lis Nygård EPHORTETYD
4067/2019 20190603 03.06.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4068/2019 20190603 03.06.2019 Utgående brev ***** ***** EPHORTETYD
4050/2019 20190603 03.06.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
4045/2019 20190603 03.06.2019 Utgående brev Signert avtale - Avtale om arbeid ved holdeplass lokalisert på kommunal veg - Tydal ATB AS EPHORTETYD
4152/2019 20190601 01.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 192/103 Svar på tilbakemelding på svar på tilbakemelding på vedtak Torbjørn Berg Strømstad EPHORTETYD
4032/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev SV: Forslag til samarbeidsavtale Beredskap og følgetjeneste - St. Olav, fødeavdelingen og Tydal kommune Aalberg, Roger m.fl. EPHORTETYD
4039/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev 192/35 Svar på søknad om sanitærabonnement Ivar Buxrud EPHORTETYD
4057/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev 188/44 Svar på søknad om sanitærabonnement Odd Rune Fuglem EPHORTETYD
4143/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev 174/71 Vannmålermelding TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4027/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev Anmodning om utbetaling - OU-midler, med kopi av fagbrev KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
4048/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
4142/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Snøbrøyting og strøing på kommunale veger - Timelister - Per Erik Myrmo Per Erik Myrmo EPHORTETYD
4145/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4149/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev 168/1/11 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig Fredrik Haave Backe EPHORTETYD
4128/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Purring Vindindustri i regi av Trønderenergi. Christian Andreas Lysholm EPHORTETYD
4132/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Tydal drill, Tydal musikkorps tillegg søknad om kulturmidler 2019 Tydal korps, drillgruppa v/Marthe Rønning Græsli EPHORTETYD
4141/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Underskrevet tilsettingsavtale - 50% helsefagarbeider Kjersti Gullbrekken EPHORTETYD
4144/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Tydal Skytterlag - vedlegg til søknad kommunale kulturmidler TYDAL SKYTTERLAG EPHORTETYD
4148/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev 168/1/11 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte Fredrik Haave Backe EPHORTETYD
4150/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev 168/1/11 Mottatt e-post, søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig Fredrik Haave Backe EPHORTETYD
4127/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Invitasjon til å nominere kandidatar til prisen "Årets ungdomskommune" BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4129/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Kartlegging av økonomiske konsekvenser - eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Avklaringer. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4133/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev Ny støtteordning: Oppstartmidler til etablering av utstyrssentraler TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
4137/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på purring - Vindindustri i regi av Trønderenergi. Christian Andreas Lysholm EPHORTETYD
4140/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** NAV Værnes EPHORTETYD
4147/2019 20190531 31.05.2019 Inngående brev 172/148 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av tilbygg Gunnar Auran EPHORTETYD
4023/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev Foreløpig svar på Leie bolig ***** EPHORTETYD
4011/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev Leieavtale for Stuggovollmoen - Tydalsfestivalen AS TYDALSFESTIVALEN AS EPHORTETYD
4025/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig/leilighet ***** EPHORTETYD
4019/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
4020/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev Risikoanalyse - elektronisk meldingstrafikk Tydal 2019 Fagråd for digital samhandling EPHORTETYD
3994/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3999/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev Leieavtale med Ingunn og Lars Græsli - Brekka Bygdetun Lars Græsli m.fl. EPHORTETYD
4012/2019 20190531 31.05.2019 Utgående brev Høringsbrev vedrørende oppdyrking av område regulert til pelsdyrhold. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
4110/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
3827/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev 174/69 Svar på ny søknad om utslippstillatelse med en annen teknisk løsning Rigmor Waltin EPHORTETYD
4108/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Oddvar Raaen EPHORTETYD
4111/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Varsel om undersøkelsesarbeider i området Kjøli i Tydal og Holtålen kommuner, Trøndelag fylke DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD EPHORTETYD
4113/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev 192/48 Svarskjema - Tilkobling offentlig vann- og avløp for eiendommer i Rybekkvegen - Dalslivegen Torill Slind Kjøsnes m.fl. EPHORTETYD
4116/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev 191/1/10 Svarskjema- Tilkobling offentlig vann- og avløp for eiendommer i Rybekkvegen - Dalslivegen Knut Samdal EPHORTETYD
4119/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Høringsuttalelse fra Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan - ny søknad om bygging av Ramsjøhytte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4124/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTETYD
4085/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev 172/205 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
4102/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag - Endring av reguleringsplan for Molia hyttefelt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4123/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av kontorfagstilling ved Servicekontoret ***** EPHORTETYD
4098/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - §6 i nasjonal forskrift - Morten Busch Morten Helgesen Busch EPHORTETYD
3013/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - ***** Odd Ivar Flakne EPHORTETYD
4115/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Jomar Grytbakk EPHORTETYD
4117/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Kjørebok for sesongen 2018/2019 Dagfinn Aksel Ekker EPHORTETYD
4017/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
4112/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Forslag til kulturpris 2019 ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
4118/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale Tydalshallen Oddveig Martine Rotvold EPHORTETYD
4070/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Referat møte 15.5.2019 reindrift/landbruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTETYD
4071/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev 177/16 Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av adkomstveg til fritidsbolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4075/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev 172/205 Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte Hans Henrik Wist EPHORTETYD
4091/2019 20190529 29.05.2019 Inngående brev Reviderte kontraktsvilkår Midt-Norge 110-sentral IKS Midt-Norge 110-sentral IKS m.fl. EPHORTETYD
3950/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev 181/36 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Katrine og Oscar Waade-Eriksen EPHORTETYD
3960/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Kristin Moe EPHORTETYD
3969/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Per Morten Aunemo EPHORTETYD
3985/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom 2019 ***** EPHORTETYD
3987/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom ***** EPHORTETYD
3989/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom ***** EPHORTETYD
3966/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Per Morten Aunemo EPHORTETYD
3984/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for skoleungdom 2019 ***** EPHORTETYD
3972/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - vikariat Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
3973/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Videreføring av avtale - kommunens toalett og dusjanlegg Alltjeneste Stugudal v/ Sebastian Kvithammer EPHORTETYD
3982/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for skoleungdom 2019 ***** EPHORTETYD
3983/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for skoleungdom 2019 ***** EPHORTETYD
3986/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom ***** EPHORTETYD
3988/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom ***** EPHORTETYD
3990/2019 20190529 29.05.2019 Utgående brev Arbeidsavtale sommerjobb for skoleungdom ***** EPHORTETYD
4051/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Løypekjøring Stugudal Fjell 2019 STUGUDAL FJELL EPHORTETYD
4052/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Forurensning Stugusjøen ADVOKATFIRMAET WELDE AS EPHORTETYD
4065/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Underskrevet avtale og rutiner for pasientforløp ved bruk av korttidsplasser Værnesregionen Stjørdal.kommune EPHORTETYD
4053/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Snøbrøyting og strøing på kommunale veger - Timelister - Svein Unsgård Svein Unsgård EPHORTETYD
4055/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Brev til eldrerådene med tilbud om foredrag høsten 2019 PENSJONISTFORBUNDET EPHORTETYD
4056/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Underskrevet leieavtale - Stugguvollmoen TYDALSFESTIVALEN AS EPHORTETYD
4058/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev 181/193 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Fred Berggård Fred Berggård EPHORTETYD
4060/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Oppfordring fra fylkesstyrene i KS Trøndelag om å kjøre øvelse politiråd KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTETYD
4049/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
4047/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
4037/2019 20190528 28.05.2019 Utgående brev 190/43 E-postrekke- spørsmål vedrørende kreditering faktura eiendomsskatt 2018 Edvin Aune EPHORTETYD
4038/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Høring - NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
4042/2019 20190528 28.05.2019 Inngående brev Skolemåltid i Trøndelag - en kartlegging FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3898/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev 172/208 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Helene Fossum Helene Fossum EPHORTETYD
4016/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
4029/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Underskrevet tilsettingsbrev Dortea Østbyhaug EPHORTETYD
3934/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Svar ang SFO og skoledager for 1. trinn Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
4036/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Lønn ***** EPHORTETYD
4033/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Tilbud om å kjøpe aksjer i Studiesenteret.no AS OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET EPHORTETYD
3901/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Klage på skrivemåte STATENS KARTVERK EPHORTETYD
4003/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTETYD
4031/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Forslag til samarbeidsavtale Beredskap og følgetjeneste - St. Olav, fødeavdelingen og Tydal kommune Aalberg, Roger EPHORTETYD
4030/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Tydal sykehjem Kjeldstad Hilde Alsethaug EPHORTETYD
3991/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Kontoutskrift Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 2018 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
3943/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Midlertidig tilsetting - vikariat 20% Janne Iversen Thyholdt EPHORTETYD
4021/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Aksjon Burot 2019 NORGES ASTMA-OG ALLERGIFORBUND EPHORTETYD
3998/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev 188/19 Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Rolf Chr Brinchmann EPHORTETYD
4004/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev 192/1/10 Svarskjema - Tilkobling offentlig vann- og avløp for eiendommer i Rybekkvegen - Dalslivegen Åge Tømmervold EPHORTETYD
4008/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev 188/2/25 Svar på tilbud prosjekt vann- og avløp Sylsjøvegen/ Rotåa/ Nyvollvegen Alf Kenneth Øian Undlien EPHORTETYD
4013/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Strategisamling i Værnesregionen 29.mai 2019 Værnesregionen EPHORTETYD
4014/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Ettersending av dokumenter til strategisamling i Værnesregionen 29.05.2019 Værnesregionen EPHORTETYD
4015/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Opprettholdelse av søknad om langvakter på helg i Omsorgstjenesten i Tydal kommune Fagforbundet EPHORTETYD
4018/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
4002/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4084832645) Ingrid Osgjelten EPHORTETYD
4009/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev 175/5 melding om delegert vedtak - Matrikkelføring TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4010/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev 177/102 Forespørsel grensejustering Hilde Gullbrekken Seglem EPHORTETYD
3995/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Bilag til generalforsamling 24. mai 2019 - Studiesenteret.no STUDIESENTERET.NO AS EPHORTETYD
4026/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Kartlegging av behov for lærerne i Trøndelag frem til 2030 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
4035/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsesekretær - st. ref. (4084864149) Siri Stuesjø EPHORTETYD
3939/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev Signert bekreftelse Hitra leirskole 2020 Hitra leirskole v/Johanne Fjeldvær EPHORTETYD
4001/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon ***** EPHORTETYD
3948/2019 20190527 27.05.2019 Utgående brev 175/5 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring TYDAL KOMMUNE EPHORTETYD
4024/2019 20190527 27.05.2019 Inngående brev Utbytte 2018 - TrønderEnergi AS TRØNDERENERGI AS EPHORTETYD
3977/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Kjørebok for sesongen 2018/2019 Per Ingebrikt Græsli EPHORTETYD
3962/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Kartlegging av inngangsdører ved skoler i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
3971/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Utmelding - Tydal kulturskole - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3974/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - §5c i nasjonal forskrift - Per Ingebrikt Græsli Per Ingebrikt Græsli m.fl. EPHORTETYD
3957/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev For signering - Avtale om arbeid ved holdeplass lokalisert på kommunal veg - Tydal ATB AS EPHORTETYD
3870/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev 181/193 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Ruth Kari Berggård EPHORTETYD
3798/2019 20190524 24.05.2019 Utgående brev Svar på henvendelse angående hurtiglader i Tydal Magnus Berger Skjøstad EPHORTETYD
3965/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Per Morten Aunemo EPHORTETYD
3968/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Per Morten Aunemo EPHORTETYD
3976/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad om midler fra fiskefondet for Essand og Stugusjø FJELLGUIDEN TYDAL AS EPHORTETYD
3970/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Protokoll Årsstamma Naboer 2019 og PM egarmøte Naboer AB EPHORTETYD
3979/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad - Renholder - st. ref. (4084586452) Gunvor Jensvold EPHORTETYD
3975/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev 188/1 Søknad om dispensasjon fra planformålet i reguleringsplan for Sylane hyttefelt Paul Græsli EPHORTETYD
3978/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Underskrevet tilbud om fast stilling - Sektorleder teknikk og miljø Hans Runar Kojedal EPHORTETYD
3980/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Søknad - Renholder - st. ref. (4084586452) Randi Steen Johansen EPHORTETYD
3981/2019 20190524 24.05.2019 Inngående brev Underskrevet avtale - Midlertidig tilsetting - tilkallingsvikar omsorgstjenesten Silje Marie Antonsen Mikalsen EPHORTETYD
3802/2019 20190523 23.05.2019 Internt notat Tertialrapport 1. tertial pr. 30.04.19 Ingjerd Tuset m.fl. EPHORTETYD
3808/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev 192/125 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Kari-Anne Vik-Mo Kari-Anne Vik-Mo m.fl. EPHORTETYD
3817/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev 189/61 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ingrid Wold Ingrid Wold EPHORTETYD
3804/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol i 2018 - PURRING SØSTRENES KAMMERS AS m.fl. EPHORTETYD
3805/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Svar på henvendelse fra ordningen med Regionale verneombud Regionale verneombud m.fl. EPHORTETYD
3806/2019 20190523 23.05.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om leie av sanitærbygg Stuguvollmoen Marit Oline Strøm Lien EPHORTETYD
3925/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Sikkerhetsplan Tydalsfestivalen 2019 Tydalsfestivalen AS EPHORTETYD
3938/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Søknad om leie av hus eller leilighet ***** EPHORTETYD
3941/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Referat frå møte i Fagråd for medisinsk beredskap og akuttmedisinsk kjede 30.04.2019 St. Olavs Hospital EPHORTETYD
3945/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev 172/55 Høringssvar fra Statens vegvesen - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg til fritidsbolig STATENS VEGVESEN EPHORTETYD
3926/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Protokoll årsmöte föreningen Gränsfjällen Sylarna i samverkan VD Naboer AB EPHORTETYD
3927/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4084586452) Anne Marie Mjåland Østby EPHORTETYD
3940/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4084586452) Abdulrazik Hussein EPHORTETYD
3942/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4084586452) Senaiet Aylay Tesfay EPHORTETYD
3949/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig/leilighet ***** EPHORTETYD
3937/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Påminning om FTU trafikksikkerhetsseminar 6. juni 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTETYD
3946/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev 177/123 Sametingets uttalelse - Hytteveg på gbnr 177/123, Tydal kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET EPHORTETYD
3947/2019 20190523 23.05.2019 Inngående brev Møtereferat 23.05.2019 - Tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen (TONE) TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN EPHORTETYD
3902/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Informasjon om forhold rundt pelsdyr til jordbruksansvarlige i kommunene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3915/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Samtykke til bruk av løs hund ved skadefelling av rovdyr ØSTBY SANKELAG EPHORTETYD
3917/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Renteendring for lån 8317.55.88232 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
3923/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev 177/123 Signert erklæring om ansvarsrett TYDAL BYGDESERVICE SA EPHORTETYD
3913/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Saldo/utbetalingskort journalnr. 19/002730 - prosjekt radiobjeller FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3916/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Renteendring for lån 8317.52.70860 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTETYD
3924/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring - Avviksmeldinger registrert på kommunal og private sykehjem for 2018 AFTENPOSTEN AS EPHORTETYD
3886/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tolkning av sosialtjenesteloven § 44 - varsel etter dyrevelferdsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTETYD
3891/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn - vedlegg Hans Einar Brandsfjell EPHORTETYD
3879/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Oversendelse av sak til kommunestyret fra representantskapet i Konsek Trøndelag IKS KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTETYD
3882/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på tilbakemelding på vedtak Torbjørn Berg Strømstad EPHORTETYD
3884/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn Aase Geving EPHORTETYD
3888/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Reinert Aas EPHORTETYD
3894/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gjermund Kvål EPHORTETYD
3892/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Høring - utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket/taterne KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTETYD
3755/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Vindindustri i regi av Trønderenergi Christian Andreas Lysholm EPHORTETYD
3782/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev 188/3 Melding om delegert vedtak - Avslag på søknad om deling av grunneiendom Ingjald Åm EPHORTETYD
3785/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev 182/2 Melding om delegert vedtak - byggetillatelse for tilbygg til driftsbygning (fjøs) Gjermund B Rolseth EPHORTETYD
3885/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Reinert Aas EPHORTETYD
3890/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Hans Einar Brandsfjell EPHORTETYD
3718/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3757/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev 189/61 Melding om delegert vedtak - Matrikkelføring Odd Steinar Rotvold EPHORTETYD
3896/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
3763/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om opptak Tydal kulturskole ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3764/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om opptak Tydal kulturskole ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3773/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til bruk av større båtmotor på Esandsjøen og Nesjøen 2019 - 2021 THOMAS ANGELLS STIFTELSER EPHORTETYD
3774/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev 177/123 Foreløpig svar på byggesøknad BYGGMESTER FRANK SUNDAL EPHORTETYD
3777/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev 168/1 Beregning årsgebyrer kommunale avgifter Odd Ivar Flakne EPHORTETYD
3762/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om opptak Tydal kulturskole ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3765/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på tilbakemelding på vedtak Torbjørn Berg Strømstad EPHORTETYD
3768/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Høring - søknad om dispensasjon for oppføring av ny turisthytte ved Ramsjøen Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTETYD
3797/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
3716/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Tilsettingsbrev Per Ingebrikt Græsli EPHORTETYD
3899/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
3895/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Gjermund Kvål EPHORTETYD
3900/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
3897/2019 20190522 22.05.2019 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn Gunnbjørn Berggård EPHORTETYD
3889/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Hans Einar Brandsfjell EPHORTETYD
3881/2019 20190522 22.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn Aase Geving EPHORTETYD
3769/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om forlenget høringsfrist angående søknad bygging Ramsjøhytta. ESSAND REINBEITEDISTRIKT/SAANTI SIJTE m.fl. EPHORTETYD
3752/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til forlenget sesong for isfiskeløypa fra Moen til Nesjøen TYDAL GRUNNEIERLAG SA EPHORTETYD
3728/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om opptak i Tydal kulturskole ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3741/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTETYD
3742/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Brev fra Tydal kommune datert 16/1 2019 Håvar Unsgård m.fl. EPHORTETYD
3731/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om åpningstider forhåndsstemmelokaler på valglokaler.no Valg.no EPHORTETYD
3730/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Valg av stemmestyrer. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Torhild Gullbrekken Aas m.fl. EPHORTETYD
3862/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev 171/25 Vannmålermelding - Karl Nygård O TRONDSETH RØR- OG MØBELFORRETNING AS EPHORTETYD
3864/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Gi innspill til nye læreplaner i valgfagene UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTETYD